Usnesení - Rada

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OZDR 9.7.18 2257/18 Změna usnesení RPK č. 2233/18 ze dne 25. 6. 2018 ve věci schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 9.7.18 2256/18 Prohlášení/Letter of Comfort - Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OEK 9.7.18 2255/18 Rozpočtové opatření č. 127 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 9.7.18 2254/18 Rozpočtové opatření č. 126 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  ODSH 9.7.18 2253/18 Vyhlášení veřejných zakázek „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030- oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH) a oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OZDR 29.6.18 2252/18 Změna usnesení RPK č. 2231/18 ze dne 25. 6. 2018 ve věci schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2017 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OIT 29.6.18 2251/18 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka diskových polí pro Plzeňský kraj" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OŠMS 29.6.18 2250/18 Změna účelovosti použití finančních prostředků na strojní investice – Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 29.6.18 2249/18 Vyřazení movitého majetku - Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 29.6.18 2248/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2247/18 Odstoupení člena a zároveň předsedy představenstva Rokycanské nemocnice, a.s., a volba člena dozorčí rady z řad zaměstnanců Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2246/18 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OSV 25.6.18 2245/18 IZ - Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2244/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 25.6.18 2243/18 IZ - Rezignace člena Komise pro bezpečnost a záchranný systém RPK Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŽP 25.6.18 2242/18 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 25.6.18 2241/18 Zřízení přírodní památky Šlovický vrch Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 25.6.18 2240/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 25.6.18 2239/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 25.6.18 2238/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu projektu ekologické výchovy vydání 3000 paré výukových karet Hrdá Jana, Mgr. Bc. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 25.6.18 2237/18 Poskytnutí individuální dotace na uspořádání 42. mezinárodního setkání zástupců alpínkářských organizací Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2236/18 Vyřazení majetku (inkubátor vč. nosítka, zvedák) bezúplatným převodem - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2235/18 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Vodní záchranná služba ČČK, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2234/18 Schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2233/18 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2018 pro členy představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2232/18 Mimořádná odměna pro předsedu představenstva společnosti Stodská nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2231/18 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2230/18 Schválení mimořádných odměn členům představenstev a rad jednatelů nemocnic založených Plzeňským krajem za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2229/18 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2228/18 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2227/18 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2226/18 Rokycanská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2225/18 Stodská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2224/18 Domažlická nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.6.18 2223/18 Klatovská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  KDS 25.6.18 2222/18 Plán kontrolní a metodické činnosti KÚPK prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2018 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2221/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5059/16 ze dne 22. srpna 2016 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1939/18 ze dne 23. dubna 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2220/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1937/18 ze dne 23. dubna 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2219/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 648/17 ze dne 22. května 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2218/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 10, 33 a 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2217/18 Uzavření dodatků partnerských smluv s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 „Obědy do škol v Plzeňském kraji“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2216/18 Uzavření dodatků partnerských smluv s finančním příspěvkem projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji" Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2215/18 Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2214/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2213/18 Poskytnutí účelové dotace Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2212/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2211/18 Vyřazení movitého majetku – Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2210/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 – mycí stroj pásový Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2209/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborné školy, Stříbro, Benešova 508 - osobní automobil Škoda Felicie Kombi Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2208/18 Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2018/2019 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2207/18 Změna účelovosti použití investičních prostředků - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2206/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2205/18 Souhlas s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého hmotného majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 na Střední školu zemědělskou a potravinářskou, Klatovy, Národních mučedníků 141 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2204/18 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2203/18 Souhlas zřizovatele se zapojením školy zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2202/18 Souhlas zřizovatele se stavebními úpravami přesahujícími úroveň běžné údržby – Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2201/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 25.6.18 2200/18 Jmenování generálního ředitele příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.6.18 2199/18 Stanovení odměny dočasně pověřené osobě řízením organizace Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.6.18 2198/18 Zavedení jednodenní přestupní jízdenky a úprava předplatného jízdného IDP pro rok 2019 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.6.18 2197/18 Zařazení investičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.6.18 2196/18 Dodatky č. 2 k Nájemním smlouvám o nájmu plochy č. 2977900116, 2977900216, 2977900316, 2977900416, 2977900516, 2977900616, 2977900716, 2977900816 ze dne 7. 7. 2016, uzavírané mezi Správou železniční dopravní cesty, st. org. a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.6.18 2195/18 Schválení přípravy záměru vybavit vybrané železniční zastávky v Plzeňském kraji cykloboxy a cyklostojany Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.6.18 2194/18 Schválení uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem v rámci „Aktualizace realizačních nákladů stavby MO, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni“ Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.6.18 2193/18 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních autobusových linek č. 000255 a č. 000020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 25.6.18 2192/18 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2018 Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 25.6.18 2191/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 25.6.18 2190/18 Přeshraniční projekt „Do muzeí – poznávat, setkávat se, porozumět si. Stálá expozice historie regionu okresu Tachov v Muzeu Českého lesa v Tachově“ Muzea Českého lesa v Tachově, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 25.6.18 2189/18 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2018 - poskytnutí dotací náhradníkům Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 25.6.18 2188/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory na přípravu a realizaci 2 projektů Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace, v roce 2018 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 25.6.18 2187/18 Návratná finanční výpomoc - Západočeské muzeum v Plzni Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 25.6.18 2186/18 Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 25.6.18 2185/18 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 25.6.18 2184/18 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 25.6.18 2183/18 Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 25.6.18 2182/18 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 25.6.18 2181/18 Žádost o poskytnutí účelově určené finanční dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OKŘ 25.6.18 2180/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2031/18 ze dne 21. 5. 2018 Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 25.6.18 2179/18 Dotace na spolufinancování projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2018 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 25.6.18 2178/18 Podání žádosti o dotaci a realizace projektu Informovaný senior VII. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 25.6.18 2177/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Aktivní traumabody v Brdech" Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 25.6.18 2176/18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě s MV na zajištění provozu Portálu veřejné správy a softwarového řešení pro anonymizaci smluv Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 25.6.18 2175/18 Smlouva o užití Ortofota ČR Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 25.6.18 2174/18 Reciproční poskytnutí využití pozemků Plzeňského kraje za mikrotrubičku s optickými vlákny Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 25.6.18 2173/18 Vyhovění námitkám stěžovatele 3S.cz, s.r.o. - vyloučeného účastníka zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka diskových polí pro Plzeňský kraj" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 25.6.18 2172/18 Zadání podlimitní veřejné zakázky Rozšíření krajské datové sítě CamelNET- úsek Kralovice (výsledek zjednodušeného podlimitního řízení) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 25.6.18 2171/18 Zrušení usnesení RPK č. 1263 z 20. 11. 2017 - výkup pozemků v k. ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou, zřízení věcného břemena - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x D. D. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2170/18 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česák Emil Krejsová Marcela Zobrazit
  Žádost o změnu účelu
  OIM 25.6.18 2169/18 Podání žádosti o změnu v projektu „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice, a.s." (registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25556) Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2168/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí realizovaných nájemcem Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
  OIM 25.6.18 2167/18 Souhlas s realizací stavebních úprav, rekonstrukcí a dalších prací realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
  OIM 25.6.18 2166/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
  OIM 25.6.18 2165/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
  OIM 25.6.18 2164/18 Zrušení nájmu pozemku parc. č. st. 2936, k.ú. Domažlice – Centrum sociálních služeb Domažlice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2163/18 Zrušení nájmu nemovitostí Dřevěná 4, Plzeň – Západočeské muzeum v Plzni Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2162/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Pernarec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Málkovice u Pernarce a Březí u Pernarce Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2161/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2160/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Merklín, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Merklín u Přeštic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2159/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Tisová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tisová u Tachova Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2158/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2157/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vísky a Trokavec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vísky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2156/18 Bezúplatný převod pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Libkov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2155/18 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Dvorec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Nepomuk Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2154/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Třebíšov, Poleň, Nadryby – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2153/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vítkov u Tachova a Poběžovice u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2152/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Únehle – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Únehle Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2151/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nový Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vlkanov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2150/18 Výkupy pozemků v k. ú. Trnová u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Š., K. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2149/18 Výkup pozemků v k. ú. Chříč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x V. T. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2148/18 Výkup pozemku v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČR – Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2147/18 Výkup pozemku v k. ú. Nekmíř – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Z. J. A. M. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2146/18 Výkup pozemku v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x V. V., Z. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.6.18 2145/18 Prodej pozemku v k. ú. Žilov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x J. R., S. W. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2144/18 Rozpočtové opatření č. 125 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2143/18 Rozpočtové opatření č. 124 - přesun finančních prostředků z oblasti Majetek do oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2142/18 Rozpočtové opatření č. 123 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2141/18 Rozpočtové opatření č. 122 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2140/18 Rozpočtové opatření č. 121 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační titul „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2018“ - investiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2139/18 Rozpočtové opatření č. 120 - Dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2138/18 Rozpočtové opatření č. 119 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2137/18 Rozpočtové opatření č. 118 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2136/18 Rozpočtové opatření č. 117 - přesun fin. prostředků v rámci oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj a navýšení závazného ukazatele u Domova klidného stáří v Žinkovech, p.o. - dotační program „PK - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018" Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2135/18 Rozpočtové opatření č. 116 - dotace MK - UZ 34019, 34053, 34070, 34940 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců dotace ze státního rozpočtu
  OEK 25.6.18 2134/18 Rozpočtové opatření č. 115 - dotace MV - UZ 14032 - projekty z programu Prevence kriminality na místní úrovni Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2133/18 Rozpočtové opatření č. 114 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2132/18 Rozpočtové opatření č. 113 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2131/18 Rozpočtové opatření č. 112 - přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2130/18 Rozpočtové opatření č. 111 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2018 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za startovné, finančního daru a nadačního příspěvku na akci Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2018 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2129/18 Rozpočtové opatření č. 110 – dotace MPSV – UZ 13013 – projekt z OPZ „Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji“, přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2128/18 Rozpočtové opatření č. 109 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2127/18 Rozpočtové opatření č. 108 – Přesun z oblasti Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 25.6.18 2126/18 Rozpočtové opatření č. 107 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2125/18 Rozpočtové opatření č. 106 – dotace na projekt realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2124/18 Rozpočtové opatření č. 105 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2123/18 Rozpočtové opatření č. 104 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2122/18 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.6.18 2121/18 Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKHE 25.6.18 2120/18 Změna usnesení RPK č. 1962/18 ze dne 21. 5. 2018 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2119/18 Změna účelu použití dotace dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018" Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 25.6.18 2118/18 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 25.6.18 2117/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 25.6.18 2116/18 Schválení záměru realizace koncertu k výročí vzniku samostatného Československa Plassová Inesa, BcA. Bernard Josef Zobrazit
  ODSH 11.6.18 2115/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy) v letech 2020 – 2035“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  OIM 11.6.18 2114/18 Vratka dotace u akce „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice a.s." Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2113/18 Odvolání člena dozorčí rady společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  ODSH 21.5.18 2112/18 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  VVŽÚ 21.5.18 2111/18 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2018 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 21.5.18 2110/18 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 1. čtvrtletí r. 2018 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  OSV 21.5.18 2109/18 IZ - Výroční zprávy za rok 2017 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 21.5.18 2108/18 IZ - Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 21.5.18 2107/18 IZ - Výsledky kontrol - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 21.5.18 2106/18 IZ - Porušení rozpočtové kázně organizace 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, pobočný spolek, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov, IČO: 68782004 (dále jen "Příjemce") Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2105/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2104/18 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2103/18 Obec Vrčeň – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2102/18 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Hajšmanová Sylva, Mgr.Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2101/18 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2100/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2099/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2098/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisu IRIS Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.5.18 2097/18 Poskytnutí účelových individuálních dotací na podporu činnosti územních sdružení Českého zahrádkářského svazu, z.s., v roce 2018 Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna schválit poskytnutí dotace RPK
  OZDR 21.5.18 2096/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2095/18 Změna usnesení RPK č. 1944/18 ze dne 23. 4. 2018 – změna ve složení komisí na veřejnou zakázku „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2094/18 Záměr vyhlásit veřejnou zakázku na poskytování zdravotních služeb lůžkové péče na území města Plzeň jako služeb obecného hospodářského zájmu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2093/18 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2092/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2091/18 Poskytnutí neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2090/18 Poskytnutí finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2089/18 Poskytnutí dotace žadateli Poliklinika Tachov, příspěvková organizace Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2088/18 Souhlas s poskytováním plnění ve prospěch zaměstnance společnosti Domažlická nemocnice, a.s., který je členem statutárního orgánu, a ve prospěch zaměstnance společnosti, který je osobou blízkou členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.5.18 2087/18 Odstoupení člena rady jednatelů společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., a volba nového člena Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  VVŽÚ 21.5.18 2086/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  VVŽÚ 21.5.18 2085/18 Předání vozidla v majetku kraje příspěvkové organizaci k hospodaření Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 21.5.18 2084/18 Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 21.5.18 2083/18 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací II. kolo Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 21.5.18 2082/18 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Zlatá stezka - Mediální a propagační kampaň“ Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 21.5.18 2081/18 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 21.5.18 2080/18 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 21.5.18 2079/18 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Centru Bavaria Bohemia Schönsee a Historickém parku Bärnau-Tachov pro prezentační účely Plzeňského kraje Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2078/18 Stanovení odměn Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2077/18 Zprávy o činnosti organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2017 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2076/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Plzeň, Částkova 78 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2075/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2074/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2073/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2072/18 Jmenování konkursních komisí na obsazení pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 a Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2071/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 - Felicia Combi Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2070/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2069/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2068/18 Poskytnutí účelové dotace na projekt Dětská technická univerzita Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2067/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.5.18 2066/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit