Usnesení - Rada

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OKHE 23.4.18 1958/18 Poskytnutí finančního daru Ireně Tyrnerové Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OEK 23.4.18 1957/18 Dodatečné informace k výzvě na podání nabídky uchazečů do výběrového řízení s názvem „Bankovní úvěr pro Plzeňský kraj 2018“ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1956/18 IZ - Zapojení Plzeňského kraje do projektu Zelený týden EU 2018 (EU Green Week 2018) Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OEK 23.4.18 1955/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1954/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisů „Vítaný host v Plzeňském kraji“ a „Vítaný host na Šumavě a v Českém lese“ v roce 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1953/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu organizace soutěže Zlatá včela pro mladé včelaře v roce 2018 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1952/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Klubu kaktusářů Plzeň Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1951/18 Poskytnutí individuální dotace na nákup vybavení specifikovaného v žádosti pro zajištění provozu spolku v roce 2018 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1950/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1949/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů: „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“, „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“, „OZE - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1948/18 Uzavření licenční smlouvy o poskytování dat s Povodím Vltavy, státní podnik Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1947/18 Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji" Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 23.4.18 1946/18 Vyhlášení Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018 Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu podpora PD VHI_2018
  OŽP 23.4.18 1945/18 Vyhlášení Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  Pravidla Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018)
  OZDR 23.4.18 1944/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 23.4.18 1943/18 Souhlas s přijetím účelově určeného daru - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
  VVŽÚ 23.4.18 1942/18 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 23.4.18 1941/18 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Zlatá stezka - Mediální a propagační kampaň“ Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 23.4.18 1940/18 Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Sladká Pavla, JUDr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1939/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5059/16 ze dne 22. srpna 2016 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1938/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1087/17 ze dne 2. října 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1937/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1565/18 ze dne 22. ledna 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1936/18 Projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE Plzeň“ a „Větrání budov VOŠ a SPŠE Plzeň“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1935/18 Schválení projektového záměru k projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019“, způsobu jeho financování a předložení žádosti o dotaci do 4. výzvy č. 30_18_008 specifického cíle I Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV ČR Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1934/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 57 a 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  Příloha č. 1 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
  Příloha č. 2 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem – Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
  Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
  OŠMS 23.4.18 1933/18 Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů - SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122, včetně jmenování konkursní komise; SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2; OŠ výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1932/18 Vyřazení movitého majetku - Sportovní gymnázium Plzeň - Ford Transit Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1931/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1930/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018" Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1929/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1928/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1927/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1926/18 Dodatek č. 3 k „Licenční smlouvě na poskytnutí softwaru” se společností MÚZO Praha s.r.o. Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1925/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1924/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1923/18 Změna účelovosti použití finančních prostředků na strojní investice – Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1922/18 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1921/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1920/18 Účetní závěrky a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1919/18 Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o. – účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1918/18 Stanovení platu dočasně pověřenému řediteli SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1917/18 Zpráva o činnosti SÚS PK za rok 2017 včetně schválení účetní závěrky a schválení rozdělení hospodářského výsledku organizace do fondů Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1916/18 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plzeňského kraje na základě dotací/darů ze strany měst, obcí, svazku obcí a akciové společnosti na jejich provoz a vypořádání těchto dotací Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1915/18 Výhledový rozsah železniční dopravy na trati 162 v úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1914/18 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na trati č. 170 Plzeň – Cheb Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1913/18 Darování 2 úseků silnice II/184 městysu Všeruby Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1912/18 Zařazení akcí z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy, jejich příprava a pověření realizací a podpisem smlouvy SÚS PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1911/18 Žádost o schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova - Stará cesta“ a „Rekonstrukce mostu ev. č. 233-031 přes Úslavu – Chrástecká“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 23.4.18 1910/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) II/230 - Stříbro-dálnice D5, úsek 1 do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“) Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 23.4.18 1909/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci projektu Výstava a katalog „Konec starých časů“ Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace, v roce 2018 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 23.4.18 1908/18 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, na Slovensko Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 23.4.18 1907/18 Souhlas s přijetím odkazu Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 23.4.18 1906/18 Stanovení odměny Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 23.4.18 1905/18 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 23.4.18 1904/18 Výtvarná a literární soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji Strejcová Lucie, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 23.4.18 1903/18 Jmenování ředitelky - zařízení sociálních služeb Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 23.4.18 1902/18 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace – předfinancování projektu Transformace CSS Stod - III. etapa (číslo investice 1034) - návratná finanční výpomoc Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  Příloha č. 2 - Pravidla
  OSV 23.4.18 1901/18 Informace o rozšíření nabídky stravy v Centru sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 23.4.18 1900/18 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 23.4.18 1899/18 Souhlas s přijetím věcného daru a účelově určeného peněžního daru – Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 23.4.18 1898/18 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OFPEU 23.4.18 1897/18 Aktualizace krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – RIS3 strategie Plzeňského kraje 2018 – 2019 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OFPEU 23.4.18 1896/18 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II“ Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 23.4.18 1895/18 Jmenování hodnotící komise pro dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 23.4.18 1894/18 Vyhlášení dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2018 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1: Pravidla dotačního titulu
  ORR 23.4.18 1893/18 Soutěž Vesnice roku 2018 Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  Podmínky soutěže Vesnice roku 2018
  OIT 23.4.18 1892/18 Smlouva o vzdáleném přístupu pro dodavatele Agionet s.r.o. (portál Zapadoceskebaroko.cz) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 23.4.18 1891/18 Zjednodušené podlimitní řízení k podlimitní VZ „Rozšíření regionální komunikační infrastruktury CamelNET-úsek Kralovice" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 23.4.18 1890/18 Vyhlášení zadávacích řízení - „Stodská nemocnice a.s. - oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa“ a „Stodská nemocnice a.s. - oddělení následné péče 3. etapa – Rehabilitace + přístavba“ Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Příloha č. 1 - Lůžka následné péče (půdorys)
  Příloha č. 2 - Spojovaci krček (půdorys)
  Příloha č. 3 - Stravovací zařízení (půdorys)
  Příloha č. 4 - Rehabilitace (půdorys)
  OIM 23.4.18 1889/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Stříbro, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1888/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hájek u Všerub - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Všeruby Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1887/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Radějovice u Přehýšova a v k. ú. Bítov u Přehýšova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Přehýšov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1886/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skašov, Letiny, Louňová, Nepomuk, Dlouhá Ves u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Klatovy x ČR - Lesy České republiky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1885/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chocenický Újezd, Záluží, Zahrádka u Čížkova, Nezvěstice, Číhaň, Buršice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Klatovy x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1884/18 Výkup pozemků v k. ú. Svržno – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Druhá Poběžovická, a.s. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1883/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ladislav Hlaváč Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1882/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Josef Kůs Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1881/18 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x František Voříšek Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1880/18 Prodej pozemku v k. ú. Dobříč – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Jaromír Beránek, Vilma Smahová Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1879/18 Prodej pozemku v k. ú. Čermná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Miroslav Jílek Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 23.4.18 1878/18 Prodej pozemku v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Zbyněk Šobr Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1877/18 Rozpočtové opatření č. 81 – přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1876/18 Rozpočtové opatření č. 80 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - investiční dotace obci Vejprnice na nákup CAS Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1875/18 Rozpočtové opatření č. 79 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1874/18 Rozpočtové opatření č. 78 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1873/18 Rozpočtové opatření č. 77 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1872/18 Rozpočtové opatření č. 76 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1871/18 Rozpočtové opatření č. 75 - navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Sociální věci o část navrácených finančních prostředků UZ 13305 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1870/18 Rozpočtové opatření č. 74 – Navýšení příjmů a výdajů, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 23.4.18 1869/18 Rozpočtové opatření č. 73 - UZ 13307, navýšení fin. vztahu Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1868/18 Rozpočtové opatření č. 72 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1867/18 Rozpočtové opatření č. 71 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - HZS PK, investiční dotace - Traumabody Brdy Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1866/18 Rozpočtové opatření č. 70 - přesun z oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura do oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1865/18 Rozpočtové opatření č. 69 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační program „Program stabilizace a obnovy venkova PK 2018“ - neinvestiční dotace, dotační titul „Zachování prodejen v malých obcích PK 2018“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1864/18 Rozpočtové opatření č. 68 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1863/18 Rozpočtové opatření č. 67 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT, navýšení závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1862/18 Rozpočtové opatření č. 66 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1861/18 Rozpočtové opatření č. 65 – navýšení oblasti Individuální projekty z Rezervního fondu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1860/18 Rozpočtové opatření č. 64 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1859/18 Rozpočtové opatření č. 63 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2018 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za prodané vstupenky na 15. reprezentační ples Plzeňského kraje Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1858/18 Rozpočtové opatření č. 62 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1857/18 Rozpočtové opatření č. 61 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1856/18 Rozpočtové opatření č. 60 – dotace MŠMT – UZ 33024, UZ 33038, UZ 33063, UZ 33155, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1855/18 Rozpočtové opatření č. 59 – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvků z jednotlivých dotačních programů
  OEK 23.4.18 1854/18 Rozpočtové opatření č. 58 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Ochrana přírody 2018 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1853/18 Rozpočtové opatření č. 57 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1852/18 Zařazení projektů do seznamu Přehled individuálních projektů zařazených do rozpočtu na rok 2018 Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 23.4.18 1851/18 Uzavření Dodatku ke smlouvě o vedení běžného účtu a bankovních smluv o platebním účtu, termínovaném účtu a zvýhodněném úročení zůstatků na účtech vedených pro Plzeňský kraj u Komerční banky, a.s., PPF Banky a.s. a Raiffeisenbank a.s. Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKŘE 23.4.18 1850/18 Změna v Komisi pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin RPK Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  PRÁV 23.4.18 1849/18 Schválení řádné účetní závěrky Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2017 včetně vypořádání hospodářského výsledku. Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  PRÁV 23.4.18 1848/18 Společný centrální nákup zemního plynu a silové složky maloodběrů elektrické energie Plzeňského kraje a statutárního města Plzně prostřednictvím komoditní burzy pro období 2019 - 2020 Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 23.4.18 1847/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Bezpečné branky 2018“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 23.4.18 1846/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 23.4.18 1845/18 Výroba promo filmu a spotu o Plzeňském kraji Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 23.4.18 1844/18 Schválení záměru realizace open air inscenace Prodaná nevěsta ke stému výročí založení republiky a návrhu Spolupořadatelské smlouvy Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  ODSH 3.4.18 1843/18 Zařazení cyklovlaku Plzeň - Bor do systému dopravní obslužnosti – úkony směřující k uzavření nové smlouvy Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 3.4.18 1842/18 Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  OIM 3.4.18 1841/18 Schválení výsledků veřejné zakázky „Stodská nemocnice a.s. - Rekonstrukce stravovacího zařízení - 2. vyhlášení" Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Příloha č. 1 - Protokol o otevírání nabídek.
  ODSH 19.3.18 1840/18 Schválení a uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené mezi Plzeňským krajem a Společností pro Plzeňský kraj Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1839/18 Vzdání se funkce generálního ředitele organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1838/18 Petice za obnovu základní péče v nemocnici města Sušice a spádových oblastí Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  KDS 19.3.18 1837/18 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2017 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1836/18 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  OEK 19.3.18 1835/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31.12.2017 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 19.3.18 1834/18 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2017 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 19.3.18 1833/18 Schválení vyhlášení a realizace projektu „Lípy republiky 2018" pro obce Plzeňského kraje Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  Projekt "Lípy republiky 2018" - propozice a přihláška
  OŽP 19.3.18 1832/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí RPK
  Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí RPK
  OŽP 19.3.18 1831/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 19.3.18 1830/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 19.3.18 1829/18 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 19.3.18 1828/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisu „Český les: příroda a historie“ v roce 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 19.3.18 1827/18 Poskytnutí účelových individuálních dotací na podporu činnosti Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., v roce 2018 Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci RPK
  OŽP 19.3.18 1826/18 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2018) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna schválit poskytnutí dotace RPK
  OZDR 19.3.18 1825/18 Prodloužení termínu plnění usnesení RPK č. 1419/17 ze dne 11. 12. 2017 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1824/18 Účetní závěrky, výsledky hospodaření a výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví za rok 2017 Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1823/18 Vyřazení majetku (osobní automobil) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1822/18 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Karlovarským krajem při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1821/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na akci AVON pochod Klatovy 2018 Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1820/18 Dotační program „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2018" Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1819/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) 2018 - mimořádné průběžné kalkulace Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1818/18 Souhlas s navýšením plnění poskytovaných ve prospěch zaměstnanců společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., kteří jsou osobami blízkými členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1817/18 Změna ve složení výboru pro audit společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 19.3.18 1816/18 Změna ve složení výboru pro audit společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  VVŽÚ 19.3.18 1815/18 Výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky „Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje" Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 19.3.18 1814/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 19.3.18 1813/18 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018 – poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schválené RPK
  Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
  OKP 19.3.18 1812/18 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací a vyhlášení II. kola programu Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 19.3.18 1811/18 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  č. 2 Poskytnuté dotace včetně seznamu náhradníků - schválené RPK
  č. 3 Návrh rastrové smlouvy
  č. 4 Neposkytnuté dotace - neschválené RPK
  OKP 19.3.18 1810/18 Smlouva o nájmu nebytových prostor v Galerii Kuns(t)räume v Bavorské Železné Rudě a Infocentru ve Zwieselu pro prezentační účely Plzeňského kraje Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 19.3.18 1809/18 Platové náležitosti ředitelů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 19.3.18 1808/18 Odměny výročí Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 19.3.18 1807/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 - Škoda Felicia Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 19.3.18 1806/18 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 19.3.18 1805/18 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 19.3.18 1804/18 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 19.3.18 1803/18 Souhlas s podáním žádosti o podporu projektu „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 19.3.18 1802/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1801/18 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky přímým zadáním s dopravcem ANEXIA BUS s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1800/18 Dodatek č. 26 ke Zřizovací listině SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1799/18 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1798/18 Zveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě přímým zadáním v Úředním věstníku EU (TED) a změna zveřejněného Oznámení o záměru vyhlásit nabídkové řízení Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1797/18 Majetkoprávní vypořádání stavby "I/21 – Nová Hospoda – Kočov, 1. a 2. stavba“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1796/18 Darování části silnice II/185, silnice III/18515 a mostu, a části silnice III/0228 městu Klatovy Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1795/18 Darování části silnice II/196 a části silnice III/19520 městu Poběžovice Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1794/18 Poskytnutí finančních prostředků PK organizaci SÚS PK na strojní investice a souhlas s pořízením strojních investic Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1793/18 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1792/18 Žádost města Tachov o poskytnutí dotace na provoz „Cyklobusu Mže“ a „Cyklobusu Český les“ pro rok 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 19.3.18 1791/18 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2018" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 19.3.18 1790/18 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2018 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  Č. 2 - Poskytnuté dotace včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ - schválené RPK
  Č. 3 - Poskytnuté dotace včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků v rámci programu „Obnova historického staveb. fondu v pam. rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ - schválené RPK
  Č. 4 - Návrh rastrových smluv – vzor č. 1 a vzor č. 2
  OKP 19.3.18 1789/18 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  č. 2 Poskytnuté dotace - schválené RPK
  č. 3 Návrh rastrové smlouvy