Usnesení - Rada

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  ODSH 18.10.18 2529/18 Rozhodnutí o námitkách ve VZ „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy) v letech 2020–2035 Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  OŽP 1.10.18 2528/18 Zadání veřejné zakázky „Chodová Planá-odstranění skládky pneumatik" Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  KDS 1.10.18 2527/18 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2018 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2526/18 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Bezpečné branky 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
  OŽP 1.10.18 2525/18 Město Měčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 1.10.18 2524/18 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, 3. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 1.10.18 2523/18 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 1.10.18 2522/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 1.10.18 2521/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavní činnosti Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 1.10.18 2520/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu chovatelů a udržení výstavní činnosti v Plzeňském kraji Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 1.10.18 2519/18 Poskytnutí individuální dotace na vytvoření pracovních listů rostlin významných pro včelí pastvu a naučných nástěnných panelů Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 1.10.18 2518/18 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci druhého kola dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 1.10.18 2517/18 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  VVŽÚ 1.10.18 2516/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - klimatizace Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 1.10.18 2515/18 Pravidla pro účtování Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 1.10.18 2514/18 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Vytvoření souboru map Plzeňského kraje" Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2513/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2220/18 ze dne 25. června 2018 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2512/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2511/18 Uzavření dodatku Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2510/18 Schválení projektových záměrů, předložení projektových žádostí do grantu dánské Nadace Velux „Evropská iniciativa pro rozvoj odborného vzdělávání 2018-28“ a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušných projektů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2509/18 Schválení projektových záměrů, předložení projektových žádostí do Výzvy č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušných projektů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2508/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2507/18 Poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z dotačního programu Nadání 2018 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2506/18 Poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2505/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2504/18 Vyřazení movitého majetku - Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 - Felicia Combi Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2503/18 Souhlas s přijetím darů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 1.10.18 2502/18 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 a Dětského domova, Horšovský Týn; včetně jmenování konkurzní komise Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 1.10.18 2501/18 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – I. čtvrtletí 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 1.10.18 2500/18 Zařazení stavebních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových kom. Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 1.10.18 2499/18 Darování úseku silnice II/190J městysu Všeruby Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 1.10.18 2498/18 Dotace od obcí a Svazku na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst Horní Bříza, Nepomuk, Přeštice, Rokycany a Zbiroh, obcí Česká Kubice, Chodský Újezd, Nemanice a Šťáhlavy a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 1.10.18 2497/18 Výjimka z Metodického pokynu zřizovatele PK č. 01/2015 (stanovení objemu prostředků na platy) Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 1.10.18 2496/18 Návratná finanční výpomoc - Muzeum Šumavy Sušice, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 1.10.18 2495/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 9 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2018 - 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 1.10.18 2494/18 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru a účelové dotace do majetku Muzea Šumavy Sušice, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 1.10.18 2493/18 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 1.10.18 2492/18 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OIT 1.10.18 2491/18 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření infrastruktury datového centra a vnitřní sítě Plzeňského kraje" Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 1.10.18 2490/18 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Plzeňského kraje uzavíraný se správci technické infrastruktury Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 1.10.18 2489/18 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
  OIM 1.10.18 2488/18 Směna pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x K. P. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 1.10.18 2487/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Trnová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trnová u Plzně Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 1.10.18 2486/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice, Horní Bříza, Vojovice, Plánice, Kundratice I., Hejná, Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice x ČR–Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 1.10.18 2485/18 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Č. H., P. H. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 1.10.18 2484/18 Výkup pozemků v k. ú. Liblín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Libštejnské lesy, s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 1.10.18 2483/18 Prodej pozemku v k. ú. Stvolny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x R. B. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 1.10.18 2482/18 Schválení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů“ Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2481/18 Rozpočtové opatření č. 182 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport - NFV Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2480/18 Rozpočtové opatření č. 181 - dotace MF - UZ 98187 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2479/18 Rozpočtové opatření č. 180 - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2478/18 Rozpočtové opatření č. 179 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2477/18 Rozpočtové opatření č. 178 - dotace MPSV – UZ 13305, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Příloha č. 1 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
  OEK 1.10.18 2476/18 Rozpočtové opatření č. 177 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2475/18 Rozpočtové opatření č. 176 - dotace MMR ČR - UZ 17969, UZ 17968, UZ 17015 a UZ 17016, navýšení finančního vztahu u p. o. Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2474/18 Rozpočtové opatření č. 175 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2473/18 Rozpočtové opatření č. 174 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 1.10.18 2472/18 Rozpočtové opatření č. 173 – dotace MPSV – UZ 13013 – projekt z OPZ „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2471/18 Rozpočtové opatření č. 172 – snížení výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2470/18 Rozpočtové opatření č. 171 – dotace MPSV – UZ 13015 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2469/18 Rozpočtové opatření č. 170 – přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Příloha č. 1 – Rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací 2018
  OEK 1.10.18 2468/18 Rozpočtové opatření č. 169 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2467/18 Rozpočtové opatření č. 168 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070, UZ 33071 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2466/18 Rozpočtové opatření č. 167 – dotace MPSV – UZ 13014 – OPPMP – projekt Obědy do škol v Plzeňského kraji 2018/2019 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2465/18 Rozpočtové opatření č. 166 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2464/18 Rozpočtové opatření č. 165 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2463/18 Rozpočtové opatření č. 164 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2462/18 Rozpočtové opatření č. 163 - dotace z PPS ČR - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS - Zlatá stezka - síť turistických cest na "Zelené střeše Evropy" Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2461/18 Rozpočtové opatření č. 162 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2460/18 Rozpočtové opatření č. 161 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2459/18 Rozpočtové opatření č. 160 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2458/18 Rozpočtové opatření č. 159 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2457/18 Rozpočtové opatření č. 158 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Doprava, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2456/18 Rozpočtové opatření č. 157 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje – přijaté finanční prostředky za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2455/18 Rozšíření seznamu Přehled individuálních projektů zařazených do rozpočtu na rok 2018 Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 1.10.18 2454/18 Rámcová smlouva o platebních a bankovních službách poskytovaných PPF bankou a.s. Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  PRÁV 1.10.18 2453/18 Vzdání se funkce ředitele Centrálního nákupu, příspěvkové organizace a vyhlášení výběrového řízení Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  Příloha č. 2 - Vyhlášení výběrového řízení
  OKŘE 1.10.18 2452/18 Změny v Komisi pro obnovu venkova Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 1.10.18 2451/18 Změna v Komisi životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 1.10.18 2450/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2018 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 1.10.18 2449/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 1.10.18 2448/18 Schválení záměru realizace reprezentačního plesu Plzeňského kraje v roce 2019 Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 1.10.18 2447/18 Stipendium Plzeňského kraje 2018 Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
  OZDR 1.10.18 2446/18 Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. - valná hromada Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OKP 17.9.18 2445/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zámek Hradiště – revitalizace objektu“ Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, do Programu záchrany architektonického dědictví Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OŠMS 17.9.18 2444/18 Žádost do dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  PRÁV 6.9.18 2443/18 Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti kultury a školství se Svazem Čechů v Chorvatsku Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  ORR 6.9.18 2442/18 Poskytnutí účelových dotací městu Tachov, městu Janovice nad Úhlavou a obci Příchovice Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  OEK 6.9.18 2441/18 Rozpočtové opatření č. 156 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtových oblastech Ostatní financování a Regionální rozvoj Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 6.9.18 2440/18 Rozpočtové opatření č. 155 - dotace MPSV - UZ 13016 - projekt „Informovaný senior VII“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 3.9.18 2439/18 Poskytnutí individuální dotace na akci Slavnosti jablek 2018 - 10. ročník Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  ODSH 3.9.18 2438/18 Dodatek č. 2 ke koordinační smlouvě k projektu silniční stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  OEK 27.8.18 2437/18 IZ - Informativní zpráva o schválení a vydání Směrnice KÚPK S-3/2018/EK-001-Q Poskytování věcných darů, propagačních předmětů a ostatních bezúplatně poskytovaných věcí pořízených z rozpočtu Plzeňského kraje Dismanová Martina, Mgr. Leščinský Jiří Zobrazit
  VVŽÚ 27.8.18 2436/18 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje ve II. čtvrtletí 2018 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 27.8.18 2435/18 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 2. čtvrtletí r. 2018 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2434/18 IZ - Postup přípravy stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  OEK 27.8.18 2433/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKŘE 27.8.18 2432/18 IZ - Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a ZPK na rok 2019
  OŽP 27.8.18 2431/18 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2430/18 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Stříbro - Obnova výstavního fundusu - 70. výročí založení holubářského spolku ve Stříbře, 25. jubilejní výstava Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2429/18 Technická infrastruktura pro managementová opatření v evropsky významné lokalitě Dobřany a současně v přírodní památce Šlovický vrch Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2428/18 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018, 2. část Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2427/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2426/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) a uzavření veřejnoprávních smluv Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2425/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2424/18 Poskytnutí individuálních dotací dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2423/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „OZE - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2422/18 Poskytnutí individuální dotace na realizaci lesní tůně č. 1 na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Dřevec Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2421/18 Poskytnutí individuální dotace na nákup knih pro vzdělávání včelařů a propagaci včelařství v regionu Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2420/18 Schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže obcí „My už třídit umíme!" Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 27.8.18 2419/18 Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Chodová Planá – odstranění skládky pneumatik“ Hajšmanová Sylva, Mgr.Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 27.8.18 2418/18 Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 27.8.18 2417/18 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 27.8.18 2416/18 Veřejná zakázka „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje (2. vyhlášení)“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 27.8.18 2415/18 Vyřazení majetku (3x defibrilátor, spojovací souprava) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 27.8.18 2414/18 Navýšení účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 27.8.18 2413/18 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Západočeská univerzita v Plzni Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 27.8.18 2412/18 Poskytnutí investiční dotace žadateli město Plasy – Lékařský dům Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 27.8.18 2411/18 Klatovská nemocnice, a.s. - Jiný výsledek hospodaření minulých let Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  VVŽÚ 27.8.18 2410/18 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Octavia Ambiente Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  VVŽÚ 27.8.18 2409/18 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Fabia Combi Classic Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 27.8.18 2408/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 27.8.18 2407/18 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji Valtrová Irena, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 27.8.18 2406/18 Předložení projektu „Plzeňský kraj atraktivní“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2405/18 Vyřazení movitého majetku z hospodaření bezúplatným převodem - Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2404/18 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2403/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2402/18 Vyhlášení soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2401/18 Vyhlášení soutěží Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2400/18 Souhlas se stavebními úpravami, přesahujícími úroveň běžné údržby v budově domova mládeže Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2399/18 Souhlas s umístěním sídla spolku v budově Plzeňského kraje předané k hospodaření Gymnáziu Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2398/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2397/18 Souhlas s poskytnutím neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 27.8.18 2396/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2395/18 Uložení odvodu autodopravci fyzické osobě podnikající, na základě kontroly využití dotací poskytnutých na zajištění dopravní obslužnosti Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2394/18 Uložení odvodu autodopravci fyzické osobě podnikající a společnosti ČSAD STTRANS a.s. na základě kontroly využití dotací poskytnutých na zajištění dopravní obslužnosti Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2393/18 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací a pověření organizace a zmocnění k prodeji vybraného majetku Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2392/18 Souhlas zřizovatele se sjednáním operativního leasingu bez možnosti následné koupě Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2391/18 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec–Přimda, 2. úsek“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2390/18 Příspěvek společností na dopravní obslužnost - darovací smlouvy s DIOSS Nýřany a.s., NOVEM Car Interior Design k.s., Geis CZ s.r.o., a smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s KS-Europe s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2389/18 Bezúplatný převod dlouhodobého drobného hmotného movitého majetku, jímž je vybavení 15 distribučních míst Plzeňské karty pořízených společností POVED s. r. o. a financovaných příkazní smlouvou, do majetku obcí Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2388/18 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2017 - Uzavření dodatků, dodatečného vyrovnání a dohody o ukončení smlouvy s autobusovými dopravci Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2387/18 Změna v poskytování slev z jízdného Plzeňským krajem vlivem zavedení slev státu - Rastrový dodatek ke smlouvám o závazku veřejné služby s autobusovými dopravci Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2386/18 Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2385/18 Úprava výkonů - uzavření dodatků č. 3/2018, 4/2018 a 8/2018 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2384/18 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“) a Plzeňským krajem Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2383/18 Darování silnice III/1992H do majetku obce Svojšín Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2382/18 Žádost o schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „II/186 Průtah Plánice“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2381/18 Žádost Svazku Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2380/18 Žádost dobrovolného svazku obcí Horní Berounka, povodí Klabavy o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na cyklotrase CT 3, v úseku Rokycany, podél ulice Plzeňská Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2379/18 Žádost obce Mochtín o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na významné regionální cyklotrase číslo 305, v úseku Mochtín, od bývalého mlýna k silnici číslo III/1719 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2378/18 Žádost obce Předenice o poskytnutí účelové dotace na opravu místní komunikace, která vyústí ze silnice číslo III/18027 za obcí Předenice směrem do místní části Nový Mlýn Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2377/18 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 27.8.18 2376/18 Zveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veř. službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě přímým zadáním pro většinu tratí v územní působnosti PK, v Úředním věstníku EU (TED) a změna zveřejněného Oznámení o záměru vyhlásit NŘ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 27.8.18 2375/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 27.8.18 2374/18 Dodatek č. 13 zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p. o. Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 27.8.18 2373/18 Souhlas s pořízením movitého majetku - Galerie Klatovy / Klenová, p. o., Západočeská galerie v Plzni, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 27.8.18 2372/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 9 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 27.8.18 2371/18 Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje kandidátům nominovaným za rok 2018 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 27.8.18 2370/18 Zápis 2 kulturních statků a doplnění zápisu 1 kulturního statku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 27.8.18 2369/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 27.8.18 2368/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 27.8.18 2367/18 Prominutí povinnosti uhradit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, IČO: 68782004, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2366/18 Souhlas s přijetím účelově určených peněžních darů Domov sociálních služeb Liblín Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2365/18 Informování o změně úhrad za stravování v organizaci Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2364/18 Výše vyrovnávacích plateb - sociální služby Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2363/18 Změna kapacit u poskytovaných sociálních služeb Centra sociálních služeb Tachov, příspěvkové organizace (IČO: 00377805) Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2362/18 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2361/18 Dodatek č. 5 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2360/18 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018 rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2359/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 - pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2358/18 Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2357/18 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj, další kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2356/18 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 27.8.18 2355/18 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OFPEU 27.8.18 2354/18 Organizační a personální kapacity pro koordinaci ekonomického rozvoje v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji v návaznosti na Regionální inovační strategii Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OFPEU 27.8.18 2353/18 Realizace marketingové strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 27.8.18 2352/18 Vyřazení majetku odboru informatiky Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 27.8.18 2351/18 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Komponenta pro správu a údržbu dat technické infrastruktury Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 27.8.18 2350/18 Vypovězení Smlouvy o poskytování technické a servisní podpory SW „Dlouhodobé úložiště digitálních dokumentů" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 27.8.18 2349/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 5/2017 – Částečná změna připojovaných objektů a prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa“ Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 27.8.18 2348/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 3. kolo Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 27.8.18 2347/18 Smlouva o centralizovaném zadávání v rámci připravovaného otevřeného zadávacího řízení na uzavření nové Rámcové dohody na pořizování licencí k produktům Microsoft Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 27.8.18 2346/18 Směrnice Rady Plzeňského kraje o poskytování sdílených ICT služeb Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 27.8.18 2345/18 Memorandum o spolupráci s Výborem nezávislého ICT průmyslu Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 27.8.18 2344/18 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 27.8.18 2343/18 Prominutí vrácení dotace - obec Malý Bor Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 27.8.18 2342/18 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2018 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 27.8.18 2341/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 2. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 27.8.18 2340/18 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 27.8.18 2339/18 Pronájem kanceláří v budově PK v Bruselu x Kraj Vysočina, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 27.8.18 2338/18 Zrušení nájmů a výpůjček u nemovitostí pořízených z majetku statutárního města Plzně Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 27.8.18 2337/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 589/17 ze dne 22. 05. 2017 Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 27.8.18 2336/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna usnesení RPK č. 1273/17 ze dne 20.11.2017 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit