Usnesení - Rada

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OKŘE 25.2.19 3154/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 4. čtvrtletí r. 2018 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  OVVŽÚ 25.2.19 3153/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za IV. čtvrtletí 2018 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3152/19 IZ - Informace o projektovém záměru „IB programme – příležitost i pro státní (veřejné) vzdělávání“ na Gymnáziu a Střední odborné škole, Rokycany, Mládežníků 1115 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3151/19 IZ - Informativní zpráva o aktuálním stavu požadavků na výdaje individuálních projektů pro rok 2019 z oblasti školství Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3150/19 IZ - Postup přípravy stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OSV 25.2.19 3149/19 IZ - Informace o výsledku trestního řízení ve věci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OEK 25.2.19 3148/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3147/19 IZ - Časový harmonogram zpracování a schvalování Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2018 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 25.2.19 3146/19 Obec Mnichov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 25.2.19 3145/19 Poskytnutí individuální dotace na uspořádání 4. ročníku stálé konference s názvem RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!! Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 25.2.19 3144/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 25.2.19 3143/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
  OŽP 25.2.19 3142/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ v aktualizovaném znění Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace, změna č. 2
  OZDR 25.2.19 3141/19 Vyřazení majetku (Škoda Octavia Scout) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.2.19 3140/19 Zapojení Plzeňského kraje do 8. ročníku Plzeňského poháru záchranářů Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.2.19 3139/19 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění poskytování zdravotních služeb lůžkové péče jako služeb obecného hospodářského zájmu na vybraných územích Plzeňského kraje pro rok 2019 a 2020“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.2.19 3138/19 Udělení pokynu společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.2.19 3137/19 Schválení smlouvy o upsání akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.2.19 3136/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - souhlas s peněžitým vkladem Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 25.2.19 3135/19 Schválení smluv o výkonu funkce novým členům dozorčí rady společnosti Klatovská nemocnice, a.s., zvolených zaměstnanci Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OVVŽÚ 25.2.19 3134/19 Uzavření příkazních smluv o zastoupení zadavatele Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘ 25.2.19 3133/19 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Jenčík Milan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2019
  Příloha č. 1 nařízení č. 1/2019
  Příloha č. 2 nařízení č. 1/2019
  Příloha č. 3 nařízení č. 1/2019
  Příloha č. 4 nařízení č. 1/2019
  Příloha č. 5 nařízení č. 1/2019
  OŠMS 25.2.19 3132/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1410/17 ze dne 11. 12. 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3131/19 Vyřazení movitého majetku a převod finančních prostředků do investičního fondu - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 – Ford Transit Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3130/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3129/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3128/19 Schválení ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku – Dětský domov, Horšovský Týn Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3127/19 Schválení zapojení odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje do 1. výzvy k předkládání návrhů Projektů mobilit Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3126/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3125/19 Souhlas zřizovatele se zapojením organizací zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Implementace strategie digitálního vzdělávání II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3124/19 Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3123/19 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3122/19 Souhlas s podáním žádosti o podporu projektu „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor Agropodnikání v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3121/19 Odstoupení od realizace projektu „Nová víceúčelová hala pro zajištění odborné výuky“, Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3120/19 Schválení projektového záměru, předložení projektové žádosti do grantu Nadace Velux a schválení realizace, předfinancování a kofinancování projektu Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3119/19 Schválení projektového záměru, předložení projektové žádosti do Výzvy č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu a schválení realizace, předfinancování a kofinancování projektu Střední školy a Základní školy, Oselce Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3118/19 Projekt „Centrum odborné přípravy - pořízení učebních pomůcek“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3117/19 Program Evropské unie Erasmus+, Klíčová aktivita 1 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, projekt „Praxe na biofarmě v Itálii II“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3116/19 Stanovení platu generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3115/19 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2594/18 ze dne 22. 10. 2018 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3114/19 Změna usnesení RPK č. 2593/18 ze dne 22. 10. 2018, spočívající ve změně přílohy č. 1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3113/19 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací a prodejem, převod finančních prostředků získaných z prodeje majetku Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3112/19 Uzavření dodatků pro rok 2019 k příkazním smlouvám se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3111/19 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2019 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3110/19 Změna zveřejněného oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopravě přímým zadáním pro většinu tratí v územní působnosti PK, v úředním věstníku EU (TED) a zveřejnění oznámení na úřední desce KÚPK Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3109/19 Schválení Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 00342018 na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu vkm 1,429 trati Pňovany - Bezdružice" Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3108/19 Žádost obce Nadryby o poskytnutí dotace na opravu služebny a přívozu Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 25.2.19 3107/19 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2019" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 25.2.19 3106/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 5 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 25.2.19 3105/19 Vyřazení formou likvidace části nefunkční techniky ze speciální výslechové místnosti Plzeň Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 25.2.19 3104/19 Individuální dotace OSV Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 25.2.19 3103/19 Partnerství Plzeňského kraje - projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost Strejcová Lucie, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 25.2.19 3102/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vyhlášení dotačního titulu
  Příloha č. 2 - Formuláře žádosti
  Příloha č. 3 - Pravidla
  OIT 25.2.19 3101/19 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření kapacity stávajících diskových polí" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 25.2.19 3100/19 Zadání podlimitní veřejné zakázky Rozšíření optické sítě CamelNet - úsek Blovice - Spálené Poříčí Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 25.2.19 3099/19 Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 25.2.19 3098/19 Vyhlášení dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 25.2.19 3097/19 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 - vyhlášení dotačního titulu Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 25.2.19 3096/19 Souhlas s výpůjčkou části pozemku parc. č. 2220/1, k.ú. Doubravka – pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3095/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3094/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3093/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3092/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3091/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3090/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3089/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Olbramov; středisko Klatovy, k. ú. Děpoltice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3088/19 Směna pozemků v k. ú. Nevolice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x SJM J. V. a L. V. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3087/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úněšov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úněšov, Podmokly u Úněšova, Budeč u Číhané, Čbán, Štipoklasy u Číhané Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3086/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Heřmanova Huť, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Sekyřany a Vlkýš Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3085/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kolinec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3084/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Železná Ruda - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3083/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přehýšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Přehýšov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3082/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3081/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mirošov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3080/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3079/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bezvěrov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Bezvěrov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3078/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stod, Manětín, Senec u Plzně, Čeminy, Bíluky, Ujčín, Újezd u Plánice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Plzeň-sever, Klatovy x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3077/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Pocinovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3076/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lštění nad Zubřinou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3075/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kolinec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3074/19 Výkupy pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. B., J. B., V. H., M. H., V. O., J. U. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3073/19 Výkup pozemku v k. ú. Dobřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x I. P., P. R., L. Š. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 25.2.19 3072/19 Výkup pozemku v k. ú. Oprechtice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. V. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3071/19 Rozpočtové opatření č. 44 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení fin. vztahu Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3070/19 Rozpočtové opatření č. 43 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3069/19 Rozpočtové opatření č. 42 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3068/19 Rozpočtové opatření č. 41 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3067/19 Rozpočtové opatření č. 40 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3066/19 Rozpočtové opatření č. 39 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3065/19 Rozpočtové opatření č. 38 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3064/19 Rozpočtové opatření č. 37 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3063/19 Rozpočtové opatření č. 36 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3062/19 Rozpočtové opatření č. 35 – Navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3061/19 Rozpočtové opatření č. 34 - snížení příjmů a financování výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3060/19 Rozpočtové opatření č. 33 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 25.2.19 3059/19 Rozpočtové opatření č. 32 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3058/19 Rozpočtové opatření č. 31 - dotace MPSV – UZ 13305, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Příloha č. 1 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
  OEK 25.2.19 3057/19 Rozpočtové opatření č. 30 - Finanční vypořádání za rok 2018 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3056/19 Rozpočtové opatření č. 29 - dotace MF - UZ 98074 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3055/19 Rozpočtové opatření č. 28 – dotace MŠMT – UZ 33069, UZ 33070, UZ 33071, UZ 33155, UZ 33166, UZ 33192, UZ 33354 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3054/19 Rozpočtové opatření č. 27 - Finanční vypořádání za rok 2018 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3053/19 Rozpočtové opatření č. 26 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3052/19 Rozpočtové opatření č. 25 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3051/19 Rozpočtové opatření č. 24 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazného ukazatele u organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 25.2.19 3050/19 Rozpočtové opatření č. 23 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje – přijaté finanční prostředky za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKŘE 25.2.19 3049/19 Změny v Komisi pro sport Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OPL 25.2.19 3048/19 Jmenování ředitelky Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 25.2.19 3047/19 Úhrada členského příspěvku na rok 2019 mezinárodní organizaci Institut regionů Evropy Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 25.2.19 3046/19 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 25.2.19 3045/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 25.2.19 3044/19 Vyhlášení dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti" Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  Pravidla dotačního programu "Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti"
  Příloha č. 1 pravidel
  Příloha č. 2 pravidel
  OZDR 25.2.19 3043/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s., nepeněžitým vkladem movitých věcí tvořících soubor motorových vozidel užívaných k poskytování zdravotnické dopravní služby Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OKHE 25.2.19 3042/19 Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2019 Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
  OIM 6.2.19 3041/19 Uzavření dohody o zajištění závazků – veřejná zakázka „Stodská nemocnice, a. s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení – 2. vyhlášení“ Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  ODSH 6.2.19 3040/19 Výběr dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ve veřejných zakázkách „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030- oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH) a oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  OZDR 28.1.19 3039/19 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2019 pro členy představenstva a dozorčí rady Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OEK 21.1.19 3038/19 Rozpočtové opatření č. 22 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 21.1.19 3037/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3036/19 IZ - Informace o studii na vybudování víceúčelového a dopravního hřiště se zázemím v areálu Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, IČO: 69457930, v Plzni-Křimicích, Průkopníků 290 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3035/19 IZ - Informace o navržené koncepci zkvalitnění výukových prostor na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, IČO: 61781797 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3034/19 IZ - Informace o realizaci projektu „Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů“, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, IČO: 00376469 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3033/19 IZ - Transformace Školního statku Klatovy – Činov, s.r.o. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3032/19 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 21.1.19 3031/19 IZ - Zpráva o pořízení strojních investic SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitém majetku Plzeňského kraje ve správě SÚS PK v roce 2018 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OSV 21.1.19 3030/19 IZ - Ukončení využívání nebytových prostor v areálu Fakultní nemocnice Plzeň pro účely speciální výslechové místnosti Plzeň Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OEK 21.1.19 3029/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKHE 21.1.19 3028/19 IZ - Zprávy o činnostech komisí RPK za rok 2018 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  Komise pro bezpečnost a záchranný systém
  Komise pro oblast sociálních věcí a národnostích menšin
  Komise pro obnovu venkova
  Komise pro otevřený kraj
  Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti
  Komise pro spolupráci s neziskovými organizacemi
  Komise životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany
  OŽP 21.1.19 3027/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.1.19 3026/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.1.19 3025/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.1.19 3024/19 Podání žádosti Plzeňského kraje o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt "Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III" Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.1.19 3023/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.1.19 3022/19 Poskytnutí individuální dotace dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 21.1.19 3021/19 Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019
  OŽP 21.1.19 3020/19 Vyhlášení Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019
  OŽP 21.1.19 3019/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2019) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2019)
  OZDR 21.1.19 3018/19 Změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.1.19 3017/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.1.19 3016/19 Veřejná zakázka „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje (3. vyhlášení)“ - výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.1.19 3015/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.1.19 3014/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - schválení uzavření smluv Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.1.19 3013/19 Kalmetizace - uzavření a podpis smluv 2019 Šimek Luboš, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 21.1.19 3012/19 Rokycanská nemocnice, a.s. - jiný výsledek hospodaření minulých let Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OKŘE 21.1.19 3011/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 21.1.19 3010/19 Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-1/2019/KPP-001 Provozní řád skladu oddělení cestovního ruchu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, účinnost od 1.2.2019 Plecitá Ivana Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3009/19 Platové náležitosti - osobní příplatek Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3008/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 809/17 ze dne 26. června 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3007/19 Schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství, mládeže a sportu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3006/19 Ustanovení hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3005/19 Vyhlášení dotačního programu/titulu MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2019 a ustanovení hodnoticí komise tohoto programu/titulu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3004/19 Přijetí účelové dotace Plzeňským krajem Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3003/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3002/19 Souhlas se stavebními úpravami přesahujícími úroveň běžné údržby – víceúčelová sportovní plocha v areálu Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3001/19 Souhlas s nájemní smlouvou - KCVJŠ x Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 3000/19 Souhlas se Smlouvou o výpůjčce nemovitých věcí – SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 x 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33-35 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 2999/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 21.1.19 2998/19 Dodatek ke zřizovací listině Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2997/19 Změna usnesení RPK č. 2598/18 ze dne 22. 10. 2018, spočívající ve změně termínu úkolů Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2996/19 Pořízení strojní investice z fondu investic SÚS PK a převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2995/19 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2994/19 Poskytnutí finančních prostředků Fondu dopravy PK organizaci SÚS PK na strojní investici (stroj na obnovu vodorovného značení) a na materiál pro realizaci vodorovného dopravního značení a souhlas s pořízením strojní investice Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2993/19 Vyhlášení dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2019" Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  č.1 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu
  č.2 Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu
  č.3 Závěrečná zpráva
  č.4 Vyúčtování použití dotace
  ODSH 21.1.19 2992/19 Dohoda o úhradě přeplatku ve splátkách se společností ČSAD autobusy Plzeň, a.s. Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2991/19 Vyloučení dopravce z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020–2030 oblast I (Plzeňský kraj – JIH)“ a oblast II (Plzeňský kraj – SEVER)“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2990/19 Výběr dopravce České dráhy, a.s. ve veř. zakázce „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v PK pro provoz vlaků na Lince P2 v letech 2020 – 2035“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2989/19 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – III. čtvrtletí 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2988/19 Uzavření dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o závazku veřejné služby (ZVS) k zajištění základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s. Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2987/19 Uzavření dodatků č. 1/2019 ke Smlouvě o závazku veřejné služby (ZVS) k zajištění základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2986/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 21.1.19 2985/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit