Usnesení - Rada

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OKHE 1.4.20 4659/20 Zrušení Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje 2020 Mourová Marie, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OEK 1.4.20 4658/20 Rozpočtové opatření č. 57 - dotace MF - UZ 98022 - Krizové situace 2020 (mimo povodní) Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  ODSH 1.4.20 4657/20 Poskytnutí účelové dotace dopravcům a obcím na (částečné) pokrytí nákladů souvisejících s pořízením ochranných chemických prostředků a pomůcek a služeb spojených s dezinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech VD k ochraně a prevenci proti viru COVID-19 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  OEK 1.4.20 4656/20 Rozpočtové opatření č. 56 - dotace MF - ÚZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4655/20 Změna usnesení RPK č. 4651/20 ze dne 16. 3. 2020 - Rozpočtové opatření č. 55 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OPL 16.3.20 4654/20 Informativní zpráva o uzavření kupní smlouvy Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OPL 16.3.20 4653/20 Přijímání, pořizování a distribuce ochranných prostředků z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OEK 16.3.20 4652/20 Žádost o rychlou účelovou dotaci Ministerstvu financí České republiky Hladký Karel, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4651/20 Rozpočtové opatření č. 55 - navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj z prostředků uložených v Rezervním fondu PK - řešení Nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4650/20 Rozpočtové opatření č. 54 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - řešení Nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OZDR 16.3.20 4649/20 Souhlas s navýšením plnění poskytovaných ve prospěch zaměstnanců společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., kteří jsou osobami blízkými členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OKDS 16.3.20 4648/20 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí 2019 Seidenglanzová Klára, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4647/20 IZ – Teritoriální strategie pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti v Plzeňském kraji - součásti evropského projektu CONNEC2CE, do něhož je Plzeňský kraj zapojen Matouš Pavel, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4646/20 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OSV 16.3.20 4645/20 IZ - Dofinancování sociálních služeb Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4644/20 Obec Pláně – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4643/20 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 13 zpracovaná v roce 2019 Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4642/20 Dohoda o realizaci projektu Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje v roce 2020 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4641/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4640/20 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání kalendáře akcí Pojďte s námi do přírody 2020 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4639/20 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisu „Český les: příroda a historie“ v roce 2020 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4638/20 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisů „Vítaný host v Plzeňském kraji“ a „Vítaný host na Šumavě a v Českém lese“ v roce 2020 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4637/20 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2020 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 16.3.20 4636/20 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2020) Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna poskytnout dotaci RPK
  OZDR 16.3.20 4635/20 Vyřazení majetku odejmutím Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci, a následným darováním Záchranné službě BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 16.3.20 4634/20 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci s Karlovarským krajem při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 16.3.20 4633/20 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 16.3.20 4632/20 Dotační program „Podpora vzdělávání lékařů 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OEK 16.3.20 4631/20 Inventarizační zpráva Plzeňského kraje za rok 2019 Zaoral Martin, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 16.3.20 4630/20 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 16.3.20 4629/20 Smlouvy o nájmu nebytových prostor německých partnerů pro prezentační účely Plzeňského kraje Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 16.3.20 4628/20 Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2020 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 16.3.20 4627/20 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020 - poskytnutí dotací Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 16.3.20 4626/20 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 16.3.20 4625/20 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4624/20 Platové náležitosti ředitelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4623/20 Platové náležitosti Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4622/20 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4394/20 ze dne 20. ledna 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4621/20 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední průmyslová škola a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4620/20 Připravované projekty Národního programu Životní prostředí Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4619/20 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2020 - 2024) Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4618/20 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4617/20 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4616/20 Dětský domov, Nepomuk – souhlas s uzavřením Smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví, s doplacením anuity dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého SBD Škodovák na družstevní bytovou výstavbu a nabytím bytové jednotky Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4615/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4614/20 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4613/20 Souhlas s podáním žádosti o podporu projektu a s realizací projektu „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor Agropodnikání v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4612/20 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 - výuka předmětů v anglickém jazyce Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4611/20 Finanční dotace - KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady III, Jana Opletala 683/5 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4610/20 Majetkoprávní vypořádání stavby „I/21 – Nová Hospoda – Kočov, 1. stavba“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4609/20 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Odkoupení označníků od ČSAD“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4608/20 Dodatek č. 33 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4607/20 Objednávky na vypracování vyhledávacích studií dálkových cyklotras č. 35, 31, 38 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4606/20 Příspěvek společností na dopravní obslužnost na období od 1. 1. 2020 do 13. 6. 2020 - darovací smlouvy s DIOSS Nýřany a.s., NOVEM Car lnterior Design k.s., Geis CZ s.r.o. a smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s KS-Europe s.r.o. Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4605/20 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plzeňského kraje na základě dotací/darů/finančního příspěvku ze strany měst, obcí, svazku obcí a obchodních společností na jejich provoz a vypořádání těchto dotací/darů za rok 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4604/20 Zařazení akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK (cyklostezkách) v PK, pověření SÚS PK jejich přípravou, komplexní administrací, realizací a podpisem smlouvy SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4603/20 Zařazení turistického vlaku do systému dopravní obslužnosti – úkony směřující k uzavření nové smlouvy Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4602/20 Souhlas s předfinancováním a kofinancováním silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ a navýšením celkové maximální částky NFV Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4601/20 Dotace od obcí a Svazku na provoz vybran. linek a spojů dle pož.měst Rokycany, Přeštice, Nepomuk, Horní Bříza a Zbiroh, obcí Nemanice, Merklín, Chodský Újezd, Česká Kubice a Svazku obcí Rakovník pro zajištění dopr. obslužnosti na období 1.1.2020-13.6.2020 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 16.3.20 4600/20 Žádost města Kaznějov o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí nákladů souvisejících s výkupem pozemků od společnosti České dráhy, a.s., v rámci budování přestupního dopravního uzlu v Kaznějově Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 16.3.20 4599/20 Změna platu ředitelky Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 16.3.20 4598/20 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 621/17 ze dne 22.05.2017 ve znění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1396/17 ze dne 11.12.2017 - aktualizace projektu "Rekonstrukce depozitáře SVK PK" Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 16.3.20 4597/20 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5092/16 ze dne 22.08.2016 - aktualizace projektu "Centrum pro podporu výtvarné kultury" Galerie Klatovy/Klenová, p. o. a návratná finanční výpomoc Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 16.3.20 4596/20 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p. o. - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 16.3.20 4595/20 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 16.3.20 4594/20 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 16.3.20 4593/20 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 16.3.20 4592/20 Změna složení Komise pro zápis nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 16.3.20 4591/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory 2 projektům Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 16.3.20 4590/20 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4589/20 Informování o změně úhrady za stravování v Domově pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4588/20 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4587/20 Zařazení podpory sociálních služeb do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4586/20 Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020 Vovolková Andrea, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4585/20 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2020 - rozdělení finančních prostředků Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4584/20 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4583/20 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4582/20 Souhlas s přijetím odkazu - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4581/20 Sdružení občanů EXODUS, z. s. - Individuální dotace odboru sociálních věcí 2020 Terelmešová Denisa, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 16.3.20 4580/20 Individuální dotace odboru sociálních věcí 2020 Terelmešová Denisa, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OFPEU 16.3.20 4579/20 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OKHE 16.3.20 4578/20 Přijetí finančního daru Běloušková Ludmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 16.3.20 4577/20 Zadání nadlimitní veřejné zakázky Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek do města Plasy Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 16.3.20 4576/20 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - úsek Blovice - Seč Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 16.3.20 4575/20 Schválení projektového námětu Rozšíření Digitální technické mapy Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 16.3.20 4574/20 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Rokycany č. 9/2019 – částečná změna připojovaných objektů při realizaci projektu Metropolitní síť Rokycany etapa 8 a prodloužení termínu čerpání dotace Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 16.3.20 4573/20 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na kampaň „ZPOMAL" Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 16.3.20 4572/20 Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2019/2020 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 16.3.20 4571/20 Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2020 - vyhlášení programu Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 16.3.20 4570/20 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 - rozdělení dotací Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 16.3.20 4569/20 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 16.3.20 4568/20 Schválení výsledků veřejné zakázky „Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny" Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4567/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4566/20 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4565/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4564/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4563/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Kočov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4562/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Merklín, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Merklín u Přeštic a v k. ú. Kloušov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4561/20 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Klatovy, Plzeň – jih, Plzeň – město, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4560/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Doubravka x statutární město Plzeň – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4559/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Staňkov-město – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4558/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nové Sedliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4557/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kočov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR - Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace Kosíková Eva, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4556/20 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x J. B. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4555/20 Výkup pozemků v k. ú. Nové Sedliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x L. S. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4554/20 Výkup pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x E. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 16.3.20 4553/20 Prodej pozemku v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x M. V., I. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4552/20 Rozpočtové opatření č. 53 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4551/20 Rozpočtové opatření č. 52 - přesun z oblasti Zdravotnictví do oblasti Sociální věci - dotace Sdružení občanů EXODUS, z.s. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4550/20 Rozpočtové opatření č. 51 - dotace MF - UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4549/20 Rozpočtové opatření č. 50 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33166 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4548/20 Rozpočtové opatření č. 49 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4547/20 Rozpočtové opatření č. 48 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 16.3.20 4546/20 Rozpočtové opatření č. 47 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - kampaň „Zpomal“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4545/20 Rozpočtové opatření č. 46 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4544/20 Rozpočtové opatření č. 45 – Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 16.3.20 4543/20 Rozpočtové opatření č. 44 - dotace MMR - UZ 17015, 17016 - projekt Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4542/20 Rozpočtové opatření č. 43 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4541/20 Rozpočtové opatření č. 42 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 16.3.20 4540/20 Metodický pokyn zřizovatele č. 2/2020 pro příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKŘ 16.3.20 4539/20 Změna účelu daru pro Krajské vojenské velitelství Plzeň Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 16.3.20 4538/20 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4537/20 Memorandum o spolupráci v oblasti podpory rozvoje víceúrovňové sportovní systémové přípravy a rozvoje atletiky organizované atletickou akademií při Atletickém klubu Škoda Plzeň z.s. Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4536/20 Memorandum o spolupráci v oblasti podpory činnosti Regionální fotbalové akademie Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4535/20 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy se statutárním městem Plzeň na projekt „Sportmanie Plzeň 2020“ v jehož rámci je pořádán projekt „Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje aneb Sportovní den Plzeňského kraje 2020“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4534/20 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020” Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4533/20 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020” Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 16.3.20 4532/20 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020” Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 16.3.20 4531/20 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2020 Lukešová Helena, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 16.3.20 4530/20 Cena hejtmana Plzeňského kraje za záchranu života 2019 Zeithaml René, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OSV 24.2.20 4529/20 Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace – veřejná zakázka malého rozsahu „Výstavba kioskové trafostanice – DOZP Bystřice nad Úhlavou“ Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OKŘE 24.2.20 4528/20 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 4. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  OVVŽÚ 24.2.20 4527/20 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za IV. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OEK 24.2.20 4526/20 IZ - Časový harmonogram zpracování a schvalování Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2019 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OPL 24.2.20 4525/20 IZ - Informativní zpráva Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, o centralizovaných veřejných zakázkách – Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 – 2022 a Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022 Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OŽP 24.2.20 4524/20 Změna smlouvy o dílo č. 28672019 Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov - Dodatek č. 1 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 24.2.20 4523/20 Vyhlášení dotačního programu Retence vody v krajině 2020 Slavíková Jana, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
  OŽP 24.2.20 4522/20 Vyhlášení dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ v aktualizovaném znění Stuchlíková Alena Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace - změna 3
  OŽP 24.2.20 4521/20 Vyhlášení dotačního programu Ekologické zahrady 2020 Slavíková Jana, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
  OŽP 24.2.20 4520/20 Schválení projektu „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020" na území Plzeňského kraje Uhlíková Martina, Bc. Trylčová Radka Zobrazit
  Propozice projektu
  OŽP 24.2.20 4519/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 24.2.20 4518/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 24.2.20 4517/20 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 24.2.20 4516/20 Dotační program „Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 24.2.20 4515/20 Poskytnutí individuální dotace žadateli Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih + sever Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 24.2.20 4514/20 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 24.2.20 4513/20 Souhlas s poskytováním plnění ve prospěch zaměstnance společnosti Domažlická nemocnice, a.s., který je členem statutárního orgánu, a ve prospěch zaměstnance, který je osobou blízkou členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OKŘ 24.2.20 4512/20 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Jenčík Milan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2020
  Příloha č. 1 nařízení č. 1/2020
  Příloha č. 2 nařízení č. 1/2020
  Příloha č. 3 nařízení č. 1/2020
  Příloha č. 4 nařízení č. 1/2020
  Příloha č. 5 nařízení č. 1/2020
  OŠMS 24.2.20 4511/20 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4510/20 Schválení „Vize vzdělávání v Plzeňském kraji v roce 2035" Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4509/20 Schválení výjimky spočívající ve využití externího subjektu odlišného od Centrálního nákupu pro administraci veřejné zakázky příspěvkové organizace SPŠ, Tachov, Světce 1 - „Výměna zdroje tepla a výplní, výměna prosklené střechy atria v budově SPŠ Tachov“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4508/20 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 a dále SPŠ strojnické a prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109, včetně jmenování konkurzních komisí Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4507/20 Zajištění písemného souhlasu Plzeňského kraje s vydáním a aktualizací učebního textu Hanykýř a kol.: Keramika Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4506/20 Zajištění realizace projektu „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4505/20 Připravované projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4504/20 Finanční dotace - KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrady, Opletalova 683 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4503/20 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4502/20 Souhlas se zapojením Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 do přeshraničního projektu „Udržitelnost a ochrana životního prostředí ve škole, v práci a ve společnosti“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.2.20 4501/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4500/20 Dohoda o ukončení Smlouvy o právu provedení stavby čj. 58562/2017-RSM na pozemek dotčený stavbou „Přestupní uzel Klatovy, žel.st.“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4499/20 Doplatek dopravci ČD, a. s. za plnění Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě v roce 2019 na základě ročního finančního vypořádání ztráty ze závazku veřejné služby Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4498/20 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Spolupráce a konzultace při realizaci implementačních fází projektu GEOPORTÁL SÚSPK” Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4497/20 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zajištění Posouzení vlivů Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje na životní prostředí – zajištění procesu SEA podle zákona č. 100/2001 Sb. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4496/20 Uzavření Dodatku č. 2/2020 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ č.PS/4/2015 se společností POVED s. r. o. ve věci rozvoje IDP Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4495/20 Uzavření Dodatku č. 2 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4494/20 Uzavření dodatků pro rok 2020 k příkazním smlouvám se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4493/20 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2020 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4492/20 Poskytnutí finančních prostředků Fondu dopravy PK organizaci SÚS PK na realizaci akcí spočívajících ve výměně zádržných systémů na mostech a na materiál pro realizaci vodorovného dopravního značení Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4491/20 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2020" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 24.2.20 4490/20 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 24.2.20 4489/20 Západočeské muzeum v Plzni, p. o. - vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 24.2.20 4488/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 6 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 24.2.20 4487/20 Nominace zástupců Plzeňského kraje do správní a dozorčí rady Plzeňské filharmonie, o. p. s. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 24.2.20 4486/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 24.2.20 4485/20 Souhlas s přijetím pozůstalosti - Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 24.2.20 4484/20 Dědictví - Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 24.2.20 4483/20 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 24.2.20 4482/20 Individuální dotace OSV 2020 Terelmešová Denisa, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OFPEU 24.2.20 4481/20 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Plzeňským krajem a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 24.2.20 4480/20 Přistoupení Plzeňského kraje k Rámcové smlouvě na poskytování služeb mobilní telefonie s operátorem Vodafone Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 24.2.20 4479/20 Přistoupení k Rámcové dohodě na poskytování služeb pevné telefonie s operátorem O2 Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 24.2.20 4478/20 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET - úsek Lipnice u Spáleného Poříčí - Příkosice Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 24.2.20 4477/20 Výběr dodavatele na plnění podlimitní veřejné zakázky Rozšíření kapacity diskových polí (výsledek zjednodušeného podlimitního řízení) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 24.2.20 4476/20 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 - vyhlášení dotačního titulu Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 24.2.20 4475/20 Poskytnutí finančních darů školám v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VI. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 24.2.20 4474/20 Veřejná zakázka malého rozsahu na kampaň „ZPOMAL" Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKHE 24.2.20 4473/20 Úhrada členského příspěvku Klastru Chytrý Plzeňský kraj, z.s. na rok 2020 Buřičová Petra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit