Usnesení - Rada

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OEK 26.8.19 3877/19 Souhlas s poskytnutím návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaným PK Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3876/19 Směrnice RPK Financování projektů realizovaných zřizovanými organizacemi Plzeňského kraje - aktualizované znění Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OVVŽÚ 26.8.19 3875/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 26.8.19 3874/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 2. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3873/19 IZ - Informace o projektu v oblasti odborného vzdělávání škol zaměřených na automobilový průmysl „TATRA do škol“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3872/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OEK 26.8.19 3871/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. pololetí 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3870/19 Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3869/19 Obec Nadryby – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3868/19 Obec Zemětice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3867/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3866/19 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3865/19 Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3864/19 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3863/19 Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3862/19 Výpověď individuální dotace dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3861/19 Výpověď dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3860/19 Výsledek podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění laboratorních vyšetření na mor včelího plodu (MVP)“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3859/19 Schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže obcí „My už třídit umíme!“ Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3858/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3857/19 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3856/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3855/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu celostátní fotografické soutěže Plaská Lípa 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3854/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání publikace „Lesy českého státu II.“ Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3853/19 Poskytnutí individuální dotace na renovaci výstavního fundusu pro okrasné ptactvo a okrasné a užitkové holuby Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3852/19 Poskytnutí individuální dotace na akci „Podpora činnosti Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu, v oblasti práce s dětmi a mládeží“ v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3851/19 Poskytnutí individuální dotace na výstavbu vzdělávacího a rybochovného zařízení Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 26.8.19 3850/19 Poskytnutí finančního daru jako ocenění „Farmář roku“ v rámci konání Dožínek Plzeňského kraje v roce 2019 Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3849/19 Projekt fúze nemocnic Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3848/19 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3847/19 Dotační program „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3846/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 26.8.19 3845/19 Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OVVŽÚ 26.8.19 3844/19 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Roomster Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
  OVVŽÚ 26.8.19 3843/19 Výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky „Ostraha a recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje“ Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
  OKŘE 26.8.19 3842/19 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
  OKP 26.8.19 3841/19 Přeshraniční projekt „Zlatá stezka – setkávání na trase, která nemá hranic“ Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 26.8.19 3840/19 Uzavření nájemní smlouvy s organizací Správa Národního parku Šumava Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 26.8.19 3839/19 Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 26.8.19 3838/19 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3837/19 Platové náležitosti Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3836/19 Vyřazení movitého majetku likvidací – Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 – multifunkční tiskárna DJ 800PS, skener DesignJen 815 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3835/19 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 – AVIA A31.1.N-SPOM-1 a ŠKODA FELICIA LXI Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3834/19 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ – ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3833/19 Vyhlášení soutěží Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3832/19 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů Dětského domova, Nepomuk a Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3831/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3830/19 Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem organizací zřizovaných Plzeňským krajem v projektu „Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3829/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3828/19 Souhlas s poskytnutím neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3827/19 Souhlas s pořízením movitého majetku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3826/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3825/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje 2377/18 ze dne 27.8.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3824/19 Požadavek legislativní úpravy a zpracování možných postupů a příprava podkladů pro možnou zákonodárnou iniciativu ve věci omezení tranzitní dopravy nákladních automobilů po silnicích II. a III. třídy Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3823/19 Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3822/19 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2018 - Uzavření dodatků, dodatečného vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3821/19 Zrušení nabídkového řízení na veř. zakázku „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko" a vyhlášení nabídkových řízení na veř. zakázky Plzeňsko – 2. vyhlášení a Jihozápad Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3820/19 Výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Rozšíření komplexní služby na nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů na území Plzeňského kraje“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3819/19 Darování účelové komunikace do majetku obce Tlučná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3818/19 Předložení žádosti o podporu a zařazení silničních staveb (projektů) do dosud nevyhlášené výzvy IROPu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“), specifický cíl SC 1.1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3817/19 Uložení sml. pokuty dopravci České dráhy, a.s., na zákl. Smlouvy o závazku veř. služby v drážní dopravě a Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopr. na tratích č. 190 Plzeň–České Budějovice a č.170 Plzeň-Cheb_1.Q 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3816/19 Uložení smluvní pokuty dopravci GW Train Regio a.s. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje)–za I. pololetí 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3815/19 Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3814/19 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3813/19 Uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3812/19 Dohoda o spolupráci při využití pozemních komunikací LB Minerals, s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 26.8.19 3811/19 Schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „II/233 – Rekonstrukce silnice – průtah Chrást (přejezd ČD – u školy)“ a zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 26.8.19 3810/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3809/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3808/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 – změna usnesení a poskytnutí dotace náhradníkovi Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3807/19 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje" pro rok 2019 - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3806/19 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 26.8.19 3805/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 26.8.19 3804/19 Stanovení odměny - sociální oblast Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3803/19 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji pro období od 1. 1. 2020 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3802/19 Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3801/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3800/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3799/19 Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020 Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3798/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3797/19 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3796/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3795/19 Souhlas k přijetí darů Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3794/19 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 26.8.19 3793/19 Individuální dotace odbor sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OFPEU 26.8.19 3792/19 Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  Smlouva o spolupráci uzavíraná v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje s BIC Plzeň
  Smlouva o spolupráci uzavíraná v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje se Západočeskou univerzitou v Plzni
  OIT 26.8.19 3791/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 2. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
  Příloha č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
  ORR 26.8.19 3790/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 1. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 26.8.19 3789/19 Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 - schválení dotací a souhlas s návrhem dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MR PK 2019 (dotace schvaluje RPK)
  Příloha č. 2 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MAS PK 2019 (dotace schvaluje RPK)
  OKŘ 26.8.19 3788/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 26.8.19 3787/19 Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 26.8.19 3786/19 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - vyvlastnění pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3785/19 Změna účelu využití finančních prostředků - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3784/19 Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3783/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3782/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Čachrov, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků, k. ú. Onen Svět a k. ú. Javorná na Šumavě Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3781/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x městys Žinkovy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kokořov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3780/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Úsilov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úsilov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3779/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Lesy ČR, s. p., bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Smolov a Libosváry Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3778/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Plešnice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plešnice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3777/19 Pozemkové úpravy–SÚSPK, k.ú. Borovice u Horš. Týna, k.ú. Slatina u Hostouně, k.ú. Kozojedy u Kral., k.ú. Bezděkov u Damnova, k.ú. Strachovice u Bernartic, k.ú. Žebráky, k.ú. Lipnice u Spál. Poříčí, k.ú. Hradecko, k.ú. Kožlany, k.ú.Kralovice u Rakovníka Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3776/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mokrosuky, Horušany, Štěnovice, Blovice, Dnešice, Draženov, Bělá nad Radbuzou, Úsilov, Chocomyšl, Domažlice, Plasy, Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3775/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3774/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3773/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ejpovice, Rokycany, Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3772/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Obora u Tachova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Obora Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3771/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Újezd u Horšic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x ČR – Lesy ČR, s. p. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3770/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Újezd u Svatého Kříže – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Újezd u Svatého Kříže Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3769/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horažďovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3768/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Tlučná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Tlučná Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3767/19 Výkup spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x J. K. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3766/19 Výkup pozemků v k. ú. Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x I. B. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3765/19 Výkup pozemků v k. ú. Klášter u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x M. D., J. D. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3764/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokořov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x V. Š. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3763/19 Výkup pozemku v k. ú. Chocenický Újezd – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x J. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3762/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x L. P. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3761/19 Výkup pozemků v k. ú. Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Green Ways s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3760/19 Výkup pozemků v k. ú. Defurovy Lažany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Z. J. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3759/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Louka nad Otavou, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x K. F., K. F. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3758/19 Prodej částí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. B., J. V., J. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3757/19 Prodej částí pozemku v k. ú. Tymákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x M. M., J. T., F. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3756/19 Prodej části pozemku v k. ú. Dražovice u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x F. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3755/19 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x R. T., L. T. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 26.8.19 3754/19 Prodej pozemku v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. L. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3753/19 Rozpočtové opatření č. 167 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3752/19 Rozpočtové opatření č. 166 - dotace MPSV - UZ 13305 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3751/19 Rozpočtové opatření č. 165 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3750/19 Rozpočtové opatření č. 164 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3749/19 Rozpočtové opatření č. 163 - dotace MPSV - UZ 13013 - navýšení fin. vztahu Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3748/19 Rozpočtové opatření č. 162 - dotace MPSV - UZ 13015 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3747/19 Rozpočtové opatření č. 161 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 26.8.19 3746/19 Rozpočtové opatření č. 160 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3745/19 Rozpočtové opatření č. 159 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3744/19 Rozpočtové opatření č. 158 - dotace MMR – UZ 17051 a UZ 17988 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3743/19 Rozpočtové opatření č. 157 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3742/19 Rozpočtové opatření č. 156 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3741/19 Rozpočtové opatření č. 155 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33071, UZ 33074, UZ 33155 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3740/19 Rozpočtové opatření č. 154 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Sportovní gymnázium Plzeň Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3739/19 Rozpočtové opatření č. 153 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3738/19 Rozpočtové opatření č. 152 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3737/19 Rozpočtové opatření č. 151 - dotace z PPS ČR - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS - Zlatá stezka - síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy" Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3736/19 Rozpočtové opatření č. 150 - dotace MMR - Plzeňský kraj atraktivní Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3735/19 Rozpočtové opatření č. 149 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  Přehled příjemců příspěvku
  OEK 26.8.19 3734/19 Rozpočtové opatření č. 148 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3733/19 Rozpočtové opatření č. 147 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3732/19 Rozpočtové opatření č. 146 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3731/19 Rozpočtové opatření č. 145 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3730/19 Rozpočtové opatření č. 144 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3729/19 Rozpočtové opatření č. 143 – přesun finančních prostředků v rámci příjmové části rozpočtu PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3728/19 Rozpočtové opatření č. 142 - navýšení výdajů v oblasti Vnitřní správa KŘE z Fondu zaměstnavatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3727/19 Rozpočtové opatření č. 141 - přesun finančních prostředků z oblasti Zastupitelé do rozpočtové oblasti Vnitřní správa Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 26.8.19 3726/19 Rozpočtové opatření č. 140 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Muzeum Chodska v Domažlicích Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
  OKŘE 26.8.19 3725/19 Změny v komisích Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 26.8.19 3724/19 Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019 městysem Klenčí pod Čerchovem a poskytnutí finančních prostředků městu Rokycany pro Základní školu Jižní předměstí Rokycany, příspěvkovou organizaci Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 26.8.19 3723/19 Souhlas s převodem cisternové automobilové stříkačky pro obec Chrást Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 26.8.19 3722/19 Individuální dotace pro město Sušice na nákup nové cisternové automobilové stříkačky Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 26.8.19 3721/19 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2019 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 26.8.19 3720/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OZDR 12.8.19 3719/19 Odvolání člena dozorčí rady společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., a volba nového člena Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 12.8.19 3718/19 Zajištění realizace projektu „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OEK 12.8.19 3717/19 Rozpočtové opatření č. 139 - projekt Education of extraordinarily talented students and further education of pedagogical staff in Pilsen Region and Hordaland/Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v PK a Hordalandu Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OZDR 12.8.19 3716/19 Partnerství v přeshraničním projektu „Zdravě žít v příhraničních oblastech Horní Falc a Plzeňský kraj" Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OFPEU 12.8.19 3715/19 Přeshraniční projekt „Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů" Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 12.8.19 3714/19 Zjednodušené podlimitní řízení k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 12.8.19 3713/19 Podpora Venkovského domu Plzeňského kraje Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  OEK 12.8.19 3712/19 Rozpočtové opatření č. 138 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Zastupitelé, KHE do rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - podpora Venkovského domu Plzeňského kraje Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 12.8.19 3711/19 Darovací smlouva Plzeňský kraj - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 x LASSELSBERGER, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 12.8.19 3710/19 Schválení dohody o podmínkách dodávky a provozu telemetrické infrastruktury v rámci budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje x Data - Ing, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 8.7.19 3709/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu tábora s environmentální tématikou Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  ODSH 8.7.19 3708/19 Stanovisko RPK k mýtu na silnicích I. třídy č. I/20 a I/26 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OEK 8.7.19 3707/19 Rozpočtové opatření č. 137 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ - neinvestiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 8.7.19 3706/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu chovatelských výstav a zajištění účasti chovatelů na Olympiádě mladých chovatelů Přerov 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.7.19 3705/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu akce Slavnosti jablek 2019 - 11. ročník v sadech Nebílovy Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.7.19 3704/19 Veřejná zakázka „Chodová Planá - odstranění skládky pneumatik" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OKHE 8.7.19 3703/19 Zahraniční pracovní cesta do Izraele - VII. česká vodohospodářská mise Vildová Jana Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 8.7.19 3702/19 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Dětský domov Trnová, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 8.7.19 3701/19 Schválení spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 8.7.19 3700/19 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2018 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OEK 8.7.19 3699/19 Převod disponibilního zůstatku běžných účtů Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 do Rezervního fondu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŠMS 24.6.19 3698/19 IZ - Schválení žádosti o financování projektu Programu Vzdělávání Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 24.6.19 3697/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 24.6.19 3696/19 IZ - Pořízení koncertního křídla pro Stálou divadelní scénu Klatovy, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 24.6.19 3695/19 IZ - Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OKŘE 24.6.19 3694/19 IZ - Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2020
  OŽP 24.6.19 3693/19 Výsledek nadlimitní veřejné zakázky na služby „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 24.6.19 3692/19 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 24.6.19 3691/19 Vyhlášení dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 24.6.19 3690/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 24.6.19 3689/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 24.6.19 3688/19 Poskytnutí individuální dotace na úpravu podlahy výstavní haly Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 24.6.19 3687/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit