Usnesení - Zastupitelstvo

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OKHE 10.6.19 1208/19 Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeňského kraje v roce 2019 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1207/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1206/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 6.5. 2019 vč. příloh
  OŠMS 10.6.19 1205/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1204/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 21.05.2019 vč. příloh
  OŠMS 10.6.19 1203/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1202/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1201/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  14. 5. 2019_Zápis z 27. zasedání VVZ ZPK
  16. 4. 2019_Zápis z 26. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 10.6.19 1200/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 20. 05. 2019 vč. příloh
  OKHE 10.6.19 1199/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 3. 2019
  Příloha č. 3 - Zápis z 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 4. 2019
  OŽP 10.6.19 1198/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 10.6.19 1197/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
  OŽP 10.6.19 1196/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí
  Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí
  OŽP 10.6.19 1195/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Stuchlíková Alena Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
  OŽP 10.6.19 1194/19 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 1
  Příloha č. 3 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 2
  OZDR 10.6.19 1193/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1192/19 Zrušení obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1191/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1190/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1189/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1188/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 10.6.19 1187/19 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2019 Valtrová Irena, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 10.6.19 1186/19 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1185/19 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1184/19 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1183/19 Uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1182/19 Žádost města Bělá nad Radbuzou o poskytnutí dotace na provoz „Cyklobusu Český les“ pro rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1181/19 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy "Zelené autobusy v NP Šumava 2019" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1180/19 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodní autobusové linky č. 000255 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1179/19 Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1178/19 Darování části silnice III/2045 do majetku města Všeruby Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 10.6.19 1177/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 10.6.19 1176/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 1. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 10.6.19 1175/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 10.6.19 1174/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
  Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
  Příloha č. 4 - Neposkytnutí dotací
  Příloha č. 5 - Smlouvy ZPK
  Příloha č. 6 - Rozdělení dotací (poskytnutí/neposkytnutí) RPK
  OSV 10.6.19 1173/19 Navýšení vyrovnávací platby - MÚSS Plzeň Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 10.6.19 1172/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 10.6.19 1171/19 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2020 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 10.6.19 1170/19 Člověk v tísni - pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - výzva MAS Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OKŘ 10.6.19 1169/19 Účelové dotace na ochranu měkkých cílů Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 10.6.19 1168/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 10.6.19 1167/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 1. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 10.6.19 1166/19 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017-2018“ Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 10.6.19 1165/19 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“ Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 10.6.19 1164/19 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019
  ORR 10.6.19 1163/19 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 2 - Rozdělení dotací a náhradních akcí z DT HS a NPO PK 2019
  OEK 10.6.19 1162/19 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1161/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 596/18 ze dne 09.04.2018 (výkup pozemků v k. ú. Křimice od sedmi podílových spoluvlastníků de Lobkowicz) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1160/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Starý Láz, k. ú. Žlíbek a k. ú. Divišovice u Děpoltic; středisko Plzeň–sever, k. ú. Rozněvice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1159/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Sociální služby Sv. Jana, z. s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1158/19 Prodej pozemku v k. ú. Letkov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – město x LIBENIA PLZEŇ, spol. s r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1157/19 Prodej pozemku v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MJ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1156/19 Prodej pozemku v k. ú. Březí u Tachova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x RJ Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1155/19 Prodej pozemku v k. ú. Čivice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Zemědělské družstvo Dobříč Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1154/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1153/19 Výkup pozemku v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FH, AH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1152/19 Výkup pozemku v k. ú. Pivoň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Z.O. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1151/19 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x V. H. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1150/19 Výkup pozemků v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MG Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1149/19 Výkup pozemku v k. ú. Hory Matky Boží – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MZ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1148/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JK, EK Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1147/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JJ, HJ, JP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1146/19 Výkup pozemku v k. ú. Chrást u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x Areál Chrást spol. s r. o. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1145/19 Směna pozemků v k. ú. Vílov a v k. ú. Mlýnec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JV Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1144/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Dobřív, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1143/19 Plzeňský kraj – SÚS PK x ČR – Státní pozemkový úřad - majetkoprávní vypořádání melioračních kanálů v rámci stavby Městského okruhu – 2.etapa Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1142/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Bor, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bor u Tachova Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1141/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1140/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1139/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vranov u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mnichov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1138/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Prapořiště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1137/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tasnovice a v k. ú. Horšovský Týn – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1136/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kunějovice a k. ú. Všeruby u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Všeruby Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1135/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Broumov u Zadního Chodova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Broumov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1134/19 Bezúplatný převod pozemků a budov v k. ú. Číhaň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Číhaň Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OPL 10.6.19 1133/19 Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
  Příloha č. 1: Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje
  Příloha č. 2: Výkaz k cestovnímu příkazu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje (vyúčtování paušálních cestovních náhrad)
  OŠMS 10.6.19 1132/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1131/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 10.6.19 1130/19 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 10.6.19 1129/19 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018 Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 10.6.19 1128/19 Nesouhlas s rušením územních pracovišť FÚ Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1127/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 10.6.19 1126/19 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 10.6.19 1125/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
  OIM 8.4.19 1124/19 Stodská nemocnice a.s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OFPEU 8.4.19 1123/19 Informativní zpráva o činnosti Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2018 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OEK 8.4.19 1122/19 Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OZDR 8.4.19 1121/19 Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále příjemci dotace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1120/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1119/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 4.3. 2019 vč. příloh
  OŠMS 8.4.19 1118/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1117/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 19.03.2019 vč. příloh
  OŠMS 8.4.19 1116/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1115/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1114/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  12. 2. 2019_Zápis z 24. zasedání VVZ ZPK
  19. 3. 2019_Zápis z 25. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 8.4.19 1113/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 11. 03. 2019
  OKHE 8.4.19 1112/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 23. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 29. 1. 2019
  Příloha č. 3 - Zápis z 24. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 2. 2019
  OŽP 8.4.19 1111/19 Obec Drahotín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.4.19 1110/19 Obec Hradešice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.4.19 1109/19 Obec Mnichov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.4.19 1108/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
  OŽP 8.4.19 1107/19 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.4.19 1106/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2019) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
  OZDR 8.4.19 1105/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - schválení peněžitého vkladu Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 8.4.19 1104/19 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na akci Avon pochod Klatovy 2019 Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 8.4.19 1103/19 IZ - Strategie v oblasti NPK - další postup Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1102/19 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1101/19 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1100/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1099/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 8.4.19 1098/19 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 – poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 8.4.19 1097/19 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 8.4.19 1096/19 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1095/19 Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1094/19 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1093/19 Darování části silnice II/605 do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1092/19 Darování uličních vpustí a odrazových zrcadel do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1091/19 Žádost města Blovice o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1090/19 Žádost města Nýřany o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přestupní uzel Nýřany" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1089/19 Žádost města Přeštice o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přeštice – přestupní uzel" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1088/19 Žádost města Nepomuk o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Nepomuk–Dvorec přestupní uzel“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1087/19 Žádost obce Nadryby o poskytnutí dotace na opravu služebny a přívozu Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1086/19 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2019" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 8.4.19 1085/19 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 8.4.19 1084/19 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 8.4.19 1083/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 8.4.19 1082/19 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení finanční dotace Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OFPEU 8.4.19 1081/19 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 8.4.19 1080/19 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Projekty obcí
  Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Územní plány
  Příloha č. 3 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Integrované projekty
  Příloha č. 4 - Náhradní akce DT PSOV PK 2019 - Projekty obcí
  OKŘ 8.4.19 1079/19 Dodatek k dotační smlouvě s městem Rabí Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 8.4.19 1078/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Olbramov; středisko Klatovy, k. ú. Děpoltice, k. ú. Červená u Kašperských Hor; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lité, k. ú. Blažim u Bezdružic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1077/19 Směna pozemků v k. ú. Nevolice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x SJM JV a LV Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1076/19 Směna pozemků v k. ú. Záhoří u Milče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OL Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1075/19 Výkupy pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VB, JB, VH, MH, VO, JU, MS Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1074/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x DT Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1073/19 Výkup pozemků v k. ú. Koloveč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Koloveč Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1072/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x MK Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1071/19 Výkup pozemku v k. ú. Němčice u Kdyně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1070/19 Výkup pozemku v k. ú. Oprechtice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VV Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1069/19 Výkup pozemku v k. ú. Dobřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IP, PR, LŠ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1068/19 Výkup pozemku v k. ú. Plešnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x LV Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1067/19 Výkup pozemku v k. ú. Skláře u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x BK, OP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1066/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x městys Liblín, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1065/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kolinec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1064/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Heřmanova Huť, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Sekyřany a Vlkýš Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1063/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1062/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úněšov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úněšov, Podmokly u Úněšova, Budeč u Číhané, Čbán, Štipoklasy u Číhané Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1061/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1060/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stod, Manětín, Senec u Plzně, Čeminy, Bíluky, Ujčín, Újezd u Plánice, Biřkov, Obytce, Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1059/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1058/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1057/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lštění nad Zubřinou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1056/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Pocinovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1055/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1054/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Železná Ruda - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1053/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mirošov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1052/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1051/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přehýšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Přehýšov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1050/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bezvěrov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x obec Bezvěrov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1049/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1048/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1047/19 Schválení uzavření Darovací smlouvy Statutárnímu městu Plzeň na projekt „Sportmanie 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1046/19 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1045/19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 8.4.19 1044/19 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit