Usnesení - Zastupitelstvo

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OŠMS 11.2.19 1038/19 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OEK 11.2.19 1037/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKHE 11.2.19 1036/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 11.2.19 1035/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 22.01.2019 vč. příloh
  OŠMS 11.2.19 1034/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Šobr Jaroslav Zobrazit
  OKHE 11.2.19 1033/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Neumannová Lucie, Mgr. Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 11.2.19 1032/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  15. 1. 2019_Zápis z 23. zasedání VVZ ZPK
  18. 12. 2018_Zápis z 22. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 11.2.19 1031/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  OŽP 11.2.19 1030/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 11.2.19 1029/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 11.2.19 1028/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 11.2.19 1027/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 11.2.19 1026/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Karásek Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 11.2.19 1025/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Karásek Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 1024/19 Dodatek ke zřizovací listině Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 1023/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 11.2.19 1022/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 11.2.19 1021/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 11.2.19 1020/19 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 11.2.19 1019/19 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 11.2.19 1018/19 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 11.2.19 1017/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 11.2.19 1016/19 Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OKŘ 11.2.19 1015/19 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 11.2.19 1014/19 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x T. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1013/19 Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A.G., P.F. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1012/19 Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1011/19 Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.B. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1010/19 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P. J. P. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1009/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. J. M., M. M., J. J., E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1008/19 Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.C.B. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1007/19 Výkup pozemků v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V.B., M.F., J.F., L.F., V.F., Z.F., Z.F. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1006/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1005/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1004/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Manětín, Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR–Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1003/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1002/19 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Zadní Chodov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1001/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1000/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 999/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 998/19 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 997/19 Uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 11.2.19 996/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 11.2.19 995/19 Rezignace předsedy Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU a volba nového předsedy Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 11.2.19 994/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 07.01. 2019
  OKŘE 11.2.19 993/19 Rezignace předsedy Finančního výboru ZPK a volba nového předsedy Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 11.2.19 992/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 14. 01. 2019
  OKŘE 11.2.19 991/19 Změny ve Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 11.2.19 990/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
  OŽP 17.12.18 989/18 Informativní zpráva o zpracování Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OKHE 17.12.18 988/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 17.12.18 987/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OFPEU 17.12.18 986/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Prokop Zbyněk, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OEK 17.12.18 985/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKHE 17.12.18 984/18 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 17.12.18 983/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 17.12.18 982/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
  OKHE 17.12.18 981/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 01. 10. 2018
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 19. 11. 2018
  OŠMS 17.12.18 980/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
  OŠMS 17.12.18 979/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
  OKHE 17.12.18 978/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
  OKHE 17.12.18 977/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 13.09.2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2018 vč. příloh
  OŠMS 17.12.18 976/18 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  Plán činnosti VVVZ na rok 2019
  Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 24/18
  OŠMS 17.12.18 975/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  Zápis z 13. jednání VVVZ ze dne 13.září 2018
  Zápis z 14. jednání VVVZ ze dne 11. října 2018
  OKHE 17.12.18 974/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 17.12.18 973/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 17.12.18 972/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OKHE 17.12.18 971/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
  20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
  23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 17.12.18 970/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
  Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OKHE 17.12.18 969/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 15. 10. 2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 17. 19. 2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 26. 11. 2018 vč. příloh
  OKHE 17.12.18 968/18 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OKHE 17.12.18 967/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 9. 2018
  Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 10. 2018
  Zápis z 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 20. 11. 2018
  OŽP 17.12.18 966/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 965/18 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 964/18 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 963/18 Obec Skašov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 962/18 Obec Vrhaveč – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 961/18 Obec Běšiny – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 960/18 Město Měčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 959/18 Obec Pernarec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 958/18 Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 957/18 Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 956/18 Město Nepomuk - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 955/18 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 17.12.18 954/18 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  Seznam dosud neschválených žádostí o poskytnutí dotace
  OŽP 17.12.18 953/18 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, 3. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Seznam dosud nechválených žádostí o poskytnutí dotace
  OZDR 17.12.18 952/18 Záměr převzetí zdravotnické dopravní služby poskytované ZZS PK v Domažlicích společností Domažlická nemocnice, a.s., a schválení nepeněžitého vkladu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 17.12.18 951/18 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společnostmi Domažlická nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 17.12.18 950/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 17.12.18 949/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 17.12.18 948/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 17.12.18 947/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2019 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 946/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2019 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 945/18 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 944/18 Dodatek č. 28 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 943/18 Změna usnesení RPK č. 1598/18 ze dne 5.2.2018. Možnost předložení žádosti o podporu silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ rovněž do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 942/18 Darování přeložky komunikace III/1992 a přestavby železničního mostu ev. km 390,703 na most silniční, v k. ú. Svojšín, do vlastnictví Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 941/18 Darování úseku silnice III/18043 a silnice III/18043 I, III/18043 H, statutárnímu městu Plzeň Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 940/18 Darování silnice III/18032a do majetku statutárního města Plzeň Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 939/18 Darování úseku silnice II/190J městysu Všeruby Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 938/18 Žádost města Stod o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku podél řeky Radbuzy od ulice Nábřežní ve městě Stod k rybníku Divoký Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 937/18 Žádost obce Chotěšov o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku Mantov - Vachtlův mlýn Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 17.12.18 936/18 Žádost městyse Všeruby o poskytnutí dotace za účelem financování stavební akce II/184 průtah Všeruby Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 17.12.18 935/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 3. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 17.12.18 934/18 Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. - film Úhoři mají nabito Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 17.12.18 933/18 Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský Military Car Club, z. s. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 17.12.18 932/18 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Městu Manětín Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 17.12.18 931/18 Dotace na obnovu zámku v Kanicích - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 17.12.18 930/18 Dotace pro Nadační fond přátel památek Plzeňského kraje, zámek Šťáhlavy - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotace a změna účelu dotace Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 17.12.18 929/18 Dotace - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 17.12.18 928/18 Nová výše vyrovnávací platby - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 17.12.18 927/18 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 17.12.18 926/18 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2019 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 17.12.18 925/18 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
  PRÁV 17.12.18 924/18 Založení ústavu „Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.“ Matějka Jan, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 17.12.18 923/18 Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 17.12.18 922/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 17.12.18 921/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 17.12.18 920/18 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 17.12.18 919/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 3. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 17.12.18 918/18 Prominutí vrácení dotace - obec Mlýnské Struhadlo Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 17.12.18 917/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 17.12.18 916/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 17.12.18 915/18 Individuální dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 17.12.18 914/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - Výkup pozemků, vyvlastnění - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 913/18 Pojistná smlouva č. 7721111798 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 912/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení bezúplatného nabytí pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2017 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 911/18 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změna textu nebo termínů pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 910/18 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 517/18 ze dne 12.02.2018 a usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 678/18 ze dne 11.06.2018 – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků v různých k. ú. – Česká republika - SŽDC, s. o. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 909/18 Prodej pozemku v k. ú. Stvolny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x RB Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 908/18 Prodej pozemků v k. ú. Strašín u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy – NS, LTPT Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 907/18 Výkup pozemku v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x TS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 906/18 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x Z. H. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 905/18 Výkup pozemků v k. ú. Stod – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OJ, JJ, DJ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 904/18 Výkup pozemku v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PG, ŠL, JL Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 903/18 Výkup pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 902/18 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov-ves - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VG Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 901/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x BN, DN Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 900/18 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČH, PH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 899/18 Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x Lidové bytové družstvo v Plzni Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 898/18 Výkup pozemků v k. ú. Liblín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Libštejnské lesy, s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 897/18 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Vysoké Sedliště, k. ú. Hošťka, k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, k. ú. Kundratice u Přimdy, k. ú. Doly u Boru; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lednice, k. ú. Borek u Kozojed Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 896/18 Směna pozemků v k. ú. Domažlice – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje x Nová poliklinika s. r. o. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 895/18 Směna pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x KP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 894/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Němčovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Němčovice, k. ú. Olešná u Radnic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 893/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 892/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Trnová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trnová u Plzně Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 891/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klenčí pod Čerchovem Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 890/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kdyně, k. ú. Dobříkov na Šumavě a k. ú. Smržovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 889/18 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Ptenín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 888/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 887/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice, Horní Bříza, Kralovice u Rakovníka, Vojovice, Chlumčany u Přeštic, Vstiš, Vrčeň, Plánice, Kundratice I., Hejná, Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 886/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tachov, Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 x město Tachov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 885/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pláně na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 884/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žebnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 883/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 882/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 17.12.18 881/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Mladotice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 17.12.18 880/18 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 17.12.18 879/18 Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKŘE 17.12.18 878/18 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje od 1.1.2019 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 17.12.18 877/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 17.12.18 876/18 Volba členů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 17.12.18 875/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
  OEK 10.9.18 874/18 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 10.9.18 873/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKŘE 10.9.18 872/18 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 10.9.18 871/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit