Usnesení - Zastupitelstvo

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OIM 8.4.19 1124/19 Stodská nemocnice a.s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OFPEU 8.4.19 1123/19 Informativní zpráva o činnosti Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2018 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  OEK 8.4.19 1122/19 Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OZDR 8.4.19 1121/19 Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále příjemci dotace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1120/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1119/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 4.3. 2019 vč. příloh
  OŠMS 8.4.19 1118/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1117/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 19.03.2019 vč. příloh
  OŠMS 8.4.19 1116/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1115/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1114/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  12. 2. 2019_Zápis z 24. zasedání VVZ ZPK
  19. 3. 2019_Zápis z 25. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 8.4.19 1113/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 11. 03. 2019
  OKHE 8.4.19 1112/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 23. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 29. 1. 2019
  Příloha č. 3 - Zápis z 24. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 2. 2019
  OŽP 8.4.19 1111/19 Obec Drahotín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.4.19 1110/19 Obec Hradešice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.4.19 1109/19 Obec Mnichov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.4.19 1108/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
  OŽP 8.4.19 1107/19 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 8.4.19 1106/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2019) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
  OZDR 8.4.19 1105/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - schválení peněžitého vkladu Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 8.4.19 1104/19 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na akci Avon pochod Klatovy 2019 Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 8.4.19 1103/19 IZ - Strategie v oblasti NPK - další postup Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1102/19 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1101/19 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1100/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1099/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 8.4.19 1098/19 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 – poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 8.4.19 1097/19 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 8.4.19 1096/19 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1095/19 Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1094/19 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1093/19 Darování části silnice II/605 do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1092/19 Darování uličních vpustí a odrazových zrcadel do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1091/19 Žádost města Blovice o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1090/19 Žádost města Nýřany o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přestupní uzel Nýřany" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1089/19 Žádost města Přeštice o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přeštice – přestupní uzel" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1088/19 Žádost města Nepomuk o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Nepomuk–Dvorec přestupní uzel“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1087/19 Žádost obce Nadryby o poskytnutí dotace na opravu služebny a přívozu Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 8.4.19 1086/19 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2019" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 8.4.19 1085/19 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 8.4.19 1084/19 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 8.4.19 1083/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 8.4.19 1082/19 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení finanční dotace Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OFPEU 8.4.19 1081/19 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 8.4.19 1080/19 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Projekty obcí
  Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Územní plány
  Příloha č. 3 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Integrované projekty
  Příloha č. 4 - Náhradní akce DT PSOV PK 2019 - Projekty obcí
  OKŘ 8.4.19 1079/19 Dodatek k dotační smlouvě s městem Rabí Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 8.4.19 1078/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Olbramov; středisko Klatovy, k. ú. Děpoltice, k. ú. Červená u Kašperských Hor; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lité, k. ú. Blažim u Bezdružic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1077/19 Směna pozemků v k. ú. Nevolice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x SJM JV a LV Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1076/19 Směna pozemků v k. ú. Záhoří u Milče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OL Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1075/19 Výkupy pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VB, JB, VH, MH, VO, JU, MS Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1074/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x DT Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1073/19 Výkup pozemků v k. ú. Koloveč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Koloveč Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1072/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x MK Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1071/19 Výkup pozemku v k. ú. Němčice u Kdyně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1070/19 Výkup pozemku v k. ú. Oprechtice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VV Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1069/19 Výkup pozemku v k. ú. Dobřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IP, PR, LŠ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1068/19 Výkup pozemku v k. ú. Plešnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x LV Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1067/19 Výkup pozemku v k. ú. Skláře u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x BK, OP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1066/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x městys Liblín, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1065/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kolinec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1064/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Heřmanova Huť, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Sekyřany a Vlkýš Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1063/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1062/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úněšov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úněšov, Podmokly u Úněšova, Budeč u Číhané, Čbán, Štipoklasy u Číhané Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1061/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1060/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stod, Manětín, Senec u Plzně, Čeminy, Bíluky, Ujčín, Újezd u Plánice, Biřkov, Obytce, Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1059/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1058/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1057/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lštění nad Zubřinou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1056/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Pocinovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1055/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1054/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Železná Ruda - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1053/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mirošov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1052/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1051/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přehýšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Přehýšov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 8.4.19 1050/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bezvěrov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x obec Bezvěrov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1049/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1048/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1047/19 Schválení uzavření Darovací smlouvy Statutárnímu městu Plzeň na projekt „Sportmanie 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1046/19 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 1045/19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 8.4.19 1044/19 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 8.4.19 1043/19 Dodatek k darovací smlouvě pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1042/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 8.4.19 1041/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 8.4.19 1040/19 Volba zástupce do Výboru regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 - Jihozápad Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 8.4.19 1039/19 Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 1038/19 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OEK 11.2.19 1037/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKHE 11.2.19 1036/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 11.2.19 1035/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 22.01.2019 vč. příloh
  OŠMS 11.2.19 1034/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Šobr Jaroslav Zobrazit
  OKHE 11.2.19 1033/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Neumannová Lucie, Mgr. Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 11.2.19 1032/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  15. 1. 2019_Zápis z 23. zasedání VVZ ZPK
  18. 12. 2018_Zápis z 22. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 11.2.19 1031/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  OŽP 11.2.19 1030/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 11.2.19 1029/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 11.2.19 1028/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 11.2.19 1027/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 11.2.19 1026/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Karásek Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 11.2.19 1025/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Karásek Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 1024/19 Dodatek ke zřizovací listině Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 1023/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 11.2.19 1022/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 11.2.19 1021/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 11.2.19 1020/19 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 11.2.19 1019/19 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 11.2.19 1018/19 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 11.2.19 1017/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 11.2.19 1016/19 Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OKŘ 11.2.19 1015/19 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIM 11.2.19 1014/19 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x T. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1013/19 Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A.G., P.F. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1012/19 Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1011/19 Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.B. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1010/19 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P. J. P. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1009/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. J. M., M. M., J. J., E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1008/19 Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.C.B. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1007/19 Výkup pozemků v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V.B., M.F., J.F., L.F., V.F., Z.F., Z.F. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1006/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1005/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1004/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Manětín, Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR–Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1003/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1002/19 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Zadní Chodov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1001/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 1000/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 11.2.19 999/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 998/19 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 997/19 Uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 11.2.19 996/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 11.2.19 995/19 Rezignace předsedy Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU a volba nového předsedy Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 11.2.19 994/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 07.01. 2019
  OKŘE 11.2.19 993/19 Rezignace předsedy Finančního výboru ZPK a volba nového předsedy Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 11.2.19 992/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 14. 01. 2019
  OKŘE 11.2.19 991/19 Změny ve Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 11.2.19 990/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
  OŽP 17.12.18 989/18 Informativní zpráva o zpracování Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OKHE 17.12.18 988/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 17.12.18 987/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OFPEU 17.12.18 986/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Prokop Zbyněk, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OEK 17.12.18 985/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKHE 17.12.18 984/18 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 17.12.18 983/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 17.12.18 982/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
  OKHE 17.12.18 981/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 01. 10. 2018
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 19. 11. 2018
  OŠMS 17.12.18 980/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
  OŠMS 17.12.18 979/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
  OKHE 17.12.18 978/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
  OKHE 17.12.18 977/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 13.09.2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2018 vč. příloh
  OŠMS 17.12.18 976/18 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  Plán činnosti VVVZ na rok 2019
  Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 24/18
  OŠMS 17.12.18 975/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  Zápis z 13. jednání VVVZ ze dne 13.září 2018
  Zápis z 14. jednání VVVZ ze dne 11. října 2018
  OKHE 17.12.18 974/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 17.12.18 973/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 17.12.18 972/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OKHE 17.12.18 971/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
  20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
  23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 17.12.18 970/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
  Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OKHE 17.12.18 969/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 15. 10. 2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 17. 19. 2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 26. 11. 2018 vč. příloh
  OKHE 17.12.18 968/18 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OKHE 17.12.18 967/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 9. 2018
  Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 10. 2018