Usnesení - Zastupitelstvo

Filtr:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
  OIM 30.10.19 1302/19 Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny - Podání žádosti o dotaci do Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ vyhlášené MŠMT a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušného projektu Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 30.10.19 1301/19 Atletický tunel Plzeň - Skvrňany - Podání žádosti o dotaci do případné výzvy na financování rozšiřování nebo zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1300/19 Informativní zpráva o jednání komise životního prostředí Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1299/19 IZ - Informativní zpráva o kůrovcové kalamitě Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 1 - Kůrovcová kalamita vývoj - graf
  OŠMS 9.9.19 1298/19 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 9.9.19 1297/19 IZ – Informativní zpráva o zahraniční pracovní cestě do Číny Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 9.9.19 1296/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OEK 9.9.19 1295/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. pololetí 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 9.9.19 1294/19 IZ-Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKHE 9.9.19 1293/19 IZ-Zprávy a vyúčtování zahraničních pracovních cest členů RPK, přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  Přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK
  Zprávy a vyúčtování ze zahraničních pracovních cest členů RPK
  OKŘE 9.9.19 1292/19 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2020 Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  Termíny RPK a ZPK na rok 2020 včetně zámků
  OŠMS 9.9.19 1291/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Schimmerová Hana, Mgr., MBA Struček Jiří Zobrazit
  OKHE 9.9.19 1290/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 27.08.2019 vč. příloh
  OŠMS 9.9.19 1289/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  OKHE 9.9.19 1288/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  11. 6. 2019_Zápis z 28. zasedání VVZ ZPK
  20. 8. 2019_Zápis z 29. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 9.9.19 1287/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 9.9.19 1286/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 24. 06. 2019 vč. příloh
  OKHE 9.9.19 1285/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 27. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 28. 5. 2019
  Příloha č. 3 - Zápis z 28. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 6. 2019
  OŽP 9.9.19 1284/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1283/19 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“ Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1282/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 Seznam podpořených žádostí ZPK.pdf
  OŽP 9.9.19 1281/19 Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 1 - Seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace - Dotační titul č. 1 - PD VHI 2019
  Příloha č. 2 - Seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace - Dotační titul č. 2 – PPO 2019
  OŽP 9.9.19 1280/19 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace
  OŽP 9.9.19 1279/19 Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1278/19 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1277/19 Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1276/19 Obec Nadryby – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1275/19 Obec Zemětice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 9.9.19 1274/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  OZDR 9.9.19 1273/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 9.9.19 1272/19 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OZDR 9.9.19 1271/19 Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
  OKP 9.9.19 1270/19 Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 9.9.19 1269/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 9.9.19 1268/19 Dodatek ke zřizovací listině Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 9.9.19 1267/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 9.9.19 1266/19 Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 9.9.19 1265/19 Změna usnes. Zastupitelstva Plzeňského kraje č.838/18 ze dne 10.09.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 9.9.19 1264/19 Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 9.9.19 1263/19 Darování účelové komunikace do majetku obce Tlučná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 9.9.19 1262/19 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 9.9.19 1261/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 9.9.19 1260/19 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 9.9.19 1259/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 9.9.19 1258/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
  Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
  OSV 9.9.19 1257/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
  Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
  OSV 9.9.19 1256/19 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020 Šůchová Michaela, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 9.9.19 1255/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 9.9.19 1254/19 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 -2019, třetí kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 9.9.19 1253/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OKŘ 9.9.19 1252/19 Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 9.9.19 1251/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 9.9.19 1250/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 2. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 2 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
  Příloha č. 3 – usnesení RPK č. 3791/19 ze dne 26. 08. 2019
  Příloha č.1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
  ORR 9.9.19 1249/19 Podpora Venkovského domu Plzeňského kraje 2019 - schválení dotace Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 9.9.19 1248/19 Dotační titul Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MAS PK 2019
  ORR 9.9.19 1247/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 1. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice, 1. část
  ORR 9.9.19 1246/19 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Zachování prodejen v malých obcích PK 2019
  OIM 9.9.19 1245/19 Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň. Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1244/19 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - vyvlastnění pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1243/19 Zrušení usnesení ZPK č. 516/18 ze dne 12.02.2018 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1242/19 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 576/18 Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1241/19 KPÚ–SÚSPK, k.ú. Olešovice,. k.ú. Borovice u Horš. T., k.ú. Slatina u Hostouně, k.ú. Kozojedy u Kral., k.ú. Bezděkov u Damnova, k.ú. Strachovice u Bernartic, k.ú. Žebráky, k.ú. Lipnice u Spál. Poříčí, k.ú. Hradecko, k.ú. Kožlany, k.ú.Kralovice u Rakovníka Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1240/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Louka nad Otavou, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KF, KF Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1239/19 Výkup pozemků v k. ú. Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IB Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1238/19 Výkup pozemků v k. ú. Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Green Ways s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1237/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x LP Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1236/19 Výkup pozemků v k. ú. Klášter u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x MD, JD Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1235/19 Výkup pozemků v k. ú. Defurovy Lažany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ZJ Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1234/19 Výkup pozemku v k. ú. Chocenický Újezd – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JŠ Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1233/19 Výkup pozemků v k. ú. Kokořov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x VB, VŠ Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1232/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1231/19 Výkup pozemku v k. ú. Hvozd u Manětína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x VS Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1230/19 Výkup pozemků v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VH a JH Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1229/19 Výkup spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x JK Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1228/19 Plzeňský kraj - SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, ZŠ a MŠ pro sluch. postižené, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Plzeň a Doubravka x statutární město Plzeň Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1227/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Řenče, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Řenče Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1226/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Štichovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Štichovice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1225/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Lesy České republiky, s. p. - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bukovec u Horšovského Týna a Obora u Tachova Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1224/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Dolní Lukavice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků, v k. ú. Dolní Lukavice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1223/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1222/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ejpovice, Rokycany, Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1221/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1220/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1219/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Ministerstvo obrany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1218/19 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Klatovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. x ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1217/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 9.9.19 1216/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Hlohovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OEK 9.9.19 1215/19 Schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaným PK Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OKHE 9.9.19 1214/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘ 9.9.19 1213/19 Individuální dotace pro město Sušice na nákup nové cisternové automobilové stříkačky Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OŠMS 9.9.19 1212/19 Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019 městysem Klenčí pod Čerchovem a poskytnutí finančních prostředků městu Rokycany pro ZŠ Jižní předměstí Rokycany, příspěvkovou organizaci Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 9.9.19 1211/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva, Bc. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 9.9.19 1210/19 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKŘE 9.9.19 1209/19 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1208/19 Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeňského kraje v roce 2019 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1207/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1206/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 6.5. 2019 vč. příloh
  OŠMS 10.6.19 1205/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1204/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 21.05.2019 vč. příloh
  OŠMS 10.6.19 1203/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1202/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
  OKHE 10.6.19 1201/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
  14. 5. 2019_Zápis z 27. zasedání VVZ ZPK
  16. 4. 2019_Zápis z 26. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 10.6.19 1200/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 20. 05. 2019 vč. příloh
  OKHE 10.6.19 1199/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 3. 2019
  Příloha č. 3 - Zápis z 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 4. 2019
  OŽP 10.6.19 1198/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  OŽP 10.6.19 1197/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
  OŽP 10.6.19 1196/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí
  Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí
  OŽP 10.6.19 1195/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Stuchlíková Alena Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
  OŽP 10.6.19 1194/19 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 1
  Příloha č. 3 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 2
  OZDR 10.6.19 1193/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1192/19 Zrušení obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1191/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1190/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1189/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 1188/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 10.6.19 1187/19 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2019 Valtrová Irena, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
  OKP 10.6.19 1186/19 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1185/19 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1184/19 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1183/19 Uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1182/19 Žádost města Bělá nad Radbuzou o poskytnutí dotace na provoz „Cyklobusu Český les“ pro rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1181/19 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy "Zelené autobusy v NP Šumava 2019" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1180/19 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodní autobusové linky č. 000255 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1179/19 Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  ODSH 10.6.19 1178/19 Darování části silnice III/2045 do majetku města Všeruby Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
  OKP 10.6.19 1177/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 10.6.19 1176/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 1. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OKP 10.6.19 1175/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
  OSV 10.6.19 1174/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
  Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
  Příloha č. 4 - Neposkytnutí dotací
  Příloha č. 5 - Smlouvy ZPK
  Příloha č. 6 - Rozdělení dotací (poskytnutí/neposkytnutí) RPK
  OSV 10.6.19 1173/19 Navýšení vyrovnávací platby - MÚSS Plzeň Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 10.6.19 1172/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 10.6.19 1171/19 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2020 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OSV 10.6.19 1170/19 Člověk v tísni - pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - výzva MAS Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
  OKŘ 10.6.19 1169/19 Účelové dotace na ochranu měkkých cílů Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OKŘ 10.6.19 1168/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 10.6.19 1167/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 1. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 10.6.19 1166/19 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017-2018“ Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
  OIT 10.6.19 1165/19 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“ Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
  ORR 10.6.19 1164/19 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019
  ORR 10.6.19 1163/19 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
  Příloha č. 2 - Rozdělení dotací a náhradních akcí z DT HS a NPO PK 2019
  OEK 10.6.19 1162/19 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1161/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 596/18 ze dne 09.04.2018 (výkup pozemků v k. ú. Křimice od sedmi podílových spoluvlastníků de Lobkowicz) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1160/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Starý Láz, k. ú. Žlíbek a k. ú. Divišovice u Děpoltic; středisko Plzeň–sever, k. ú. Rozněvice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1159/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Sociální služby Sv. Jana, z. s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1158/19 Prodej pozemku v k. ú. Letkov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – město x LIBENIA PLZEŇ, spol. s r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1157/19 Prodej pozemku v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MJ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1156/19 Prodej pozemku v k. ú. Březí u Tachova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x RJ Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1155/19 Prodej pozemku v k. ú. Čivice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Zemědělské družstvo Dobříč Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1154/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1153/19 Výkup pozemku v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FH, AH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1152/19 Výkup pozemku v k. ú. Pivoň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Z.O. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1151/19 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x V. H. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1150/19 Výkup pozemků v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MG Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1149/19 Výkup pozemku v k. ú. Hory Matky Boží – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MZ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1148/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JK, EK Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
  OIM 10.6.19 1147/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JJ, HJ, JP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit