Návrhy - Zastupitelstvo

Filtr:
Stav:
Sekce:
Druh:
Jednání:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
  ODSH 6.4.20 4000/ZPK/20 Poskytnutí účelové dotace dopravcům na částečné pokrytí nákladů souvisejících s pořízením ochranných chemických prostředků a pomůcek a služeb spojených s dezinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech VD k ochraně a prevenci proti viru COVID - 19 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 Výzva Ministerstva dopravy k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky
  Příloha č. 2 Tabulka_dopravci_PK_COVID_19 km
  Příloha č. 3 Vzor žádosti o poskytnutí dotace - PO
  Příloha č. 4 Rastrova-dotacni-smlouva_COVID-19
  ODSH 6.4.20 3978/ZPK/20 Schválení předfinancování a kofinancování silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ a navýšení NFV Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Žádost SÚS PK
  Příloha č. 2 – Tabulka přepokládaných nákladů
  OKHE 10.2.20 3942/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic asprávu majetku ZPK
  OKHE 10.2.20 3941/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  17. 12. 2019_Zápis z 33. zasedání VVZ ZPK
  fotodokumentace 1 - VZ - SÚS PK, p. o.
  fotodokumentace 2 - VZ - SÚS PK, p. o.
  OEK 10.2.20 3940/ZPK/20 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2019 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Převody výnosů jednotlivých daní v letech 2017 až 2019
  Příloha č. 2 – Porovnání daňových příjmů PK v letech 2012 – 2019
  Příloha č. 3 – Bankovní účty PK a jejich zůstatky k 31. 12. 2019
  OKHE 10.2.20 3938/ZPK/20 IZ - Přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Přehled plánovaných zahraničncích cest členů RPK
  OKHE 10.2.20 3937/ZPK/20 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OKHE 10.2.20 3936/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 6.1.2020 vč. příloh
  OŠMS 10.2.20 3935/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 24. jednání VVVZ ze dne 9. ledna 2020
  OKHE 10.2.20 3934/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 21.01.2020 vč. příloh
  OKHE 10.2.20 3933/ZPK/20 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 13. 01. 2020
  OKP 10.2.20 3932/ZPK/20 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2020 - poskytnutí neinvestičních dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Poskytnuté dotace - schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Rastrová smlouva
  OIM 10.2.20 3931/ZPK/20 Výkup pozemku v k. ú. Senec u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x IMPA spol. s r.o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 1208 k.ú. Senec u Plzně
  Mapa k. ú. Senec u Plzně
  OKHE 10.2.20 3930/ZPK/20 Poskytnutí finančního daru v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádané při XVII. reprezentačním plese Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí finančního daru – Hypermarket Film s.r.o.
  OSV 10.2.20 3929/ZPK/20 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z jednání odborné komise
  Příloha č. 2 - Rozdělení dotací ZPK
  Příloha č. 3 - Vzor smlouvy - účelová dotace ZPK
  Příloha č. 4 - Rozdělení dotací RPK
  OIM 10.2.20 3928/ZPK/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Černošín, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Černošín a k. ú. Víchov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 10.2.20 3927/ZPK/20 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019
  OKHE 10.2.20 3925/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 13. 1. 2020
  OIM 10.2.20 3924/ZPK/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Strážov na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Strážov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 926 – k. ú. Strážov na Šumavě
  2. Mapka – k. ú. Strážov na Šumavě
  OIM 10.2.20 3923/ZPK/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotíkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 321 - k. ú. Chotíkov
  2. Mapky – k. ú. Chotíkov
  3. GP č. 1519-81/2019
  4. GP č. 1520-81/2019
  OSV 10.2.20 3922/ZPK/20 Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2020 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků
  Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
  Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
  Příloha č. 4 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
  Příloha č. 5 - Vzor Dohody
  Příloha č. 6 - Seznam služeb, na které nebyla poskytnuta dotace
  OIM 10.2.20 3921/ZPK/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Senec u Plzně, Žilov, Žákava, Plánice, Luženičky a Šlovice u Bukovce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih, Klatovy a Domažlice x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 60000 – k. ú. Senec u Plzně
  10. Mapka – k. ú. Luženičky
  11. LV č. 60000 – k. ú. Šlovice u Bukovce
  12. Mapka – k. ú. Šlovice u Bukovce
  2. Mapky – k. ú. Senec u Plzně
  3. LV č. 60000 – k. ú. Žilov
  4. Mapka – k. ú. Žilov
  5. LV č. 60000 – k. ú. Žákava
  6. Mapka – k. ú. Žákava
  7. LV č. 60000 – k. ú. Plánice
  8. Mapky – k. ú. Plánice
  9. LV č. 60000 – k. ú. Luženičky
  OŽP 10.2.20 3920/ZPK/20 Obec Tojice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 10.2.20 3919/ZPK/20 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OZDR 10.2.20 3918/ZPK/20 Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o dotaci
  Příloha č. 2 - smlouva poskytnutí dotace Hospic svatého Lazar
  OIM 10.2.20 3917/ZPK/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Chrást Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 205 – k. ú. Chrást u Plzně
  2. Mapky – k. ú. Chrást u Plzně
  OIM 10.2.20 3916/ZPK/20 Prodej pozemku v k. ú. Hradiště u Kasejovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x LJ Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 234 – k. ú. Hradiště u Kasejovic
  2. Mapka – k. ú. Hradiště u Kasejovic
  3. GP č. 163-38/2019
  OŽP 10.2.20 3915/ZPK/20 Obec Maňovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OIM 10.2.20 3914/ZPK/20 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JH Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  2. Mapky – k. ú. Milavče
  OIM 10.2.20 3913/ZPK/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Svojšín, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojšín Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 10.2.20 3912/ZPK/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemku v k. ú. Horšovský Týn Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  ODSH 10.2.20 3911/ZPK/20 Dodatek č. 32 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č.1 – Dodatek č. 32 ke ZL SÚS PK
  OIM 10.2.20 3910/ZPK/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kamenný Újezd Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 10.2.20 3909/ZPK/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 10001 - k. ú. Kralovice u Rakovníka (nabytí)
  LV č. 2494 - k. ú. Kralovice u Rakovníka (převod)
  Mapky - k. ú. Kralovice u Rakovníka
  OKHE 10.2.20 3908/ZPK/20 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis ze 33. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 17. 12. 2019
  OSV 10.2.20 3907/ZPK/20 Dodatky k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Výše vyrovnávací platby
  Příloha č. 2 - Vzory dodatku k Pověření
  OIM 10.2.20 3906/ZPK/20 Výkup pozemků v k. ú. Vochov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Česká republika - Státní podnik zemědělské techniky v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Mapa, k. ú. Vochov
  Znalecký posudek č. 2468/115/2019
  ORR 10.2.20 3905/ZPK/20 Prominutí vrácení dotace - obec Volduchy Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost obce Volduchy
  Příloha č. 2 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  OIM 10.2.20 3904/ZPK/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Lom u Tachova; středisko Klatovy, k. ú. Žlíbek Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 Soupis nových pozemků - k. ú. Lom u Tachova
  Příloha č. 2 Soupis nároků - k. ú. Lom u Tachova
  Příloha č. 3 Soupis nových pozemků - k. ú. Žlíbek
  Příloha č. 4 Soupis nároků - k. ú. Žlíbek
  OKŘE 10.2.20 3903/ZPK/20 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  OIM 10.2.20 3902/ZPK/20 Prodej pozemku v k. ú. Břasy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x PR Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Kopie geometrického plánu č. 700-30/2019
  LV č. 5 – k. ú. Břasy
  Mapka – k. ú. Břasy
  OIM 10.2.20 3901/ZPK/20 Prodej pozemku v k. ú. Plískov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x LK Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Kopie geometrického plánu č. 228-55/2019
  LV č. 136 – k. ú. Plískov
  Mapka – k. ú. Plískov
  OIM 10.2.20 3900/ZPK/20 Prodej pozemku v k. ú. Oprechtice na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 405 – k. ú. Oprechtice na Šumavě
  Mapka – k. ú. Oprechtice na Šumavě
  OIM 10.2.20 3899/ZPK/20 Prodej pozemků v k. ú. Horní Bříza v k. ú. Ledce u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x Žilovská zemědělská a. s. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 246 – k. ú. Horní Bříza
  LV č. 99 – k. ú. Ledce u Plzně
  Mapka – k. ú. Horní Bříza
  Mapky – k. ú. Ledce u Plzně
  OIM 10.2.20 3898/ZPK/20 Výkup pozemků v k. ú. Bělá nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x společnost České dráhy a. s. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 707, k. ú. Bělá nad Radbuzou
  Mapa, k. ú. Bělá nad Radbuzou
  OIM 10.2.20 3897/ZPK/20 Výkup pozemku v k. ú. Vílov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JB Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Mapa, k. ú. Vílov
  OZDR 16.12.19 3896/ZPK/19 Změna stanov společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - snížení počtu členů dozorčí rady Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  OKHE 16.12.19 3895/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
  OKHE 16.12.19 3894/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  17. 9. 2019_Zápis z 30. zasedání VVZ ZPK
  19. 11. 2019_Zápis z 32. zasedání VVZ ZPK
  22. 10. 2019_Zápis z 31. zasedání VVZ ZPK
  OŠMS 16.12.19 3893/ZPK/19 Schválení navýšení návratné finanční výpomocí u projektů Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Dopis ředitele Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
  OŠMS 16.12.19 3892/ZPK/19 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
  Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
  Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
  OKHE 16.12.19 3891/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis z jednání Finančního výboru ZPK dne 16. 09. 2019
  Zápis z jednání Finančního výboru ZPK dne 25. 11. 2019
  OKHE 16.12.19 3890/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 15.10.2019 vč. příloh
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2019 vč. příloh
  OFPEU 16.12.19 3889/ZPK/19 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2019 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za r. 2019
  OZDR 16.12.19 3887/ZPK/19 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin v roce 2020 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o dotaci
  Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace městu Sušice
  OZDR 16.12.19 3886/ZPK/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - schválení peněžitého vkladu Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o poskytnutí finančních prostředků
  OŠMS 16.12.19 3885/ZPK/19 Uzavření smlouvy s Karlovarským krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, které se uskuteční od 19. do 24. ledna 2020 v Karlovarském kraji Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Návrh smlouvy s Karlovarským krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
  OŽP 16.12.19 3884/ZPK/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 16.12.19 3883/ZPK/19 Obec Bukovec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 16.12.19 3882/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže na rok 2020
  Příloha č. 2 - Usnesení Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 7. 11. 2019
  OIM 16.12.19 3880/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 16.12.19 3879/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti VVVZ na rok 2020
  Usnesení VVVZ ze dne 10. října 2019
  OŠMS 16.12.19 3878/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 21. jednání VVVZ ze dne 12. září 2019
  Zápis z 22. jednání VVVZ ze dne 10. října 2019
  Zápis z 23. jednání VVVZ ze dne 21. listopadu 2019
  OKHE 16.12.19 3877/ZPK/19 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
  OKHE 16.12.19 3876/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 29. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 27. 8. 2019
  Příloha č. 2 - Zápis z 30. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 24. 9. 2019
  Příloha č. 3 - Protokol č. 30/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK ze dne 5. 8. 2019
  Příloha č. 4 - Zápis z 31. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 29. 10. 2019
  Příloha č. 5 - Zápis z 32. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 11. 2019
  Příloha č. 6 - Protokol č. 31/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK ze dne 7. 10. 2019
  Příloha č. 7 - Protokol č. 32/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK ze dne 7. 11. 2019
  ORR 16.12.19 3875/ZPK/19 Poskytnutí individuálních dotací Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost města Domažlice
  Příloha č. 2 - Žádost obce Předslav
  OKHE 16.12.19 3874/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2020
  OKHE 16.12.19 3873/ZPK/19 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
  ORR 16.12.19 3872/ZPK/19 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014, 2015 a 2016 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost Holoubkov
  Příloha č. 10 - dodatek Ejpovice