Návrhy - Zastupitelstvo

Filtr:
Stav:
Sekce:
Druh:
Jednání:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
  OZDR 16.12.19 3896/ZPK/19 Změna stanov společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - snížení počtu členů dozorčí rady Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  OKHE 16.12.19 3895/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
  OKHE 16.12.19 3894/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  17. 9. 2019_Zápis z 30. zasedání VVZ ZPK
  19. 11. 2019_Zápis z 32. zasedání VVZ ZPK
  22. 10. 2019_Zápis z 31. zasedání VVZ ZPK
  OŠMS 16.12.19 3893/ZPK/19 Schválení navýšení návratné finanční výpomocí u projektů Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Dopis ředitele Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
  OŠMS 16.12.19 3892/ZPK/19 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
  Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
  Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
  OKHE 16.12.19 3891/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis z jednání Finančního výboru ZPK dne 16. 09. 2019
  Zápis z jednání Finančního výboru ZPK dne 25. 11. 2019
  OKHE 16.12.19 3890/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 15.10.2019 vč. příloh
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2019 vč. příloh
  OFPEU 16.12.19 3889/ZPK/19 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2019 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za r. 2019
  OZDR 16.12.19 3887/ZPK/19 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin v roce 2020 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o dotaci
  Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace městu Sušice
  OZDR 16.12.19 3886/ZPK/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - schválení peněžitého vkladu Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o poskytnutí finančních prostředků
  OŠMS 16.12.19 3885/ZPK/19 Uzavření smlouvy s Karlovarským krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, které se uskuteční od 19. do 24. ledna 2020 v Karlovarském kraji Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Návrh smlouvy s Karlovarským krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
  OŽP 16.12.19 3884/ZPK/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 16.12.19 3883/ZPK/19 Obec Bukovec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 16.12.19 3882/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže na rok 2020
  Příloha č. 2 - Usnesení Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 7. 11. 2019
  OIM 16.12.19 3880/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 16.12.19 3879/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti VVVZ na rok 2020
  Usnesení VVVZ ze dne 10. října 2019
  OŠMS 16.12.19 3878/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 21. jednání VVVZ ze dne 12. září 2019
  Zápis z 22. jednání VVVZ ze dne 10. října 2019
  Zápis z 23. jednání VVVZ ze dne 21. listopadu 2019
  OKHE 16.12.19 3877/ZPK/19 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
  OKHE 16.12.19 3876/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 29. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 27. 8. 2019
  Příloha č. 2 - Zápis z 30. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 24. 9. 2019
  Příloha č. 3 - Protokol č. 30/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK ze dne 5. 8. 2019
  Příloha č. 4 - Zápis z 31. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 29. 10. 2019
  Příloha č. 5 - Zápis z 32. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 11. 2019
  Příloha č. 6 - Protokol č. 31/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK ze dne 7. 10. 2019
  Příloha č. 7 - Protokol č. 32/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK ze dne 7. 11. 2019
  ORR 16.12.19 3875/ZPK/19 Poskytnutí individuálních dotací Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost města Domažlice
  Příloha č. 2 - Žádost obce Předslav
  OKHE 16.12.19 3874/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2020
  OKHE 16.12.19 3873/ZPK/19 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
  ORR 16.12.19 3872/ZPK/19 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014, 2015 a 2016 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost Holoubkov
  Příloha č. 10 - dodatek Ejpovice
  Příloha č. 11 - dodatek Myslinka
  Příloha č. 12 - dodatek Bělá nad Radbuzou
  Příloha č. 2 - žádost Rozvadov
  Příloha č. 3 - žádost Blatnice
  Příloha č. 4 - žádost Ejpovice
  Příloha č. 5 - žádost Myslinka
  Příloha č. 6 - žádost Bělá nad Radbuzou
  Příloha č. 7 - dodatek Holoubkov
  Příloha č. 8 - dodatek Rozvadov
  Příloha č. 9 - dodatek Blatnice
  OŽP 16.12.19 3871/ZPK/19 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 - doplnění o obec Svéradice Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 - doplnění o obec Svéradice
  OKHE 16.12.19 3870/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Budková Světlana Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2020
  OKP 16.12.19 3869/ZPK/19 Dotace v oblasti památkové péče - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých městysu Kolinec a obci Chotíkov Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 3 - Návrh Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. P050/19
  Příloha č. 4 - Návrh Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. H10/19
  OKHE 16.12.19 3868/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OŠMS 16.12.19 3867/ZPK/19 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost Techmania Science Center o.p.s. o poskytnutí dotace
  Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  Příloha č. 3 - Konzultace k žádosti Techmania Science Center o.p.s.
  Příloha č. 4 - Stanovisko k možnosti financování Techmania Science Center
  OŽP 16.12.19 3866/ZPK/19 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OKHE 16.12.19 3865/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 18.11. 2019 vč. příloh
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 23.9. 2019 vč. příloh
  Zápis z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 17.6. 2019
  OIM 16.12.19 3864/ZPK/19 Pojistná smlouva č. 8849000755 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OKHE 16.12.19 3863/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2020 Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2020
  OKHE 16.12.19 3862/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK 21. 10. 2019
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK 25. 11. 2019
  OKHE 16.12.19 3861/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK na rok 2020 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK na rok 2020
  OKHE 16.12.19 3860/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 16. 9. 2019
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 18.11. 2019
  OŠMS 16.12.19 3859/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis ze 17. zasedání Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 19. 9. 2019
  Příloha č. 2 - Zápis z 18. zasedání Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 7. 11. 2019
  OKP 16.12.19 3858/ZPK/19 Poskytnutí dotace Plzeňské filharmonii, obecně prospěšné společnosti Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  č.1 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  OSV 16.12.19 3857/ZPK/19 Vyrovnávací platby na rok 2020 - sociální služby Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Výše vyrovnávacích plateb
  Příloha č. 2 - Vzor Pověření EU
  Příloha č. 3 - Pověření EU - Člověk v tísni
  Příloha č. 4 - Zádost o vydávní pověření - MAS Český západ
  Příloha č. 5 - Žádost o vydání pověření - MAS Světovina
  OŽP 16.12.19 3856/ZPK/19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, příspěvkovou organizací Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OSV 16.12.19 3855/ZPK/19 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020
  ODSH 16.12.19 3854/ZPK/19 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2020 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  OIM 16.12.19 3853/ZPK/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Klatovy formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Dražební vyhláška
  Smlouva o provedení dražby dobrovolné
  ORR 16.12.19 3852/ZPK/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 2. část Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice, 2. část
  Příloha č. 3 - Přehled žádostí a alokovaných prostředků z rozpočtu MV ČR - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí - 2019, Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
  OSV 16.12.19 3851/ZPK/19 "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019" - změna vzoru dodatku a vzoru smlouvy Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vzor dodatku
  Příloha č. 2 - Vzor smlouvy
  OKHE 16.12.19 3850/ZPK/19 Zprávy a vyúčtování zahraničních pracovních cest členů RPK, přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1- Přehled plánovaných zahraničních cest
  Příloha č. 2 - Vyúčtování zahraničních pracovních cest
  OSV 16.12.19 3849/ZPK/19 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2020 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - smlouva 41022019 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
  příloha č. 2 - smlouva 41072019 Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Plzeňského kraje
  příloha č. 3 - smlouva 41042019 Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p.s.
  příloha č. 4 - smlouva 41052019 Potravinová banka Plzeň, z.s.
  příloha č. 5 - smlouva 41062019 Spolek Ulice Plzeň
  příloha č. 6 - smlouva 41032019 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
  OIM 16.12.19 3848/ZPK/19 Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce objektu Plzeň, Klatovská 110, Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OKHE 16.12.19 3847/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Rastrová smlouva - příloha č. 2
  Žádost ZŠ spec. a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín - příloha č. 1
  OZDR 16.12.19 3846/ZPK/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019" Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
  Příloha č. 10 - smlouva - Vejprnice (praktický lékař pro dospělé )
  Příloha č. 11 - smlouva - Vejprnice (gynekologie)
  Příloha č. 2 - smlouva - Stod
  Příloha č. 3 - smlouva - Koloveč
  Příloha č. 4 - smlouva - Zbiroh (zdravotní středisko)
  Příloha č. 5 - smlouva - Zbiroh2
  Příloha č. 6 - smlouva - Kozojedy
  Příloha č. 7 - smlouva - Mladý Smolivec
  Příloha č. 8 - smlouva - Kasejovice
  Příloha č. 9 - smlouva - Vejprnice (praktický lékař pro děti a dorost))
  OKHE 16.12.19 3845/ZPK/19 Schválení rastrové smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu PK v r. 2020 - oblast Zastupitelé Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Návrh dotací poskytnutých z rozpočtu PK v roce 2020 - příloha č. 1
  Rastrová smlouva - příloha č. 2
  ODSH 16.12.19 3844/ZPK/19 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na vybudování druhé etapy projektu Cykloresort Radnicko Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  č.1- Žádost Mikroregiomu Radnicko o poskytnutí účelové dotace
  č.10- Koordinační situace SO.10, úsek D-F
  č.11- Koordinační situace SO.11, úsek D-E
  č.12-Koordinační situace SO.13, úsek J-K
  č.13-Koordinační situace SO.14, úsek L-K
  č.14-Koordinační situace SO.15,úsek J-L
  č.15-Koordinační situace SO.16, úsek G-J
  č.16 Celkový rozpočet projektu a rekapitulace nákladů jednotlivých SO
  č.17-Studie proveditelnosti Cykloresort Radnicko
  č.18- Zpráva o průběhu výstavby 1 etapy projektu Cykloresort Radnicko.
  č.2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účeldové dotace
  č.3 - Koordinační situace celek
  č.4 - Koordinační situace SO.01, úsek A-I
  č.5 - Koordinační situace SO.02, úsek B-C
  č.6 - Koordinační situace SO.04, úsek C-M
  č.7 - Koordinační situace SO.06, úsek G-H
  č.8 - Koordinační situace SO.07, úsek M-H
  č.9 - Koordinační situace SO.08, úsek N-I
  ODSH 16.12.19 3843/ZPK/19 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.57772018 - Horní Berounka, povodí Klabavy Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  č.1 - Žádost dobrololného svazu obcí Horní Berounka ...
  č.2 - Návrh Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  ODSH 16.12.19 3842/ZPK/19 Žádost města Nýrsko o poskytnutí účelové dotace na pokrytí části výdajů spojených s pořízením pozemků potřebných pro výhledovou realizaci akce Přestupní uzel u železniční stanice, Nýrsko Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 - Žádost města Nýrsko o dotaci
  Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  Č. 3 - Katastrální situační výkres
  Č. 4 - Usnesení Zastupitelstva města Nýrsko ze dne 23. 9. 2019
  ODSH 16.12.19 3841/ZPK/19 Žádost obce Žihle o poskytnutí účelové dotace na pokrytí části nezpůsobilých výdajů akce Přestupní uzel Žihle – železniční stanice Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 - Žádost obce Žihle o dotaci
  Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  Č. 3 - Náčrt situace
  Č. 4 - Katastrální situace přestupního uzlu
  Č. 5 - Usnesení Zastupitelstva obce Žihle ze dne 25. 6. 2019
  OIM 16.12.19 3840/ZPK/19 Výkup pozemků v k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně, Kasejovice, Polánka u Kasejovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih x SEPA CREDIT s.r.o., dohoda o narovnání Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 4 – LV č. 200 k.ú. Dobřany
  příloha č. 5 – LV č. 1382 k.ú. Kasejovice
  příloha č. 6 – LV č. 1161 k.ú. Polánka u Kasejovic
  příloha č. 7 – LV č. 552 k.ú. Šlovice u Plzně
  ODSH 16.12.19 3839/ZPK/19 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.66932018- město Stod Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  č.1 - Žádost města Stod
  č.2 - Návh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  OIM 16.12.19 3838/ZPK/19 Výkup pozemků v k.ú. Křimice, Plzeň, Radčice u Plzně x město Plzeň – městský okruh Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  částečné LV č. 1 k.ú. Křimice
  částečné LV č. 1 k.ú. Plzeň
  částečné LV č. 1 k.ú. Radčice u Plzně