Návrhy - Zastupitelstvo

Filtr:
Stav:
Sekce:
Druh:
Jednání:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
  OIM 30.10.19 3787/ZPK/19 Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny - Podání žádosti o dotaci do Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ vyhlášené MŠMT a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušného projektu Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Výzva V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC
  Příloha č. 2 - Projektový záměr - Gymnázium, Tachov - výstavba tělocvičny
  OIM 30.10.19 3786/ZPK/19 Atletický tunel Plzeň - Skvrňany - Podání žádosti o dotaci do Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ MŠMT a souhlas s realizací, předfinancováním a kofinancováním příslušného projektu Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Výzva V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC
  Příloha č. 2 - Projektový záměr - Atletický tunel Plzeň - Skvrňany
  OKHE 9.9.19 3770/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  11. 6. 2019_Zápis z 28. zasedání VVZ ZPK
  20. 8. 2019_Zápis z 29. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 9.9.19 3769/ZPK/19 IZ-Zprávy a vyúčtování zahraničních pracovních cest členů RPK, přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK
  Zprávy a vyúčtování ze zahraničních pracovních cest členů RPK
  OIM 9.9.19 3768/ZPK/19 Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Technická zpráva
  Příloha č. 2 - Situace.
  Příloha č. 3 - Půdorys 1. NP
  Příloha č. 4 - Půdorys 2. NP
  Příloha č. 5 - Podélný řez
  Příloha č. 6 - Příčný řez
  Příloha č. 7 - Příčný řez
  Příloha č. 8 - Pohledy
  OKHE 9.9.19 3767/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic asprávu majetku ZPK
  OSV 9.9.19 3766/ZPK/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
  Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
  OKHE 9.9.19 3765/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 27. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 28. 5. 2019
  Příloha č. 2 - Protokol č. 28/2019 o provedené kontrole činnosti Útvaru interního auditu KÚPK na úseku samostatné působnosti ze dne 14. 5. 2019
  Příloha č. 3 - Zápis z 28. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 6. 2019
  Příloha č. 4 - Protokol č. 29/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK ze dne 4. 6. 2019
  OŽP 9.9.19 3763/ZPK/19 IZ - Informativní zpráva o kůrovcové kalamitě Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Kůrovcová kalamita vývoj - graf
  Příloha č. 2 - Objem kůrovcového dříví v roce 2018
  Příloha č. 3 - Evidované kůrovcové dříví dle ORP (2016 - 2019)
  OSV 9.9.19 3762/ZPK/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
  Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
  OKHE 9.9.19 3761/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Doporučená žádost obce Hora Sv. Václava o dotaci - příloha č. 1
  Rastrová smlouva - příloha č. 2
  OKHE 9.9.19 3760/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OŽP 9.9.19 3758/ZPK/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OKP 9.9.19 3757/ZPK/19 Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  OSV 9.9.19 3756/ZPK/19 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020
  Příloha č. 2 - Žádosti o aktualizaci sítě sociálních služeb
  OŽP 9.9.19 3755/ZPK/19 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“ Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 9.9.19 3754/ZPK/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 Seznam podpořených žádostí ZPK.pdf
  OKP 9.9.19 3753/ZPK/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
  OZDR 9.9.19 3752/ZPK/19 Projekt fúze nemocnic Plzeňského kraje Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost NPK o schválení projektu fúze
  Příloha č. 2 – projekt fúze
  Příloha č. 3 – průvodní zpráva (právní charakteristika projektu fúze)
  Příloha č. 4 – analýza přínosů a dopadů fúze od KPMG
  OŽP 9.9.19 3751/ZPK/19 Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OIM 9.9.19 3750/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 10001 - k. ú. Nýrsko
  2. Mapka - k. ú. Nýrsko
  OIM 9.9.19 3749/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IB Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  2. Mapka – k. ú. Chválenice
  OIM 9.9.19 3748/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Green Ways s.r.o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 356 – k. ú. Skořice
  2. Mapka – k. ú. Skořice
  3. GP č. 343-240/2018
  OKHE 9.9.19 3747/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 24. 06. 2019 vč. příloh
  OZDR 9.9.19 3745/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o dotaci
  Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace
  OIM 9.9.19 3743/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x LP Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  2. Mapka – k. ú. Kramolín u Nepomuka
  OIM 9.9.19 3741/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ejpovice, Rokycany, Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 10002 – k. ú. Ejpovice
  2. LV č. 10002 – k. ú. Rokycany
  3. Mapka – k. ú. Ejpovice a Rokycany
  4. LV č. 10002 – k. ú. Skořice
  5. Mapka – k. ú. Skořice
  6. GP č. 343-240/2018 – k. ú. Skořice
  OKŘ 9.9.19 3740/ZPK/19 Individuální dotace pro město Sušice na nákup nové cisternové automobilové stříkačky Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Návrh dotační smlouvy pro město Sušice
  OŽP 9.9.19 3739/ZPK/19 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OZDR 9.9.19 3738/ZPK/19 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  OŽP 9.9.19 3737/ZPK/19 Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OIM 9.9.19 3736/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 60000 – k. ú. Smederov
  10. Mapky – k. ú. Blovice
  11. LV č. 60000 – k. ú. Dnešice
  12. Mapky – k. ú. Dnešice
  13. LV č. 60000 – k. ú. Číhaň
  14. Mapka – k. ú. Číhaň
  15. LV č. 60000 – k. ú. Mokrosuky
  16. Mapka – k. ú. Mokrosuky
  17. LV č. 60000 – k. ú. Lhota u Tachova
  18. Mapka – k. ú. Lhota u Tachova
  19. LV č. 60000 – k. ú. Staňkov-město
  2. Mapky – k. ú. Smederov
  20. Mapka – k. ú. Staňkov-město
  21. LV č. 60000 – k. ú. Strýčkovice
  22. Mapka – k. ú. Strýčkovice
  23. LV č. 60000 – k. ú. Draženov
  24. Mapka – k. ú. Draženov
  25. LV č. 60000 – k. ú. Bělá nad Radbuzou
  26. Mapka – k. ú. Bělá nad Radbuzou
  27. LV č. 60000 – k. ú. Úsilov
  28. Mapka – k. ú. Úsilov
  29. LV č. 60000 – k. ú. Chocomyšl
  3. LV č. 60000 – k. ú. Štítov u Blovic
  30. Mapka – k. ú. Chocomyšl
  31. LV č. 60000 – k. ú. Domažlice
  32. Mapky – k. ú. Domažlice
  33. LV č. 60000 - Plzeň
  34. LV č. 6668 – k. ú. Plzeň
  35. Mapky – k. ú. Plzeň
  36. LV č. 60000 – k. ú. Nekmíř
  37. Mapky – k. ú. Nekmíř
  38. LV č. 60000 – k. ú. Plasy
  39. Mapka – k. ú. Plasy
  4. Mapky – k. ú. Štítov u Blovic
  5. LV č. 60000 – k. ú. Horušany
  6. Mapka – k. ú. Horušany
  7. LV č. 60000 – k. ú. Štěnovice
  8. Mapka – k. ú. Štěnovice
  9. LV č. 60000 – k. ú. Blovice
  OZDR 9.9.19 3735/ZPK/19 Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
  Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace Pačejov praktik
  Příloha č. 3 - smlouva o poskytnutí dotace obec Mladý Smolivec
  Příloha č. 4 - smlouva o poskytnutí dotace město Kasejovice praktik
  Příloha č. 5 - smlouva o poskytnutí dotace Kasejovice dětské
  Příloha č. 6 - smlouva o poskytnutí dotace obec Pačejov stomatologie
  Příloha č. 7 - smlouva o poskytnutí dotace obec Břasy
  Příloha č. 8 - smlouva o poskytnutí dotace obec město Hrádek
  Příloha č. 9 - smlouva o poskytnutí dotace obec město Bělá
  OŽP 9.9.19 3734/ZPK/19 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace
  OŠMS 9.9.19 3731/ZPK/19 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
  Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
  Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
  OŠMS 9.9.19 3730/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Žádost o dotaci
  Příloha č. 2 – Popis projektu
  Příloha č. 3 - Veřejnoprávní smlouva
  OŠMS 9.9.19 3728/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 20. jednání VVVZ ze dne 13. června 2019
  OKP 9.9.19 3727/ZPK/19 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  Č. 2 – Poskytnuté dotace v rámci programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - schválené ZPK
  Č. 3 - Návrh znění rastrové smlouvy
  OKŘ 9.9.19 3726/ZPK/19 Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - tabulka žádostí
  Příloha č. 2 - rastrová smlouva
  Příloha č. 3 - příloha rastrové smlouvy, technické požadavky
  OKŘ 9.9.19 3725/ZPK/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
  Příloha č. 2 - tabulka schválených žádostí
  Příloha č. 3 - návrh rastrové smlouvy
  ODSH 9.9.19 3724/ZPK/19 Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  č. 10- Vyhodnocení žádostí o individuální dotace
  č.1 - Žádost č. 109D100017 - město Staňkov
  č.2 - Žádost č. 109D100013 - město Domažlice
  č.3 - Žádost č. 109D100016 - obec Dobřív
  č.4 - Žádost č. 109D100012 - SŽDC s. o.
  č.5 - Žádost č.109D100015 - obec Žákavá
  č.6 - Žádost č. 109D100014 - obec Vejprnice
  č.7 - Návrh na rozdělení investičních dotací pro jednání ZPK
  č.8 - Rastrová smlouva
  č.9 - Přehled podaných žádostí
  OKŘE 9.9.19 3723/ZPK/19 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  ODSH 9.9.19 3722/ZPK/19 Změna usnes. Zastupitelstva Plzeňského kraje č.838/18 ze dne 10.09.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  č.1 - Žádost Mikroregionu Radnicko
  č.10- Napojení trailu na parkoviště....
  č.11- Koordinančí situace trail Háječek
  č.12- Rekapitulace stavebního objektu SO 01.01.Singletrail Háječek
  č.13 - Koordinační situace trail Svaťák
  č.14 - Rekapitulace stavebního objektu SO 02. Sigletrail Svaťák
  č.15 - Koordinační situace trail Holý Vrch
  č.16- Rekapitulace stavebního objektu SO. 04. SInglertail Holý Vrch
  č.17- Kordinační situace trail Křiše
  č.18- Rekapitulace stavebního objektu SO.06. Singletrail Křiše
  č.19- Koordinační situace trail Korečnický mlýn
  č.2 - Návrh Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 57792018
  č.20- Rekapitulace stavebního objektu SO. 07. Singletrail Korečnický mlýn
  č.21- Koordinační situace trail MTB Stupno
  č.22- Rekapitulace stavebního objektu SO. 09. MTB Stupno
  č.23-Rekapitulace stavebního objektu SO.01.02. Sklill Háječek
  č.3 - Řešené území
  č.4 - Koordinační situace celek ortofoto
  č.5 - Koordinační situace celek turistická
  č.6 - Rekapitulace stavebního objektu-proznačení tras po stávajících komunikacích- cestách
  č.7 - Krycí list rozpočtu: Oprava cesty za autoservisem ...
  č.8 - Krycí list rozpočtu: Oprava cesty přes pole od Terezky
  č.9 - Oprava cesty Radnice - Újezd ...
  OIM 9.9.19 3721/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
  Příloha č. 2 – Listy vlastnictví