Návrhy - Zastupitelstvo

Filtr:
Stav:
Sekce:
Druh:
Jednání:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
  OKHE 17.12.18 3441/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Usnesení z 10. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  Příloha č. 2 - Zápis z 10. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  Příloha č. 3 - Usnesení z 11. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  Příloha č. 4 - Zápis z 11. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  OKHE 17.12.18 3440/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019
  OKHE 17.12.18 3438/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OFPEU 17.12.18 3437/ZPK/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Zpráva o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za r. 2018
  OIT 17.12.18 3436/ZPK/18 Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - výzva KUPK k vrácení části dotace
  příloha č. 2 - žádost města Klatovy o snížení vratky dotace
  OKHE 17.12.18 3435/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
  OKHE 17.12.18 3434/ZPK/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Votava Václav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OŠMS 17.12.18 3433/ZPK/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
  Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
  Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
  OKHE 17.12.18 3432/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
  OKHE 17.12.18 3431/ZPK/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OKHE 17.12.18 3430/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
  20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
  23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 1 zápisu z 20. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 1 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 2 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  OŠMS 17.12.18 3429/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 11. zasedání VPCRSM ze dne 20.9.2018
  Příloha č. 2 - Zápis z 12. zasedání VPCRSM ze dne 22.11.2018
  OIT 17.12.18 3428/ZPK/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - uzavřená Smlouva č. 2/2016 o poskytnutí účelové dotace městu Klatovy na realizaci projektu "Metropolitní síť - V. etapa"
  příloha č. 2 - žádost města Klatovy o dodatečnou změnu objektů v projektu "Metropolitní síť-V.etapa"
  OŠMS 17.12.18 3427/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Plán činnosti VPCRSM na rok 2019
  Příloha č. 2 - Usnesení VPCRSM ze dne 22.11.2018
  OIT 17.12.18 3426/ZPK/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - uzavřená dotační smlouva s městem Přeštice 6/2017
  Příloha č. 3 - Usnesení RPK č. 2682/18 ze dne 19.11.2018
  Příloha č. 4 - návrh Dodatku č. 1 k dotační smlouvě č. 6/2017
  ORR 17.12.18 3425/ZPK/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost obce Ježovy
  Příloha č. 2 - žádost obce Rozvadov
  Příloha č. 3 - žádost městyse Liblín
  Příloha č. 4 - dodatek Ježovy
  Příloha č. 5 - dodatek Rozvadov
  Příloha č. 6 - dodatek Liblín
  ORR 17.12.18 3424/ZPK/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost obce Holoubkov
  Příloha č. 2 - žádost obce Újezd
  Příloha č. 3 - dodatek Holoubkov
  Příloha č. 4 - dodatek Újezd
  PRÁV 17.12.18 3423/ZPK/18 Založení ústavu „Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Studie proveditelnosti
  Příloha č. 2 - Příloha Studie proveditelnosti - rozpočet
  Příloha č. 3 - Příloha Studie proveditelnosti - plán cash flow
  Příloha č. 4 - Zakládací listina
  OKHE 17.12.18 3422/ZPK/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Votava Václav Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 15. 10. 2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 17. 19. 2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 26. 11. 2018 vč. příloh
  OKHE 17.12.18 3421/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 01. 10. 2018
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 19. 11. 2018
  OKHE 17.12.18 3419/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 13.09.2018 vč. příloh
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2018 vč. příloh
  OKŘE 17.12.18 3418/ZPK/18 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje od 1.1.2019 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  OKHE 17.12.18 3416/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 17. 9. 2018
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 26. 11. 2018
  OKHE 17.12.18 3415/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK na rok 2019
  OŽP 17.12.18 3414/ZPK/18 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018
  OŽP 17.12.18 3413/ZPK/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 17.12.18 3411/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti VVVZ na rok 2019
  Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 24/18
  OZDR 17.12.18 3410/ZPK/18 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společnostmi Domažlická nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 = dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování SOHZ Domažlickou nemocnicí, a.s.
  Příloha č. 2 = příloha č. 1 dodatku č. 1 = příloha č. 1 smlouvy o poskytování SOHZ Domažlickou nemocnicí, a.s. - specifikace zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
  Příloha č. 3 = dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování SOHZ Stodskou nemocnicí, a.s.
  Příloha č. 4 = příloha č. 1 dodatku č. 1 = příloha č. 1 smlouvy o poskytování SOHZ Stodskou nemocnicí, a.s. - specifikace zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
  OIM 17.12.18 3409/ZPK/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - Výkup pozemků, vyvlastnění - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OKHE 17.12.18 3408/ZPK/18 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OZDR 17.12.18 3407/ZPK/18 Záměr převzetí zdravotnické dopravní služby poskytované ZZS PK v Domažlicích společností Domažlická nemocnice, a.s., a schválení nepeněžitého vkladu Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – záměr převzetí od Domažlické nemocnice, a.s.
  Příloha č. 2 – žádost o vyřazení majetku odejmutím z hospodaření od ZZS PK
  Příloha č. 3 – znalecký posudek
  OKHE 17.12.18 3406/ZPK/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Protokol č. 19/2018 o provedené kontrole činnosti Odboru kancelář hejtmana dne 13. 8. 2018
  Protokol č. 20/2018 o provedené kontrole činnosti Finančního výboru ZPK dne 11. 9. 2018
  Protokol č. 21/2018 o provedené kontrole činnosti Odboru investic a majetku KÚPK dne 16. 10. 2018
  Protokol č. 22/2018 o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK dne 11. 9. 2018
  Zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 9. 2018
  Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 10. 2018
  Zápis z 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 20. 11. 2018
  OIM 17.12.18 3405/ZPK/18 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x Z. H. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Fotomapa Plasy
  LV č. 1569 k.ú. Plasy
  ORR 17.12.18 3404/ZPK/18 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 výroková část
  Příloha č. 2 odůvodnění
  Příloha č. 3 srovnávací text
  Příloha č. 4 Výkres A02 Plochy a koridory nadm. významu
  Příloha č. 5 výkres A05 Veřejně prospěšné stavby
  Příloha č. 6 výkres B01 Koordinační výkres
  Příloha č. 7 výkres B07 koncepce zásobování plynem a el.
  Příloha č. 8 výkres B08 Širší vztahy
  ODSH 17.12.18 3403/ZPK/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2019 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  ODSH 17.12.18 3402/ZPK/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2019 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  OIM 17.12.18 3401/ZPK/18 Pojistná smlouva č. 7721111798 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Všeobecné pojistné podmínky VPP_100_14
  Zvláštní pojistné podmínky ZPP_666_14
  OIM 17.12.18 3400/ZPK/18 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změna textu nebo termínů pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OKP 17.12.18 3399/ZPK/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 3. sběr žádostí - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  č. 3 Návrh rastrové smlouvy
  OIM 17.12.18 3398/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kdyně, k. ú. Dobříkov na Šumavě a k. ú. Smržovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 17.12.18 3397/ZPK/18 Výkup pozemku v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Tomáš Soukup Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 17.12.18 3396/ZPK/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Dodatek č. 16 ke zřizovací listině Dětského domova, Staňkov
  Příloha č. 2 - Dodatek č. 21 ke zřizovací listině Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
  Příloha č. 3 - Dodatek č. 21 ke zřizovací listině Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56
  ODSH 17.12.18 3395/ZPK/18 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – návrh Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem
  Příloha č. 2 – návrh Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem
  OKP 17.12.18 3394/ZPK/18 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Městu Manětín Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  OKP 17.12.18 3393/ZPK/18 Dotace na obnovu zámku v Kanicích - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  OKP 17.12.18 3392/ZPK/18 Dotace pro Nadační fond přátel památek Plzeňského kraje, zámek Šťáhlavy - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotace a změna účelu dotace Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  ODSH 17.12.18 3391/ZPK/18 Dodatek č. 28 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - dodatek č. 28 ke Zřizovací listině SÚS PK
  OIM 17.12.18 3390/ZPK/18 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 517/18 ze dne 12.02.2018 a usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 678/18 ze dne 11.06.2018 – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků v různých k. ú. – Česká republika - SŽDC, s. o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – „Seznam nabývaných pozemků – aktualizované znění“
  Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o bezúplatném převodu
  OIM 17.12.18 3389/ZPK/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení bezúplatného nabytí pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2018 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  tabulka „Výkupy – Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec – AKTUALIZACE IV"
  Znalecký posudek č. 2313/78/2018 – Ing. Nováček
  OIM 17.12.18 3387/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Ptenín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  částečné LV č. 60000, k.ú. Ptenín
  foto opěrné zdi
  snímek KM se zaměřením opěrné zdi
  OIM 17.12.18 3386/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
  Příloha č. 2 – Listy vlastnictví č. 159 pro k. ú. Březí u Pernarce, č. 132 pro k. ú. Málkovice a č. 229 pro k. ú. Louňová
  Příloha č. 3 – Mapy se zákresem
  OKŘ 17.12.18 3385/ZPK/18 Individuální dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost obce Měcholupy
  Příloha č. 2 - žádost města Manětín
  Příloha č. 3 - rastr dotační smlouvy
  OSV 17.12.18 3384/ZPK/18 Dotace - sociální služby Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Návrh dotace
  Příloha č. 2 - Vzor smlouvy
  OKP 17.12.18 3383/ZPK/18 Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. - film Úhoři mají nabito Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  č. 3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  OKP 17.12.18 3382/ZPK/18 Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský Military Car Club, z. s. Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  č. 2 návrh veřejnoprávní smlouvy
  OSV 17.12.18 3381/ZPK/18 Nová výše vyrovnávací platby - sociální služby Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Nová výše vyrovnávacích plateb
  Příloha č. 2 - Vzor dodatků k Pověření
  ODSH 17.12.18 3380/ZPK/18 Změna usnesení RPK č. 1598/18 ze dne 5.2.2018. Možnost předložení žádosti o podporu silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ rovněž do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Žádost Správy a údržby silnic PK o schválení podání žádosti o podporu
  Příloha č. 2 - důvodová zpráva
  OŠMS 17.12.18 3379/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 13. jednání VVVZ ze dne 13.září 2018
  Zápis z 14. jednání VVVZ ze dne 11. října 2018
  OEK 17.12.18 3378/ZPK/18 Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 a výhled na roky 2020 a 2021
  Příloha č. 2 - Návrh dotací a darů z rozpočtu PK na rok 2019
  Příloha č. 3 - Komentář k návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019
  Příloha č. 4 - Přehled individuálních projektů na rok 2019
  OŽP 17.12.18 3377/ZPK/18 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 17.12.18 3376/ZPK/18 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 17.12.18 3375/ZPK/18 Obec Skašov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OZDR 17.12.18 3374/ZPK/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2019 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  OSV 17.12.18 3373/ZPK/18 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2019 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - smlouva 60262018 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
  příloha č. 2 - smlouva 54912018 Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Plzeňského kraje
  příloha č. 3 - smlouva 64302018 Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p.s.
  příloha č. 4 - smlouva 64312018 Potravinová banka Plzeň, z.s.
  příloha č. 5 - smlouva 64322018 Spolek Ulice Plzeň
  příloha č. 6 - smlouva 64292018 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
  ODSH 17.12.18 3372/ZPK/18 Darování přeložky komunikace III/1992 a přestavby železničního mostu ev. km 390,703 na most silniční, v k. ú. Svojšín, do vlastnictví Plzeňského kraje Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 Žádost SÚS PK o schválení nabytí přeložky komunikace včetně mostu (včetně příloh)
  Příloha č. 2 Návrh darovací smlouvy - Elektronická příloha
  ODSH 17.12.18 3371/ZPK/18 Darování úseku silnice III/18043 a silnice III/18043 I, III/18043 H, statutárnímu městu Plzeň Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 Žádost SÚS PK o vyřazení silnice (včetně příloh)
  Příloha č. 2 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
  Příloha č. 3 Návrh darovací smlouvy