Návrhy - Zastupitelstvo

Filtr:
Stav:
Sekce:
Druh:
Jednání:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
  OKHE 11.2.19 3492/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  15. 1. 2019_Zápis z 23. zasedání VVZ ZPK
  18. 12. 2018_Zápis z 22. zasedání VVZ ZPK
  OKŘ 11.2.19 3491/ZPK/19 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Rastr smlouvy o poskytnutí dotace SH ČMS 2019
  OKHE 11.2.19 3490/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 22.01.2019 vč. příloh
  OKHE 11.2.19 3489/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 07.01. 2019
  OZDR 11.2.19 3488/ZPK/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
  OKHE 11.2.19 3487/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Votava Václav Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 14. 01. 2019
  OKHE 11.2.19 3486/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 21. 1. 2019
  OŠMS 11.2.19 3485/ZPK/19 Uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Návrh smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
  OKHE 11.2.19 3484/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OKŘE 11.2.19 3483/ZPK/19 Změny uvolněných funkcí členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Žádost Ing. Votavy o změnu uvolněné funkce
  OŽP 11.2.19 3482/ZPK/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 11.2.19 3481/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 15. zasedání VVVZ ze dne 13.12.2018.pdf
  Příloha č. 2 - Zápis z 16. zasedání VVVZ ze dne 17.1.2019.pdf
  OŽP 11.2.19 3480/ZPK/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 11.2.19 3479/ZPK/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OKP 11.2.19 3478/ZPK/19 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Poskytnuté dotace - schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Rastrová smlouva
  OIM 11.2.19 3477/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Zadní Chodov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 11.2.19 3476/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 11.2.19 3475/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Ing. Anna Galíková, CSc., Ing. Pavel Frantl Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 11.2.19 3474/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 11.2.19 3473/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Josef Bernklau Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  2. Mapka – k. ú. Štichov
  OIM 11.2.19 3472/ZPK/19 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P. J. P. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 – Mapa se zákresem
  Příloha č. 3 – Fotodokumentace
  OŠMS 11.2.19 3471/ZPK/19 Dodatek ke zřizovací listině Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň, Karlovarská 99
  OKHE 11.2.19 3470/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení z 12. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  OŠMS 11.2.19 3469/ZPK/19 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017-2018
  OKŘE 11.2.19 3468/ZPK/19 Změny ve Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  OIM 11.2.19 3467/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Manětín, Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýc Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 60000 – k. ú. Manětín
  10. LV č. 60000 – k. ú. Újezdec u Měcholup
  11. Mapky – k. ú. Újezdec Měcholup
  12. LV č. 60000 – k. ú. Újezdec u Mochtína
  13. Mapka – k. ú. Újezdec u Mochtína
  14. LV č. 60000 – k. ú. Nedanice
  15. Mapky – k. ú. Nedanice
  16. LV č. 60000 – k. ú. Blovice
  17. Mapka – k. ú. Blovice
  2. Mapka – k. ú. Manětín
  3. GP č. 496-1/2010 – k. ú. Manětín
  4. LV č. 60000 - k. ú. Srbice u Mochtína
  5. Mapky – k. ú. Srbice u Mochtína
  6. LV č. 60000 – k. ú. Bystřice nad Úhlavou
  7. Mapky – k. ú. Bystřice nad Úhlavou
  8. LV č. 60000 – k. ú. Točník u Klatov
  9. Mapka – k. ú. Točník u Klatov
  OŠMS 11.2.19 3466/ZPK/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  OIM 11.2.19 3465/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. J. M., M. M., J. J., E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  10. Mapka – Jaroslav Jedlička, Jiřina Jedličková
  12. Mapka – Josef Kellner
  14. Mapka – Miloslava Ticháčková
  15. LV č. 709 - Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
  16. Mapka - Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
  2. Mapky – Ing. Jiří Maryt
  4. Mapka – Marie Majerová
  6. Mapka – Jiří Janovec
  8. Mapky - Eva Petrželková, Václav Vogeltanz
  OŠMS 11.2.19 3464/ZPK/19 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Žádosti o poskytnutí účelové dotace jednotlivých subjektů
  Příloha č. 2 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace
  ODSH 11.2.19 3463/ZPK/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost Centra služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace
  Příloha č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy
  OKP 11.2.19 3462/ZPK/19 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  č. 1 Specifikace příjemců, se kterými bude uzavřena veřejnoprávní smlouva
  č. 2 Rastrová smlouva
  OZDR 11.2.19 3461/ZPK/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - smlouva o poskytnutí dotace FN Plzeň
  OZDR 11.2.19 3460/ZPK/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o dotaci
  Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace
  ODSH 11.2.19 3459/ZPK/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Žádost SÚS PK o projednání a postoupení ke schválení
  Příloha č. 2 – Situace stavby, výpis a mapa z KN
  Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
  Příloha č. 4 – Návrh darovací smlouvy
  OKHE 11.2.19 3458/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  OSV 11.2.19 3457/ZPK/19 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - Zápis z jednání odborné komise
  příloha č. 2 - Rozdělení dotací ZPK
  příloha č. 3 - Vzor smlouvy - účelová dotace ZPK
  příloha č. 4 - Rozdělení dotací RPK
OSV 11.2.19 3456/ZPK/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“ - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - celková
  Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
  Příloha č. 3 - Vzor Smlouvy
  Příloha č. 4 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
  Příloha č. 5 - Vzor Dohody
  Příloha č. 6 - Seznam služeb, na které nebyla poskytnuta dotace
  OSV 11.2.19 3455/ZPK/19 Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Pravidla
  OEK 11.2.19 3454/ZPK/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Převody výnosů jednotlivých daní v letech 2016 až 2018
  Příloha č. 2 – Porovnání daňových příjmů PK v letech 2012 – 2018
  Příloha č. 3 – Bankovní účty PK a jejich zůstatky k 31. 12. 2018
  OIM 11.2.19 3453/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Jan Cornelis Bogerd Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Mapa – k. ú. Kdyně
  OIM 11.2.19 3452/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 86 - k. ú. Podhůří u Nepomuka
  2. GP č. 67-180488/2018 – k. ú. Podhůří u Nepomuka
  3. LV č. 527 – k. ú. Kotouň
  4. GP č. 201-180488/2018 – k. ú. Kotouň
  5. Mapka – k. ú. Podhůří u Nepomuka a k. ú. Kotouň
OIM 11.2.19 3451/ZPK/19 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Tomáš Kepka Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  2. Mapka – k. ú. Žebnice
  OIM 11.2.19 3450/ZPK/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 Soupis nových pozemků - k. ú. Popov u Stříbra
  Příloha č. 2 Soupis nároků - k. ú. Popov u Stříbra
  Příloha č. 3 Soupis nových pozemků - k. ú. Kokašice
  Příloha č. 4 Soupis nároků - k. ú. Kokašice
  Příloha č. 5 Soupis nových pozemků - k. ú. Nahý Újezdec
  Příloha č. 6 Soupis nároků - k. ú. Nahý Újezdec
  OKŘE 11.2.19 3449/ZPK/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  OIM 11.2.19 3448/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Václav Bozděch, Marie Fořstová, Jindřich Forst, Libor Forst, Vlastimil Forst, Zdeněk Forst a Zdeňka Forstová Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Mapa – k. ú. Radonice u Milavčí (Jindřich Forst, Libor Forst, Vlastimil Forst, Zdeněk Forst a Zdeňka Forstová)
  Mapa – k. ú. Radonice u Milavčí (Marie Fořstová)
  Mapa – k. ú. Radonice u Milavčí (Václav Bozděch)
  OIM 11.2.19 3447/ZPK/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 1 (nabytí)
  LV č. 1960 (převod)
  Mapa (nabytí)
  Mapa (převod)
  Mapy – inženýrské sítě
  OIM 11.2.19 3446/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 154 – k. ú. Hlohová
  Mapky – k. ú. Hlohová
  OIM 11.2.19 3445/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Fotokopie geometrického plánu č. 425-190/2018
  LV č. 324 – k. ú. Svojkovice
  Mapka – k. ú. Svojkovice
  OKHE 17.12.18 3441/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Usnesení z 10. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  Příloha č. 2 - Zápis z 10. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  Příloha č. 3 - Usnesení z 11. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  Příloha č. 4 - Zápis z 11. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
  OKHE 17.12.18 3440/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019
  OKHE 17.12.18 3438/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OFPEU 17.12.18 3437/ZPK/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Zpráva o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za r. 2018
  OIT 17.12.18 3436/ZPK/18 Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - výzva KUPK k vrácení části dotace
  příloha č. 2 - žádost města Klatovy o snížení vratky dotace
  OKHE 17.12.18 3435/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
  OKHE 17.12.18 3434/ZPK/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Votava Václav Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
  OŠMS 17.12.18 3433/ZPK/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
  Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
  Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
  OKHE 17.12.18 3432/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
  OKHE 17.12.18 3431/ZPK/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OKHE 17.12.18 3430/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
  20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
  23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 1 zápisu z 20. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 1 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 2 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
  OŠMS 17.12.18 3429/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 11. zasedání VPCRSM ze dne 20.9.2018
  Příloha č. 2 - Zápis z 12. zasedání VPCRSM ze dne 22.11.2018
  OIT 17.12.18 3428/ZPK/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  příloha č. 1 - uzavřená Smlouva č. 2/2016 o poskytnutí účelové dotace městu Klatovy na realizaci projektu "Metropolitní síť - V. etapa"
  příloha č. 2 - žádost města Klatovy o dodatečnou změnu objektů v projektu "Metropolitní síť-V.etapa"
  OŠMS 17.12.18 3427/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Plán činnosti VPCRSM na rok 2019
  Příloha č. 2 - Usnesení VPCRSM ze dne 22.11.2018
  OIT 17.12.18 3426/ZPK/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - uzavřená dotační smlouva s městem Přeštice 6/2017
  Příloha č. 3 - Usnesení RPK č. 2682/18 ze dne 19.11.2018
  Příloha č. 4 - návrh Dodatku č. 1 k dotační smlouvě č. 6/2017
  ORR 17.12.18 3425/ZPK/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost obce Ježovy
  Příloha č. 2 - žádost obce Rozvadov