Návrhy - Zastupitelstvo

Filtr:
Stav:
Sekce:
Druh:
Jednání:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
  OPL 10.6.19 3668/ZPK/19 Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1: Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje
  Příloha č. 2: Výkaz k cestovnímu příkazu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje (vyúčtování paušálních cestovních náhrad)
  OIM 10.6.19 3667/ZPK/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Sociální služby Sv. Jana, z. s. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Katastrální mapa k. ú. Kozojedy u Kralovic
  LV č. 629 Kozojedy u Kralovic
  OKHE 10.6.19 3666/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 21.05.2019 vč. příloh
  OKHE 10.6.19 3665/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  14. 5. 2019_Zápis z 27. zasedání VVZ ZPK
  16. 4. 2019_Zápis z 26. zasedání VVZ ZPK
  OKHE 10.6.19 3664/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 20. 05. 2019 vč. příloh
  OKHE 10.6.19 3663/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic asprávu majetku ZPK
  OKHE 10.6.19 3662/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OŽP 10.6.19 3660/ZPK/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OKHE 10.6.19 3659/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 20. 5. 2019
  OZDR 10.6.19 3658/ZPK/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
  Příloha č. 2 - návrh smlouvy o poskytnutí dotace Domov - plzeňská hospicová péče
  Příloha č. 3 - návrh smlouvy o poskytnutí dotace Hospic Sv. Jiří
  OKHE 10.6.19 3657/ZPK/19 Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeňského kraje v roce 2019 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeńského kraje k 27. 5. 2019
  OIM 10.6.19 3656/ZPK/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Dobřív, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 10.6.19 3655/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kunějovice a k. ú. Všeruby u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Všeruby Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 10.6.19 3654/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 18. jednání VVVZ ze dne 11. dubna 2019
  Zápis z 19. jednání VVVZ ze dne 16. května 2019
  OIM 10.6.19 3653/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Broumov u Zadního Chodova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Broumov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 10.6.19 3652/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OKHE 10.6.19 3651/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 6.5. 2019 vč. příloh
  OIM 10.6.19 3650/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FH, AH Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OŽP 10.6.19 3649/ZPK/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
  OKP 10.6.19 3648/ZPK/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  OKHE 10.6.19 3646/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 3. 2019
  Příloha č. 2 - Protokol č. 26/2019 o provedené kontrole činnosti Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK na úseku samostatné působnosti ze dne 6. 3. 2019
  Příloha č. 3 - Zápis z 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 4. 2019
  Příloha č. 4 - Protokol č. 27/2019 o provedené kontrole činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK na úseku samostatné působnosti
  OŠMS 10.6.19 3645/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Seznam žádostí o dotaci
  Příloha č. 2 - Zápis z jednání hodnoticí komise
  Příloha č. 3 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
  OŽP 10.6.19 3644/ZPK/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí
  Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí
  OŠMS 10.6.19 3643/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Seznam žádostí o dotaci/příspěvek z programu
  Příloha č. 2 - Zápis z jednání hodnoticí komise
  Příloha č. 3 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
  OKŘ 10.6.19 3642/ZPK/19 Účelové dotace na ochranu měkkých cílů Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozhodnutí č. 13
  Příloha č. 2 - Rozhodnutí č. 14
  Příloha č. 3 - Smlouva
  OSV 10.6.19 3641/ZPK/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
  Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
  Příloha č. 4 - Neposkytnutí dotací
  Příloha č. 5 - Smlouvy ZPK
  Příloha č. 6 - Rozdělení dotací (poskytnutí/neposkytnutí) RPK
  OKŘ 10.6.19 3640/ZPK/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
  Příloha č. 2 - tabulka žádosti schválené
  Příloha č. 3 - návrh rastrové smlouvy
  Příloha č. 4 - tabulka žádosti neschválené
  OIM 10.6.19 3639/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Pivoň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Z.O. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  2. Mapka – k. ú. Pivoň
  OKP 10.6.19 3638/ZPK/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 1. sběr žádostí Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
  OKP 10.6.19 3637/ZPK/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  OKHE 10.6.19 3636/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Doporučené žádosti obcí o dotace - příloha č. 1
  Nedoporučené žádosti obcí o dotace - příloha č. 2
  Rastrová smlouva - příloha č. 3
  ODSH 10.6.19 3635/ZPK/19 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 Pozvánka
  Příloha č. 3 Zpráva o činnosti společnosti za rok 2018
  Příloha č. 4 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018
  Příloha č. 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k datu 31. 12. 2018
  Příloha č. 6 Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2018
  Příloha č. 7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
  ODSH 10.6.19 3634/ZPK/19 Uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 – elektronická příloha
  Příloha č. 2 – Příloha č. 1 Dodatku č. 1 (kalkulace příspěvku) – elektronická příloha
  Příloha č. 3 - Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
  OIM 10.6.19 3633/ZPK/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 596/18 ze dne 09.04.2018 (výkup pozemků v k. ú. Křimice od sedmi podílových spoluvlastníků de Lobkowicz) Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIT 10.6.19 3632/ZPK/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 1. kolo Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
  Příloha č. 2 – usnesení RPK č. 3481/19 ze dne 20. 05. 2019
  Příloha č. 3 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
  OIM 10.6.19 3631/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
  Příloha č. 2 – Listy vlastnictví
  Příloha č. 3 – Informace o pozemcích s mapou
  OIT 10.6.19 3630/ZPK/19 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017-2018“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Informační příloha - uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2017
  Informační příloha - uzavřený Dodatek č. 1 k dotační smlouvě č. 6/2017
  Příloha č. 1 - žádost města Přeštice
  Příloha č. 2 - návrh Dodatku č. 2 k dotační smlouvě č. 6/2017
  OKŘ 10.6.19 3629/ZPK/19 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018
  OKŘ 10.6.19 3628/ZPK/19 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
  Příloha č. 2 - seznam poskytovaných dotací
  Příloha č. 3 - seznam neposkytnutých dotací
  Příloha č. 4 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na nákup nové CAS a Příspěvek na nákup DA
  Příloha č. 5 - rastr dotační smlouvy na opravy CAS
  Příloha č. 6 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na vybavení a opravy neinevestiční povahy
  OIM 10.6.19 3627/ZPK/19 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x V. H. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Fotomapa Plasy
  OIM 10.6.19 3626/ZPK/19 Plzeňský kraj – SÚS PK x ČR – Státní pozemkový úřad - majetkoprávní vypořádání melioračních kanálů v rámci stavby Městského okruhu – 2.etapa Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  situace SO 1351
  situace SO 1381
  Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložek
  OKŘE 10.6.19 3625/ZPK/19 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  OŽP 10.6.19 3624/ZPK/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
  Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
  OKP 10.6.19 3623/ZPK/19 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č .4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě obce Šťáhlavy
  Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu vyúčotvání dotace - Starý Plzenec
  Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace - Šťáhlavy
  Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě města Starý Plzenec
  OIT 10.6.19 3622/ZPK/19 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Usnesení RPK č. 3480/19
  Příloha č. 2 - Zápisy z jednání komise pro vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu OIT
  Příloha č. 3 - Rastrové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  OIM 10.6.19 3621/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 60000 – k. ú. Milčice
  10. Mapka – k. ú. Stráž u Domažlic
  11. LV č. 60000 – k. ú. Chocomyšl
  12. Mapka – k. ú. Chocomyšl
  13. LV č. 60000 – k. ú. Těšovice u Kolovče
  14. Mapky – k. ú. Těšovice u Kolovče
  15. LV č. 60000 – k. ú. Třebčice
  16. Mapka – k. ú. Třebčice
  17. LV č. 60000 – k. ú. Vlčtejn
  18. Mapka – k. ú. Vlčtejn
  19. LV č. 60000 – k. ú. Zdemyslice
  2. Mapka – k. ú. Milčice
  20. Mapka – k. ú. Zdemyslice
  21. LV č. 60000 – k. ú. Tlučná
  22. Mapka – k. ú. Tlučná
  23. GP č. 1552-42_2018 – k. ú. Tlučná
  24. LV č. 60000 – k. ú. Česká Bříza
  25. Mapka – k. ú. Česká Bříza
  26. LV č. 60000 – k. ú. Trojany u Mladotic
  27. Mapka – k. ú. Trojany u Mladotic
  3. LV č. 60000 – k. ú. Janovice nad Úhlavou
  4. Mapka – k. ú. Janovice nad Úhlavou
  5. LV č. 60000 – k. ú. Brod
  6. Mapka – k. ú. Brod
  7. LV č. 60000 – k. ú. Vlčkovice u Kolince
  8. Mapka – k. ú. Vlčkovice u Kolince
  9. LV č. 60000 – k. ú. Stráž u Domažlic
  OŽP 10.6.19 3620/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 1
  Příloha č. 3 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 2
  ODSH 10.6.19 3619/ZPK/19 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  č.1 - Zápis z jednání komise
  č.2 - Souhrnná tabulka schválená komisí
  č.3 - Souhrnná tabulka žádostí
  č.4 - Návrh rastrové smlouvy
  č.5 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu pro jednání ZPK
  OŠMS 10.6.19 3618/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Zápis z 14. zasedání Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 21. 3. 2019.pdf
  OŠMS 10.6.19 3617/ZPK/19 Zrušení obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Plán rozvoje (modernizace) Školní farma Na Zemědělce - Činov
  Příloha č. 2 - Studie stavby školní farmy - technický popis
  OEK 10.6.19 3616/ZPK/19 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 22 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2018
  Příloha č. 23 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12M
  Příloha č. 24 - Rozvaha
  Příloha č. 25 - Výkaz zisku a ztráty
  Příloha č. 26 - Přehled o peněžních tocích
  Příloha č. 27 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
  Příloha č. 28 - Příloha č. 5 k vyhlášce 410/2009 Sb.
  Příloha č. 29 - Inventarizační zpráva za rok 2018
  Příloha č. 30 - Roční zpráva o výsledcích Útvaru interního auditu
  Přílohy č. 1 - 21 - tabulková část
  Závěrečný účet za rok 2018
  OŠMS 10.6.19 3615/ZPK/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Gymnázia, Tachov, Pionýrská 1370
  Příloha č. 2 - Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Dětského domova Čtyřlístek, Planá
  Příloha č. 3 - Dodatek č. 15 ke zřizovací listině Dětského domova, Nepomuk
  OŠMS 10.6.19 3614/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Seznam žádostí o dotaci/příspěvek z programu
  Příloha č. 2 - Zápis z jednání hodnoticí komise
  Příloha č. 3 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
  OŠMS 10.6.19 3613/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2019“ Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
  Příloha č. 2 - Zápis z jednání hodnoticí komise
  OKP 10.6.19 3612/ZPK/19 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2019 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  ODSH 10.6.19 3611/ZPK/19 Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit