Návrhy - Zastupitelstvo

Filtr:
Stav:
Sekce:
Druh:
Jednání:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
  OŠMS 8.4.19 3582/ZPK/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Návrh podpory hodnoticí komise
  Příloha č. 2 – Zápis z jednání hodnoticí komise
  Příloha č. 3 – Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
  OŠMS 8.4.19 3581/ZPK/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Návrh podpory hodnoticí komise
  Příloha č. 2 – Zápis z jednání hodnoticí komise
  Příloha č. 3 – Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
  OZDR 8.4.19 3580/ZPK/19 IZ - Strategie v oblasti NPK - další postup Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Záměr integrace
  OKHE 8.4.19 3579/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
  12. 2. 2019_Zápis z 24. zasedání VVZ ZPK
  19. 3. 2019_Zápis z 25. zasedání VVZ ZPK
  OFPEU 8.4.19 3578/ZPK/19 Informativní zpráva o činnosti Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2018 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Marketingová roční zpráva Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2018
  OKHE 8.4.19 3577/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 19.03.2019 vč. příloh
  OŠMS 8.4.19 3576/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
  Zápis ze 13. zasedání Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 24. 1. 2019
  OKHE 8.4.19 3575/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 11. 03. 2019
  OKHE 8.4.19 3574/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 18. 3. 2019
  OFPEU 8.4.19 3573/ZPK/19 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Návrh rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava pro rok 2019
  Plnění rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2018
  Smlouva o poskytnutí účelové dotace zemi Horní Rakousy na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava
  Žádost země Horní Rakousy o poskytnutí dotace na činnost kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava
  OKŘE 8.4.19 3572/ZPK/19 Volba zástupce do Výboru regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 - Jihozápad Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  OZDR 8.4.19 3571/ZPK/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - schválení peněžitého vkladu Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost společnosti Rokycanská nemocnice, a.s.
  Příloha č. 2 - cenová nabídka PROMA REHA, s.r.o.
  Příloha č. 3 - cenová nabídka LINET spol s.r.o
  OKHE 8.4.19 3570/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana Zobrazit Zobrazit
  Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 4.3. 2019 vč. příloh
  OKHE 8.4.19 3569/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
  OKHE 8.4.19 3567/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Zápis z 23. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 29. 1. 2019
  Příloha č. 3 - Zápis z 24. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 2. 2019
  ODSH 8.4.19 3566/ZPK/19 Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 Dodatek č. 29 k ZL SÚS PK
  OŠMS 8.4.19 3565/ZPK/19 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. - 1 Seznam projektů žádosti o poskytnutí finančních prostředků
  Příloha č. 2 - Zápis z jednání pracovní skupiny
  Příloha č. 3 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace
  OKŘE 8.4.19 3564/ZPK/19 Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 3563/ZPK/19 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí účelové dotace
  Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace
  OŠMS 8.4.19 3562/ZPK/19 Schválení uzavření Darovací smlouvy Statutárnímu městu Plzeň na projekt „Sportmanie 2019“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost Statutárního města Plzně, včetně doplněného popisu projektu
  Příloha č. 2 - Darovací smlouva o poskytnutí účelového peněžního daru
  OŽP 8.4.19 3561/ZPK/19 Obec Drahotín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŠMS 8.4.19 3560/ZPK/19 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí finančního daru
  OŠMS 8.4.19 3559/ZPK/19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost o dotaci
  Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace
  OKŘ 8.4.19 3558/ZPK/19 Dodatek k dotační smlouvě s městem Rabí Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Návrh dodatku č. 1 Rabí
  OZDR 8.4.19 3557/ZPK/19 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na akci Avon pochod Klatovy 2019 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o dotaci
  Příloha č. 2 - odůvodnění a rozpočet projektu
  Příloha č. 3 - smlouva o poskytnutí dotace
  OŠMS 8.4.19 3556/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
  Zápis ze 17. jednání VVVZ ze dne 14. března 2019
  OŠMS 8.4.19 3555/ZPK/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost o dotaci
  Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  OKP 8.4.19 3554/ZPK/19 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  č. 3 Návrh rastrové smlouvy
  OZDR 8.4.19 3553/ZPK/19 Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále příjemci dotace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále
  Příloha č. 2 - platební výměr
  OKP 8.4.19 3552/ZPK/19 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  Č. 4 - Návrh rastrových smluv - vzor č. 1 a vzor č. 2
  OŽP 8.4.19 3551/ZPK/19 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 8.4.19 3550/ZPK/19 Obec Hradešice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OŽP 8.4.19 3549/ZPK/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
  OŽP 8.4.19 3548/ZPK/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2019) Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
  OKŘ 8.4.19 3547/ZPK/19 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
  OKŘ 8.4.19 3545/ZPK/19 Dodatek k darovací smlouvě pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje
  Příloha č. 2 - návrh dodatku č. 1
  OKP 8.4.19 3544/ZPK/19 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 – poskytnutí dotací Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
  OIM 8.4.19 3543/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
  Příloha č. 2 – Listy vlastnictví - informace o pozemcích s mapou
  OSV 8.4.19 3542/ZPK/19 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení finanční dotace Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 2 - Návrh na přidělení finančních prostředků
  Příloha č. 3 - Vzor smlouvy 2019
  OŽP 8.4.19 3541/ZPK/19 Obec Mnichov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
  OKHE 8.4.19 3540/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
  Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic a správy majetku ZPK 18.3.2019
  ODSH 8.4.19 3539/ZPK/19 Žádost města Blovice o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice" Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 - Žádost města Blovice o dotaci
  Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  Č. 3 - Průvodní zpráva
  Č. 4 - Situace stavby
  ODSH 8.4.19 3538/ZPK/19 Žádost města Nýřany o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přestupní uzel Nýřany" Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 - Žádost města Nýřany o dotaci
  Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  Č. 3 - Průvodní a technická zpráva
  Č. 4 - Situace stavby
  ODSH 8.4.19 3537/ZPK/19 Žádost města Přeštice o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přeštice – přestupní uzel" Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 - Žádost města Přeštice o dotaci
  Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  Č. 3 - Technická zpráva
  Č. 4 - Koordinační situace stavby
  ODSH 8.4.19 3536/ZPK/19 Žádost města Nepomuk o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Nepomuk–Dvorec přestupní uzel“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 - Žádost města Nepomuk o dotaci
  Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  Č. 3 - Průvodní zpráva
  Č. 4 - Celková situace stavby
  OKP 8.4.19 3535/ZPK/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
  OKP 8.4.19 3534/ZPK/19 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  OKP 8.4.19 3533/ZPK/19 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
  ODSH 8.4.19 3532/ZPK/19 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - žádost SÚS PK
  Příloha č. 2 – návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
  Příloha č. 3 – tabulka inv. a neinv. výdajů r. 2019 v porovnání s r. 2016 – 2018
  ODSH 8.4.19 3531/ZPK/19 Darování části silnice II/605 do majetku statutárního města Plzeň Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 Žádost SÚS PK o projednání darování silnice (včetně příloh)
  Příloha č. 2 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
  Příloha č. 3 Návrh darovací smlouvy
  ODSH 8.4.19 3530/ZPK/19 Darování uličních vpustí a odrazových zrcadel do majetku statutárního města Plzeň Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost SÚS PK o projednání darování silnice (včetně příloh)
  Příloha č. 2 - Návrh darovací smlouvy
  OŠMS 8.4.19 3529/ZPK/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Žádost o dotaci
  Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace
  Příloha č. 3 - Rámcová smlouva o poskytování finanční dotace č. 4497_2010
  ORR 8.4.19 3528/ZPK/19 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Projekty obcí
  Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Územní plány
  Příloha č. 3 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Integrované projekty
  Příloha č. 4 - Náhradní akce DT PSOV PK 2019 - Projekty obcí
  Příloha č. 5 - Zápis z jednání Komise PSOV PK 2019
  OKHE 8.4.19 3527/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
  Rastrová smlouva - příloha č. 2
  OIM 8.4.19 3526/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stod, Manětín, Senec u Plzně, Čeminy, Bíluky, Ujčín, Újezd u Plánice, Biřkov, Obytce, Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  1. LV č. 60000 – k. ú. Stod
  10. Mapky – k. ú. Bíluky
  11. LV č. 60000 – k. ú. Ujčín
  12. Mapky – k. ú. Ujčín
  13. LV č. 60000 – k. ú. Újezdec u Plánice
  14. Mapky – k. ú. Újezdec u Plánice
  15. LV č. 60000 – k. ú. Biřkov
  16. Mapka – k. ú. Biřkov
  17. LV č. 60000 – k. ú. Obytce
  18. Mapky – k. ú. Obytce
  19. LV č. 60000 – k. ú. Pocinovice
  2. Mapka – k. ú. Stod
  20. Mapka – k. ú. Pocinovice
  3. LV č. 60000 – k. ú. Manětín
  4. Mapka – k. ú. Manětín
  5. LV č. 60000 – k. ú. Senec u Plzně
  6. Mapky – k. ú. Senec u Plzně
  7. LV č. 60000 – k. ú. Čeminy
  8. Mapka – k. ú. Čeminy
  9. LV č. 60000 – k. ú. Bíluky
  OIM 8.4.19 3525/ZPK/19 Výkupy pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VB, JB, VH, MH, VO, JU, MS Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  2. Mapka – Václav Blacký, Jiřina Blacká
  4. Mapka – Václav Hruška, Marie Hrušková, Vladimír Osička
  6. Mapka – Jan Urban
  8. Mapky – Marie Sladká
  OIM 8.4.19 3524/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 8.4.19 3523/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x DT Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  2. Mapka – k. ú. Strýčkovice
  ODSH 8.4.19 3522/ZPK/19 Žádost obce Nadryby o poskytnutí dotace na opravu služebny a přívozu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 - Žádost obce Nadryby o dotaci
  Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  ODSH 8.4.19 3521/ZPK/19 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2019" Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
  Č. 1 - Žádost obce Břasy o dotaci
  Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
  OIM 8.4.19 3520/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Koloveč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Koloveč Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 8.4.19 3519/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x MK Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 8.4.19 3518/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  LV č. 1 - k. ú. Tlumačov u Domažlic
  Mapky - k. ú. Tlumačov u Domažlic
  OIM 8.4.19 3517/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Němčice u Kdyně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MS Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 8.4.19 3516/ZPK/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x městys Liblín, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  OIM 8.4.19 3515/ZPK/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kolinec Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Kopie geometrického plánu č. 553-1018/2018 (pozemek pod kapličkou - převod)
  Letecký snímek, fotodokumentace (kaplička - převod)
  LV č. 10001, k. ú. Kolinec (nabytí)
  LV č. 636, k. ú. Kolinec (pozemek pod kapličkou - převod)
  LV č. 636, k. ú. Kolinec (převod - pozemků)
  Mapa, k. ú. Kolinec (nabytí)
  OIM 8.4.19 3514/ZPK/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Olbramov; středisko Klatovy, k. ú. Děpoltice, k. ú. Červená u Kašperských Hor; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lité, k. ú. Blažim u Bezdružic Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
  Příloha č. 1 Soupis nových pozemků - k. ú. Olbramov
  Příloha č. 10 Soupis nároků - k. ú. Blažim u Bezdružic
  Příloha č. 2 Soupis nároků - k. ú. Olbramov