Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKHE 6. 2. 2023 5332/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5330/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OSV 6. 2. 2023 5328/ZPK/23 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2023 - změny Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKŘ 6. 2. 2023 5327/ZPK/23 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5326/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OŽP 6. 2. 2023 5325/ZPK/23 Prodloužení termínů realizace projektů obcí Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKP 6. 2. 2023 5324/ZPK/23 Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. – bezúplatný převod pozemků včetně budovy na Plzeňský kraj Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 6. 2. 2023 5323/ZPK/23 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2023 - poskytnutí neinvestičních dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OZDR 6. 2. 2023 5322/ZPK/23 Uzavření Memoranda o podpoře nemocnice v Sušici Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 6. 2. 2023 5321/ZPK/23 Schválení návratné finanční výpomocí u projektu Bezbariérové úpravy interiéru objektu Petákova 2, Plzeň (Masarykovo gymnázium Plzeň) Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5320/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
č. 1 přijatá usnesení ze dne 21.12.2022
č. 1 Zápis ze dne 21.12.2022
č. 2 přijatá usnesení dne 16.1.2023
č. 2 Zápis ze dne 16.1.2023
OŠMS 6. 2. 2023 5319/ZPK/23 Schválení další návratné finanční výpomoci u projektu Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň) Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5318/ZPK/23 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Pocinovice – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Správa železnic, státní organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŠMS 6. 2. 2023 5317/ZPK/23 Poskytnutí investiční finanční dotace SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje na nákup požárních stříkaček Rosenbauer FOX 4 special sport Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5316/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5315/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5314/ZPK/23 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Kovařík Petr Zobrazit Zobrazit
13.FV_zápis
OKHE 6. 2. 2023 5313/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
12.VKPP_zápis
OKHE 6. 2. 2023 5311/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5310/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OIT 6. 2. 2023 5309/ZPK/23 Smlouva o spolupráci při technickém zabezpečení provozu informačního systému Digitální technické mapy s krajem Pardubickým, Královehradeckým, Jihočeským, Ústeckým, Moravskoslezským a Krajem Vysočina Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5308/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5306/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5305/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Březí u Tachova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x RJ Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5304/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5303/ZPK/23 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Staňkov-město – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŠMS 6. 2. 2023 5302/ZPK/23 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ORR 6. 2. 2023 5301/ZPK/23 Venkovský dům Plzeňského kraje - schválení individuální dotace Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5300/ZPK/23 Výkup pozemků v k. ú. Ostrov u Stříbra - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x VA Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5299/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a otevřený kraj ZPK na rok 2023
OKHE 6. 2. 2023 5298/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OSV 6. 2. 2023 5297/ZPK/23 Individuální dotace OSV 2023, Network East-West,z.s. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5296/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Javorský Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5295/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5294/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5293/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5292/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Javorský Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5291/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5290/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5289/ZPK/23 Výkup pozemků v k. ú. Janovice nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x RL Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5288/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Látka Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5287/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Šefl Kamil František Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5286/ZPK/23 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Kovařík Petr Zobrazit Zobrazit
OEK 6. 2. 2023 5285/ZPK/23 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje k 31.12.2022 Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5284/ZPK/23 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje 2023 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5283/ZPK/23 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 889/22 Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 6. 2. 2023 5282/ZPK/23 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 - rozdělení dotací Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - celková
Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
Příloha č. 3 - Vzor Smlouvy
Příloha č. 4 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 5 - Vzor Dohody
Příloha č. 6 - Seznam služeb, na které nebyla poskytnuta dotace
ODSH 6. 2. 2023 5281/ZPK/23 Dodatek č. 44 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 6. 2. 2023 5280/ZPK/23 Dodatky ke zřizovacím listinám Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5279/ZPK/23 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŠMS 6. 2. 2023 5278/ZPK/23 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5277/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5276/ZPK/23 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5274/ZPK/23 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OKHE 6. 2. 2023 5273/ZPK/23 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2023 Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5272/ZPK/23 Bezúplatné nabytí pozemků – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5271/ZPK/23 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kaničky – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy České republiky, s. p. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 6. 2. 2023 5270/ZPK/23 Dodatek č. 15 zřizovací listiny DS Kdyně, příspěvková organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŠMS 6. 2. 2023 5268/ZPK/23 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5267/ZPK/23 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Černovice u Bukovce – Centrum sociálních služeb Domažlice x obec Černovice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5265/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Ledce u Plzně – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x PK a EK Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5264/ZPK/23 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ostrov u Stříbra – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x společnost AIFM XIX, s. r. o. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5263/ZPK/23 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Javor - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Javor Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5262/ZPK/23 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ORR 6. 2. 2023 5259/ZPK/23 Žádost o prominutí vrácení dotace - obec Radkovice Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5257/ZPK/23 Výkup pozemků v k. ú. Mutěnín a v k. ú. Svržno – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x společnost Druhá Poběžovická, a. s. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5215/ZPK/23 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Srby u Horšovského Týna - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Srby Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 6. 2. 2023 5214/ZPK/23 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Soustov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5256/ZPK/22 Dodatek č. 25 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKŘ 19. 12. 2022 5255/ZPK/22 Darování dalších šesti elektrocentrál Ivano-Frankivské oblasti na Ukrajině Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5254/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5253/ZPK/22 Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, k. ú. Honezovice, k. ú. Hradišťany Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
KÚPK 19. 12. 2022 5252/ZPK/22 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva od 1.1.2023 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 19. 12. 2022 5251/ZPK/22 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 19. 12. 2022 5250/ZPK/22 Změny uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5249/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokycany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5248/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MM, AMM Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5247/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5246/ZPK/22 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2023 - 2025 Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2023 - 2025
OKHE 19. 12. 2022 5245/ZPK/22 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OŠMS 19. 12. 2022 5244/ZPK/22 Dodatky ke zřizovacím listinám Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OZDR 19. 12. 2022 5243/ZPK/22 Darování movitého majetku Nemocnici Lysets Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 19. 12. 2022 5242/ZPK/22 Schválení návratné finanční výpomocí u projektu „Modernizace ZŠ, Tachov, P. Jilemnického“ Základní školy a Mateřská školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 19. 12. 2022 5241/ZPK/22 Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 19. 12. 2022 5240/ZPK/22 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu „Energetické úspory - Gymnázium, Blovice, Družstevní 650, Blovice, 336 13“ Gymnázia, Blovice, Družstevní 650, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OFPEU 19. 12. 2022 5239/ZPK/22 IZ - Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2022 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2022
OFPEU 19. 12. 2022 5238/ZPK/22 Aktualizace č. 3 krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – Regionální inovační strategie Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Aktualizace č. 3 krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – Regionální inovační strategie Plzeňského kraje
OFPEU 19. 12. 2022 5237/ZPK/22 Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje pro období 2023+ Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Zakládací smlouva Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje
OŠMS 19. 12. 2022 5236/ZPK/22 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 19. 12. 2022 5235/ZPK/22 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“ – prodloužení termínu městu Bělá nad Radbuzou Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5234/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5233/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŽP 19. 12. 2022 5232/ZPK/22 Schvalování „Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe“, „Plánu dílčího povodí Berounky“, „Plánu dílčího povodí Horní Vltavy“ a „Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje“ pro území v působnosti Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5231/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OŠMS 19. 12. 2022 5230/ZPK/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“ – prodloužení termínu Handball klub Slavia VŠ Plzeň, z.s. Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ORR 19. 12. 2022 5229/ZPK/22 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ORR 19. 12. 2022 5228/ZPK/22 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje, ve znění Aktualizací č. 1,2 a 4 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5227/ZPK/22 Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – změna účelu čerpání dotace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 návrhu usnesení - Žádost
OKHE 19. 12. 2022 5226/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5225/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Šefl Kamil František Zobrazit Zobrazit
Zápis 10. VLBZS_22.11.2022
Zápis 9. VLBZS_13.9.2022
OKHE 19. 12. 2022 5224/ZPK/22 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Kovařík Petr Zobrazit Zobrazit
12. FV ZPK_zápis
OKHE 19. 12. 2022 5223/ZPK/22 Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 - rozpočtová oblast Zastupitelé Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŠMS 19. 12. 2022 5222/ZPK/22 Schválení poskytnutí další návratné finanční výpomoci Střední průmyslové škole, Tachov, Světce 1, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŽP 19. 12. 2022 5221/ZPK/22 Uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - obec Vrhaveč, obec Běšiny - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKŘE 19. 12. 2022 5220/ZPK/22 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŽP 19. 12. 2022 5219/ZPK/22 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 16 zpracovaná v roce 2022 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Změna č. 16, zpracovaná v roce 2022
OŽP 19. 12. 2022 5218/ZPK/22 Poskytnutí individuální dotace obci Olšany na realizaci projektu „Odkanalizování obce Olšany“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŠMS 19. 12. 2022 5217/ZPK/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické, Plzeň, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5216/ZPK/22 Dodatek č. 2 k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 k Pověření
OIT 19. 12. 2022 5213/ZPK/22 Prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu Optická síť v obci Milínov - etapa II. a III. Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ORR 19. 12. 2022 5212/ZPK/22 Venkovský dům Plzeňského kraje - schválení 2. individuální dotace pro rok 2022 Vanka Petr Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5211/ZPK/22 Pojistná smlouva č. 8849005552 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŽP 19. 12. 2022 5210/ZPK/22 Prodloužení termínů realizace projektů a u obce Nemanice také termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKP 19. 12. 2022 5209/ZPK/22 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury – obec Díly – Pomníček u Dobré vody Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 19. 12. 2022 5208/ZPK/22 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2021 – výroba filmu Tancuj, Matyldo! Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5207/ZPK/22 Program pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023 - rozdělení finančních prostředků Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení návratných finančních výpomocí
Příloha č. 2 - Vzor smlouvy
OKHE 19. 12. 2022 5206/ZPK/22 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5205/ZPK/22 Vyrovnávací platby na rok 2023 - sociální služby Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Výše vyrovnávacích plateb
ODSH 19. 12. 2022 5204/ZPK/22 Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení dálkové cyklotrasy č. 37 v úseku hraniční přechod Železná - město Plzeň Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 19. 12. 2022 5203/ZPK/22 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5202/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5201/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OEK 19. 12. 2022 5200/ZPK/22 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 19. 12. 2022 5199/ZPK/22 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1093/19 ze dne 08.04.2019 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 19. 12. 2022 5198/ZPK/22 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smluv Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 19. 12. 2022 5197/ZPK/22 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2023 Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 19. 12. 2022 5196/ZPK/22 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) 2022 - mimořádné průběžné kalkulace Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OEK 19. 12. 2022 5195/ZPK/22 Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2024 a 2025 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 19. 12. 2022 5194/ZPK/22 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2023 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5193/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5192/ZPK/22 Koupě bytové jednotky č. 480/1 na adrese Pod Makovým vrchem 480, Holýšov - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace x JS Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5191/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x České dráhy, a. s. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ODSH 19. 12. 2022 5190/ZPK/22 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2023 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5189/ZPK/22 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5187/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5185/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5184/ZPK/22 Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. krajská organizace Plzeňského kraje - Žádost o změnu čerpání dotace, přesun mezi položkami Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5183/ZPK/22 Spolek Aleš, z.s. - Žádost o změnu čerpání dotace, přesun mezi položkami Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5182/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
ODSH 19. 12. 2022 5181/ZPK/22 Dodatek č. 43 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 19. 12. 2022 5180/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Javorský Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 19. 12. 2022 5179/ZPK/22 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2023 Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5178/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Klatovy - Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy - ČR, Státní pozemkový úřad Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ODSH 19. 12. 2022 5177/ZPK/22 Schválení poskytnutí NFV příspěvkové organizaci SÚS PK na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektu „Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v lokalitách Kyjov, Zálesí a Snopoušovy“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5176/ZPK/22 Souhlasné prohlášení k pozemku v k. ú. Osvračín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JCh, SCh Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ORR 19. 12. 2022 5175/ZPK/22 Poskytnutí dotace na rekonstrukci požární zbrojnice - obec Velhartice Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ODSH 19. 12. 2022 5174/ZPK/22 Schválení poskytnutí NFV příspěvkové organizaci SÚS PK na předfinancování výdajů souvisejících s realizací silniční stavby „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 19. 12. 2022 5173/ZPK/22 Darování části silnice III/19125 do majetku obce Javor a vyřazení z kategorie silnice Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5172/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků k.ú. Pňovany a Malovice u Erpužice – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov a Plzeň - sever x ČR – Správa železnic, státní organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5171/ZPK/22 Koupě pozemků v k. ú. Domažlice pro potřeby Domažlické nemocnice, a.s. x JS Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKP 19. 12. 2022 5169/ZPK/22 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 - oblast Kultura - rastrové smlouvy Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5168/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Čepice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VS Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKŘE 19. 12. 2022 5167/ZPK/22 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OPL 19. 12. 2022 5166/ZPK/22 Změna společenské smlouvy společnosti TWB Praha, s.r.o. Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5163/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5161/ZPK/22 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 898/22 ze dne 05. 09. 2022 Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5160/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Poběžovice u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Poběžovice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5159/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Brtí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PK Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5158/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Brtí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MJ Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5156/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bručná - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5155/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Šťáhlavy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Šťáhlavy a k. ú. Šťáhlavice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5154/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov, k. ú. Příkosice a k. ú. Rokycany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Správa železnic, s. o. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5153/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Soběšice u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Soběšice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5152/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotiměř u Blížejova, k. ú. Blížejov, k. ú. Malonice nad Zubřinou Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5151/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kamenný Újezd Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5150/ZPK/22 Prodej pozemku v k. ú. Medná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x KK Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5149/ZPK/22 Prodej pozemku v k. ú. Rokycany – Rokycanská nemocnice, a. s. x společnost STAVRA, s.r.o. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – List vlastnictví č. 160 – k. ú. Rokycany
Příloha č. 2 – Letecký snímek a katastrální mapa
Příloha č. 3 – Fotodokumentace
Příloha č. 4 – Situace urbanistické studie
OIM 19. 12. 2022 5148/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PP, LV Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5147/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 19. 12. 2022 5146/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úherce - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úherce u Nýřan Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »