Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
875/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Schváleno 6 41 41 0 0 2
876/18 Volba členů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 43 42 0 1 0
877/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 8 42 41 0 1 1
878/18 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje od 1.1.2019 Schváleno 9 42 41 0 1 1
879/18 Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Schváleno 10 42 24 14 4 1
880/18 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ Schváleno 11 43 43 0 0 0
881/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Mladotice Schváleno 13 42 42 0 0 1
882/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Schváleno 13 42 42 0 0 1
883/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Schváleno 13 42 42 0 0 1
884/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žebnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy Schváleno 13 42 42 0 0 1
885/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pláně na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Schváleno 15 42 42 0 0 1
886/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tachov, Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 x město Tachov Schváleno 15 42 42 0 0 1
887/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice, Horní Bříza, Kralovice u Rakovníka, Vojovice, Chlumčany u Přeštic, Vstiš, Vrčeň, Plánice, Kundratice I., Hejná, Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových Schváleno 15 42 42 0 0 1
888/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Schváleno 15 42 42 0 0 1
889/18 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Ptenín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 15 42 42 0 0 1
890/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kdyně, k. ú. Dobříkov na Šumavě a k. ú. Smržovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Schváleno 15 42 42 0 0 1
891/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klenčí pod Čerchovem Schváleno 17 41 41 0 0 0
892/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Trnová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trnová u Plzně Schváleno 17 41 41 0 0 0
893/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Schváleno 17 41 41 0 0 0
894/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Němčovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Němčovice, k. ú. Olešná u Radnic Schváleno 17 41 41 0 0 0
895/18 Směna pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x KP Schváleno 18 41 41 0 0 0
896/18 Směna pozemků v k. ú. Domažlice – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje x Nová poliklinika s. r. o. Schváleno 19 40 40 0 0 1
897/18 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Vysoké Sedliště, k. ú. Hošťka, k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, k. ú. Kundratice u Přimdy, k. ú. Doly u Boru; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lednice, k. ú. Borek u Kozojed Schváleno 20 41 41 0 0 0
898/18 Výkup pozemků v k. ú. Liblín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Libštejnské lesy, s.r.o. Schváleno 22 40 40 0 0 1
899/18 Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x Lidové bytové družstvo v Plzni Schváleno 22 40 40 0 0 1
900/18 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČH, PH Schváleno 22 40 40 0 0 1
901/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x BN, DN Schváleno 22 40 40 0 0 1
902/18 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov-ves - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VG Schváleno 22 40 40 0 0 1
903/18 Výkup pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MH Schváleno 22 40 40 0 0 1
904/18 Výkup pozemku v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PG, ŠL, JL Schváleno 22 40 40 0 0 1
905/18 Výkup pozemků v k. ú. Stod – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OJ, JJ, DJ Schváleno 22 40 40 0 0 1
906/18 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x Z. H. Schváleno 22 40 40 0 0 1
908/18 Prodej pozemků v k. ú. Strašín u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy – NS, LTPT Schváleno 23 41 41 0 0 1
909/18 Prodej pozemku v k. ú. Stvolny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x RB Schváleno 24 41 41 0 0 1
910/18 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 517/18 ze dne 12.02.2018 a usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 678/18 ze dne 11.06.2018 – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků v různých k. ú. – Česká republika - SŽDC, s. o. Schváleno 25 40 40 0 0 2
911/18 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změna textu nebo termínů pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 26 41 41 0 0 1
912/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení bezúplatného nabytí pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2017 Schváleno 27 42 42 0 0 0
913/18 Pojistná smlouva č. 7721111798 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Schváleno 28 42 32 10 0 0
914/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - Výkup pozemků, vyvlastnění - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Schváleno 29 42 42 0 0 0
915/18 Individuální dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Schváleno 30 39 39 0 0 2
916/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 Schváleno 31 40 40 0 0 1
917/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 Schváleno 32 40 40 0 0 1
918/18 Prominutí vrácení dotace - obec Mlýnské Struhadlo Schváleno 33 40 40 0 0 1
919/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 3. část Schváleno 34 39 38 0 1 2
920/18 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Schváleno 35 40 40 0 0 1
921/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ Schváleno 36 39 39 0 0 2
922/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa Schváleno 37 38 37 0 1 3
923/18 Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace Schváleno 38 40 36 1 3 1
924/18 Založení ústavu „Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.“ Schváleno 39 41 25 10 6 1
925/18 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb Schváleno 40 40 40 0 0 2
926/18 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2019 Schváleno 41 36 36 0 0 4
927/18 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2019 Schváleno 42 39 39 0 0 2
928/18 Nová výše vyrovnávací platby - sociální služby Schváleno 43 40 40 0 0 1
929/18 Dotace - sociální služby Schváleno 44 42 42 0 0 0
930/18 Dotace pro Nadační fond přátel památek Plzeňského kraje, zámek Šťáhlavy - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotace a změna účelu dotace Schváleno 46 42 42 0 0 0
931/18 Dotace na obnovu zámku v Kanicích - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Schváleno 47 42 42 0 0 0
932/18 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Městu Manětín Schváleno 48 41 41 0 0 1
933/18 Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský Military Car Club, z. s. Schváleno 49 41 25 6 10 1
934/18 Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. - film Úhoři mají nabito Schváleno 50 42 27 6 9 0
935/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 3. sběr žádostí - poskytnutí dotací Schváleno 51 41 41 0 0 1
936/18 Žádost městyse Všeruby o poskytnutí dotace za účelem financování stavební akce II/184 průtah Všeruby Schváleno 52 39 39 0 0 2
937/18 Žádost obce Chotěšov o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku Mantov - Vachtlův mlýn Schváleno 54 35 35 0 0 4
938/18 Žádost města Stod o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku podél řeky Radbuzy od ulice Nábřežní ve městě Stod k rybníku Divoký Schváleno 54 35 35 0 0 4
939/18 Darování úseku silnice II/190J městysu Všeruby Schváleno 56 35 35 0 0 4
940/18 Darování silnice III/18032a do majetku statutárního města Plzeň Schváleno 56 35 35 0 0 4
941/18 Darování úseku silnice III/18043 a silnice III/18043 I, III/18043 H, statutárnímu městu Plzeň Schváleno 56 35 35 0 0 4
942/18 Darování přeložky komunikace III/1992 a přestavby železničního mostu ev. km 390,703 na most silniční, v k. ú. Svojšín, do vlastnictví Plzeňského kraje Schváleno 57 37 37 0 0 3
943/18 Změna usnesení RPK č. 1598/18 ze dne 5.2.2018. Možnost předložení žádosti o podporu silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ rovněž do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ Schváleno 58 39 39 0 0 1
944/18 Dodatek č. 28 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Schváleno 59 38 38 0 0 2
945/18 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Schváleno 60 39 39 0 0 1
946/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2019 Schváleno 61 37 37 0 0 3
947/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2019 Schváleno 62 39 39 0 0 1
948/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Schváleno 63 38 38 0 0 2
949/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Schváleno 64 39 39 0 0 1
950/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2019 Schváleno 65 39 38 0 1 1
951/18 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společnostmi Domažlická nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Schváleno 66 39 39 0 0 1
952/18 Záměr převzetí zdravotnické dopravní služby poskytované ZZS PK v Domažlicích společností Domažlická nemocnice, a.s., a schválení nepeněžitého vkladu Schváleno 67 37 33 1 3 3
953/18 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, 3. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Schváleno 68 37 36 0 1 3
954/18 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Schváleno 69 36 36 0 0 4
955/18 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 Schváleno 70 37 37 0 0 3
956/18 Město Nepomuk - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 72 40 40 0 0 0
957/18 Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Schváleno 72 40 40 0 0 0
958/18 Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Schváleno 72 40 40 0 0 0
959/18 Obec Pernarec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 72 40 40 0 0 0
960/18 Město Měčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 72 40 40 0 0 0
961/18 Obec Běšiny – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Schváleno 72 40 40 0 0 0
962/18 Obec Vrhaveč – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Schváleno 72 40 40 0 0 0
963/18 Obec Skašov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 72 40 40 0 0 0
964/18 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 72 40 40 0 0 0
967/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 73 38 38 0 0 2
968/18 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 74 37 37 0 0 2
969/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 75 37 37 0 0 1
970/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 76 36 36 0 0 2
971/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Schváleno 77 38 38 0 0 1
972/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 78 38 38 0 0 1
973/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Schváleno 79 38 38 0 0 1
974/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Schváleno 80 37 37 0 0 2
975/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Schváleno 81 35 35 0 0 4
976/18 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 82 37 37 0 0 2
977/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 83 37 37 0 0 2
978/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 84 37 37 0 0 2
979/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 85 37 37 0 0 2
980/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 86 37 37 0 0 2
981/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 87 37 37 0 0 2
982/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 88 36 36 0 0 3
983/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 89 36 36 0 0 3
984/18 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 90 36 36 0 0 2
985/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2018 Schváleno 91 37 37 0 0 1
986/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Schváleno 92 34 34 0 0 2
987/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schváleno 93 36 36 0 0 1
988/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Schváleno 94 37 36 0 1 1
989/18 Informativní zpráva o zpracování Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky Schváleno 95 34 34 0 0 3
1