Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
736/22 Změna uvolněných funkcí členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 6 44 43 0 0 1
737/22 Změna ve Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 44 42 0 1 1
738/22 Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 8 44 40 2 1 1
739/22 Dotace obcím na dočasné nouzové přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny Schváleno 9 43 43 0 0 0
740/22 IZ - Informativní zpráva o projektu Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Schváleno 10 41 35 0 1 5
741/22 Individuální dotace OKHE 2022 Schváleno 11 40 33 0 0 7
742/22 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022 Schváleno 12 40 33 0 0 7
743/22 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ Schváleno 13 39 35 0 0 4
744/22 Rozšíření kamerové sítě „Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“ Schváleno 14 39 35 0 0 4
745/22 Poskytnutí dotace spolku Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s. Schváleno 15 39 36 0 0 3
746/22 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022 Schváleno 16 39 37 0 0 2
747/22 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 - schválení dotací Schváleno 17 38 35 0 0 3
748/22 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace DSO Čistírna - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves Schváleno 18 38 37 0 0 1
749/22 Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022 Schváleno 19 37 36 0 0 1
750/22 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2021 Schváleno 20 38 33 0 0 5
751/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Domažlice Schváleno 22 38 34 0 0 4
752/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Čižice a Štěnovický Borek - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Čižice Schváleno 22 38 34 0 0 4
753/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lochousice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Lochousice Schváleno 22 38 34 0 0 4
754/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mešno a k. ú. Kornatice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR - Správa železnic, s. o. Schváleno 22 38 34 0 0 4
755/22 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 22 38 34 0 0 4
756/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Opolenec a Bohdašice - SÚS PK, středisko Klatovy x ČR - Lesy České republiky, s. p. Schváleno 22 38 34 0 0 4
757/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Kašperské Hory Schváleno 22 38 34 0 0 4
758/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Doubravka, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka Schváleno 22 38 34 0 0 4
759/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Tachov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tachov Schváleno 22 38 34 0 0 4
760/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Úterý, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úterý Schváleno 22 38 34 0 0 4
761/22 Výkup pozemků v k. ú. Čepice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JK Schváleno 24 39 37 0 0 2
762/22 Výkup pozemku v k. ú. Vřeskovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x LL Schváleno 24 39 37 0 0 2
763/22 Výkup pozemku v k. ú. Křenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PM Schváleno 24 39 37 0 0 2
764/22 Výkup pozemku v k. ú. Loza – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x JH Schváleno 24 39 37 0 0 2
765/22 Výkup pozemků v k. ú. Dobršín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČV Schváleno 24 39 37 0 0 2
766/22 Výkup pozemku v k. ú. Přetín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MP Schváleno 24 39 37 0 0 2
767/22 Výkup pozemků v k. ú. Nalžovské Hory – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AGROMAP s. r. o. Schváleno 24 39 37 0 0 2
768/22 Výkup pozemků v k. ú. Rabí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ED Schváleno 24 39 37 0 0 2
769/22 Výkup pozemků v k. ú. Bohdašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ACh, MJ, KS, MS Schváleno 24 39 37 0 0 2
770/22 Výkup pozemků v k. ú. Přetín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JE Schváleno 24 39 37 0 0 2
771/22 Výkup pozemku v k. ú. Rabí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MK, SK Schváleno 24 39 37 0 0 2
772/22 Výkup pozemku v k. ú. Křenice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x LP, VP Schváleno 24 39 37 0 0 2
773/22 Nabytí bytové jednotky č. 1700/20 na adrese Toužimská 1700/15, Bolevec, Plzeň - Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278, 33501 Nepomuk, příspěvková organizace x Plzeňský kraj Schváleno 25 39 37 0 0 2
774/22 Směna pozemků v k. ú. Petrovice nad Úhlavou a v k. ú. Novákovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Jednotné zemědělské družstvo „Budovatel“ se sídlem v Janovicích Schváleno 26 39 37 0 0 2
775/22 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Chodov u Domažlic; středisko Klatovy, k. ú. Žiznětice Schváleno 27 39 38 0 0 1
776/22 Dokumenty k poskytování finančních prostředků - sociální služby Schváleno 28 37 34 0 0 3
777/22 Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení dotací Schváleno 29 38 35 0 0 3
778/22 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení dotací Schváleno 30 38 35 0 0 3
779/22 Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" - dodatky ke smlouvám Schváleno 31 38 37 0 0 1
780/22 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Schváleno 32 39 38 0 0 1
781/22 Žádost obce Hejná o poskytnutí individuální účelové dotace na vybudování dílčí části dálkové cyklotrasy č. 12 mezi obcí Žichovice a Velké Hydčice Schváleno 33 39 38 0 0 1
782/22 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2022 - poskytnutí dotací Schváleno 34 38 35 0 1 2
783/22 Dodatek č. 41 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Schváleno 35 38 37 0 0 1
784/22 Dodatek č. 3 ke Statutu Fondu dopravy Plzeňského kraje Schváleno 36 38 37 0 0 1
785/22 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV u projektů „II/230 Nepomuk-Přeštice, napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem“, „Most ev.č. 193-012 za obcí Trpísty“, „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ Schváleno 37 38 37 0 0 1
786/22 Prodloužení termínů realizace projektů Schváleno 38 38 37 0 0 1
787/22 Schválení poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy s Českou republikou – Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky Schváleno 39 38 37 0 0 1
788/22 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu zoologických zahrad v roce 2022 Schváleno 40 38 37 0 0 1
789/22 Poskytnutí dotace z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy – 2. část Schváleno 41 38 34 0 0 4
790/22 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2022 Schváleno 42 38 37 0 0 1
791/22 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2022 Schváleno 43 38 38 0 0 0
792/22 Poskytnutí individuálních dotací na podporu dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území Plzeňského kraje Schváleno 44 39 39 0 0 0
793/22 Poskytnutí individuální dotace pro obec Jarov na vyhotovení projektové dokumentace projektu „Vodovod Jarov – napojení na Dobříč“ Schváleno 45 39 39 0 0 0
794/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci nemocnicím Schváleno 47 39 39 0 0 0
795/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci Schváleno 48 39 37 0 0 2
796/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2022" Schváleno 49 39 36 1 0 2
797/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední škole živnostenské a Základní škole, Planá, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Schváleno 51 37 37 0 0 0
798/22 Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Schváleno 52 37 33 0 0 4
799/22 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 710/22 ze dne 4. dubna 2022 Schváleno 53 36 33 0 0 3
800/22 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022 - poskytnutí dotací Schváleno 54 37 34 0 0 3
801/22 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury – město Hartmanice - Zhůří pomník 2022 Schváleno 55 36 33 0 0 3
802/22 Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji - poskytnutí dotací Schváleno 56 36 35 0 0 1
803/22 Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022 - rozdělení dotací Schváleno 57 36 36 0 0 0
804/22 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 Schváleno 58 36 36 0 0 0
805/22 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022 - poskytnutí dotací Schváleno 59 37 35 0 0 2
806/22 Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací Schváleno 60 38 38 0 0 0
807/22 Poskytnutí peněžitého daru na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích Schváleno 61 38 35 0 3 0
808/22 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2022 - poskytnutí dotací Schváleno 62 38 38 0 0 0
809/22 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 63 34 30 0 4 0
810/22 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK Schváleno 65 34 31 0 0 3
811/22 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZPK Schváleno 65 34 31 0 0 3
812/22 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK Schváleno 65 34 31 0 0 3
813/22 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK Schváleno 65 34 31 0 0 3
814/22 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 34 31 0 0 3
815/22 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 34 31 0 0 3
816/22 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Schváleno 65 34 31 0 0 3
817/22 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Schváleno 65 34 31 0 0 3
818/22 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZPK Schváleno 65 34 31 0 0 3
819/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 34 31 0 0 3
820/22 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 34 31 0 0 3
821/22 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu ZPK Schváleno 65 34 31 0 0 3
822/22 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 34 31 0 0 3
823/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 65 34 31 0 0 3
824/22 IZ - Externí právní stanovisko k dodržování právních předpisů Schváleno 67 33 27 0 4 2
825/22 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Schváleno 67 33 27 0 4 2
826/22 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“ Schváleno 67 33 27 0 4 2
827/22 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schváleno 67 33 27 0 4 2
828/22 Poskytnutí účelové dotace TJ SLAVIA VŠ Plzeň, z.s. Schváleno 68 32 32 0 0 0
829/22 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV u projektu „II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO“ Schváleno 69 32 32 0 0 0
830/22 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.190092021 - město Dobřany Schváleno 70 32 31 0 0 1
1