Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
1039/19 Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Schváleno 3 42 42 0 0 0
1040/19 Volba zástupce do Výboru regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 - Jihozápad Schváleno 5 42 23 13 6 0
1041/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 6 40 36 1 3 2
1042/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Schváleno 7 40 40 0 0 2
1043/19 Dodatek k darovací smlouvě pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Schváleno 8 40 40 0 0 2
1044/19 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Schváleno 9 40 40 0 0 2
1045/19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 10 41 41 0 0 1
1046/19 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Schváleno 11 41 39 0 2 1
1047/19 Schválení uzavření Darovací smlouvy Statutárnímu městu Plzeň na projekt „Sportmanie 2019“ Schváleno 13 41 40 0 1 1
1048/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ Schváleno 14 42 42 0 0 0
1049/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ Schváleno 15 42 42 0 0 0
1050/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bezvěrov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x obec Bezvěrov Schváleno 17 41 41 0 0 1
1051/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přehýšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Přehýšov Schváleno 17 41 41 0 0 1
1052/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina Schváleno 17 41 41 0 0 1
1053/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mirošov Schváleno 17 41 41 0 0 1
1054/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Železná Ruda - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Schváleno 17 41 41 0 0 1
1055/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Schváleno 17 41 41 0 0 1
1056/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Pocinovice Schváleno 19 41 41 0 0 1
1057/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lštění nad Zubřinou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov Schváleno 19 41 41 0 0 1
1058/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Schváleno 19 41 41 0 0 1
1059/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Schváleno 19 41 41 0 0 1
1060/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stod, Manětín, Senec u Plzně, Čeminy, Bíluky, Ujčín, Újezd u Plánice, Biřkov, Obytce, Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 19 41 41 0 0 1
1061/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Schváleno 19 41 41 0 0 1
1062/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úněšov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úněšov, Podmokly u Úněšova, Budeč u Číhané, Čbán, Štipoklasy u Číhané Schváleno 21 39 39 0 0 3
1063/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Schváleno 21 39 39 0 0 3
1064/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Heřmanova Huť, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Sekyřany a Vlkýš Schváleno 21 39 39 0 0 3
1065/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kolinec Schváleno 21 39 39 0 0 3
1066/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x městys Liblín, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Schváleno 21 39 39 0 0 3
1067/19 Výkup pozemku v k. ú. Skláře u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x BK, OP Schváleno 23 39 38 0 1 3
1068/19 Výkup pozemku v k. ú. Plešnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x LV Schváleno 23 39 38 0 1 3
1069/19 Výkup pozemku v k. ú. Dobřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IP, PR, LŠ Schváleno 23 39 38 0 1 3
1070/19 Výkup pozemku v k. ú. Oprechtice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VV Schváleno 23 39 38 0 1 3
1071/19 Výkup pozemku v k. ú. Němčice u Kdyně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MS Schváleno 23 39 38 0 1 3
1072/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x MK Schváleno 23 39 38 0 1 3
1073/19 Výkup pozemků v k. ú. Koloveč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Koloveč Schváleno 23 39 38 0 1 3
1074/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x DT Schváleno 23 39 38 0 1 3
1075/19 Výkupy pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VB, JB, VH, MH, VO, JU, MS Schváleno 23 39 38 0 1 3
1076/19 Směna pozemků v k. ú. Záhoří u Milče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OL Schváleno 24 38 37 1 0 3
1077/19 Směna pozemků v k. ú. Nevolice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x SJM JV a LV Schváleno 25 37 37 0 0 4
1078/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Olbramov; středisko Klatovy, k. ú. Děpoltice, k. ú. Červená u Kašperských Hor; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lité, k. ú. Blažim u Bezdružic Schváleno 26 38 38 0 0 3
1079/19 Dodatek k dotační smlouvě s městem Rabí Schváleno 27 39 39 0 0 2
1080/19 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Schváleno 28 39 39 0 0 3
1081/19 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Schváleno 29 39 39 0 0 3
1082/19 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení finanční dotace Schváleno 31 37 35 0 2 4
1083/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Schváleno 34 41 24 9 8 1
1084/19 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Schváleno 35 41 40 0 1 1
1085/19 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 - poskytnutí dotací Schváleno 37 40 36 0 4 1
1086/19 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2019" Schváleno 39 39 39 0 0 2
1087/19 Žádost obce Nadryby o poskytnutí dotace na opravu služebny a přívozu Schváleno 39 39 39 0 0 2
1088/19 Žádost města Nepomuk o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Nepomuk–Dvorec přestupní uzel“ Schváleno 41 41 41 0 0 0
1089/19 Žádost města Přeštice o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přeštice – přestupní uzel" Schváleno 41 41 41 0 0 0
1090/19 Žádost města Nýřany o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přestupní uzel Nýřany" Schváleno 41 41 41 0 0 0
1091/19 Žádost města Blovice o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice" Schváleno 41 41 41 0 0 0
1092/19 Darování uličních vpustí a odrazových zrcadel do majetku statutárního města Plzeň Schváleno 42 41 41 0 0 0
1093/19 Darování části silnice II/605 do majetku statutárního města Plzeň Schváleno 43 41 41 0 0 0
1094/19 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 Schváleno 44 41 41 0 0 0
1095/19 Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Schváleno 45 41 41 0 0 0
1096/19 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Schváleno 46 40 40 0 0 1
1097/19 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Schváleno 47 40 40 0 0 1
1098/19 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 – poskytnutí dotací Schváleno 48 39 39 0 0 2
1099/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 49 41 28 3 10 0
1100/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Schváleno 50 40 36 1 3 1
1101/19 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Schváleno 51 39 37 0 2 2
1102/19 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Schváleno 52 39 38 1 0 2
1103/19 IZ - Strategie v oblasti NPK - další postup Schváleno 53 40 38 1 1 1
1104/19 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na akci Avon pochod Klatovy 2019 Schváleno 54 40 40 0 0 1
1105/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - schválení peněžitého vkladu Schváleno 55 38 37 1 0 2
1106/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2019) Schváleno 56 38 38 0 0 2
1107/19 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2019 Schváleno 57 39 39 0 0 1
1108/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Schváleno 58 38 38 0 0 2
1109/19 Obec Mnichov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 60 37 37 0 0 3
1110/19 Obec Hradešice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 60 37 37 0 0 3
1111/19 Obec Drahotín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 60 37 37 0 0 3
1112/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 61 36 36 0 0 2
1113/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 63 33 33 0 0 2
1115/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Schváleno 64 33 33 0 0 2
1116/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Schváleno 65 35 35 0 0 2
1117/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 66 35 35 0 0 2
1118/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 35 35 0 0 2
1119/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 68 35 35 0 0 2
1120/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 69 39 39 0 0 0
1121/19 Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále příjemci dotace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. Schváleno 70 39 37 0 2 0
1122/19 Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 Schváleno 71 37 37 0 0 0
1123/19 Informativní zpráva o činnosti Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2018 Schváleno 72 34 34 0 0 3
1124/19 Stodská nemocnice a.s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení Schváleno 73 34 32 1 1 2
1