Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
1125/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Schváleno 7 40 40 0 0 0
1126/19 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 10 39 39 0 0 1
1127/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 11 40 38 1 1 0
1129/19 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018 Schváleno 13 39 39 0 0 0
1130/19 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ Schváleno 14 40 40 0 0 0
1131/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Schváleno 15 38 37 0 1 1
1132/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019“ Schváleno 17 37 30 2 5 2
1133/19 Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 18 38 38 0 0 1
1134/19 Bezúplatný převod pozemků a budov v k. ú. Číhaň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Číhaň Schváleno 22 39 39 0 0 0
1135/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Broumov u Zadního Chodova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Broumov Schváleno 22 39 39 0 0 0
1136/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kunějovice a k. ú. Všeruby u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Všeruby Schváleno 22 39 39 0 0 0
1137/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tasnovice a v k. ú. Horšovský Týn – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn Schváleno 24 37 37 0 0 1
1138/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Prapořiště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Schváleno 24 37 37 0 0 1
1139/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vranov u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mnichov Schváleno 24 37 37 0 0 1
1140/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 24 37 37 0 0 1
1141/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Schváleno 24 37 37 0 0 1
1142/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Bor, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bor u Tachova Schváleno 25 37 37 0 0 2
1143/19 Plzeňský kraj – SÚS PK x ČR – Státní pozemkový úřad - majetkoprávní vypořádání melioračních kanálů v rámci stavby Městského okruhu – 2.etapa Schváleno 26 38 38 0 0 1
1144/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Dobřív, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Schváleno 27 36 36 0 0 3
1145/19 Směna pozemků v k. ú. Vílov a v k. ú. Mlýnec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JV Schváleno 28 37 37 0 0 2
1146/19 Výkup pozemku v k. ú. Chrást u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x Areál Chrást spol. s r. o. Schváleno 31 37 37 0 0 2
1147/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JJ, HJ, JP Schváleno 31 37 37 0 0 2
1148/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JK, EK Schváleno 31 37 37 0 0 2
1149/19 Výkup pozemku v k. ú. Hory Matky Boží – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MZ Schváleno 31 37 37 0 0 2
1150/19 Výkup pozemků v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MG Schváleno 32 37 37 0 0 2
1151/19 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x V. H. Schváleno 33 39 27 0 12 1
1152/19 Výkup pozemku v k. ú. Pivoň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Z.O. Schváleno 34 38 38 0 0 2
1153/19 Výkup pozemku v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FH, AH Schváleno 35 40 40 0 0 0
1154/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK Schváleno 36 40 40 0 0 0
1155/19 Prodej pozemku v k. ú. Čivice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Zemědělské družstvo Dobříč Schváleno 44 39 29 0 10 0
1156/19 Prodej pozemku v k. ú. Březí u Tachova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x RJ Schváleno 40 39 32 0 7 0
1157/19 Prodej pozemku v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MJ Schváleno 41 39 39 0 0 0
1158/19 Prodej pozemku v k. ú. Letkov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – město x LIBENIA PLZEŇ, spol. s r.o. Schváleno 42 39 38 0 1 0
1160/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Starý Láz, k. ú. Žlíbek a k. ú. Divišovice u Děpoltic; středisko Plzeň–sever, k. ú. Rozněvice Schváleno 45 38 38 0 0 0
1161/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 596/18 ze dne 09.04.2018 (výkup pozemků v k. ú. Křimice od sedmi podílových spoluvlastníků de Lobkowicz) Schváleno 46 38 36 0 2 0
1162/19 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018 Schváleno 48 39 27 1 11 0
1163/19 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Schváleno 49 37 37 0 0 0
1164/19 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019 Schváleno 50 36 36 0 0 1
1165/19 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“ Schváleno 51 36 36 0 0 1
1166/19 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017-2018“ Schváleno 52 37 37 0 0 0
1167/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 1. kolo Schváleno 53 37 37 0 0 0
1168/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 Schváleno 55 39 36 0 3 0
1169/19 Účelové dotace na ochranu měkkých cílů Schváleno 56 38 38 0 0 1
1170/19 Člověk v tísni - pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - výzva MAS Schváleno 57 37 30 2 5 2
1171/19 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2020 - sociální služby Schváleno 58 38 36 0 2 1
1172/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Schváleno 59 37 34 2 1 2
1173/19 Navýšení vyrovnávací platby - MÚSS Plzeň Schváleno 60 39 38 1 0 1
1174/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací Schváleno 61 38 38 0 0 2
1175/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Schváleno 62 39 37 0 2 1
1176/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 1. sběr žádostí Schváleno 63 37 35 1 1 3
1177/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům Schváleno 64 40 40 0 0 0
1178/19 Darování části silnice III/2045 do majetku města Všeruby Schváleno 65 39 39 0 0 1
1179/19 Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Schváleno 66 39 39 0 0 1
1180/19 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodní autobusové linky č. 000255 Schváleno 67 38 38 0 0 2
1181/19 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy "Zelené autobusy v NP Šumava 2019" Schváleno 68 39 39 0 0 1
1182/19 Žádost města Bělá nad Radbuzou o poskytnutí dotace na provoz „Cyklobusu Český les“ pro rok 2019 Schváleno 69 39 39 0 0 1
1183/19 Uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje Schváleno 70 38 38 0 0 2
1184/19 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Schváleno 71 38 31 0 7 1
1185/19 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Schváleno 72 38 37 0 1 2
1186/19 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Schváleno 73 37 37 0 0 2
1187/19 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2019 Schváleno 74 38 37 1 0 1
1188/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2019“ Schváleno 75 36 35 1 0 3
1189/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Schváleno 76 38 38 0 0 1
1190/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Schváleno 77 39 39 0 0 0
1191/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Schváleno 78 40 40 0 0 0
1192/19 Zrušení obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. Schváleno 80 37 37 0 0 3
1193/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Schváleno 81 37 37 0 0 3
1194/19 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Schváleno 82 37 37 0 0 3
1195/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Schváleno 83 36 36 0 0 4
1196/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 Schváleno 84 37 37 0 0 3
1197/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Schváleno 85 37 36 0 1 3
1198/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace Schváleno 86 38 37 0 1 2
1199/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 87 37 37 0 0 3
1200/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 88 33 33 0 0 7
1201/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 89 36 36 0 0 4
1202/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Schváleno 90 37 37 0 0 3
1203/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Schváleno 91 37 36 1 0 3
1204/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 92 36 36 0 0 4
1205/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 93 34 33 0 1 5
1206/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 94 37 37 0 0 2
1207/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 95 39 39 0 0 0
1208/19 Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeňského kraje v roce 2019 Schváleno 97 35 28 2 5 1
1