Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
751/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Schváleno 6 37 36 0 1 2
752/18 Rezignace člena Finančního výboru a Výboru pro veřejné zakázky ZPK Schváleno 7 39 39 0 0 0
753/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 8 40 40 0 0 0
754/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu "Individuální dotace OKHE 2018" Schváleno 9 38 36 1 1 2
755/18 Změna účelu použití dotace dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Schváleno 10 38 38 0 0 1
756/18 Zrušení usnesení ZPK č. 407/17 ze dne 18. 12. 2017 - návratná finanční výpomoc Fotbalové asociaci ČR Schváleno 11 39 39 0 0 1
757/18 Neposkytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018 – 2. kolo“ Schváleno 12 39 38 0 1 1
758/18 Účelové dotace v rámci dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti v souvislosti s rozvojem průmyslových zón“ Schváleno 13 38 38 0 0 2
759/18 Schválení uzavření smlouvy o termínovém a revolvingovém úvěru Schváleno 14 39 30 3 6 1
760/18 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Blovice Schváleno 16 37 37 0 0 2
761/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice Schváleno 16 37 37 0 0 2
762/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vísky a Trokavec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vísky Schváleno 16 37 37 0 0 2
763/18 Bezúplatný převod pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Libkov Schváleno 16 37 37 0 0 2
764/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dolany Schváleno 16 37 37 0 0 2
765/18 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Tachov Schváleno 16 37 37 0 0 2
766/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Únehle – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Únehle Schváleno 18 33 33 0 0 5
767/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nový Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vlkanov Schváleno 18 33 33 0 0 5
768/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Třebíšov, Poleň, Mokrosuky, Nadryby, Lštění nad Zubřinou, Mezholezy u Černíkova, Milínov u Nezvěstic, Nezbavětice, Dnešice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 18 33 33 0 0 5
769/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vítkov u Tachova, Poběžovice u Domažlic, Všeruby u Kdyně, Dlouhá Ves u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, Domažlice, Klatovy x ČR – Státní pozemkový úřad Schváleno 18 33 33 0 0 5
770/18 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Dvorec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Nepomuk Schváleno 18 33 33 0 0 5
771/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mezholezy u Černíkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mezholezy Schváleno 18 33 33 0 0 5
772/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Štichov Schváleno 18 33 33 0 0 5
773/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Šidlákov, Hora Svatého Václava, Načetín u Drahotína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hora Svatého Václava Schváleno 18 33 33 0 0 5
774/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Schváleno 18 33 33 0 0 5
779/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Šťáhlavy, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Šťáhlavy Schváleno 20 37 37 0 0 3
780/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Pernarec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Málkovice u Pernarce a Březí u Pernarce Schváleno 20 37 37 0 0 3
781/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Schváleno 20 37 37 0 0 3
782/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bolevec Schváleno 20 37 37 0 0 3
783/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Schváleno 20 37 37 0 0 3
784/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zbůch, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zbůch Schváleno 20 37 37 0 0 3
785/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Merklín, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Merklín u Přeštic Schváleno 20 37 37 0 0 3
786/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Tisová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tisová u Tachova Schváleno 20 37 37 0 0 3
787/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nemanice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lučina u Nemanic a Lísková u Nemanic Schváleno 20 37 37 0 0 3
791/18 Výkup pozemku v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x V. V., Z. V. Schváleno 22 37 37 0 0 3
792/18 Výkup pozemku v k. ú. Nekmíř – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Z. J. A. M. Schváleno 22 37 37 0 0 3
793/18 Výkup pozemku v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČR – Správa železniční dopravní cesty, s. o. Schváleno 22 37 37 0 0 3
794/18 Výkup pozemků v k. ú. Chříč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x V. T. Schváleno 22 37 37 0 0 3
795/18 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. T. Schváleno 22 37 37 0 0 3
796/18 Výkupy pozemků v k. ú. Trnová u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x K.Š., M.Š. Schváleno 22 37 37 0 0 3
797/18 Výkup pozemku v k. ú. Břasy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x MOL Česká republika, s.r.o. Schváleno 22 37 37 0 0 3
798/18 Výkup spoluvlastnického podílu o vel. 1/8 z celku na pozemcích v k. ú. Doubravka – Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 x J. K. Schváleno 22 37 37 0 0 3
799/18 Výkup pozemku v k. ú. Hora Svatého Václava - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Poběžovice Schváleno 22 37 37 0 0 3
801/18 Prodej pozemků v k. ú. Nové Městečko - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x P. Š. Schváleno 24 38 37 1 0 2
802/18 Prodej pozemku v k. ú. Žilov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x J. R., S. W. Schváleno 24 38 37 1 0 2
803/18 Prodej pozemků v k. ú. Postřekov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. J. Schváleno 24 38 37 1 0 2
804/18 Prodej pozemku v k. ú. Libkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x S. Š. Schváleno 24 38 37 1 0 2
805/18 Prodej pozemku v k. ú. Kamenná Hora – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Č. Schváleno 24 38 37 1 0 2
806/18 Prodej pozemku v k. ú. Všepadly - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. H. Schváleno 24 38 37 1 0 2
807/18 Prodej pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy x SM assets s.r.o. Schváleno 24 38 37 1 0 2
808/18 Prodej pozemku v k. ú. Skapce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x R. S. S. Schváleno 24 38 37 1 0 2
809/18 Prodej pozemků v k. ú. Staňkov-město – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov Schváleno 24 38 37 1 0 2
811/18 Pozemkové úpravy – SÚSPK, středisko Klatovy, k. ú. Oldřichovice u Děpoltic, k. ú. Svojše, k. ú. Liščí u Chudenína; středisko Plzeň-jih, k. ú. Losina, k. ú. Vstiš, k. ú. Ves Touškov, k. ú. Mantov; středisko Tachov, k. ú. Damnov Schváleno 25 38 38 0 0 2
812/18 Zrušení usnesení ZPK č. 434/17 z 18. 12. 2017 - výkup pozemků v k. ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x D. D. Schváleno 26 39 39 0 0 1
813/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2017 Schváleno 27 39 39 0 0 1
814/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 259/17 ze dne 12. 06. 2017 Schváleno 28 38 36 1 1 1
815/18 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Schváleno 29 37 37 0 0 3
816/18 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2018 Schváleno 30 39 39 0 0 1
817/18 Prominutí vrácení dotace - obec Malý Bor Schváleno 31 38 38 0 0 2
818/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 2. část Schváleno 32 40 40 0 0 0
819/18 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Schváleno 33 40 40 0 0 0
820/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 3. kolo Schváleno 34 39 39 0 0 0
821/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 5/2017 – Částečná změna připojovaných objektů a prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa“ Schváleno 35 39 39 0 0 0
822/18 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ - rozdělení dotací Schváleno 36 39 39 0 0 0
823/18 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj, další kolo" - rozdělení dotací Schváleno 37 39 39 0 0 0
824/18 Výše vyrovnávacích plateb 2019 - sociální služby Schváleno 38 39 39 0 0 1
825/18 Prominutí povinnosti uhradit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, IČO: 68782004, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov Schváleno 40 39 36 1 2 1
826/18 Neschválení finanční dotace - Diakonie ČCE - středisko Praha Schváleno 41 36 33 2 1 4
827/18 Dodatek č. 5 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018 Schváleno 42 40 39 1 0 0
828/18 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 Schváleno 43 37 37 0 0 2
829/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Schváleno 44 38 38 0 0 1
830/18 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018 - rozdělení dotací Schváleno 45 39 39 0 0 1
831/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Schváleno 48 42 41 0 1 0
832/18 Dodatek č. 13 zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p. o. Schváleno 49 42 42 0 0 0
833/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje - poskytnutí dotací Schváleno 50 41 41 0 0 1
834/18 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních linek č. 000255 a č. 000020 Schváleno 51 42 42 0 0 0
835/18 Žádost dobrovolného svazu obcí Horní Berounka, povodí Klabavy o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na cyklotrase CT 3, v úseku Rokycany, podél ulice Plzeňská Schváleno 52 42 42 0 0 0
836/18 Žádost obce Předenice o poskytnutí účelové dotace na opravu místní komunikace, která vyústí ze silnice číslo III/18027 za obcí Předenice směrem do místní části Nový Mlýn Schváleno 53 42 42 0 0 0
837/18 Žádost obce Mochtín o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na významné regionální cyklotrase číslo 305, v úseku Mochtín, od bývalého mlýna k silnici číslo III/1719 Schváleno 54 42 42 0 0 0
838/18 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails Schváleno 55 41 41 0 0 1
839/18 Žádost Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2018 Schváleno 56 41 41 0 0 0
840/18 Darování silnice III/1992H do majetku obce Svojšín Schváleno 57 40 40 0 0 1
841/18 Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině SÚS PK Schváleno 58 40 40 0 0 1
842/18 Dodatek č. 2 ke Koordinační smlouvě ze dne 29.04.2015 k projektu silniční stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Schváleno 59 41 41 0 0 0
843/18 Předložení projektu „Plzeňský kraj atraktivní“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Schváleno 60 38 38 0 0 2
844/18 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji Schváleno 61 38 38 0 0 2
845/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Schváleno 62 40 40 0 0 0
846/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Schváleno 63 40 40 0 0 0
847/18 Navýšení účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Schváleno 64 40 38 2 0 1
848/18 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2017 Schváleno 65 39 36 0 3 2
849/18 Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Schváleno 66 39 38 1 0 1
850/18 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 67 36 36 0 0 5
851/18 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení dotace Schváleno 68 41 41 0 0 0
852/18 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018, 2. část Schváleno 69 39 39 0 0 2
853/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv Schváleno 70 41 41 0 0 0
854/18 Poskytnutí finančních postředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) a uzavření veřejnoprávních smluv Schváleno 71 41 41 0 0 0
855/18 Technická infrastruktura pro managementová opatření v evropsky významné lokalitě Dobřany a současně v přírodní památce Šlovický vrch Schváleno 72 40 40 0 0 1
856/18 Poskytnutí individuální dotace na realizaci lesní tůně č. 1 na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Dřevec Schváleno 73 41 41 0 0 0
857/18 Poskytnutí investiční dotace žadateli město Plasy – Lékařský dům Schváleno 75 41 41 0 0 0
858/18 Poskytnutí účelových dotací městu Tachov, městu Janovice nad Úhlavou a obci Příchovice Schváleno 76 41 41 0 0 0
859/18 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Schváleno 77 41 40 0 1 0
860/18 Poskytnutí účelové dotace městu Poběžovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Schváleno 78 41 39 1 1 0
861/18 Poskytnutí účelové dotace městu Klatovy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Schváleno 80 38 38 0 0 2
862/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK Schváleno 81 37 37 0 0 2
863/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 82 33 33 0 0 4
864/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 83 34 34 0 0 3
865/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 84 35 35 0 0 2
866/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Schváleno 85 36 36 0 0 1
867/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 86 35 35 0 0 3
868/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 87 37 37 0 0 1
869/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 88 35 35 0 0 3
870/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 89 36 36 0 0 2
871/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Schváleno 90 35 34 1 0 3
872/18 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Schváleno 91 35 35 0 0 2
873/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2018 Schváleno 92 33 33 0 0 4
874/18 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Schváleno 93 35 35 0 0 2
1