Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
1643/24 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 4 41 38 0 3 0
1644/24 IZ - Veřejnosprávní kontrola Centrálního nákupu Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Schváleno 5 40 26 0 10 4
1645/24 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1646/24 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1647/24 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1648/24 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1649/24 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1650/24 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1651/24 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1652/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1653/24 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1654/24 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1655/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1656/24 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 37 0 0 3
1657/24 Projektový záměr bezpečnostně vzdělávacího centra Plzeňského kraje Schváleno 8 41 34 0 2 5
1658/24 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2023 Schváleno 10 41 40 0 0 1
1659/24 Poskytnutí dotací z dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)“ Schváleno 11 41 38 0 0 3
1660/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zahořany u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Schváleno 13 41 36 0 0 5
1661/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lomnička u Plas – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy Schváleno 13 41 36 0 0 5
1662/24 Bezúplatné nabytí pozemků – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 13 41 36 0 0 5
1663/24 Bezúplatné nabytí podílu na pozemku v k.ú. Klenová – Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace PK x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 13 41 36 0 0 5
1664/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x obec Chrást Schváleno 13 41 36 0 0 5
1665/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Meclov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Schváleno 13 41 36 0 0 5
1666/24 Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Bělá nad Radbuzou, bezúplatné nabytí a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bělá nad Radbuzou, Čečín, Doubravka u Bělé nad Radbuzou a Železná u Smolova Schváleno 13 41 36 0 0 5
1667/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Pačejov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Pačejov Schváleno 13 41 36 0 0 5
1668/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách Schváleno 13 41 36 0 0 5
1669/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Holýšov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holýšov a k. ú. Dolní Kamenice Schváleno 13 41 36 0 0 5
1670/24 Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k.ú. Plzeň 4 Schváleno 13 41 36 0 0 5
1671/24 Výkup pozemků v k. ú. Vícenice u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x F.H., J.H. Schváleno 14 41 35 0 0 6
1672/24 Výkup pozemku v k. ú. Zahořany u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlic x J.H., H.K. Schváleno 15 41 34 0 0 7
1673/24 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, příspěvková organizace x J. M., I. H. Schváleno 16 41 36 0 0 5
1674/24 Výkup nemovitostí v k. ú. Holýšov pro projekty „Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov“ a „Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky pro Dětský domov, Staňkov“ Schváleno 17 40 35 0 1 4
1675/24 Výkup nemovitostí v k. ú. Nepomuk pro projekt „Nákup a rekonstrukce rodinného domu pro rodinnou skupinu – Dětský domov, Nepomuk“ x D. K., K. K. Schváleno 18 41 38 0 1 2
1676/24 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov - ves – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x J. N. Schváleno 19 41 39 0 0 2
1677/24 Prodej pozemku v k. ú. Lomnička u Plas – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x M.S. a S.S. Schváleno 20 41 39 0 0 2
1678/24 Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice - k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna, k. ú. Chocomyšl, k. ú. Bukovec u Horšovského Týna, k. ú. Nemněnice, středisko Plzeň-jih - k. ú. Záluží a k. ú. středisko Plzeň-sever - Schváleno 21 41 39 0 0 2
1679/24 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rokycany – PK – Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 x město Rokycany Schváleno 22 41 37 0 0 4
1680/24 Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvkové organizace Schváleno 23 42 35 0 0 7
1681/24 Dodatek č. 28 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Stod, příspěvkové organizace Schváleno 24 42 39 0 0 3
1682/24 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - NADĚJE, Ledovec, z.s. Schváleno 25 41 39 0 0 2
1683/24 Dokumenty k poskytování finančních prostředků - sociální služby Schváleno 26 41 35 0 1 5
1684/24 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1489/23 ze dne 18. 12. 2023 Schváleno 27 42 39 0 0 3
1685/24 Vyjádření Plzeňského kraje ve věci zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb – projekt města Domažlice Schváleno 28 42 40 0 0 2
1686/24 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024 - rozdělení dotací Schváleno 29 41 40 0 0 1
1687/24 Dodatek č. 50 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Schváleno 30 40 39 0 0 1
1688/24 Žádost města Nýrsko o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nezpůsobilých a části způsobilých výdajů při výstavbě přestupního uzlu u železniční stanice Nýrsko Schváleno 31 40 37 0 0 3
1689/24 Žádost města Planá o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nezpůsobilých a části způsobilých výdajů spojených s realizací přestupního uzlu u železniční stanice Planá Schváleno 32 40 38 0 0 2
1690/24 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Schváleno 33 40 38 0 0 2
1691/24 Uzavření nových veřejnoprávních smluv o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Schváleno 34 40 38 0 0 2
1692/24 Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2024 Schváleno 36 40 36 0 1 3
1693/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s. na podporu provozu nábytkové banky v období červen - prosinec 2024 Schváleno 37 38 31 0 0 7
1694/24 Prodloužení termínů realizace projektů Schváleno 38 37 34 0 0 3
1695/24 Změna Statutu Fondu životního prostředí Plzeňského kraje Schváleno 39 38 37 0 0 1
1696/24 Dodatek ke zřizovací listině Schváleno 40 38 35 0 3 0
1697/24 Schválení navýšení celkové maximální částky návratné finanční výpomoci u projektu "Modernizace vozového parku ZZSPK" Schváleno 41 38 38 0 0 0
1698/24 Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2024“ Schváleno 42 38 36 0 0 2
1699/24 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024 - 2028 Schváleno 43 38 37 0 0 1
1700/24 Schválení poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Schváleno 44 38 36 0 0 2
1701/24 Dodatky ke zřizovacím listinám Schváleno 45 38 36 0 0 2
1702/24 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Schváleno 46 38 37 0 1 0
1703/24 Členství Plzeňského kraje ve spolku Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z. s. Schváleno 47 38 38 0 0 0
1704/24 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2023 Schváleno 48 38 38 0 0 0
1705/24 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje k 30.4.2024 Schváleno 49 38 37 0 0 1
1706/24 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schváleno 50 38 38 0 0 0
1707/24 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 51 38 38 0 0 0
1708/24 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 52 38 37 0 0 1
1