Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
253/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Schváleno 3 42 40 0 0 2
254/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 4 41 33 0 2 6
255/21 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2020 Schváleno 5 42 40 0 0 2
256/21 Rozdělení dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Schváleno 6 42 42 0 0 0
257/21 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ Schváleno 7 42 41 0 1 0
258/21 Individuální dotace pro obec Borovno na nákup cisternové automobilové stříkačky Schváleno 8 42 42 0 0 0
259/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021 Schváleno 9 42 42 0 0 0
260/21 Změna účelu čerpání dotace pro obec Kařez Schváleno 10 42 42 0 0 0
261/21 Prodloužení termínů dotace Stodská nemocnice, a.s. Schváleno 11 42 39 0 1 2
262/21 Prodloužení termínů dotace pro obec Tlučná Schváleno 12 42 39 0 1 2
263/21 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 Schváleno 13 42 39 0 0 3
264/21 Obec Nečtiny - žádost o prominutí vrácení dotace Schváleno 14 42 39 0 1 2
265/21 Obec Modrava - prodloužení závazných termínů Schváleno 15 42 39 0 1 2
266/21 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021 Schváleno 16 42 41 0 0 1
267/21 Stavba roku Plzeňského kraje 2020 Schváleno 17 42 39 0 1 2
268/21 Poskytnutí individuálních dotací Schváleno 18 42 41 0 0 1
269/21 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2021 - 1. část Schváleno 19 41 40 0 0 1
270/21 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 - schválení dotací Schváleno 20 42 41 0 0 1
271/21 Prodloužení termínů realizace projektů a termínu čerpání dotace Schváleno 21 42 40 0 0 2
272/21 Městys Stráž – žádost o udělení souhlasu k vložení vodárenského zařízení do majetku dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Schváleno 22 42 41 0 0 1
273/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 2. část Schváleno 23 42 41 0 0 1
274/21 Poskytnutí dotace z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2021) a uzavření veřejnoprávní smlouvy Schváleno 24 42 41 0 0 1
275/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 Schváleno 25 42 42 0 0 0
276/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021 Schváleno 26 42 38 0 0 4
277/21 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Schváleno 27 40 37 0 0 3
278/21 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020 Schváleno 28 40 36 0 0 4
279/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Černošín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Černošín Schváleno 30 42 40 0 0 2
280/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Rabí Schváleno 30 42 40 0 0 2
281/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chodová Planá, středisko Tachov x městys Chodová Planá Schváleno 30 42 40 0 0 2
282/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nový Kramolín, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín Schváleno 30 42 40 0 0 2
283/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horažďovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice Schváleno 30 42 40 0 0 2
284/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kařez - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kařez Schváleno 30 42 40 0 0 2
285/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lužany u Přeštic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Lužany Schváleno 30 42 40 0 0 2
286/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Klenčí pod Čerchovem – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem Schváleno 30 42 40 0 0 2
287/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Petrovice u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Újezd Schváleno 30 42 40 0 0 2
306/21 Bezúplatné nabytí nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň 323 00 x statutární město Plzeň Schváleno 31 42 41 0 0 1
307/21 Výkup pozemků v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x AP, MP Schváleno 33 42 41 0 0 1
308/21 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JS Schváleno 33 42 41 0 0 1
309/21 Výkup pozemků v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AG, LH, KL, AŠ, VP Schváleno 33 42 41 0 0 1
310/21 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AH, JH, DK, JF Schváleno 33 42 41 0 0 1
311/21 Výkup pozemku v k. ú. Dolní Lhota u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VS Schváleno 33 42 41 0 0 1
312/21 Výkup pozemků v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VCh, VK, VŠ Schváleno 33 42 41 0 0 1
313/21 Výkup části pozemku v k. ú. Ostrov u Stříbra, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x VA Schváleno 33 42 41 0 0 1
314/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JM, JB a BB Schváleno 33 42 41 0 0 1
315/21 Výkup pozemku v k. ú. Druztová - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x JŠ Schváleno 33 42 41 0 0 1
316/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Kvíčovice; středisko Klatovy, k. ú. Městiště u Děpoltic Schváleno 34 42 41 0 0 1
317/21 Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve věci výstavby nové galerijní budovy pro prezentaci sbírek Západočeské galerie v Plzni Schváleno 35 42 25 0 12 5
318/21 Zrušení usnesení ZPK č. 89/20 ze dne 21.12.2020 Schváleno 36 42 42 0 0 0
319/21 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021“ Schváleno 37 42 41 0 1 0
320/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Schváleno 38 41 41 0 0 0
321/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2021“ Schváleno 39 41 39 0 1 1
322/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“ Schváleno 40 41 41 0 0 0
323/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021“ Schváleno 41 41 41 0 0 0
324/21 Dodatek ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 Schváleno 42 42 42 0 0 0
325/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Schváleno 43 42 39 0 1 2
326/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) - schválení druhé NFV pro projekt Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Schváleno 44 41 38 0 0 3
327/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Schváleno 45 41 38 0 0 3
328/21 Schválení 1. navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Schváleno 47 41 32 0 3 6
329/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací Schváleno 48 40 39 0 0 1
330/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s Plzeňskou filharmonií, obecně prospěšnou společností Schváleno 49 40 31 0 5 4
331/21 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Schváleno 50 40 37 0 2 1
332/21 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Schváleno 51 36 34 0 0 2
333/21 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Schváleno 52 37 35 0 0 2
334/21 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV projektu „II/191 Janovice – Nýrsko“ Schváleno 53 38 36 0 0 2
335/21 Poskytnutí individuální účelové dotace obci Křenovy na vybudování dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3 mezi obcí Semošice a Křenovy na k.ú. Křenovy Schváleno 54 37 34 0 0 3
336/21 Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Schváleno 55 37 33 0 0 4
337/21 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2021 - poskytnutí dotací Schváleno 56 36 33 0 0 3
338/21 Pověření SOHZ - sociální služby Schváleno 57 36 32 0 0 4
339/21 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2022 - sociální služby Schváleno 58 36 30 0 0 6
340/21 Dodatek č. 1 Prohlášení o vzájemné spolupráci Schváleno 59 37 31 0 0 6
341/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací Schváleno 60 36 34 0 0 2
342/21 Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice" - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionální operačního programu REACT-EU Schváleno 61 36 34 0 1 1
343/21 Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice" - záměr podání žádosti do Programu 013 310 Schváleno 62 36 34 0 0 2
344/21 Dotace statutárnímu městu Plzeň na provoz evakuačního krizového střediska pro lidi bez domova Schváleno 63 35 33 0 0 2
345/21 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 2. kolo Schváleno 64 34 33 0 0 1
346/21 Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Schváleno 65 34 32 0 0 2
347/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 33 32 0 0 1
348/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 33 32 0 0 1
349/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 33 32 0 0 1
350/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 33 32 0 0 1
351/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 33 32 0 0 1
352/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 33 32 0 0 1
353/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 33 32 0 0 1
354/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 67 33 32 0 0 1
355/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci ZPK Schváleno 67 33 32 0 0 1
359/21 Plán činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Schváleno 68 33 32 0 0 1
360/21 Plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na II. pololetí roku 2021 Schváleno 69 32 23 0 4 5
361/21 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Schváleno 70 33 32 0 0 1
362/21 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji finančními prostředky ze státního rozpočtu Schváleno 71 33 33 0 0 0
363/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy a Mateřské školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Schváleno 72 31 29 0 1 1
1