Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
732/22 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 - rozdělení dotací – splátka ze státního rozpočtu Schváleno 6 41 41 0 0 0
733/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“ Schváleno 7 41 41 0 0 0
734/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2022“ Schváleno 8 41 41 0 0 0
735/22 IZ - Informativní zpráva k dopadům migrační vlny z Ukrajiny v Plzeňském kraji Schváleno 9 41 40 0 0 1
1