Plzeňský kraj » Hlasování - jednání

Hlasování - Jednání

Mód hledání:
Jednání:

Č. usn. Ve věci
Výsl. Č. hlas. Přítomno Pro Proti Zdržel Nehlas.
1000/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová Schváleno 18 36 36 0 0 2
1001/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Schváleno 18 36 36 0 0 2
1002/19 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Zadní Chodov Schváleno 18 36 36 0 0 2
1003/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Schváleno 19 35 35 0 0 3
1004/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Manětín, Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR–Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Schváleno 20 36 36 0 0 2
1005/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany Schváleno 21 37 37 0 0 2
1006/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec Schváleno 22 37 37 0 0 2
1007/19 Výkup pozemků v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V.B., M.F., J.F., L.F., V.F., Z.F., Z.F. Schváleno 24 38 38 0 0 1
1008/19 Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.C.B. Schváleno 24 38 38 0 0 1
1009/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. J. M., M. M., J. J., E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Schváleno 24 38 38 0 0 1
1010/19 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P. J. P. Schváleno 24 38 38 0 0 1
1011/19 Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.B. Schváleno 24 38 38 0 0 1
1012/19 Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. Schváleno 24 38 38 0 0 1
1013/19 Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A.G., P.F. Schváleno 24 38 38 0 0 1
1014/19 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x T. K. Schváleno 25 38 38 0 0 1
1015/19 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Schváleno 26 39 39 0 0 1
1016/19 Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU Schváleno 27 39 39 0 0 1
1017/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“ - rozdělení dotací Schváleno 29 39 39 0 0 0
1018/19 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Schváleno 30 39 39 0 0 1
1019/19 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva Schváleno 31 38 38 0 0 1
1020/19 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací Schváleno 32 38 38 0 0 1
1021/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Schváleno 33 39 39 0 0 1
1022/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Schváleno 34 39 39 0 0 0
1023/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Schváleno 35 39 39 0 0 0
1024/19 Dodatek ke zřizovací listině Schváleno 36 39 39 0 0 0
1025/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Schváleno 37 38 36 0 2 2
1026/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Schváleno 38 37 37 0 0 3
1027/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Schváleno 39 39 37 0 2 1
1028/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 41 37 37 0 0 2
1029/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 41 37 37 0 0 2
1030/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Schváleno 41 37 37 0 0 2
1031/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 42 35 35 0 0 4
1032/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK Schváleno 43 36 36 0 0 3
1033/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Schváleno 44 36 36 0 0 3
1034/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 45 36 36 0 0 3
1035/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 46 36 36 0 0 3
1036/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 47 36 36 0 0 3
1037/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Schváleno 49 38 38 0 0 2
990/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Schváleno 6 40 40 0 0 0
991/19 Změny ve Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 7 40 39 0 1 0
992/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 8 40 40 0 0 0
993/19 Rezignace předsedy Finančního výboru ZPK a volba nového předsedy Schváleno 9 41 33 0 8 0
994/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Schváleno 11 41 41 0 0 0
995/19 Rezignace předsedy Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU a volba nového předsedy Schváleno 13 41 39 0 2 0
996/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Schváleno 14 39 38 0 1 1
997/19 Uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji Schváleno 15 39 39 0 0 1
998/19 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Schváleno 16 38 38 0 0 2
999/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Schváleno 18 36 36 0 0 2
1