Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 22. 2. 2021 429/21 Dovolení členů dozorčí rady společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po změně stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 428/21 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Zajištění havarijního stavu mostního objektu Liblínského mostu - mostní objekt ev. č. 232-007“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OVVŽÚ 22. 2. 2021 427/21 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za IV. čtvrtletí 2020 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 22. 2. 2021 426/21 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 4. čtvrtletí roku 2020 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 425/21 IZ - Časový harmonogram zpracování a schvalování Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2020 Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKŘ 22. 2. 2021 424/21 IZ - Zřízení velkokapacitního očkovacího místa k zajištění očkování obyvatelstva kraje vakcínou proti COVID-19 Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 22. 2. 2021 423/21 Ustanovení hodnotících komisí dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OFPEU 22. 2. 2021 422/21 Příkazní smlouva mezi Plzeňským krajem a Centrem lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú., pro rok 2021 Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 22. 2. 2021 421/21 Úhrada členského příspěvku na rok 2021 mezinárodní organizaci Institut regionů Evropy Buřičová Petra, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 22. 2. 2021 420/21 Platové náležitosti ředitelky Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OPL 22. 2. 2021 419/21 Souhlas s bezplatným užíváním služebního vozidla Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 2. 2021 418/21 Rastrová Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 2. 2021 417/21 Smlouva o centralizovaném zadávání Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 2. 2021 416/21 Žádost o výdej dat z katastru nemovitostí v elektronické podobě Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 22. 2. 2021 415/21 Změna Pravidel pro žadatele a příjemce dotace a změna členů komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021“ Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 2. 2021 414/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 2. 2021 413/21 Individuální dotace OSV 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 412/21 Změna usnesení RPK č. 5391/20 ze dne 19.10.2020 v části uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě - dotace od města Rokycany na provoz linky 475211 pro zajištění dopravní obslužnosti na období od 14.06.2020 do 12.12.2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 411/21 Uzavření dodatků pro rok 2021 k příkazním smlouvám se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 410/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora – III. část“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 409/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „Most ev.č. 201-025 u Podšibenského mlýna“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 408/21 Bezúplatné nabytí dělícího ostrůvku, rozšíření silnice III/2032 a odtokových vpustí do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 407/21 Zařazení provozu mezinárodní autobusové linky Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais a spojů zjišťovaných dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. do systému dopravní obslužnosti – úkony směřující k uzavření nové smlouvy Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 406/21 Zařazení akce z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK v PK a uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a PK o poskytnutí fin. prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 405/21 Zařazení akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK (cyklostezkách) v PK a poskytnutí finančních prostředků FD PK organizaci SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 404/21 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2021" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 403/21 Udělení souhlasu se zajištěním dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou Karlovarským krajem v územním obvodu Plzeňského kraje v roce 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 2. 2021 402/21 Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele příspěvku Muzea Českého lesa v Tachově, příspěvkové organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 2. 2021 401/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 5 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 400/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4505/20 ze dne 24. února 2020 – aktualizace projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 399/21 Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a specializačního příplatku pedagogického pracovníka, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Plzeňský kraj Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 398/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Bezbariérový přístup objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1
OŠMS 22. 2. 2021 397/21 Připravované projekty do výzev Národní sportovní agentury Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 396/21 Souhlas s pořízením movitého majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 395/21 Souhlas s podáním žádosti o podporu projektu a s realizací projektu „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor Agropodnikání a učební obor Zemědělec-farmář v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 394/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 393/21 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 392/21 Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 391/21 Vyhlášení dotačního programu/titulu MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2021 a ustanovení hodnoticí komise tohoto programu/titulu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 – Pravidla programu „MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2021“
OIM 22. 2. 2021 390/21 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 389/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 388/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 387/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 386/21 Směna pozemků v k. ú. Vílov, v k. ú. Švihov u Klatov a v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x J. B. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 385/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 384/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Doubravka a v k. ú. Křimice, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Křimice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 383/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, Ejpovice, Rokycany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Rokycany x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 382/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 381/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kozojedy u Kralovic - Domov sociálních služeb Liblín x obec Kozojedy Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 380/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotíkov, středisko Plzeň - sever x obec Chotíkov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 379/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kout na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 378/21 Výkup pozemků v k. ú. Líšná u Zbiroha a k. ú. Ostrovec u Terešova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x J. C.- M. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 377/21 Výkup pozemku v k. ú. Chlístov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. B., M. P. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 376/21 Výkup pozemku v k. ú. Uhliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x I. M. Ž. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 375/21 Výkup pozemku v k. ú. Vílov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Podhoran Černíkov a. s. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 374/21 Prodej pozemků v k. ú. Zelená Lhota – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. K. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 373/21 Rozpočtové opatření č. 35 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 372/21 Rozpočtové opatření č. 34 - dotace MMR - UZ 17968, 17969 - projekt Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 371/21 Rozpočtové opatření č. 33 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy, navýšení závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 370/21 Rozpočtové opatření č. 32 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 2. 2021 369/21 Rozpočtové opatření č. 31 - navýšení výdajů v oblasti Majetek Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 368/21 Rozpočtové opatření č. 30 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 367/21 Rozpočtové opatření č. 29 - Finanční vypořádání za rok 2020 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 366/21 Rozpočtové opatření č. 28 - Finanční vypořádání za rok 2020 - rozpočtová oblast Ostatní financování Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 365/21 Rozpočtové opatření č. 27 - přesun z oblasti Regionální rozvoj do oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 364/21 Rozpočtové opatření č. 26 - dotace MZdr ČR - UZ 35024 Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 363/21 Rozpočtové opatření č. 25 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 362/21 Rozpočtové opatření č. 24 - přesun z oblasti Zdravotnictví do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 2. 2021 361/21 Rozpočtové opatření č. 23 – dotace MŠMT – UZ 33155, UZ 33354 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 360/21 Rozpočtové opatření č. 22 - dotace MMR - UZ 17968, 17969 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 359/21 Rozpočtové opatření č. 21 – navýšení výdajů o finanční prostředky z Globálních grantů OP KV Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 358/21 Rozpočtové opatření č. 20 - dotace MPSV - UZ 13305, navýšení finančních vztahů u příspěvkových organizací Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků příspěvkovým organizacím PK v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021
OEK 22. 2. 2021 357/21 Rozpočtové opatření č. 19 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele u Centra sociálních služeb Domažlice, příspěvkové organizace Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 356/21 Rozpočtové opatření č. 18 - dotace MPSV - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 355/21 Rozpočtové opatření č. 17 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 354/21 Rozpočtové opatření č. 16 - dotace MF - UZ 98032 - Krizové situace 2021 (mimo povodní) Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 353/21 Rozpočtové opatření č. 15 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 352/21 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Zaoral Martin, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 22. 2. 2021 351/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 22. 2. 2021 350/21 Prodloužení termínu realizace projektů z DT Individuální dotace OKHE 2020 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 22. 2. 2021 349/21 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 2. 2021 348/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 2. 2021 347/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 22. 2. 2021 346/21 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021 - vyhlášení dotačního titulu Hessová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
ORR 22. 2. 2021 345/21 Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021 Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 22. 2. 2021 344/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 22. 2. 2021 343/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 22. 2. 2021 342/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního daru Remenárová Karolina, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 22. 2. 2021 341/21 Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2021 Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 340/21 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 339/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih + sever Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 338/21 Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 337/21 Schválení smluv o výkonu funkce novým členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 336/21 Změna zakladatelské listiny společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. – snížení počtu členů rady jednatelů Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 335/21 Změna zakladatelské listiny společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. – snížení počtu členů rady jednatelů Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 334/21 Změna stanov společnosti Stodská nemocnice, a.s. – snížení počtu členů představenstva Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 333/21 Změna stanov společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. – snížení počtu členů představenstva Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 332/21 Změna stanov společnosti Domažlická nemocnice, a.s. – snížení počtu členů představenstva Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 331/21 Změna stanov společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - navýšení počtu členů dozorčí rady Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 330/21 Stanovisko k dalšímu postupu ve věci soudního sporu Mavilla, s.r.o. x Plzeňský kraj Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 29. 1. 2021 329/21 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje Bednářová Jitka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OEK 29. 1. 2021 328/21 Informativní zpráva odboru ekonomického Krajského úřadu Plzeňského kraje o finančním hospodaření Plzeňského kraje k 31.12.2020 Hladký Karel, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Bankovní účty PK a jejich zůstatky k 31.12.2020
Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2020
Převody výnosů jednotlivých daní v letech 2018 až 2020
OŽP 29. 1. 2021 327/21 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“ Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 29. 1. 2021 326/21 Schválení uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 325/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 324/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Stodská nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 323/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 322/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 321/21 IZ - Zpráva o průběhu zpracování Koncepce regionální sil. a žel. sítě Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 320/21 IZ - Zpráva o pořízení strojních a IT investic SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitém majetku Plzeňského kraje ve správě SÚS PK v roce 2020 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKŘ 18. 1. 2021 319/21 IZ - Podání žádosti o dotaci na řešení krizové situace z Všeobecné pokladní správy Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 18. 1. 2021 318/21 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2021 pro členy představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 317/21 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací přidělených v roce 2020 v oblasti cest. ruchu na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s naplněním funkce organizace destinačního managementu Sladká Pavla, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 18. 1. 2021 316/21 Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na poskytování recepčních a strážních služeb Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘ 18. 1. 2021 315/21 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Kraus Ivan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 18. 1. 2021 314/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 18. 1. 2021 313/21 Prominutí sankce (odvodu) za opožděné plnění oznamovací povinnosti příjemce dotace - město Plasy Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 18. 1. 2021 312/21 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek Hrádek - Mirošov Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 18. 1. 2021 311/21 Vyhlášení dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021 Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 18. 1. 2021 310/21 Vyhlášení dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 309/21 Dodatek č. 24 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 308/21 Souhlas zřizovatele s pronájmem nebytových prostor v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 307/21 Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“ Kulhánková Renata, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 306/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021 - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 305/21 Krajský program prevence kriminality v Plzeňském kraji 2021 Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 304/21 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - 2. kolo - rozdělení dotací Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 1. 2021 303/21 Finanční dotace - Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 302/21 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) do 95. výzvy IROP – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV. – SC 1.1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 301/21 Pořízení strojních investic a realizace stavebních akcí SÚS PK z fondu investic organizace pro rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 300/21 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2021 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 299/21 Zařazení akcí z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK v PK, pověření SÚS PK jejich přípravou, uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a PK o poskytnutí fin. prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 298/21 Zařazení stavebních akcí a projektových dokumentací (PD) do seznamu akcí a PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 297/21 Darování odrazových zrcadel do majetku obce Dýšina Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 296/21 Darování ostrůvků na přechodech pro chodce, chodníku pro pěší a cyklostezky do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 295/21 Dodatek č. 2 - změna termínu dodání, ke Smlouvě o dílo na Zpracování aktualizace koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 294/21 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2021 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 1. 2021 293/21 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti obce Vejprnice a obce Tlučná na období let 2021 - 2030 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 292/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 5 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2021 Sladká Pavla, JUDr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 291/21 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí neinvestičních dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 290/21 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 1. 2021 289/21 Dotace v oblasti památkové péče - prodloužení termínů pro realizaci akcí a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 288/21 Odměny výročí Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 287/21 Platové náležitosti ředitelů Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 286/21 Poskytnutí účelové dotace Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 285/21 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 284/21 Schválení zapojení odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje do 3. výzvy k předkládání návrhů Projektů mobilit Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 283/21 Pověření k vydávání stanovisek v rámci dotačních řízení Národní sportovní agentury Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 282/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 281/21 Dodatek ke zřizovací listině Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 280/21 Souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 279/21 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 278/21 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 1. 2021 277/21 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2021 a ustanovení hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 276/21 Prodloužení lhůty k provedení díla Projektová dokumentace na realizaci projektu - Nová budova Západočeské galerii v Plzni - Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2010 Morávek Tomáš, Bc. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 275/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Cheznovice, k. ú. Mýto v Čechách; středisko Plzeň-sever, k. ú. Horní Bělá, k. ú. Lhotka u Nekmíře Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 274/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Domažlice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice a k. ú. Pasečnice a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 273/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Plzeň 4 Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 272/21 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 271/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Amesbury - Plzen Vejprnice s.r.o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 270/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Terešova, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 269/21 Bezúplatný převod inženýrských sítí v k. ú. Stod – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace x město Stod Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 268/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vstiš – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Vstiš Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 267/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Budětice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 266/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 265/21 Výkup pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. V. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 1. 2021 264/21 Výkup pozemku v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Lesní společnost Teplá, a. s. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 263/21 Rozpočtové opatření č. 14 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 262/21 Rozpočtové opatření č. 13 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV a přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 261/21 Rozpočtové opatření č. 12 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 260/21 Rozpočtové opatření č. 11 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 259/21 Rozpočtové opatření č. 10 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 258/21 Rozpočtové opatření č. 9 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 257/21 Rozpočtové opatření č. 8 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 256/21 Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV – Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 255/21 Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 254/21 Rozpočtové opatření č. 5 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+ Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 253/21 Rozpočtové opatření č. 4 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP Zaměstnanost - projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 252/21 Rozpočtové opatření č. 3 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP Zaměstnanost - projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 251/21 Rozpočtové opatření č. 2 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z programu Nová zelená úsporám - ZÁSOBNÍK - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 250/21 Rozpočtové opatření č. 1 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 249/21 Rozpočtové opatření č. 268 – Snížení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 248/21 Rozpočtové opatření č. 267 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a snížení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 247/21 Rozpočtové opatření č. 266 - snížení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK v oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 246/21 Rozpočtové opatření č. 265 - snížení závazných ukazatelů a finančního vztahu u příspěvkových organizací v oblasti kultury Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 245/21 Rozpočtové opatření č. 264 - snížení závazných ukazatelů v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 244/21 Rozpočtové opatření č. 263 – Snížení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 243/21 Rozpočtové opatření č. 262 – snížení závazných ukazatelů u organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 1. 2021 242/21 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 1/2021 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Ciglerová Jana, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 1. 2021 241/21 Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 1. 2021 240/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021" Ptáčníková Eva Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 18. 1. 2021 239/21 Změna usnesení RPK č. 186/20 z 30. 12. 2020 Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OFPEU 18. 1. 2021 238/21 Podepisování dokumentů souvisejících s realizací projektů přeshraniční spolupráce administrovaných odborem fondů a programů EU Přibáň Jan, Ing., MBA Bernard Josef Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »