Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKŘE 12. 11. 2020 2/20 Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK do konce roku 2020
OKŘE 12. 11. 2020 1/20 Stanovení oblastí působností členů Rady Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 19. 10. 2020 5416/20 Zrušení akce „18. reprezentační ples Plzeňského kraje" a ukončení smlouvy Bednářová Jitka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 19. 10. 2020 5415/20 Prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sprch a toalet v sokolovně TJ Sokol Holoubkov" Ptáčníková Eva Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 19. 10. 2020 5414/20 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 3. čtvrtletí r. 2020 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5413/20 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020“ Síbalová Petra, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5412/20 IZ - Nepřijetí neinvestičních dotací z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020“ Síbalová Petra, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5411/20 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 19. 10. 2020 5410/20 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 10. 2020 5409/20 Změna účelu individuální dotace společnosti LUKRENA a.s. Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 10. 2020 5408/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 10. 2020 5407/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 10. 2020 5406/20 Realizace projektu „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020" a bezúplatný převod zbylých sazenic stromků Nejedlá Martina, Bc. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 19. 10. 2020 5405/20 Kalmetizace - uzavření smluv a podpis smluv 2021 Šimek Luboš, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 10. 2020 5404/20 Veřejná zakázka „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023 (2. vyhlášení)“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 10. 2020 5403/20 Veřejná zakázka „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023“ - výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 19. 10. 2020 5402/20 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Fabia 3P70859 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 19. 10. 2020 5401/20 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Fabia Combi Žižková Magdalena Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 19. 10. 2020 5400/20 Úprava Zásad čerpání finančních prostředků z Fondu zaměstnavatele a ostatní zaměstnanecké výhody Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 19. 10. 2020 5399/20 Počet zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje v r. 2020 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5398/20 Platové náležitosti Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5397/20 Stanovení odměn Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5396/20 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 - převod finančních prostředků do investičního fondu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5395/20 Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5394/20 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5393/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 19. 10. 2020 5392/20 Změna usnesení RPK č. 4695/20 ze dne 27.04.2020 v části dotace od města Domažlice na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků města Domažlice pro zajištění dopravní obslužnosti na období od 14.06.2020 do 12.12.2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 10. 2020 5391/20 Uzavření dodatků ke smlouvám - dotace od obcí na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst Rokycany a Stříbro pro zajištění dopravní obslužnosti na období od 14.06.2020 do 12.12.2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 10. 2020 5390/20 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky přímým zadáním s dopravcem PMDP a.s. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 10. 2020 5389/20 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 a 2020 (do 13.6.2020) – vyhodnocení roku oznámením Objednatele, dodatečné vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 10. 2020 5388/20 Darování části silnice II/230 a části silnice III/02011 do majetku městyse Žinkovy Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 10. 2020 5387/20 Schválení žádosti města Plzeň o souhlas s vedením linek MHD č. 27 a 30 po území obce Chotíkov Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 10. 2020 5386/20 Žádost o poskytnutí účelové dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 19. 10. 2020 5385/20 Dotace na restaurování pomníku obětem 1. světové války v Kralovicích - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 19. 10. 2020 5384/20 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru do majetku Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 19. 10. 2020 5383/20 Souhlas s provedením stavebních úprav v hlavní budově Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p.o. Siegertová Veronika, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 19. 10. 2020 5382/20 Souhlas vlastníka sbírky spravované Západočeským muzeem v Plzni, příspěvkovou organizací, s vyřazením sbírkových předmětů z CES z důvodu přebytečnosti Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 19. 10. 2020 5381/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 15 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2021 - 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 19. 10. 2020 5380/20 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 19. 10. 2020 5379/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 19. 10. 2020 5378/20 Informace o změně úhrad za stravování v organizaci Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 19. 10. 2020 5377/20 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 19. 10. 2020 5376/20 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Spolek Ulice Plzeň Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 19. 10. 2020 5375/20 Partnerství Plzeňského kraje - projekt Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji Štruncová Michaela Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 19. 10. 2020 5374/20 „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021" - vyhlášení Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 19. 10. 2020 5373/20 Vyřazení majetku odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK a odboru informatiky KÚPK Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 19. 10. 2020 5372/20 Výpověď Smlouvy o udělení licence a poskytování uživatelské podpory poskytovateli FORESTA SG, a.s. Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 19. 10. 2020 5371/20 Výsledek JŘBÚ k veřejné zakázce Technická podpora a rozvoj aplikace Hostovaná ESS AthenA Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 19. 10. 2020 5370/20 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Stod - úprava rozsahu projektu Rozšiřování metropolitní sítě Stod - VIII. etapa Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 19. 10. 2020 5369/20 Zapůjčení 15 ks notebooků Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro pracovní účely v souvislosti s pandemií koronaviru (COVID-19) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 19. 10. 2020 5368/20 Dotace na spolufinancování projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2020 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 19. 10. 2020 5367/20 Změna termínu uzavírání dotačních smluv Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5366/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5365/20 Plzeňský kraj – Školní statek Klatovy – Činov x ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR – přeložka vodovodní přípojky související se stavbou „Silnice I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba“ Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5364/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úherce, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úherce u Nýřan Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5363/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokycany Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5362/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kout na Šumavě Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5361/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přeštice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Přeštice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5360/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vejprnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5359/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lísková u Nemanic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nemanice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5358/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Puclice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Česká republika – Povodí Vltavy, státní podnik Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5357/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova a v k. ú. Mrákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5356/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic - SÚS PK, středisko Domažlice x ČR - Lesy ČR Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5355/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nemanice, Srby u Horšovského Týna a Chrást u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5354/20 Výkup pozemků v k. ú. Soběsuky u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x E. T., J. T., E. T. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5353/20 Výkup pozemků v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5352/20 Výkup pozemku v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Domažlice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5351/20 Výkup pozemku v k. ú. Štěnovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x J. K. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5350/20 Výkup pozemku v k. ú. Petrovice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. K. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5349/20 Výkup pozemku v k. ú. Luženičky - SÚS PK, středisko Domažlice x J. C. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5348/20 Koupě pozemku parc. č. 6/1, k.ú. Doudlevce – Západočeské muzeum v Plzni x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5347/20 Prodej pozemků v k. ú. Velenovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x M. Š., P. V., J. V., P. K., J. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5346/20 Prodej pozemku v k.ú. Doubravka x ČEZ Distribuce, a.s. – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 19. 10. 2020 5345/20 Prodej pozemku v k. ú. Rokycany – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III x P. Š. Kosíková Eva, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5344/20 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5343/20 Rozpočtové opatření č. 208 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5342/20 Rozpočtové opatření č. 207 a uložení odvodů příspěvkovým organizacím Muzeum Šumavy Sušice a Západočeská galerie v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5341/20 Rozpočtové opatření č. 206 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5340/20 Rozpočtové opatření č. 205 - přesun z oblasti Informatika do oblasti Sociální věci, navýšení příjmů a výdajů, navýšení závazných ukazatelů u p.o. - zajištění kyberbezpečnosti Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 19. 10. 2020 5339/20 Rozpočtové opatření č. 204 - přesun finančních prostředků z oblasti Školství do rozpočtové oblasti Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5338/20 Rozpočtové opatření č. 203 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK a navýšení závazných ukazatelů u Západočeského muzea v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5337/20 Rozpočtové opatření č. 202 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5336/20 Rozpočtové opatření č. 201 - dotace z programu Nová zelená úsporám - ZÁSOBNÍK - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5335/20 Rozpočtové opatření č. 200 – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 19. 10. 2020 5334/20 Rozpočtové opatření č. 199 – Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5333/20 Rozpočtové opatření č. 198 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5332/20 Rozpočtové opatření č. 197 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 19. 10. 2020 5331/20 Rozpočtové opatření č. 196 – dotace MPSV – UZ 13014 – OPPMP – projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5330/20 Rozpočtové opatření č. 195 – dotace MŠMT – UZ 33079 a UZ 33080 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5329/20 Rozpočtové opatření č. 194 – Přesun z oblasti Majetek a Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5328/20 Rozpočtové opatření č. 193 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5327/20 Rozpočtové opatření č. 192 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Gymnázium Stříbro Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5326/20 Rozpočtové opatření č. 191 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5325/20 Rozpočtové opatření č. 190 – Snížení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5324/20 Rozpočtové opatření č. 189 - dotace MPSV pro provozovatele ZDVOP - UZ 13307 - navýšení finančního vztahu u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5323/20 Rozpočtové opatření č. 188 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, UZ 91628, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5322/20 Rozpočtové opatření č. 187 – Snížení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 10. 2020 5321/20 Odsouhlasení účetních postupů pro účetní jednotku Plzeňský kraj při distribuci ochranných pomůcek převzatých či pořízených v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 19. 10. 2020 5320/20 Stanovení odměny ředitelce Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 19. 10. 2020 5319/20 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Síbalová Petra, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 19. 10. 2020 5318/20 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2020 Buřičová Petra, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 19. 10. 2020 5317/20 Odstoupení od uzavření smlouvy spolku Scholé, z.s. v DT „Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2020" a poskytnutí finančních prostředků z DT „Individuální dotace OKHE 2020" Buřičová Petra, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 19. 10. 2020 5316/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního daru Remenárová Karolina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘ 19. 10. 2020 5315/20 Žádost o rychlou účelovou dotaci na řešení krizové situace Ministerstvu financí České republiky Kraus Ivan, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 1. 10. 2020 5314/20 Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 9. 2020 5313/20 Výsledek výběrového řízení na člena představenstva společnosti Stodská nemocnice, a.s., volba nového člena představenstva a projednání odstoupení předsedy představenstva Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKŘ 21. 9. 2020 5312/20 Prodloužení termínů dotace pro město Domažlice Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 9. 2020 5311/20 Prodloužení termínů dotace pro obec Kostelec Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 9. 2020 5310/20 Pravidla soutěže žáků a škol v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet on-line kvízy VII. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 21. 9. 2020 5309/20 Zadání podlimitní VZ Aktivní prvky pro Krajský úřad Plzeňského kraje a regionální komunikační infrastrukturu Plzeňského kraje CamelNET Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 21. 9. 2020 5308/20 Výběr dodavatele na plnění nadlimitní VZ Komponenta pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě v DMVS Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 9. 2020 5307/20 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 21. 9. 2020 5306/20 Rozpočtové opatření č. 186 – Přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 21. 9. 2020 5305/20 Uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem a zařazení akce z prostředků SFDI Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OZDR 21. 9. 2020 5304/20 IZ - Informace o záměru realizovat změny v oblasti poskytování IT služeb v nemocnicích vlastněných Plzeňským krajem Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OKDS 21. 9. 2020 5303/20 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2020 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5302/20 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKŘ 21. 9. 2020 5301/20 IZ - Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady Plzeňského kraje za uplynulé volební období Kraus Ivan, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 21. 9. 2020 5300/20 Změna typu zdroje a výše dotace ke smlouvě č. 44792018 a uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě v rámci dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 9. 2020 5299/20 Dotační program Ekologické investiční projekty 2020, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 9. 2020 5298/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 9. 2020 5297/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 9. 2020 5296/20 Poskytnutí individuální dotace na kastraci odchycených koček na území Plzeňského kraje Plešmídová Jana, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 21. 9. 2020 5295/20 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 9. 2020 5294/20 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 9. 2020 5293/20 Souhlas s provedením stavebních úprav objektu myčky aut na výjezdové základně Domažlice - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 9. 2020 5292/20 Schválení uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKP 21. 9. 2020 5291/20 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5158/20 ze dne 17.08.2020 - Vintířova stezka - vytvoření symbolických relaxačních míst Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5290/20 Platové náležitosti Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5289/20 Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5288/20 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 a Dětský domov, Staňkov Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5287/20 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5286/20 Žádost o změnu účelovosti použití investičních prostředků - Střední škola a Základní škola, Oselce Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5285/20 Žádost o změnu účelovosti použití investičních prostředků Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5284/20 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5283/20 Souhlas se zapojením středních škol zřizovaných Plzeňským krajem jako partnerů do projektu podávaného do Dispozičního fondu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5282/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5281/20 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5280/20 Změna účelu použití dotace dotačního titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5279/20 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020), výzva č. 121 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu 5.1a Energetické úspory objektu Základní škola, Plzeň, Podmostní 1
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k 5.1b Energetické úspory objektu Základní škola, Plzeň, Podmostní 1
OŠMS 21. 9. 2020 5278/20 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020), výzva č. 121 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu 5.1a - Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k 5.1b - Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky
OŠMS 21. 9. 2020 5277/20 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Národního programu Životní prostředí Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Proměna prostranství před budovou Gymnázia ve výukovou zahradu
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Přeměna školního dvora na zahradu
OŠMS 21. 9. 2020 5276/20 Připravované projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5275/20 Účast výpravy Plzeňského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 9. 2020 5274/20 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 21. 9. 2020 5273/20 Zařazení stavebních akcí z úspor do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2020 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 9. 2020 5272/20 Uzavření Dodatku č. 3 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 9. 2020 5271/20 Žádost organizace SÚS PK o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o společném zadávání veřejných zakázek se statutárním městem Plzeň při přípravě a realizaci společných staveb souvisejících s opravou Tyršova mostu v Plzni Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 9. 2020 5270/20 Předložení žádosti o podporu a zařazení silničních staveb (projektů) do 95. výzvy IROPu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl SC 1.1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 21. 9. 2020 5269/20 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2020 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 9. 2020 5268/20 Jmenování ředitele příspěvkové organizace Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 9. 2020 5267/20 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených finančních darů do majetku Muzea Šumavy Sušice, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 9. 2020 5266/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 9 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2021 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5265/20 Stanovení mimořádných odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5264/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5263/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5262/20 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně - pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - výzva MAS Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5261/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10282020 Spolek SOUŽITÍ 2001 - změna termínu čerpání a vyúčtování dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5260/20 Informace o úhradě za ubytování v CSS Tachov Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5259/20 Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022 Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5258/20 Vyhlášení „Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021“ Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 9. 2020 5257/20 Souhlas k přijetí daru DH CSS Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5256/20 Změna účelu využití investičních finančních prostředků Česák Emil Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5255/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5254/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5253/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5252/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x městys Žinkovy - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kokořov, Březí u Žinkov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5251/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mnichov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mnichov u Poběžovic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5250/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5249/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Hojsova Stráž; středisko Plzeň-jih, k. ú. Lisov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5248/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Bříza - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Horní Bříza Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5247/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Borek u Kozojed – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x obec Kozojedy Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5246/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Rozvadov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Rozvadov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5245/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Slavíkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5244/20 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5243/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bukovec u Horšovského Týna - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Bukovec Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5242/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Březí u Meclova, v k. ú. Horšovský Týn a v k. ú. Němčice u Třebnic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5241/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mířkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mířkov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5240/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lužná u Boru – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Bor Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5239/20 Výkup pozemků v k. ú. Šťáhlavice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x J. Š. Bouřa Michal, JUDr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 9. 2020 5238/20 Projektová dokumentace na realizaci projektu – Nová budova Západočeské galerie v Plzni – obnovení provádění díla, vícepráce a Projektová dokumentace interiéru Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 9. 2020 5237/20 Rozpočtové opatření č. 185 - přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení příjmů a výdajů - navýšení závazného ukazatele u Domu sociální péče Kralovice, příspěvkové organizace Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 9. 2020 5236/20 Rozpočtové opatření č. 184 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 9. 2020 5235/20 Rozpočtové opatření č. 183 - dotace MPSV - UZ 13351 - pracovní povinnosti studentů v zařízeních sociálních služeb Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 9. 2020 5234/20 Rozpočtové opatření č. 182 - dotace MPSV - UZ 13351, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 21. 9. 2020 5233/20 Rozpočtové opatření č. 181 - dotace MZdr ČR - UZ 35442, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace PK
OEK 21. 9. 2020 5232/20 Rozpočtové opatření č. 180 - přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení výdajů v rozpočtové oblasti Sociální věci, změna závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2020
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »