Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 27. 12. 2018 2905/18 Revokace usn. RPK č. 2867/18 ze dne 10. 12. 2018 a další postup veř. zakázky „Výběr doprav. pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 v letech 2020 – 2035“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2904/18 Rozpočtové opatření č. 262 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2903/18 Rozpočtové opatření č. 261 – přesun finančních prostředků v rámci oblasti Zdravotnictví – projekt Modernizace informačního systému ZZS PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 27. 12. 2018 2902/18 IZ - Pověření zastupováním vedoucího odboru Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2901/18 IZ - Aktualizace Směrnice KÚPK o oběhu účetních dokladů účetní jednotky Plzeňský kraj Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 27. 12. 2018 2900/18 Vyhlášení dotačního programu Ochrana přírody 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OZDR 27. 12. 2018 2899/18 Prodloužení termínu plnění usnesení RPK č. 2612/18 ze dne 22. 10. 2018 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 12. 2018 2898/18 Schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 12. 2018 2897/18 Schválení uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 27. 12. 2018 2896/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 12. 2018 2895/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 12. 2018 2894/18 Souhlas s darováním pamětní desky Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 12. 2018 2893/18 Souhlas s příjetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 27. 12. 2018 2892/18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 27. 12. 2018 2891/18 Schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 27. 12. 2018 2890/18 Schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních věcí Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 12. 2018 2889/18 Provedení evaluace projektu Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2888/18 Rozpočtové opatření č. 260 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2887/18 Rozpočtové opatření č. 259 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2886/18 Rozpočtové opatření č. 258 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2885/18 Rozpočtové opatření č. 257 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2884/18 Rozpočtové opatření č. 256 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2883/18 Rozpočtové opatření č. 255 - UZ 14032 – snížení příjmů a výdajů v oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2882/18 Rozpočtové opatření č. 254 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2881/18 Rozpočtové opatření č. 253 - dotace MMR – UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2880/18 Rozpočtové opatření č. 252 – dotace MF ČR – UZ 98861 Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2879/18 Rozpočtové opatření č. 251 – přesun v rámci rozpočtové oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2878/18 Rozpočtové opatření č. 250 - Dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2877/18 Rozpočtové opatření č. 249 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2876/18 Rozpočtové opatření č. 248 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426, Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 a Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2875/18 Rozpočtové opatření č. 247 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 27. 12. 2018 2874/18 Změny v komisích Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 27. 12. 2018 2873/18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 27. 12. 2018 2872/18 Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2019 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 27. 12. 2018 2871/18 Přijetí a poskytnutí finančního daru, zajištění reklamní plochy v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádaného při 16. reprezentačním plese Plzeňského kraje Plassová Inesa, BcA. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 27. 12. 2018 2870/18 Zajištění doprovodného programu a technické zajištění v rámci Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje v roce 2019 Černá Marie, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 12. 2018 2869/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2868/18 Rozpočtové opatření č. 246 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2867/18 Další postup veřejné zakázky „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany–Plzeň–Klatovy) v letech 2020 – 2035" Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2866/18 Uzavření aktualizované Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska, jejích dílčích smluv Provozně – ekonomické a Provozně technické, z důvodu ukončení smlouvy dopravcem P. P. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2865/18 Uzavření aktualizované Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska, jejích dílčích smluv Provozně – ekonomické a Provozně technické z důvodu rozšíření území IDP Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2864/18 Převod finančních prostředků z prodeje a pojistného plnění vyřazeného majetku (rýpadlo Caterpillar) do fondu investic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2863/18 Rozpočtové opatření č. 245 - dotace MZe – UZ 29501 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2862/18 Rozpočtové opatření č. 244 – uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.,přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů a navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2861/18 Rozpočtové opatření č. 243 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Západočeské muzeum v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2860/18 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OSV 10. 12. 2018 2859/18 IZ - Skončení nájmu - Výslechová místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti ve Fakultní nemocnici Plzeň Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2858/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 10. 12. 2018 2857/18 Změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví na základě nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 10. 12. 2018 2856/18 Dotační program „Podpora vzdělávání lékařů 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 10. 12. 2018 2855/18 Veřejná zakázka „Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2019 a 2020“ – výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 10. 12. 2018 2854/18 Určení auditora nemocnic založených Plzeňským krajem a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., pro audit řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
KDS 10. 12. 2018 2853/18 Plán kontrolní a metodické činnosti KÚPK prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2019 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 10. 12. 2018 2852/18 Dodatek č.1 ke smlouvě na předmět plnění podlimitní veřejné zakázky „Zlatá stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů“ Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 10. 12. 2018 2851/18 Uzavření smlouvy o spolupráci a partnerství s Ekologickým centrem Orlov, o. p. s. Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 10. 12. 2018 2850/18 Vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2019 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraje v roce 2019 včetně příloh.pdf
Příloha č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 včetně příloh
Příloha č. 3 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 včetně příloh
OŠMS 10. 12. 2018 2849/18 Stanovení platů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2848/18 Stanovení platu ředitele Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2847/18 Stanovení platu ředitele Dětského domova, Horšovský Týn Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2846/18 Projekt Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s pracovním názvem „Výměna zdroje tepla a výplní, výměna prosklené střechy atria v budově SPŠ Tachov“ Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2845/18 Projekt Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s pracovním názvem „Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – návrh energetických úspor“ Gymnázia, Sušice, Fr. Procházky 324 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2844/18 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím - SŠ, Rokycany, Jeřabinová 96/III a SŠ živnostenská a ZŠ, Planá, Kostelní 129 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2843/18 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 - Škoda Fabia - Sedan Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2842/18 Souhlas s pořízením technologií pro modernizaci výpočetního prostředí příspěvkovou organizací Plzeňského kraje Střední průmyslovou školou strojnickou a Střední odbornou školou profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2841/18 Souhlas s přijetím darů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2840/18 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2839/18 Stanovení platu a odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2838/18 Odsouhlasení změny směrnice SÚS PK Sm 20/2015 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2837/18 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Optimalizace okruhů zimní údržby“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2836/18 Převod finančních prostředků do investičního fondu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2835/18 Schválení členství Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace v Klastru MECHATRONIKA, z.s. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2834/18 Vyloučení dopravce RegioJet a.s. z účasti v NŘ VZ„Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v PK pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun–Kařez–Rokycany–Plzeň–Klatovy) v letech 2020–2035" Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2833/18 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky uzavřené přímým zadáním s dopravcem ANEXIA BUS s.r.o. Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2832/18 Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou s dopravcem P. P. Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2831/18 Zařazení stavebních akcí a projektových dokumentací (PD) do seznamu akcí a PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2830/18 Zařazení stavebních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2829/18 Udělení souhlasu se zajištěním dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou Karlovarským krajem v územním obvodu Plzeňského kraje v roce 2019 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2828/18 Žádost o poskytnutí účelové dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok 2019 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 10. 12. 2018 2827/18 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 12. 2018 2826/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 4 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 12. 2018 2825/18 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, na Slovensko Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 12. 2018 2824/18 Vyhlášení dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2019 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
Č.1 - Pravidla programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje pro rok 2019 včetně příloh
Č.2 - Pravidla programu Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje pro rok 2019 včetně příloh
Č.3 - Pravidla programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2019 včetně příloh
OKP 10. 12. 2018 2823/18 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2019 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
č. 1 Pravidla programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 včetně příloh
č. 2 Pravidla programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 včetně příloh
č. 3 Pravidla programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 včetně příloh
OSV 10. 12. 2018 2822/18 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 12. 2018 2821/18 Vyřazení majetku – bezúplatný převod Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 12. 2018 2820/18 Změna pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - KOTEC o.p.s. Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 12. 2018 2819/18 Projekt Plánování sociálních služeb - Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji Šůchová Michaela, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 12. 2018 2818/18 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 12. 2018 2817/18 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 10. 12. 2018 2816/18 Poskytnutí finančních darů školám v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy V. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 10. 12. 2018 2815/18 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 10. 12. 2018 2814/18 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - vyhlášení dotačního programu Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 12. 2018 2813/18 Žádost města Klatovy o ponížení vratky části dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2016" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 12. 2018 2812/18 Zjednodušené podlimitní řízení k podlimitní veřejné zakázce „Rozšíření optické sítě CamelNET – úsek Blovice – Spálené Poříčí“ Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 12. 2018 2811/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů u projektu Metropolitní síť Klatovy - V. etapa Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 12. 2018 2810/18 Reciproční poskytnutí využití pozemků Plzeňského kraje za optická vlákna Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 12. 2018 2809/18 Vyhlášení dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 12. 2018 2808/18 Vyhlášení Dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019 Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2807/18 Změna termínu pro splnění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1890/18 ze dne 23. 04. 2018 Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2806/18 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 10. 12. 2018 2805/18 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 10. 12. 2018 2804/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2803/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Manětín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2802/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2801/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2800/18 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. M. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2799/18 Výkup pozemku v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x M. M. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2798/18 Výkup pozemku v k. ú. Radonice u Milavčí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. F., L. F., V. F., Z. F., Z. F. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2797/18 Výkup pozemku v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x M. F. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2796/18 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x T. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 12. 2018 2795/18 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím na dokončení rozpracovaných investičních akcí a změna účelu využití finančních prostředků Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2794/18 Rozpočtové opatření č. 242 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj, navýšení závazného ukazatele u Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2793/18 Rozpočtové opatření č. 241 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2792/18 Rozpočtové opatření č. 240 - dotace z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - projekt „Technická pomoc - Plzeňský kraj - kód 121“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2791/18 Rozpočtové opatření č. 239 - dotace MŽP - UZ 15091 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2790/18 Rozpočtové opatření č. 238 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení fin. vztahu Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2789/18 Rozpočtové opatření č. 237 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2788/18 Rozpočtové opatření č. 236 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2787/18 Rozpočtové opatření č. 235 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2786/18 Rozpočtové opatření č. 234 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Západočeské muzeum v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2785/18 Rozpočtové opatření č. 233 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
přehled příjemců příspěvku
OEK 10. 12. 2018 2784/18 Rozpočtové opatření č. 232 – Navýšení příjmů a výdajů, přesun z oblasti Zastupitelé, Doprava, Životní prostředí a Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení záv.ukazatelů Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 10. 12. 2018 2783/18 Rozpočtové opatření č. 231 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2782/18 Rozpočtové opatření č. 230 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2781/18 Rozpočtové opatření č. 229 - dotace MK - UZ 34002, 34021, 34057, 34070, 34502 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OEK 10. 12. 2018 2780/18 Rozpočtové opatření č. 228 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2779/18 Rozpočtové opatření č. 227 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Doprava, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2778/18 Rozpočtové opatření č. 226 – dotace MŠMT – UZ 33049, UZ 33063, UZ 33065, UZ 33069 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců finančních prostředků
OEK 10. 12. 2018 2777/18 Rozpočtové opatření č. 225 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijaté finanční prostředky v rámci realizace open air inscenace opery Prodaná nevěsta Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2776/18 Rozpočtové opatření č. 224 - navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport o zůstatek dotace – projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2775/18 Souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2774/18 Metodické pokyny zřizovatele pro příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 10. 12. 2018 2773/18 Stanovení odměny řediteli Centrálního nákupu, příspěvková organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 10. 12. 2018 2772/18 Změny v Komisích Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2771/18 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2019 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 10. 12. 2018 2770/18 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 12. 2018 2769/18 Uzavření smluv o poskytnutí vysílacího času a výrobě programového obsahu Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 12. 2018 2768/18 Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2019 - 2021 Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 10. 12. 2018 2767/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 12. 2018 2766/18 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 12. 2018 2765/18 Vyhlášení dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019
OŽP 10. 12. 2018 2764/18 Zadání veřejné zakázky s názvem Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 12. 2018 2763/18 Schválení uzavření smlouvy č. 11611842 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Chodová Planá - odstranění skládky pneumatik Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
ODSH 3. 12. 2018 2762/18 Schválení přípravy projektu „Plzeňská drezína na trati Plzeň Chlum - Chrást" Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 3. 12. 2018 2761/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
PRÁV 3. 12. 2018 2760/18 Založení ústavu „Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.“ Matějka Jan, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OŠMS 26. 11. 2018 2759/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 11. 2018 2758/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Dětského domova, Horšovský Týn Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 26. 11. 2018 2757/18 Uzavření dodatku č. 22 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2019 s dopravcem Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
PRÁV 19. 11. 2018 2756/18 Výběrové řízení na pozici ředitele Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 19. 11. 2018 2755/18 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 3. čtvrtletí roku 2018 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 19. 11. 2018 2754/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 19. 11. 2018 2753/18 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z dotačního programu „Individuální dotace poskytnuté z položky Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2752/18 Obec Skašov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2751/18 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2750/18 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2749/18 Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Prime Time Production s.r.o. Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2748/18 Česko-německý projekt „Ptačí hodinka BY-CZ“ Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2747/18 Poskytnutí dotace z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018 Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2746/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2745/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2744/18 Poskytnutí individuální dotace na akci „Krajská soutěžní výstava okrasného ptactva“ Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 11. 2018 2743/18 Poskytnutí individuální dotace na projekt „Obnova naučné stezky Rabštejn nad Střelou“ Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 19. 11. 2018 2742/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 11. 2018 2741/18 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společnostmi Domažlická nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 11. 2018 2740/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 11. 2018 2739/18 Souhlas s pořízením movitého majetku (sanitní vozidlo, vozidlo pro zajištění mobility krizového štábu, speciální vozidlo RZP, mobilní dieselagregát) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 11. 2018 2738/18 Záměr převzetí zdravotnické dopravní služby poskytované ZZS PK v Domažlicích společností Domažlická nemocnice, a.s., souhlas s nepeněžitým vkladem a schválení vyřazení movitého majetku Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 11. 2018 2737/18 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 11. 2018 2736/18 Veřejná zakázka „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje (2. vyhlášení)“ - výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKŘE 19. 11. 2018 2735/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 19. 11. 2018 2734/18 Účast Plzeňského kraje na zahraničních veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v termínu 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 Valtrová Irena, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 11. 2018 2733/18 Stanovení odměn Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 11. 2018 2732/18 Schválení projektové záměru, předložení projektové žádosti do Výzvy č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušných projektů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 11. 2018 2731/18 Vyřazení movitého majetku z hospodaření likvidací - Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 11. 2018 2730/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 - Peugeot Partner Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 11. 2018 2729/18 Vyřazení movitého majetku - Sportovní gymnázium Plzeň Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 11. 2018 2728/18 Souhlas s přijetím darů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 11. 2018 2727/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 19. 11. 2018 2726/18 Změna usnesení RPK č. 1598/18 ze dne 5.2.2018. Možnost předložení žádosti o podporu silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ rovněž do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 11. 2018 2725/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2393/18 ze dne 27.08.2018 v části vyřazení nákladního automobilu prodejem na vyřazení fyzickou likvidací Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 11. 2018 2724/18 Vyřazení strojní investice rýpadlo - nakladač prodejem a pořízení strojní investice rýpadlo - nakladač z fondu investic organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, pro rok 2019 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 11. 2018 2723/18 Schválení projektového záměru „REVITALIZACE ALEJÍ VE SPRÁVĚ SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O. – I. ETAPA“, předložení žádosti o dotaci do výzvy č. 108 Operačního programu životní prostředí a schválení realizace, předfinancování a kofinancování projektu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »