Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 7. 9. 2020 5213/20 Souhlas s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 25. 8. 2020 5212/20 IZ - informace o zajištění dopravní obslužnosti dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 25. 8. 2020 5211/20 Obec Štěnovický Borek – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 8. 2020 5210/20 Poskytnutí finančních prostředků formou peněžního daru obci Hnačov Plešmídová Jana, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 8. 2020 5209/20 Poskytnutí individuální dotace na nákup přepravního vleku pro přepravu poštovních holubů spolků Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, oblastního spolku Domažlice, z. s. Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 25. 8. 2020 5208/20 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
ODSH 25. 8. 2020 5207/20 Žádost obcí Třemošná a Zruč-Senec o souhlas se zavedením linky 445058, veřejné linkové dopravy Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 8. 2020 5206/20 Žádost obce Kařez o poskytnutí účelové dotace na pokrytí části výdajů spojených se zpracováním projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS a rozpočtu na akci „Stavební úprava přestupního uzlu u železniční zastávky Kařez“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OSV 25. 8. 2020 5205/20 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 25. 8. 2020 5204/20 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 25. 8. 2020 5203/20 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace – ukončení poskytování odborného sociální poradenství Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 25. 8. 2020 5202/20 Smlouva o podmínkách realizace projektu „Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 25. 8. 2020 5201/20 Prodej movitého majetku - výpočetní techniky zastupitelům Plzeňského kraje Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKHE 25. 8. 2020 5200/20 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2020" Tyc Jiří, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 8. 2020 5199/20 Rozpočtové opatření č. 163 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 8. 2020 5198/20 Rozpočtové opatření č. 162 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 25. 8. 2020 5197/20 Rozpočtové opatření č. 161 – snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Zdravotnictví a snížení daňových příjmů Plzeňského kraje Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 8. 2020 5196/20 Rozpočtové opatření č. 160 - dotace MF - UZ 98193 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 8. 2020 5195/20 Rozpočtové opatření č. 159 - dotace MF - UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 8. 2020 5194/20 Rozpočtové opatření č. 158 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení finančního vztahu u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 8. 2020 5193/20 Rozpočtové opatření č. 157 – Přesun finančních prostředků z oblasti Majetek do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 25. 8. 2020 5192/20 Zrušení podílu Plzeňského kraje na akci, zrušení akce a ukončení smlouvy Běloušková Ludmila, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 25. 8. 2020 5191/20 Vyvěšení běloruské vlajky na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5190/20 Schválení nových výsledků veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice a.s. - komplexní rekonstrukce kotelny - 2. vyhlášení" Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 17. 8. 2020 5189/20 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2020 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 17. 8. 2020 5188/20 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 2. čtvrtletí r. 2020 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5187/20 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5186/20 IZ - Nepřijetí neinvestičních dotací z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020“ Síbalová Petra, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5185/20 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5184/20 Město Kralovice - žádost o prodloužení termínu realizace akce Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5183/20 Prodloužení termínů realizace projektů Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5182/20 Realizace projektu „Podpora výsadby stromů v Plzeňském kraji 2020“ Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5181/20 Změna smlouvy o dílo č. 31642020 s názvem Výsadba nových dřevin 2020 v obcích Plzeňského kraje - Dodatek č. 1 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5180/20 Poskytnutí věcných darů formou poukazů obcím v soutěži obcí v třídění komunálního odpadu Kroupar Jan, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5179/20 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020, 2. část Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5178/20 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2020) a uzavření veřejnoprávní smlouvy Kroupar Jan, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotace k podpoře
OŽP 17. 8. 2020 5177/20 Poskytnutí individuální dotace na ošetření veřejné zeleně v městě Kdyně - místní část Hluboká Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5176/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5175/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Retence vody v krajině 2020 – dotační titul č. 2 Výsadba stromů pro podporu retence 2020 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5174/20 Individuální dotace na projekt „Zajištění zásobování vodou“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5173/20 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů SV Rokycany – Hrádek – Strašice a SV Plzeňská aglomerace“ Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5172/20 Poskytnutí individuální dotace na pořádání střelecké soutěže „Celostátní přebor ve střelbě na asfaltové terče 2020" Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5171/20 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti psích útulků v Němčovicích a Borovně v roce 2020 Nejedlá Martina, Bc. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5170/20 Poskytnutí individuální dotace na akci „Podpora činnosti Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu, v oblasti práce s dětmi a mládeží“ v roce 2020 Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 8. 2020 5169/20 Poskytnutí individuální dotace na podporu akce 12. ročník Slavnosti jablek 2020 v sadech Nebílovy Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 17. 8. 2020 5168/20 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 8. 2020 5167/20 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Dětský domov Trnová, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 8. 2020 5166/20 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 8. 2020 5165/20 Bezúplatný převod (darování) zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb v Plzeňském kraji Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 8. 2020 5164/20 Dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 8. 2020 5163/20 Souhlas s uzavřením dohody o zajištění činnosti výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje - oblast Kralovice a okolí Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 8. 2020 5162/20 Výběrové řízení na člena představenstva společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 8. 2020 5161/20 Schválení mimořádné odměny předsedovi představenstva Klatovské nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 17. 8. 2020 5160/20 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 17. 8. 2020 5159/20 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 17. 8. 2020 5158/20 Vintířova stezka - vytvoření symbolických relaxačních míst Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5157/20 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1936/18 ze dne 23. dubna 2018 – aktualizace projektů Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 17. 8. 2020 5156/20 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2020 Valtrová Irena, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5155/20 Vyřazení movitého majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 na Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 a Střední školu živnostenskou a Základní školu, Planá bezúplatným převodem Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5154/20 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5153/20 Žádost o změnu účelovosti použití investičních prostředků Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5152/20 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5151/20 Poskytnutí neinvestiční dotace školám na úhradu nákladů na zajištění péče o děti v době nouzového stavu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5150/20 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5149/20 Vyhlášení soutěží Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5148/20 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5147/20 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5146/20 Souhlas s pořízením movitého majetku Střední školou zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5145/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5144/20 Jmenování likvidátora společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o., se sídlem Národních mučedníků 141, Klatovy IV, 339 01 Klatovy, IČO: 27967697 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5143/20 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací a prodejem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5142/20 Vyřazení investičních projektových dokumentací 2015 - 2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5141/20 Návrh na rozhodnutí sporu ze Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou uzavřené dne 03.02.2009 se společností ČSAD autobusy Plzeň a. s. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5140/20 Uzavření smluv mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 na realizaci akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy a schválení nabytí finančních prostředků Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5139/20 Uzavření Prohlášení o spolupráci při budování nové železniční zastávky v obci Dýšina Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5138/20 Uzavření Rámcové dohody pro úpravu smluvních vztahů při provozování linky MHD Stříbro s městem Stříbro Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5137/20 Dodatek č. 34 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5136/20 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 25172019 - obec Nezvěstice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5135/20 Uzavření dodatku smlouvy o dílo na zpracování Posouzení vlivů Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje na životní prostředí Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5134/20 Uzavření dodatků ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravcem České dráhy, a. s. za účelem promítnutí povinnosti dopravce zapojit se do Systému jednotného tarifu Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5133/20 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na trati č. 170 Plzeň – Cheb Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 17. 8. 2020 5132/20 Změna platu ředitele Západočeské galerie v Plzni, p. o. Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 8. 2020 5131/20 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 8. 2020 5130/20 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2020 - poskytnutí dotace náhradníkovi Obci Hradec Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 8. 2020 5129/20 Dodatek č. 12 zřizovací listiny Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 8. 2020 5128/20 Souhlas s pořízením movitého majetku - Západočeská galerie v Plzni, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 8. 2020 5127/20 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5126/20 Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovitostí - Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5125/20 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5124/20 Stanovení odměn - sociální oblast Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5123/20 Jmenování ředitele/ředitelky - zařízení sociálních služeb Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5122/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5121/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5120/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě 00902019 Svaz stomiků Plzeňského kraje, z.s. Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5119/20 Změna úhrad za stravu Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5118/20 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace – movitý majetek Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5117/20 Osobní ochranné pracovní prostředky – zřizované příspěvkové organizace – sociální oblast Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5116/20 Nákup jednorázových ochranných obleků Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5115/20 Pověření výkonem SOHZ - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5114/20 Prohlášení o vzájemné spolupráci Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5113/20 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5112/20 Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5111/20 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 - pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5110/20 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5109/20 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021 Krs Matyáš, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5108/20 Dodatek č. 8 zřizovací listiny Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5107/20 Souhlas s přijetím peněžního daru – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 17. 8. 2020 5106/20 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Videa a fotografie popisující stanovené kuchařské postupy“ Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 8. 2020 5105/20 Spolupráce Plzeňského kraje s ostatními kraji ČR ve formě využití systémové infrastruktury v technologickém centru Plzeňského kraje při vedení digitálních technických map krajů Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 8. 2020 5104/20 Licenční smlouva na poskytnutí multilicence k aplikaci Hostovaná elektronická spisová služba AthenA s dodavatelem S&T CZ s.r.o. Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 8. 2020 5103/20 Výběr dodavatele na plnění nadlimitní VZ Zajištění provozu a správy Digitální technické mapy PK (výsledek otevřeného zadávacího řízení) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 8. 2020 5102/20 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Aktivní prvky pro Krajský úřad Plzeňského kraje a regionální komunikační infrastrukturu Plzeňského kraje CamelNET Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 8. 2020 5101/20 Schválení projektového záměru Rozšíření digitální technické mapy Plzeňského kraje, včetně podání projektové žádosti o podporu projektu do Výzvy MPO Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 8. 2020 5100/20 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2020“ – 2. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č.1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
OKŘ 17. 8. 2020 5099/20 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 8. 2020 5098/20 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2020 - 1. část Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 8. 2020 5097/20 Schválení rozdělení dotací místním akčním skupinám a mikroregionům PK v roce 2020 Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 8. 2020 5096/20 Stavba roku Plzeňského kraje 2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5095/20 Změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5094/20 Schválení výsledků veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice a.s. - rekonstrukce, projektová dokumentace" Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5093/20 Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny realizovaná v rámci Výzvy - „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ - uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 27. 04. 2020 Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5092/20 Souhlas s odstraněním stavby v areálu Klatovské nemocnice, a. s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5091/20 Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Horšov x SOŠ a SOU Horšovský Týn Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5090/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5089/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5088/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5087/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Fleky Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5086/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5085/20 Směna pozemků v k. ú. Skviřín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x J. K., M. K. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5084/20 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5083/20 Výkup pozemků v k. ú. Mchov a k. ú. Nové Sedliště - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x AGROKLAS Staré Sedliště, a. s., P. H. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5082/20 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov - ves – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x O. R. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5081/20 Koupě pozemků v k.ú. Nýřany – Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje x Pláňská zemědělská s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 8. 2020 5080/20 Koupě pozemků v k.ú. Klatovy x Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o., postupné ukončení výpůjčky Školního statku Klatovy – Činov, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5079/20 Rozpočtové opatření č. 156 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5078/20 Rozpočtové opatření č. 155 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 17. 8. 2020 5077/20 Rozpočtové opatření č. 154 – Přesun z oblasti Majetek a Informatika do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 17. 8. 2020 5076/20 Rozpočtové opatření č. 153 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5075/20 Rozpočtové opatření č. 152 - přesun z oblastí Informatika a Zastupitelé do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5074/20 Rozpočtové opatření č. 151 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - dar od společnosti ČEPS a.s. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5073/20 Rozpočtové opatření č. 150 - dotace MPSV - UZ 13351, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 17. 8. 2020 5072/20 Rozpočtové opatření č. 149 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK o vratky dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5071/20 Rozpočtové opatření č. 148 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK o vratky dotací v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5070/20 Rozpočtové opatření č. 147 – přesun finančních prostředků z oblasti Školství, tělovýchova a sport do oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5069/20 Rozpočtové opatření č. 146 - navýšení výdajů v oblasti Vnitřní správa KŘE z Fondu zaměstnavatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5068/20 Rozpočtové opatření č. 145 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5067/20 Rozpočtové opatření č. 144 - dotace MMR – UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5066/20 Rozpočtové opatření č. 143 - navýšení výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5065/20 Rozpočtové opatření č. 142 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5064/20 Rozpočtové opatření č. 141 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5063/20 Rozpočtové opatření č. 140 – Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun z oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 17. 8. 2020 5062/20 Rozpočtové opatření č. 139 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33155 a UZ 33160 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5061/20 Rozpočtové opatření č. 138 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5060/20 Rozpočtové opatření č. 137 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5059/20 Rozpočtové opatření č. 136 - dotace MZdr ČR - UZ 35500 a UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5058/20 Rozpočtové opatření č. 135 - snížení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - prostředky Rezervního fondu PK Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5057/20 Rozpočtové opatření č. 134 - snížení daňových příjmů a snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Ostatní financování Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5056/20 Rozpočtové opatření č. 133 – snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Vnitřní správa VVŽÚ, KŘE, IT Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5055/20 Rozpočtové opatření č. 132 – snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5054/20 Rozpočtové opatření č. 131 – snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, snížení závazných ukazatelů u organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5053/20 Rozpočtové opatření č. 130 – snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Zastupitelé a přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5052/20 Rozpočtové opatření č. 129 – snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport, snížení závazného ukazatele u p.o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příspěvkových organizací
OEK 17. 8. 2020 5051/20 Rozpočtové opatření č. 128 - snížení výdajů v oblasti Kultura a cestovní ruch, snížení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5050/20 Rozpočtové opatření č. 127 - snížení výdajů v oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5049/20 Rozpočtové opatření č. 126 - snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5048/20 Rozpočtové opatření č. 125 - snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Regionální rozvoj Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5047/20 Rozpočtové opatření č. 124 - snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5046/20 Rozpočtové opatření č. 123 - snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5045/20 Rozpočtové opatření č. 122 – přesun z oblasti Životní prostředí do oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 8. 2020 5044/20 Rozpočtové opatření č. 121 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí, navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5043/20 Uzavření dodatku č. 41 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě Šimicová Lucie Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5042/20 Uzavření Dodatku č. 40 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě Šimicová Lucie Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 17. 8. 2020 5041/20 Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje Raisová Lenka, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘ 17. 8. 2020 5040/20 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2019 Kraus Ivan, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5039/20 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1310/19 ze dne 16. 12. 2019 a schválení dodatku ke smlouvě č. 00052020 uzavřené 4. března 2020 na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1311/19 ze dne 16. 12. 2019 Síbalová Petra, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 17. 8. 2020 5038/20 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 17. 8. 2020 5037/20 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2020 Buřičová Petra, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 17. 8. 2020 5036/20 Přijetí darovaných respirátorů FFP2 od provincie Zhejiang Kozel Milan, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 17. 8. 2020 5035/20 Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci Běloušková Ludmila, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 17. 8. 2020 5034/20 Schválení záměru realizace 7. ročníku Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje v roce 2021 Vafková Helena, DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OSV 17. 8. 2020 5033/20 Žádost o dotaci v dotačním programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 Krs Matyáš, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
ODSH 7. 7. 2020 5032/20 Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 7. 7. 2020 5031/20 Poskytnutí dotace v oblasti kultury Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OEK 7. 7. 2020 5030/20 Rozpočtové opatření č. 120 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 7. 7. 2020 5029/20 Ukončení příjmu žádostí a odvolání pravidel dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5028/20 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5027/20 Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5026/20 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5025/20 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5024/20 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2019 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5023/20 Schválení mimořádných odměn členům představenstev a rad jednatelů nemocnic založených Plzeňským krajem za rok 2019 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »