Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 24. 5. 2021 820/21 Rozpočtové opatření č. 98 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 819/21 Platební výměr č. 21a/2021 Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Matějka Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 818/21 Výzva Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k vrácení části dotace Matějka Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 817/21 Směna nemovitostí v k.ú. Horšov, Klenová a dalších k.ú. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Galerie Klatovy, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, středisko Plzeň-jih x Lesy ČR, státní podnik Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 816/21 Žádost zastupitele Plzeňského kraje o zařazení bodu jednání na program Zastupitelstva Plzeňského kraje Matějka Ladislav, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 24. 5. 2021 815/21 IZ - Předložení projektových záměrů do Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2014 - 2020, prioritní osy 6 React-EU Váchalová Petra Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 24. 5. 2021 814/21 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí roku 2021 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 813/21 IZ - Výroční zprávy za rok 2020 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 812/21 IZ - Informace o vyúčtování období 14.6.2020 - 12.12.2020 dle Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast SEVER a JIH Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 811/21 IZ - Informace o vyúčtování období 14.6.2020 - 12.12.2020 dle Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 810/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů PK (běžné výdaje) - oblast Majetek Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OFPEU 24. 5. 2021 809/21 Příkazní smlouva mezi Plzeňským krajem a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, na realizaci pilotního programu „Akcelerace firem“ pro rok 2021 Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 808/21 Výsledek veřejných zakázek malého rozsahu „Vintířova stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů“, „Vintířova stezka – vytvoření symbolických relaxačních míst“ a „Vintířova stezka – vytvoření informačních panelů & laviček“ Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 24. 5. 2021 807/21 Nájem nebytových prostor pro potřeby Krajského úřadu Plzeňského kraje Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 24. 5. 2021 806/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 805/21 Stanovení odměny ředitelce Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 804/21 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 24. 5. 2021 803/21 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 2. kolo Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 24. 5. 2021 802/21 Navýšení objemu finančních prostředků dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 801/21 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 800/21 Stanovení mimořádných odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 799/21 Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice" - záměr podání žádosti do Programu 013 310 Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 798/21 Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice" - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionální operačního programu REACT-EU Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 797/21 Změna kapacit u poskytovaných sociálních služeb – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 796/21 Informování o změně úhrad - zařízení sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 795/21 Pověření SOHZ - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 794/21 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2022 - sociální služby Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 793/21 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 792/21 Dotace statutárnímu městu Plzeň na provoz evakuačního krizového střediska pro lidi bez domova Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 791/21 Individuální dotace odboru sociálních věcí 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 790/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 789/21 Žádost o výjimku ze směrnice Ciglerová Jitka, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 788/21 Žádost obce Křenovy o poskytnutí individuální účelové dotace na vybudování dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3 mezi obcí Semošice a Křenovy na k.ú. Křenovy Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 787/21 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2021 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 786/21 Zařazení stavebních akcí z úspor do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných a připravovaných roce 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 785/21 Zařazení akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK (cyklostezkách) v PK,spolufinancování z FD, pověření přípravou, komplexní administrací, realizací a podpisem smlouvy SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 784/21 Uzavření dodatků pro rok 2021 ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících/smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 783/21 Uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 8600003186 příspěvkovou organizací SÚS PK s dobou nájmu na 5 let Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 782/21 Převod prostředků z rezervního fondu SÚS PK a pořízení strojní investice z fondu investic SÚS PK a souhlas s použitím rezervního fondu na rozvoj organizace Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 781/21 Poskytnutí finančních prostředků z FD PK organizaci SÚS PK na realizaci akcí spočívajících v odstranění nebezpečných míst vzniklých v důsledku zimního období na pozemních komunikacích Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 780/21 Vyúčtování období 15. 12. 2019 - 12. 12. 2020 dle Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 779/21 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plz. kraje na základě dotací/darů/fin. přísp. ze strany měst, obcí svazku obcí a obch. společ. na jejich provoz a vypořádání těchto dotací/darů za období od 14.06.2020 do 12.12.2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 778/21 Souhlas s navýšením celkové maximální částky NFV projektu „II/191 Janovice – Nýrsko“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 777/21 Žádost obcí Třemošná a Zruč-Senec o souhlas se zavedením linky 445058, veřejné linkové dopravy Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 776/21 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 775/21 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 774/21 Výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2020 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 773/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s Plzeňskou filharmonií, obecně prospěšnou společností Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 772/21 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 771/21 Návratná finanční výpomoc – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. - expozice Chanovice Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 770/21 Návratná finanční výpomoc – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. - expozice Klatovy Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 769/21 Návratná finanční výpomoc – Západočeské muzeum v Plzni, p. o. Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 768/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2021 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 767/21 Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku smlouvy o nájmu depozitárních prostor Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 766/21 Platové postupy Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 765/21 Stanovení odměn na základě ukončení působení ve vedoucích pracovních místech ředitelů školských příspěvkových organizací Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 764/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4271/19 ze dne 9. prosince 2019 – aktualizace finančních nákladů projektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 podaného v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 763/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2509/18 ze dne 1. října 2018 – aktualizace finančních nákladů projektu Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89 podaného v rámci 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 762/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 331/17 ze dne 27. února 2017 – aktualizace finančních nákladů projektu Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 podaného v rámci 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 761/21 Zprávy o činnosti organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2020 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 760/21 Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o. v likvidaci – účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2020 po zdanění Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 759/21 Posun termínu Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR na rok 2022 a schválení účasti na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2022 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 758/21 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 757/21 Navýšení předfinancování a kofinancování výdajů projektu Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 756/21 Vrácení části dotace dle ust. § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 755/21 Záměr zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby „Odborné vzdělávací akce pedagogů z projektu Plzeňského kraje 2021–2023“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 754/21 Poskytnutí neinvestiční dotace určeným školám na zajištění péče o děti v době nouzového stavu za období leden-duben 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 753/21 Dodatek ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 752/21 Souhlas se záměrem uzavření pachtovní smlouvy – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 751/21 Souhlas se změnou funkčního charakteru nemovitosti a stavebními úpravami přesahujícími úroveň běžné údržby – Dětský domov, Nepomuk Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 750/21 Souhlas s bezúplatným převodem drobného investičního majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78, příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 749/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 748/21 Vyhlášení dotačního programu/titulu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 – 2. kolo Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 24. 5. 2021 747/21 Školské rady - jmenování členů Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 746/21 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 89/20 ze dne 21.12.2020 Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 745/21 Změna účelu využití investičních finančních prostředků - Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56, IČO: 69456330 Dohnal Roman, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 744/21 Zrušení zadávacího řízení s názvem „Rokycanská nemocnice a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny – 2. vyhlášení“ a vyhlášení nového zadávacího řízení s názvem „Rokycanská nemocnice a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny - 3. vyhlášení“ Dohnal Roman, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 743/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 742/21 Směna pozemků v k. ú. Mýto v Čechách a v k. ú. Strašice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x J. C.M. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 741/21 Směna pozemků v k. ú. Starý Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. D. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 740/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Neznašovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Vrhaveč Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 739/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mezholezy u Černíkova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mezholezy Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 738/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Střapole - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR - Správa železnic, s. o. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 737/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mlečice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Mlečice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 736/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Žákava, Štítov u Blovic, Otov u Nového Kramolína, Černice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Domažlice, Plzeň-město x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 735/21 Bezúplatné nabytí nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň 323 00 x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 734/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 733/21 Výkup části pozemku v k. ú. Ostrov u Stříbra, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x V. A. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 732/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x J. M., J. B. a B. B. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 731/21 Výkup pozemků v k. ú. Svrčovec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. K., V. Š. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 730/21 Výkup pozemku v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. Ch. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 729/21 Výkup pozemku v k. ú. Druztová - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x J. Š. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 728/21 Výkup pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. P. Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 727/21 Výkup pozemku v k. ú. Dolní Lhota u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. S. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 726/21 Prodej pozemku v k. ú. Dražovice u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x J. A. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 725/21 Rozpočtové opatření č. 97 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 724/21 Rozpočtové opatření č. 96 - navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Regionální rozvoj Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 723/21 Rozpočtové opatření č. 95 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 5. 2021 722/21 Rozpočtové opatření č. 94 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 721/21 Rozpočtové opatření č. 93 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj, navýšení závazných ukazatelů - soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VII. Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 720/21 Rozpočtové opatření č. 92 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 719/21 Rozpočtové opatření č. 91 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 718/21 Rozpočtové opatření č. 90 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Sociální věci - Program podpory sociálních služeb v PK Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 717/21 Rozpočtové opatření č. 89 - Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 5. 2021 716/21 Rozpočtové opatření č. 88 – dotace MŠMT – UZ 33063 a dotace MMR - UZ 17039 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 715/21 Rozpočtové opatření č. 87 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 714/21 Rozpočtové opatření č. 86 - přesun z oblastí Majetek a Zastupitelé do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p.o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 713/21 Rozpočtové opatření č. 85 - Sociální věci - změny finančních vztahů u p.o. - UZ 13305 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 24. 5. 2021 712/21 Rozpočtové opatření č. 84 - Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura - navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 711/21 Rozpočtové opatření č. 83 – Přesun finančních prostředků z oblasti Sociální věci do oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 710/21 Rozpočtové opatření č. 82 – přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Majetek do rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 709/21 Rozpočtové opatření č. 81 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 708/21 Rozpočtové opatření č. 80 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 707/21 Rozpočtové opatření č. 79 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 706/21 Rozpočtové opatření č. 78 – přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 705/21 Rozpočtové opatření č. 77 - dotace MZdr ČR - UZ 35018 a 35025, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. a u Dětského domova Trnová, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 704/21 Rozpočtové opatření č. 76 – Přesun z oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj a Sociální věci do oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 703/21 Rozpočtové opatření č. 75 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační program „Program stabilizace a obnovy venkova PK 2021“ Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 702/21 Rozpočtové opatření č. 74 - dotace MPSV - UZ 13351, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 24. 5. 2021 701/21 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020 Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 700/21 Účelová dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 24. 5. 2021 699/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 24. 5. 2021 698/21 Zřízení přírodního parku Berounka Bůžková Renáta, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 24. 5. 2021 697/21 Zřízení přírodní rezervace Janovský mokřad Bůžková Renáta, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 24. 5. 2021 696/21 Prodloužení termínu doložení závěrečného vyúčtování v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 24. 5. 2021 695/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 24. 5. 2021 694/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 24. 5. 2021 693/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 24. 5. 2021 692/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 2. část Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 24. 5. 2021 691/21 Poskytnutí dotace z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2021) a uzavření veřejnoprávní smlouvy Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
ORR 24. 5. 2021 690/21 Obec Modrava - prodloužení závazných termínů Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 24. 5. 2021 689/21 Poskytnutí individuálních dotací Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 24. 5. 2021 688/21 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021 Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 24. 5. 2021 687/21 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2021 - 1. část Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 24. 5. 2021 686/21 Stavba roku Plzeňského kraje 2020 Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 24. 5. 2021 685/21 Vyhlášení dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2021 Milerová Jaroslava, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1: Pravidla dotačního titulu
Příloha Pravidel dotačního titulu - čestné prohlášení
Příloha Pravidel dotačního titulu - vzor žádosti
ORR 24. 5. 2021 684/21 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021 - souhlas s rozdělením dotací Hessová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
ORR 24. 5. 2021 683/21 Dotační program Podpora místních akčních skupin a mikroregionů v Plzeňském kraji 2021 - vyhlášení programu Hessová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 5. 2021 682/21 Přesunutí termínu realizace 7. ročníku Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje z roku 2021 na rok 2022 Kapicová Helena, DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 681/21 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2020 Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 680/21 Individuální dotace pro obec Borovno na nákup cisternové automobilové stříkačky Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 679/21 Rozdělení dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 678/21 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 677/21 Změna účelu čerpání dotace obec Kařez Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 676/21 Prodloužení termínů dotace Stodská nemocnice, a.s. Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 675/21 Poskytnutí finančních darů školám v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VII. Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 24. 5. 2021 674/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021 Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 24. 5. 2021 673/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 24. 5. 2021 672/21 Schválení mimořádných odměn členům představenstev a rad jednatelů nemocnic Plzeňského kraje za rok 2020 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 24. 5. 2021 671/21 Volba nového člena představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 24. 5. 2021 670/21 Vyřazení movitého majetku (1 ks Honda CR-V 2,0 ESMT, 1 ks Škoda Octavia 1,9 TDI, 4 ks VW TRANSPORTER T5) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 24. 5. 2021 669/21 Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce IT vybavení pro velkokapacitní očkovací místo proti COVID-19 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 24. 5. 2021 668/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli Záchranná služba Royal Rangers Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 667/21 Dodatek č. 1 Prohlášení o vzájemné spolupráci Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OVVŽÚ 26. 4. 2021 666/21 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2021 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 665/21 IZ - Informace o vyúčtování období 1.1.2020 - 13.06.2020 dle Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 664/21 IZ - Zpráva o průběhu jednání s dopravcem Z-Group bus a.s. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 663/21 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 662/21 Změna účelu dotace poskytované z programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 661/21 Vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu „Vintířova stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů“ „Vintířova stezka – vytvoření symbolických relaxačních míst“ a "Vintířova stezka – Vytvoření informačních panelů & laviček" Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 660/21 Inventarizační zpráva Plzeňského kraje za rok 2020 Zaoral Martin, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OPL 26. 4. 2021 659/21 Účetní závěrka organizace Centrální nákup, příspěvková organizace, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OPL 26. 4. 2021 658/21 Zpráva o činnosti Centrálního nákupu, příspěvkové organizace za rok 2020, plán činnosti na rok 2021 Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 657/21 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 656/21 Stanovení odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 655/21 Změna úhrad za stravu v organizaci Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 654/21 Souhlas k přijetí peněžních prostředků Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 653/21 Souhlas s bezplatným využíváním služebního vozidla Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 652/21 Individuální dotace OSV 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 651/21 Zpráva o činnosti SÚS PK za rok 2020 včetně schválení účetní závěrky a schválení rozdělení hospodářského výsledku organizace do fondů Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 650/21 Vystavení Objednávek Plzeňského kraje, kterými je vymezen přehled linek a spojů pro jízdní řád 2020/21, které se Plzeňský kraj zavazuje finančně kompenzovat Středočeskému a Jihočeskému kraji Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 649/21 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plz. kraje na základě dotací/darů/fin.přísp. ze strany měst, obcí, svazku obcí a obch. společ. na jejich provoz a vypořádání těchto dotací/darů za rok 2020 (období 1.1.2020 – 13.6.2020) Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 648/21 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 a 2020 Z-Group bus a.s.(do 13.6.2020) – vyhodnocení roku oznámením Objednatele Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 647/21 Zrušení nabídkového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad“ – část 2 – Český les Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 646/21 Bezúplatné nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „Obytná zóna Plzeň Valcha – 1. etapa, SO 01 Křižovatka Sulkovská – Dobřanská“ – úprava křižovatky na silnici III/18043 a prodloužení mostu ev. č. 18043-2 do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 645/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS – úsek č. 1, 2“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 644/21 Příspěvek společností na dopravní obslužnost na období od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 - darovací smlouvy s DIOSS Nýřany a.s. a Geis CZ s.r.o. a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s KS-Europe s.r.o. a NOVEM Car lnterior Design k.s. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 643/21 Dotace od obcí na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst a obcí Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 642/21 Uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 641/21 Uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast SEVER a JIH Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 640/21 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 639/21 Uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro mezinárodní autobusovou linku Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais zjišťovanou dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. pro rok 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 638/21 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících/ o závazku veřejné služby v drážní dopravě za I. čtvrtletí 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 637/21 Uložení smluvní pokuty dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících VLD k zajištění obslužnosti PK pro oblast JIH a SEVER Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 636/21 Doplatky dopravcům v drážní dopravě za plnění smluv o veřejných službách v přepravě cestujících/smluv o závazku veřejné služby v roce 2020 na základě celkových ročních vyúčtování kompenzace Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 635/21 Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 634/21 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 633/21 Dočasné umístění sbírkových předmětů spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, v sídle Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 632/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 6 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2021 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 631/21 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 630/21 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 629/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 628/21 Účetní závěrky a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2020 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »