Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 10. 6. 2019 3550/19 Souhlas s dalšími postupnými kroky (vyhlášení zadávacího řízení VZ) v rámci projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ realizované zadavatelem SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 3. 6. 2019 3549/19 Uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 3. 6. 2019 3548/19 Stanovisko k návrhu zonace Národního parku Šumava Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OEK 27. 5. 2019 3547/19 Rozpočtové opatření č. 105 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91628 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 27. 5. 2019 3546/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OIM 27. 5. 2019 3545/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Sociální služby Sv. Jana, z. s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 27. 5. 2019 3544/19 Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1: Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje
Příloha č. 2: Výkaz k cestovnímu příkazu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje (vyúčtování paušálních cestovních náhrad)
OŠMS 20. 5. 2019 3543/19 Schválení podání žádosti odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje do výzvy č. 092 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OIT 20. 5. 2019 3542/19 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 - prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017-2018“ Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3541/19 Rozpočtové opatření č. 104 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3540/19 Rozpočtové opatření č. 103 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 20. 5. 2019 3539/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3538/19 IZ - Výroční zprávy za rok 2018 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3537/19 IZ – Monitoring spotřeby energií v budovách ve vlastnictví PK a energetický management Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3536/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Stuchlíková Alena Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna poskytnout dotaci RPK
OŽP 20. 5. 2019 3535/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3534/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3533/19 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3532/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3531/19 Poskytnutí individuálních dotací dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3530/19 Poskytnutí individuální dotace na výměnu zářivkových těles ve výstavní hale Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Nezvěstice Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3529/19 Poskytnutí účelových peněžitých darů spolkům Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3528/19 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Zajištění laboratorních vyšetření na mor včelího plodu (MVP)“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 20. 5. 2019 3527/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OKP 20. 5. 2019 3526/19 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji v roce 2019 Valtrová Irena, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3525/19 Stanovení platu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3524/19 Platové postupy Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3523/19 Stanovení odměn Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3522/19 Zprávy o činnosti organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3521/19 Přeshraniční projekt „Mluvíme spolu, učíme se spolu“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3520/19 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 – kopírka Minolta bizhub C352 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3519/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3518/19 Souhlas s pořízením movitého majetku - Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3517/19 Souhlas s technickým zhodnocením nemovitého majetku Plzeňského kraje předaného k hospodaření Střední škole, Rokycany, Jeřabinová 96/III Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3516/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3515/19 Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3514/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2019 3513/19 Zrušení obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3512/19 Změna usn. RPK č. 2598/18 – Vyhlášení veřejné zakázky „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek „Plzeňsko“ a celek „Jihozápad“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3511/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2996/19 ze dne 21.01.2019 v části pořízení strojní investice – nákladního automobilu kategorie N3G 18 t včetně nástavby pro výspravu komunikací tryskovou metodou Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3510/19 Veřejná zakázka „Rozšíření komplexní služby na nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů na území Plzeňského kraje“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3509/19 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3508/19 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě – Turistický vlak Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3507/19 Zařazení stavebních akcí a projektových dokumentací z úspor do seznamu akcí a PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3506/19 Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3505/19 Výjimka ze Směrnice RPK č. 3/2014 O hospodaření s dlouhodobým majetkem v příspěvkových organizacích zřízených Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2019 3504/19 Příprava realizace akce Přestupní uzel Klatovy, železniční stanice Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 20. 5. 2019 3503/19 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 5. 2019 3502/19 Výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2018 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 5. 2019 3501/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 1. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 5. 2019 3500/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 5. 2019 3499/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 4 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 5. 2019 3498/19 Souhlas s pořízením movitého majetku - Západočeská galerie v Plzni, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3497/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3496/19 Stanovení odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3495/19 Vyřazení movitého majetku z hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3494/19 Informace o změně úhrad za ubytování a stravování s účinností od 1. 7. 2019 v organizaci Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3493/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3492/19 Navýšení vyrovnávací platby - MÚSS Plzeň Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3491/19 Individuální dotace odbor sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3490/19 Člověk v tísni - pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - výzva MAS Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3489/19 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2020 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3488/19 Poskytování nových druhů sociálních služeb zřizovanými příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3487/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, třetí kolo" Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3486/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3485/19 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 20. 5. 2019 3484/19 Účelové dotace v rámci dotačního titulu Ochrana měkkých cílů Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 20. 5. 2019 3483/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 5. 2019 3482/19 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Registru smluv s NAKIT, s.p Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 5. 2019 3481/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 5. 2019 3480/19 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“ Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 5. 2019 3479/19 Vyhlášení dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2019 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1: Pravidla dotačního titulu
ORR 20. 5. 2019 3478/19 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 - souhlas s rozdělením dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 5. 2019 3477/19 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 20. 5. 2019 3476/19 Individuální dotace pro Západočeskou hasičskou ligu Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3475/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 596/18 ze dne 09.04.2018 (výkup pozemků v k. ú. Křimice od sedmi podílových spoluvlastníků L.) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3474/19 Plzeňský kraj – SÚS PK x ČR – Státní pozemkový úřad - majetkoprávní vypořádání melioračních kanálů v rámci stavby Městského okruhu – 2.etapa Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3473/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Žlíbek a k. ú. Divišovice u Děpoltic; středisko Pzeň–sever, k. ú. Rozněvice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3472/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3471/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Milčice, Stráž u Domažlic, Chocomyšl, Těšovice u Kolovče, Třebčice, Vlčtejn, Zdemyslice, Tlučná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3470/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vranov u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mnichov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3469/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tasnovice a v k. ú. Horšovský Týn – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3468/19 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3467/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Obora u Tachova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Lesy ČR, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3466/19 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x V. H. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3465/19 Výkup pozemku v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x F. H., A. H. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3464/19 Výkup pozemku v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. P. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3463/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x J. K. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3462/19 Výkup pozemku v k. ú. Pivoň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Z. O. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3461/19 Výkup pozemku v k. ú. Chrást u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x Areál Chrást spol. s r. o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3460/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Klatovy formou veřejné obchodní soutěže prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3459/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Louka nad Otavou formou výběrového řízení obálkovou metodou Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3458/19 Rozpočtové opatření č. 102 - navýšení příjmů a přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3457/19 Rozpočtové opatření č. 101 - UZ 13307, navýšení finančních vztahů Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3456/19 Rozpočtové opatření č. 100 – Přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3455/19 Rozpočtové opatření č. 99 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3454/19 Rozpočtové opatření č. 98 - dotace MPSV - UZ 13015 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3453/19 Rozpočtové opatření č. 97 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3452/19 Rozpočtové opatření č. 96 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3451/19 Rozpočtové opatření č. 95 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3450/19 Rozpočtové opatření č. 94 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 5. 2019 3449/19 Rozpočtové opatření č. 93 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekt „Technická pomoc - Plzeňský kraj - kód 121“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3448/19 Rozpočtové opatření č. 92 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 5. 2019 3447/19 Rozpočtové opatření č. 91 – dotace MŠMT – UZ 33166 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3446/19 Rozpočtové opatření č. 90 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3445/19 Rozpočtové opatření č. 89 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3444/19 Rozpočtové opatření č. 88 - dotace MMR - UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3443/19 Rozpočtové opatření č. 87 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3442/19 Rozpočtové opatření č. 86 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3441/19 Návrhy závěrečného účtu Plzeňského kraje a řádné účetní závěrky účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 20. 5. 2019 3440/19 Veřejná zakázka „Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2019 - 2021" - výběr dodavatele Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 20. 5. 2019 3439/19 Prodloužení termínu pro podávání žádostí do dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 20. 5. 2019 3438/19 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 20. 5. 2019 3437/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 20. 5. 2019 3436/19 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018 Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3435/19 Zařazení turistického vlaku do systému dopravní obslužnosti – úkony směřující k uzavření nové smlouvy Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OVVŽÚ 29. 4. 2019 3434/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 29. 4. 2019 3433/19 IZ - Pověření zastupováním vedoucí/ho odboru kancelář hejtmana Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3432/19 IZ - Zahraniční cesta zástupců Plzeňského kraje z oblasti školství do Tianjin Institute of Mechanical of Electrical Technology Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3431/19 IZ - Informace o vyúčtování období 1.7.2018-31.12.2018 dle Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3430/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. čtvrtletí 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 29. 4. 2019 3429/19 Účetní závěrky, výsledky hospodaření a výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví za rok 2018 Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 29. 4. 2019 3428/19 Vyřazení movitého majetku (Škoda Octavia Combi, 3 ks VW Transporter) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 29. 4. 2019 3427/19 Vyřazení movitého majetku - Nemocnice Domažlice, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 29. 4. 2019 3426/19 Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 29. 4. 2019 3425/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 29. 4. 2019 3424/19 Poskytnutí finančních dotací žadateli Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih + sever Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 29. 4. 2019 3423/19 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 29. 4. 2019 3422/19 Schválení smlouvy o upsání akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 29. 4. 2019 3421/19 Zajištění ostrahy a recepce v areálu KÚPK Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3420/19 Inventarizační zpráva Plzeňského kraje 2018 Zaoral Martin, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘ 29. 4. 2019 3419/19 Smlouva o umístění technologií informačního systému Jenčík Milan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 29. 4. 2019 3418/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 29. 4. 2019 3417/19 Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení se společností ASTRON print, s.r.o. Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 29. 4. 2019 3416/19 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 29. 4. 2019 3415/19 Smlouva - Výroba a osazení informačních tabulí a turistického mobiliáře Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 29. 4. 2019 3414/19 Smlouvy o nájmu nebytových prostor německých partnerů pro prezentační účely Plzeňského kraje Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3413/19 Účetní závěrky a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3412/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 804/17 ze dne 26. června 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OKP 29. 4. 2019 3411/19 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3410/19 Schválení projektového záměru k projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“, způsobu jeho financování a předložení žádosti o dotaci do 5. výzvy č. 30_18_009 specifického cíle I Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV ČR Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3409/19 Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele Dětského domova, Nepomuk; včetně jmenování konkurzní komise Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3408/19 Jmenování konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů - Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 a Domu dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3407/19 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3406/19 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3405/19 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3404/19 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3403/19 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3402/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3401/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3400/19 Souhlas se stavebními úpravami, přesahujícími úroveň běžné údržby v objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3399/19 Souhlas zřizovatele s podáním projektového záměru „IB programme – příležitost i pro státní (veřejné) vzdělávání“ Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115, IČO: 48380296 do mezinárodního programu „IB Diploma programme“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3398/19 Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - "Šablony II" Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3397/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - "Šablony pro SŠ a VOŠ II" Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3396/19 Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi Středním odborným učilištěm stavebním, Plzeň, Borská 55 a ZČU v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3395/19 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy – VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 x Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3394/19 Souhlas s prodloužením nájemní smlouvy – Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 x Vodafone Czech Republic a.s. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3393/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 4. 2019 3392/19 Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o. – účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2018 po zdanění Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3391/19 Zpráva o činnosti SÚS PK za rok 2018 včetně schválení účetní závěrky a schválení rozdělení hospodářského výsledku organizace do fondů Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3390/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3113/19 ze dne 25.02.2019 v části vyřazení míchací stanice Solanka-Záchlumí prodejem na vyřazení fyzickou likvidací Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3389/19 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – IV. čtvrtletí 2018 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3388/19 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plzeňského kraje na základě dotací/darů/finančního příspěvku ze strany měst, obcí, svazku obcí a obchodních společností na jejich provoz a vypořádání těchto dotací/darů za rok 2018 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3387/19 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3386/19 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Konzultační podpora při přípravě, organizaci a vyhodnocení výběru dodavatele GEOPORTÁLU“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3385/19 Uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Aktualizace koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji" a Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3384/19 Uzavření smlouvy č. 138/C1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019, akce Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany-Bezdružice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3383/19 Uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3382/19 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3381/19 Darování části silnice III/2045 do majetku města Všeruby Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3380/19 Dotace od obcí a Svazku na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst Horní Bříza, Nepomuk, Přeštice, Rokycany, Zbiroh a Tachov, obcí Česká Kubice, Chodský Újezd, Nemanice, Šťáhlavy, Merklín a Svazku obcí pro zajištění dopr.obslužnosti na rok 2019 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3379/19 Příspěvek společností na dopravní obslužnost na rok 2019 - darovací smlouvy s DIOSS Nýřany a.s., NOVEM Car Interior Design k.s., Geis CZ s.r.o., a smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s KS-Europe s.r.o. Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3378/19 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodní autobusové linky č. 000255 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3377/19 Poskytnutí finančních prostředků Fondu dopravy PK organizaci SÚS PK na realizaci stavebních úprav spočívajících v odstranění nebezpečných míst na komunikacích Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3376/19 Žádost města Bělá nad Radbuzou o poskytnutí dotace na provoz „Cyklobusu Český les“ pro rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 4. 2019 3375/19 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy Zelené autobusy v NP Šumava 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 29. 4. 2019 3374/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2190/18 ze dne 25.06.2018 – změna směnného kurzu EUR v rámci přeshraničního projektu „Do muzeí – poznávat, setkávat se, porozumět si" Muzea Českého lesa v Tachově, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 29. 4. 2019 3373/19 Projekt „Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni" Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 29. 4. 2019 3372/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 29. 4. 2019 3371/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3370/19 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3369/19 Personální záležitosti – Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3368/19 Informování o změně úhrady za stravu a ubytování v Centru sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3367/19 Informování o změně úhrad za ubytování a stravu v organizaci Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3366/19 Vyřazení movitého majetku z hospodaření Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3365/19 Vyřazení movitého majetku z hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3364/19 Souhlas s přijetím peněžního daru – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3363/19 Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 29. 4. 2019 3362/19 Individuální dotace odbor sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OIM 29. 4. 2019 3361/19 Dohoda o úhradě pojistného za zařazení pojištění majetku nemocnic Plzeňského kraje do Pojistné smlouvy pojištění hospodářských rizik č. 7721103166 Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 29. 4. 2019 3360/19 Uzavření Dodatku č. 1 Pojistné smlouvy pojištění hospodářských rizik č. 7721103166 – zařazení pojištění majetku nemocnic Plzeňského kraje do pojistné smlouvy Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 29. 4. 2019 3359/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 29. 4. 2019 3358/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »