Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKP 17. 9. 2018 2445/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o finanční podporu projektu „Zámek Hradiště – revitalizace objektu“ Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, do Programu záchrany architektonického dědictví Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OŠMS 17. 9. 2018 2444/18 Žádost do dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
PRÁV 6. 9. 2018 2443/18 Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti kultury a školství se Svazem Čechů v Chorvatsku Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ORR 6. 9. 2018 2442/18 Poskytnutí účelových dotací městu Tachov, městu Janovice nad Úhlavou a obci Příchovice Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 6. 9. 2018 2441/18 Rozpočtové opatření č. 156 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtových oblastech Ostatní financování a Regionální rozvoj Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 6. 9. 2018 2440/18 Rozpočtové opatření č. 155 - dotace MPSV - UZ 13016 - projekt „Informovaný senior VII“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 3. 9. 2018 2439/18 Poskytnutí individuální dotace na akci Slavnosti jablek 2018 - 10. ročník Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
ODSH 3. 9. 2018 2438/18 Dodatek č. 2 ke koordinační smlouvě k projektu silniční stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2437/18 IZ - Informativní zpráva o schválení a vydání Směrnice KÚPK S-3/2018/EK-001-Q Poskytování věcných darů, propagačních předmětů a ostatních bezúplatně poskytovaných věcí pořízených z rozpočtu Plzeňského kraje Dismanová Martina, Mgr. Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 27. 8. 2018 2436/18 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje ve II. čtvrtletí 2018 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 27. 8. 2018 2435/18 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 2. čtvrtletí r. 2018 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2434/18 IZ - Postup přípravy stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2433/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 27. 8. 2018 2432/18 IZ - Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a ZPK na rok 2019
OŽP 27. 8. 2018 2431/18 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2430/18 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Stříbro - Obnova výstavního fundusu - 70. výročí založení holubářského spolku ve Stříbře, 25. jubilejní výstava Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2429/18 Technická infrastruktura pro managementová opatření v evropsky významné lokalitě Dobřany a současně v přírodní památce Šlovický vrch Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2428/18 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018, 2. část Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2427/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2426/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) a uzavření veřejnoprávních smluv Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2425/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2424/18 Poskytnutí individuálních dotací dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2423/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „OZE - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2422/18 Poskytnutí individuální dotace na realizaci lesní tůně č. 1 na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Dřevec Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2421/18 Poskytnutí individuální dotace na nákup knih pro vzdělávání včelařů a propagaci včelařství v regionu Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2420/18 Schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže obcí „My už třídit umíme!" Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 27. 8. 2018 2419/18 Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Chodová Planá – odstranění skládky pneumatik“ Hajšmanová Sylva, Mgr.Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 27. 8. 2018 2418/18 Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 8. 2018 2417/18 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 8. 2018 2416/18 Veřejná zakázka „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje (2. vyhlášení)“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 8. 2018 2415/18 Vyřazení majetku (3x defibrilátor, spojovací souprava) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 8. 2018 2414/18 Navýšení účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 8. 2018 2413/18 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Západočeská univerzita v Plzni Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 8. 2018 2412/18 Poskytnutí investiční dotace žadateli město Plasy – Lékařský dům Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 8. 2018 2411/18 Klatovská nemocnice, a.s. - Jiný výsledek hospodaření minulých let Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 27. 8. 2018 2410/18 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Octavia Ambiente Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 27. 8. 2018 2409/18 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Fabia Combi Classic Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 27. 8. 2018 2408/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2407/18 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji Valtrová Irena, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2406/18 Předložení projektu „Plzeňský kraj atraktivní“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2405/18 Vyřazení movitého majetku z hospodaření bezúplatným převodem - Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2404/18 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2403/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2402/18 Vyhlášení soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2401/18 Vyhlášení soutěží Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2400/18 Souhlas se stavebními úpravami, přesahujícími úroveň běžné údržby v budově domova mládeže Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2399/18 Souhlas s umístěním sídla spolku v budově Plzeňského kraje předané k hospodaření Gymnáziu Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2398/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2397/18 Souhlas s poskytnutím neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2396/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2395/18 Uložení odvodu autodopravci fyzické osobě podnikající, na základě kontroly využití dotací poskytnutých na zajištění dopravní obslužnosti Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2394/18 Uložení odvodu autodopravci fyzické osobě podnikající a společnosti ČSAD STTRANS a.s. na základě kontroly využití dotací poskytnutých na zajištění dopravní obslužnosti Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2393/18 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací a pověření organizace a zmocnění k prodeji vybraného majetku Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2392/18 Souhlas zřizovatele se sjednáním operativního leasingu bez možnosti následné koupě Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2391/18 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec–Přimda, 2. úsek“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2390/18 Příspěvek společností na dopravní obslužnost - darovací smlouvy s DIOSS Nýřany a.s., NOVEM Car Interior Design k.s., Geis CZ s.r.o., a smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s KS-Europe s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2389/18 Bezúplatný převod dlouhodobého drobného hmotného movitého majetku, jímž je vybavení 15 distribučních míst Plzeňské karty pořízených společností POVED s. r. o. a financovaných příkazní smlouvou, do majetku obcí Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2388/18 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2017 - Uzavření dodatků, dodatečného vyrovnání a dohody o ukončení smlouvy s autobusovými dopravci Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2387/18 Změna v poskytování slev z jízdného Plzeňským krajem vlivem zavedení slev státu - Rastrový dodatek ke smlouvám o závazku veřejné služby s autobusovými dopravci Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2386/18 Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2385/18 Úprava výkonů - uzavření dodatků č. 3/2018, 4/2018 a 8/2018 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2384/18 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“) a Plzeňským krajem Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2383/18 Darování silnice III/1992H do majetku obce Svojšín Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2382/18 Žádost o schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „II/186 Průtah Plánice“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2381/18 Žádost Svazku Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2380/18 Žádost dobrovolného svazku obcí Horní Berounka, povodí Klabavy o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na cyklotrase CT 3, v úseku Rokycany, podél ulice Plzeňská Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2379/18 Žádost obce Mochtín o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na významné regionální cyklotrase číslo 305, v úseku Mochtín, od bývalého mlýna k silnici číslo III/1719 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2378/18 Žádost obce Předenice o poskytnutí účelové dotace na opravu místní komunikace, která vyústí ze silnice číslo III/18027 za obcí Předenice směrem do místní části Nový Mlýn Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2377/18 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 8. 2018 2376/18 Zveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veř. službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě přímým zadáním pro většinu tratí v územní působnosti PK, v Úředním věstníku EU (TED) a změna zveřejněného Oznámení o záměru vyhlásit NŘ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2375/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2374/18 Dodatek č. 13 zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p. o. Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2373/18 Souhlas s pořízením movitého majetku - Galerie Klatovy / Klenová, p. o., Západočeská galerie v Plzni, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2372/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 9 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2371/18 Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje kandidátům nominovaným za rok 2018 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2370/18 Zápis 2 kulturních statků a doplnění zápisu 1 kulturního statku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2369/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 27. 8. 2018 2368/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2367/18 Prominutí povinnosti uhradit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, IČO: 68782004, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2366/18 Souhlas s přijetím účelově určených peněžních darů Domov sociálních služeb Liblín Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2365/18 Informování o změně úhrad za stravování v organizaci Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2364/18 Výše vyrovnávacích plateb - sociální služby Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2363/18 Změna kapacit u poskytovaných sociálních služeb Centra sociálních služeb Tachov, příspěvkové organizace (IČO: 00377805) Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2362/18 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2361/18 Dodatek č. 5 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2360/18 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018 rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2359/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 - pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2358/18 Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2357/18 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj, další kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2356/18 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2355/18 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 27. 8. 2018 2354/18 Organizační a personální kapacity pro koordinaci ekonomického rozvoje v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji v návaznosti na Regionální inovační strategii Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 27. 8. 2018 2353/18 Realizace marketingové strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 27. 8. 2018 2352/18 Vyřazení majetku odboru informatiky Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 27. 8. 2018 2351/18 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Komponenta pro správu a údržbu dat technické infrastruktury Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 27. 8. 2018 2350/18 Vypovězení Smlouvy o poskytování technické a servisní podpory SW „Dlouhodobé úložiště digitálních dokumentů" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 27. 8. 2018 2349/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 5/2017 – Částečná změna připojovaných objektů a prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa“ Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 27. 8. 2018 2348/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 3. kolo Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
OIT 27. 8. 2018 2347/18 Smlouva o centralizovaném zadávání v rámci připravovaného otevřeného zadávacího řízení na uzavření nové Rámcové dohody na pořizování licencí k produktům Microsoft Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 27. 8. 2018 2346/18 Směrnice Rady Plzeňského kraje o poskytování sdílených ICT služeb Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 27. 8. 2018 2345/18 Memorandum o spolupráci s Výborem nezávislého ICT průmyslu Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 27. 8. 2018 2344/18 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 27. 8. 2018 2343/18 Prominutí vrácení dotace - obec Malý Bor Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 27. 8. 2018 2342/18 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2018 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 27. 8. 2018 2341/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 2. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 27. 8. 2018 2340/18 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2339/18 Pronájem kanceláří v budově PK v Bruselu x Kraj Vysočina, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, příspěvková organizace Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2338/18 Zrušení nájmů a výpůjček u nemovitostí pořízených z majetku statutárního města Plzně Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2337/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 589/17 ze dne 22. 05. 2017 Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2336/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna usnesení RPK č. 1273/17 ze dne 20.11.2017 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2335/18 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 27. 8. 2018 2334/18 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 27. 8. 2018 2333/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 27. 8. 2018 2332/18 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Žádost organizace
OIM 27. 8. 2018 2331/18 Pozemkové úpravy – SÚS PK, středisko Klatovy, k. ú. Oldřichovice u Děpoltic, k. ú. Svojše, k. ú. Liščí u Chudenína; středisko Plzeň-jih, k. ú. Losina, k. ú. Vstiš, k. ú. Ves Touškov, k. ú. Mantov; středisko Tachov, k. ú. Damnov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2330/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2329/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Všeruby, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2328/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, stř. Plzeň-sever x ČR – Lesy ČR, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březín, Lednice, Kaznějov, Mladotice, Krsy, Plešnice, Košetice u Hunčic, Chrančovice, Krukanice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2327/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zbůch, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zbůch Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2326/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nemanice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lučina u Nemanic a Lísková u Nemanic Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2325/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2324/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bolevec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2323/18 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Tachov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2322/18 Bezúplatný převod pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Blovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2321/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dolany Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2320/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Veselá Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2319/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všeruby u Kdyně a Dlouhá Ves u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Klatovy x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2318/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lštění nad Zubřinou, Mezholezy u Černíkova, Milínov u Nezvěstic, Nezbavětice, Dnešice, Mokrosuky – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2317/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2316/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Šidlákov, Hora Svatého Václava, Načetín u Drahotína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hora Svatého Václava Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2315/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Štichov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2314/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2313/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní – Dětský domov Čtyřlístek, Planá x ČR – Ministerstvo obrany, schválení uzavření darovací smlouvy Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2312/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mezholezy u Černíkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mezholezy Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2311/18 Bezúplatné nabytí pozemku a nově zřízeného odbočovacího pruhu v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2310/18 Výkup spoluvlastnického podílu o vel. 1/8 z celku na pozemcích v k. ú. Doubravka – Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 x J. K. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2309/18 Výkup pozemku v k. ú. Břasy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x MOL Česká republika, s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2308/18 Výkup pozemku v k. ú. Luženice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x manželé H. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2307/18 Výkup pozemku v k. ú. Hora Svatého Václava - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Poběžovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2306/18 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. T. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2305/18 Prodej pozemků v k. ú. Staňkov-město – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2304/18 Prodej pozemků v k. ú. Postřekov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. J. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2303/18 Prodej pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy x SM assets s.r.o. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2302/18 Prodej pozemku v k. ú. Všepadly - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. H. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2301/18 Prodej pozemku v k. ú. Skapce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x R. S. S. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2300/18 Prodej pozemku v k. ú. Kamenná Hora – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Č. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 27. 8. 2018 2299/18 Prodej pozemku v k. ú. Libkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x S. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2298/18 Poskytnutí účelové dotace městu Klatovy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2297/18 Poskytnutí účelové dotace městu Poběžovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2296/18 Rozpočtové opatření č. 154 - dotace MMR - UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2295/18 Rozpočtové opatření č. 153 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2294/18 Rozpočtové opatření č. 152 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2293/18 Rozpočtové opatření č. 151 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2292/18 Rozpočtové opatření č. 150 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - ITEP 2018 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2291/18 Rozpočtové opatření č. 149 – navýšení výdajů v oblasti Ostatní financování z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2290/18 Rozpočtové opatření č. 148 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2289/18 Rozpočtové opatření č. 147 - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2288/18 Rozpočtové opatření č. 146 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava – projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2287/18 Rozpočtové opatření č. 145 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2286/18 Rozpočtové opatření č. 144 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava – projekty III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, Rekonstrukce mostu ev.č.180-010 pod obcí Dolany a Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2285/18 Rozpočtové opatření č. 143 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2284/18 Rozpočtové opatření č. 142 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2283/18 Rozpočtové opatření č. 141 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2282/18 Rozpočtové opatření č. 140 - Finanční vypořádání prostředků z předchozích let Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2281/18 Rozpočtové opatření č. 139 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 27. 8. 2018 2280/18 Rozpočtové opatření č. 138 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2279/18 Rozpočtové opatření č. 137 – dotace MŠMT – UZ 33040, UZ 33063, UZ 33070, UZ 33071, UZ 33155, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2278/18 Rozpočtové opatření č. 136 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ a přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2277/18 Rozpočtové opatření č. 135 – Přesun z oblasti Vnitřní správa – KŘE, Zdravotnictví a Doprava do oblasti Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Školství a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2276/18 Rozpočtové opatření č. 134 - dotace MMR ČR - UZ 17969, UZ 17968, UZ 17015 a UZ 17016, navýšení finančního vztahu u p. o. Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2275/18 Rozpočtové opatření č. 133 - dotace MK - UZ 34013, 34941 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace ze státního rozpočtu
OEK 27. 8. 2018 2274/18 Rozpočtové opatření č. 132 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2273/18 Rozpočtové opatření č. 131 – navýšení výdajů v oblasti Zdravotnictví z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2272/18 Rozpočtové opatření č. 130 – vrácení návratné finanční výpomoci od Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazného ukazatele – projekt II/232 Břasy – Liblín - dokončení Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2271/18 Rozpočtové opatření č. 129 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2270/18 Rozpočtové opatření č. 128 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2269/18 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2268/18 Výběrové řízení „Bankovní úvěr pro Plzeňský kraj 2018“ – vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky předložené uchazeči k uzavření smlouvy o úvěru Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2267/18 Uzavření smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou a.s. Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 8. 2018 2266/18 Převod disponibilního zůstatku běžných účtů PK k 31. 12. 2017 do Rezervního fondu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 27. 8. 2018 2265/18 Podpisový a kompetenční řád Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Podpisový a kompetenční řád Plzeňského kraj a Krajského úřadu Plzeňského kraje
OŠMS 27. 8. 2018 2264/18 Zrušení návratné finanční výpomoci Fotbalové asociaci České republiky Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2263/18 Poskytnutí neinvestičních dotací z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018 – 2. kolo“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 27. 8. 2018 2262/18 Účast výpravy Plzeňského kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 27. 8. 2018 2261/18 Účelové dotace v rámci dotačního programu „2018 Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti v souvislosti s rozvojem průmyslových zón" Kraus Ivan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 27. 8. 2018 2260/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 27. 8. 2018 2259/18 Zahraniční cesta studentů Plzeňského kraje na pietní místa v Italské republice Soukupová Milada, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OSV 27. 8. 2018 2258/18 Personální záležitosti Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OZDR 9. 7. 2018 2257/18 Změna usnesení RPK č. 2233/18 ze dne 25. 6. 2018 ve věci schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 7. 2018 2256/18 Prohlášení/Letter of Comfort - Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OEK 9. 7. 2018 2255/18 Rozpočtové opatření č. 127 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 7. 2018 2254/18 Rozpočtové opatření č. 126 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »