Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŠMS 26. 7. 2021 989/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 – 2. kolo” Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 7. 2021 988/21 Souhlas s pořízením movitého majetku - Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
ODSH 26. 7. 2021 987/21 Uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 567/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OEK 26. 7. 2021 986/21 Rozpočtové opatření č. 126 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 7. 2021 985/21 Zařazení akcí z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK v PK, pověření SÚS PK jejich přípravou, uzavření dodatku smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a PK o poskytnutí fin. prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 984/21 Rozpočtové opatření č. 125 - navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKŘ 28. 6. 2021 983/21 Finanční dary pro kraje postižené extrémními bouřkami Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 28. 6. 2021 982/21 Prodloužení termínu realizace projektu „Mistrovství světa v Sidecarcrossu - Kramolín 2020" z DT Individuální dotace OKHE 2020 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OFPEU 28. 6. 2021 981/21 IZ – Pilotní inkubační program na podporu začínajících inovativních firem v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 28. 6. 2021 980/21 Informativní zpráva Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, k centrálně zadávané veřejné zakázce „Centralizovaný nákup energií – elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj na rok 2023 a 2024“ Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 979/21 IZ - Ukončení individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ Kulhánková Renata, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 978/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OPL 28. 6. 2021 977/21 IZ - Rozhodnutí o prominutí odvodu Matějka Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKŘ 28. 6. 2021 976/21 IZ - závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace v Plzeňském kraji Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 975/21 Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021 Valtrová Irena, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKDS 28. 6. 2021 974/21 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2021 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 973/21 Dodatek č. 4 smlouvy o poskytování technické podpory, údržby, servisu IS Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje s GEMOS CZ, spol. s r.o. Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 972/21 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu (Rozvaděč Rack) s MPSV Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 971/21 Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021 Stehlíková Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
Příloha č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
OIT 28. 6. 2021 970/21 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní VZ Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole-oblast III (vystavěné území okresů Tachov, Plzeň-sever) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 969/21 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní VZ Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole-oblast II (vystavěné území okresů Domažlice, Klatovy) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 968/21 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní VZ Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole-oblast I (vystavěné území okresů Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 967/21 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 966/21 Vyřazení majetku z hospodaření příspěvkových organizací DOZP Horní Bříza a DSP Kralovice Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 965/21 Fotografická a filmová soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji Strejcová Lucie, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 964/21 Změna kapacit u poskytovaných sociálních služeb – Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 963/21 Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace – ČOV, septik Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 962/21 Program podpory mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací Vovolková Andrea, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 961/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, druhé kolo - dofinancování“ Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 960/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - dofinancování“ Zapletal Filip, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 959/21 Žádost o poskytnutí účelově určené finanční dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 958/21 Individuální dotace odboru sociálních věcí 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 957/21 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 956/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 301/21 ze dne 18.01.2021 a pořízení strojní investice z fondu investic SÚS PK pro rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 955/21 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 954/21 Souhlas s bezúplatným převodem majetku mezi Střední průmyslovou školou dopravní v Plzni a SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 953/21 Zařazení stavebních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 952/21 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 a 2020 zajišťovanou dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (do 13.6.2020) – vyhodnocení roku oznámením Objednatele, dodatečné vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 951/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/191 Janovice - Nýrsko“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 950/21 Převzetí vyvolané investice - úpravy silnice II/180 a silničního mostu, vybudovaných v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, od organizace SŽ, s. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 949/21 Dotace od obcí na provoz tzv. Zelených autobusů dle požadavků obcí Srní, Modrava, Horská Kvilda, Kvilda, Prášily a města Železná Ruda na období od 05.06.2021 do 26.09.2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 948/21 Uzavření Smlouvy na poskytování služeb zajištění autobusové dopravy tzv. Zelených autobusů Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 947/21 Uzavření nájemní smlouvy příspěvkovou organizací SÚS PK s dobou nájmu delší než 1 rok s nájemcem městys Koloveč Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 946/21 Objednávka na vypracování Aktualizace investiční studie rozvoje přestupních uzlů v Plzeňském kraji v roce 2021 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 945/21 Schválení dokumentu Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje s platností a účinností od 01.09.2021 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 944/21 Schválení vymezení vybrané silniční sítě Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 943/21 Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace - stanovení platu zaměstnankyně pověřené řízením organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 942/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 630/21 ze dne 26.04.2021 ve věci „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací“ Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 941/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 13 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2021 - 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 940/21 Zmocnění Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, k zastupování Plzeňského kraje v dotačních řízeních v rámci programů Ministerstva kultury na podporu expozičních a výstavních projektů Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 939/21 Projekt „Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni" Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 938/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 937/21 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 - poskytnutí dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 936/21 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 935/21 Memorandum o spolupráci Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 934/21 Stanovení odměn v souvislosti s mimořádnou situací šíření koronaviru SARS-CoV-2 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 933/21 Stanovení odměny Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 932/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 622/21 ze dne 26. dubna 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 931/21 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 930/21 Žádost o změnu účelovosti použití investičních prostředků - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 929/21 Souhlas s provedením technického zhodnocení z vlastních prostředků – Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 928/21 Souhlas s poskytnutím prohlášení zřizovatele pro Gymnázium a Střední odbornou školy, Rokycany, Mládežníků 1115, IČO: 48380296 za účelem přechodu do autorizační fáze u společnosti „International Baccalaureate Organization“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 927/21 Souhlas s nájemní smlouvou – Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 926/21 Souhlas s přijetím daru a s podáním žádosti o nadační příspěvek Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 925/21 Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 924/21 Zajištění realizace projektu „Digitalizace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a Lichtenštejnsku“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 923/21 Projekt Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 „Bezbariérové úpravy interiéru objektu sady 5. května 42 (KCVJŠ Plzeň)“ Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 922/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020) Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu 5.1a Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k 5.1b Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 - vzduchotechnika
OŠMS 28. 6. 2021 921/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – 1. navýšení pro projekt Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Bezbariérový přístup objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1
OŠMS 28. 6. 2021 920/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – souhlas s vyplacením druhé NFV pro projekt Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí 2. NFV
OŠMS 28. 6. 2021 919/21 Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2021“ Altmanová Alena Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 918/21 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 917/21 Změna v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 916/21 Poskytnutí neinvestičního příspěvku v rámci výzvy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 915/21 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 914/21 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Stříbro, Revoluční 1431 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 913/21 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Dětského domova, Kašperské Hory Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 912/21 Školská rada - vzdání se funkce člena školské rady a jmenování nového člena Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 911/21 Jmenování členů dozorčí rady - Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 910/21 Prodloužení lhůty k provedení díla „Projektová dokumentace na realizaci projektu - Nová budova Západočeské galerii v Plzni" Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2010 Morávek Tomáš, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 909/21 Změna etapizace prováděného díla „Rokycanská nemocnice, a.s. – rekonstrukce, projektová dokumentace“ Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11. 09. 2020 Morávek Tomáš, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 908/21 Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny, uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 27. 04. 2020 Dohnal Roman, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 907/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 906/21 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 905/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Stupno; středisko Klatovy, k. ú. Milence, k. ú. Balkovy, k. ú. Slatina u Chudenic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 904/21 Plzeňský kraj – Zdravotnická záchranná služba PK, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Klatovská nemocnice, a.s. x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 903/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kvíčovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kvíčovice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 902/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 901/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 900/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 899/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Hradiště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 898/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Poloučany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Konstantinovy Lázně Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 897/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Česká Kubice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 896/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dolany u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dolany Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 895/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Sušice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 894/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Prapořiště - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 893/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kyšice u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x obec Kyšice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 892/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x E. S., V. B., P. Š., B. Š. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 891/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolany u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x R. K., Z. H., K. V. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 890/21 Výkup pozemků v k. ú. Křenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. M., A. M., S. Š. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 889/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolní Lhota u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. K., O. K. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 888/21 Výkup pozemku v k. ú. Švihov u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Trio - D spol. s r. o. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 887/21 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x M. C., K. H., P. K., J. M. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 886/21 Výkup pozemku v k. ú. Přetín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. Š. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 885/21 Výkup pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kosíková Eva, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 884/21 Výkup pozemku v k. ú. Slatina u Chudenic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x K. K., J. P. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 883/21 Prodej pozemku v k. ú. Rybník nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x R. J., J. J. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 882/21 Prodej pozemků v k. ú. Kaznějov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x DEKINVEST, Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 28. 6. 2021 881/21 Prodej pozemků v k. ú. Tupadly u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x K. V. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 880/21 Rozpočtové opatření č. 124 - navýšení výdajů v oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 879/21 Rozpočtové opatření č. 123 – dotace MŠMT – UZ 33063 a UZ 33982 – OPVVV – projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji a přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova sport, navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 28. 6. 2021 878/21 Rozpočtové opatření č. 122 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport, změna závazných ukazatelů Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 28. 6. 2021 877/21 Rozpočtové opatření č. 121 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 28. 6. 2021 876/21 Rozpočtové opatření č. 120 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 875/21 Rozpočtové opatření č. 119 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 874/21 Rozpočtové opatření č. 118 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 873/21 Rozpočtové opatření č. 117 - Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 28. 6. 2021 872/21 Rozpočtové opatření č. 116 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 28. 6. 2021 871/21 Rozpočtové opatření č. 115 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 870/21 Rozpočtové opatření č. 114 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Rozhodnutí
OEK 28. 6. 2021 869/21 Rozpočtové opatření č. 113 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 868/21 Rozpočtové opatření č. 112 – dotace MŠMT – UZ 33066, UZ 33166, UZ 33339, UZ 33500 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 867/21 Rozpočtové opatření č. 111 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 866/21 Rozpočtové opatření č. 110 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch a přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 865/21 Rozpočtové opatření č. 109 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační titul „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021“ Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 864/21 Rozpočtové opatření č. 108 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 28. 6. 2021 863/21 Rozpočtové opatření č. 107 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 862/21 Rozpočtové opatření č. 106 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, UZ 91628, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 861/21 Rozpočtové opatření č. 105 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 860/21 Rozpočtové opatření č. 104 - dotace z programu Nová zelená úsporám - ZÁSOBNÍK - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 859/21 Rozpočtové opatření č. 103 - dotace MPSV - UZ 13019 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 858/21 Rozpočtové opatření č. 102 - dotace MF - UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 857/21 Rozpočtové opatření č. 101 - Přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů u Centra sociálních služeb Stod, p.o. - projekt Transformace CSS Stod - III. etapa Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 856/21 Rozpočtové opatření č. 100 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 855/21 Rozpočtové opatření č. 99 - dotace MMR - UZ 17051, dotace MK - UZ 34019, 34026, 34053, 34070, 34544 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců dotace ze státního rozpočtu
OEK 28. 6. 2021 854/21 Metodické pokyny č. 2/2021 a č. 3/2021 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Ciglerová Jana, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 853/21 Převod části disponibilního zůstatku běžných účtů Plzeňského kraje k 31.12.2020 do Rezervního fondu PK Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 852/21 Příprava rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 28. 6. 2021 851/21 Úhrada členského příspěvku Klastru Chytrý Plzeňský kraj, z.s. na rok 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 28. 6. 2021 850/21 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2021" Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 28. 6. 2021 849/21 Poskytnutí darů politickým vězňům z doby fašismu Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 28. 6. 2021 848/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 847/21 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 846/21 Prodloužení termínu plnění a současně realizace projektu „Provoz tréninkové terapeutické zahrady pro osoby se zdravotním postižením“ Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 845/21 Přijetí navýšení alokace z Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“) 2014 – 2020 na projekt „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III“ a poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 844/21 Uzavírání veřejnoprávní smlouvy a dodatků na základě žádostí příjemců dotace v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 843/21 Uzavření smlouvy o dílo ve věci zpracování Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty PK na období 2022-2031 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 842/21 Poskytnutí individuální dotace na podporu přírodovědně zaměřeného tábora LES A JEHO ŽIVOT Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 841/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území Plzeňského kraje Němečková Jana, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 840/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu výstavby naučných stezek v roce 2021 Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 839/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021“ Novák Karel, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 28. 6. 2021 838/21 Poskytnutí dotací z dotačního programu Retence vody 2021 Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 28. 6. 2021 837/21 Výpůjčka státních hmotných rezerv Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 836/21 Informativní zpráva - očkování COVID-19 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 835/21 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 834/21 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 833/21 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 832/21 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 831/21 Stodská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 830/21 Rokycanská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 829/21 Domažlická nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 828/21 Klatovská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 827/21 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Stodská nemocnice, a.s., z řad zaměstnanců Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 826/21 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Dětský domov Trnová, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 28. 6. 2021 825/21 Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2021“ Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OPL 28. 6. 2021 824/21 Spolupráce Plzeňského kraje na provozování nemocnice v Sušici Hajšman Daniel, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 28. 6. 2021 823/21 Veřejná zakázka „Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2021 - 2023" - vyloučení a výběr dodavatele Běloušková Ludmila, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OPL 28. 6. 2021 822/21 Vyslovení podpory investice společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Matějka Ladislav, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 28. 6. 2021 821/21 Cena hejtmanky Plzeňského kraje za záchranu života 2020 Zeithaml René, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OEK 24. 5. 2021 820/21 Rozpočtové opatření č. 98 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 819/21 Platební výměr č. 21a/2021 Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Matějka Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 818/21 Výzva Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k vrácení části dotace Matějka Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 817/21 Směna nemovitostí v k.ú. Horšov, Klenová a dalších k.ú. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Galerie Klatovy, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, středisko Plzeň-jih x Lesy ČR, státní podnik Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 816/21 Žádost zastupitele Plzeňského kraje o zařazení bodu jednání na program Zastupitelstva Plzeňského kraje Matějka Ladislav, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 24. 5. 2021 815/21 IZ - Předložení projektových záměrů do Integrovaného regionálního operačního programu pro programové období 2014 - 2020, prioritní osy 6 React-EU Váchalová Petra Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 24. 5. 2021 814/21 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí roku 2021 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 24. 5. 2021 813/21 IZ - Výroční zprávy za rok 2020 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 812/21 IZ - Informace o vyúčtování období 14.6.2020 - 12.12.2020 dle Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast SEVER a JIH Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 5. 2021 811/21 IZ - Informace o vyúčtování období 14.6.2020 - 12.12.2020 dle Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OIM 24. 5. 2021 810/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů PK (běžné výdaje) - oblast Majetek Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OFPEU 24. 5. 2021 809/21 Příkazní smlouva mezi Plzeňským krajem a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, na realizaci pilotního programu „Akcelerace firem“ pro rok 2021 Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 24. 5. 2021 808/21 Výsledek veřejných zakázek malého rozsahu „Vintířova stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů“, „Vintířova stezka – vytvoření symbolických relaxačních míst“ a „Vintířova stezka – vytvoření informačních panelů & laviček“ Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 24. 5. 2021 807/21 Nájem nebytových prostor pro potřeby Krajského úřadu Plzeňského kraje Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 24. 5. 2021 806/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 805/21 Stanovení odměny ředitelce Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OPL 24. 5. 2021 804/21 Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »