Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 30. 10. 2017 1233/17 IZ - Záměr zřídit lékařský dům ve městě Plasy Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OSV 30. 10. 2017 1232/17 IZ o průběhu kontrol prováděných v organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1231/17 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2017 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1230/17 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Bezpečné branky 2017“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1229/17 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 30. 10. 2017 1228/17 IZ - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2018 Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2018
OKHE 30. 10. 2017 1227/17 Přijetí finančního daru Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 30. 10. 2017 1226/17 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zpracování studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky“ Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 10. 2017 1225/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 10. 2017 1224/17 Projekt „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“ Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 10. 2017 1223/17 Aktualizace Statutu Fondu vodního hospodářství Plzeňského kraje a změna názvu na Fond životního prostředí Plzeňského kraje Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 10. 2017 1222/17 Obec Drahotín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 30. 10. 2017 1221/17 Změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 10. 2017 1220/17 Vyřazení majetku (osobní automobil, 2x defibrilátor) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 10. 2017 1219/17 Veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020“ - výsledky zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 10. 2017 1218/17 Veřejná zakázka „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020“ - výsledky zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 10. 2017 1217/17 Poskytnutí finanční dotace v rámci druhého kola dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2017“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 10. 2017 1216/17 Dovolení člena představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 30. 10. 2017 1215/17 Změna usnesení RPK č. 1093/17 ze dne 2. 10. 2017 ve věci dovolení člena představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 10. 2017 1214/17 Určení auditora nemocnic založených Plzeňským krajem a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., pro audit řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OKP 30. 10. 2017 1213/17 Účast Plzeňského kraje na zahraničních veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v termínu 01.01.2018 - 31.12.2018 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1212/17 Stanovení platů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1211/17 Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1210/17 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1086/17 ze dne 2. října 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1209/17 Vzetí na vědomí vydání rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji“ OP PM pomoci MPSV ČR, schválení uzavření dodatků smluv o partnerství s finančním příspěvkem v případě změn počtu podpořených žáků Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1208/17 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 12 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OŠMS 30. 10. 2017 1207/17 Schválení projektového záměru,předložení projektové žádosti do Výzvy č. 10 Integrovaného regionálního oper. programu „Kybernetická bezpečnost“ a schválení realizace,předfinancování a kofinancování projektu „Kybernetická bezpečnost na VOŠ a SPŠE Plzeň" Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1206/17 Schválení projektového záměru,předložení projek. žádosti do Výzvy č. 10 Integrovaného regionálního OP„Kybernetická bezpečnost“ a schválení realizace,předfinancování a kofinancování projektu „PILSEDOC - kybernetické zabezpečení internet. připojení škol " Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1205/17 Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, včetně jmenování konkursní komise Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1204/17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1203/17 Dodatky ke zřizovacím listinám Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1202/17 Vyřazení dlouhodobého movitého majetku - Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1201/17 Změna účelovosti použití finančních prostředků na strojní investice - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 a Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1200/17 Souhlas s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého hmotného majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 na SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 a Sportovní gymnázium Plzeň Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1199/17 Souhlas s dodatkem nájemní smlouvy – Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1198/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1197/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1196/17 Stanovení platu generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1195/17 Realizace projektu „Rozvoj IDP (2. etapa) - Využití Plzeňské karty v rámci poskytování slev a rozšíření území Integrované dopravy Plzeňska v roce 2018“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1194/17 Realizace projektu Využití Plzeňské karty v rámci poskytování slev a rozšíření území IDP v roce 2018 objednáním úprav softwaru odbavovacích zařízení dopravců nezbytných pro uznávání slev v jednotlivém jízdném. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1193/17 Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním PMDP a.s. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1192/17 Nabídková řízení v oblasti železniční dopravy a harmonogram NŘ P2 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1191/17 Právní a ekonomicko-technické poradenství při administrovaném ZŘ VZ na výběr dopravce ve VDO dopravě na trati Kařez-Plzeň-Klatovy – uzavření příkazní smlouvy s AK MT Legal, s.r.o., IČO: 283 05 043, a udělení výjimky ze směrnice RPK č. 2/2016 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1190/17 Uzavření Dodatku č. 2/2017 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou s dopravcem Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1189/17 Uzavření dodatku č. 33 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1188/17 Pořízení strojních investic a realizace stavebních akcí SÚS PK, z fondu investic SÚS PK, pro rok 2018 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1187/17 Zařazení investičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK, zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy v PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1186/17 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“), specifický cíl 1.1 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1185/17 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1184/17 Smlouva o právu provedení stavby mezi PK a ČD, a.s. a budoucí uspořádání majetkových poměrů v rámci realizace přestupního uzlu Klatovy, železniční stanice Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
návrh Smlouvy o právu provedení stavby ČDxPK
ODSH 30. 10. 2017 1183/17 Souhlas s finančním navýšením stavební investice na nemovitosti ve správě SÚS PK, z fondu investic SÚS PK pro rok 2017 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1182/17 Provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst Přeštice a Rokycany v roce 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1181/17 Navýšení návratné finanční výpomoci – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. – projekt „II/232 Břasy – Liblín – dokončení“ o 2 700 000 Kč Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1180/17 Žádost o poskytnutí účelové dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 10. 2017 1179/17 Žádost Mikroregionu Nepomucko o poskytnutí dotace na úpravu stávajícího povrchu a položení obrusné vrstvy za účelem modernizace cyklostezky Helenka Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 30. 10. 2017 1178/17 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 30. 10. 2017 1177/17 Souhlas s pořízením movitého majetku - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p. o. Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 30. 10. 2017 1176/17 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Baxa Martin Zobrazit
Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schválené dotace RPK
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
Příloha č. 6 - Neposkytnuté dotace - neschválené RPK
OKP 30. 10. 2017 1175/17 Změna složení Komise pro zápis nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 30. 10. 2017 1174/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory 14 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2017 - 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 30. 10. 2017 1173/17 Dotace pro město Spálené Poříčí - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
OKP 30. 10. 2017 1172/17 Poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OSV 30. 10. 2017 1171/17 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 10. 2017 1170/17 Vyřazení movitého majetku z hospodaření DKS Žinkovy Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 10. 2017 1169/17 Informování o změně úhrady za stravování v Centru sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 10. 2017 1168/17 Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2018 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 10. 2017 1167/17 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj“ – rozdělení finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 10. 2017 1166/17 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“ – změna výše dotace Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 10. 2017 1165/17 Individuální finanční dotace - cestovní klub KID, klub invalidních dobrodruhů - z.s. Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 30. 10. 2017 1164/17 Předložení projektové žádosti o finanční podporu projektu „Zvýšení bezpečnosti provozu informačních systémů Plzeňského kraje“ do Výzvy č. 10 IROP a následná administrace Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
OIT 30. 10. 2017 1163/17 Dotační program Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018 Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
OKHE 30. 10. 2017 1162/17 Zahraniční pracovní cesta do Číny a tamního partnerského regionu Zhejiang Mrázová Lucie, DiS. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1161/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 30. 10. 2017 1160/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 30. 10. 2017 1159/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akce: „Rekonstrukce ubytovacích prostor“ realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 30. 10. 2017 1158/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 30. 10. 2017 1157/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akce: „Tepelná clona u vstupních dveří“ realizovaných nájemcem Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1156/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 30. 10. 2017 1155/17 Dohoda o narovnání při prodeji nemovitostí na adrese Horní Bříza čp. 44 – Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 x MVDr. Pavel Dušek Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1154/17 Pozemková úprava – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, k. ú. Želvice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1153/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Hromnice, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1152/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Hvozd, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1151/17 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní – Dětský domov Čtyřlístek, Planá x ČR – Ministerstvo obrany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1150/17 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vstiš – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1149/17 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Třemošná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1148/17 Bezúplatné nabytí pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1147/17 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kocourov u Horšovského Týna - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1146/17 Výkup pozemků v k. ú. Železná u Smolova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ORI, spol. s r. o. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2017 1145/17 Výkup pozemku v k. ú. Náklov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x Bc. Naděžda Chovanová Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1144/17 Rozpočtové opatření č. 173 – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1143/17 Rozpočtové opatření č. 172 – přesun z oblasti Zdravotnictví do oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1142/17 Rozpočtové opatření č. 171 – DSH – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1141/17 Rozpočtové opatření č. 170 - dotace MF - UZ 98074 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1140/17 Rozpočtové opatření č. 169 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 10. 2017 1139/17 Rozpočtové opatření č. 168 - přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Navýšení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací PK
OEK 30. 10. 2017 1138/17 Rozpočtové opatření č. 167 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1137/17 Rozpočtové opatření č. 166 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1136/17 Rozpočtové opatření č. 165 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava – projekt II/232 Břasy – Liblín - dokončení Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1135/17 Rozpočtové opatření č. 164 - dotace MK - UZ 34057 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1134/17 Rozpočtové opatření č. 163 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1133/17 Rozpočtové opatření č. 162 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1132/17 Rozpočtové opatření č. 161 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1131/17 Rozpočtové opatření č. 160 – Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu, přesun z oblasti Zastupitelé, Informatika a Zdravotnictví do oblasti Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Školství a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1130/17 Rozpočtové opatření č. 159 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1129/17 Rozpočtové opatření č. 158 a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1128/17 Rozpočtové opatření č. 157 – dotace MPSV – UZ 13014 – OPPMP – projekt Obědy do škol v Plzeňského kraji a přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1127/17 Rozpočtové opatření č. 156 – dotace MŠMT – UZ 33024, UZ 33034, UZ 33050, UZ 33063, UZ 33215, UZ 33457 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1126/17 Rozpočtové opatření č. 155 - dotace MF - UZ 98335 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1125/17 Rozpočtové opatření č. 154 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 10. 2017 1124/17 Rozpočtové opatření č. 153 - dotace MMR - UZ 17017, UZ 17018 - projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 30. 10. 2017 1123/17 Stanovení platu řediteli Centrálního nákupu, příspěvková organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 30. 10. 2017 1122/17 Změna v Komisi pro obnovu venkova RPK Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 30. 10. 2017 1121/17 Zajištění výpravy Plzeňského kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018, které se uskuteční od 28. ledna do 2. února 2018 v Pardubickém kraji Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
VVŽÚ 30. 10. 2017 1120/17 Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb Lucáková Helena, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 30. 10. 2017 1119/17 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 16. 10. 2017 1118/17 Stanovisko Rady Plzeňského kraje k vyjádření prezidenta ČR Johanesová Andrea, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 16. 10. 2017 1117/17 Námět projektu „Zajištění kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury" Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKŘ 16. 10. 2017 1116/17 Uzavření smlouvy o dílo na vytvoření „Studie proveditelnosti projektového záměru „Welcome centra“ v Plzeňském kraji“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OEK 16. 10. 2017 1115/17 Rozpočtové opatření č. 152 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Individuální projekty do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - studie proveditelnosti projektového záměru „Welcome centra“ v Plzeňském kraji Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 16. 10. 2017 1114/17 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2017 pro členy představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 16. 10. 2017 1113/17 Vyhlášení výběrového řízení na předsedu představenstva Rokycanské nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKP 16. 10. 2017 1112/17 Poskytnutí účelové dotace – obec Chotěšov Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
OIM 16. 10. 2017 1111/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akce: ,,Výměna topného zdroje-plynofikace objektů č.p. 210, 211 a 164 v KN, a.s.“, realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
KDS 2. 10. 2017 1110/17 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2017 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1109/17 IZ - Nadační fond „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji" - zpráva za období 2014 - 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1108/17 IZ - Projektový záměr „PILSEDOC - kybernetické zabezpečení internetového připojení škol“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1107/17 IZ - Informace o průběhu realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1106/17 IZ – Příprava dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2018 Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
OIT 2. 10. 2017 1105/17 IZ - Dotační program „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017“ Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1104/17 Obec Kostelec - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1103/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1102/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1101/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1100/17 Soutěž s názvem „My už třídit umíme" - schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Výsledky soutěže - umístění
OŽP 2. 10. 2017 1099/17 Spoluúčast Plzeňského kraje s Krajským ředitelstvím Policie Plzeňského kraje při řešení odstranění nelegální skládky pneumatik v obci Chodová Planá Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1098/17 DHI - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 14022014 Štruncová Markéta, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1097/17 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 3696/2010 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1096/17 Smlouva o výpůjčce pozemků s městysem Stráž Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1095/17 Veřejná zakázka „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020“ - zrušení částí 2 a 7 veřejné zakázky a jejich opakované vyhlášení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1094/17 Odvolání ředitelky Nemocnice Domažlice, příspěvkové organizace, a jmenování nové ředitelky Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1093/17 Dovolení člena představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1092/17 Mimořádná odměna pro předsedkyni představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1091/17 Odstoupení členky a zároveň předsedkyně představenstva Domažlické nemocnice, a.s., a volba nového člena představenstva Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1090/17 Pravidla pro účtování Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1089/17 Platový postup Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1088/17 Školské rady - jmenování členů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
Jmenovaní členové školských rad zřízených Plzeňským krajem
OŠMS 2. 10. 2017 1087/17 Schválení projektových záměrů, předložení projektových žádostí do Výzvy č.66 IROP „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI“ a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušných projektů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1086/17 Projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 „Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků“ a „Instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1085/17 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1084/17 Poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2017“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1083/17 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu Nadání 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1082/17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1081/17 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1080/17 Souhlas s nájemní smlouvou – Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1079/17 Souhlas zřizovatele se zapojením školy zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1078/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1077/17 Záměr projektu - využití Plzeňské karty v rámci poskytování slev a rozšíření území Integrované dopravy Plzeňska v roce 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1076/17 Poradenské služby pro Plzeňský kraj ve věci „Provozní koncept krajského autobusového dopravce“ - uzavření rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb a udělení výjimky z aplikace Směrnice RPK č. 2/2016 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1075/17 Objednávka vypracování odborného vyjádření ke stanovení rozdílu mezi jednotkovou cenou náhradních dílů nakoupených v r.2015 spol. ČSAD autobusy Plzeň, a.s. a obvyklou jednotkovou cenou, a to v souvislosti s provozováním VLD v rámci plnění ZVS pro PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1074/17 Zveřejnění oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb. – projekt Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy II Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1073/17 Vyhodnocení dopravní obslužnosti (ZDO) území PK veřejnou linkovou dopravou v roce 2016 - uzavření dodatků č. 1/2017 (kromě ČSAD autobusy Plzeň a.s. a ANEXIA BUS s.r.o.) a dodatku č. 17 s PMDP, a. s. ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění ZDO Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1072/17 Rozšíření Integrované dopravy Plzeňska - zařazení dalších 37 obcí Plzeňského kraje, 4 obcí Středočeského kraje, 3 obcí Karlovarského kraje a 2 obcí Ústeckého kraje do jedenácti nových tarifních zón IDP – tj. do zón IDP 135 Úterý, 133 Bezvěrov, 132 Úněšov, Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1071/17 Zařazení investičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1070/17 Zařazení vybraných spojů linky 310970 Rakovník – Čistá – Kralovice do systému dopravní obslužnosti Plzeňského kraje – úkony směřující k uzavření nové smlouvy po skončení té stávající Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1069/17 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – II. čtvrtletí 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1068/17 Uložení odvodu společnosti VATRA Bohemia spol. s r.o. a společnosti Autobusová doprava – Miroslav Hrouda s.r.o. na základě kontroly využití dotací poskytnutých na zajištění dopravní obslužnosti Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1067/17 Oznámení o záměru vyhlášení nabídkového řízení na dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1066/17 Oznámení o záměru vyhlásit nabídkové řízení – celek Radnicko Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1065/17 Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky uzavřené přímým zadáním Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1064/17 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1063/17 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené jako výsledek veřejné zakázky „Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému – 2. vyhlášení“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1062/17 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené mezi Plzeňským krajem a Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje (prodloužení termínu použití finančního daru) Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1061/17 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních autobusových linek č. 000255 a 000020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1060/17 Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace - vyřazení movitého majetku z hospodaření prodejem Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1059/17 Projekt „Zajištění kybernetické bezpečnosti v SVK PK" Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1058/17 Vyhlášení ceny Plzeňského kraje za mistrovství v tradiční rukodělné výrobě spojené s udělením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1057/17 Vyhlášení soutěže „Památka Plzeňského kraje“ Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
Č. 1 – Pravidla soutěže „Památka Plzeňského kraje“ včetně přílohy
OKP 2. 10. 2017 1056/17 Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku nájemní smlouvy mezi Muzeem Chodska v Domažlicích, p. o., a městem Domažlice Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1055/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 12 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2017 - 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1054/17 Vyřazení movitého majetku prodejem – Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1053/17 Snížení kapacity pobytové sociální služby Centra sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1052/17 Informování o změně úhrady za ubytování v Centru sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »