Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 11. 6. 2018 2115/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy) v letech 2020 – 2035“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OIM 11. 6. 2018 2114/18 Vratka dotace u akce „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice a.s." Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2113/18 Odvolání člena dozorčí rady společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2112/18 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
VVŽÚ 21. 5. 2018 2111/18 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2018 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 21. 5. 2018 2110/18 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 1. čtvrtletí r. 2018 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2109/18 IZ - Výroční zprávy za rok 2017 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2108/18 IZ - Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2107/18 IZ - Výsledky kontrol - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2106/18 IZ - Porušení rozpočtové kázně organizace 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, pobočný spolek, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov, IČO: 68782004 (dále jen "Příjemce") Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2105/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2104/18 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2103/18 Obec Vrčeň – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2102/18 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Hajšmanová Sylva, Mgr.Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2101/18 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2100/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2099/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2098/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisu IRIS Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2097/18 Poskytnutí účelových individuálních dotací na podporu činnosti územních sdružení Českého zahrádkářského svazu, z.s., v roce 2018 Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna schválit poskytnutí dotace RPK
OZDR 21. 5. 2018 2096/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2095/18 Změna usnesení RPK č. 1944/18 ze dne 23. 4. 2018 – změna ve složení komisí na veřejnou zakázku „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2094/18 Záměr vyhlásit veřejnou zakázku na poskytování zdravotních služeb lůžkové péče na území města Plzeň jako služeb obecného hospodářského zájmu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2093/18 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2092/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2091/18 Poskytnutí neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2090/18 Poskytnutí finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2089/18 Poskytnutí dotace žadateli Poliklinika Tachov, příspěvková organizace Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2088/18 Souhlas s poskytováním plnění ve prospěch zaměstnance společnosti Domažlická nemocnice, a.s., který je členem statutárního orgánu, a ve prospěch zaměstnance společnosti, který je osobou blízkou členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2087/18 Odstoupení člena rady jednatelů společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., a volba nového člena Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 21. 5. 2018 2086/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 21. 5. 2018 2085/18 Předání vozidla v majetku kraje příspěvkové organizaci k hospodaření Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 21. 5. 2018 2084/18 Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2083/18 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací II. kolo Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2082/18 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Zlatá stezka - Mediální a propagační kampaň“ Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2081/18 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2080/18 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2079/18 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Centru Bavaria Bohemia Schönsee a Historickém parku Bärnau-Tachov pro prezentační účely Plzeňského kraje Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2078/18 Stanovení odměn Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2077/18 Zprávy o činnosti organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2017 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2076/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Plzeň, Částkova 78 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2075/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2074/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2073/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2072/18 Jmenování konkursních komisí na obsazení pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 a Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2071/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 - Felicia Combi Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2070/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2069/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2068/18 Poskytnutí účelové dotace na projekt Dětská technická univerzita Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2067/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2066/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2065/18 Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji pro rok 2018 - 1. výzva: poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2064/18 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy Zelené autobusy v NP Šumava 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2063/18 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plzeňského kraje na základě žádosti a poskytnutého daru ze strany akciové společnosti DIOSS Nýřany, a.s. na jejich provoz a vypořádání tohoto daru Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2062/18 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – IV. čtvrtletí 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2061/18 Darování silnice III/1181 do majetku města Mýto Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2060/18 Darování úseku místní komunikace v k.ú. Bítov u Přehýšova do vlastnictví Plzeňského kraje Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2059/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) „Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“ do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2058/18 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany“ Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2057/18 Odsouhlasení realizace stavebních akcí SÚS PK z fondu investic pro rok 2018 a zrušení souhlasu u původních stavebních akcí Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2056/18 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK, p. o. a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2018 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2055/18 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě Cyklovlak do Českého lesa v trase Plzeň – Stříbro – Svojšín – Bor – Bělá – Poběžovice – Horšovský Týn – Staňkov – Holýšov – Stod – Nýřany – Plzeň Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2054/18 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2053/18 Zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2052/18 Výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2017 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2051/18 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2050/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2049/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2048/18 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2018 - poskytnutí dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2047/18 Poskytnutí účelové dotace - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2046/18 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Itálie Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2045/18 Stanovení mimořádných odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2044/18 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2043/18 Jmenování ředitelky - zařízení sociálních služeb Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2042/18 Informování o změně úhrady za stravování v Centru sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2041/18 Dodatek č. 13 zřizovací listiny CSS Domažlice, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2040/18 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2019 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2039/18 Vyrovnávací platby - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2038/18 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018, další kolo" Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2037/18 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016- 2019, druhé kolo" Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2036/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2035/18 Poskytnutí dotací v rámci „Programu podpory mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2018" Štruncová Michaela Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2034/18 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2033/18 Souhlas s přijetím účelově určených peněžních darů příspěvkovými organizacemi Plzeňského kraje Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2032/18 Souhlas s přijetím dědictví – Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 21. 5. 2018 2031/18 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 21. 5. 2018 2030/18 Projekt „Strategie Smart Region Plzeňský kraj“ Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 21. 5. 2018 2029/18 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k zadání podlimitní VZ „Dodávka serverů pro Plzeňský kraj" Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 21. 5. 2018 2028/18 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Domažlice č. 11/2016 - Prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní optická síť města Domažlice-6.etapa“ Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 21. 5. 2018 2027/18 Vyloučení účastníka 3S.cz, s.r.o., IČO: 27683273, ze zadávacího řízení k podlimitní VZ „Dodávka diskových polí pro Plzeňský kraj" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 21. 5. 2018 2026/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 2. kolo Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
OIT 21. 5. 2018 2025/18 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018" - 2.kolo Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 21. 5. 2018 2024/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 1. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 21. 5. 2018 2023/18 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2017/2018 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 21. 5. 2018 2022/18 Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji - schválení dotací Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Návrh rozdělení dotací - DT Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2018
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací - DT Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2018
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy - mikroregiony
Příloha č. 4 - Návrh rastrové smlouvy - místní akční skupiny
ORR 21. 5. 2018 2021/18 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 - souhlas s rozdělením dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 5. 2018 2020/18 Smlouva o spolupráci při provozu aktivních traumabodů Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2019/18 „Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů“ Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2018/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna usnesení RPK č. 1273/17 ze dne 20.11.2017 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2017/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 21. 5. 2018 2016/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 21. 5. 2018 2015/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 21. 5. 2018 2014/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – schválení vyvlastnění pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2013/18 Zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (podzemního komunikačního vedení veřejné telekomunikační sítě) - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (Napojení severního Rokycanska) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2012/18 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Raková u Rokycan; středisko Plzeň-sever, k. ú. Úherce u Nýřan; středisko Domažlice, k. ú. Stanětice; středisko Tachov, k. ú. Okrouhlé Hradiště, k. ú. Bezemín Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2011/18 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Česká republika – Státní pozemkový úřad (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2010/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Šťáhlavy, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Šťáhlavy Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2009/18 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Skvrňany – Plzeňský kraj x statutární město Plzeň Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2008/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Bříza, Zahořany u Domažlic, Losiná u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Domažlice, Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2007/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dobřany a Hracholusky nade Mží – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih a Plzeň – sever x ČR – Správa železniční a dopravní cesty, s. o. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2006/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2005/18 Výkup zbytkového pozemku v k. ú. Osek u Rokycan - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Jaroslav Aubrecht (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2004/18 Výkupy pozemků v k. ú. Trnová u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Ladislav Palán, Danuška Vavříková, Miloslav Bílek, Zdeněk Parlásek, manželé Václav a Věra Křížových Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2003/18 Výkupy pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ing. Libor Bůžek, Pavel Kolářík Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2002/18 Výkup pozemků v k. ú. Holoubkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Holoubkovský rybník, spol. s r. o. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2001/18 Výkup pozemků v k. ú. Svržno - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Miroslav Veber Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 5. 2018 2000/18 Prodej pozemků v k. ú. Nové Městečko - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Petr Švrčula Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1999/18 Rozpočtové opatření č. 103 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1998/18 Rozpočtové opatření č. 101 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1997/18 Rozpočtové opatření č. 100 – přesun v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1996/18 Rozpočtové opatření č. 99 - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1995/18 Rozpočtové opatření č. 98 – Přesun z rozpočtové oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 5. 2018 1994/18 Rozpočtové opatření č. 97 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení výdajů z prostředků Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1993/18 Rozpočtové opatření č. 96 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1992/18 Rozpočtové opatření č. 95 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2018 v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1991/18 Rozpočtové opatření č. 94 – dotace MŠMT – UZ 33023, UZ 33063, UZ 33215 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1990/18 Rozpočtové opatření č. 93 – přesun z oblasti Školství, tělovýchova a sport do oblasti Individuální projekty Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1989/18 Rozpočtové opatření č. 92 – dotace MŠMT – UZ 33063 a UZ 33982 – OPVVV – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 21. 5. 2018 1988/18 Rozpočtové opatření č. 91 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava – projekty III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2 a Rekonstrukce mostu ev.č.180-010 pod obcí Dolany Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1987/18 Rozpočtové opatření č. 89 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava – projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1986/18 Rozpočtové opatření č. 88 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK o vratky dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostech Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1985/18 Rozpočtové opatření č. 87 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1984/18 Rozpočtové opatření č. 86 - dotace MMR ČR - UZ 17017, UZ 17018 - projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1983/18 Rozpočtové opatření č. 85 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1982/18 Rozpočtové opatření č. 84 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1981/18 Rozpočtové opatření č. 83 - dotace MMR – UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1980/18 Rozpočtové opatření č. 82 – dotace od Úřadu vlády ČR – ÚZ 04001 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1979/18 Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k výběrovému řízení „Bankovní úvěr pro Plzeňský kraj 2018“ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1978/18 Uzavření smlouvy o účtu s Českou spořitelnou a.s. Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1977/18 Návrhy závěrečného účtu Plzeňského kraje a řádné účetní závěrky účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2017 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1976/18 Metodické pokyny pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 1975/18 Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 21. 5. 2018 1974/18 Stanovení odměny řediteli Centrálního nákupu, příspěvková organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 21. 5. 2018 1973/18 Zpráva o činnosti Centrálního nákupu, příspěvkové organizace za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018 Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 21. 5. 2018 1972/18 Prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obci Hvozd Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 21. 5. 2018 1971/18 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2017 Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 21. 5. 2018 1970/18 Individuální dotace na nákup cisternových automobilových stříkaček Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 21. 5. 2018 1969/18 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 21. 5. 2018 1968/18 Vyhlášení dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti v souvislosti s rozvojem průmyslových zón“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1967/18 Rozpočtové opatření č. 102 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - investiční dotace městu Sušice na nákup CAS Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 5. 2018 1966/18 Rozpočtové opatření č. 90 - přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými oblastmi Regionální rozvoj a Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotace obcím Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 1965/18 Vyhlášení dotačního programu/titulu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018 – 2. kolo Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 1964/18 Poskytnutí neinvestičních dotací z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 1963/18 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 5. 2018 1962/18 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2018 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 5. 2018 1961/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 5. 2018 1960/18 Schválení uzavření smluv o pronájmu reklamní plochy k akci Prodaná nevěsta Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 5. 2018 1959/18 Finanční dar vybraným politickým vězňům z Plzeňského kraje Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 23. 4. 2018 1958/18 Poskytnutí finančního daru Ireně Tyrnerové Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1957/18 Dodatečné informace k výzvě na podání nabídky uchazečů do výběrového řízení s názvem „Bankovní úvěr pro Plzeňský kraj 2018“ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1956/18 IZ - Zapojení Plzeňského kraje do projektu Zelený týden EU 2018 (EU Green Week 2018) Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1955/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1954/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisů „Vítaný host v Plzeňském kraji“ a „Vítaný host na Šumavě a v Českém lese“ v roce 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1953/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu organizace soutěže Zlatá včela pro mladé včelaře v roce 2018 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1952/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Klubu kaktusářů Plzeň Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1951/18 Poskytnutí individuální dotace na nákup vybavení specifikovaného v žádosti pro zajištění provozu spolku v roce 2018 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1950/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1949/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů: „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“, „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“, „OZE - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1948/18 Uzavření licenční smlouvy o poskytování dat s Povodím Vltavy, státní podnik Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1947/18 Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji" Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1946/18 Vyhlášení Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018 Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu podpora PD VHI_2018
OŽP 23. 4. 2018 1945/18 Vyhlášení Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018)
OZDR 23. 4. 2018 1944/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 23. 4. 2018 1943/18 Souhlas s přijetím účelově určeného daru - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 23. 4. 2018 1942/18 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 23. 4. 2018 1941/18 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Zlatá stezka - Mediální a propagační kampaň“ Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 23. 4. 2018 1940/18 Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Sladká Pavla, JUDr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1939/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5059/16 ze dne 22. srpna 2016 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1938/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1087/17 ze dne 2. října 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1937/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1565/18 ze dne 22. ledna 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1936/18 Projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE Plzeň“ a „Větrání budov VOŠ a SPŠE Plzeň“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1935/18 Schválení projektového záměru k projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019“, způsobu jeho financování a předložení žádosti o dotaci do 4. výzvy č. 30_18_008 specifického cíle I Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV ČR Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1934/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 57 a 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Příloha č. 2 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem – Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
OŠMS 23. 4. 2018 1933/18 Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů - SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122, včetně jmenování konkursní komise; SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2; OŠ výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1932/18 Vyřazení movitého majetku - Sportovní gymnázium Plzeň - Ford Transit Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1931/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »