Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OSV 26. 4. 2021 667/21 Dodatek č. 1 Prohlášení o vzájemné spolupráci Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OVVŽÚ 26. 4. 2021 666/21 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2021 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 665/21 IZ - Informace o vyúčtování období 1.1.2020 - 13.06.2020 dle Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 664/21 IZ - Zpráva o průběhu jednání s dopravcem Z-Group bus a.s. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 663/21 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 662/21 Změna účelu dotace poskytované z programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 661/21 Vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu „Vintířova stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů“ „Vintířova stezka – vytvoření symbolických relaxačních míst“ a "Vintířova stezka – Vytvoření informačních panelů & laviček" Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 660/21 Inventarizační zpráva Plzeňského kraje za rok 2020 Zaoral Martin, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OPL 26. 4. 2021 659/21 Účetní závěrka organizace Centrální nákup, příspěvková organizace, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OPL 26. 4. 2021 658/21 Zpráva o činnosti Centrálního nákupu, příspěvkové organizace za rok 2020, plán činnosti na rok 2021 Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 657/21 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 656/21 Stanovení odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 655/21 Změna úhrad za stravu v organizaci Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 654/21 Souhlas k přijetí peněžních prostředků Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 653/21 Souhlas s bezplatným využíváním služebního vozidla Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 26. 4. 2021 652/21 Individuální dotace OSV 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 651/21 Zpráva o činnosti SÚS PK za rok 2020 včetně schválení účetní závěrky a schválení rozdělení hospodářského výsledku organizace do fondů Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 650/21 Vystavení Objednávek Plzeňského kraje, kterými je vymezen přehled linek a spojů pro jízdní řád 2020/21, které se Plzeňský kraj zavazuje finančně kompenzovat Středočeskému a Jihočeskému kraji Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 649/21 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plz. kraje na základě dotací/darů/fin.přísp. ze strany měst, obcí, svazku obcí a obch. společ. na jejich provoz a vypořádání těchto dotací/darů za rok 2020 (období 1.1.2020 – 13.6.2020) Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 648/21 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 a 2020 Z-Group bus a.s.(do 13.6.2020) – vyhodnocení roku oznámením Objednatele Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 647/21 Zrušení nabídkového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad“ – část 2 – Český les Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 646/21 Bezúplatné nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „Obytná zóna Plzeň Valcha – 1. etapa, SO 01 Křižovatka Sulkovská – Dobřanská“ – úprava křižovatky na silnici III/18043 a prodloužení mostu ev. č. 18043-2 do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 645/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS – úsek č. 1, 2“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 644/21 Příspěvek společností na dopravní obslužnost na období od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 - darovací smlouvy s DIOSS Nýřany a.s. a Geis CZ s.r.o. a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s KS-Europe s.r.o. a NOVEM Car lnterior Design k.s. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 643/21 Dotace od obcí na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst a obcí Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 642/21 Uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 641/21 Uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast SEVER a JIH Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 640/21 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 639/21 Uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro mezinárodní autobusovou linku Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais zjišťovanou dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. pro rok 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 638/21 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících/ o závazku veřejné služby v drážní dopravě za I. čtvrtletí 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 637/21 Uložení smluvní pokuty dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících VLD k zajištění obslužnosti PK pro oblast JIH a SEVER Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 636/21 Doplatky dopravcům v drážní dopravě za plnění smluv o veřejných službách v přepravě cestujících/smluv o závazku veřejné služby v roce 2020 na základě celkových ročních vyúčtování kompenzace Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 4. 2021 635/21 Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 634/21 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 633/21 Dočasné umístění sbírkových předmětů spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, v sídle Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 632/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 6 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2021 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 631/21 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 630/21 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 26. 4. 2021 629/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 628/21 Účetní závěrky a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2020 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 627/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – souhlas s vyplacením NFV pro projekt Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV
OŠMS 26. 4. 2021 626/21 Změna v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 625/21 Schválení projektového záměru k projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“, způsobu jeho financování a předložení žádosti o dotaci do 7. výzvy č. 30_21_011 specifického cíle I Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV ČR Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 624/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021” Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 623/21 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021” Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 622/21 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 621/21 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 620/21 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 619/21 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 618/21 Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2021/2022 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 617/21 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 616/21 Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony III Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 4. 2021 615/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 614/21 Dohoda o postoupení smluv mezi Plzeňským krajem a Stodskou nemocnicí, a.s. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 613/21 Stodská nemocnice a.s. - oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 27. 07. 2020 Dohnal Roman, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 612/21 Uzavření dohody o vyplacení nevyčerpané části zádržného s insolvenčním správcem společností jmt insol, v.o.s. (vypořádání majetkoprávních vztahů se společností Mavilla, s.r.o.) Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 611/21 Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve věci výstavby nové galerijní budovy pro prezentaci sbírek Západočeské galerie v Plzni Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 610/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Kvíčovice, středisko Klatovy, k. ú. Městiště u Děpoltic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 609/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Loza, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Loza Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 608/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Třemošná, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Třemošná a Záluží u Třemošné Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 607/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Kašperské Hory, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kašperské Hory Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 606/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Myslovice, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Myslovice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 605/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Letiny - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Letiny Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 604/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Svojšín, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojšín Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 603/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice a Klatovy x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Staňkov-město a Skránčice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 602/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kařez - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kařez Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 601/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nový Kramolín, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 600/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lužany u Přeštic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Lužany Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 599/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horažďovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 598/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kralovice u Rakovníka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 597/21 Bezúplatné nabytí pozemků v různých k. ú. – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 596/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kyšice u Plzně – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČR – Správa železnic, s. o. - bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kyšice u Plzně Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 595/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 594/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mířkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mířkov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 593/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Klenčí pod Čerchovem – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 592/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mutěnín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 591/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Petrovice u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Újezd Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 590/21 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A. H., J. H., D. K., J. F. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 589/21 Výkup pozemků v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x A. P., M. P. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 588/21 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. S. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 26. 4. 2021 587/21 Výkup pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A. G., L. H., K. L., A. Š. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 586/21 Rozpočtové opatření č. 73 - dotace MPSV - UZ 13015 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 585/21 Rozpočtové opatření č. 72 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 584/21 Rozpočtové opatření č. 71 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 583/21 Rozpočtové opatření č. 70 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 4. 2021 582/21 Rozpočtové opatření č. 69 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 581/21 Rozpočtové opatření č. 68 - Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 4. 2021 580/21 Rozpočtové opatření č. 67 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Západočeská galerie v Plzni Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 579/21 Rozpočtové opatření č. 66 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 578/21 Rozpočtové opatření č. 65 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů právnických osob za rok 2020 Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 577/21 Rozpočtové opatření č. 64 - přesun z oblasti Sociální věci do oblasti Životní prostředí a přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 576/21 Rozpočtové opatření č. 63 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 575/21 Rozpočtové opatření č. 62 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 574/21 Rozpočtové opatření č. 61 – dotace MŠMT – UZ 33155, UZ 33160, UZ 33192, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 573/21 Rozpočtové opatření č. 60 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 4. 2021 572/21 Rozpočtové opatření č. 59 – navýšení výdajů o zůstatek dotace - Education of extraordinarily talented students and further education of pedagogical staff in Pilsen Region and Hordaland Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 571/21 Rozpočtové opatření č. 58 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 26. 4. 2021 570/21 Rozpočtové opatření č. 57 - dotace MMR - UZ 17015, 17016, 17968, 17969 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 26. 4. 2021 569/21 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021 Ptáčníková Eva Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 26. 4. 2021 568/21 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 26. 4. 2021 567/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 26. 4. 2021 566/21 Prodloužení termínů realizace projektů a termínu čerpání dotace Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 4. 2021 565/21 Městys Stráž – žádost o udělení souhlasu k vložení vodárenského zařízení do majetku dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 4. 2021 564/21 Dohoda o spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 4. 2021 563/21 Poskytnutí individuální dotace na provoz tréninkové terapeutické zahrady pro osoby se zdravotním postižením Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 4. 2021 562/21 Poskytnutí finančních prostředků formou daru Plzáková Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 4. 2021 561/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 4. 2021 560/21 Vyhlášení dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 4. 2021 559/21 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině“ Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ORR 26. 4. 2021 558/21 Obec Nečtiny - žádost o prominutí vrácení dotace Šmejkalová Lenka, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Nečtiny o prominutí vrácení dotace
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 38092019
Příloha č. 3 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu PSOV PK 2019
Příloha č. 4 - průvodní dopis zaslaný obci spolu s uzavřenou dotační smlouvou
ORR 26. 4. 2021 557/21 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 26. 4. 2021 556/21 Účetní závěrky, výsledky hospodaření a výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví za rok 2020 Kaprálová Marie Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 26. 4. 2021 555/21 Dotační program „Podpora vzdělávání lékařů 2021“ Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 26. 4. 2021 554/21 Odvolání ředitelky Nemocnice Domažlice, příspěvkové organizace, a jmenování nového ředitele Kaprálová Marie Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 26. 4. 2021 553/21 Odvolání člena představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 26. 4. 2021 552/21 Uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení VOČM s Rokycanskou nemocnicí, a.s. Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 26. 4. 2021 551/21 Prodloužení termínů dotace pro obec Tlučná Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 26. 4. 2021 550/21 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vysílacího času a výrobě programového obsahu (zpravodajské pořady a reklamní spoty) Běloušková Ludmila, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 26. 4. 2021 549/21 Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2021 - 2023" Běloušková Ludmila, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
ODSH 12. 4. 2021 548/21 Zrušení nabídkového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko – 2. vyhlášení“ Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 26. 3. 2021 547/21 Muzeum Šumavy Sušice, p.o., pověření k zastupování ředitelky Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OEK 26. 3. 2021 546/21 Rozpočtové opatření č. 56 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 3. 2021 545/21 Výběr dopravce GW Train Regio a. s. ve veřejné zakázce „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad“ – část 1 - Pošumaví Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 544/21 Volba nového člena představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 543/21 Memorandum o spolupráci za účelem podpory a rozvoje RGA – regionální golfové akademie, z.s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 542/21 Schválení projektového záměru k projektu „Rekonstrukce a modernizace výjezdových základen v příhraničí PK" Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 541/21 Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKDS 22. 3. 2021 540/21 IZ - Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2020 Seidenglanzová Klára, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 539/21 Informativní zpráva o naplňování Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 za rok 2020 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 538/21 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 537/21 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020
OKP 22. 3. 2021 536/21 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci Šťáhlavy z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020 Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 22. 3. 2021 535/21 Změna v orgánech ústavu Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z. ú. Matějka Ladislav, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OFPEU 22. 3. 2021 534/21 Prezídium Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OFPEU 22. 3. 2021 533/21 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 532/21 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 531/21 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 530/21 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021 - poskytnutí dotací Čechová Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 22. 3. 2021 529/21 Převod movitého majetku formou daru - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z. s. Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 22. 3. 2021 528/21 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Octavia Žižková Magdalena Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 22. 3. 2021 527/21 Prodloužení termínu pro plnění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 177/20 ze dne 14. 12. 2020 Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 3. 2021 526/21 Smlouva o zpracování osobních údajů při poskytování služby CESNET TCS Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 3. 2021 525/21 Zadání podlimitní veřejné zakázky Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek Hrádek - Mirošov Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 3. 2021 524/21 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 1. kolo Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 523/21 Změna kapacit u poskytované sociální služby – Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 522/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 521/21 Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021 Vovolková Andrea, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 520/21 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení finančních prostředků Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 519/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - reforma psychiatrické péče" Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 518/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 – změna rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 517/21 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021 - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 516/21 Souhlas s přijetím věcného daru Domovem pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 515/21 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 514/21 Individuální dotace OSV 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 513/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/191 Janovice - Nýrsko“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 512/21 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících/ o závazku veřejné služby v drážní dopravě za rok 2020 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 511/21 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2021 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 510/21 Dodatek č. 36 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 509/21 Darování části silnice II/180 a části silnice III/1807 do majetku města Třemošná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 508/21 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423/520 pro rok 2021 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 507/21 Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 506/21 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. - vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 505/21 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Japonska a do Německa Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 504/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, připravovaný k realizaci v roce 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 503/21 Dodatek č. 17 zřizovací listiny Západočeského muzea v Plzni, p. o Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 502/21 Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Západočeské muzeum v Plzni a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 501/21 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 500/21 Ustanovení hodnotících komisí dotačních programů vyhlášených pro rok 2021 v oblastech kultury a památkové péče Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 499/21 Platové náležitosti ředitelů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 498/21 Vyřazení movitého majetku bezúplatným převodem - Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 497/21 Vyřazení movitého majetku fyzickou likvidací - Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 496/21 Prodloužení doby pronájmu nebytových prostor – SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 x Knihovna města Plzně, příspěvková organizace Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 495/21 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 494/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřené v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 493/21 Změna účelovosti použití finančních prostředků Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 492/21 Změna v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 491/21 Souhlas s nájemními smlouvami - Dětský domov, Nepomuk Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 490/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačních příspěvků - SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 a ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 489/21 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 488/21 Sportovní gymnázium, Plzeň - výuka předmětu v anglickém jazyce Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 487/21 Vznik Waldorfské střední školy v Plzni Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 486/21 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - Dětský domov, Kašperské Hory a Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431, včetně jmenování konkursních komisí Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 485/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 484/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Olešná u Hořovic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 483/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Všehrdy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všehrdy u Kralovic Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 482/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Výrov, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Výrov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 481/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Valcha Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 480/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vejprnice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 479/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Žichovice, Třebýcina, Nezdice na Šumavě, Krotějov, Dolany u Klatov, Malechov, Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 478/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Puclice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Puclice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 477/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Rabí Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »