Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŽP 27. 1. 2020 4419/20 Podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OEK 27. 1. 2020 4418/20 Rozpočtové opatření č. 19 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 1. 2020 4417/20 Rozpočtové opatření č. 18 - dotace MPSV - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 27. 1. 2020 4416/20 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2020" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 27. 1. 2020 4415/20 Ustanovení hodnoticí komise dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2020 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4414/20 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019
ODSH 20. 1. 2020 4413/20 IZ - Zpráva o pořízení strojních a IT investic SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitém majetku Plzeňského kraje ve správě SÚS PK v roce 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4412/20 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 20. 1. 2020 4411/20 IZ - Zprávy o činnostech komisí Rady Plzeňského kraje za rok 2019 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4410/20 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4409/20 Obec Tojice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4408/20 Obec Maňovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4407/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 1. 2020 4406/20 Vyhlášení dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla dotačního programu
OŽP 20. 1. 2020 4405/20 Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020
OŽP 20. 1. 2020 4404/20 Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2020) Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Podpora včelařství (2020)
OZDR 20. 1. 2020 4403/20 Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 1. 2020 4402/20 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt „Kybernetická bezpečnost IS a KS Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje“ (původně „Zabezpečení komunikačních a informačních systémů“) Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 1. 2020 4401/20 Dotační program „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 1. 2020 4400/20 Projekt „Přeshraniční zdravotnická záchranná služba Bavorsko/Čechy“ Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 1. 2020 4399/20 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2020 pro členy představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 20. 1. 2020 4398/20 Dodatek k příkazní smlouvě na poskytování recepčních a strážních služeb Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 20. 1. 2020 4397/20 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4396/20 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4041/19 ze dne 21. října 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4395/20 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4394/20 Vyřazení movitého majetku prodejem – Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 – Ford Tranzit 300S Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4393/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4392/20 Poskytnutí účelové dotace Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4391/20 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020), výzva č. 70 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky
OŠMS 20. 1. 2020 4390/20 Připravované projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2020 4389/20 Vyhlášení dotačního programu/titulu MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2020 a ustanovení hodnoticí komise tohoto programu/titulu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 – Pravidla programu „MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2020“
OŠMS 20. 1. 2020 4388/20 Ustanovení hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4387/20 Uložení sml. pokuty dopravci České dráhy, a.s., na zákl. Smlouvy o závazku veř. služby v drážní dopravě a Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopr. na tratích č. 190 Plzeň–České Budějovice a č.170 Plzeň-Cheb_3.Q 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4386/20 Dodatek č. 32 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4385/20 Uzavření Dodatku č. 25 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou s dopravcem Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4384/20 Souhlas s pronájmem pozemků příspěvkovou organizací SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4383/20 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2020 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2020 4382/20 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu formou objednávky na zpracování podkladů pro návrh „Teritoriální strategie pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti v Plzeňském kraji“ v rámci projektu CONNECT2CE Matouš Pavel, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Teritoriální strategie – překlad oficiálního materiálu projektu CONNECT2CE
Příloha č. 2 - Teritoriální strategie pro zlepšení regionální a přeshraniční dostupnosti (zajišťované veřejnou dopravou) v Plzeňském kraji
OKP 20. 1. 2020 4381/20 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2020 - poskytnutí neinvestičních dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 1. 2020 4380/20 Přeshraniční projekt s pracovním názvem „HERITAGE" Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 20. 1. 2020 4379/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4378/20 Změna termínu plnění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5238/16 ze dne 26. 9. 2016 – Transformace CSS Stod – III. etapa Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4377/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4376/20 Informování o změně úhrady za úkon poskytnutí stravy - oběda v Domově pro seniory Domažlice Centra sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4375/20 Neposkytnutí peněžitého daru a finančního příspěvku Terelmešová Denisa, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4374/20 Krajský program prevence kriminality v Plzeňském kraji 2020 Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4373/20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4372/20 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4371/20 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2020 - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 1. 2020 4370/20 Dodatky k Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 20. 1. 2020 4369/20 Prodej výpočetní techniky bývalým členům Zastupitelstva Plzeňského kraje Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 1. 2020 4368/20 Převod IP adres ze SÚS PK na Plzeňský kraj Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 1. 2020 4367/20 Smlouva o postoupení licence k provozu informačního systému Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 1. 2020 4366/20 Zlatý erb, Junior Erb, Cena hejtmana Plzeňského kraje 2020 Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 1. 2020 4365/20 Prominutí vrácení dotace - obec Volduchy Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 1. 2020 4364/20 Vyhlášení dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4363/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Lom u Tachova; středisko Klatovy, k. ú. Žlíbek Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4362/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Senec u Plzně, Žilov, Žákava a Plánice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih a Klatovy x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kosíková Eva, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4361/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březina u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Březina Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4360/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malesice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4359/20 Výkup pozemků v k. ú. Vochov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Česká republika - Státní podnik zemědělské techniky v likvidaci Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 1. 2020 4358/20 Výkup pozemku v k. ú. Senec u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x IMPA spol. s r.o. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4357/20 Rozpočtové opatření č. 17 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4356/20 Rozpočtové opatření č. 16 - Sociální věci - navýšení výdajů o zůstatek dotací z minulých let - projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4355/20 Rozpočtové opatření č. 15 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4354/20 Rozpočtové opatření č. 14 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4353/20 Rozpočtové opatření č. 13 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4352/20 Rozpočtové opatření č. 12 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4351/20 Rozpočtové opatření č. 11 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4350/20 Rozpočtové opatření č. 10 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4349/20 Rozpočtové opatření č. 9 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví – projekt Zabezpečení komunikačních a informačních systémů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4348/20 Rozpočtové opatření č. 8 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4347/20 Rozpočtové opatření č. 7 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4346/20 Rozpočtové opatření č. 6 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4345/20 Rozpočtové opatření č. 5 – navýšení výdajů o zůstatek dotace - Education of extraordinarily talented students and further education of pedagogical staff in Pilsen Region and Hordaland Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4344/20 Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV – Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4343/20 Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4342/20 Rozpočtové opatření č. 2 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4341/20 Rozpočtové opatření č. 1 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4340/20 Rozpočtové opatření č. 273 - snížení závazných ukazatelů v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Snížení závazných ukazatelů
OEK 20. 1. 2020 4339/20 Rozpočtové opatření č. 272 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4338/20 Rozpočtové opatření č. 271 – snížení závazného ukazatele u organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4337/20 Rozpočtové opatření č. 270 - snížení závazných ukazatelů a finančního vztahu u příspěvkových organizací v oblasti kultury Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4336/20 Rozpočtové opatření č. 269 – Snížení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4335/20 Rozpočtové opatření č. 268 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna a snížení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací Plzeňského kraje Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4334/20 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 1/2020 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 20. 1. 2020 4333/20 Plány činností komisí Rady Plzeňského kraje na rok 2020 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OVVŽÚ 20. 1. 2020 4332/20 Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb Lucáková Helena, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 20. 1. 2020 4331/20 Vyhlášení dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 20. 1. 2020 4330/20 Přijetí a poskytnutí finančního daru, zajištění reklamní plochy v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádané při XVII. reprezentačním plese Plzeňského kraje Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 30. 12. 2019 4329/19 Vyhlášení Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2020 Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2020
OŽP 30. 12. 2019 4328/19 Výpověď dotace ze strany poskytovatele v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 12. 2019 4327/19 Dodatek č. 1 k poskytnuté individuální dotaci na podporu chovatelských výstav a zajištění účasti chovatelů na Olympiádě mladých chovatelů Přerov 2019 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 30. 12. 2019 4326/19 Schválení rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2019 4325/19 Schválení rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství, mládeže a sportu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2019 4324/19 Vyřazení dlouhodobého movitého majetku likvidací – Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2019 4323/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 30. 12. 2019 4322/19 Schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 12. 2019 4321/19 Sjednání nájmu a uzavření nájemní smlouvy příspěvkovou organizací SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 30. 12. 2019 4320/19 Schválení rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 30. 12. 2019 4319/19 Souhlas s pořízením movitého majetku - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 30. 12. 2019 4318/19 Schválení rozpočtů na rok 2020 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních věcí Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4317/19 Rozpočtové opatření č. 267 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4316/19 Rozpočtové opatření č. 266 - snížení příjmů a výdajů v oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - UZ 14034 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4315/19 Rozpočtové opatření č. 265 - dotace MZe – UZ 29501 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4314/19 Rozpočtové opatření č. 264 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968, UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u Centra sociálních služeb Stod, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4313/19 Rozpočtové opatření č. 263 – dotace MŠMT – UZ 33074, UZ 33077 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 30. 12. 2019 4312/19 Schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2019 4311/19 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2020 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 – Pravidla titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020“
Příloha č. 2 – Pravidla titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020“
Příloha č. 3 – Pravidla titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020“
OKHE 30. 12. 2019 4310/19 Technické zajištění a zajištění doprovodného programu v rámci Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje v roce 2020 Mourová Marie, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 16. 12. 2019 4309/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání publikace k tématu zadržování vody v krajině Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OEK 16. 12. 2019 4308/19 Rozpočtové opatření č. 262 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OSV 16. 12. 2019 4307/19 Vyřazení nepotřebného majetku - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OZDR 16. 12. 2019 4306/19 Odvolání členů dozorčí rady společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 16. 12. 2019 4305/19 Změna stanov společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - snížení počtu členů dozorčí rady Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 16. 12. 2019 4304/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OIM 16. 12. 2019 4303/19 Zrušení zadávacího řízení s názvem „Rokycanská nemocnice a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny" a vyhlášení nového zadávacího řízení s názvem „Rokycanská nemocnice a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny" - 2. vyhlášení Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4302/19 Výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Rozvoj IDP (3. etapa) – Provozování odbavovacích systémů v Plzeňském kraji“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4301/19 Souhlas s prodloužením nájemní smlouvy – Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 x Vodafone Czech Republic a.s. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4300/19 Rozpočtové opatření č. 261 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení fin. vztahu p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4299/19 Rozpočtové opatření č. 260 - dotace MMR - UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4298/19 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OPL 9. 12. 2019 4297/19 Informativní zpráva Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, k centrálně zadávaným veřejným zakázkám Mobilní telefonie pro Plzeňský kraj 2020 – 2022 a Centralizovaný nákup energií – elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj 2021 a 2022. Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4296/19 Obec Bukovec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4295/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4294/19 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4293/19 Dobrovolný svazek obcí Údolí pod Ostrým – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4292/19 Výpovědi u příjemců v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4291/19 Poskytnutí individuální dotace na realizaci naučné stezky Odlezelské jezero Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4290/19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, příspěvkovou organizací Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4289/19 Vyhlášení dotačního programu Ochrana přírody 2020 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 9. 12. 2019 4288/19 Vyhlášení dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020
OŽP 9. 12. 2019 4287/19 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 - doplnění o obec Svéradice Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 12. 2019 4286/19 Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Schválení poskytnutí dotací I. část Heřmanová Lada, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci RPK
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Příloha č. 4 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
OZDR 9. 12. 2019 4285/19 Změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví na základě nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 12. 2019 4284/19 Změna účelu použití finančních prostředků - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 12. 2019 4283/19 Schválení uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 12. 2019 4282/19 Schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem vybavení kuchyně se společností Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 12. 2019 4281/19 Znovuzvolení člena dozorčí rady společnosti Domažlická nemocnice, a.s., z řad zaměstnanců Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 12. 2019 4280/19 Změna odměňování členů představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - dodatky ke smlouvám o výkonu funkce Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKDS 9. 12. 2019 4279/19 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OKDS 9. 12. 2019 4278/19 Plán kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2020 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 9. 12. 2019 4277/19 Vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2020 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy pro rok 2020 včetně příloh
č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020 včetně příloh
č. 3 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020 včetně příloh
OŠMS 9. 12. 2019 4276/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1210/17 ze dne 30. října 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4275/19 Stanovení platů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4274/19 Odměny výročí Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4273/19 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4272/19 Připravované projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4271/19 Projekt Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 s názvem „Bezbariérový přístup objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1“ Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4270/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4269/19 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci – SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4268/19 Souhlas se smlouvou o výpůjčce nemovitých věcí – SOU stavební, Plzeň, Borská 55 a se smlouvou o nájmu nebytových prostor SVČ RADOVÁNEK Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4267/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4266/19 Souhlas s poskytnutím prohlášení zřizovatele pro Gymnázium a Střední odbornou školu, Rokycany, Mládežníků 1115, IČO: 48380296 za účelem podání žádosti k certifikačnímu procesu u společnosti „International Baccalaureate Organization“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 12. 2019 4265/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4264/19 Změna usnesení RPK č. 3821/19 ze dne 26.08.2019, spočívající ve změně termínu úkolů Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4263/19 Stanovení platu a odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4262/19 Udělení souhlasu se zajištěním dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou Karlovarským krajem v územním obvodu Plzeňského kraje v roce 2020 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4261/19 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky přímým zadáním s dopravcem ANEXIA BUS s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4260/19 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji a uzavření Dohody o akceptaci tarifu Dopravce Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4259/19 Zařazení stavebních akcí a projektových dokumentací (PD) do seznamu akcí a PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2020 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 12. 2019 4258/19 Převod finančních prostředků do fondu investic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje - vyvolaná investice v rámci akce „Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 9. 12. 2019 4257/19 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 9. 12. 2019 4256/19 Vyhlášení dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2020 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
Č.1 - Pravidla programu Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje pro rok 2020 včetně příloh
Č.2 - Pravidla programu Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje pro rok 2020 včetně příloh
Č.3 - Pravidla programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje pro rok 2020 včetně příloh
OKP 9. 12. 2019 4255/19 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2020 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
č. 1 Pravidla programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020
č. 2 Pravidla programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020
č. 3 Pravidla programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020
OKP 9. 12. 2019 4254/19 Návratná finanční výpomoc - Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 9. 12. 2019 4253/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 13 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 9. 12. 2019 4252/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 9. 12. 2019 4251/19 Navýšení úhrad za stravování - Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 9. 12. 2019 4250/19 Individuální dotace odboru sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 9. 12. 2019 4249/19 Projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje III“ Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
ORR 9. 12. 2019 4248/19 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 - vyhlášení dotačního programu Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »