Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OSV 29. 6. 2022 2358/22 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - dofinancování" Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2357/22 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2022“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2356/22 Personální záležitosti Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2355/22 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 na dobu určitou Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2354/22 Stanovení odměny Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2353/22 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1905/22 ze dne 21. března 2022 – aktualizace finančních nákladů projektu Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 připravovaného do výzvy Národního programu Životní prostředí č. 12/2021 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2352/22 Projekt podávaný do výzvy Národního programu Životní prostředí č. 12/2021 (v rámci Národního plánu obnovy) Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2351/22 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů - VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2350/22 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů - Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o. Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2349/22 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2348/22 Změna účelu použití dotace dotačního titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2347/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022 – 2. kolo“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2346/22 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu – OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2345/22 Souhlas s pořízením movitého majetku - Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2344/22 Souhlas s umístěním sídla spolku „Sdružení rodičů při Střední průmyslové škole dopravní v Plzni, z. s.“ v budově Plzeňského kraje Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2343/22 Souhlas zřizovatele se zapojením školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ I Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2342/22 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský - Šablony pro SŠ a VOŠ I Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2341/22 Souhlas s nájemní smlouvou – Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 x V. S. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2340/22 Souhlas s přijetím daru Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2339/22 Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2338/22 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 - opakovaný konkurz Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2022 2337/22 Školské rady – změny členů za zřizovatele Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OKDS 29. 6. 2022 2336/22 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2022 Bláhová Michaela Szabó Štěpánka Zobrazit
OKŘE 29. 6. 2022 2335/22 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Szabó Štěpánka Zobrazit
OPL 29. 6. 2022 2334/22 Centralizovaný nákup energií – nákup elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj na rok 2023 Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 29. 6. 2022 2333/22 Poskytnutí individuální dotace žadateli Network East-West, z.s. na projekt Centrum JANA - pokračování testů HIV a STI u osob ohrožených prostitucí v pohraničních okresech Plzeňského kraje Knotková Zoja, Bc. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 29. 6. 2022 2332/22 Prohlášení/Letter of Comfort Váchalová Petra Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 29. 6. 2022 2331/22 Odstoupení člena dozorčí rady společnosti Stodská nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 29. 6. 2022 2330/22 Stanovení kritérií pro přiznání mimořádných odměn členům představenstev a rad jednatelů nemocnic Plzeňského kraje na rok 2022 Jamburová Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 29. 6. 2022 2329/22 Schválení mimořádných odměn členům představenstev a rad jednatelů nemocnic Plzeňského kraje za rok 2021 Jamburová Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 29. 6. 2022 2328/22 Klatovská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2021 Jamburová Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 29. 6. 2022 2327/22 Schválení poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy na podporu Mistrovství České republiky v pasení ovcí ovčáckým psem Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 29. 6. 2022 2326/22 Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí" Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 29. 6. 2022 2325/22 Podání žádosti o poskytnutí podpory na projektový záměr „Analýza rizik kontaminovaného území areálu podniku Komunálních služeb Kralovice – objekt prádelny“ Němečková Jana, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 29. 6. 2022 2324/22 Uzavření dodatků v rámci projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“ Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 29. 6. 2022 2323/22 Uzavření smluv v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3“ a uzavření dodatků v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 29. 6. 2022 2322/22 Uzavření veřejnoprávních smluv v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 29. 6. 2022 2321/22 Poskytnutí individuální dotace Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s. na podporu přírodovědně zaměřeného tábora NÁŠ VENKOV Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 29. 6. 2022 2320/22 Poskytnutí finančního daru ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ na podporu zajištění krajského kola Ekologické olympiády Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2319/22 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2318/22 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci SÚS PK, fyzickou likvidací a prodejem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2317/22 Dotace od obce na provoz školních spojů linky 470245 dle požadavku obce Veselá pro zajištění dopravní obslužnosti na období od 13. 06. 2022 do 10. 12. 2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2316/22 Převzetí vyvolané investice - úpravy silnice II/235 a silničního mostu, vybudovaných v rámci stavby „Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany“ od organizace SŽ, s. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2315/22 Uložení smluvních pokut dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2314/22 Vyúčtování kompenzace s dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. dle Sml. o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění mezinárodní autobusové linky Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais, za obd. Dopravního roku 2020/21 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2313/22 Návratné finanční výpomoci – souhlas s vyplacením Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p. o. – 4 projekty Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2312/22 Zařazení projektových dokumentací z úspor do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2022 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2311/22 Uzavření dodatků pro rok 2022 ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících/smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 29. 6. 2022 2310/22 Sjednání pachtu a uzavření pachtovní smlouvy příspěvkovou organizací SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OSV 29. 6. 2022 2309/22 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 29. 6. 2022 2308/22 Uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a Českou televizí o spolupráci při tvorbě televizního pořadu Holan Richard, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 29. 6. 2022 2307/22 Změna úhrad za stravu a ubytování v organizaci Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 29. 6. 2022 2306/22 Souhlas s přijetím peněžního daru – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 29. 6. 2022 2305/22 Pořízení majetku - Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 29. 6. 2022 2304/22 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů" Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 29. 6. 2022 2303/22 Žádost o poskytnutí účelově určené finanční dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 29. 6. 2022 2302/22 Individuální dotace OSV 2022 Štruncová Michaela Záhoř Martin Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2301/22 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2105/22 ze dne 23. 05. 2022 - „Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů na období 2023-2026" Mayer Jan, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2300/22 Energetický management Plzeňského kraje a jeho organizací – Analýza v oblasti energetického managementu Plzeňského kraje Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2299/22 Změna účelu využití investičních finančních prostředků - Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56, IČO: 69456330 Dohnal Roman, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2298/22 Změna účelu využití investičních finančních prostředků - ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Česák Emil Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2297/22 Souhlas s odstraněním stavby v areálu Rokycanské nemocnice, a.s. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2296/22 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2295/22 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2294/22 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2293/22 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2292/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Švihov - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lhovice, Jíno a Švihov u Klatov Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2291/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Doubravka, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2290/22 Plzeňský kraj x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k.ú. Nýřany Kosíková Eva, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2289/22 Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Plzeň – Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Mayer Jan, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2288/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2287/22 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2286/22 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kout na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2285/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malesice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2284/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trhanov a k. ú. Poběžovice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Správa železnic, s. o. Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2283/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Medový Újezd - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Medový Újezd Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2282/22 Bezúplatný převod pozemků a budovy bývalé kotelny v k. ú. Kdyně – Dům seniorů Kdyně, p. o. x město Kdyně Mayer Jan, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2281/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Medná - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Srby Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2280/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2279/22 Výkup pozemků v k. ú. Zahorčice na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x J. B. Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2278/22 Výkup pozemku v k. ú. Ondřejovice u Janovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. N. Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2277/22 Výkup pozemku v k. ú. Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x E. U. Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2276/22 Prodej plynárenského zařízení v k. ú. Oldřichov u Tachova - PK – Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 x GasNet, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2275/22 Prodej pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x M. Č.; zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1841/22 Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 29. 6. 2022 2274/22 Prodej pozemku v k. ú. Přešín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x K. H. Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2273/22 Rozpočtové opatření č. 111 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj, navýšení závazných ukazatelů - soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VIII. Antony Jan, Bc., DiS. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2272/22 Rozpočtové opatření č. 110 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2271/22 Rozpočtové opatření č. 109 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Zarzycký Roman Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 29. 6. 2022 2270/22 Rozpočtové opatření č. 108 - Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2269/22 Rozpočtové opatření č. 107 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, UZ 91628, navýšení finančního vztahu Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2268/22 Rozpočtové opatření č. 106 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2267/22 Rozpočtové opatření č. 105 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2266/22 Rozpočtové opatření č. 104 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2265/22 Rozpočtové opatření č. 103 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační titul „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2022“ Antony Jan, Bc., DiS. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2264/22 Rozpočtové opatření č. 102 - transfer z MF - UZ 98044, navýšení v rozpočtových oblastech Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj a Ostatní financování Antony Jan, Bc., DiS. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2263/22 Rozpočtové opatření č. 101 – projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji – změna závazného ukazatele a finančního vztahu Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2262/22 Rozpočtové opatření č. 100 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt Rozšíření DTM Plzeňského kraje Pytlíková Pavlína, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2261/22 Rozpočtové opatření č. 99 - dotace Úřadu vlády ČR - UZ 04001 - Podpora koordinátorů romských poradců Pytlíková Pavlína, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2260/22 Rozpočtové opatření č. 98 – Navýšení příjmů a výdajů, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 29. 6. 2022 2259/22 Rozpočtové opatření č. 97 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - podpora vědy a výzkumu Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2258/22 Rozpočtové opatření č. 96 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - sbírkové předměty Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2257/22 Rozpočtové opatření č. 95 - dotace MK - UZ 34017, 34019, 34029, 34053, 34070 Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
Přehled příjemců dotace ze státního rozpočtu
OEK 29. 6. 2022 2256/22 Rozpočtové opatření č. 94 – přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport do rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2255/22 Rozpočtové opatření č. 93 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2254/22 Rozpočtové opatření č. 92 - projekt Digitization in education in the Pilsen region and Liechtenstein Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2253/22 Rozpočtové opatření č. 91 – dotace MŠMT – UZ 33192 a dotace MPSV – UZ 13023 Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2252/22 Rozpočtové opatření č. 90 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje II Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2251/22 Rozpočtové opatření č. 89 - Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK na rok 2022 v rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2250/22 Rozpočtové opatření č. 88 - dotace z programu Nová zelená úsporám - ZÁSOBNÍK - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji a navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK o vratku dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2249/22 Rozpočtové opatření č. 87 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2248/22 Rozpočtové opatření č. 86 - navýšení výdajů v oblasti Vnitřní správa KŘE z Fondu zaměstnavatele Šindelářová Radka Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2247/22 Rozpočtové opatření č. 85 - dotace MZdr ČR - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2246/22 Příprava projektu „Finanční kontrola bezpapírově“ Dismanová Martina, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 29. 6. 2022 2245/22 Příprava rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 Nová Milena, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OIT 29. 6. 2022 2244/22 Pořízení tzv. rozklikávacího rozpočtu pro Plzeňský kraj Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 29. 6. 2022 2243/22 Smlouvy o zpracování osobních údajů při poskytování a užívání Hostované elektronické spisové služby AthenA Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 29. 6. 2022 2242/22 Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky Kolářová Vladimíra, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 29. 6. 2022 2241/22 Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 29. 6. 2022 2240/22 Poskytnutí individuální dotace obci Vrčeň Hessová Petra, Bc. Vanka Petr Zobrazit
ORR 29. 6. 2022 2239/22 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022 Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
ORR 29. 6. 2022 2238/22 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2022 Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
OKŘ 29. 6. 2022 2237/22 Rozdělení dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 29. 6. 2022 2236/22 Poskytnutí finančních darů školám v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VIII. Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 29. 6. 2022 2235/22 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na ME/MS v roce 2022" Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 29. 6. 2022 2234/22 Individuální dotace OKHE 2022 Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 29. 6. 2022 2233/22 Poskytnutí finančního daru vítězům soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje 2022 Remenárová Karolina, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKP 29. 6. 2022 2232/22 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 29. 6. 2022 2231/22 Muzeum Šumavy Sušice, p.o. - jmenování ředitele Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 29. 6. 2022 2230/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 39102021 Stachová Jana, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 29. 6. 2022 2229/22 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt „Realizace objektu Kulička“ Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace, připravovaný k realizaci v letech 2022 - 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 29. 6. 2022 2228/22 Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele příspěvku Muzea Chodska v Domažlicích, příspěvkové organizace Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 29. 6. 2022 2227/22 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 29. 6. 2022 2226/22 Uzavření dohod s dodavateli v rámci projektu Vintířova stezka Růžková Klára, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 29. 6. 2022 2225/22 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2022 Beránek Filip, Bc., DiS. Picka Libor Zobrazit
OKHE 29. 6. 2022 2224/22 Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky „Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2022 - 2025“ a uzavření smlouvy o zastoupení zadavatele Remenárová Karolina, Mgr. Picka Libor Zobrazit
1