Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKŘE 16. 10. 2017 1118/17 Stanovisko Rady Plzeňského kraje k vyjádření prezidenta ČR Johanesová Andrea, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 16. 10. 2017 1117/17 Námět projektu „Zajištění kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury" Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKŘ 16. 10. 2017 1116/17 Uzavření smlouvy o dílo na vytvoření „Studie proveditelnosti projektového záměru „Welcome centra“ v Plzeňském kraji“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OEK 16. 10. 2017 1115/17 Rozpočtové opatření č. 152 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Individuální projekty do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - studie proveditelnosti projektového záměru „Welcome centra“ v Plzeňském kraji Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 16. 10. 2017 1114/17 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2017 pro členy představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 16. 10. 2017 1113/17 Vyhlášení výběrového řízení na předsedu představenstva Rokycanské nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKP 16. 10. 2017 1112/17 Poskytnutí účelové dotace – obec Chotěšov Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
OIM 16. 10. 2017 1111/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akce: ,,Výměna topného zdroje-plynofikace objektů č.p. 210, 211 a 164 v KN, a.s.“, realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
KDS 2. 10. 2017 1110/17 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2017 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1109/17 IZ - Nadační fond „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji" - zpráva za období 2014 - 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1108/17 IZ - Projektový záměr „PILSEDOC - kybernetické zabezpečení internetového připojení škol“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1107/17 IZ - Informace o průběhu realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1106/17 IZ – Příprava dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2018 Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
OIT 2. 10. 2017 1105/17 IZ - Dotační program „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017“ Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1104/17 Obec Kostelec - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1103/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1102/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1101/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1100/17 Soutěž s názvem „My už třídit umíme" - schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Výsledky soutěže - umístění
OŽP 2. 10. 2017 1099/17 Spoluúčast Plzeňského kraje s Krajským ředitelstvím Policie Plzeňského kraje při řešení odstranění nelegální skládky pneumatik v obci Chodová Planá Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1098/17 DHI - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb č. 14022014 Štruncová Markéta, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1097/17 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 3696/2010 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 2. 10. 2017 1096/17 Smlouva o výpůjčce pozemků s městysem Stráž Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1095/17 Veřejná zakázka „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020“ - zrušení částí 2 a 7 veřejné zakázky a jejich opakované vyhlášení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1094/17 Odvolání ředitelky Nemocnice Domažlice, příspěvkové organizace, a jmenování nové ředitelky Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1093/17 Dovolení člena představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1092/17 Mimořádná odměna pro předsedkyni představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 10. 2017 1091/17 Odstoupení členky a zároveň předsedkyně představenstva Domažlické nemocnice, a.s., a volba nového člena představenstva Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1090/17 Pravidla pro účtování Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1089/17 Platový postup Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1088/17 Školské rady - jmenování členů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
Jmenovaní členové školských rad zřízených Plzeňským krajem
OŠMS 2. 10. 2017 1087/17 Schválení projektových záměrů, předložení projektových žádostí do Výzvy č.66 IROP „Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI“ a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušných projektů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1086/17 Projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 „Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků“ a „Instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1085/17 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1084/17 Poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2017“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1083/17 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu Nadání 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1082/17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1081/17 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1080/17 Souhlas s nájemní smlouvou – Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1079/17 Souhlas zřizovatele se zapojením školy zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1078/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1077/17 Záměr projektu - využití Plzeňské karty v rámci poskytování slev a rozšíření území Integrované dopravy Plzeňska v roce 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1076/17 Poradenské služby pro Plzeňský kraj ve věci „Provozní koncept krajského autobusového dopravce“ - uzavření rámcové smlouvy o poskytování poradenských služeb a udělení výjimky z aplikace Směrnice RPK č. 2/2016 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1075/17 Objednávka vypracování odborného vyjádření ke stanovení rozdílu mezi jednotkovou cenou náhradních dílů nakoupených v r.2015 spol. ČSAD autobusy Plzeň, a.s. a obvyklou jednotkovou cenou, a to v souvislosti s provozováním VLD v rámci plnění ZVS pro PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1074/17 Zveřejnění oznámení dle § 19 odst. 2 zákona 194/2010 Sb. – projekt Zvýšení kvality služeb v oblasti železniční dopravy II Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1073/17 Vyhodnocení dopravní obslužnosti (ZDO) území PK veřejnou linkovou dopravou v roce 2016 - uzavření dodatků č. 1/2017 (kromě ČSAD autobusy Plzeň a.s. a ANEXIA BUS s.r.o.) a dodatku č. 17 s PMDP, a. s. ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění ZDO Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1072/17 Rozšíření Integrované dopravy Plzeňska - zařazení dalších 37 obcí Plzeňského kraje, 4 obcí Středočeského kraje, 3 obcí Karlovarského kraje a 2 obcí Ústeckého kraje do jedenácti nových tarifních zón IDP – tj. do zón IDP 135 Úterý, 133 Bezvěrov, 132 Úněšov, Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1071/17 Zařazení investičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1070/17 Zařazení vybraných spojů linky 310970 Rakovník – Čistá – Kralovice do systému dopravní obslužnosti Plzeňského kraje – úkony směřující k uzavření nové smlouvy po skončení té stávající Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1069/17 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – II. čtvrtletí 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1068/17 Uložení odvodu společnosti VATRA Bohemia spol. s r.o. a společnosti Autobusová doprava – Miroslav Hrouda s.r.o. na základě kontroly využití dotací poskytnutých na zajištění dopravní obslužnosti Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1067/17 Oznámení o záměru vyhlášení nabídkového řízení na dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1066/17 Oznámení o záměru vyhlásit nabídkové řízení – celek Radnicko Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1065/17 Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky uzavřené přímým zadáním Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1064/17 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1063/17 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené jako výsledek veřejné zakázky „Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému – 2. vyhlášení“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1062/17 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené mezi Plzeňským krajem a Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje (prodloužení termínu použití finančního daru) Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 2. 10. 2017 1061/17 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních autobusových linek č. 000255 a 000020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1060/17 Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace - vyřazení movitého majetku z hospodaření prodejem Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1059/17 Projekt „Zajištění kybernetické bezpečnosti v SVK PK" Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1058/17 Vyhlášení ceny Plzeňského kraje za mistrovství v tradiční rukodělné výrobě spojené s udělením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1057/17 Vyhlášení soutěže „Památka Plzeňského kraje“ Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
Č. 1 – Pravidla soutěže „Památka Plzeňského kraje“ včetně přílohy
OKP 2. 10. 2017 1056/17 Souhlas zřizovatele s uzavřením dodatku nájemní smlouvy mezi Muzeem Chodska v Domažlicích, p. o., a městem Domažlice Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 2. 10. 2017 1055/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 12 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2017 - 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1054/17 Vyřazení movitého majetku prodejem – Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1053/17 Snížení kapacity pobytové sociální služby Centra sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1052/17 Informování o změně úhrady za ubytování v Centru sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1051/17 ROMODROM o.p.s. - odmítnutí podpisu smlouvy Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1050/17 Individuální finanční dotace - Rada seniorů města Plzně z.s. Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1049/17 Individuální finanční dotace - DoRA Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 2. 10. 2017 1048/17 Souhlas s přijetím účelového finančního nadačního příspěvku – Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 2. 10. 2017 1047/17 Dotace na vybudování místního informačního systému ve městě Tachově napojeného na jednotný systém vyrozumívání a varování obyvatelstva provozovaný HZS Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 2. 10. 2017 1046/17 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k zadání podlimitní VZ Dodávka aktivních prvků pro KÚPK a krajskou datovou síť CamelNET Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 2. 10. 2017 1045/17 Vybavení zastupitelů a zaměstnanců Plzeňského kraje informační a komunikační technikou Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1044/17 Zrušení usnesení RPK č. 890/17 ze dne 21.08.2017 - bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Kašperské Hory – Muzeum Šumavy Sušice x město Kašperské Hory Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1043/17 Zrušení zadávacího řízení s názvem „Stodská nemocnice a.s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení“ a vyhlášení nového zadávacího řízení s názvem „Stodská nemocnice a.s.– Rekonstrukce stravovacího zařízení–2. vyhlášení“ Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
OIM 2. 10. 2017 1042/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí: „Servis a oprava záložních zdrojů elektrické energie“ a „Oprava podlahových krytin“, realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1041/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí:„Odstranění havárie teplov. kotle K2“,„Oprava rozvaděče náhrad. zdroje“,„Oprava havarij. stavu střechy lékárny“a„Stavební úpravy–lůžková část IV.patro“ Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 2. 10. 2017 1040/17 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Draženov, k. ú. Klenčí pod Čerchovem a k. ú. Postřekov; středisko Klatovy, k. ú. Kavrlík Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1039/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Modrava, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1038/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Chodov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1037/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Rozvadov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rozvadov a Svatá Kateřina u Rozvadova Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1036/17 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Domažlice x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1035/17 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Svojšín a k. ú. Domaslav – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR - Lesy České republiky, s. p. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1034/17 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Břasy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1033/17 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Točník u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1032/17 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chodová Planá - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x městys Chodová Planá Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1031/17 Výkup spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Ejpovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Eva Janečková Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1030/17 Výkup pozemku, k. ú. Kyšice u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x Ing. Martin Mužík, Ph.D. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1029/17 Výkup pozemku v k. ú. Kopidlo - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x Jiří Beneš a Jana Vopatová Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1028/17 Výkup pozemku v k. ú. Kralovice u Rakovníka a v k. ú. Kožlany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x František Lüftner Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1027/17 Výkup pozemku v k. ú. Luženice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x František Hána, Pavel Hána, Jarmila Steinbergerová Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 2. 10. 2017 1026/17 Prodej pozemku v k. ú. Dolany u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Václav Wachtl Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1025/17 Rozpočtové opatření č. 151 – dotace MPSV – UZ 13013 – projekt z OPZ „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1024/17 Rozpočtové opatření č. 150 - dotace MF - UZ 98071 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1023/17 Rozpočtové opatření č. 149 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 2. 10. 2017 1022/17 Rozpočtové opatření č. 148 - dotace MZe - UZ 29517 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1021/17 Rozpočtové opatření č. 147 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1020/17 Rozpočtové opatření č. 146 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1019/17 Rozpočtové opatření č. 145 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1018/17 Rozpočtové opatření č. 144 – přesun finančních prostředků v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1017/17 Rozpočtové opatření č. 143 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 2. 10. 2017 1016/17 Rozpočtové opatření č. 142 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1015/17 Rozpočtové opatření č. 141 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - investiční dotace obcím PK Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1014/17 Rozpočtové opatření č. 140 – přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 – Rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací 2017
OEK 2. 10. 2017 1013/17 Rozpočtové opatření č. 139 - UZ 13307, navýšení finančních vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1012/17 Rozpočtové opatření č. 138 – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1011/17 Rozpočtové opatření č. 137 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1010/17 Rozpočtové opatření č. 136 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070, UZ 33071 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1009/17 Rozpočtové opatření č. 135 - dotace MPSV – UZ 13305, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 2. 10. 2017 1008/17 Rozpočtové opatření č. 134 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1007/17 Rozpočtové opatření č. 133 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostech Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1006/17 Rozpočtové opatření č. 132 - dotace MF - UZ 98008 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1005/17 Rozpočtové opatření č. 131 - dotace MF - UZ 98297 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 10. 2017 1004/17 Rozpočtové opatření č. 130 – dotace MZdr – dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu – UZ 35020 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 2. 10. 2017 1003/17 Změna člena redakční rady měsíčníku Plzeňský kraj Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 2. 10. 2017 1002/17 Změna smlouvy o poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 2. 10. 2017 1001/17 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 2. 10. 2017 1000/17 Prodloužení termínů dotace pro obec Postřekov Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 2. 10. 2017 999/17 Prodloužení termínů dotace pro obec Příchovice Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 2. 10. 2017 998/17 Prodloužení termínů dotace pro město Horažďovice Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 2. 10. 2017 997/17 Prodloužení termínů u dotace pro město Manětín Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 2. 10. 2017 996/17 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 2. 10. 2017 995/17 Stipendium Plzeňského kraje 2017 Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
OKP 29. 8. 2017 994/17 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2017 - poskytnutí dotace Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
OSV 29. 8. 2017 993/17 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OŠMS 28. 8. 2017 992/17 Souhlas s přijetím darů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OKHE 28. 8. 2017 991/17 Poskytnutí věcných darů vylosovaným hlasujícím v kampani k vizualizaci elektrických jednotek RegioPanter Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OIM 28. 8. 2017 990/17 IZ o dosavadním vývoji ve věci pořízení a rekonstrukce nemovitostí tvořících areál Kozojedy pro potřeby Domova sociálních služeb Liblín Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 28. 8. 2017 989/17 IZ - Aktualizované finanční plány nemocnic Plzeňského kraje na rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 28. 8. 2017 988/17 Schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 28. 8. 2017 987/17 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2016 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OEK 28. 8. 2017 986/17 Rozpočtové opatření č. 129 – navýšení výdajů v oblasti Zdravotnictví z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 23. 8. 2017 985/17 Výběrové řízení na předsedu představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OIT 21. 8. 2017 984/17 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Registru smluv s NAKIT, s.p. Pechátová Jarmila, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
VVŽÚ 21. 8. 2017 983/17 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2017 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 21. 8. 2017 982/17 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 2. čtvrtletí r. 2017 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
ODSH 21. 8. 2017 981/17 IZ - Informace o prioritách při podpoře výstavby cyklostezek v Plzeňském kraji Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 21. 8. 2017 980/17 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2017 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 979/17 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017“ a z programu/titulu „Bezpečné branky 2017“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 978/17 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19542017 s Povodím Vltavy, státní podnik Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 977/17 Obec Nebílovy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 976/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 975/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 974/17 Poskytnutí individuální finanční dotace na podporu vydání časopisu IRIS - obsahovou část čtvrtletníku věnovanou přírodě západních Čech, ekologii a environmentální výchově Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 973/17 Poskytnutí individuální finanční dotace na uspořádání celorepublikového sympozia o pěstování kaktusů "Plzeňské kaktusářské kolokvium" Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 972/17 Poskytnutí individuální finanční dotace na podporu Agroenvironmentálního vzdělávacího centra - včelařského areálu MÁJA Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 971/17 Poskytnutí individuální finanční dotace na zajištění podkladů a průzkumů k projektové dokumentaci na protipovodňové opatření Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 970/17 Poskytnutí individuální finanční dotace na vypracování studie odkanalizování obce Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 969/17 Poskytnutí individuální finanční dotace na podporu včelařských kroužků Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2_seznam žadatelů
OŽP 21. 8. 2017 968/17 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2017, 2. část Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 967/17 Kofinancování projektu „Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce" Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 966/17 Dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 8. 2017 965/17 Vyhlášení dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 964/17 Vyřazení movitého majetku - Nemocnice Domažlice, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 963/17 Poskytnutí neinvestičních finančních dotací na odborné vzdělávací akce Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 962/17 Schválení projektového záměru k projektu „Zabezpečení komunikačních a informačních systémů" Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 961/17 Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 960/17 Souhlas s umístěním sídla společnosti SM dent s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 959/17 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 958/17 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 957/17 Schválení mimořádných odměn předsedům představenstev a jednatelům nemocnic založených Plzeňským krajem za rok 2016 (konečné hodnocení) a předsedovi představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 8. 2017 956/17 Dovolení člena představenstva společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 21. 8. 2017 955/17 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 21. 8. 2017 954/17 Jmenování vedoucího odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 21. 8. 2017 953/17 VZMR - Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb pro KÚPK Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 21. 8. 2017 952/17 Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 951/17 Stanovení platu Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 950/17 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 32 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), projekt Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 (Cíl EÚS 2014-2020) a projekt OPŽP 2014-2020 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 14 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
Příloha č. 18 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OŠMS 21. 8. 2017 949/17 Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 948/17 Projekt „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství" Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 8. 2017 947/17 Poskytnutí účelové dotace spolku KČT, oblast Plzeňského kraje - veřejnoprávní smlouva Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha – Smlouva o poskytnutí účelové dotace KČT, oblast Plzeňského kraje
OŠMS 21. 8. 2017 946/17 Vyhlášení soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 945/17 Vyhlášení technických soutěží Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 944/17 Žádost do dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2018 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 943/17 Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2017/2018 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 942/17 Souhlas s poskytnutím neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 941/17 Souhlas s nájemními smlouvami – Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 940/17 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 939/17 Souhlas zřizovatele s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 a ZČU v Plzni Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 8. 2017 938/17 Souhlas s přijetím daru Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 21. 8. 2017 937/17 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého movitého majetku předaného k hospodaření organizaci SÚS PK fyzickou likvidací, pověření organizace a zmocnění k prodeji a bezúplatnému převodu vybraného majetku Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 10 žádost SÚS PK o schválení vyřazení a pověření organizace k zastoupení PK při prodeji traktoru Zetor 5611 + rozhodnutí o přebytečnosti + splnění nabídkové povinnosti + karta majetku + fotodokumentace + kopie znalec.posudku
Příloha č. 11 žádost SÚS PK o schválení vyřazení a pověření organizace k zastoupení PK při prodeji traktoru Zetor Z 8011 + rozhodnutí o přebytečnosti + splnění nabídkové povinnosti + karta majetku + fotodokumentace + kopie znalec.posudku
Příloha č. 12 žádost SÚS PK o schválení vyřazení a pověření organizace k zastoupení PK při prodeji sekačky travního porostu STPC 133 + rozhodnutí o přebytečnosti + splnění nabídkové povinnosti + karta majetku + fotodokumentace + kopie znalec.posudku
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »