Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 15. 4. 2019 3283/19 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, pro veřejné zakázky na poradenské služby související s realizací projektu fúze nemocnic Plzeňského kraje Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OIT 15. 4. 2019 3282/19 Zadání podlimitní veřejné zakázky Rozšíření kapacity stávajících diskových polí (výsledek zjednodušeného podlimitního řízení) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 15. 4. 2019 3281/19 Zadání nadlimitní veřejné zakázky „Transformace archivů a jejich verifikace a konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OŽP 25. 3. 2019 3280/19 Aktualizace pravidel a vyhlášení dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace - aktualizované znění
OZDR 25. 3. 2019 3279/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3039/19 ze dne 28. 1. 2019 - Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2019 pro členy představenstva a dozorčí rady Nemocnice Plzeňského kaje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OSV 25. 3. 2019 3278/19 Jmenování ředitelky - zařízení sociálních služeb Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OKHE 25. 3. 2019 3277/19 Smlouva o spolupráci Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 25. 3. 2019 3276/19 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3273/19 ze dne 18. 3. 2019 a vyhlášení dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy nemovitého majetku Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 25. 3. 2019 3275/19 Vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2019 – 2021“ Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3274/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť v Plzeňském kraji” Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 3. 2019 3273/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy nemovitého majetku v roce 2019 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKDS 18. 3. 2019 3272/19 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2018 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3271/19 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKŘ 18. 3. 2019 3270/19 IZ - Informativní zpráva o vývoji dopravní nehodovosti v Plzeňském kraji se zaměřením na nehody se smrtelnými následky a přehledem opatření k jejich zmírnění Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3269/19 Obec Drahotín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3268/19 Obec Hradešice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3267/19 Zahájení otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3266/19 Veřejná zakázka „Chodová Planá - odstranění skládky pneumatik" - prodloužení termínu plnění a uzavření dodatku ke smlouvě Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3265/19 Dohoda o realizaci projektu Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje v roce 2019 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3264/19 Vyhlášení dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 18. 3. 2019 3263/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 18. 3. 2019 3262/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2019) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna poskytnout dotaci RPK
OŽP 18. 3. 2019 3261/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3260/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3259/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisu „Český les: příroda a historie“ v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3258/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisů „Vítaný host v Plzeňském kraji“ a „Vítaný host na Šumavě a v Českém lese“ v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3257/19 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2019 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 3. 2019 3256/19 Návrh vymezení zonace a klidových území Národního parku Šumava Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3255/19 Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále příjemci dotace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3254/19 Dotační program „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3253/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na akci Avon pochod Klatovy 2019 Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3252/19 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih + sever Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3251/19 Souhlas s navýšením plnění poskytovaných ve prospěch zaměstnanců společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., kteří jsou osobami blízkými členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3250/19 Znovuzvolení člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3249/19 Odstoupení člena rady jednatelů společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3248/19 Odstoupení člena představenstva společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3247/19 Odstoupení člena představenstva a znovuzvolení člena dozorčí rady společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 3. 2019 3246/19 Odstoupení člena představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3245/19 Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3244/19 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3243/19 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 – poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3242/19 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3241/19 Odměny výročí Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3240/19 Platové náležitosti ředitelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3239/19 Vyřazení movitého majetku prodejem - Dětský domov, Horšovský Týn - Renault Trafic T55G Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3238/19 Vyhlášení konkurzních řízení na pracovní místa ředitelů - Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 a Domu dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3237/19 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3236/19 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3235/19 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 56 a 33 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla poskytnutí NFV SOŠ a SOU Sušice
Příloha č. 5 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - SOŠ a SOU H. Týn - navýšení
OŠMS 18. 3. 2019 3234/19 Souhlas zřizovatele se zapojením školy zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3233/19 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3232/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3231/19 Změna usnesení RPK č. 2987/19 ze dne 21.01.2019 v části bodu I.9 (uzavření Dodatku č. 1/2019 s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s.) Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3230/19 Uložení smluvní pokuty dopravci GW Train Regio a.s. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) – za rok 2018 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3229/19 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3228/19 Souhlas s realizací přeložky ČEZ Distribuce, a.s. v rámci přípravy stavby „Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská v Plzni“ realizované zadavatelem SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3227/19 Souhlas s dalšími postupnými kroky v rámci přípravy stavby „Stavba Městského okruhu úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ realizované zadavatelem SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3226/19 Pořízení investice na informační a komunikační technologie z fondu investic SÚS PK a převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3225/19 Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3224/19 Zařazení akcí z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy, jejich příprava, pověření realizací, podání žádosti a uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3223/19 Darování uličních vpustí a odrazových zrcadel do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3222/19 Darování části silnice II/605 do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3221/19 Žádost organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., o schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3220/19 Žádost města Blovice o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce "Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3219/19 Žádost města Nýřany o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přestupní uzel Nýřany" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3218/19 Žádost města Přeštice o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce "Přeštice - přestupní uzel" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 3. 2019 3217/19 Žádost města Nepomuk o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Nepomuk–Dvorec přestupní uzel“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3216/19 Západočeské muzeum v Plzni, p. o. - vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3215/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 6 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3214/19 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3213/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 3. 2019 3212/19 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 18. 3. 2019 3211/19 Informace o navýšení úhrad za pobyt a stravu s účinností od 1. 4. 2019 v Domově pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 3. 2019 3210/19 Individuální dotace OSV Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 3. 2019 3209/19 Partnerství Plzeňského kraje - projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost Strejcová Lucie, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 3. 2019 3208/19 Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji - posunutí termínu Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 3. 2019 3207/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 1 - Vyhlášení dotačního titulu
Příloha č. 2 - Formulář žádosti
OSV 18. 3. 2019 3206/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 1 - Vyhlášení dotačního titulu
Příloha č. 2 - Formulář žádosti
OSV 18. 3. 2019 3205/19 Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2019 Štruncová Michaela Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 3. 2019 3204/19 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení finanční dotace Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 18. 3. 2019 3203/19 Podání žádosti o dotaci a realizace projektu Informovaný senior VIII. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 18. 3. 2019 3202/19 Jmenování hodnotící komise pro dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 18. 3. 2019 3201/19 Pravidla soutěže žáků a škol v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet on-line kvízy VI. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 18. 3. 2019 3200/19 Dodatek k dotační smlouvě s městem Rabí Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 18. 3. 2019 3199/19 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
ORR 18. 3. 2019 3198/19 Soutěž Vesnice roku 2019 Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Podmínky soutěže Vesnice roku 2019
ORR 18. 3. 2019 3197/19 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - rozdělení dotací Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3196/19 Schválení výsledků veřejné zakázky „Stodská nemocnice a.s. - oddělení následné péče 3. etapa - Rehabilitace + přístavba" Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3195/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3194/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever, k. ú. Lité, k. ú. Blažim u Bezdružic; středisko Klatovy, k. ú. Červená u Kašperských Hor Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3193/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Dobřív, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3192/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3191/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3190/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Biřkov, Obytce, Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Domažlice x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3189/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3188/19 Výkup pozemků v k. ú. Koloveč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Koloveč Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3187/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x M. S. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3186/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x D. T. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3185/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x M. K. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3184/19 Výkup pozemku v k. ú. Němčice u Kdyně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x M. S. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3183/19 Výkup pozemku v k. ú. Plešnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x L. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3182/19 Výkup pozemku v k. ú. Skláře u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x B. K., O. P. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 3. 2019 3181/19 Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2019 O nakládání a hospodaření s nemovitým majetkem Plzeňského kraje Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3180/19 Rozpočtové opatření č. 59 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3179/19 Rozpočtové opatření č. 58 - UZ 13307, navýšení finančního vztahu Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3178/19 Rozpočtové opatření č. 57 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3177/19 Rozpočtové opatření č. 56 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 3. 2019 3176/19 Rozpočtové opatření č. 55 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3175/19 Rozpočtové opatření č. 54 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3174/19 Rozpočtové opatření č. 53 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3173/19 Rozpočtové opatření č. 52 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3172/19 Rozpočtové opatření č. 51 – dotace MŠMT – UZ 33049, UZ 33063, UZ 33064, UZ 33075, UZ 33076 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Navýšení finančních vztahů rozpočtů příspěvkových organizací
OEK 18. 3. 2019 3171/19 Rozpočtové opatření č. 50 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3170/19 Rozpočtové opatření č. 49 - Navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3169/19 Rozpočtové opatření č. 48 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3168/19 Rozpočtové opatření č. 47 - dotace MF - UZ 98074 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3167/19 Rozpočtové opatření č. 46 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3166/19 Rozpočtové opatření č. 45 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3165/19 Metodický pokyn zřizovatele č. 2/2019 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 18. 3. 2019 3164/19 Změna v Komisi pro partnerské regiony a evropské záležitosti Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 18. 3. 2019 3163/19 Dodatek k darovací smlouvě pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 18. 3. 2019 3162/19 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3161/19 Souhlas s uzavřením darovací smlouvy se statutárním městem Plzeň na projekt „Sportmanie 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3160/19 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 18. 3. 2019 3159/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019” Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 3. 2019 3158/19 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2019 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 3. 2019 3157/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 3. 2019 3156/19 Uzavření smluv se sponzory akce „Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2019" a poskytnutí cen vítězům Černá Marie, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 3. 2019 3155/19 Cena hejtmana Plzeňského kraje za záchranu života 2018 Zeithaml René, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 25. 2. 2019 3154/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 4. čtvrtletí r. 2018 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 25. 2. 2019 3153/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za IV. čtvrtletí 2018 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3152/19 IZ - Informace o projektovém záměru „IB programme – příležitost i pro státní (veřejné) vzdělávání“ na Gymnáziu a Střední odborné škole, Rokycany, Mládežníků 1115 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3151/19 IZ - Informativní zpráva o aktuálním stavu požadavků na výdaje individuálních projektů pro rok 2019 z oblasti školství Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3150/19 IZ - Postup přípravy stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OSV 25. 2. 2019 3149/19 IZ - Informace o výsledku trestního řízení ve věci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3148/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3147/19 IZ - Časový harmonogram zpracování a schvalování Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2018 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 25. 2. 2019 3146/19 Obec Mnichov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 2. 2019 3145/19 Poskytnutí individuální dotace na uspořádání 4. ročníku stálé konference s názvem RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!! Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 2. 2019 3144/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ a „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 2. 2019 3143/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 25. 2. 2019 3142/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ v aktualizovaném znění Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace, změna č. 2
OZDR 25. 2. 2019 3141/19 Vyřazení majetku (Škoda Octavia Scout) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 2. 2019 3140/19 Zapojení Plzeňského kraje do 8. ročníku Plzeňského poháru záchranářů Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 2. 2019 3139/19 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění poskytování zdravotních služeb lůžkové péče jako služeb obecného hospodářského zájmu na vybraných územích Plzeňského kraje pro rok 2019 a 2020“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 2. 2019 3138/19 Udělení pokynu společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 2. 2019 3137/19 Schválení smlouvy o upsání akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 2. 2019 3136/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - souhlas s peněžitým vkladem Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 2. 2019 3135/19 Schválení smluv o výkonu funkce novým členům dozorčí rady společnosti Klatovská nemocnice, a.s., zvolených zaměstnanci Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 25. 2. 2019 3134/19 Uzavření příkazních smluv o zastoupení zadavatele Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘ 25. 2. 2019 3133/19 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Jenčík Milan, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2019
Příloha č. 1 nařízení č. 1/2019
Příloha č. 2 nařízení č. 1/2019
Příloha č. 3 nařízení č. 1/2019
Příloha č. 4 nařízení č. 1/2019
Příloha č. 5 nařízení č. 1/2019
OŠMS 25. 2. 2019 3132/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1410/17 ze dne 11. 12. 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3131/19 Vyřazení movitého majetku a převod finančních prostředků do investičního fondu - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 – Ford Transit Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3130/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3129/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3128/19 Schválení ponechání finančních prostředků z prodeje movitého majetku – Dětský domov, Horšovský Týn Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3127/19 Schválení zapojení odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje do 1. výzvy k předkládání návrhů Projektů mobilit Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3126/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3125/19 Souhlas zřizovatele se zapojením organizací zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Implementace strategie digitálního vzdělávání II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3124/19 Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3123/19 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3122/19 Souhlas s podáním žádosti o podporu projektu „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor Agropodnikání v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3121/19 Odstoupení od realizace projektu „Nová víceúčelová hala pro zajištění odborné výuky“, Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3120/19 Schválení projektového záměru, předložení projektové žádosti do grantu Nadace Velux a schválení realizace, předfinancování a kofinancování projektu Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3119/19 Schválení projektového záměru, předložení projektové žádosti do Výzvy č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu a schválení realizace, předfinancování a kofinancování projektu Střední školy a Základní školy, Oselce Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3118/19 Projekt „Centrum odborné přípravy - pořízení učebních pomůcek“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 2. 2019 3117/19 Program Evropské unie Erasmus+, Klíčová aktivita 1 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, projekt „Praxe na biofarmě v Itálii II“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3116/19 Stanovení platu generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3115/19 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2594/18 ze dne 22. 10. 2018 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3114/19 Změna usnesení RPK č. 2593/18 ze dne 22. 10. 2018, spočívající ve změně přílohy č. 1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3113/19 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací a prodejem, převod finančních prostředků získaných z prodeje majetku Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3112/19 Uzavření dodatků pro rok 2019 k příkazním smlouvám se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3111/19 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2019 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3110/19 Změna zveřejněného oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopravě přímým zadáním pro většinu tratí v územní působnosti PK, v úředním věstníku EU (TED) a zveřejnění oznámení na úřední desce KÚPK Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3109/19 Schválení Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 00342018 na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu vkm 1,429 trati Pňovany - Bezdružice" Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3108/19 Žádost obce Nadryby o poskytnutí dotace na opravu služebny a přívozu Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 2. 2019 3107/19 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2019" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 25. 2. 2019 3106/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 5 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 25. 2. 2019 3105/19 Vyřazení formou likvidace části nefunkční techniky ze speciální výslechové místnosti Plzeň Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »