Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 30. 12. 2020 222/20 Změny v orgánech společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 221/20 Změny v orgánech společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 220/20 Změny v orgánech společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 219/20 Změny v orgánech společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 218/20 Změny v orgánech společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 217/20 Změny v orgánech společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 216/20 Změny v orgánech společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OVVŽÚ 30. 12. 2020 215/20 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku pořízeného pro regionální infocentrum Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OPL 30. 12. 2020 214/20 Schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 30. 12. 2020 213/20 Schválení rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních věcí Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 30. 12. 2020 212/20 Schválení rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 12. 2020 211/20 Uzavření dodatků ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci ČD, a. s. a GW Train Regio a. s. za účelem promítnutí nového poplatku za použití přístupových komunikací ze strany Správy železnic, s. o. Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 30. 12. 2020 210/20 Schválení rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 209/20 Stanovení odměn Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 208/20 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5146/20 ze dne 17. srpna 2020 – upřesnění pořizovaného movitého majetku Střední školou zemědělskou a potravinářskou, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 207/20 Schválení rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství, mládeže a sportu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 206/20 Souhlas zřizovatele s uzavíráním pachtovních smluv a výjimky ze směrnice schválené Radou Plzeňského kraje při provozování činnosti školního hospodářství Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 205/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek - Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 204/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 12. 2020 203/20 Žádost o změnu účelovosti použití investičních prostředků Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 202/20 Poskytnutí účelové individuální dotace Nadaci ZOO Plasy, Plzeňská 37, 331 01 Plasy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Zaoral Martin, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 201/20 Rozpočtové opatření č. 261 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 200/20 Rozpočtové opatření č. 260 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 199/20 Rozpočtové opatření č. 259 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 198/20 Rozpočtové opatření č. 258 - dotace MPSV - UZ 13351, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 30. 12. 2020 197/20 Rozpočtové opatření č. 257 – Přesun z oblasti Informatika do oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazného ukazatele Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 196/20 Rozpočtové opatření č. 256 – dotace MŠMT – UZ 33040, UZ 33070, UZ 33075, UZ 33079, UZ 33080, UZ 33155, UZ 33160, UZ 33166 a UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 195/20 Rozpočtové opatření č. 255 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 194/20 Rozpočtové opatření č. 254 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 193/20 Rozpočtové opatření č. 253 - vratka dotace MV - UZ 14034, snížení finančního vztahu Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 192/20 Rozpočtové opatření č. 252 - dotace MMR – UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 191/20 Rozpočtové opatření č. 251 - dotace MZe – UZ 29501 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 12. 2020 190/20 Aktualizace Smlouvy o zvýhodněném úročení zůstatku na účtech vedených v Raiffeisenbank a.s. Zaoral Martin, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 30. 12. 2020 189/20 Vyhlášení dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v PK 2021
OŽP 30. 12. 2020 188/20 Vyhlášení dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021
ORR 30. 12. 2020 187/20 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 - vyhlášení dotačního programu Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OPL 30. 12. 2020 186/20 Návrh na volbu nových členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 30. 12. 2020 185/20 Schválení rozpočtů na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 30. 12. 2020 184/20 Jmenování redakční rady měsíčníku Plzeňský kraj na volební období zastupitelstva 2020 - 2024 Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 14. 12. 2020 183/20 Výzva dotčeným příjemcům dotací v souvislosti s pandemií Covid-19 Johanesová Andrea, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 14. 12. 2020 182/20 IZ - Skončení nájmu nebytových prostor v Plzni na náměstí Republiky 17 Lucáková Helena, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 181/20 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 180/20 Vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 včetně příloh
č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 včetně příloh
č. 3 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021včetně příloh
OKDS 14. 12. 2020 179/20 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2021 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 14. 12. 2020 178/20 Vybavení členů Zastupitelstva Plzeňského kraje informační a komunikační technikou Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 14. 12. 2020 177/20 Dohoda o ukončení Smluv s obcemi na využívání IS VIRTUOS, smlouva na zpracování osobních údajů v IS Hostovaná ESS AthenA Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 176/20 Stanovení odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 175/20 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 174/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření bezúplatným převodem – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 173/20 Uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 172/20 Dodatek č. 23 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 12. 2020 171/20 Změna členů komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021 Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 170/20 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 169/20 Převod finančních prostředků z prodeje vyřazeného majetku do fondu investic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 168/20 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Rokycany na období let 2021 - 2026 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 167/20 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Domažlice na období let 2021 - 2026 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 166/20 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Klatovy na období let 2021 - 2029 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 165/20 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Plzně na období let 2021 - 2025 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 164/20 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 12. 2020 163/20 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 162/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 161/20 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Německa Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 160/20 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. na dokončení rozpracované investiční akce - převod do investičního fondu organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 159/20 Vyhlášení dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2021 Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 12. 2020 158/20 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2021 Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
č. 1 Pravidla programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 včetně příloh
č. 2 Pravidla programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 včetně příloh
č. 3 Pravidla programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 včetně příloh
OŠMS 14. 12. 2020 157/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ – prodloužení termínu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 12. 2020 156/20 Schválení uzavření partnerských smluv s finančními partnery projektu Plzeňského kraje „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 12. 2020 155/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 154/20 Pojistná smlouva č. 8849002213 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 153/20 Pojistná smlouva č. 2209148417 - cestovní pojištění na krátkodobé cesty – dodatek č. 1 k pojistné smlouvě Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 152/20 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím na dokončení rozpracovaných investičních akcí - převod do investičního fondu organizací Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 151/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 150/20 Zrušení usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 149/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Útušice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Útušice a v k. ú. Robčice u Štěnovic, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Útušice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 148/20 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 147/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Křimice, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 146/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bořice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 12. 2020 145/20 Prodej pozemků v k. ú. Smolov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. P. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 144/20 Rozpočtové opatření č. 250 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Nadace ZOO Plasy, IČO: 09227296 Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 143/20 Rozpočtové opatření č. 249 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 142/20 Rozpočtové opatření č. 248 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a změna závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 141/20 Rozpočtové opatření č. 247 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 140/20 Rozpočtové opatření č. 246 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 v rozpočtové oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 139/20 Rozpočtové opatření č. 245 - Sociální věci - změna závazných ukazatelů u Centra sociálních služeb Stod, příspěvkové organizace Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 138/20 Rozpočtové opatření č. 244 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 137/20 Rozpočtové opatření č. 243 - přesun z oblasti Zdravotnictví do oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 136/20 Rozpočtové opatření č. 242 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 135/20 Rozpočtové opatření č. 241 - dotace MPSV - UZ 13013 - Centrum sociálních služeb Stod, p.o. - projekt Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod; snížení finančního vztahu u Domova sociálních služeb Liblín, p.o. – dotace MPO – UZ 22011 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 134/20 Rozpočtové opatření č. 240 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 133/20 Rozpočtové opatření č. 239 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 132/20 Rozpočtové opatření č. 238 - dotace MPSV - UZ 13351, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 14. 12. 2020 131/20 Rozpočtové opatření č. 237 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 14. 12. 2020 130/20 Rozpočtové opatření č. 236 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 14. 12. 2020 129/20 Rozpočtové opatření č. 235 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u PO Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 128/20 Rozpočtové opatření č. 234 - dotace MK - UZ 34002, snížení finančních vztahů u příspěvkových organizací v oblasti kultury - UZ 34026 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 127/20 Rozpočtové opatření č. 233 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 126/20 Rozpočtové opatření č. 232 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 125/20 Rozpočtové opatření č. 231 - Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK do rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 124/20 Rozpočtové opatření č. 230 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 123/20 Rozpočtové opatření č. 229 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 122/20 Rozpočtové opatření č. 228 – dotace MV – UZ 14032 – snížení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 121/20 Rozpočtové opatření č. 227 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje – přijaté finanční prostředky za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 12. 2020 120/20 Metodické pokyny zřizovatele pro příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem Ciglerová Jana, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 14. 12. 2020 119/20 Prodloužení termínů realizace projektů Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk a TJ Spartak Sedlec z.s. Ptáčníková Eva Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 14. 12. 2020 118/20 Prodloužení termínu realizace projektu „Mistrovství světa v sidecarcrossu - Kramolín 2020" z DT Individuální dotace OKHE 2020 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 14. 12. 2020 117/20 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 14. 12. 2020 116/20 Neposkytnutí individuální dotace na podporu provozu zoologické zahrady v Plasích Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 14. 12. 2020 115/20 VN Pačejov – poskytnutí individuální dotace z důvodu vynucené změny projektu Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 14. 12. 2020 114/20 Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 14. 12. 2020 113/20 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 14 zpracovaná v roce 2020 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 14. 12. 2020 112/20 Podpora ochrany lesa v PK 2017+ - schválení poskytnutí dotací Stuchlíková Alena Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna poskytnout dotaci RPK
Příloha č. 3 - rastr smlouvy
Příloha č. 4 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
OKŘ 14. 12. 2020 111/20 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 14. 12. 2020 110/20 Vyřazení movitého majetku (VW TRANSPORTER T5) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 14. 12. 2020 109/20 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na užívání nebytových prostor a garážového stání v Přešticích jako výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 14. 12. 2020 108/20 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 14. 12. 2020 107/20 Schválení uzavření smlouvy na zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - návrh smlouvy
OZDR 14. 12. 2020 106/20 Veřejná zakázka „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023 (2. vyhlášení)“ - výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 14. 12. 2020 105/20 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Záchranná služba Royal Rangers Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 4. 12. 2020 104/20 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OEK 4. 12. 2020 103/20 Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2022 a 2023 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OVVŽÚ 30. 11. 2020 102/20 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2020 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 30. 11. 2020 101/20 IZ - Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Johanesová Andrea, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2021
OSV 30. 11. 2020 100/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 30. 11. 2020 99/20 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 30. 11. 2020 98/20 Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souvislosti s projekty EU - Spolek Ulice Plzeň, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 30. 11. 2020 97/20 Dodatek č. 1 k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2021 - nové znění - Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 30. 11. 2020 96/20 Vyrovnávací platby na rok 2021 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 30. 11. 2020 95/20 Partnerství Plzeňského kraje - projekt Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji - žádost o změnu Štruncová Michaela Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 30. 11. 2020 94/20 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 30. 11. 2020 93/20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – 2. kolo Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 30. 11. 2020 92/20 Schválení uzavření smluv o účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 91/20 Změna usnesení RPK č. 4953/20 ze dne 22.06.2020 Tarif pro mezikrajské linky v závazku veřejné služby Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 90/20 Dotace od obcí a Svazku na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst a obcí a Svazku obcí Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na období od 14. 6. 2020 do 12. 12. 2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 89/20 Příspěvek společností na dopravní obslužnost na období od 14. 6. 2020 do 12. 12. 2020 - darovací smlouvy s DIOSS Nýřany a.s. a Geis CZ s.r.o. a smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s KS-Europe s.r.o. a NOVEM Car lnterior Design k.s. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 88/20 Vyúčtování období 01.01.2020-31.03.2020 dle Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 87/20 Majetkoprávní vypořádání stavby „Přeložka silnice I/27 Litice – Šlovice“a stavby "D 0510/IIA Útušice - Sulkov" Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 86/20 Uzavření příkazní smlouvy na poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Lukášem Kleinem Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 85/20 Uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast SEVER a JIH Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 84/20 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky přímým zadáním s dopravcem PMDP a.s. pro rok 2021 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 83/20 Dodatek č. 35 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 11. 2020 82/20 Souhlas s poskytnutím návratných finančních výpomocí příspěvkové organizaci SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 30. 11. 2020 81/20 Stanovení platu ředitele Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 30. 11. 2020 80/20 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Slovinska Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 30. 11. 2020 79/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 10232020 Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 30. 11. 2020 78/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 15 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2021 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 30. 11. 2020 77/20 Poskytnutí neinvestiční dotace určeným školám na zajištění péče o děti v době nouzového stavu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 11. 2020 76/20 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 11. 2020 75/20 Změna účelovosti použití finančních prostředků – Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 11. 2020 74/20 Souhlas s bezúplatným převodem drobného investičního majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 na Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 a Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 30. 11. 2020 73/20 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 72/20 Darovací smlouva Plzeňský kraj - Konzervatoř, Plzeň x LASSELSBERGER, s.r.o. Dohnal Roman, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 71/20 Smlouva o smlouvě budoucí směnné části pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Industrial Park Stříbro, s. r. o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 70/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Sedlec u Poběžovic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 69/20 Změna účelu využití investičních finančních prostředků - Střední škola a Základní škola Oselce Česák Emil Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 68/20 Změna účelu využití finančních prostředků – Západočeské muzeum v Plzni, p.o., Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň Bernášek Zdenek, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 67/20 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, IČO: 49207300 Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 66/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 65/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 64/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 63/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Mochtín, bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mochtín a bezúplatný převod pozemku v k. ú. Srbice u Mochtína Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 62/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Kubice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 61/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Mokrosuky - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mokrosuky Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 60/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bolevec a v k. ú. Senec u Plzně, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Újezd Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 59/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Břasy a v k. ú. Stupno Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 58/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Všenice, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všenice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 57/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Trhanov, Zbyslav u Klatov, Švihov u Klatov, Kvasetice, Mířovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 56/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Litice u Plzně a Šlovice u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město, Plzeň-jih x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 55/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všeruby u Kdyně, Mnichov u Poběžovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 54/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nový Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 53/20 Bezúplatný převod inženýrských sítí v k. ú. Stod – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace x město Stod Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 52/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Hrad Nečtiny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Nečtiny Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 51/20 Výkup pozemku v k. ú. Běhařov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. B. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 50/20 Výkup pozemků v k. ú. Luženičky – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x A. V. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 49/20 Prodej pozemků v k. ú. Velenovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x K. S., M. B., J. Š., Z. Ř. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 30. 11. 2020 48/20 Prodej pozemku v k. ú. Nová Huť – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x V. K., J. K. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 11. 2020 47/20 Rozpočtové opatření č. 226 – Přesun z oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj do oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 11. 2020 46/20 Rozpočtové opatření č. 225 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, snížení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 11. 2020 45/20 Rozpočtové opatření č. 224 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 11. 2020 44/20 Rozpočtové opatření č. 223 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 11. 2020 43/20 Rozpočtové opatření č. 222 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 11. 2020 42/20 Rozpočtové opatření č. 221 - Sociální věci - navýšení příjmů a výdajů - navýšení závazného ukazatele u Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 11. 2020 41/20 Rozpočtové opatření č. 220 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 30. 11. 2020 40/20 Rozpočtové opatření č. 219 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »