Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŠMS 28. 7. 2022 2363/22 Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 na dobu určitou Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OZDR 28. 7. 2022 2362/22 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2021 Jamburová Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 28. 7. 2022 2361/22 Klatovská nemocnice, a.s. – předložení konsolidované účetní závěrky společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2021 Jamburová Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OPL 28. 7. 2022 2360/22 Vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění na koupi 100 % podílů společnosti TWB Praha, s.r.o. Matějka Jan, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OEK 28. 7. 2022 2359/22 Rozpočtové opatření č. 112 - navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj z prostředků uložených v Rezervním fondu PK - Migrační vlna z Ukrajiny Antony Jan, Bc., DiS. Zarzycký Roman Zobrazit
Příloha č. 1 - Navýšení závazných ukazatelů příspěvkových organizací kraje
1