Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OIM 6. 2. 2019 3041/19 Uzavření dohody o zajištění závazků – veřejná zakázka „Stodská nemocnice, a. s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení – 2. vyhlášení“ Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 6. 2. 2019 3040/19 Výběr dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ve veřejných zakázkách „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030- oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH) a oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OZDR 28. 1. 2019 3039/19 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2019 pro členy představenstva a dozorčí rady Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 3038/19 Rozpočtové opatření č. 22 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 3037/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3036/19 IZ - Informace o studii na vybudování víceúčelového a dopravního hřiště se zázemím v areálu Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, IČO: 69457930, v Plzni-Křimicích, Průkopníků 290 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3035/19 IZ - Informace o navržené koncepci zkvalitnění výukových prostor na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, IČO: 61781797 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3034/19 IZ - Informace o realizaci projektu „Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů“, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, IČO: 00376469 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3033/19 IZ - Transformace Školního statku Klatovy – Činov, s.r.o. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3032/19 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 3031/19 IZ - Zpráva o pořízení strojních investic SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitém majetku Plzeňského kraje ve správě SÚS PK v roce 2018 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 3030/19 IZ - Ukončení využívání nebytových prostor v areálu Fakultní nemocnice Plzeň pro účely speciální výslechové místnosti Plzeň Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 3029/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 21. 1. 2019 3028/19 IZ - Zprávy o činnostech komisí RPK za rok 2018 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Komise pro bezpečnost a záchranný systém
Komise pro oblast sociálních věcí a národnostích menšin
Komise pro obnovu venkova
Komise pro otevřený kraj
Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti
Komise pro spolupráci s neziskovými organizacemi
Komise životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany
OŽP 21. 1. 2019 3027/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 1. 2019 3026/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 1. 2019 3025/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 1. 2019 3024/19 Podání žádosti Plzeňského kraje o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt "Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III" Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 1. 2019 3023/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 1. 2019 3022/19 Poskytnutí individuální dotace dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 1. 2019 3021/19 Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019
OŽP 21. 1. 2019 3020/19 Vyhlášení Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019
OŽP 21. 1. 2019 3019/19 Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2019) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2019)
OZDR 21. 1. 2019 3018/19 Změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 1. 2019 3017/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 1. 2019 3016/19 Veřejná zakázka „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje (3. vyhlášení)“ - výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 1. 2019 3015/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 1. 2019 3014/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - schválení uzavření smluv Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 1. 2019 3013/19 Kalmetizace - uzavření a podpis smluv 2019 Šimek Luboš, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 1. 2019 3012/19 Rokycanská nemocnice, a.s. - jiný výsledek hospodaření minulých let Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OKŘE 21. 1. 2019 3011/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 21. 1. 2019 3010/19 Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-1/2019/KPP-001 Provozní řád skladu oddělení cestovního ruchu odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, účinnost od 1.2.2019 Plecitá Ivana Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3009/19 Platové náležitosti - osobní příplatek Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3008/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 809/17 ze dne 26. června 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3007/19 Schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství, mládeže a sportu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3006/19 Ustanovení hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3005/19 Vyhlášení dotačního programu/titulu MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2019 a ustanovení hodnoticí komise tohoto programu/titulu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3004/19 Přijetí účelové dotace Plzeňským krajem Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3003/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3002/19 Souhlas se stavebními úpravami přesahujícími úroveň běžné údržby – víceúčelová sportovní plocha v areálu Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3001/19 Souhlas s nájemní smlouvou - KCVJŠ x Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 3000/19 Souhlas se Smlouvou o výpůjčce nemovitých věcí – SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 x 15. ZŠ Plzeň, Terezie Brzkové 33-35 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 2999/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 2998/19 Dodatek ke zřizovací listině Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2997/19 Změna usnesení RPK č. 2598/18 ze dne 22. 10. 2018, spočívající ve změně termínu úkolů Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2996/19 Pořízení strojní investice z fondu investic SÚS PK a převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2995/19 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2994/19 Poskytnutí finančních prostředků Fondu dopravy PK organizaci SÚS PK na strojní investici (stroj na obnovu vodorovného značení) a na materiál pro realizaci vodorovného dopravního značení a souhlas s pořízením strojní investice Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2993/19 Vyhlášení dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2019" Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
č.1 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu
č.2 Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu
č.3 Závěrečná zpráva
č.4 Vyúčtování použití dotace
ODSH 21. 1. 2019 2992/19 Dohoda o úhradě přeplatku ve splátkách se společností ČSAD autobusy Plzeň, a.s. Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2991/19 Vyloučení dopravce z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020–2030 oblast I (Plzeňský kraj – JIH)“ a oblast II (Plzeňský kraj – SEVER)“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2990/19 Výběr dopravce České dráhy, a.s. ve veř. zakázce „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v PK pro provoz vlaků na Lince P2 v letech 2020 – 2035“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2989/19 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – III. čtvrtletí 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2988/19 Uzavření dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o závazku veřejné služby (ZVS) k zajištění základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s. Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2987/19 Uzavření dodatků č. 1/2019 ke Smlouvě o závazku veřejné služby (ZVS) k zajištění základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2986/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 1. 2019 2985/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 21. 1. 2019 2984/19 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 1. 2019 2983/19 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 1. 2019 2982/19 Pořízení koncertního křídla - Stálá divadelní scéna Klatovy, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 1. 2019 2981/19 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Číny Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 1. 2019 2980/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 7 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2979/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2978/19 Personální záležitosti – Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2977/19 Vyřazení technického zhodnocení cizí nemovité věci Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2976/19 Informování o změně úhrady za stravování a ubytování v Domově pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2975/19 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2974/19 Návratná finanční výpomoc 2019 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2973/19 Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2972/19 Krajský program prevence kriminality v Plzeňském kraji 2019 Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2971/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 1. 2019 2970/19 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 21. 1. 2019 2969/19 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní VZ „Transformace archivů a jejich verifikace a konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 21. 1. 2019 2968/19 Smlouva o výpůjčce místnosti s Hasičským záchranným sborem PK pro záložní Technologické centrum Plzeňského kraje Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 1. 2019 2967/19 Žádost o dotaci z dotačního programu MVČR „Ochrana měkkých cílů" Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 1. 2019 2966/19 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 1. 2019 2965/19 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2964/19 Veřejná zakázka „Stodská nemocnice a.s. - Rekonstrukce stravovacího zařízení - 2. vyhlášení", uplatnění smluvních sankcí Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2963/19 Souhlas s odstraněním stavby v areálu statku Horšov Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2962/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2961/19 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2960/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2959/19 Směna pozemků v k. ú. Záhoří u Milče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x O. L. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2958/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x městys Liblín, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2957/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2956/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2955/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2954/19 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P., J. P. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2953/19 Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A. G., P. F. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2952/19 Výkupy pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2951/19 Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2950/19 Výkup pozemku v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. J. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2949/19 Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. C. B. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2948/19 Výkup pozemku v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. B. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 1. 2019 2947/19 Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. B. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2946/19 Rozpočtové opatření č. 21 – SV – navýšení výdajů o zůstatek dotací z minulých let – projekt Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2945/19 Rozpočtové opatření č. 20 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2944/19 Rozpočtové opatření č. 19 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví – projekt Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2943/19 Rozpočtové opatření č. 18 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2942/19 Rozpočtové opatření č. 17 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2941/19 Rozpočtové opatření č. 16 – SV – navýšení výdajů o zůstatek dotací z minulých let – projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2940/19 Rozpočtové opatření č. 15 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2939/19 Rozpočtové opatření č. 14 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2938/19 Rozpočtové opatření č. 13 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy, navýšení závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2937/19 Rozpočtové opatření č. 12 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2936/19 Rozpočtové opatření č. 11 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2935/19 Rozpočtové opatření č. 10 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Fondy a programy EU - Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z. ú. Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2934/19 Rozpočtové opatření č. 9 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2933/19 Rozpočtové opatření č. 8 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2932/19 Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV – Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2931/19 Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2930/19 Rozpočtové opatření č. 5 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2929/19 Rozpočtové opatření č. 4 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2928/19 Rozpočtové opatření č. 3 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2927/19 Rozpočtové opatření č. 2 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2926/19 Rozpočtové opatření č. 1 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostech Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2925/19 Rozpočtové opatření č. 270 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2924/19 Rozpočtové opatření č. 269 - snížení závazných ukazatelů v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2923/19 Rozpočtové opatření č. 268 – Dotace z operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE na projekt CONNECT2CE Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2922/19 Rozpočtové opatření č. 267 – snížení závazného ukazatele u organizace Nemocnice Planá, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2921/19 Rozpočtové opatření č. 266 – snížení závazného ukazatele u organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2920/19 Rozpočtové opatření č. 265 – Snížení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2919/19 Rozpočtové opatření č. 264 – Snížení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací Plzeňského kraje Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2918/19 Rozpočtové opatření č. 263 - snížení závazného ukazatele a finančního vztahu u příspěvkových organizací v oblasti kultury Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 21. 1. 2019 2917/19 Smlouva o poskytování právních služeb Matějka Ladislav, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2916/19 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 1/2019 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 21. 1. 2019 2915/19 Plány činností komisí RPK na rok 2019 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Komise právní a legislativní
Komise pro bezpečnost a záchranný systém
Komise pro kulturu a památkovou péči
Komise pro oblast sociálních věcí a národnostích menšin
Komise pro obnovu venkova
Komise pro otevřený kraj
Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti_
Komise pro spolupráci s neziskovými organizacemi
Komise životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany
OKŘE 21. 1. 2019 2914/19 Změna v Komisi pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 1. 2019 2913/19 Poskytnutí finančního daru Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 21. 1. 2019 2912/19 Vyhlášení dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 2911/19 Vyhlášení dotačního programu/titulu v oblasti sportu v roce 2019 Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 2910/19 Zajištění výpravy Plzeňského kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 2909/19 Ustanovení hodnoticí komise dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2019 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 21. 1. 2019 2908/19 Souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 21. 1. 2019 2907/19 Schválení rastrové smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu PK v r. 2019 - oblast Zastupitelé Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
VVŽÚ 21. 1. 2019 2906/19 Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb Lucáková Helena, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 27. 12. 2018 2905/18 Revokace usn. RPK č. 2867/18 ze dne 10. 12. 2018 a další postup veř. zakázky „Výběr doprav. pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 v letech 2020 – 2035“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2904/18 Rozpočtové opatření č. 262 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2903/18 Rozpočtové opatření č. 261 – přesun finančních prostředků v rámci oblasti Zdravotnictví – projekt Modernizace informačního systému ZZS PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 27. 12. 2018 2902/18 IZ - Pověření zastupováním vedoucího odboru Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2901/18 IZ - Aktualizace Směrnice KÚPK o oběhu účetních dokladů účetní jednotky Plzeňský kraj Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 27. 12. 2018 2900/18 Vyhlášení dotačního programu Ochrana přírody 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OZDR 27. 12. 2018 2899/18 Prodloužení termínu plnění usnesení RPK č. 2612/18 ze dne 22. 10. 2018 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 12. 2018 2898/18 Schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 27. 12. 2018 2897/18 Schválení uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 27. 12. 2018 2896/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 12. 2018 2895/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 12. 2018 2894/18 Souhlas s darováním pamětní desky Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 27. 12. 2018 2893/18 Souhlas s příjetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 27. 12. 2018 2892/18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 27. 12. 2018 2891/18 Schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 27. 12. 2018 2890/18 Schválení rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních věcí Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 27. 12. 2018 2889/18 Provedení evaluace projektu Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2888/18 Rozpočtové opatření č. 260 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2887/18 Rozpočtové opatření č. 259 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje PK Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2886/18 Rozpočtové opatření č. 258 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2885/18 Rozpočtové opatření č. 257 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2884/18 Rozpočtové opatření č. 256 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2883/18 Rozpočtové opatření č. 255 - UZ 14032 – snížení příjmů a výdajů v oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2882/18 Rozpočtové opatření č. 254 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2881/18 Rozpočtové opatření č. 253 - dotace MMR – UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2880/18 Rozpočtové opatření č. 252 – dotace MF ČR – UZ 98861 Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2879/18 Rozpočtové opatření č. 251 – přesun v rámci rozpočtové oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2878/18 Rozpočtové opatření č. 250 - Dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2877/18 Rozpočtové opatření č. 249 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2876/18 Rozpočtové opatření č. 248 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426, Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 a Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 12. 2018 2875/18 Rozpočtové opatření č. 247 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 27. 12. 2018 2874/18 Změny v komisích Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 27. 12. 2018 2873/18 Schválení rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 27. 12. 2018 2872/18 Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2019 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 27. 12. 2018 2871/18 Přijetí a poskytnutí finančního daru, zajištění reklamní plochy v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádaného při 16. reprezentačním plese Plzeňského kraje Plassová Inesa, BcA. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 27. 12. 2018 2870/18 Zajištění doprovodného programu a technické zajištění v rámci Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje v roce 2019 Černá Marie, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 12. 2018 2869/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OEK 10. 12. 2018 2868/18 Rozpočtové opatření č. 246 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2867/18 Další postup veřejné zakázky „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany–Plzeň–Klatovy) v letech 2020 – 2035" Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 12. 2018 2866/18 Uzavření aktualizované Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska, jejích dílčích smluv Provozně – ekonomické a Provozně technické, z důvodu ukončení smlouvy dopravcem P. P. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »