Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŽP 30. 9. 2019 3965/19 Změna smlouvy č. 11611842 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí - Dodatek č. 1 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OIT 30. 9. 2019 3964/19 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k VZ Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje (přidělení VZ vybranému dodavateli) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKDS 30. 9. 2019 3963/19 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2019 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3962/19 Vodárenská a kanalizační a.s. – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3961/19 Obec Ejpovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3960/19 Výpověď dotace a změna typu zdroje u žádosti v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3959/19 Výpověď a prominutí sankce za pozdě doložené závěrečné vyúčtování u účelových individuálních dotací dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3958/19 Neuplatnění sankce v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3957/19 Uzavření smlouvy o dílo ve věci „Výsadba nových dřevin" v obcích Plzeňského kraje Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 30. 9. 2019 3956/19 Změna nařízení č. 2/2019 Plzeňského kraje Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 30. 9. 2019 3955/19 Darování vyřazeného majetku na vybavení nemocnice v Sýrii Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 9. 2019 3954/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 9. 2019 3953/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Triatlon Plzeň, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 30. 9. 2019 3952/19 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OKP 30. 9. 2019 3951/19 Pravidla pro účtování Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3950/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3118/19 ze dne 25. února 2019 a návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Národního dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy (COP) Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OŠMS 30. 9. 2019 3949/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1936/18 ze dne 23. dubna 2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3948/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 950/17 ze dne 21. srpna 2017 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 4 – Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OŠMS 30. 9. 2019 3947/19 Změna Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ – ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3946/19 Projekt Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 s názvem „Zateplení a přístavba tělocvičny SPŠ Klatovy“ Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3945/19 Poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z dotačního programu Nadání 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3944/19 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3943/19 Vyřazení movitého majetku Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Domažlice, Erbenova 184 likvidací Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3942/19 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 – Škoda Fabia Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3941/19 Jmenování konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů – Dětského domova, Nepomuk a Integrované střední školy, Plzeň, Škroupova 18 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3940/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3939/19 Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu a uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 v projektu „Digitální vzdělání pedagogů SŠ pro efektivní výuku“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3938/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3937/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3936/19 Objednávka na vypracování projektů a vyznačení dílčích úseků dálkových cyklotras Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3935/19 Zařazení stavebních akcí z úspor do seznamu akcí a zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3934/19 Schválení záměru realizace projektu „Busy 2020" a uzavření Příkazních smluv o zastoupení zadavatele s Centrálním nákupem, p. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3933/19 Uzavření Dodatku č. 38 ke Smlouvě o závazku veř. služby v drážní dop. a Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní os. dopravě na tratích č. 190 a č. 170 na částech tratí v působnosti PK, s dopravcem ČD, a.s. Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3932/19 Uzavření Dodatků č. 1/2020 ke Smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 30. 9. 2019 3931/19 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy o dílo na vypracování „Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě v Plzeňském kraji“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 30. 9. 2019 3930/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 11 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2020 - 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 30. 9. 2019 3929/19 Záměr realizace sochy Milady Horákové Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 30. 9. 2019 3928/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 9. 2019 3927/19 Vyhlášení „Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020" Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 9. 2019 3926/19 Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji - změna termínu usnesení RPK č. 3208/19 z 18. 3. 2019 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 30. 9. 2019 3925/19 Souhlas k přijetí daru Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
ORR 30. 9. 2019 3924/19 Soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 30. 9. 2019 3923/19 Převod 200 ks licencí SW Symantec Protection Suite Enterprise Edition na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 30. 9. 2019 3922/19 Uzavření dodatku č. 3 smlouvy o poskytování technické podpory, údržby, servisu a rozvoje systému prvků aktivního monitoringu a informačních systémů Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3921/19 Zrušení věcného břemene k. ú. Klatovy - SK Klatovy 1898, z.s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3920/19 Plzeňský kraj – Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Dětský domov Čtyřlístek, Planá x město Planá, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3919/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3918/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3917/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3916/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Borovy, Vlčnov u Zavlekova, Velhartice, Předslav, Nehodiv, Chotěšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Plzeň-jih x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3915/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Libosváry – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vidice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3914/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kralovice u Rakovníka x město Kralovice – Dům sociální péče Kralovice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 9. 2019 3913/19 Výkup pozemku v k. ú. Domaslav - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x J. B., V. K. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3912/19 Rozpočtové opatření č. 195 - přesun z oblastí Individuální projekty a Ostatní financování do oblasti Sociální věci a navýšení rozpočtu PK o vratky nevyčerpaných dotací - projekt "Podpora sociálních služeb v PK 2016 - 2019" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3911/19 Rozpočtové opatření č. 194 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2019
OEK 30. 9. 2019 3910/19 Rozpočtové opatření č. 193 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančních vztahů u p.o. v rozpočtové oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3909/19 Rozpočtové opatření č. 192 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3908/19 Rozpočtové opatření č. 191 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3907/19 Rozpočtové opatření č. 190 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtových oblastech Ostatní financování a Sociální věci a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3906/19 Rozpočtové opatření č. 189 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3905/19 Rozpočtové opatření č. 188 – Přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3904/19 Rozpočtové opatření č. 187 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3903/19 Rozpočtové opatření č. 186 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3902/19 Rozpočtové opatření č. 185 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3901/19 Rozpočtové opatření č. 184 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ - investiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3900/19 Rozpočtové opatření č. 183 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Západočeské muzeum v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3899/19 Rozpočtové opatření č. 182 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3898/19 Rozpočtové opatření č. 181 – Přesun z oblasti Zdravotnictví, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3897/19 Rozpočtové opatření č. 180 - přesun z oblasti Zastupitelé do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3896/19 Rozpočtové opatření č. 179 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3895/19 Rozpočtové opatření č. 178 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - ITEP 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3894/19 Rozpočtové opatření č. 177 - dotace MK - UZ 34013, 34057, 34070, 34941, 34949 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OEK 30. 9. 2019 3893/19 Rozpočtové opatření č. 176 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070, UZ 33077 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3892/19 Rozpočtové opatření č. 175 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Ekologické zahrady 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3891/19 Rozpočtové opatření č. 174 – UZ 13013, snížení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3890/19 Rozpočtové opatření č. 173 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3889/19 Rozpočtové opatření č. 172 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3888/19 Rozpočtové opatření č. 171 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3887/19 Rozpočtové opatření č. 170 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3886/19 Rozpočtové opatření č. 169 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3885/19 Rozpočtové opatření č. 168 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 30. 9. 2019 3884/19 Změna v Komisi životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 30. 9. 2019 3883/19 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 30. 9. 2019 3882/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 30. 9. 2019 3881/19 Finanční dar vybraným politickým vězňům z Plzeňského kraje Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 30. 9. 2019 3880/19 Uzavření příkazní smlouvy na realizaci reprezentačního plesu Plzeňského kraje Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 30. 9. 2019 3879/19 Uzavření smlouvy o spolupráci na akci Strašidelný rej 2019 se spolkem ART PLZEŇ, z. s. Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 30. 9. 2019 3878/19 Stipendium Plzeňského kraje 2019 Mertlová Eva, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3877/19 Souhlas s poskytnutím návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaným PK Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3876/19 Směrnice RPK Financování projektů realizovaných zřizovanými organizacemi Plzeňského kraje - aktualizované znění Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 26. 8. 2019 3875/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 26. 8. 2019 3874/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 2. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3873/19 IZ - Informace o projektu v oblasti odborného vzdělávání škol zaměřených na automobilový průmysl „TATRA do škol“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3872/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3871/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. pololetí 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3870/19 Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3869/19 Obec Nadryby – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3868/19 Obec Zemětice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3867/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3866/19 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3865/19 Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3864/19 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3863/19 Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3862/19 Výpověď individuální dotace dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3861/19 Výpověď dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3860/19 Výsledek podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění laboratorních vyšetření na mor včelího plodu (MVP)“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3859/19 Schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže obcí „My už třídit umíme!“ Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3858/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3857/19 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3856/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3855/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu celostátní fotografické soutěže Plaská Lípa 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3854/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání publikace „Lesy českého státu II.“ Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3853/19 Poskytnutí individuální dotace na renovaci výstavního fundusu pro okrasné ptactvo a okrasné a užitkové holuby Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3852/19 Poskytnutí individuální dotace na akci „Podpora činnosti Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu, v oblasti práce s dětmi a mládeží“ v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3851/19 Poskytnutí individuální dotace na výstavbu vzdělávacího a rybochovného zařízení Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3850/19 Poskytnutí finančního daru jako ocenění „Farmář roku“ v rámci konání Dožínek Plzeňského kraje v roce 2019 Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3849/19 Projekt fúze nemocnic Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3848/19 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3847/19 Dotační program „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3846/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3845/19 Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 26. 8. 2019 3844/19 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Roomster Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 26. 8. 2019 3843/19 Výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky „Ostraha a recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje“ Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 26. 8. 2019 3842/19 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3841/19 Přeshraniční projekt „Zlatá stezka – setkávání na trase, která nemá hranic“ Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3840/19 Uzavření nájemní smlouvy s organizací Správa Národního parku Šumava Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3839/19 Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3838/19 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3837/19 Platové náležitosti Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3836/19 Vyřazení movitého majetku likvidací – Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 – multifunkční tiskárna DJ 800PS, skener DesignJen 815 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3835/19 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 – AVIA A31.1.N-SPOM-1 a ŠKODA FELICIA LXI Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3834/19 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ – ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3833/19 Vyhlášení soutěží Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3832/19 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů Dětského domova, Nepomuk a Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3831/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3830/19 Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem organizací zřizovaných Plzeňským krajem v projektu „Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3829/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3828/19 Souhlas s poskytnutím neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3827/19 Souhlas s pořízením movitého majetku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3826/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3825/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje 2377/18 ze dne 27.8.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3824/19 Požadavek legislativní úpravy a zpracování možných postupů a příprava podkladů pro možnou zákonodárnou iniciativu ve věci omezení tranzitní dopravy nákladních automobilů po silnicích II. a III. třídy Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3823/19 Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3822/19 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2018 - Uzavření dodatků, dodatečného vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3821/19 Zrušení nabídkového řízení na veř. zakázku „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko" a vyhlášení nabídkových řízení na veř. zakázky Plzeňsko – 2. vyhlášení a Jihozápad Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3820/19 Výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Rozšíření komplexní služby na nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů na území Plzeňského kraje“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3819/19 Darování účelové komunikace do majetku obce Tlučná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3818/19 Předložení žádosti o podporu a zařazení silničních staveb (projektů) do dosud nevyhlášené výzvy IROPu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“), specifický cíl SC 1.1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3817/19 Uložení sml. pokuty dopravci České dráhy, a.s., na zákl. Smlouvy o závazku veř. služby v drážní dopravě a Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopr. na tratích č. 190 Plzeň–České Budějovice a č.170 Plzeň-Cheb_1.Q 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3816/19 Uložení smluvní pokuty dopravci GW Train Regio a.s. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje)–za I. pololetí 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3815/19 Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3814/19 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3813/19 Uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3812/19 Dohoda o spolupráci při využití pozemních komunikací LB Minerals, s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3811/19 Schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „II/233 – Rekonstrukce silnice – průtah Chrást (přejezd ČD – u školy)“ a zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3810/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3809/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3808/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 – změna usnesení a poskytnutí dotace náhradníkovi Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3807/19 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje" pro rok 2019 - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3806/19 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3805/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3804/19 Stanovení odměny - sociální oblast Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3803/19 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji pro období od 1. 1. 2020 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3802/19 Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3801/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3800/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3799/19 Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020 Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3798/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3797/19 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3796/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3795/19 Souhlas k přijetí darů Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3794/19 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3793/19 Individuální dotace odbor sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 26. 8. 2019 3792/19 Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
Smlouva o spolupráci uzavíraná v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje s BIC Plzeň
Smlouva o spolupráci uzavíraná v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje se Západočeskou univerzitou v Plzni
OIT 26. 8. 2019 3791/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 2. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
Příloha č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ORR 26. 8. 2019 3790/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 1. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 26. 8. 2019 3789/19 Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 - schválení dotací a souhlas s návrhem dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MR PK 2019 (dotace schvaluje RPK)
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MAS PK 2019 (dotace schvaluje RPK)
OKŘ 26. 8. 2019 3788/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 26. 8. 2019 3787/19 Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3786/19 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - vyvlastnění pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3785/19 Změna účelu využití finančních prostředků - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3784/19 Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3783/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3782/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Čachrov, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků, k. ú. Onen Svět a k. ú. Javorná na Šumavě Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3781/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x městys Žinkovy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kokořov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3780/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Úsilov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úsilov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3779/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Lesy ČR, s. p., bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Smolov a Libosváry Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »