Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OIM 20. 5. 2024 5109/24 Pokračování ve zpracování projektové dokumentace na dostavbu budov u monobloku v Klatovské nemocnici, a.s. Dohnal Roman, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5108/24 Uzavření Memoranda o spolupráci na provozuschopnosti žel. dráhy, výstavbě nových zastávek a transformaci vybraných částí dráhy Kralovice u Rakovníka - Mladotice Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKŘE 20. 5. 2024 5107/24 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí roku 2024 Rychnavská Lenka, Ing. Szabó Štěpánka Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5106/24 IZ – Informace o vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2023 – dopravce Plzeňské městské dopravní podniky a.s. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5105/24 IZ - Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace - sdělení ředitelky Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5104/24 IZ - Výroční zprávy za rok 2023 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OPL 20. 5. 2024 5103/24 IZ - Veřejnosprávní kontrola Centrálního nákupu Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Kalousková Eva, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5102/24 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5101/24 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2023 Růžková Klára, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5100/24 Podpora lokálních organizací destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí dotací Pejsar Matěj, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5099/24 Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5098/24 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2024 - poskytnutí dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5097/24 Souhlas s přijetím dědictví Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5096/24 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Německa Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5095/24 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2024 - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5094/24 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2024 Beránek Filip, Bc., DiS. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5093/24 Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu s názvem „Návštěvník Jindřich Polák“ s Českou televizí Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5092/24 Členství Plzeňského kraje ve spolku Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z. s. Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5091/24 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2024 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5090/24 Dotační program „Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje“ pro rok 2024 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5089/24 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5088/24 Poskytnutí účelové dotace – Biskupství plzeňské Eismannová Tereza, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 5. 2024 5087/24 Výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2023 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Picka Libor Zobrazit
Příloha č. 10 - Výroční zpráva organizace Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje za rok 2023
Příloha č. 11 - Výroční zpráva organizace Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech za rok 2023
Příloha č. 12 - Výroční zpráva organizace Západočeská galerie v Plzni za rok 2023
Příloha č. 13 - Výroční zpráva organizace Západočeské muzeum v Plzni za rok 2023
Příloha č. 2 - Výroční zpráva organizace Galerie Klatovy/Klenová za rok 2023
Příloha č. 3 - Výroční zpráva organizace Hvězdárna v Rokycanech a Plzni za rok 2023
Příloha č. 4 - Výroční zpráva organizace Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici za rok 2023
Příloha č. 5 - Výroční zpráva organizace Muzeum Českého lesa v Tachově za rok 2023
Příloha č. 6 - Výroční zpráva organizace Muzeum Chodska v Domažlicích za rok 2023
Příloha č. 7 - Výroční zpráva organizace Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích za rok 2023
Příloha č. 8 - Výroční zpráva organizace Muzeum Šumavy Sušice za rok 2023
Příloha č. 9 - Výroční zpráva organizace Stálá divadelní scéna Klatovy za rok 2023
OKP 20. 5. 2024 5086/24 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5085/24 Odměny výročí Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5084/24 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3130/23 ze dne 20. ledna 2023 – navýšení finančních nákladů projektu Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5083/24 Schválení projektového záměru a jeho předložení do 38. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5082/24 Vyřazení movitého majetku prodejem - Středisko volného času RADOVÁNEK Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5081/24 Dodatky ke zřizovacím listinám Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5080/24 Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2024/2025 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5079/24 Zprávy o činnosti organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2023 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5078/24 Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 - výuka předmětů v německém a anglickém jazyce Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5077/24 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5076/24 Vyhlášení dotačního programu/titulu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2024 – 2. kolo Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5075/24 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024 - 2028 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5074/24 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2024“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5073/24 Poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5072/24 Souhlas s poskytnutím neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5071/24 Souhlas se změnou funkčního charakteru nemovitosti a stavebními úpravami přesahujícími úroveň běžné údržby - Dětský domov, Nepomuk Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5070/24 Stanovení úplaty za vzdělávání Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5069/24 Jmenování členů správní a dozorčí rady Techmania Science Center o.p.s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5068/24 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5067/24 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5066/24 Schválení projektových záměrů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem a jejich předložení do 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5065/24 Schválení projektového záměru a jeho předložení do 96. výzvy Integrovaného operačního programu 2021 – 2027 Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5064/24 Schválení projektu a jeho předložení do výzvy č. 31_24_114 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - bytové jednotky - Dětský domov, Staňkov Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5063/24 Schválení projektu a jeho předložení do výzvy č. 31_24_113 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti - Dětský domov, Staňkov Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5062/24 Schválení projektu a jeho předložení do výzvy č. 31_24_113 Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti - vybudování a renovace infrastruktury pobytové péče o děti - Dětský domov, Nepomuk Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5061/24 Souhlas s vyplacením návratné finanční výpomoci (NFV) pro projekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 podaného do 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (OPŽP 2021-2027) Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV
OŠMS 20. 5. 2024 5060/24 Souhlas s podnájemní smlouvou - Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5059/24 Souhlas s nájemní smlouvou - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5058/24 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 5. 2024 5057/24 Memorandum o spolupráci v oblasti sportu mezi Plzeňským krajem, statutárním městem Plzeň, Českou basketbalovou federací z.s. a Nadačním fondem Basketbal Plzeň Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OPL 20. 5. 2024 5056/24 Nákup elektřiny a plynu pro potřeby Plzeňského kraje v roce 2025 a 2026 Kalousková Eva, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 5. 2024 5055/24 Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 5. 2024 5054/24 Změna účelu použití finančních prostředků - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 5. 2024 5053/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Šindelářová Radka Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 5. 2024 5052/24 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2024“ Šindelářová Radka Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 5. 2024 5051/24 Souhlas s navýšením celkové maximální částky návratné finanční výpomoci u projektu „Modernizace vozového parku ZZSPK" Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5050/24 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5049/24 Výsledek nadlimitní veřejné zakázky na služby „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje III“ Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5048/24 Dodatek ke zřizovací listině Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5047/24 Změna Statutu Fondu životního prostředí Plzeňského kraje Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5046/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s. na podporu provozu nábytkové banky v období červen - prosinec 2024 Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5045/24 Poskytnutí finančního daru Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody na podporu organizace národního kola 52. ročníku celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list Stuchlíková Alena Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5044/24 Zapojení Plzeňského kraje do projektu „Podpora implementace přírodě blízkých opatření cílících na posílení odolnosti vůči klimatické změně a biologické rozmanitosti (Interreg Europe 2021-2027)“ Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5043/24 Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata a podpora kastrace koček na území Plzeňského kraje 2024 Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5042/24 Poskytnutí finančního daru Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. na podporu zajištění akce Ovčácké slavnosti v Nepomuku a akce u příležitosti Anenské pouti v Horšovském Týně Stuchlíková Alena Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 5. 2024 5041/24 Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2024 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře RPK - dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - návrh dotací k podpoře RPK - dotační titul č. 2
Příloha č. 5 - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace RPK
ODSH 20. 5. 2024 5040/24 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provoz. v rámci ZVS Plz. kraje na zákl. dotací/darů/finančního příspěvku ze strany měst, obcí, svazku měst a obcí a obch. společ. na jejich provoz a vypořádání těchto dotací/darů za období Doprav. roku 2022/23 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5039/24 Zařazení akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK (cyklostezkách) v PK, pověření SÚS PK jejich přípravou, komplexní administrací, realizací a podpisem smlouvy se SFDI Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5038/24 Uložení smluvních pokut dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. za 1Q/2024 na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5037/24 Vyúč. kompenzace s dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. dle Smluv o veř. službách v přepravě cestujících veř. linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plz. kraje pro oblast SEVER a JIH, za období Dopravního roku 2022/23 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5036/24 Uzavření Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ č. PS/4/2024 „Rozvoj IDP“ se společností POVED s. r. o. a udělení výjimky z aplikace Směrnice RPK č. SRPK-2/2024/PRAV-002-Q - O zadávání veřejných zakázek Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5035/24 Uzavření nových Veřejnoprávních smluv o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou a dopravou drážní osobní dopravou mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5034/24 Zařazení projektových dokumentací z úspor do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2024 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5033/24 Žádost města Planá o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nezpůsobilých a části způsobilých výdajů spojených s realizací přestupního uzlu u železniční stanice Planá Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5032/24 Žádost města Nýrsko o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nezpůsobilých a části způsobilých výdajů při výstavbě přestupního uzlu u železniční stanice Nýrsko Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5031/24 Změna zveřejněného oznámení o záměru vyhlášení nabídkového řízení na dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě na linku P3 Plzeň – Domažlice město v Úředním věstníku EU (TED) Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5030/24 Uzavření Smlouvy na poskytování služeb zajištění autobusové dopravy tzv. Zelených autobusů se Správou Národního parku Šumava Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5029/24 Dotace od obcí na provoz tzv. Zelených autobusů dle požadavků obcí Srní, Modrava, Horská Kvilda, Kvilda, Prášily a města Železná Ruda na období od 18.05.2024 do 13.10.2024 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5028/24 Objednávka na vypracování Studie lávky přes řeku Otavu, která je součástí dálkové cyklotrasy č. 12 (Otavská) na k.ú. Dlouhá Ves - Sušice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5027/24 Dodatek č. 50 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5026/24 Doplatky dopravcům v drážní dopravě za plnění smluv o veřejných službách v přepravě cestujících/smluv o závazku veřejné služby v roce 2023 na základě celkových ročních vyúčtování kompenzace Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 5. 2024 5025/24 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5024/24 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5023/24 Souhlas se zřízením věcného břemene a umístěním stavby v k.ú. Rokycany x Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Kosíková Eva, Mgr., MBA Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5022/24 Souhlas se zřízením služebnosti inženýrské sítě – tepelné přípojky objektu Průmyslová 4, Plzeň v k.ú. Doudlevce x Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Kosíková Eva, Mgr., MBA Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5021/24 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rokycany – PK – Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 x město Rokycany Komišová Jana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5020/24 Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice - k. ú. Bukovec u Horšovského Týna, k. ú. Nemněnice a středisko Plzeň-sever - k. ú. Březín Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5019/24 Směna pozemků v k. ú. Bystřice nad Úhlavou - Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x společnost SD corporation s. r. o. Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5018/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Kyšice, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kyšice u Plzně Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5017/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Ředitelství silnic a dálnic s. p. - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5016/24 Bezúplatné nabytí podílu na pozemku v k.ú. Klenová – Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace PK x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kosíková Eva, Mgr., MBA Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5015/24 Výkup nemovitostí v k. ú. Holýšov pro projekty „Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov“ a „Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky pro Dětský domov, Staňkov“ Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5014/24 Výkup nemovitostí v k. ú. Nepomuk pro projekt „Nákup a rekonstrukce rodinného domu pro rodinnou skupinu – Dětský domov, Nepomuk“ x D. K., K. K. Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5013/24 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, příspěvková organizace x J. M., I. H. Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5012/24 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov - ves – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x J. N. Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5011/24 Prodej pozemku v k. ú. Černošín – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x EKODEPON s. r. o. Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5010/24 Vyřazení majetku z hospodaření příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5009/24 Vyřazení majetku z hospodaření příspěvkové organizace Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5008/24 Vyřazení movitého majetku - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5007/24 Uzavření bezúplatné příkazní smlouvy o zastoupení zadavatele s Centrálním nákupem Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací ve věci veřejné zakázky „IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby“ Král Vladimír, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 5. 2024 5006/24 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, IČO: 48329771 Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5005/24 Souhlas s přijetím daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5004/24 Dodatek č. 28 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Stod, příspěvkové organizace Král Vladimír, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Dodatek č. 28 Zřizovací listiny CSS Stod
OSV 20. 5. 2024 5003/24 Dodatky k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - NADĚJE, Ledovec z.s. Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5002/24 Dokumenty k poskytování finančních prostředků - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5001/24 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 5. 2024 5000/24 Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024 - rozdělení dotací Trhlíková Markéta Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z jednání komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci "Programu podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024"
Příloha č. 2 - Rozdělení dotace RPK
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci "Programu podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024"
OEK 20. 5. 2024 4999/24 Rozpočtové opatření č. 111 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazného ukazatele u organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4998/24 Rozpočtové opatření č. 110 - dotace MF - UZ 98348 Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4997/24 Rozpočtové opatření č. 109 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4996/24 Rozpočtové opatření č. 108 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zastupitelé Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4995/24 Rozpočtové opatření č. 107 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4994/24 Rozpočtové opatření č. 106 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - podpora vědy a výzkumu Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4993/24 Rozpočtové opatření č. 105 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Majetek Vlček Jan, DiS. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4992/24 Rozpočtové opatření č. 104 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - sbírkové předměty Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4991/24 Rozpočtové opatření č. 103 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí, navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4990/24 Rozpočtové opatření č. 102 – Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 5. 2024 4989/24 Rozpočtové opatření č. 101 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Vlček Jan, DiS. Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 5. 2024 4988/24 Rozpočtové opatření č. 100 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Galerie Klatovy / Klenová Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4987/24 Rozpočtové opatření č. 99 - dotace MMR - UZ 17968, 17969 - projekty Nová stálá expozice hlavní budovy klatovského muzea a Revitalizace Západočeského muzea v Plzni - Národopisného muzea Plzeňska Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4986/24 Rozpočtové opatření č. 98 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4985/24 Rozpočtové opatření č. 97 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje o vrácenou NFV - projekt Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4984/24 Rozpočtové opatření č. 96 - finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, UZ 91628, navýšení finančního vztahu Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4983/24 Rozpočtové opatření č. 95 - dotace MZdr ČR - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4982/24 Rozpočtové opatření č. 94 – dotace MŠMT – UZ 33093, UZ 33155, UZ 33192, UZ 33353 a UZ 33505 Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4981/24 Rozpočtové opatření č. 93 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4980/24 Rozpočtové opatření č. 92 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4979/24 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2023 Nová Milena, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 5. 2024 4978/24 Dohoda o zániku závazku s Raiffeisenbank a.s. Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OFPEU 20. 5. 2024 4977/24 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Příprava strategických projektů RIS3 Plzeňského kraje (2024 – 2025)“ Přibáň Jan, Ing., MBA Vanka Petr Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Souhrn výsledku hodnocení žádostí o dotaci
Usnesení z 35. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace
OIT 20. 5. 2024 4976/24 Zadání podlimitní veřejné zakázky Rozšíření krajské datové sítě CamelNET úsek Dobřív - Hůrky Kolářová Vladimíra, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 20. 5. 2024 4975/24 Dohoda s Digitální a informační agenturou o poskytování konzultace při tvorbě nebo aktualizaci Informační koncepce orgánu veřejné správy Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 20. 5. 2024 4974/24 Poskytnutí individuálních dotací - obce Hlince a Mrtník Šmejkalová Lenka, Bc. Vanka Petr Zobrazit
OFPEU 20. 5. 2024 4973/24 Poskytnutí dotací z dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)“ Přibáň Jan, Ing., MBA Vanka Petr Zobrazit
Celkový přehled návrhu rozdělení dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)"
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Neschválení poskytnutí dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)" Radou Plzeňského kraje
Neschválení poskytnutí dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)" Zastupitelstvem Plzeňského kraje
Schválení poskytnutí dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)" Radou Plzeňského kraje
Schválení poskytnutí dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)" Zastupitelstvem Plzeňského kraje
ORR 20. 5. 2024 4972/24 Výběr zpracovatele Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OBKŘ 20. 5. 2024 4971/24 Příkazní smlouva na realizaci projektu Informovaný senior IX. Svoboda Radek, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OBKŘ 20. 5. 2024 4970/24 Projektový záměr bezpečnostně vzdělávacího centra Plzeňského kraje Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OBKŘ 20. 5. 2024 4969/24 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2024 Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OBKŘ 20. 5. 2024 4968/24 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2024“ Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 20. 5. 2024 4967/24 Poskytnutí daru politickým vězňům z let 1939 - 1945 nebo jejich pozůstalým Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 20. 5. 2024 4966/24 Schválení realizace Galavečera Plzeňského kraje 2024 Ťupová Jana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 20. 5. 2024 4965/24 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
1