Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŠMS 18. 9. 2023 4046/23 IZ - Nepřijetí neinvestičního příspěvku z titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2023“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OKDS 18. 9. 2023 4045/23 IZ - Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2023 Bláhová Michaela Szabó Štěpánka Zobrazit
OKP 18. 9. 2023 4044/23 Prodloužení termínu pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2023 Růžková Klára, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 18. 9. 2023 4043/23 Souhlas s vyplacením návratných finančních výpomocí - projekty Centrum pro podporu výtvarné kultury – 2. etapa a Muzeum Kašperské Hory stavební úpravy a vytvoření expozice Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 18. 9. 2023 4042/23 Souhlas s vyplacením návratné finanční výpomoci – projekt Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 18. 9. 2023 4041/23 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 7 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2023 - 2025 Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 18. 9. 2023 4040/23 Poskytnutí finančních prostředků - převod do investičního fondu organizace – Muzeum Šumavy Sušice, p. o. Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 18. 9. 2023 4039/23 Poskytnutí dotace z programu Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji pro rok 2022 - změna účelu dotace Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4038/23 Platový postup Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4037/23 Stanovení platu Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4036/23 Vyřazení movitého majetku z hospodaření bezúplatným převodem - Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4035/23 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4034/23 Uložení odvodu příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Sportovní gymnázium Plzeň Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4033/23 Souhlas s vyplacením NFV pro projekt „Výukové centrum autoelektromobility v areálu SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761/II, Sušice“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV
OŠMS 18. 9. 2023 4032/23 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4031/23 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2023“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4030/23 Poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z dotačního programu Nadání 2023 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 18. 9. 2023 4029/23 Poskytnutí investiční finanční dotace Mateřské škole Tachov, Tyršova 1546, příspěvková organizace Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OKŘE 18. 9. 2023 4028/23 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Szabó Štěpánka Zobrazit
OZDR 18. 9. 2023 4027/23 Vyřazení movitého majetku - OXYLOG 2000 PLUS, LUCAS II, LUCAS II RV, SONO Site včetně sondy - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 18. 9. 2023 4026/23 Změna účelu použití finančních prostředků - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 18. 9. 2023 4025/23 Veřejná zakázka „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2024 až 2026 - 2. vyhlášení“ Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 18. 9. 2023 4024/23 Veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje pro rok 2024 až 2026“ - výsledek zadávacího řízení Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 18. 9. 2023 4023/23 Volba nového člena dozorčí rady společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., z řad zaměstnanců Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 18. 9. 2023 4022/23 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Klatovská nemocnice, a.s., za rok 2022 Jamburová Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 18. 9. 2023 4021/23 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 9. 2023 4020/23 Uzavření dodatků v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 9. 2023 4019/23 Uzavření veřejnoprávních smluv v rámci dotačního programu „Akumulační nádrže II.“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 9. 2023 4018/23 Schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže obcí „My už třídit umíme!“ Hrušková Kateřina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Vítězové soutěže
Příloha č. 2 - Celkové výsledky soutěže obcí za rok 2022
OŽP 18. 9. 2023 4017/23 Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Plzeňského kraje, z.s. na podporu zahájení a provozu nábytkové banky Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 9. 2023 4016/23 Podpora činnosti Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu v oblasti práce s dětmi a mládeží 2023 Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 9. 2023 4015/23 Souhlas s podpisem Arnhemské deklarace v rámci ENCORE konference Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 18. 9. 2023 4014/23 Příspěvek společnosti na dopravní obslužnost na období od 3. 9. 2023 do 9. 12. 2023 - smlouva o poskytnutí finančního příspěvku se společností Daimler Buses Česká republika s.r.o. Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 9. 2023 4013/23 Uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro mezinárodní autobusovou linku Klatovy-Čachrov,Gerlova Huť-Železná Ruda-Arber Bergbahn,Talstation Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 9. 2023 4012/23 Uložení odvodu Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 9. 2023 4011/23 Uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2023 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 9. 2023 4010/23 Uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. 56842022 na poskytování právních služeb Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 9. 2023 4009/23 Návratná finanční výpomoc – souhlas s vyplacením Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p. o – projekt „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OIM 18. 9. 2023 4008/23 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, IČO: 00377805 Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 18. 9. 2023 4007/23 Uzavření Dodatku č. 4 k pachtovní smlouvě č. 70N20/03 a uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 71N20/03 k nemovitostem v k. ú. Klatovy – Plzeňský kraj x Státní pozemkový úřad Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 18. 9. 2023 4006/23 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 18. 9. 2023 4005/23 Směna pozemků v k. ú. Horoušany u Hostouně a Mutěnín – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Agrofarm Konopík a syn s.r.o. Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 18. 9. 2023 4004/23 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Novosedly u Nemanic, Vranov u Mnichova, Postřekov – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy České republiky, s. p. Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 18. 9. 2023 4003/23 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chudenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Chudenice Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 18. 9. 2023 4002/23 Prodej pozemku v k. ú. Úšava – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Z. M., L. M. Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OSV 18. 9. 2023 4001/23 Platové náležitosti Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 18. 9. 2023 4000/23 Vyřazení movitého majetku prodejem - Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 18. 9. 2023 3999/23 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2022 - o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Příprava a podání žádosti o dotaci“ organizací Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace v rámci 38. výzvy Ministerstva ŽP, OP ŽP 2021-2027 Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 18. 9. 2023 3998/23 Souhlas s přijetím daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 18. 9. 2023 3997/23 Individuální dotace OSV 2023 - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. Štruncová Michaela Záhoř Martin Zobrazit
OIM 18. 9. 2023 3996/23 Uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. Komišová Jana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3995/23 Rozpočtové opatření č. 172 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančního vztahu u příspěvkové organizace Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3994/23 Rozpočtové opatření č. 171 - dotace MPSV - UZ 13021 - projekt z OPZ+ "Podpora sociální práce a sociálního začleňování na území Plzeňského kraje" Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3993/23 Rozpočtové opatření č. 170 - dotace MF - UZ 98045 - Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny Antony Jan, Bc., DiS. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3992/23 Rozpočtové opatření č. 169 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3991/23 Rozpočtové opatření č. 168 – Přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3990/23 Rozpočtové opatření č. 167 – přesun z rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport do rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3989/23 Rozpočtové opatření č. 166 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 9. 2023 3988/23 Rozpočtové opatření č. 165 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 9. 2023 3987/23 Rozpočtové opatření č. 164 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3986/23 Rozpočtové opatření č. 163 - dotace MMR - UZ 17051, 17988, dotace MK - UZ 34002, 34021, 34070 Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OEK 18. 9. 2023 3985/23 Rozpočtové opatření č. 162 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3984/23 Rozpočtové opatření č. 161 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3983/23 Rozpočtové opatření č. 160 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - ITEP 2023 Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3982/23 Rozpočtové opatření č. 159 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u PO Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3981/23 Rozpočtové opatření č. 158 - dotace MMR ČR – UZ 17015, UZ 17016, UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3980/23 Rozpočtové opatření č. 157 – dotace MŠMT – UZ 33089, UZ 33092, UZ 33192 a UZ 33339 Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3979/23 Rozpočtové opatření č. 156 - dotace MMR ČR - UZ 17051 a UZ 17988, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3978/23 Rozpočtové opatření č. 155 - dotace MF - UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 18. 9. 2023 3977/23 Smlouvy o spořicích bankovních účtech vedených v České spořitelně, a.s. a PPF bance a.s. Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OIT 18. 9. 2023 3976/23 Schválení projektového záměru Data technické a dopravní infrastruktury v Plzeňském kraji, včetně podání projektové žádosti o podporu projektu do V. výzvy MPO z programu Národního plánu obnovy Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 18. 9. 2023 3975/23 Poskytnutí individuální dotace - obec Otěšice Hessová Petra, Bc. Vanka Petr Zobrazit
OFPEU 18. 9. 2023 3974/23 Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Plzeňským krajem a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost, v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje III Přibáň Jan, Ing., MBA Vanka Petr Zobrazit
Příloha č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem - Podrobný popis projektu - Elektronická příloha
Příloha č. 2 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem – Rozpočet projektu v rozdělení prostředků připadajících na příjemce a partnera s finančním příspěvkem - Elektronická příloha
Příloha č. 3 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem – Rozpis indikátorů závazných k naplnění partnerem
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem mezi Plzeňským krajem a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. - Elektronická příloha
OKŘ 18. 9. 2023 3973/23 Nákup dýchacích přístrojů a jejich darování Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje pro potřeby Policie ČR Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 18. 9. 2023 3972/23 Dotační titul „Podpora sportovců reprezentujících PK na ME/MS v roce 2023" - změna účelu schválené dotace Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 18. 9. 2023 3971/23 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 18. 9. 2023 3970/23 Schválení záměru realizace 9. ročníku Půlmaratonu Plzeňského kraje v roce 2024 Kapicová Helena, DiS. Špoták Rudolf Zobrazit
OZDR 18. 9. 2023 3969/23 Snížení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
1