Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKHE 11. 12. 2017 1439/17 Prodloužení termínu pro splnění usnesení RPK č. 351/17 ze dne 27. 2. 2017 Trefná Kryštofová Linda, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1438/17 Rozpočtové opatření č. 215 - dotace MF - UZ 98297 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 11. 12. 2017 1437/17 IZ - Informace o odstoupení od realizace projektu „Konzervatoř bezbariérová – vybudování výtahu, bezbariérového WC a rekonstrukce tří jazykových učeben“, Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10, IČO: 49778111 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1436/17 IZ - ve věci uzavření dodatků ke smlouvám závazku veřejné služby s autobusovými dopravci na uznávání slev 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1435/17 IZ - Informace o záměru snížení dotace pro následující období z rozpočtu Plzeňského kraje dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních autobusových linek č. 000255 a 000020 Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1434/17 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OSV 11. 12. 2017 1433/17 IZ - Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1432/17 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 11 zpracovaná v roce 2017 - doplnění o obec Jarov Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1431/17 Vyhlášení dotačního programu Ochrana přírody 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 11. 12. 2017 1430/17 Vyhlášení Dotačního programu podpora protipovodňových opatření 2018 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu podpora protipovodňových opatření 2018
OŽP 11. 12. 2017 1429/17 Vyhlášení Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2018 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2018
OŽP 11. 12. 2017 1428/17 Město Staňkov - žádost o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1427/17 Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu - prodloužení termínu pro podání žádosti Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1426/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1425/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1424/17 Poskytnutí individuální finanční dotace na provoz Záchranné stanice živočichů Spálené Poříčí Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1423/17 Poskytnutí individuální finanční dotace na vícepráce na rekonstrukci mostu přes Drnový potok po povodni 2016 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1422/17 Poskytnutí individuální finanční dotace ČRS, z. s., Západočeskému územnímu svazu Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 11. 12. 2017 1421/17 Změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví na základě nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 12. 2017 1420/17 Veřejná zakázka „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2018 až 2020 (2. vyhlášení) - výsledky zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 12. 2017 1419/17 Schválení záměru vyhlásit veřejnou zakázku „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 12. 2017 1418/17 Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 12. 2017 1417/17 Dotační program „Podpora vzdělávání lékařů 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 12. 2017 1416/17 Prohlášení/Letter of Comfort – Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
KDS 11. 12. 2017 1415/17 Plán kontrolní a metodické činnosti KÚPK prováděné v organizacích zřízovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2018 Sádlová Jana Leščinský Jiří Zobrazit
Plán kontrolní a metodické činnosti KÚPK prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2018
VVŽÚ 11. 12. 2017 1414/17 Uzavření příkazní smlouvy o zastoupení zadavatele Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1413/17 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Zlatá stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů“ Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1412/17 Vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 včetně příloh
č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018 včetně příloh
OŠMS 11. 12. 2017 1411/17 Stanovení odměn Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 12. 2017 1410/17 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 33 a 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
Příloha č. 10 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109
Příloha č. 11 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Příloha č. 12 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Příloha č. 2 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
Příloha č. 5 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Příloha č. 6 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
Příloha č. 7 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Příloha č. 9 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
OŠMS 11. 12. 2017 1409/17 Poskytnutí neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 12. 2017 1408/17 Memorandum o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Národním institutem pro další vzdělávání Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 12. 2017 1407/17 Souhlas s finálním dokumentem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Plzeň" Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 12. 2017 1406/17 Souhlas s umístěním sídla spolku „Spolek rodičů a přátel školy při Zš a Mš pro sluchově postižené" Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 12. 2017 1405/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1404/17 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1403/17 Zařazení linky 310970 Rakovník – Čistá – Kralovice do systému dopravní obslužnosti Plzeňského kraje – úkony směřující k uzavření nové smlouvy po skončení té stávající Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1402/17 Uzavření Příkazní smlouvy s CNPK a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace zadávacích řízení veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období max. 10 let“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1401/17 Uzavření dodatku 3/2017 k příkazní smlouvě PS/2/2015 Dispečink se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1400/17 Uzavření dodatku pro rok 2017 k příkazní smlouvě se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1399/17 Výběr dodavatele k realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Rozvoj IDP (2. etapa) – Využití Plzeňské karty v rámci poskytování slev a rozšíření území Integrované dopravy Plzeňska v roce 2018 – jednací řízení bez uveřejnění – 2. vyhlášení“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Protokol o otevírání a kontrole nabídky ze dne 27.11.2017
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytování služeb – PMDP, a.s.
ODSH 11. 12. 2017 1398/17 Právní a ekonomicko-technické poradenství při administrovaných ZŘ VZ na výběr dopravce ve VDO dopravě v oblasti Pošumaví a Český les a v oblasti Plzeňsko – uzavření příkazní smlouvy s AK MT Legal, s.r.o., a udělení výjimky ze směrnice RPK 2/2016 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1397/17 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1396/17 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 621/17 ze dne 22.05.2017 - aktualizace projektového záměru k projektu „Rekonstrukce depozitáře SVK PK“ Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1395/17 Návratná finanční výpomoc - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1394/17 Návratná finanční výpomoc - Západočeské muzeum v Plzni Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1393/17 Vyhlášení dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2018 Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1392/17 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2018 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
č. 1 Pravidla programu Podpora kultury včetně příloh
č. 2 Pravidla programu Mikrogranty včetně příloh
č. 3 Pravidla programu Podpora literární tvorby včetně příloh
OKP 11. 12. 2017 1391/17 Smlouva o spolupráci - dokumentární film „Nalezený Loos" Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1390/17 Projekt „Expozice lidové architektury v Chanovicích – doplnění expozice usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7“ Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1389/17 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Francie Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1388/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 3 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2018 - 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 11. 12. 2017 1387/17 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OSV 11. 12. 2017 1386/17 Informování o změně úhrady za poskytnutí stravy v Domově klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 11. 12. 2017 1385/17 Aktualizace základní sítě sociálních služeb - pečovatelská služba, sociální rehabilitace (PAS) Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 11. 12. 2017 1384/17 Zrušení usnesení RPK č. 298/17 ze dne 27. 2. 2017 a usnesení č. 499/17 ze dne 24. 4. 2017 Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 11. 12. 2017 1383/17 Vyhlášení dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018“ Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 11. 12. 2017 1382/17 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2018 - vyhlášení Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 11. 12. 2017 1381/17 Pojistná smlouva č. 2209148417 - cestovní pojištění pro zaměstnance Plzeňského kraje a osoby vyslané Plzeňským krajem na krátkodobé zahraniční služební cesty Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 12. 2017 1380/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí prováděných nájemcem – Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Žádost nájemce
OIM 11. 12. 2017 1379/17 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím na dokončení rozpracovaných investičních akcí Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 12. 2017 1378/17 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 12. 2017 1377/17 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 12. 2017 1376/17 Koupě nemovitostí Dřevěná 4, Plzeň – Západočeské muzeum v Plzni x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 12. 2017 1375/17 Výkup pozemků v k. ú. Bystřice nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Jaroslav Denk Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 12. 2017 1374/17 Výkup pozemku v k. ú. Tlučná - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Petr Květoň Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 12. 2017 1373/17 Prodej pozemku v k. ú. Přebudov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Veronika Lukáčová Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1372/17 Rozpočtové opatření č. 214 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1371/17 Rozpočtové opatření č. 213 – přesun v rámci oblasti Sociální věci, snížení závazného ukazatele Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1370/17 Rozpočtové opatření č. 212 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1369/17 Rozpočtové opatření č. 211 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1368/17 Rozpočtové opatření č. 210 – dotace MŠMT – UZ 33024, UZ 33049, UZ 33069, UZ 33052, UZ 33063, UZ 33065, UZ 33071, UZ 33073, UZ 33353, UZ 33435 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1367/17 Rozpočtové opatření č. 209 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1366/17 Rozpočtové opatření č. 208 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1365/17 Rozpočtové opatření č. 207 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1364/17 Rozpočtové opatření č. 206 – Navýšení příjmů a výdajů, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1363/17 Rozpočtové opatření č. 205 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1362/17 Rozpočtové opatření č. 204 - dotace MF - UZ 98297 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1361/17 Rozpočtové opatření č. 203 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1360/17 Rozpočtové opatření č. 202 – dotace MF ČR – UZ 98861 Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1359/17 Rozpočtové opatření č. 201 - dotace MMR - Revitalizace barokních cyklotras, Marketingová podpora značky Západočeské baroko Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1358/17 Rozpočtové opatření č. 200 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1357/17 Rozpočtové opatření č. 199 - dotace MK - UZ 34024 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1356/17 Rozpočtové opatření č. 198 – přesun finančních prostředků v rámci oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1355/17 Metodické pokyny zřizovatele pro příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1354/17 Rámcová smlouva o platebních a bankovních službách poskytovaných PPF bankou a.s. Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 11. 12. 2017 1353/17 Změna v Komisi pro otevřený kraj Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 12. 2017 1352/17 Uzavření smluv o poskytnutí vysílacího času a výrobě programového obsahu Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 11. 12. 2017 1351/17 Prodloužení termínů dotace pro SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 11. 12. 2017 1350/17 Poskytnutí/neposkytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 12. 2017 1349/17 Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2018 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 12. 2017 1348/17 Vyhlášení dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově - investiční projekty 2018 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
VVŽÚ 4. 12. 2017 1347/17 Nahrazení smlouvy o poskytování právních služeb Lucáková Helena, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 4. 12. 2017 1346/17 Dodatek ke zřizovací listině Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 4. 12. 2017 1345/17 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Fotbalové asociaci České republiky Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 4. 12. 2017 1344/17 Poskytnutí finančních darů Tělovýchovné jednotě Přeštice, z. s., a Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, z. s. Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OEK 4. 12. 2017 1343/17 Rozpočtové opatření č. 197 – navýšení výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1342/17 Revize Protokolu o kontrole dopravce - společnosti ČSAD Autobusy Plzeň, a.s., IČO: 483 62 611 - uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s AK Ambruz & Dark DeLoitte Legal, s.r.o., IČO 290 55 130 a udělení výjimky z aplikace Směrnice RPK č. 2/2016 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKŘ 20. 11. 2017 1341/17 Prodloužení termínů u dotace pro obec Pačejov Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1340/17 Žádost statutárního města Plzeň, zastoupeného Městským obvodem Plzeň 3, o poskytnutí účelové dotace na realizaci akce „Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKŘE 20. 11. 2017 1339/17 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 3. čtvrtletí r. 2017 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 20. 11. 2017 1338/17 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2017 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1337/17 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1336/17 IZ - Neposkytnutí neinvestiční dotace z titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017“ a z titulu „Bezpečné branky 2017“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 20. 11. 2017 1335/17 IZ - Informativní zpráva o vývoji dopravní nehodovosti v Plzeňském kraji se zaměřením na nehody se smrtelnými následky a přehledem opatření k jejich zmírnění Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 11. 2017 1334/17 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 11 zpracovaná v roce 2017 Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 11. 2017 1333/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 11. 2017 1332/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 11. 2017 1331/17 Obec Kramolín - neposkytnutí individuální finanční dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 11. 2017 1330/17 Obec Kovčín - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 20. 11. 2017 1329/17 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 11. 2017 1328/17 Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 11. 2017 1327/17 Změna sídla společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 11. 2017 1326/17 Změna pověření Rokycanské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování SOHZ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 11. 2017 1325/17 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 11. 2017 1324/17 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) 2017 - mimořádné průběžné kalkulace Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 11. 2017 1323/17 Mimořádná odměna pro předsedkyni představenstva společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 20. 11. 2017 1322/17 Odstoupení členky a zároveň předsedkyně představenstva Rokycanské nemocnice, a.s., a volba nového člena představenstva na základě výsledku výběrového řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKŘE 20. 11. 2017 1321/17 Počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu v r. 2017 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 20. 11. 2017 1320/17 Poskytnutí účelových dotací na podporu činnosti destinačních společností v Plzeňském kraji Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1319/17 Stanovení platu Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1318/17 Vyhlášení dotačního programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1317/17 Schválení uzavření dodatku smlouvy „Obědy do škol v Plzeňském kraji" mezi Plzeňským krajem a Základní školou T. G. Masaryka, příspěvkovou organizací Plzeňského kraje Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1316/17 Vyřazení dlouhodobého movitého majetku – Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1315/17 Vyřazení dlouhodobého movitého majetku - Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1314/17 Souhlas s nájemní smlouvou – Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 a Česká tábornická unie - T. K. OSADA Kladno, p. s. Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 20. 11. 2017 1313/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1312/17 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1311/17 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1310/17 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozvoj IDP (2. etapa) – Využití Plzeňské karty v rámci poskytování slev a rozšíření území Integrované dopravy Plzeňska v roce 2018 – jednací řízení bez uveřejnění“ a vyhlášení nové veřejné zakázky Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1309/17 Dodatek č. 24 ke Zřizovací listině SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1308/17 Uzavření dodatků 1/2017, 2/2017, 3/2017 a dodatku č. 18 ke Smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1307/17 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1306/17 Uzavření smlouvy s ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, na vypracování studie „Standardy vozidel, služeb ve vlacích a navazujících služeb pro nabídková řízení na regionální železniční dopravu PlK“ a udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1305/17 Výběr dodavatele ve společném zadávacím řízení SŽDC, s.o. a Plzeňského kraje k realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1304/17 Majetkoprávní vypořádání stavby „Silnice I/27 – přeložka Litice – Šlovice“. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací v souvislosti s bezúplatným nabytím části silnice I/27, mostu a pozemků v k.ú. Litice a k.ú. Šlovice - PK X ČR - ŘSD Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1303/17 Dotace od obcí na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst a obcí Česká Kubice, Chodský Újezd, Horní Bříza, Nemanice, Zbiroh a Šťáhlavy v roce 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1302/17 Žádost města Starý Plzenec o poskytnutí dotace na výstavbu cyklostezky v úseku mezi městskou částí Plzeň-Koterov a Starým Plzencem Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 11. 2017 1301/17 Žádost statutárního města Plzeň o poskytnutí dotace na výstavbu cyklostezky v úseku mezi městskou částí Plzeň-Koterov a Starým Plzencem Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 20. 11. 2017 1300/17 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2017 Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 11. 2017 1299/17 Poskytnutí účelové dotace – Reks – Nem s.r.o. Eismannová Tereza, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 11. 2017 1298/17 Projekt „Zajištění kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury“ Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 11. 2017 1297/17 Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje kandidátům nominovaným za rok 2017 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 11. 2017 1296/17 Změna názvu projektů - dotace z programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 11. 2017 1295/17 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017 – 3. sběr žádostí – poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené RPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
OKP 20. 11. 2017 1294/17 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Rakouska a Belgie Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 20. 11. 2017 1293/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory 3 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2018 - 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1292/17 Stanovení mimořádných odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1291/17 Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1290/17 Informování o změně úhrady za úkon poskytnutí stravy - oběda v Domově pro seniory Domažlice Centra sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1289/17 Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace – převod movitého majetku Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1288/17 Výše vyrovnávacích plateb - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1287/17 Souhlas s přijetím daru – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1286/17 Souhlas s přijetím dědictví – Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1285/17 „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018" - vyhlášení Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 20. 11. 2017 1284/17 Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" - změna výše vyrovnávací platby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
ORR 20. 11. 2017 1283/17 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce – Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 20. 11. 2017 1282/17 Výběr varianty vedení zvláště vysokého napětí 400 kV Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 11. 2017 1281/17 Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu v příhraničí Plzeňského kraje s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 11. 2017 1280/17 Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace městu Domažlice na realizaci projektu Metropolitní optická síť města Domažlice-6.etapa Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 11. 2017 1279/17 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Registru smluv s NAKIT, s.p. Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 11. 2017 1278/17 Vyhlášení nadlimitní VZ Zavedení nového výměnného formátu XML do služeb Digitální technické mapy Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 20. 11. 2017 1277/17 Zlatý erb, Junior Erb, Cena hejtmana Plzeňského kraje 2018 Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
OIM 20. 11. 2017 1276/17 Změna termínu splnění usnesení ZPK (ČR – ÚZSVM a ČR – ŘSD) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 11. 2017 1275/17 Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb ve sporech vedených se společností SEPA CREDIT, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 11. 2017 1274/17 Transformace CSS Stod – III. etapa - Uzavření dodatků k budoucím kupním smlouvám pro výkup nemovitostí pro projekt transformace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 11. 2017 1273/17 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna usnesení RPK č. 588/17 ze dne 22.05.2017 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 11. 2017 1272/17 Pozemková úprava – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Chotiměř u Blížejova Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 11. 2017 1271/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 20. 11. 2017 1270/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 20. 11. 2017 1269/17 Směna pozemků v k. ú. Ledce u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Josef Janovský Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 20. 11. 2017 1268/17 Směna pozemků v k. ú. Slavíkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Leoš Denk Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »