Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 12. 2. 2018 1601/18 Uzavření dodatků 3/2018, 4/2018, 5/2018 a 6/2018 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s. Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKŘE 12. 2. 2018 1600/18 Stanovení oblasti působnosti novému náměstkovi hejtmana Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKP 5. 2. 2018 1599/18 Poskytnutí finančního daru Mikroregionu Nepomucko Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
ODSH 5. 2. 2018 1598/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) v rámci vyhlášené výzvy č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI a předpokládané navazující výzvy č. 26 ITI Plzeňské metropolitní oblasti v rámci IROP Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OIT 22. 1. 2018 1597/18 Smlouva na zajištění provozu Portálu veřejné správy a SW řešení pro anonymizaci smluv Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1596/18 Poskytnutí dotace žadateli Mulačova nemocnice s.r.o. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1595/18 IZ - Informativní zpráva o činnosti společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 22. 1. 2018 1594/18 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za IV. čtvrtletí 2017 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1593/18 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2016/2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1592/18 IZ - Skutečný stav investičních a neinvestičních akcí k 22.12.2017 na silnicích II. a III. třídy Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1591/18 IZ - Zpráva o pořízení strojních investic příspěvkové organizace SÚS PK a o realizaci stavebních akcí na nemovitostech SÚS PK v roce 2017 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1590/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2017 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 22. 1. 2018 1589/18 IZ - Zprávy o činnostech komisí RPK za rok 2017 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Komise právní a legislativní_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro bezpečnost a záchranný systém_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro kulturu a památkovou péči_ Zpráva činnosti za rok 2017
Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro obnovu venkova_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro otevřený kraj_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro spolupráci s neziskovými organizacemi_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise pro sport_Zpráva o činnosti za rok 2017
Komise životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany
OŽP 22. 1. 2018 1588/18 Obec Erpužice - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1587/18 Obec Běšiny – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1586/18 Obec Vrhaveč – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1585/18 Obec Příšov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1584/18 Obec Dolany – žádost o prodloužení termínu realizace a prominutí podmínky doložení územního rozhodnutí na projekt Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1583/18 Prodloužení termínu pro ukončení přijímání žádostí uvedeného ve výzvě již vyhlášeného dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1582/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1581/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 1. 2018 1580/18 Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018
OŽP 22. 1. 2018 1579/18 Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2018) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2018)
OŽP 22. 1. 2018 1578/18 Zřízení přírodní památky Čerňovice Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1577/18 Kalmetizace-uzavření a podpis smluv 2018 Šimek Luboš, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1576/18 Zapojení Plzeňského kraje do 7. ročníku Plzeňského poháru záchranářů Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1575/18 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - schválení uzavření smluv Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1574/18 Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce u některých členů představenstev nemocnic Plzeňského kraje a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. – užívání služebních vozů pro soukromé účely Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1573/18 Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro předsedy rad jednatelů nemocnic Plzeňského kraje a pro předsedu představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. – navýšení odměn a dalších plnění Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 1. 2018 1572/18 Schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce u některých členů představenstev společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., a Domažlická nemocnice, a.s. – navýšení odměn a dalších plnění Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 22. 1. 2018 1571/18 Dohody o používání výplatních strojů k úhradě cen za poštovní služby Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 22. 1. 2018 1570/18 Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje" Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 22. 1. 2018 1569/18 Převod movitého majetku formou daru - Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Nová Hospoda Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 22. 1. 2018 1568/18 Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1567/18 Přeshraniční projekt „Vintířova stezka" Plecitá Ivana Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1566/18 Výsledek podlimitní veřejné zakázky na služby „Zlatá stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů" Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1565/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1564/18 Platové postupy Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1563/18 Stanovení platu Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1562/18 Ustanovení hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1561/18 Školská rada SOŠ a SOU, Sušice, U Kapličky 761- vzdání se člena školské rady a jmenování nového člena školské rady Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1560/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1559/18 Určení zástupkyň ředitelky Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson, jehož činnost je vykonávána v rámci Dětského domova, Staňkov Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1558/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1557/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1556/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1555/18 Školní statek Horšovský Týn – Horšov, s.r.o., v likvidaci – účetní závěrka, výsledek hospodaření za rok 2017, konečná zpráva likvidátora, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1554/18 Uzavření dodatků 1/2018, 2/2018 a dodatku č. 19 ke Smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1553/18 Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o poskytnutí zálohy na mzdové náklady mezi Plzeňským krajem, organizátorem POVED s. r. o. a dopravci Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o., ARRIVA Střední Čechy, s.r.o. a Autobusy Karlovy Vary, a.s. Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1552/18 Uzavření Smlouvy Integrované dopravy Plzeňska, jejích dílčích smluv Provozně – ekonomické a Provozně technické Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1551/18 Dodatek č. 25 ke Zřizovací listině SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1550/18 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – III. čtvrtletí 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 1. 2018 1549/18 Vyhlášení dotačního programu „Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji pro rok 2018 - 1. výzva" Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1548/18 Projekt „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska" Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1547/18 Projekt „Nová stálá expozice hlavní budovy klatovského muzea" Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1546/18 Smlouva o spolupráci - Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z. s. Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1545/18 Smlouva o spolupráci - Punk Film s. r. o. Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1544/18 Memorandum o spolupráci v rámci projektů regionální filmové kanceláře Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1543/18 Ustanovení hodnotících komisí dotačních programů vyhlašovaných Plzeňským krajem pro rok 2018 v oblasti kultury a památkové péče Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1542/18 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 1. 2018 1541/18 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2018 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
Příloha č. 1 Specifikace příjemců, se kterými bude uzavřena rastrová smlouva
Příloha č. 2 Rastrová smlouva
OKP 22. 1. 2018 1540/18 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí neinvestičních dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Baxa Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Poskytnuté dotace - schválené Radou Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Rastrová smlouva
OKP 22. 1. 2018 1539/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 12 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2018 - 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OSV 22. 1. 2018 1538/18 Vyřazení movitého majetku z hospodaření CSS Tachov Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 1. 2018 1537/18 Personální záležitosti – Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 1. 2018 1536/18 Informování o změně úhrad za stravování v Domově sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 1. 2018 1535/18 Návratná finanční výpomoc 2018 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 1. 2018 1534/18 Krajský program prevence kriminality v Plzeňském kraji 2018 Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 1. 2018 1533/18 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv - dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2018 z rozpočtové oblasti sociální věci Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 1. 2018 1532/18 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 1. 2018 1531/18 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
ORR 22. 1. 2018 1530/18 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1 Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 22. 1. 2018 1529/18 Pravidla soutěže žáků a škol v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet on-line kvízy V. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 22. 1. 2018 1528/18 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1527/18 Pojistná smlouva č. 7721031790 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1526/18 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Chalupy; středisko Plzeň-jih, k. ú. Hoříkovice u Chotěšova Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1525/18 Směna pozemků v k. ú. Zhořec u Manětína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Václav Kandler, Jarmila Pánková Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1524/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Předenice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Předenice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1523/18 Bezúplatné nabytí částí pozemků, k.ú. Plzeň, pro potřeby Střediska volného času RADOVÁNEK x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1522/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vrčeň, Hradiště u Blovic, Útušice, Nevřeň, Čepice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Plzeň-sever, Klatovy x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1521/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Rokycany, Bělá nad Radbuzou, Hostouň u Horšovského Týna, Milevo – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, Domažlice, Tachov x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1520/18 Bezúplatné nabytí pozemku, k.ú. Planá u Mariánských Lázní, pro potřeby nové výjezdové základny ZZSPK x město Planá Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1519/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Radčice u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1518/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Žákava - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Žákava Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1517/18 Výkup pozemků v k. ú. Plzeň – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje x České dráhy, a. s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1516/18 Výkup pozemků v k. ú. Čepice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Jaroslav Potužník Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1515/18 Prodej garáže v k. ú. Bor u Tachova - Plzeňský kraj x město Bor Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 1. 2018 1514/18 Prodej nemovitostí v k. ú. Srby u Horšovského Týna prostřednictvím společnosti ERK Plzeň s.r.o. x Miroslav Fronk Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1513/18 Rozpočtové opatření č. 20 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1512/18 Rozpočtové opatření č. 19 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1511/18 Rozpočtové opatření č. 18 – navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1510/18 Rozpočtové opatření č. 17 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1509/18 Rozpočtové opatření č. 16 – SV – navýšení výdajů o zůstatek dotací z minulých let – projekt Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1508/18 Rozpočtové opatření č. 15 – SV – navýšení výdajů o zůstatek dotací z minulých let – projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1507/18 Rozpočtové opatření č. 14 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1506/18 Rozpočtové opatření č. 13 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1505/18 Rozpočtové opatření č. 12 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1504/18 Rozpočtové opatření č. 11 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1503/18 Rozpočtové opatření č. 10 – přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1502/18 Rozpočtové opatření č. 9 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Oslavy osmičkových roků Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1501/18 Rozpočtové opatření č. 8 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1500/18 Rozpočtové opatření č. 7 – navýšení oblasti Individuální projekty z Rezervního fondu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1499/18 Rozpočtové opatření č. 6 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1498/18 Rozpočtové opatření č. 5 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostech Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1497/18 Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1496/18 Rozpočtové opatření č. 3 – DSH – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1495/18 Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1494/18 Rozpočtové opatření č. 1 - dotace MF - UZ 98008 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1493/18 Rozpočtové opatření č. 234 – přesun v rámci oblasti Sociální věci, snížení závazného ukazatele Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1492/18 Rozpočtové opatření č. 233 - snížení závazných ukazatelů v rozpočtové oblasti Právní a legislativní Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1491/18 Rozpočtové opatření č. 232 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1490/18 Rozpočtové opatření č. 231 - snížení závazných ukazatelů v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1489/18 Rozpočtové opatření č. 230 – snížení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací Plzeňského kraje Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1488/18 Rozpočtové opatření č. 229 – snížení závazného ukazatele u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1487/18 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 1/2018 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 1. 2018 1486/18 Zařazení projektů do seznamu Přehled individuálních projektů zařazených do rozpočtu na rok 2018 Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 22. 1. 2018 1485/18 Smlouva o poskytování právních služeb – udělení výjimky ze Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek Matějka Ladislav, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 22. 1. 2018 1484/18 Plány činnosti komisí RPK na rok 2018 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Komise právní a legislativní_Plán činnosti na rok 2018
Komise pro bezpečnost a záchranný systém_Plán činnosti na rok 2018
Komise pro kulturu a památkovou péči_Plán činnosti na rok 2018
Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin_Plán činnosti na rok 2018
Komise pro obnovu venkova_Plán činnosti na rok 2018
Komise pro otevřený kraj_Plán činnosti na rok 2018
Komise pro partnerské regiony a evropské záležitosti_
Komise pro spolupráci s neziskovými organizacemi_Plán činnosti na rok 2018
Komise pro sport_Plán činnosti na rok 2018
Komise životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany_Plán činnosti na rok 2018
OŠMS 22. 1. 2018 1483/18 Ustanovení hodnoticí komise dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2018 Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 22. 1. 2018 1482/18 Souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2018 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 1. 2018 1481/18 Schválení rastrové smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu PK v r. 2018 - oblast Zastupitelé Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 22. 1. 2018 1480/18 Vyhlášení dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 22. 1. 2018 1479/18 Vyslovení podpory legislativní iniciativě Pardubického kraje ve věci řešení systémové podjatosti novelizací zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Wallis Ladislav-Michael, JUDr., Ph. D. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 1. 2018 1478/18 Přijetí a poskytnutí finančního daru v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádané při 15. reprezentačním plese Plzeňského kraje Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 1. 2018 1477/18 Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2018 Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
ODSH 15. 1. 2018 1476/18 Výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace zadávacích řízení veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě pro období maximálně 10 let“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OIM 28. 12. 2017 1475/17 Záměr – způsob nabytí budov od statutárního města Plzně do vlastnictví Plzeňského kraje Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 28. 12. 2017 1474/17 Schválení rozpočtu na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1473/17 Rozpočtové opatření č. 228 - navýšení daňových příjmů Plzeňského kraje a převod do Rezervního fondu Plzeňského kraje Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OSV 28. 12. 2017 1472/17 IZ - Výsledky veřejnosprávních kontrol Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OZDR 28. 12. 2017 1471/17 Schválení rozpočtů na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 28. 12. 2017 1470/17 Poskytování IT služeb společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., odborem informatiky KÚPK Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 28. 12. 2017 1469/17 Zřízení výboru pro audit u společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 28. 12. 2017 1468/17 Zřízení výboru pro audit u společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 28. 12. 2017 1467/17 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., (dříve Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.) za rok 2016 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 28. 12. 2017 1466/17 Zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje" Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 28. 12. 2017 1465/17 Schválení rozpočtů na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství, mládeže a sportu Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 28. 12. 2017 1464/17 Projekt „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji" Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 28. 12. 2017 1463/17 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 28. 12. 2017 1462/17 Dodatky č. 2 k nájemním smlouvám (info panely) uzavřeným mezi ČD, a.s. (nyní SŽDC, st. org.) a Plzeňským krajem v rámci realizace projektu Zvýšení kvality veřejné dopravy v Plzeňském kraji Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 12. 2017 1461/17 Uzavření dodatků ke smlouvě ZVS s dopravci VLD ve věci poskytování a financování slev od 1. 1. 2018 Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 12. 2017 1460/17 Zařazení stavebních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK realizovaných v roce 2018 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 28. 12. 2017 1459/17 Schválení rozpočtů na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OSV 28. 12. 2017 1458/17 Schválení rozpočtů na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2019 a 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních věcí Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 28. 12. 2017 1457/17 Projekt plánování sociálních služeb - VZ - webový portál Najmanová Martina, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OIM 28. 12. 2017 1456/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město, Plzeň – jih, Plzeň – sever, Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov x ČR – Správa železniční a dopravní cesty, s. o., bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1455/17 Rozpočtové opatření č. 227 - dotace MZe – UZ 29501 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1454/17 Rozpočtové opatření č. 226 - dotace MZe - UZ 29009, 29517 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1453/17 Rozpočtové opatření č. 225 - UZ 14032 – snížení příjmů a výdajů v oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1452/17 Rozpočtové opatření č. 224 – přesun v rámci rozpočtové oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1451/17 Rozpočtové opatření č. 223 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1450/17 Rozpočtové opatření č. 222 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1449/17 Rozpočtové opatření č. 221 - dotace MMR – UZ 17051 a 17988 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1448/17 Rozpočtové opatření č. 220 - UZ 13307, navýšení finančních vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1447/17 Rozpočtové opatření č. 219 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1446/17 Rozpočtové opatření č. 218 – dotace MŠMT – UZ 33049, UZ 33070, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1445/17 Rozpočtové opatření č. 217 - dotace MF - UZ 98335 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 28. 12. 2017 1444/17 Rozpočtové opatření č. 216 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 28. 12. 2017 1443/17 Schválení rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 28. 12. 2017 1442/17 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti sportu v roce 2018 Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKHE 28. 12. 2017 1441/17 Změna tajemnice redakční rady měsíčníku Plzeňský kraj Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 28. 12. 2017 1440/17 Přijetí a poskytnutí finančního daru a zajištění reklamní plochy v rámci charitativní akce Plzeňského kraje pořádané při 15. reprezentačním plese Plzeňského kraje Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 12. 2017 1439/17 Prodloužení termínu pro splnění usnesení RPK č. 351/17 ze dne 27. 2. 2017 Trefná Kryštofová Linda, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OEK 11. 12. 2017 1438/17 Rozpočtové opatření č. 215 - dotace MF - UZ 98297 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 11. 12. 2017 1437/17 IZ - Informace o odstoupení od realizace projektu „Konzervatoř bezbariérová – vybudování výtahu, bezbariérového WC a rekonstrukce tří jazykových učeben“, Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10, IČO: 49778111 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1436/17 IZ - ve věci uzavření dodatků ke smlouvám závazku veřejné služby s autobusovými dopravci na uznávání slev 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1435/17 IZ - Informace o záměru snížení dotace pro následující období z rozpočtu Plzeňského kraje dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních autobusových linek č. 000255 a 000020 Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 12. 2017 1434/17 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OSV 11. 12. 2017 1433/17 IZ - Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1432/17 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 11 zpracovaná v roce 2017 - doplnění o obec Jarov Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 12. 2017 1431/17 Vyhlášení dotačního programu Ochrana přírody 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace
OŽP 11. 12. 2017 1430/17 Vyhlášení Dotačního programu podpora protipovodňových opatření 2018 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu podpora protipovodňových opatření 2018
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »