Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŠMS 20. 1. 2023 3139/23 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2021/2022 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
ODSH 20. 1. 2023 3138/23 IZ - Zpráva o pořízení strojních investic SÚS PK v roce 2022 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OSV 20. 1. 2023 3137/23 IZ - Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace - informace Mgr. Radka Vyhnálka, MBA ve věci bývalého ředitele DOZP Horní Bříza Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3136/23 IZ - Informace o aktualizaci příloh ke směrnicím Rady Plzeňského kraje Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OKP 20. 1. 2023 3135/23 Výsledek VZMR „Realizace expozic Plzeňského kraje na veletrhu ITF Slovakiatour 2023 a Holiday World & Region World 2023“ Beránek Filip, Bc., DiS. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 1. 2023 3134/23 Vyhlášení VZMR Správa komunikačních platforem Plzeňský kraj - Turistů ráj Čech Ondřej, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 1. 2023 3133/23 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory na 2 projekty Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, připravované k realizaci v roce 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 20. 1. 2023 3132/23 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2023 - poskytnutí neinvestičních dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3131/23 Platové postupy Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3130/23 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2185/22 ze dne 23. května 2022 – navýšení finančních nákladů projektu Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3129/23 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Základní školy a Mateřské školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 (IROP 2014-2020) Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Modernizace ZŠ, Tachov, P. Jilemnického
OŠMS 20. 1. 2023 3128/23 Dodatky ke zřizovacím listinám Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3127/23 Jmenování hodnoticí komise dotačních programů pro oblast sportu v roce 2023 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3126/23 Jmenování hodnoticích komisí programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2023 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3125/23 Poskytnutí individuální neinvestiční finanční dotace pro Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3124/23 Poskytnutí individuální neinvestiční finanční dotace Plzeňské krajské organizaci ČUS Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3123/23 Poskytnutí účelové dotace Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3122/23 Souhlas s vyplacením další NFV pro projekt „Výměna zdroje tepla a výplní, výměna prosklené střechy atria v budově SPŠ Tachov" v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV
OŠMS 20. 1. 2023 3121/23 Souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3120/23 Souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3119/23 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský - Šablony pro SŠ a VOŠ I Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3118/23 Souhlas zřizovatele se zapojením školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ I Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 20. 1. 2023 3117/23 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OVVŽÚ 20. 1. 2023 3116/23 Dodatek č. 4 k příkazní smlouvě na poskytování recepčních a strážních služeb Lucáková Helena, JUDr. Szabó Štěpánka Zobrazit
OPL 20. 1. 2023 3115/23 Uzavření smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI, právní systém Vanclová Kristýna, Mgr. Szabó Štěpánka Zobrazit
OKŘ 20. 1. 2023 3114/23 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Kraus Ivan, Ing. Szabó Štěpánka Zobrazit
OZDR 20. 1. 2023 3113/23 Vyřazení movitého majetku (5 ks LUCAS 2 Chest Compression System – systém pro komprese hrudníku) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 1. 2023 3112/23 Dotační program „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2023“ Váchalová Petra Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 20. 1. 2023 3111/23 Uzavření Memoranda o podpoře nemocnice v Sušici Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2023 3110/23 Vyúčtování období 13. 12. 2020 - 11. 12. 2021 dle Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2023 3109/23 Akceptace Objednávky, kterou je vymezen přehled linek a spojů pro jízdní řád 2022/23 při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2023 3108/23 Uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících pro mezinárodní autobusové linky Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais a Klatovy-Čachrov,Gerlova Huť-Železná Ruda-Arber Bergbahn,Talstation zajišťovanou dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2023 3107/23 Uzavření Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2023 3106/23 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na lince P2 Klatovy – Beroun Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2023 3105/23 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 1. 2023 3104/23 Dodatek č. 44 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OIM 20. 1. 2023 3103/23 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Janovice nad Úhlavou Procházková Miloslava Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 1. 2023 3102/23 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Pocinovice – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Správa železnic, státní organizace Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 1. 2023 3101/23 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Staňkov-město – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 1. 2023 3100/23 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ostrov u Stříbra – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x společnost AIFM XIX, s. r. o. Procházková Miloslava Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 1. 2023 3099/23 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2023 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 20. 1. 2023 3098/23 Uzavření bezúplatné příkazní smlouvy o zastoupení zadavatele s Centrálním nákupem Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací Dohnal Roman, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 1. 2023 3097/23 Souhlas s bezplatným využíváním služebního vozidla - Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 1. 2023 3096/23 Informování o změně úhrad - zařízení sociálních služeb Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 1. 2023 3095/23 Individuální dotace OSV 2023, Network East - West, z.s. Štruncová Michaela Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 1. 2023 3094/23 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2023 - změny Šůchová Michaela, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2023 - změny
OSV 20. 1. 2023 3093/23 Krajské projekty prevence kriminality v Plzeňském kraji 2023 Kučerová Pavlína, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 20. 1. 2023 3092/23 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3091/23 Rozpočtové opatření č. 23 - dotace MF - UZ 98008, UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3090/23 Rozpočtové opatření č. 22 - navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Sociální věci - vratka nedočerpané dotace z OPZ - UZ 13013 - projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3089/23 Rozpočtové opatření č. 21 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3088/23 Rozpočtové opatření č. 20 - navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj z prostředků uložených v Rezervním fondu PK - Migrační vlna z Ukrajiny, navýšení závazných ukazatelů Antony Jan, Bc., DiS. Strolený Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Navýšení závazných ukazatelů příspěvkových organizací kraje
OEK 20. 1. 2023 3087/23 Rozpočtové opatření č. 19 – přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Individuální projekty do rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3086/23 Rozpočtové opatření č. 18 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3085/23 Rozpočtové opatření č. 17 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3084/23 Rozpočtové opatření č. 16 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 1. 2023 3083/23 Rozpočtové opatření č. 15 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3082/23 Rozpočtové opatření č. 14 - Přesun z rozpočtové oblasti Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3081/23 Rozpočtové opatření č. 13 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3080/23 Rozpočtové opatření č. 12 - Navýšení závazných ukazatelů u p. o. v oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3079/23 Rozpočtové opatření č. 11 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3078/23 Rozpočtové opatření č. 10 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 20. 1. 2023 3077/23 Elektronická finanční kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem - změny v projektu Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OIT 20. 1. 2023 3076/23 Smlouva o spolupráci při technickém zabezpečení provozu informačního systému Digitální technické mapy s krajem Pardubickým, Královehradeckým, Jihočeským, Ústeckým, Moravskoslezským a Krajem Vysočina Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OFPEU 20. 1. 2023 3075/23 Příkazní smlouva mezi Plzeňským krajem a Centrem lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú., pro rok 2023 Přibáň Jan, Ing., MBA Vanka Petr Zobrazit
Příkazní smlouva uzavíraná mezi Plzeňským krajem a Centrem lidských zdrojů Plzeňskéhokraje, z.ú., pro rok 2023
OKHE 20. 1. 2023 3074/23 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2022 - 2025“ Remenárová Karolina, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 20. 1. 2023 3073/23 Vyhlášení dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“ Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 20. 1. 2023 3072/23 Vyhlášení dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023“ Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 20. 1. 2023 3071/23 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 20. 1. 2023 3070/23 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje 2023 Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3069/23 Aktualizace dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v PK 2023 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce
OKP 20. 1. 2023 3068/23 Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. – bezúplatný převod pozemků včetně budovy na Plzeňský kraj Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3067/23 Prodloužení termínů realizace projektů obcí Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3066/23 Uzavření veřejnoprávních smluv a dodatku v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3065/23 Uzavření veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu „Akumulační nádrže I.“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3064/23 Uzavření smlouvy o poskytování dat s Českou informační agenturou životního prostředí Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3063/23 Podání žádosti o poskytnutí podpory na zpracování Plánu pro zvládání sucha a nedostatku vody v Plzeňském kraji Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3062/23 Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2023 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3061/23 Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2023) Novák Karel, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace dotačního programu Podpora včelařství (2023)
OŽP 20. 1. 2023 3060/23 Záměr na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Vybudování návštěvnické infrastruktury v přírodní rezervaci Janovský mokřad (pozorovatelna)“ Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3059/23 Záměr na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Zvyšování biodiverzity v přírodní rezervaci Janovský mokřad (tůně, val, odběrný objekt)“ Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3058/23 Záměr na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Územní studie povodí Úhlavy od Bezděkova po Klatovy“ Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 1. 2023 3057/23 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje" Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
1