Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OIT 5. 11. 2018 2633/18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 5. 11. 2018 2632/18 Zadání podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření infrastruktury datového centra a vnitřní sítě Plzeňského kraje" (výsledek zjednodušeného podlimitního řízení) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2631/18 Rozpočtové opatření č. 197 – snížení rozpočtu výdajů rozpočtové oblasti Individuální projekty Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 22. 10. 2018 2630/18 Postup ve věci nároku na náhradu škody Matějka Jan, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKP 22. 10. 2018 2629/18 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu Vytvoření souboru map Plzeňského kraje Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
VVŽÚ 22. 10. 2018 2628/18 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje ve III. čtvrtletí 2018 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2627/18 Město Nepomuk - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2626/18 Obec Pernarec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2625/18 Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2624/18 Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2623/18 Obec Vrhaveč – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2622/18 Obec Běšiny – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2621/18 Prodloužení termínu pro poskytnutí součinnosti k uzavření smluv v rámci Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2620/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji" Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2619/18 Realizace projektu „Lípy republiky 2018“ pro obce Plzeňského kraje Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Seznam obcí
OŽP 22. 10. 2018 2618/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2617/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 10. 2018 2616/18 Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., Západočeskému územnímu svazu Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 22. 10. 2018 2615/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2019 a 2020“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 10. 2018 2614/18 Vyřazení majetku (Škoda Octavia Combi, VW Transporter) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 10. 2018 2613/18 Návratná finanční výpomoc - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace - projekt „Modernizace informačního systému ZZS PK" Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 10. 2018 2612/18 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem vybavení kuchyně se společností Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKŘE 22. 10. 2018 2611/18 Počet zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje v r. 2018 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 22. 10. 2018 2610/18 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2609/18 Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2608/18 Vyhlášení dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2607/18 Vyřazení movitého majetku z hospodaření bezúplatným převodem - Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2606/18 Změna účelovosti použití finančních prostředků na strojní investice – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2605/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2604/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 70, Operační program Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020) Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 3 – 5.1a - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
Příloha č. 4 – 5.1b - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OŠMS 22. 10. 2018 2603/18 Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2602/18 Souhlas s nájemní smlouvou – Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2601/18 Souhlas s přijetím daru Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2600/18 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2599/18 Změna usnesení RPK č. 2390/18 ze dne 27.08.2018 v části příspěvek společnosti DIOSS Nýřany a.s. na dopravní obslužnost - darovací smlouva Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2598/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko“ a celek Jihozápad Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2597/18 Uzavření dodatku č. 36 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2596/18 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2595/18 Uzavření dodatku pro rok 2018 k příkazní smlouvě se společností POVED s. r. o. Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2594/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby(projektu) „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2593/18 Pořízení strojních investic a realizace stavebních akcí SÚS PK, z fondu investic SÚS PK, pro rok 2019 Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2592/18 Pověření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje vyhlášením, administrací a realizací veřejné zakázky „Zpracování akčních plánů“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2591/18 Žádost obce Chotěšov o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku Mantov - Vachtlův mlýn Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2590/18 Žádost městyse Všeruby o poskytnutí dotace za účelem financování stavební akce II/184 průtah Všeruby Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 10. 2018 2589/18 Žádost města Stod o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku podél řeky Radbuzy od ulice Nábřežní ve Stodě k rybníku Divoký Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 10. 2018 2588/18 Dotační program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 10. 2018 2587/18 Poskytnutí věcného daru Svazu Čechů v Chorvatské republice Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 10. 2018 2586/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 15 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 22. 10. 2018 2585/18 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 10. 2018 2584/18 Informování o změně úhrady za stravování a ubytování v Centru sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 10. 2018 2583/18 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace - výpůjčka Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 10. 2018 2582/18 Souhlas s používáním služebního vozidla - Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 10. 2018 2581/18 Souhlas s přijetím daru – Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 10. 2018 2580/18 Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 10. 2018 2579/18 Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 22. 10. 2018 2578/18 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Aktivní traumabody v Brdech" Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 10. 2018 2577/18 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o výpůjčce s ČR - Ministerstvem obrany Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 10. 2018 2576/18 Dodatek č. 2 ke Smlouvě s Ministerstvem vnitra na zajištění provozu Portálu veřejné správy a softwarového řešení pro anonymizaci smluv Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 22. 10. 2018 2575/18 Individuální dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2574/18 Vratka dotace u akce „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice a.s." část rehabilitace Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2573/18 Uzavření darovací smlouvy - dar zpracovaných projektových dokumentací k objektu v Plzni, Podmostní 1 - Oprava fasády, Oprava krovu Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2572/18 Uzavření smlouvy o právu provedení stavby - SO 113 - Cyklostezka do Čínova Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2571/18 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dodatek č. 1
Žádost organizace
OIM 22. 10. 2018 2570/18 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280, 331 01 Plasy Česák Emil Krejsová Marcela Zobrazit
Žádost organizace
OIM 22. 10. 2018 2569/18 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 22. 10. 2018 2568/18 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 22. 10. 2018 2567/18 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 22. 10. 2018 2566/18 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Vysoké Sedliště, k. ú. Hošťka, k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lednice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2565/18 Směna pozemků v k. ú. Domažlice – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje x Nová poliklinika s. r. o. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2564/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2563/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klenčí pod Čerchovem Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2562/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Němčovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Němčovice, k. ú. Olešná u Radnic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2561/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chlumčany u Přeštic, Vstiš, Kralovice u Rakovníka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2560/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tachov, Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 x město Tachov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2559/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pláně na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2558/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2557/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žebnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2556/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Mladotice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2555/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2554/18 Výkup zbytkových pozemků v k. ú. Litohlavy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x V. D., J. S., T. Š. (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2553/18 Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x Lidové bytové družstvo v Plzni Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2552/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x B. N., D. N. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2551/18 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov-ves - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. G. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2550/18 Výkup pozemku v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x P. G., Š. L., J. L. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2549/18 Výkup pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x M. H. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 10. 2018 2548/18 Prodej pozemků v k. ú. Strašín u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy – N. S., L. T. P. T. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2547/18 Rozpočtové opatření č. 198 - přesun z oblasti Zastupitelé do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2546/18 Rozpočtové opatření č. 196 - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2545/18 Rozpočtové opatření č. 195 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2544/18 Rozpočtové opatření č. 194 – dotace MŠMT – UZ 33063 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2543/18 Rozpočtové opatření č. 193 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví – projekt Modernizace informačního systému ZZS PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2542/18 Rozpočtové opatření č. 192 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava – projekt Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2541/18 Rozpočtové opatření č. 191 - dotace MMR - UZ 17015, 17016, 17968, 17969 - projekt Centrum paleodiverzity a depozitáře v Rokycanech Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2540/18 Rozpočtové opatření č. 190 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2539/18 Rozpočtové opatření č. 189 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 10. 2018 2538/18 Rozpočtové opatření č. 188 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2537/18 Rozpočtové opatření č. 187 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2536/18 Rozpočtové opatření č. 186 - dotace MMR ČR - UZ 17017, UZ 17018 - projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2535/18 Rozpočtové opatření č. 185 - dotace z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - projekt „Horní Falc a Plzeňský kraj - společně ve středu Evropy“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 10. 2018 2534/18 Rozpočtové opatření č. 184 – Přesun z oblasti Doprava do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 10. 2018 2533/18 Rozpočtové opatření č. 183 - dotace MMR ČR - UZ 17969, UZ 17968, UZ 17015 a UZ 17016, navýšení finančního vztahu u p. o. Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 22. 10. 2018 2532/18 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 10. 2018 2531/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 10. 2018 2530/18 Realizace reprezentačního plesu Plzeňského kraje a uzavření příkazní smlouvy Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 18. 10. 2018 2529/18 Rozhodnutí o námitkách ve VZ „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy) v letech 2020–2035 Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 1. 10. 2018 2528/18 Zadání veřejné zakázky „Chodová Planá-odstranění skládky pneumatik" Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
KDS 1. 10. 2018 2527/18 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2018 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2526/18 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Bezpečné branky 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŽP 1. 10. 2018 2525/18 Město Měčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 1. 10. 2018 2524/18 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, 3. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 1. 10. 2018 2523/18 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 1. 10. 2018 2522/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 1. 10. 2018 2521/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu výstavní činnosti Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 1. 10. 2018 2520/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu chovatelů a udržení výstavní činnosti v Plzeňském kraji Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 1. 10. 2018 2519/18 Poskytnutí individuální dotace na vytvoření pracovních listů rostlin významných pro včelí pastvu a naučných nástěnných panelů Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 1. 10. 2018 2518/18 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci druhého kola dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 1. 10. 2018 2517/18 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 1. 10. 2018 2516/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - klimatizace Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 1. 10. 2018 2515/18 Pravidla pro účtování Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 1. 10. 2018 2514/18 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Vytvoření souboru map Plzeňského kraje" Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2513/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2220/18 ze dne 25. června 2018 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2512/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2511/18 Uzavření dodatku Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_18_008 projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2510/18 Schválení projektových záměrů, předložení projektových žádostí do grantu dánské Nadace Velux „Evropská iniciativa pro rozvoj odborného vzdělávání 2018-28“ a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušných projektů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2509/18 Schválení projektových záměrů, předložení projektových žádostí do Výzvy č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušných projektů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2508/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2507/18 Poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z dotačního programu Nadání 2018 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2506/18 Poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2505/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2504/18 Vyřazení movitého majetku - Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 - Felicia Combi Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2503/18 Souhlas s přijetím darů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 1. 10. 2018 2502/18 Vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 a Dětského domova, Horšovský Týn; včetně jmenování konkurzní komise Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 1. 10. 2018 2501/18 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – I. čtvrtletí 2018 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 1. 10. 2018 2500/18 Zařazení stavebních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových kom. Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 1. 10. 2018 2499/18 Darování úseku silnice II/190J městysu Všeruby Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 1. 10. 2018 2498/18 Dotace od obcí a Svazku na provoz vybraných linek a spojů dle požadavků měst Horní Bříza, Nepomuk, Přeštice, Rokycany a Zbiroh, obcí Česká Kubice, Chodský Újezd, Nemanice a Šťáhlavy a Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 1. 10. 2018 2497/18 Výjimka z Metodického pokynu zřizovatele PK č. 01/2015 (stanovení objemu prostředků na platy) Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 1. 10. 2018 2496/18 Návratná finanční výpomoc - Muzeum Šumavy Sušice, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 1. 10. 2018 2495/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 9 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2018 - 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 1. 10. 2018 2494/18 Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru a účelové dotace do majetku Muzea Šumavy Sušice, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 1. 10. 2018 2493/18 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 1. 10. 2018 2492/18 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 1. 10. 2018 2491/18 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření infrastruktury datového centra a vnitřní sítě Plzeňského kraje" Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 1. 10. 2018 2490/18 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Plzeňského kraje uzavíraný se správci technické infrastruktury Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 1. 10. 2018 2489/18 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 1. 10. 2018 2488/18 Směna pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x K. P. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 1. 10. 2018 2487/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Trnová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trnová u Plzně Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 1. 10. 2018 2486/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice, Horní Bříza, Vojovice, Plánice, Kundratice I., Hejná, Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice x ČR–Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 1. 10. 2018 2485/18 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Č. H., P. H. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 1. 10. 2018 2484/18 Výkup pozemků v k. ú. Liblín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Libštejnské lesy, s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 1. 10. 2018 2483/18 Prodej pozemku v k. ú. Stvolny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x R. B. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 1. 10. 2018 2482/18 Schválení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů“ Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2481/18 Rozpočtové opatření č. 182 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport - NFV Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2480/18 Rozpočtové opatření č. 181 - dotace MF - UZ 98187 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2479/18 Rozpočtové opatření č. 180 - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2478/18 Rozpočtové opatření č. 179 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2477/18 Rozpočtové opatření č. 178 - dotace MPSV – UZ 13305, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 1. 10. 2018 2476/18 Rozpočtové opatření č. 177 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2475/18 Rozpočtové opatření č. 176 - dotace MMR ČR - UZ 17969, UZ 17968, UZ 17015 a UZ 17016, navýšení finančního vztahu u p. o. Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2474/18 Rozpočtové opatření č. 175 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2473/18 Rozpočtové opatření č. 174 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 1. 10. 2018 2472/18 Rozpočtové opatření č. 173 – dotace MPSV – UZ 13013 – projekt z OPZ „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2471/18 Rozpočtové opatření č. 172 – snížení výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2470/18 Rozpočtové opatření č. 171 – dotace MPSV – UZ 13015 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2469/18 Rozpočtové opatření č. 170 – přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 – Rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací 2018
OEK 1. 10. 2018 2468/18 Rozpočtové opatření č. 169 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2467/18 Rozpočtové opatření č. 168 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070, UZ 33071 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2466/18 Rozpočtové opatření č. 167 – dotace MPSV – UZ 13014 – OPPMP – projekt Obědy do škol v Plzeňského kraji 2018/2019 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2465/18 Rozpočtové opatření č. 166 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2464/18 Rozpočtové opatření č. 165 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2463/18 Rozpočtové opatření č. 164 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2462/18 Rozpočtové opatření č. 163 - dotace z PPS ČR - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS - Zlatá stezka - síť turistických cest na "Zelené střeše Evropy" Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2461/18 Rozpočtové opatření č. 162 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2460/18 Rozpočtové opatření č. 161 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2459/18 Rozpočtové opatření č. 160 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2458/18 Rozpočtové opatření č. 159 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů a uložení odvodu příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2457/18 Rozpočtové opatření č. 158 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 v rozpočtové oblasti Doprava, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2456/18 Rozpočtové opatření č. 157 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje – přijaté finanční prostředky za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2455/18 Rozšíření seznamu Přehled individuálních projektů zařazených do rozpočtu na rok 2018 Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 10. 2018 2454/18 Rámcová smlouva o platebních a bankovních službách poskytovaných PPF bankou a.s. Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
PRÁV 1. 10. 2018 2453/18 Vzdání se funkce ředitele Centrálního nákupu, příspěvkové organizace a vyhlášení výběrového řízení Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Vyhlášení výběrového řízení
OKŘE 1. 10. 2018 2452/18 Změny v Komisi pro obnovu venkova Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 1. 10. 2018 2451/18 Změna v Komisi životního prostředí, zemědělství a protipovodňové ochrany Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 1. 10. 2018 2450/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy v roce 2018 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »