Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OIM 29. 11. 2021 1432/21 Výroba tepla a zásobování teplem a elektřinou, revitalizace kotelny v Rokycanské nemocnici, a. s. Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 29. 11. 2021 1431/21 Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2023 a 2024 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1430/21 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1429/21 Vytvoření a tisk turistické mapy Plzeňského kraje Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1428/21 Smlouvy s Českou televizí Čech Ondřej, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1427/21 Zapojení Plzeňského kraje do činnosti Czech Convention Bureau formou řádného členství Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1426/21 Dotační program Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021 – změna pravidel programu a rastrové smlouvy Valtrová Irena, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 22. 11. 2021 1425/21 Stanovení odměny ředitelce Centrálního nákupu Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 11. 2021 1424/21 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 8/2020 – Prodloužení termínu realizace projektu Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa Maciarzová Iveta, Bc. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 11. 2021 1423/21 Vyhlášení dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022 Maciarzová Iveta, Bc. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 11. 2021 1422/21 Vyhlášení dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022 Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OKHE 22. 11. 2021 1421/21 Nové složení Redakční rady webového portálu Plzeňský kraj Zeithaml René, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1420/21 Stanovení odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1419/21 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1418/21 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace - informace o aktuální situaci Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1417/21 Změna úhrad za stravu v organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1416/21 Souhlas s uzavřením smluv o účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2022 Štruncová Michaela Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1415/21 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1414/21 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Spolek Ulice Plzeň Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1413/21 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026 Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1412/21 „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022“ - vyhlášení Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1411/21 Změna členů komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2022 Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1410/21 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, druhé kolo - dofinancování“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1409/21 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 646/21 ze dne 26.04.2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1408/21 Objednávka na vypracování vyhledávací studie dálkové cyklotrasy č. 12 na území Plzeňského kraje Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1407/21 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 48312019 - Mikroregion Radnicko Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1406/21 Udělení plné moci vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK pro projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1405/21 Změna sazebníků pro náhrady za umístění inženýrských sítí do tělesa silnice dle směrnice SÚS PK Sm 20 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1404/21 Dodatek č. 38 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1403/21 Uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1402/21 Akceptace Objednávky Karlovarského kraje, kterou je vymezen přehled linek a spojů pro jízdní řád 2021/22, které se Karlovarský kraj zavazuje finančně kompenzovat Plzeňskému kraji Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1401/21 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1400/21 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky s dopravcem PMDP a.s. pro rok 2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1399/21 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů uzavírána mezi SÚS PK, ŘSD ČR a statutárním městem Plzeň při přípravě a realizaci společné stavby „I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1398/21 Uzavření Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1397/21 Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o akceptaci tarifu Dopravce Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1396/21 Schválení aktualizace dokumentu Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje s platností a účinností od 01. 01. 2022 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1395/21 Objednávka na právní služby Advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o. ve věci sporu se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1394/21 Žaloby na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem Ministerstva financí (Z-GROUP BUS a. s., Jiří Zýka) Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1393/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1392/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2022 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1391/21 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2021 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1390/21 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1389/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 19 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2022 - 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1388/21 Posunutí termínu dokončení investiční akce „Zvonohra" - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1387/21 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce Sladká Pavla, JUDr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1386/21 Souhlas s vyplacením návratné finanční výpomoci – projekt Tradiční lidová kultura regionů Klatovy a Cham VMDHKT Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1385/21 Souhlas s vyplacením návratné finanční výpomoci – projekt Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu MŠS Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1384/21 Změna usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1383/21 Ukončení projektu zřízení a provozování turistické atrakce "Plzeňská drezína na trati Plzeň Chlum – Chrást" a pokračování příprav k vybudování cyklostezky na bývalém železničním tělese trati Plzeň Chlum – Chrást Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1382/21 Změna účelu využití finančních prostředků – Dětský domov Nepomuk, příspěvková organizace, IČO: 49180924 Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1381/21 Uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň – umožnění stavebních úprav formou demolice a výstavbou nové budovy Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1380/21 Smlouva o smlouvě budoucí kupní části pozemku v k. ú. Liblín – Domov sociálních služeb Liblín x Liblínský statek, s.r.o. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1379/21 Záměr výstavby nových budov Domova sociálních služeb Liblín, příspěvkové organizace Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1378/21 Schválení výsledků veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice a.s. - parkoviště" Dohnal Roman, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1377/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1376/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1375/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Pařezov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1374/21 Plzeňský kraj - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice x město Sušice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1373/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Měčín, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Měčín Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1372/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kožlany - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hodyně u Dřevce a k. ú. Kožlany Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1371/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Chanovice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chanovice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1370/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Plánice, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Blížanovy, v k. ú. Lovčice u Klatov a v k. ú. Plánice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1369/21 Bezúplatné nabytí podílu pozemku a výkup podílů pozemku v k. ú. Mrákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov, M. Z., J. K. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1368/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1367/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Plešnice - SÚS PK, středisko Plzeň-sever x ČR - Lesy ČR, s. p. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1366/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zbiroh - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Zbiroh Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1365/21 Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x J. P. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1364/21 Výkup pozemku v k. ú. Tužice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x K. K. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1363/21 Výkup pozemku v k. ú. Dolní Bělá - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x B. J. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1362/21 Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. L. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1361/21 Prodej pozemku v k. ú. Starý Kramolín formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1360/21 Prodej pozemku v k.ú. Horšov x Š. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1359/21 Prodej pozemku v k.ú. Horšov x B. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1358/21 Rozpočtové opatření č. 208 - dotace MŽP - UZ 15091 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1357/21 Rozpočtové opatření č. 207 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1356/21 Rozpočtové opatření č. 206 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 11. 2021 1355/21 Rozpočtové opatření č. 205 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt Rozšíření DTM Plzeňského kraje Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1354/21 Rozpočtové opatření č. 204 – přesun finančních prostředků z rozpočtových oblastí Sociální věci a Životní prostředí do rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1353/21 Rozpočtové opatření č. 203 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1352/21 Rozpočtové opatření č. 202 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1351/21 Rozpočtové opatření č. 201 – přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Majetek do rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1350/21 Rozpočtové opatření č. 200 – projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji – přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova sport, navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 22. 11. 2021 1349/21 Rozpočtové opatření č. 199 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33155, UZ 33160, UZ 33504 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1348/21 Rozpočtové opatření č. 198 - Přesun z rozpočtové oblasti Sociální věci a Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 11. 2021 1347/21 Rozpočtové opatření č. 197 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1346/21 Rozpočtové opatření č. 196 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1345/21 Rozpočtové opatření č. 195 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1344/21 Rozpočtové opatření č. 194 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1343/21 Rozpočtové opatření č. 193 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1342/21 Rozpočtové opatření č. 192 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a změna závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel
OEK 22. 11. 2021 1341/21 Rozpočtové opatření č. 191 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1340/21 Rozpočtové opatření č. 190 - dotace MMR - UZ 17968, 17969 - projekt Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1339/21 Rozpočtové opatření č. 189 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1338/21 Rozpočtové opatření č. 188 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1337/21 Rozpočtové opatření č. 187 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Nemocnici Domažlice, příspěvkové organizaci Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1336/21 Rozpočtové opatření č. 186 - dotace MPSV - UZ 13013 - projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1335/21 Rozpočtové opatření č. 185 - dotace MF - UZ 98038 - kompenzační bonus, navýšení rozpočtové oblasti Ostatní financování Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1334/21 Rámcová smlouva o sjednávání devizových obchodů a termínovaných vkladů Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 22. 11. 2021 1333/21 Žádost o prodloužení termínu realizace projektu spolku TJ Sokol Nepomuk a odstoupení od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace spolku Pionýr, z.s., Pionýrská skupina Starý Plzenec Ptáčníková Eva Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 22. 11. 2021 1332/21 Individuální dotace OKHE Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1331/21 Zřízení webových stránek k projektu „Zdravá krajina Plzeňského kraje" Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1330/21 Prodloužení termínů realizace projektů obcí a u obce Bukovník také termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1329/21 Poskytnutí individuálních dotací v oblasti vodohospodářské infrastruktury a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1328/21 Uzavření smluv potřebných k zajištění managementu v přírodní rezervaci Janovský mokřad Bůžková Renáta, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1327/21 Uzavření kupní smlouvy na sazenice stromů pro výsadbu v obcích Plzeňského kraje Nejedlá Martina, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1326/21 Uzavření veřejnoprávních smluv a dodatků v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ a dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1325/21 Uzavření dodatků v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1324/21 Uzavření vícestranné smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Analýza rizik možných zdrojů znečištění – vodárenský zdroj Úhlava“ Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 11. 2021 1323/21 Vyhlášení veřejné zakázky „Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody v PK“ Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ORR 22. 11. 2021 1322/21 Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+ - schválení pořízení Hessová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
ORR 22. 11. 2021 1321/21 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 a 2017 Milerová Jaroslava, Mgr. Bernard Josef
OŠMS 22. 11. 2021 1320/21 IZ - Nepřijetí neinvestičních dotací z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021" Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1319/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1318/21 IZ – Žádost o finanční příspěvek na stavbu třídy v Mateřské škole Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizaci – městys Stráž, IČO: 00260169 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1317/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 810/17 ze dne 26. června 2017 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1316/21 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1315/21 Vyřazení movitého majetku likvidací - Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1314/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřené se Základní školou a Mateřskou školou Hrádek, okres Rokycany, při realizaci projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022 – změna účtu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1313/21 Změna účelovosti použití finančních prostředků – Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1312/21 VOŠ PRIGO Plzeň, s.r.o. - stanovisko k žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1311/21 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1310/21 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1309/21 Změna v rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ, Stříbro, Revoluční 1431 Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1308/21 Souhlas se spolufinancováním projektu „Sportovní hala pro žákovský fotbal – SK PLZEŇ 1984" - projekt zapojený do výzvy Národní sportovní agentury Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1307/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1306/21 Souhlas s bezúplatným převodem drobného investičního majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1305/21 Souhlas se zněním Dodatku č. 12 ke zřizovací listině Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1304/21 Sloučení Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská 14 se Základní uměleckou školou, Plzeň, Terezie Brzkové 33 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1303/21 Vzdání se funkce na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská 14 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1302/21 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1301/21 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 11. 2021 1300/21 Projekt „Pořízení učebních pomůcek COP 2022 - 2023“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OVVŽÚ 22. 11. 2021 1299/21 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2021 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 22. 11. 2021 1298/21 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 3. čtvrtletí roku 2021 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 22. 11. 2021 1297/21 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - Škoda Roomster Style 4P36706 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 22. 11. 2021 1296/21 Zahájení jednacího řízení bez uveřejnění o dodávce tepelné energie pro Krajský úřad Plzeňského kraje Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 22. 11. 2021 1295/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OPL 22. 11. 2021 1294/21 Spolupráce Plzeňského kraje na provozování nemocnice v Sušici po konání místního referenda Matějka Jan, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - Výtah ze Zápisu místní komise o výsledku hlasování v místním referendu ve městě Sušici
Příloha č. 2 - Informativní dopis města Sušice z 3. listopadu 2021 o zasedání Zastupitelstva města Sušice dne 1. listopadu 2021
OZDR 22. 11. 2021 1293/21 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 1292/21 Vyřazení movitého majetku (1 ks Elektrický konvektomat) - Dětský domov Trnová, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 1291/21 Kalmetizace-uzavření smluv a podpis smluv 2022 Šimek Luboš, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 1290/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Tachov Knotková Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 1289/21 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - souhlas s uzavřením smluv Knotková Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 1288/21 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2022 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 1287/21 Aktualizace metodického pokynu Rady Plzeňského kraje k výpočtu výše vyrovnávací platby za poskytování zdravotních služeb jako SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 1286/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2020 - Mulačova nemocnice s.r.o. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 1285/21 Projednání pokynu k postupu při realizaci zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Domažlice a schválení odejmutí dlouhodobého majetku z hospodaření Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 22. 11. 2021 1284/21 Účelová dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 22. 11. 2021 1283/21 Dotace na spolufinancování projektu Kraje pro bezpečný internet 2021/2022 Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 22. 11. 2021 1282/21 Uzavření smluv o prodeji reklamního času, o výrobě reklamních spotů a poskytnutí licence Bednářová Jitka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OSV 15. 11. 2021 1281/21 Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR - podpora center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 15. 11. 2021 1280/21 Předání Čestných plaket hejtmanky Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje 2021 Zeithaml René, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 11. 10. 2021 1279/21 Souhlas se změnou stanov nemocnic vlastněných Plzeňským krajem v souvislosti s projektem fúze Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 11. 10. 2021 1278/21 Souhlas s projektem fúze sloučením společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a Klatovská nemocnice, a.s., včetně změny stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1277/21 Schválení veřejně přístupného sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí Sýkora Josef, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
Sazebník úhrad
OKŘE 11. 10. 2021 1276/21 Počet zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje v roce 2021 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 11. 10. 2021 1275/21 Data od Zeměměřického úřadu pro konsolidaci dat Digitální technické mapy Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 11. 10. 2021 1274/21 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků s NAKIT Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1273/21 Personální záležitosti – Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1272/21 Personální záležitosti - Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1271/21 Změna úhrad za stravu a ubytování v organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1270/21 Projekt „Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod“ - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionální operačního programu REACT-EU, návratná finanční výpomoc Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1269/21 Vyhlášení „Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2022“ Štruncová Michaela Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1268/21 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“ - dodatky ke smlouvám Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1267/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ - rozdělení dotací Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 11. 10. 2021 1266/21 Žádost o poskytnutí účelové dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok 2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Návrh FP obcí na DO 2022
Příloha č. 2 – Rastrová žádost – Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti (2022)
Příloha č. 3 – Rastrová smlouva – Smlouva o poskytnutí účelové dotace (2022)
Příloha č. 4 – Kritéria a hlediska pro výši příspěvku obcí na dopravní obslužnost v roce 2022
Příloha č. 5 – Rastrová smlouva – Smlouva o poskytnutí účelové dotace (2022) pro OÚ ORP, nad 50 tis. Kč.
ODSH 11. 10. 2021 1265/21 Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení na mezinárodní dálkové cyklotrase CT3 v úseku Ovčí vrch, Domažlice, Plzeň, Rokycany, Těně Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 10. 2021 1264/21 Uložení smluvních pokut dopravci ČD, a.s. na základě Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní os. dopravě na tratích č. 190 Plzeň–ČB a č. 170 Plzeň–Cheb na částech těchto tratí v úz působnosti PK ve věci por. sml. povinností v 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
• Příloha č. 1: Dopis náměstka hejtmana pro oblast dopravy PK-NHD/68/19
• Příloha č. 2: Odpověď dopravce na dopis PK-NHD/68/19
• Příloha č. 3: Dopis náměstka hejtmana pro oblast dopravy PK-NHD/96/19
• Příloha č. 4: Odpověď dopravce na dopis PK-NHD/96/19
• Příloha č. 5: Dopis náměstka hejtmana pro oblast dopravy PK-NHD/135/19
• Příloha č. 6: Odpověď dopravce na dopis PK-NHD/135/19
• Příloha č. 7: Dopis náměstka hejtmana pro oblast dopravy PK-NHD/30/20
• Příloha č. 8: Odpověď dopravce na dopis PK-NHD/30/20
• Příloha č. 9: Uplatnění smluvní pokuty a výzva k její úhradě
ODSH 11. 10. 2021 1263/21 Zveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvy o veř službách v přepr. cestujících ve veř. drážní os. dopr. přímým zadáním, v Úředním věstníku EU (TED) a uzav. bezúplatné příkazní sml. o zast. objednatele v nabíd. řízeních veř. zak v obl dopr. obslu. s CNPK Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha 1 – Oznámení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě přímým zadáním
Příloha 2 – příkazní smlouva o zastoupení objednatele v nabídkových řízeních veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti s organizací Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ODSH 11. 10. 2021 1262/21 Uzavření smluv mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 na realizaci akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy a schválení nabytí finančních prostředků Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1261/21 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti kultury - zákonný platový postup Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1260/21 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Nizozemska Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1259/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory na 2 projekty Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, připravované k realizaci v letech 2022 - 2024 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1258/21 Zápis kulturních statků do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1257/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1256/21 Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1255/21 Vyřazení movitého majetku fyzickou likvidací - Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »