Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 19. 9. 2022 2607/22 Rozpočtové opatření č. 160 - dotace MF - UZ 98045 - Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny Antony Jan, Bc., DiS. Zarzycký Roman Zobrazit
OKDS 19. 9. 2022 2606/22 IZ - Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2022 Bláhová Michaela Szabó Štěpánka Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2605/22 IZ - Informace o projektech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem a Sušické nemocnice s.r.o., předložených do 4. výzvy IROP – Kybernetická bezpečnost Jamburová Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
ODSH 19. 9. 2022 2604/22 IZ - Informace k problematice předpjatých mostních konstrukcí na mostech v majetku Plzeňského kraje a správě SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 9. 2022 2603/22 IZ - Informace o vývoji tržeb při zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejné linkové dopravy za rok 2021 a 1 - 6/2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 19. 9. 2022 2602/22 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí" Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 19. 9. 2022 2601/22 Uzavření veřejnoprávních smluv v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 19. 9. 2022 2600/22 Uzavření dodatků a schválení výpovědi v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 19. 9. 2022 2599/22 Uzavření veřejnoprávních smluv v rámci dotačního programu „Akumulační nádrže I.“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 19. 9. 2022 2598/22 Schválení přijetí dotace a uzavření smlouvy č. 1210300003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody v Plzeňském kraji Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 19. 9. 2022 2597/22 Poskytnutí individuální dotace na akci „Podpora činnosti Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu v oblasti práce s dětmi a mládeží 2022“ Peterka Jiří, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKP 19. 9. 2022 2596/22 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 19. 9. 2022 2595/22 Prodloužení termínu na dokončení filmu s pracovním názvem „Martina“ podpořeného individuální dotací v roce 2021 Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 19. 9. 2022 2594/22 Smlouva o zajištění realizace expozice Plzeňského kraje na veletrhu Regiontour 2022 Beránek Filip, Bc., DiS. Picka Libor Zobrazit
OKP 19. 9. 2022 2593/22 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 9 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2022 - 2024 Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2592/22 Platové náležitosti Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2591/22 Platový postup Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2590/22 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2589/22 Návratná finanční výpomoc - souhlas s vyplacením pro projekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrova 122 v rámci Národního dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy pro roky 2022 a 2023 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci
OŠMS 19. 9. 2022 2588/22 Návratná finanční výpomoc - souhlas s vyplacením pro projekt Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá, v rámci programu 117 74 Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2587/22 Jmenování konkursní komise Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2586/22 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2585/22 Zásady Plzeňského kraje pro poskytování individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2584/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022 – 2. kolo“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2583/22 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2022“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2582/22 Poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z dotačního programu Nadání 2022 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2581/22 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2580/22 Schválení zapojení Plzeňského kraje do Výzvy k podávání návrhů 2022 – EAC/A09/2021 Program Erasmus+, Klíčové akce 1 - Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2579/22 Uložení odvodu příspěvkové organizaci Plzeňského kraje – Sportovní gymnázium Plzeň Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2578/22 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2577/22 Vyřazení movitého majetku likvidací - Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2576/22 Schválení projektových záměrů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem a jejich předložení do výzvy pro střední školy z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2575/22 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský - Šablony pro SŠ a VOŠ I Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2574/22 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
KÚPK 19. 9. 2022 2573/22 Jmenování vedoucího odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Szabó Štěpánka Zobrazit
KÚPK 19. 9. 2022 2572/22 Jmenování vedoucí odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Szabó Štěpánka Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2571/22 Změna platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Nemocnice Planá, Dětský domov Trnová a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Kaprálová Marie Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2570/22 Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění řízení holdingových společností Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2569/22 Souhlas s vyplacením návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci – projekt „Rekonstrukce a modernizace výjezdových základen v příhraničí PK“ Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2568/22 Odstoupení člena rady jednatelů společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2567/22 Odstoupení člena a zároveň místopředsedy rady jednatelů společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2566/22 Odstoupení člena představenstva a zároveň předsedy představenstva společnosti Stodská nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2565/22 Odstoupení člena představenstva a zároveň předsedy představenstva společnosti Rokycanské nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2564/22 Odstoupení člena představenstva a zároveň předsedy představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2563/22 Odstoupení člena představenstva a zároveň předsedy představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 19. 9. 2022 2562/22 Udělení Pokynu k řízení všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem představenstvu Klatovské nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
ODSH 19. 9. 2022 2561/22 Stanovení platu generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 9. 2022 2560/22 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci SÚS PK prodejem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 9. 2022 2559/22 Bezúplatný převod dlouhodobého majetku Plzeňského kraje mezi Střední průmyslovou školou dopravní v Plzni a SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 9. 2022 2558/22 Uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy č. 44362021 na poskytování právních služeb Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OSV 19. 9. 2022 2557/22 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 19. 9. 2022 2556/22 Projekt podpory sociální práce a sociálního začleňování na území Plzeňského kraje Mašek Roman, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 19. 9. 2022 2555/22 Uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a Centrálním nákupem Plzeňského kraje, o zastoupení v řízení ve věci veřejné zakázky týkající se zpracování odborných posudků o zdravotním stavu žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče Holan Richard, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 19. 9. 2022 2554/22 Změna úhrad za ubytování v DSS Liblín Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 19. 9. 2022 2553/22 Souhlas k přijetí darů Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 19. 9. 2022 2552/22 Individuální dotace OSV 2022 Štruncová Michaela Záhoř Martin Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2551/22 Schválení výsledků veřejné zakázky „Klatovská nemocnice, a.s. - nové dialyzační středisko" Morávek Tomáš, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2550/22 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2549/22 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2548/22 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2547/22 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2546/22 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2545/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Břasy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2544/22 Výkup pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x P. P., L. V. Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2543/22 Prodej pozemku v k. ú. Nová Ves u Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x A. N. Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2542/22 Prodej pozemku v k. ú. Rokycany – Rokycanská nemocnice, a. s. x společnost STAVRA, s.r.o. Komišová Jana, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
Příloha č. 1 – List vlastnictví č. 160
Příloha č. 2 – Letecký snímek a katastrální mapa
Příloha č. 3 – Fotodokumentace
Příloha č. 4 – Situace urbanistické studie
OEK 19. 9. 2022 2541/22 Rozpočtové opatření č. 159 - dotace MPSV - UZ 13305, navýšení finančních vztahů u příspěvkových organizací Pytlíková Pavlína, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
Rozdělení finančních prostředků příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo, dofinancování" pro rok 2022
OEK 19. 9. 2022 2540/22 Rozpočtové opatření č. 158 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2539/22 Rozpočtové opatření č. 157 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2538/22 Rozpočtové opatření č. 156 - dotace MMR - UZ 17051, dotace MK - UZ 34019, 34021, 34025, 34031, 34053, 34057, 34070, 34505, 34506 Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OEK 19. 9. 2022 2537/22 Rozpočtové opatření č. 155 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2536/22 Rozpočtové opatření č. 154 - přesun finančních prostředků z oblasti Vnitřní správa VVŽÚ do rozpočtové oblasti Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2535/22 Rozpočtové opatření č. 153 - přesun v rámci oblasti Sociální věci a navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2022
OEK 19. 9. 2022 2534/22 Rozpočtové opatření č. 152 - dotace MPSV pro provozovatele ZDVOP - UZ 13307 - navýšení finančního vztahu u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2533/22 Rozpočtové opatření č. 151 - dotace MF - UZ 98187 Pytlíková Pavlína, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2532/22 Rozpočtové opatření č. 150 - dotace MPO - UZ 22020 - Program OBCHŮDEK 2021+ Antony Jan, Bc., DiS. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2531/22 Rozpočtové opatření č. 149 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 19. 9. 2022 2530/22 Rozpočtové opatření č. 148 – dotace MŠMT – UZ 33122 Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2529/22 Rozpočtové opatření č. 147 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u PO Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2528/22 Rozpočtové opatření č. 146 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2527/22 Rozpočtové opatření č. 145 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2526/22 Rozpočtové opatření č. 144 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Zarzycký Roman Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 19. 9. 2022 2525/22 Rozpočtové opatření č. 143 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnosti Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2524/22 Rozpočtové opatření č. 142 - přesun z oblasti Informatika do oblasti Vnitřní správa OIT Šindelářová Radka Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2523/22 Rozpočtové opatření č. 141 – Přesun z rozpočtové oblasti Zastupitelé do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 19. 9. 2022 2522/22 Rozpočtové opatření č. 140 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Majetek Šindelářová Radka Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2521/22 Rozpočtové opatření č. 139 – projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji – změna závazných ukazatelů a finančních vztahů Štěpánková Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2520/22 Rozpočtové opatření č. 138 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Muzeum Šumavy Sušice Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2519/22 Rozpočtové opatření č. 137 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2518/22 Rozpočtové opatření č. 136 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, UZ 91628, navýšení finančního vztahu Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2517/22 Rozpočtové opatření č. 135 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 19. 9. 2022 2516/22 Rozpočtové opatření č. 134 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Hrivnáková Zuzana Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 19. 9. 2022 2515/22 Uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., pro rok 2022 Komišová Jana, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OŠMS 19. 9. 2022 2514/22 Souhlas s poskytnutím individuální účelové dotace - Junák - český skaut, středisko Střela Plzeň, z. s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OIT 19. 9. 2022 2513/22 Schválení projektového záměru Zvýšení kybernetické bezpečnosti, včetně podání žádosti o finanční podporu projektu ze 4. Výzvy MMR /Kybernetická bezpečnost/ v rámci IROP Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 19. 9. 2022 2512/22 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k VZ Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje (přidělení VZ vybranému dodavateli) Kolářová Vladimíra, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 19. 9. 2022 2511/22 Soutěž Stavba roku - poskytnutí věcných darů Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
OPL 19. 9. 2022 2510/22 Platové náležitosti Matějka Ladislav, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 19. 9. 2022 2509/22 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství Evropy/světa v roce 2022" Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 19. 9. 2022 2508/22 Individuální dotace OKHE 2022 Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 19. 9. 2022 2507/22 Stipendium Plzeňského kraje 2022 Mertlová Eva, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 19. 9. 2022 2506/22 Veřejná zakázka „Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2022 - 2025“ – výběr dodavatele Remenárová Karolina, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 19. 9. 2022 2505/22 Vyvěšení vlajky České obce sokolské na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje Kozel Milan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
1