Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 7. 7. 2020 5032/20 Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 7. 7. 2020 5031/20 Poskytnutí dotace v oblasti kultury Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OEK 7. 7. 2020 5030/20 Rozpočtové opatření č. 120 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 7. 7. 2020 5029/20 Ukončení příjmu žádostí a odvolání pravidel dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5028/20 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5027/20 Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5026/20 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5025/20 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5024/20 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2019 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 7. 2020 5023/20 Schválení mimořádných odměn členům představenstev a rad jednatelů nemocnic založených Plzeňským krajem za rok 2019 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
ODSH 7. 7. 2020 5022/20 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020, schválení nabytí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a změna usnesení č. 4809/20 ze dne 18.05.2020 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 7. 7. 2020 5021/20 Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OSV 7. 7. 2020 5020/20 Stanovení odměn - sociální oblast Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 7. 7. 2020 5019/20 Individuální dotace OSV - DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 7. 7. 2020 5018/20 Individuální dotace pro Západočeskou hasičskou ligu Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 7. 7. 2020 5017/20 Aktualizace smluv k bankovním účtům vedeným ve Sberbank CZ, a.s. Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 7. 7. 2020 5016/20 Rozpočtové opatření č. 119 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2020 v rozpočtové oblasti Majetek o dotaci MŠMT - UZ 33502 Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 7. 7. 2020 5015/20 Rozpočtové opatření č. 118 - dotace MZdr ČR - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 7. 7. 2020 5014/20 Podpora Senátního návrhu zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvilslosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Johanesová Andrea, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 5013/20 Doplnění Tarifu a tarifních zásad IDPK o ustanovení týkající se zavedení zaměstnanecké síťové předplatné jízdenky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní silniční dopravu pro období od 01.07.2020 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5012/20 Obec Lhota pod Radčem – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5011/20 Obec Dlouhá Ves – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5010/20 Obec Ždírec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5009/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Retence vody v krajině 2020, dotační titul č. 1 – Retence vody 2020 Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5008/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2020 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí RPK
OŽP 22. 6. 2020 5007/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5006/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2020“ Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5005/20 Poskytnutí individuální dotace na akci VIII. Krajská výstava psů Staňkov Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5004/20 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Klubu kaktusářů Plzeň, z.s. Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5003/20 Poskytnutí individuální dotace žadateli Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s. na podporu přírodovědně zaměřeného tábora Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5002/20 Poskytnutí individuální dotace žadateli SPOLEK PRO ROZVOJ VČELAŘSTVÍ MÁJA provozující Agroenvironmentální vzdělávací centrum na Vzdělávací program pro začínající včelaře Plzeňského kraje Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5001/20 Poskytnutí individuální dotace na podporu Mikroregionu Hracholusky Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 5000/20 Poskytnutí individuální dotace na vypracování „Variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Horšice“ Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 6. 2020 4999/20 Poskytnutí finančních prostředků formou daru a individuální dotace spolkům Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 3 - Seznam žadatelů o dotaci
OŽP 22. 6. 2020 4998/20 Poskytnutí finančních prostředků formou daru spolkům Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4997/20 Změna platového výměru ředitele Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4996/20 Schválení uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4995/20 Zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území okresu Klatovy a Domažlice – navýšení odměny Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4994/20 Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy na užívání lázeňského domu Marie v Konstantinových Lázních jako výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4993/20 Souhlas se záměrem převzít výjezdovou základnu v Přešticích a integrovat ji do organizační struktury Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4992/20 Veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023“ - výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4991/20 Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. – navýšení odměny Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4990/20 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4989/20 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4988/20 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4987/20 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4986/20 Stodská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4985/20 Rokycanská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4984/20 Domažlická nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 6. 2020 4983/20 Klatovská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 22. 6. 2020 4982/20 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Žižková Magdalena Leščinský Jiří Zobrazit
OKDS 22. 6. 2020 4981/20 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2020 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 22. 6. 2020 4980/20 Jmenování vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KUPK Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4979/20 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4535/20 ze dne 16. března 2020 a souhlas s poskytnutím individuální dotace, včetně uzavření smlouvy se statutárním městem Plzeň na projekt „Sportmanie Plzeň 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4978/20 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4629/20 ze dne 16.03.2020 ve věci smluv o nájmu nebytových prostor německých partnerů pro prezentační účely Plzeňského kraje Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4977/20 Platové postupy Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4976/20 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4975/20 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Středního odborného učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4974/20 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4973/20 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4972/20 Jmenování členů správní rady Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4971/20 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 33 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4970/20 Zrušení dotačního titulu „Nadání 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4969/20 Zrušení dotačního titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4968/20 Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2020“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4967/20 SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 - převod finančních prostředků do investičního fondu Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4966/20 Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 – souhlas s realizací veřejné sbírky a s nabytím finančních prostředků z výtěžku této sbírky Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4965/20 Změna účelovosti použití finančních prostředků – Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4964/20 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4963/20 Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2020/2021 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4962/20 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4961/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek - SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 6. 2020 4960/20 Souhlas s přijetím darů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4959/20 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1377/19 ze dne 16.12.2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4958/20 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4957/20 Rozhodnutí zřizovatele o předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci SÚS PK Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4956/20 Pořízení stavebních investic - projektových dokumentací z fondu investic organizace SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4955/20 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/117 Spálené Poříčí - Lipnice“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4954/20 Smlouva o zpřístupnění údajů k Systému jednotného tarifu Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4953/20 Tarif pro mezikrajské linky v závazku veřejné služby Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4952/20 Žádost obcí Vejprnice a Tlučná o souhlas se zavedením linek 440055, 460055 a 440066, veřejné linkové dopravy Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4951/20 Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení nadregionální dálkové cyklotrasy č. 315 v úseku Žákava - Spálené Poříčí - Padrťské rybníky Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4950/20 Bezúplatné nabytí uličních vpustí do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4949/20 Uzavření Smlouvy Integrované dopravy Plzeňského kraje z důvodu novelizace zákona č. 194/2010 Sb., z důvodu dokončení integrace jízdních dokladů a změny dopravců zajišťujících veřejné služby v přepravě cestujících Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4948/20 Uzavření Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Integrované dopravy Plzeňského kraje a uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o akceptaci tarifu Dopravce Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 6. 2020 4947/20 Návrh smírného řešení sporu ze Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou uzavřené dne 07.10.2009, uzavření Dodatku č. 26 ke Smlouvě (dohoda o smíru) Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4946/20 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2020 Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4945/20 Poskytnutí účelové dotace – Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga, z. s. Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4944/20 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020 - poskytnutí dotací Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4943/20 Návratná finanční výpomoc - Galerie Klatovy/Klenová, p. o. Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4942/20 Návratná finanční výpomoc - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4941/20 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020 - poskytnutí dotací Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4940/20 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020 - poskytnutí dotací Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 22. 6. 2020 4939/20 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, připravovaným k realizaci v roce 2020 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4938/20 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4937/20 Personální záležitosti – Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4936/20 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4935/20 Informace o změně úhrad za stravu Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4934/20 Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace – objekty tzv. finských domků Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4933/20 Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4932/20 Program podpory mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2020 - rozdělení dotací Vovolková Andrea, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4931/20 Žádost o mimořádnou dotaci - zpětné proplacení náhrad za vykonání pracovní povinnosti Krs Matyáš, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4930/20 Žádost o poskytnutí účelově určené finanční dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4929/20 Přijetí daru od společnosti ČEPS, a.s. Krs Matyáš, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4928/20 Souhlas k přijetí daru Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4927/20 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 6. 2020 4926/20 Prohlášení o spolupráci v sociální oblasti Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 22. 6. 2020 4925/20 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4772/2020 ze dne 18. 5. 2020 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 6. 2020 4924/20 Vyřazení majetku OIT Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 6. 2020 4923/20 Realizace otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce Komponenta pro pořizování ÚPD v jednotné digitální podobě v DMVS (IROP) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 6. 2020 4922/20 Realizace otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce Zajištění provozu a správy Digitální technické mapy Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 6. 2020 4921/20 Jednací řízení bez uveřejnění k podlimitní VZ Technická podpora a rozvoj aplikace hostovaná elektronická spisová služba Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4920/20 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1334/19 ze dne 16.12.2019 Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4919/20 Schválení výsledků veřejné zakázky ,,Stodská nemocnice a.s - oddělení následné péče 1.a 2. etapa včetně krčku" Lucák Radek Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4918/20 Schválení výsledků veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice a.s. - komplexní rekonstrukce kotelny - 2. vyhlášení" Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4917/20 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4916/20 Souhlas s nabytím vlastnictví k pozemkům v k.ú. Klenová – rozhodnutí Státního pozemkového úřadu x Galerie Klatovy / Klenová Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4915/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Domažlice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4914/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4913/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zruč-Senec, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Senec u Plzně Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4912/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4911/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Blovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Blovice a v k. ú. Hradiště u Blovic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4910/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pocinovice u Semněvic, Kamenný Újezd u Rokycan, Nová Huť – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4909/20 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4908/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domaslav, Břetislav a Lužná u Boru – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR - Lesy České republiky, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4907/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kladruby u Stříbra a v k. ú. Pozorka u Kladrub – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Kladruby Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4906/20 Výkup pozemku v k. ú. Pasečnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. N., J. D., M. S. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4905/20 Výkup pozemku v k. ú. Mračnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ESN – ekonomická správa nemovitostí, spol. s r. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4904/20 Výkup pozemku v k. ú. Němčice u Třebnic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x M. H. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4903/20 Výkup pozemku v k. ú. Luženičky – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. S. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 6. 2020 4902/20 Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Z.P., J. F. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4901/20 Rozpočtové opatření č. 117 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení finančního vztahu p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4900/20 Rozpočtové opatření č. 116 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4899/20 Rozpočtové opatření č. 115 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4898/20 Rozpočtové opatření č. 114 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 6. 2020 4897/20 Rozpočtové opatření č. 113 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí PK v roce 2020“ a "Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti 2020“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4896/20 Rozpočtové opatření č. 112 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016 + Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4895/20 Rozpočtové opatření č. 111 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4894/20 Rozpočtové opatření č. 110 - přesun z oblastí Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4893/20 Rozpočtové opatření č. 109 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK, přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - dotační programy Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4892/20 Rozpočtové opatření č. 108 - přesun z oblastí Individuální projekty a Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch a navýšení závazného ukazatele u organizace Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4891/20 Rozpočtové opatření č. 107 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji a přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 22. 6. 2020 4890/20 Rozpočtové opatření č. 106 - Sociální věci - navýšení závazného ukazatele u Domova sociálních služeb Liblín, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4889/20 Rozpočtové opatření č. 105 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Sociální věci - Program podpory sociálních služeb v PK Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4888/20 Rozpočtové opatření č. 104 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4887/20 Rozpočtové opatření č. 103 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační program „Program stabilizace a obnovy venkova PK 2020“ a dotační titul „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2020“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4886/20 Rozpočtové opatření č. 102 – Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 6. 2020 4885/20 Rozpočtové opatření č. 101 - dotace MZdr ČR - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4884/20 Rozpočtové opatření č. 100 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT, navýšení závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4883/20 Rozpočtové opatření č. 99 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje – přijatý finanční dar od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4882/20 Rozpočtové opatření č. 98 - dotace MMR - UZ 17051, dotace MK - UZ 34031, 34053, 34070, 34506 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace ze státního rozpočtu
OEK 22. 6. 2020 4881/20 Rozpočtové opatření č. 97 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4880/20 Rozpočtové opatření č. 96 - dotace MV - UZ 14032 - projekt „Plzeňský kraj - Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VII.“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4879/20 Rozpočtové opatření č. 95 – snížení daňových příjmů, snížení výdajové části rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Ostatní financování a použití zůstatku běžných účtů Plzeňského kraje roku 2019 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4878/20 Rozpočtové opatření č. 94 - dotace MV - UZ 14032 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4877/20 Rozpočtové opatření č. 93 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 6. 2020 4876/20 Rozpočtové opatření č. 92 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Sportovní gymnázium Plzeň Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4875/20 Rozpočtové opatření č. 91 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2020 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijaté finanční prostředky v rámci akce pořádané při 17. reprezentačním plese PK a za prodané vstupenky na 17. reprezentační ples PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4874/20 Rozpočtové opatření č. 90 - Snížení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2020 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – zrušení akce Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2020 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4873/20 Rozpočtové opatření č. 89 - dotace MMR ČR - UZ 17969, UZ 17968, UZ 17015 a UZ 17016, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4872/20 Rozpočtové opatření č. 88 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4871/20 Příprava rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4870/20 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 6. 2020 4869/20 Metodické pokyny č. 3/2020 a č. 4/2020 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 22. 6. 2020 4868/20 Stanovení odměny ředitelce Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘ 22. 6. 2020 4867/20 Individuální dotace pro Diecézní charitu Plzeň Kraus Ivan, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 22. 6. 2020 4866/20 Podíl Plzeňského kraje na realizaci Mistrovství České republiky v „Cestářském rodeu 2020" včetně grafických prací Běloušková Ludmila, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 22. 6. 2020 4865/20 Realizace reprezentačního plesu Plzeňského kraje a uzavření příkazní smlouvy Běloušková Ludmila, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 22. 6. 2020 4864/20 Realizace „Koncertů svobody" a uzavření smlouvy Běloušková Ludmila, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 5. 6. 2020 4863/20 Předběžné kalkulace SOHZ - Mulačova nemocnice, s.r.o., PRIVAMED a.s., Sušická nemocnice s.r.o. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 5. 6. 2020 4862/20 Smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu - Mulačova nemocnice s.r.o., PRIVAMED a.s., Sušická nemocnice s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
ODSH 1. 6. 2020 4861/20 Vyjádření souhlasu s uzavřením Smlouvy o výkonu hlasovacích práv při společné správě společnosti POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKŘ 1. 6. 2020 4860/20 Informativní zpráva o řešení šíření infekčního onemocnění COVID-19 v Plzeňském kraji včetně nákupu a distribuce ochranných prostředků Kraus Ivan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 1. 6. 2020 4859/20 Uzavření smlouvy o dílo ve věci „Výsadba nových dřevin 2020“ v obcích Plzeňského kraje Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 1. 6. 2020 4858/20 Poskytnutí individuální dotace městu Kralovice na obnovu historické cesty včetně výsadby stromů v roce 2020 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
ODSH 1. 6. 2020 4857/20 Poskytnutí individuálních účelových dotací na vybudování cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 1. 6. 2020 4856/20 Uzavření Dodatku č. 3/2020 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ č. PS/2/2015 „Dispečink" se společností POVED s. r. o. ve věci zabezpečení provozu dispečinku IDPK Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OIT 18. 5. 2020 4855/20 Zapůjčení 1 ks serveru Stodské nemocnici a.s. na 1 rok Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘE 18. 5. 2020 4854/20 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 1. čtvrtletí r. 2020 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 18. 5. 2020 4853/20 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OSV 18. 5. 2020 4852/20 IZ - Výroční zprávy za rok 2019 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OŽP 18. 5. 2020 4851/20 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 5. 2020 4850/20 Obec Hlavňovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 5. 2020 4849/20 Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 5. 2020 4848/20 Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 5. 2020 4847/20 Obec Kamenný Újezd – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 5. 2020 4846/20 Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Schválení poskytnutí dotací II. část Heřmanová Lada, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci RPK
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Příloha č. 4 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
OŽP 18. 5. 2020 4845/20 Poskytnutí individuální dotace na technické dovybavení Ekozahrady Raková Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 5. 2020 4844/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2020 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 18. 5. 2020 4843/20 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »