Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKHE 22. 5. 2017 674/17 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 5. 2017 673/17 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 672/17 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK, přísp.organizací a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 671/17 Poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti kultury - POST BELLUM, o. p. s. Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OZDR 22. 5. 2017 670/17 Zrušení části usnesení RPK č. 545/17 ze dne 15. 5. 2017 - Změny v dozorčí radě společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Zlámalová Jana, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 22. 5. 2017 669/17 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 1. čtvrtletí roku 2017 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 668/17 IZ - Slevy poskytované od 1. 1. 2018 ve veřejné dopravě Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 667/17 IZ - Vyhodnocení studie komplexního telematického systému vážení vozidel v Plzeňském kraji Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 666/17 IZ - Výroční zprávy za rok 2016 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 22. 5. 2017 665/17 IZ - Informativní zpráva o vývoji dopravní nehodovosti v Plzeňském kraji se zaměřením na nehody se smrtelnými následky a přehledem opatření k jejich zmírnění Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 5. 2017 664/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 5. 2017 663/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 5. 2017 662/17 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 22. 5. 2017 661/17 Schválení dotací - Dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 22. 5. 2017 660/17 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 5. 2017 659/17 Vyřazení majetku (osobní automobil) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 5. 2017 658/17 Poskytnutí finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2017" Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 22. 5. 2017 657/17 Souhlas s plněními ve prospěch zaměstnance společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., který je zároveň osobou blízkou členovi statutárního orgánu Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 22. 5. 2017 656/17 Zrušení usnesení RPK č. 159/01 ze dne 10. 7. 2001 ve věci pověření ředitele k pořizování movitého majetku pro KÚ Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 22. 5. 2017 655/17 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 22. 5. 2017 654/17 Převod movitého majetku formou daru - Stodská nemocnice, a. s. Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 22. 5. 2017 653/17 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 652/17 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 651/17 Stanovení odměn Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 650/17 Zprávy o činnosti organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2016 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 649/17 Účetní závěrky a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2016 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 648/17 Návratná finanční výpomoc – projekt Cíl EÚS Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55, projekt OPŽP Střední školy, Bor, Plzeňská 231 a projekt OPŽP Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 647/17 Schválení projektového záměru k projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji“, způsobu jeho financování a předložení žádosti o dotaci do 3. výzvy č. 30_17_007 specifického cíle I Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV ČR Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 646/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 645/17 Dodatky ke zřizovacím listinám Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 644/17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 643/17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 642/17 Jmenování členů správní rady - Nadační fond Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 641/17 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 640/17 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 639/17 Souhlas s realizací projektu SVČ RADOVÁNEK v rámci Operačního programu zaměstnanost - výzva 132 OPZ - Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m.Prahu Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 638/17 Souhlas se zřízením AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY VZDĚLÁVÁNÍ III. VĚKU PLZEŇ v Základní umělecké škole, Plzeň, Terezie Brzkové 33 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 637/17 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 636/17 Souhlas zřizovatele se změnou funkčního charakteru nemovitosti a stavebními úpravami přesahující úroveň běžné údržby realizovanými SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 635/17 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 634/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 633/17 Školní statek Horšovský Týn – Horšov, s.r.o. – účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2016 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 632/17 Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o. – účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2016 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 631/17 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 630/17 Zpráva o činnosti SÚS PK za rok 2016 včetně schválení účetní závěrky a schválení rozdělení hospodářského výsledku organizace do fondů Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 629/17 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce kraje na tuto valnou hromadu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 628/17 Prodloužení výpůjčky odbavovacích strojků pro odbavení v IDP pořízených do majetku PK Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 627/17 Schválení zpracování studie „Koncept krajského autobusového dopravce v Plzeňském kraji“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 626/17 Zařazení investičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 625/17 Dodatek č. 22 ke Zřizovací listině SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
dodatek č. 22 ke Zřizovací listině SÚS PK
OKP 22. 5. 2017 624/17 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2017 Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 623/17 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 622/17 Výroční zprávy příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2016 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 621/17 Projekt „Rekonstrukce depozitáře SVK PK“ Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 620/17 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017 - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Baxa Martin Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené RPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
OKP 22. 5. 2017 619/17 Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji - poskytnutí peněžitých darů Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 618/17 Poskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu Plzeň Sladká Pavla, JUDr. Baxa Martin Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 617/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o podporu projektu Mezinárodní konference Hands On! Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, připravovaného k realizaci v roce 2017 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 616/17 Stanovení mimořádných odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 615/17 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 614/17 CSS Stod - projekt Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod Vacátko Michal, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 613/17 Transformace CSS Stod – změna Transformačního plánu Centra sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Vacátko Michal, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 612/17 Vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze Strukturálních fondů EU Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 611/17 Způsob rozdělení nadměrné vyrovnávací platby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 610/17 Analýza poskytování a vykazování zdravotní péče u vybraných poskytovatelů pobytových sociálních služeb zřizovaných Plzeňským krajem (2015-2017) Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 609/17 Navýšení vyrovnávací platby - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 608/17 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2018 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 607/17 Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" - dodatky ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 606/17 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2017 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 605/17 Poskytnutí dotací v rámci „Programu podpory mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2017“ Ciglerová Jitka, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 604/17 Pořízení majetku – Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 603/17 Souhlas s přijetím účelového finančního nadačního příspěvku – Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 602/17 Souhlas s přijetím finančních darů – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 22. 5. 2017 601/17 Souhlas s přijetím věcného daru – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 22. 5. 2017 600/17 Dodatek Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem – projekt Smart akcelerátor Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 22. 5. 2017 599/17 Změna termínu čerpání schválené dotace z dotačního titulu „2016 Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí" Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 22. 5. 2017 598/17 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2017 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 22. 5. 2017 597/17 Vyhlášení dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2017 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 22. 5. 2017 596/17 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2016/2017 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 5. 2017 595/17 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Dodávka serverů pro Plzeňský kraj“ a její zadání ve zjednodušeném podlimitním řízení Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 5. 2017 594/17 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017“ - 2. kolo Tuček Aleš, Ing., CSc. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 22. 5. 2017 593/17 Smlouva o vzdáleném přístupu s dodavatelem GIST, s.r.o. za účelem poskytování technické podpory aplikace Datový sklad Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 22. 5. 2017 592/17 Prominutí vrácení dotace - obec Staré Sedlo Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKP 22. 5. 2017 591/17 Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 590/17 Změna usnesení RPK č. 4096/15 ze dne 16.11.2015 a změna termínu splnění a změna textu usnesení ZPK č. 1136/16 ze dne 15.2.2016 Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 589/17 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Rokycany, včetně schválení možnosti případného následného vyvlastnění pozemků Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 588/17 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, včetně schválení možnosti případného následného vyvlastnění pozemků, zrušení usnesení RPK č. 4803/16 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 587/17 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akce: „Odvlhčení zdiva lékárny“, realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 586/17 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Mchov, k. ú. Lužná u Boru, středisko Domažlice, k. ú. Černovice u Bukovce; Centrum sociálních služeb Domažlice, k. ú. Černovice u Bukovce Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 585/17 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Biřkov, Litice u Plzně, Ledce u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Plzeň-město x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 584/17 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Tachov, Rokycany a Plzeň – jih x ČR – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 583/17 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Luženičky - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Luženičky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 582/17 Výkup pozemku v k. ú. Ejpovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Ing. Oldřiška Wankeová Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 22. 5. 2017 581/17 Prodej pozemku v k. ú. Žihobce - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x TJ Žihobce, spolek Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 580/17 Rozpočtové opatření č. 78 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 579/17 Rozpočtové opatření č. 77 – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 578/17 Rozpočtové opatření č. 76 – dotace MPSV – UZ 13015 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 577/17 Rozpočtové opatření č. 75 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT, navýšení závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 576/17 Rozpočtové opatření č. 74 - navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Sociální věci o část navrácených finančních prostředků UZ 13305 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 575/17 Rozpočtové opatření č. 73 - UZ 13307, navýšení finančních vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 574/17 Rozpočtové opatření č. 72 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 573/17 Rozpočtové opatření č. 70 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 572/17 Rozpočtové opatření č. 69 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 571/17 Rozpočtové opatření č. 68 – dotace od Úřadu vlády ČR – ÚZ 04001 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 570/17 Rozpočtové opatření č. 67 - dotace MF - UZ 98074 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 569/17 Rozpočtové opatření č. 66 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport – změny závazných ukazatelů u školských PO kraje Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 568/17 Rozpočtové opatření č. 65 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 567/17 Rozpočtové opatření č. 64 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 566/17 Rozpočtové opatření č. 63 – Navýšení příjmů a navýšení výdajů do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 565/17 Rozpočtové opatření č. 62 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2017 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijaté finanční prostředky při charitativní akci konané v souvislosti s 14. reprezentačním plesem PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 564/17 Rozpočtové opatření č. 61 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u p. o. Západočeské muzeum v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 563/17 Návrhy závěrečného účtu Plzeňského kraje a řádné účetní závěrky účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2016 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 22. 5. 2017 562/17 Souhlas se změnou stanov společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s., a nemocnic Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 22. 5. 2017 561/17 Souhlas se změnou zakladatelských listin nemocnic Plzeňského kraje Zlámalová Jana, Ing. Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 22. 5. 2017 560/17 Stanovení odměny řediteli Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 22. 5. 2017 559/17 Zpráva o činnosti Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, za rok 2016 a plán centralizovaného zadávání a nabídkových řízení na rok 2017 Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 558/17 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OEK 22. 5. 2017 557/17 Rozpočtové opatření č. 71 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 556/17 Vyhlášení 2. kola dotačního programu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 22. 5. 2017 555/17 Poskytnutí neinvestičních dotací a neinvestičních příspěvků z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 22. 5. 2017 554/17 Změna účelu dotace pro obec Hradiště Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 22. 5. 2017 553/17 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2016 Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 22. 5. 2017 552/17 Příspěvky kraje na stavbu požárních zbrojnic pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 22. 5. 2017 551/17 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2017“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 22. 5. 2017 550/17 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce 2017“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 5. 2017 549/17 Finanční dary pro vítězky krajského kola soutěže Žena regionu 2017 Stará Šárka, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 15. 5. 2017 548/17 Změny v orgánech společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 15. 5. 2017 547/17 Změny v orgánech společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Zlámalová Jana, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 15. 5. 2017 546/17 Změny v orgánech společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 15. 5. 2017 545/17 Změny v orgánech společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 15. 5. 2017 544/17 Změny v orgánech společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 15. 5. 2017 543/17 Změny v orgánech společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 15. 5. 2017 542/17 Změny v orgánech společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OEK 15. 5. 2017 541/17 Rozpočtové opatření č. 60 - přesun finančních prostředků z oblastí Individuální projekty a Zastupitelé do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 15. 5. 2017 540/17 Schválení závěrů Analýzy zdravotnických zařízení Plzeňského kraje, Návrh revitalizace a rozvoje Zlámalová Jana, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 15. 5. 2017 539/17 Objednávka vypracování odborného vyjádření k posouzení odhadu ceny pohonných hmot nakupovaných v roce 2015 společností ČSAD autobusy Plzeň a.s. v celkovém množství cca 5 mil. litrů v souvislosti s provozováním veř.link. dopravy v rámci plnění ZVS Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
VVŽÚ 24. 4. 2017 538/17 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2017 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 24. 4. 2017 537/17 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. čtvrtletí 2017 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 536/17 Podání žádosti PK o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“), Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 535/17 Smlouva o dílo s Povodím Vltavy, státní podnik Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 534/17 Dohoda o realizaci projektu Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje v roce 2017 Herejková Jana, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 533/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 532/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 4. 2017 531/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 530/17 Změna usnesení RPK č. 237/17 ze dne 23. 1. 2017 ve věci Vyřazení majetku (sanitní automobily) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 529/17 Účetní závěrky, výsledky hospodaření a výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví za rok 2016 Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 528/17 Souhlas s předáním účetních hodnot a s uzavřením dodatku nájemní smlouvy - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 527/17 Souhlas s prominutím úroků z prodlení Nemocnicí Domažlice, příspěvkovou organizací Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 526/17 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 4. 2017 525/17 Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OKŘE 24. 4. 2017 524/17 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 24. 4. 2017 523/17 Smlouva o podmínkách realizace projektu „Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 522/17 Výsledek konkursního řízení Střední školy a Základní školy, Oselce Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 521/17 Vyřazení movitého majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 – automobil Ford Tranzit 130 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 520/17 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 519/17 Souhlas s umístěním sídla spolku Rodiče GOAS Stříbro, z.s. v budově Plzeňského kraje Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 518/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 517/17 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 516/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 515/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 4. 2017 514/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 513/17 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – IV. čtvrtletí 2016 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 512/17 Uzavření Dohod o poskytnutí zálohy na mzdové náklady mezi Plzeňským krajem, organizátorem POVED s. r. o. a dopravci ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., ČSAD STTRANS a.s., Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o., PROBO BUS a.s. a Autobusy Karlovy Vary, Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 511/17 Udělení plné moci vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství Mgr. Dušanu Pakandlovi pro projekty Validace jízdného ve vozidlech IDP a Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 510/17 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2017 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 509/17 Odsouhlasení realizace stavebních akcí SÚS PK, z fondu investic pro rok 2017 a zrušení souhlasu u původních stavebních akcí Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 508/17 Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, st. organizací a Plzeňským krajem ve věci stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice“ a vyhlášení zadávacího řízení podlimitní VZ na stavbu Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
návrh Smlouvy o spolupráci SŽDC a PK
ODSH 24. 4. 2017 507/17 Souhlas s uzavřením Smlouvy o výpůjčce stavby dětského dopravního hřiště v Tachově mezi městem Tachov a Základní školou Zárečná v Tachově Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
dotační smlouva č. 34132016
návrh Smlouvy o výpůjčce Tachov a ZŠ Zárečná
žádost města Tachov o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce dopravního hřiště
ODSH 24. 4. 2017 506/17 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy Zelené autobusy v NP Šumava v roce 2017 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 4. 2017 505/17 Žádost Svazku Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000115 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 24. 4. 2017 504/17 Zápis 6 kulturních statků do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 24. 4. 2017 503/17 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2017 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OSV 24. 4. 2017 502/17 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 4. 2017 501/17 Souhlas s přijetím účelově určených finančních darů a individuální dotace – Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 4. 2017 500/17 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 24. 4. 2017 499/17 Prodloužení termínu pro splnění usnesení RPK č. 298/17 ze dne 27. 2. 2017 Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 24. 4. 2017 498/17 Pravidla soutěže žáků a škol v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet on-line kvízy IV. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 24. 4. 2017 497/17 Podání žádosti o dotaci a realizace projektu Informovaný senior VI. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 4. 2017 496/17 Soutěž Vesnice roku 2017 Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 4. 2017 495/17 Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017 - vyhlášení dotačního titulu Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 4. 2017 494/17 Dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017
ORR 24. 4. 2017 493/17 Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017 - schválení dotací Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Návrh rozdělení dotací - DT Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2017
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací - DT Podpora místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2017
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy - mikroregiony
Příloha č. 4 - Návrh rastrové smlouvy - Místní akční skupiny
OIM 24. 4. 2017 492/17 Změna termínu splnění usnesení ZPK č. 1206/16 ze dne 11. 4. 2016 Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 491/17 Vyhlášení poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Demolice pavilonu C“, v areálu Domova klidného stáří v Žinkovech Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 490/17 Vydání souhlasu pro nájemce Domažlická nemocnice, a.s., investora realizovaných akcí, s evidencí a odpisováním technického zhodnocení předmětu nájmu Musilová Irena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 489/17 Uzavření pachtovní smlouvy na zemědělský pacht pozemku v k. ú. Lomnička u Plas Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 488/17 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, k. ú. Střížovice u Plzně a k. ú. Netunice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 4. 2017 487/17 Plzeňský kraj – SÚSPK, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň – „Průtah silnice I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova- 2. stavba“ Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »