Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKHE 23. 4. 2018 1958/18 Poskytnutí finančního daru Ireně Tyrnerové Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1957/18 Dodatečné informace k výzvě na podání nabídky uchazečů do výběrového řízení s názvem „Bankovní úvěr pro Plzeňský kraj 2018“ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1956/18 IZ - Zapojení Plzeňského kraje do projektu Zelený týden EU 2018 (EU Green Week 2018) Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1955/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1954/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisů „Vítaný host v Plzeňském kraji“ a „Vítaný host na Šumavě a v Českém lese“ v roce 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1953/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu organizace soutěže Zlatá včela pro mladé včelaře v roce 2018 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1952/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Klubu kaktusářů Plzeň Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1951/18 Poskytnutí individuální dotace na nákup vybavení specifikovaného v žádosti pro zajištění provozu spolku v roce 2018 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1950/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1949/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů: „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“, „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“, „OZE - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1948/18 Uzavření licenční smlouvy o poskytování dat s Povodím Vltavy, státní podnik Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1947/18 Uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji" Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 23. 4. 2018 1946/18 Vyhlášení Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018 Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu podpora PD VHI_2018
OŽP 23. 4. 2018 1945/18 Vyhlášení Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Pravidla Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018)
OZDR 23. 4. 2018 1944/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 23. 4. 2018 1943/18 Souhlas s přijetím účelově určeného daru - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 23. 4. 2018 1942/18 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 23. 4. 2018 1941/18 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Zlatá stezka - Mediální a propagační kampaň“ Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 23. 4. 2018 1940/18 Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Sladká Pavla, JUDr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1939/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5059/16 ze dne 22. srpna 2016 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1938/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1087/17 ze dne 2. října 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1937/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1565/18 ze dne 22. ledna 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1936/18 Projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE Plzeň“ a „Větrání budov VOŠ a SPŠE Plzeň“ Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1935/18 Schválení projektového záměru k projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019“, způsobu jeho financování a předložení žádosti o dotaci do 4. výzvy č. 30_18_008 specifického cíle I Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV ČR Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1934/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 57 a 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Příloha č. 2 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem – Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
OŠMS 23. 4. 2018 1933/18 Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů - SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122, včetně jmenování konkursní komise; SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2; OŠ výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1932/18 Vyřazení movitého majetku - Sportovní gymnázium Plzeň - Ford Transit Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1931/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Plzeňském kraji“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1930/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018" Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1929/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1928/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1927/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1926/18 Dodatek č. 3 k „Licenční smlouvě na poskytnutí softwaru” se společností MÚZO Praha s.r.o. Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1925/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1924/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1923/18 Změna účelovosti použití finančních prostředků na strojní investice – Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1922/18 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1921/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1920/18 Účetní závěrky a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1919/18 Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o. – účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1918/18 Stanovení platu dočasně pověřenému řediteli SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1917/18 Zpráva o činnosti SÚS PK za rok 2017 včetně schválení účetní závěrky a schválení rozdělení hospodářského výsledku organizace do fondů Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1916/18 Vyhodnocení provozu konkrétních spojů VLD provozovaných v rámci ZVS Plzeňského kraje na základě dotací/darů ze strany měst, obcí, svazku obcí a akciové společnosti na jejich provoz a vypořádání těchto dotací Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1915/18 Výhledový rozsah železniční dopravy na trati 162 v úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1914/18 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na trati č. 170 Plzeň – Cheb Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1913/18 Darování 2 úseků silnice II/184 městysu Všeruby Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1912/18 Zařazení akcí z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy, jejich příprava a pověření realizací a podpisem smlouvy SÚS PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1911/18 Žádost o schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova - Stará cesta“ a „Rekonstrukce mostu ev. č. 233-031 přes Úslavu – Chrástecká“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 4. 2018 1910/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) II/230 - Stříbro-dálnice D5, úsek 1 do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“) Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 23. 4. 2018 1909/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci projektu Výstava a katalog „Konec starých časů“ Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace, v roce 2018 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 23. 4. 2018 1908/18 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, na Slovensko Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 23. 4. 2018 1907/18 Souhlas s přijetím odkazu Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 23. 4. 2018 1906/18 Stanovení odměny Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 23. 4. 2018 1905/18 Schválení účetních závěrek, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 23. 4. 2018 1904/18 Výtvarná a literární soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji Strejcová Lucie, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 23. 4. 2018 1903/18 Jmenování ředitelky - zařízení sociálních služeb Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 23. 4. 2018 1902/18 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace – předfinancování projektu Transformace CSS Stod - III. etapa (číslo investice 1034) - návratná finanční výpomoc Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Pravidla
OSV 23. 4. 2018 1901/18 Informace o rozšíření nabídky stravy v Centru sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 23. 4. 2018 1900/18 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 23. 4. 2018 1899/18 Souhlas s přijetím věcného daru a účelově určeného peněžního daru – Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 23. 4. 2018 1898/18 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 23. 4. 2018 1897/18 Aktualizace krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – RIS3 strategie Plzeňského kraje 2018 – 2019 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 23. 4. 2018 1896/18 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Technická pomoc - Zajištění fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II“ Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 23. 4. 2018 1895/18 Jmenování hodnotící komise pro dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 23. 4. 2018 1894/18 Vyhlášení dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2018 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1: Pravidla dotačního titulu
ORR 23. 4. 2018 1893/18 Soutěž Vesnice roku 2018 Šmejkalová Lenka, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Podmínky soutěže Vesnice roku 2018
OIT 23. 4. 2018 1892/18 Smlouva o vzdáleném přístupu pro dodavatele Agionet s.r.o. (portál Zapadoceskebaroko.cz) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 23. 4. 2018 1891/18 Zjednodušené podlimitní řízení k podlimitní VZ „Rozšíření regionální komunikační infrastruktury CamelNET-úsek Kralovice" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1890/18 Vyhlášení zadávacích řízení - „Stodská nemocnice a.s. - oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa“ a „Stodská nemocnice a.s. - oddělení následné péče 3. etapa – Rehabilitace + přístavba“ Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Lůžka následné péče (půdorys)
Příloha č. 2 - Spojovaci krček (půdorys)
Příloha č. 3 - Stravovací zařízení (půdorys)
Příloha č. 4 - Rehabilitace (půdorys)
OIM 23. 4. 2018 1889/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Stříbro, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1888/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hájek u Všerub - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Všeruby Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1887/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Radějovice u Přehýšova a v k. ú. Bítov u Přehýšova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Přehýšov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1886/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skašov, Letiny, Louňová, Nepomuk, Dlouhá Ves u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Klatovy x ČR - Lesy České republiky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1885/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chocenický Újezd, Záluží, Zahrádka u Čížkova, Nezvěstice, Číhaň, Buršice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Klatovy x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1884/18 Výkup pozemků v k. ú. Svržno – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Druhá Poběžovická, a.s. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1883/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Ladislav Hlaváč Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1882/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Josef Kůs Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1881/18 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x František Voříšek Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1880/18 Prodej pozemku v k. ú. Dobříč – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Jaromír Beránek, Vilma Smahová Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1879/18 Prodej pozemku v k. ú. Čermná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Miroslav Jílek Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 23. 4. 2018 1878/18 Prodej pozemku v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Zbyněk Šobr Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1877/18 Rozpočtové opatření č. 81 – přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1876/18 Rozpočtové opatření č. 80 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - investiční dotace obci Vejprnice na nákup CAS Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1875/18 Rozpočtové opatření č. 79 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1874/18 Rozpočtové opatření č. 78 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1873/18 Rozpočtové opatření č. 77 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1872/18 Rozpočtové opatření č. 76 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1871/18 Rozpočtové opatření č. 75 - navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Sociální věci o část navrácených finančních prostředků UZ 13305 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1870/18 Rozpočtové opatření č. 74 – Navýšení příjmů a výdajů, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 23. 4. 2018 1869/18 Rozpočtové opatření č. 73 - UZ 13307, navýšení fin. vztahu Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1868/18 Rozpočtové opatření č. 72 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1867/18 Rozpočtové opatření č. 71 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - HZS PK, investiční dotace - Traumabody Brdy Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1866/18 Rozpočtové opatření č. 70 - přesun z oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura do oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1865/18 Rozpočtové opatření č. 69 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační program „Program stabilizace a obnovy venkova PK 2018“ - neinvestiční dotace, dotační titul „Zachování prodejen v malých obcích PK 2018“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1864/18 Rozpočtové opatření č. 68 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1863/18 Rozpočtové opatření č. 67 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT, navýšení závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1862/18 Rozpočtové opatření č. 66 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1861/18 Rozpočtové opatření č. 65 – navýšení oblasti Individuální projekty z Rezervního fondu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1860/18 Rozpočtové opatření č. 64 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1859/18 Rozpočtové opatření č. 63 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2018 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za prodané vstupenky na 15. reprezentační ples Plzeňského kraje Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1858/18 Rozpočtové opatření č. 62 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1857/18 Rozpočtové opatření č. 61 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1856/18 Rozpočtové opatření č. 60 – dotace MŠMT – UZ 33024, UZ 33038, UZ 33063, UZ 33155, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1855/18 Rozpočtové opatření č. 59 – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvků z jednotlivých dotačních programů
OEK 23. 4. 2018 1854/18 Rozpočtové opatření č. 58 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Ochrana přírody 2018 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1853/18 Rozpočtové opatření č. 57 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1852/18 Zařazení projektů do seznamu Přehled individuálních projektů zařazených do rozpočtu na rok 2018 Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 23. 4. 2018 1851/18 Uzavření Dodatku ke smlouvě o vedení běžného účtu a bankovních smluv o platebním účtu, termínovaném účtu a zvýhodněném úročení zůstatků na účtech vedených pro Plzeňský kraj u Komerční banky, a.s., PPF Banky a.s. a Raiffeisenbank a.s. Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 23. 4. 2018 1850/18 Změna v Komisi pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin RPK Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 23. 4. 2018 1849/18 Schválení řádné účetní závěrky Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2017 včetně vypořádání hospodářského výsledku. Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 23. 4. 2018 1848/18 Společný centrální nákup zemního plynu a silové složky maloodběrů elektrické energie Plzeňského kraje a statutárního města Plzně prostřednictvím komoditní burzy pro období 2019 - 2020 Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 23. 4. 2018 1847/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Bezpečné branky 2018“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKHE 23. 4. 2018 1846/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 23. 4. 2018 1845/18 Výroba promo filmu a spotu o Plzeňském kraji Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 23. 4. 2018 1844/18 Schválení záměru realizace open air inscenace Prodaná nevěsta ke stému výročí založení republiky a návrhu Spolupořadatelské smlouvy Remenárová Karolina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 3. 4. 2018 1843/18 Zařazení cyklovlaku Plzeň - Bor do systému dopravní obslužnosti – úkony směřující k uzavření nové smlouvy Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 3. 4. 2018 1842/18 Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OIM 3. 4. 2018 1841/18 Schválení výsledků veřejné zakázky „Stodská nemocnice a.s. - Rekonstrukce stravovacího zařízení - 2. vyhlášení" Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Protokol o otevírání nabídek.
ODSH 19. 3. 2018 1840/18 Schválení a uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené mezi Plzeňským krajem a Společností pro Plzeňský kraj Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1839/18 Vzdání se funkce generálního ředitele organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1838/18 Petice za obnovu základní péče v nemocnici města Sušice a spádových oblastí Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
KDS 19. 3. 2018 1837/18 IZ - Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2017 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1836/18 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OEK 19. 3. 2018 1835/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31.12.2017 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 19. 3. 2018 1834/18 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2017 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 19. 3. 2018 1833/18 Schválení vyhlášení a realizace projektu „Lípy republiky 2018" pro obce Plzeňského kraje Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Projekt "Lípy republiky 2018" - propozice a přihláška
OŽP 19. 3. 2018 1832/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí RPK
Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí RPK
OŽP 19. 3. 2018 1831/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 3. 2018 1830/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 3. 2018 1829/18 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 3. 2018 1828/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisu „Český les: příroda a historie“ v roce 2018 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 19. 3. 2018 1827/18 Poskytnutí účelových individuálních dotací na podporu činnosti Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., v roce 2018 Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci RPK
OŽP 19. 3. 2018 1826/18 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2018) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna schválit poskytnutí dotace RPK
OZDR 19. 3. 2018 1825/18 Prodloužení termínu plnění usnesení RPK č. 1419/17 ze dne 11. 12. 2017 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1824/18 Účetní závěrky, výsledky hospodaření a výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví za rok 2017 Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1823/18 Vyřazení majetku (osobní automobil) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1822/18 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci s Karlovarským krajem při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1821/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace na akci AVON pochod Klatovy 2018 Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1820/18 Dotační program „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2018" Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1819/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) 2018 - mimořádné průběžné kalkulace Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1818/18 Souhlas s navýšením plnění poskytovaných ve prospěch zaměstnanců společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., kteří jsou osobami blízkými členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1817/18 Změna ve složení výboru pro audit společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 19. 3. 2018 1816/18 Změna ve složení výboru pro audit společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 19. 3. 2018 1815/18 Výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky „Úklid areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje" Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 19. 3. 2018 1814/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 19. 3. 2018 1813/18 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018 – poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schválené RPK
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
OKP 19. 3. 2018 1812/18 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací a vyhlášení II. kola programu Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 19. 3. 2018 1811/18 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace včetně seznamu náhradníků - schválené RPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
č. 4 Neposkytnuté dotace - neschválené RPK
OKP 19. 3. 2018 1810/18 Smlouva o nájmu nebytových prostor v Galerii Kuns(t)räume v Bavorské Železné Rudě a Infocentru ve Zwieselu pro prezentační účely Plzeňského kraje Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 3. 2018 1809/18 Platové náležitosti ředitelů Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 3. 2018 1808/18 Odměny výročí Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 3. 2018 1807/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 - Škoda Felicia Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 3. 2018 1806/18 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 3. 2018 1805/18 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 3. 2018 1804/18 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 3. 2018 1803/18 Souhlas s podáním žádosti o podporu projektu „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 19. 3. 2018 1802/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1801/18 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky přímým zadáním s dopravcem ANEXIA BUS s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1800/18 Dodatek č. 26 ke Zřizovací listině SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1799/18 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1798/18 Zveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě přímým zadáním v Úředním věstníku EU (TED) a změna zveřejněného Oznámení o záměru vyhlásit nabídkové řízení Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1797/18 Majetkoprávní vypořádání stavby "I/21 – Nová Hospoda – Kočov, 1. a 2. stavba“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1796/18 Darování části silnice II/185, silnice III/18515 a mostu, a části silnice III/0228 městu Klatovy Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1795/18 Darování části silnice II/196 a části silnice III/19520 městu Poběžovice Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1794/18 Poskytnutí finančních prostředků PK organizaci SÚS PK na strojní investice a souhlas s pořízením strojních investic Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1793/18 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1792/18 Žádost města Tachov o poskytnutí dotace na provoz „Cyklobusu Mže“ a „Cyklobusu Český les“ pro rok 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 3. 2018 1791/18 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2018" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 19. 3. 2018 1790/18 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2018 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
Č. 2 - Poskytnuté dotace včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ - schválené RPK
Č. 3 - Poskytnuté dotace včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků v rámci programu „Obnova historického staveb. fondu v pam. rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ - schválené RPK
Č. 4 - Návrh rastrových smluv – vzor č. 1 a vzor č. 2
OKP 19. 3. 2018 1789/18 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené RPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »