Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 6. 3. 2023 3278/23 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OSV 6. 3. 2023 3277/23 IZ - Ukončení individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“ Polášková Naďa Záhoř Martin Zobrazit
OKP 6. 3. 2023 3276/23 Projektový záměr k projektu „Mapování kulturních a kreativních odvětví pro tvorbu rozvojového koncepčního materiálu Plzeňského kraje" Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 6. 3. 2023 3275/23 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory na 4 projekty Galerie Klatovy / Klenová, příspěvkové organizace, připravované k realizaci v letech 2023 - 2024 Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 6. 3. 2023 3274/23 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 6. 3. 2023 3273/23 Projekty podávané do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 6. 3. 2023 3272/23 Poskytnutí individuálních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 6. 3. 2023 3271/23 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Obchodní akademie, Plzeň, nám T. G. Masaryka 13 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 6. 3. 2023 3270/23 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Rokycany, Jiráskova 181 včetně jmenování konkursní komise Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 6. 3. 2023 3269/23 Vyhlášení soutěže „LOGO a MASKOT Her XII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2027 v Plzeňském kraji“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OZDR 6. 3. 2023 3268/23 Vyřazení movitého majetku (40 ks HP Officejet 100 mobile printer - tiskáren a osobní automobil VW T 2,0TDi-RLP/RZP - 6P4 9822) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 6. 3. 2023 3267/23 Uzavření dodatků k dohodám o poskytnutí pohotovostních zásob nemocnicím Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 6. 3. 2023 3266/23 Schválení uložení smluvní pokuty Záchranné službě BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
ODSH 6. 3. 2023 3265/23 Schválení aktualizace dokumentu Tarif a tarifní zásady IDPK s účinností od 01.04.2023 v souladu s obsahem nového nařízení Plzeňského kraje č. 2/2023, které nově stanoví maximální výši jízdného ve vnějších tarifních zónách s účinností ke dni 01.04.2023 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 3. 2023 3264/23 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na lince P2 Klatovy – Beroun Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 3. 2023 3263/23 Uzavření nájemní smlouvy příspěvkovou organizací SÚS PK s dobou nájmu delší než 1 rok Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 3. 2023 3262/23 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celky Plzeňsko a Jihozápad – část Český les Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 3. 2023 3261/23 Majetkoprávní vypořádání staveb komunikací „ulice K Dráze“, „ulice Na Lipce“ a „Úprava křižovatky Barvínkova – Písecká“ v Plzni Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 3. 2023 3260/23 Vydání nařízení Plzeňského kraje č. 2/2023, kterým se stanoví maximální ceny Integrované dopravy Plzeňského kraje od 01.04.2023 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 3. 2023 3259/23 Vyhlášení nabídkového řízení s názvem „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na lince P1 ZÁPAD (Plzeň – Cheb – Karlovy Vary)“ Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3258/23 Souhlas s odstraněním stavby ve Stodské nemocnici a.s. Lucák Radek Záhoř Martin Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3257/23 Souhlas se stavbou Liblín - vodovod a kanalizace a budoucím zřízením služebnosti v k. ú. Liblín x Domov sociálních služeb Liblín, p. o. Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3256/23 Souhlas se zřízením služebnosti v k. ú. Plzeň x Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p. o. Kosíková Eva, Mgr., MBA Záhoř Martin Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3255/23 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Staňkov-město - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3254/23 Bezúplatné nabytí pozemků - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3253/23 Výkup pozemků v k. ú. Janovice nad Úhlavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x J. H., H. H. Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3252/23 Koupě rodinného domu č. p. 204, Staňkov I - Dětský domov, Staňkov, příspěvková organizace x H.CH., Z.K., K.Š. Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3251/23 Uzavření příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., pro rok 2023 Komišová Jana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 6. 3. 2023 3250/23 Uzavření smlouvy o dílo – Revitalizace objektu bývalých městských lázní (Studie, podrobný stavebně historický průzkum a zadávací dokumentace na demolici) - PK x Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. Bernášek Zdenek, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 6. 3. 2023 3249/23 Uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele – energetický monitoring – zařízení sociálních služeb Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 6. 3. 2023 3248/23 Dodatek č. 26 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Choulíková Barbora, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 6. 3. 2023 3247/23 Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2023 Vovolková Andrea, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Vyhlášení Programu podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2023
Příloha č. 2 - Pravidla pro žadatele a příjemce z dotačního Programu podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2023
Příloha č. 3 - Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2023
OEK 6. 3. 2023 3246/23 Rozpočtové opatření č. 45 – projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji – navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů v oblasti Školství, tělovýchova sport Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 6. 3. 2023 3245/23 Rozpočtové opatření č. 44 - dotace MF - UZ 98045 - Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny a navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj z prostředků RF PK - Migrační vlna z Ukrajiny Antony Jan, Bc., DiS. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 6. 3. 2023 3244/23 Rozpočtové opatření č. 43 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 6. 3. 2023 3243/23 Rozpočtové opatření č. 42 - Přesun z rozpočtové oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 6. 3. 2023 3242/23 Rozpočtové opatření č. 41 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2023 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijaté finanční prostředky za prodané vstupenky na 18. reprezentační ples PK Černá Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 6. 3. 2023 3241/23 Rozpočtové opatření č. 40 – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy Plzeňského kraje, navýšení závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OIT 6. 3. 2023 3240/23 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3152/23 ze dne 20. 2. 2023 Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OFPEU 6. 3. 2023 3239/23 Poskytnutí účelových individuálních dotací Západočeské univerzitě v Plzni a BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, na projekty z Akčního plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje pro rok 2023 Přibáň Jan, Ing., MBA Vanka Petr Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Žádost o poskytnutí účelové dotace - Mobility Innovation HUB
Žádost o poskytnutí účelové dotace - Plzeňský digitální inovační hub – založení a rozvoj
Žádost o poskytnutí účelové dotace - Podpora a rozvoj preinkubační fáze zakládání startupů studentů/absolventů ZČU vč. podpory zvýšení motivace k podnikání
Žádost o poskytnutí účelové dotace - Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI
OKHE 6. 3. 2023 3238/23 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje 2023 Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 6. 3. 2023 3237/23 Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2023 Mertlová Eva, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
1