Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
KCPK 26. 2. 2024 4695/24 Rozhodnutí o zrušení výzvy k podání nabídky k výběrovému řízení „Komitovaný bankovní úvěr pro Plzeňský kraj“ a záměru sjednat bankovní úvěr pro Plzeňský kraj Voříšek Miroslav, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
KÚPK 26. 2. 2024 4694/24 IZ - Výsledky úsporných opatření na KÚPK v oblasti tepla Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Szabó Štěpánka Zobrazit
OKŘE 26. 2. 2024 4693/24 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 4. čtvrtletí roku 2023 Rychnavská Lenka, Ing. Szabó Štěpánka Zobrazit
OSV 26. 2. 2024 4692/24 IZ - Záměr realizace Nízkoprahového denního centra pro ženy Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4691/24 IZ - Změna ocenění majetkových účastí vykazovaných v účetnictví Plzeňského kraje k 31.12.2023 Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4690/24 IZ - Časový harmonogram projednání závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2023 Nová Milena, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OFPEU 26. 2. 2024 4689/24 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava v roce 2024 Přibáň Jan, Ing., MBA Picka Libor Zobrazit
Návrh rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava pro rok 2024
Plnění rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace zemi Horní Rakousy na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava v roce 2024
Žádost země Horní Rakousy o poskytnutí dotace na činnost kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava v roce 2024
OKP 26. 2. 2024 4688/24 Darování archeologických nálezů městu Horažďovice Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 26. 2. 2024 4687/24 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury na akci Plzeňské dvorky 2024 Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 26. 2. 2024 4686/24 Služby filmové kanceláře pro Plzeňský kraj Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4685/24 Vyřazení movitého majetku prodejem - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4684/24 Účast výpravy Plzeňského kraje na Hrách XI. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2025 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4683/24 Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačním fondem západočeských olympioniků Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4682/24 Uzavření dodatku partnerské smlouvy s finančním příspěvkem v rámci dotačního programu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4681/24 Poskytnutí neinvestičních finančních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4680/24 Schválení projektových záměrů organizací zřizovaných Plzeňským krajem a jejich předložení do 38. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4679/24 Souhlas s poskytnutím neinvestiční finanční dotace v oblasti tělovýchovy a sportu - Akademii individuálních sportů Plzeňského kraje, z. s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4678/24 Souhlas s podáním žádosti o podporu projektu a s realizací projektu „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání a učební obor zemědělec-farmář“ v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství - 129 710 Centra odborné přípravy Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4677/24 Souhlas s pořízením movitého majetku - Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4676/24 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4675/24 Souhlas s vyplacením NFV pro projekt „Demokraticky a udržitelně jednat ve škole, v práci a ve společnosti“ v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
Příloha č. 3 - Pravidla poskytnutí NFV
OŠMS 26. 2. 2024 4674/24 Souhlas s poskytnutím účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4673/24 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 26. 2. 2024 4672/24 Projekt Implementace dlouhodobého záměru Plzeňského kraje – smluvní zajištění Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OKŘ 26. 2. 2024 4671/24 Novela Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2017 ze dne 20. 3. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Kraus Ivan, Ing. Szabó Štěpánka Zobrazit
OZDR 26. 2. 2024 4670/24 Uzavření dodatku ke Smlouvě o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby se společností Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 26. 2. 2024 4669/24 Uzavření dodatku ke Smlouvě o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby se společností Poliklinika Bor, příspěvková organizace Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 26. 2. 2024 4668/24 Projekt „LABIR-PAV-2/Předaplikační výzkum infračervených měřicích a zobrazovacích systémů pro chytrá města a bezpečnostní systémy" Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 26. 2. 2024 4667/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Čechová Lenka, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 26. 2. 2024 4666/24 Změna ve funkci ředitele společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 26. 2. 2024 4665/24 Změny v orgánech společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 26. 2. 2024 4664/24 Prodloužení termínů realizace projektů Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 2. 2024 4663/24 Vyhlášení veřejné zakázky „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje III" Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 2. 2024 4662/24 Uzavření veřejnoprávních smluv v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2023+“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 2. 2024 4661/24 Uzavření veřejnoprávní smlouvy v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 2. 2024 4660/24 Poskytnutí finančního daru žadateli Biskupství plzeňské na podporu zajištění akce „Udržitelné hospodaření - seminář pro zemědělce“ Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 2. 2024 4659/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s. na podporu provozu nábytkové banky v období březen - květen 2024 Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 2. 2024 4658/24 Poskytnutí finančního daru INFINITY ACADEMY s.r.o. na organizaci stálé konference RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!!! Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 2. 2024 4657/24 Vyhlášení veřejné zakázky „Analýza rizik kontaminovaného území areálu podniku Komunálních služeb Kralovice - objekt prádelny" Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4656/24 Revokace usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4491/24 ze dne 08.01.2024 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4655/24 Změna třídy části silnice II/201, části silnice III/19315 a silnice III/20153 na území okresu Plzeň - sever Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4654/24 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Tachov 2024-2028 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4653/24 Uložení smluvních pokut dopravci ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. za 4Q/2023 na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4652/24 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s.na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících o závazku veřejné služby v drážní dopravě za nedodržení kvality za 4. Q 2023 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4651/24 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. vyplývajících ze Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4650/24 Uzavření dodatků ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4649/24 Uzavření dodatku k darovací smlouvě o darování části silnic II/185, III/18515 a III/0228 mezi Plzeňským krajem a městem Klatovy Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4648/24 Uzavření dohody o vypořádání vzájemných závazků za rok 2023 a příkazních smluv a dodatků k příkazním smlouvám pro rok 2024 a se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4647/24 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2024 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4646/24 Zařazení akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VÚK (cyklostezkách) v PK a poskytnutí finančních prostředků FD PK organizaci SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4645/24 Souhlas s využitím dokumentu „Strategie udržitelné mobility Plzeňské aglomerace“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4644/24 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2024" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 2. 2024 4643/24 Objednávka na právní služby Advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o. ve věci sporu se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
KCPK 26. 2. 2024 4642/24 Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří HAVEL&PARTNERS s.r.o. Voříšek Miroslav, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4641/24 Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo Lucák Radek Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4640/24 Uzavření bezúplatné příkazní smlouvy o zastoupení zadavatele s Centrálním nákupem Plzeňského kraje,příspěvkovou organizací - Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - II. etapa Lucák Radek Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4639/24 Vyhlášení zadávacího řízení - Dílny SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 - projektová dokumentace Třísková Zuzana, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4638/24 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4637/24 Souhlas se stavbou Mirošov, Dolní Myť - kanalizace a budoucím zřízením služebnosti v k.ú. Mirošov x Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o. Kosíková Eva, Mgr., MBA Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4636/24 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4635/24 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4634/24 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4633/24 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4632/24 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4631/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horažďovice Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4630/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Broumov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Broumov u Zadního Chodova Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4629/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nýrsko Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4628/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Losiná - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Losiná u Plzně Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4627/24 Plzeňský kraj – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Dobřív, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dobřív Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4626/24 Směna pozemků v k. ú. Petrovice u Měčína - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x L. L., M. L. Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4625/24 Nabytí pozemků v k. ú. Plzeň, PK x Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4624/24 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Čestětín, Česká Bříza, Šťáhlavice, Blovice, Nemilkov – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih, Klatovy x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4623/24 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Meclov – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4622/24 Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Plzeň – Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 x Sportovní klub Střední odborné učiliště Plzeň (SK SOUE Plzeň) Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4621/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Huť – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Hrádek Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4620/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokycany – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4619/24 Výkup podílu pozemku v k. ú. Klatovy - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x P. N. Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 26. 2. 2024 4618/24 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Z. T. Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OSV 26. 2. 2024 4617/24 Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024 Trhlíková Markéta Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Vyhlášení Programu podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024
Příloha č. 2 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024
Příloha č. 3 - Formulář žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2024
OSV 26. 2. 2024 4616/24 Souhlas s přijetím daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 26. 2. 2024 4615/24 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024 Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4614/24 Rozpočtové opatření č. 48 - dotace MPSV - UZ 13305, navýšení finančních vztahů u příspěvkových organizací PK Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků příspěvkovým organizacím PK v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj pro rok 2024
OEK 26. 2. 2024 4613/24 Rozpočtové opatření č. 47 - Přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci - projekt Rozšíření komunitních sociálních služeb CSS Stod Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4612/24 Rozpočtové opatření č. 46 - dotace MMR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968, UZ 17969, navýšení finančního vztahu u Centra sociálních služeb Stod, p.o. - projekt Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4611/24 Rozpočtové opatření č. 45 - dotace MMR ČR - UZ 17968 a UZ 17969, navýšení finančního vztahu u Centra sociálních služeb Stod, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4610/24 Rozpočtové opatření č. 44 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zastupitelé Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4609/24 Rozpočtové opatření č. 43 - Finanční vypořádání za rok 2023 - rozpočtová oblast Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4608/24 Rozpočtové opatření č. 42 - Finanční vypořádání za rok 2023 - rozpočtové oblasti Ostatní financování, Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4607/24 Rozpočtové opatření č. 41 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4606/24 Rozpočtové opatření č. 40 navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy, navýšení závazných ukazatelů Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4605/24 Rozpočtové opatření č. 39 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 2. 2024 4604/24 Rozpočtové opatření č. 38 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4603/24 Rozpočtové opatření č. 37 - Přesun z rozpočtové oblasti Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4602/24 Rozpočtové opatření č. 36 - Přesun z rozpočtové oblasti Kultura a cestovní ruch do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 2. 2024 4601/24 Rozpočtové opatření č. 35 – přesun z rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport do rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4600/24 Rozpočtové opatření č. 34 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u PO Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4599/24 Rozpočtové opatření č. 33 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4598/24 Rozpočtové opatření č. 32 – dotace MŠMT – UZ 33155 Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4597/24 Rozpočtové opatření č. 31 - Finanční vypořádání za rok 2023 - rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4596/24 Rozpočtové opatření č. 30 – navýšení příjmů a výdajů do oblasti Majetek Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4595/24 Rozpočtové opatření č. 29 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4594/24 Rozpočtové opatření č. 28 - dotace z Národního plánu obnovy - Mapování kulturních a kreativních odvětví pro tvorbu rozvojového koncepčního materiálu Plzeňského kraje Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4593/24 Rozpočtové opatření č. 27 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4592/24 Rozpočtové opatření č. 26 - dotace MZdr ČR - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p. o. Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 26. 2. 2024 4591/24 Smlouva o poskytování služeb cash-poolingu pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OIT 26. 2. 2024 4590/24 Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce Rozšíření krajské datové sítě CamelNET úsek Dobřív - Hůrky Kolářová Vladimíra, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OFPEU 26. 2. 2024 4589/24 Příkazní smlouva mezi Plzeňským krajem a Centrem lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú., pro rok 2024 Přibáň Jan, Ing., MBA Vanka Petr Zobrazit
Příkazní smlouva uzavíraná mezi Plzeňským krajem a Centrem lidských zdrojů Plzeňskéhokraje, z.ú., pro rok 2024
OKHE 26. 2. 2024 4588/24 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 26. 2. 2024 4587/24 Úhrada členského příspěvku na rok 2024 mezinárodní organizaci Institut regionů Evropy Kozel Milan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OZDR 26. 2. 2024 4586/24 Snížení základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 26. 2. 2024 4585/24 Snížení základního kapitálu společnosti Stodská nemocnice, a.s. Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
1