Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŠMS 15. 5. 2023 3558/23 Souhlas s umístěním sídla spolku G+SOŠ Rokycany servis, z.s. při Gymnáziu a Střední odborné škole, Rokycany, Mládežníků 1115 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OKŘE 15. 5. 2023 3557/23 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí roku 2023 Rychnavská Lenka, Ing. Szabó Štěpánka Zobrazit
OSV 15. 5. 2023 3556/23 IZ – Informativní zpráva o vzdání se účelové neinvestiční dotace - Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s. Štruncová Michaela Záhoř Martin Zobrazit
OKP 15. 5. 2023 3555/23 Smlouva s Českou televizí - pořad "Osvobození Plzně" Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 15. 5. 2023 3554/23 Souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku a s podáním žádosti o finanční podporu z externího zdroje – Západočeská galerie v Plzni, p. o. Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 15. 5. 2023 3553/23 Zmocnění Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvkové organizace k zastupování Plzeňského kraje v dotačních řízeních v rámci programů Ministerstva kultury na podporu expozičních a výstavních projektů Valenta Zdeněk, Bc. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3552/23 Vyřazení movitého majetku prodejem - Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3551/23 Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2023/2024 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3550/23 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů - VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3549/23 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3548/23 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu – Dům dětí a mládeže Nýrsko, prap. Veitla 23 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3547/23 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu – OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3546/23 Souhlas s pořízením movitého majetku - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3545/23 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3544/23 Schválení projektových záměrů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem a jejich předložení do 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 5. 2023 3543/23 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2023” Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OKŘE 15. 5. 2023 3542/23 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Szabó Štěpánka Zobrazit
OZDR 15. 5. 2023 3541/23 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Hais Pavel Zobrazit
OZDR 15. 5. 2023 3540/23 Účetní závěrky, výsledky hospodaření a výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví za rok 2022 Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 15. 5. 2023 3539/23 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje pro rok 2024 až 2026“ Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 15. 5. 2023 3538/23 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2023“ Knotková Zoja, Bc. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 15. 5. 2023 3537/23 Změna smlouvy č. 41392022 Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí - Dodatek č. 1 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 15. 5. 2023 3536/23 Smlouva o spolupráci v environmentální oblasti Plíhal Martin, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 15. 5. 2023 3535/23 Schválení aktualizace dokumentu Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje s účinností od 01.06.2023 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 15. 5. 2023 3534/23 Pověření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje vyhlášením, administrací a realizací veřejné zakázky "Zpracování akčních plánů" Víznerová Petra, Ing., Ph. D. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 15. 5. 2023 3533/23 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2023 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 15. 5. 2023 3532/23 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 25492022- obec Chotěšov Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 15. 5. 2023 3531/23 Uzavření Smlouvy o spolupráci při vzájemném přeshraničním uznávání jízdních dokladů Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3530/23 Přeúčtování vynaložených výdajů na realizaci projektu „Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni“ v lokalitě U Zvonu v Plzni Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3529/23 Dohoda o pojištění movitého majetku a zásob nemocnic Plzeňského kraje a o úhradě pojistného Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3528/23 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3527/23 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3526/23 Plzeňský kraj – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Luženičky, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Luženice Procházková Miloslava Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3525/23 Souhlas se zřízením služebnosti v k. ú. Stod x Střední odborné učiliště, Domažlice, příspěvková organizace Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3524/23 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kvíčovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kvíčovice Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3523/23 Bezúplatné nabytí pozemků – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3522/23 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Draženov – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Draženov Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 15. 5. 2023 3521/23 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tachov, PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Úřad práce ČR Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OSV 15. 5. 2023 3520/23 Vyřazení movitého majetku prodejem – Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 15. 5. 2023 3519/23 Vyřazení movitého majetku prodejem - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 15. 5. 2023 3518/23 Dům seniorů Kdyně - souhlas s pronájmem nemovitého majetku Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 15. 5. 2023 3517/23 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 15. 5. 2023 3516/23 Souhlas k přijetí daru Centrem sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OEK 15. 5. 2023 3515/23 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3423/23 ze dne 24. 4. 2023 – Rozpočtové opatření č. 66 Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
OEK 15. 5. 2023 3514/23 Rozpočtové opatření č. 90 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Západočeská galerie v Plzni Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 15. 5. 2023 3513/23 Rozpočtové opatření č. 89 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 15. 5. 2023 3512/23 Rozpočtové opatření č. 88 - Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců příspěvku
OEK 15. 5. 2023 3511/23 Rozpočtové opatření č. 87 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT, navýšení závazného ukazatele Šindelářová Radka Strolený Pavel Zobrazit
Výsledková listina
OEK 15. 5. 2023 3510/23 Rozpočtové opatření č. 86 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 15. 5. 2023 3509/23 Rozpočtové opatření č. 85 – Navýšení příjmové a výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 15. 5. 2023 3508/23 Rozpočtové opatření č. 84 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 15. 5. 2023 3507/23 Rozpočtové opatření č. 83 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II a přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 15. 5. 2023 3506/23 Rozpočtové opatření č. 82 – dotace MŠMT – UZ 33087, UZ 33092, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 15. 5. 2023 3505/23 Rozpočtové opatření č. 81 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OIT 15. 5. 2023 3504/23 Zapůjčení licencí SW ArcGIS obcím s rozšířenou působností v Plzeňském kraji Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 15. 5. 2023 3503/23 Stavba roku Plzeňského kraje 2022 Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
OPL 15. 5. 2023 3502/23 Platové náležitosti Kalousková Eva, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 15. 5. 2023 3501/23 Smlouva o výpůjčce a dohoda o narovnání s ČR- Správa státních hmotných rezerv Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 15. 5. 2023 3500/23 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje 2023 Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
1