Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKHE 23. 8. 2021 1121/21 Poděkování složkám IZS za zásah u vlakového neštěstí a práce na Moravě Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 1120/21 Vyvěšení ukrajinské vlajky na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje Bednářová Jitka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OVVŽÚ 23. 8. 2021 1119/21 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2021 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 23. 8. 2021 1118/21 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 2. čtvrtletí roku 2021 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1117/21 IZ - Dokončení projektů transformace - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1116/21 IZ – Informace o vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 a 2020 – dopravce Plzeňské městské dopravní podniky a.s. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OPL 23. 8. 2021 1115/21 IZ - Rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o prominutí penále Matějka Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1114/21 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1113/21 Prodloužení termínů pro realizaci projektů „Zlatá stezka - setkávání na trase, která nemá hranic" a „Vintířova stezka" Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1112/21 Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - rozdělení dotací Valtrová Irena, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1111/21 Schválení Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027 Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1110/21 Smlouva o spolupráci a poskytnutí služeb mezi Plzeňským krajem a Plzeň – TURISMUS, příspěvkovou organizací Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1109/21 Smlouva o propagaci – Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism Čech Ondřej, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 23. 8. 2021 1108/21 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku likvidací Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 23. 8. 2021 1107/21 VZMR - Jazykové vzdělávání vedoucích zaměstnanců KÚPK 2021 - 2023 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 23. 8. 2021 1106/21 Výběr dodavatele na plnění nadlimitní veřejné zakázky Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole - oblast III (vystavěné území okresů Plzeň-sever, Tachov) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 23. 8. 2021 1105/21 Výběr dodavatele na plnění nadlimitní veřejné zakázky Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole - oblast II (vystavěné území okresů Domažlice, Klatovy) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 23. 8. 2021 1104/21 Výběr dodavatele na plnění nadlimitní veřejné zakázky Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole - oblast I (vystavěné území okresů Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1103/21 Personální záležitosti – Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1102/21 Vyřazení majetku z hospodaření příspěvkové organizace CSS Tachov Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1101/21 Souhlas s přijetím peněžního daru – Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1100/21 Souhlas k přijetí darů Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1099/21 Partnerství Plzeňského kraje - projekt Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji - uzavření smlouvy o partnerství Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1098/21 Individuální dotace odboru sociálních věcí 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1097/21 Individuální projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022 Kulhánková Renata, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1096/21 Krajská síť sociálních služeb na období od 1. 1. 2022 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1095/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1094/21 Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1093/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2022 Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 1092/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - reforma psychiatrické péče“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1091/21 Stanovisko ke KONCEPCI VEŘEJNÉ DOPRAVY 2020-2025 s výhledem do roku 2030 Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1090/21 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících/ o závazku veřejné služby v drážní dopravě za II. čtvrtletí 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1089/21 Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na trati č. 178 Plzeň – Cheb s dopravcem ČD, a. s. za účelem promítnutí povinnosti dopravce zapojit se do Systému jednotného tarifu (SJT). Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1088/21 Dodatek č. 37 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1087/21 Souhlas s vyplacením navýšení celkové maximální částky NFV projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1086/21 Souhlas s poskytnutím návratné finanční výpomocí příspěvkové organizaci SÚS PK na projekt „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1085/21 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 a 2020 (do 13.6.2020) – vyhodnocení roku oznámením Objednatele, dodatečné vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 23. 8. 2021 1084/21 Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2022 – 2026 Víznerová Petra, Ing., Ph. D. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Text. část PDO, Karty tratí (příloha č. 1 PDO), Pasporty vybraných linek veřejné dopravy (příloha č. 2. PDO), Síťová grafika (příloha č. 3 PDO), Vypořádání připomínek (příloha 4)
Příloha č. 2 - Text publikace WEB
OKP 23. 8. 2021 1083/21 Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven
OKP 23. 8. 2021 1082/21 Žádost o výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1081/21 Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace – Souhlas zřizovatele s přesunem prostředků z rezervního do investičního fondu Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1080/21 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1079/21 Souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1078/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory na projekty Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace, připravované k realizaci v letech 2022 - 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1077/21 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury - filmová tvorba - Barletta s.r.o. Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1076/21 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 23. 8. 2021 1075/21 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2021 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1074/21 Platové náležitosti Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1073/21 Stanovení platu - Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1072/21 Stanovení platu - Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1071/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020“ – změna účelu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1070/21 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Obchodní akademie, Plzeň, nám T. G. Masaryka 13, včetně jmenování konkursní komise Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1069/21 Vyhlášení soutěží Altmanová Alena Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1068/21 Souhlas s uzavřením pachtovní smlouvy – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 a AGRO Staňkov, a.s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1067/21 Souhlas s nájemní smlouvou – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1066/21 Souhlas s bezúplatným převodem drobného investičního majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78, Střední průmyslové škole dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1065/21 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1064/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1063/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – souhlas s vyplacením NFV pro projekt Polytechnické centrum SPŠ Klatovy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí 2. NFV
OŠMS 23. 8. 2021 1062/21 Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1061/21 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 23. 8. 2021 1060/21 Memorandum o spolupráci za účelem řešení jazykové přípravy a podpory pro žáky s odlišným mateřským jazykem Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1059/21 Vyhlášení zadávacího řízení „Rokycanská nemocnice, a.s. - parkoviště“ Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1058/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1057/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Branka u Tachova Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1056/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x obec Chrást, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1055/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Zavlekov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skránčice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1054/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Klatovy, Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1053/21 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Tachov pro přístavbu tělocvičny Gymnázia Tachov x město Tachov Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1052/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1051/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Česká Kubice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1050/21 Výkup pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. L. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1049/21 Výkup pozemků v k. ú. Tlučná, v k. ú. Chrást u Plzně a v k. ú. Nýřany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – město, středisko Plzeň - sever x L. J., M. P. Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1048/21 Výkup pozemků v k. ú. Bohdašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. Č. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1047/21 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x firma Český Real, a.s., K. B., T. B., M. K., V. P. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1046/21 Výkup pozemků v k. ú. Vřeskovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x D. S., V. Ž. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1045/21 Výkup pozemku v k. ú. Ježovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. N. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1044/21 Výkup pozemku v k. ú. Chlumská – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x F. Ch. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1043/21 Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Rolnické družstvo „Úhlava“ Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1042/21 Výkup pozemku v k. ú. Přetín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. B., V. P. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1041/21 Výkup pozemku v k. ú. Křenice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x L. K., M. K. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1040/21 Výkup pozemku v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x B. M. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1039/21 Prodej pozemků v k. ú. Zelená Lhota – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. K. Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 23. 8. 2021 1038/21 Prodej pozemku v k. ú. Hodovíz, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x J. S. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1037/21 Rozpočtové opatření č. 145 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1036/21 Rozpočtové opatření č. 144 - přesun finančních prostředků z oblasti Majetek do oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1035/21 Rozpočtové opatření č. 143 - projekt Digitization in education in the Pilsen region and Liechtenstein Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1034/21 Rozpočtové opatření č. 142 - Přesun z rozpočtové oblasti Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1033/21 Rozpočtové opatření č. 141 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1032/21 Rozpočtové opatření č. 140 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 23. 8. 2021 1031/21 Rozpočtové opatření č. 139 - navýšení výdajů v oblasti Vnitřní správa KŘE z Fondu zaměstnavatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1030/21 Rozpočtové opatření č. 138 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1029/21 Rozpočtové opatření č. 137 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1028/21 Rozpočtové opatření č. 136 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1027/21 Rozpočtové opatření č. 135 - dotace MV - UZ 14032 - projekty z programu Podpora prevence kriminality Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1026/21 Rozpočtové opatření č. 134 – dotace MŠMT – UZ 33081, UZ 33155 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1025/21 Rozpočtové opatření č. 133 - Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1024/21 Rozpočtové opatření č. 132 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Muzeum Šumavy Sušice Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1023/21 Rozpočtové opatření č. 131 - dotace MPSV - UZ 13013 - navýšení finančního vztahu u p.o., vratka dotace Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1022/21 Rozpočtové opatření č. 130 - dotace MPSV - UZ 13351, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 23. 8. 2021 1021/21 Rozpočtové opatření č. 129 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí, navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK a v Rezervním fondu PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1020/21 Rozpočtové opatření č. 128 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 23. 8. 2021 1019/21 Rozpočtové opatření č. 127 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 1018/21 Prodloužení termínu pro plnění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 569/21 ze dne 26. 4. 2021 Ptáčníková Eva Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 1017/21 Prodloužení termínu pro plnění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 849/21 ze dne 28. 6. 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 1016/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 1015/21 Změna účelu dotace poskytované z programu „Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021" Ptáčníková Eva Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 1014/21 Poskytnutí daru politickým vězňům - úmrtí obdarovaného Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 23. 8. 2021 1013/21 Prodloužení termínů realizace projektů obcí a obci Nečtiny také prodloužení termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 23. 8. 2021 1012/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 3. část Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 23. 8. 2021 1011/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 23. 8. 2021 1010/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 23. 8. 2021 1009/21 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021, 2. část Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 23. 8. 2021 1008/21 Schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže obcí „My už třídit umíme!“ Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 23. 8. 2021 1007/21 Uzavření dodatku k dohodě o umístění monitorovacího zařízení v rámci projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“ Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ORR 23. 8. 2021 1006/21 Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2021 Kovanda Jaroslav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ORR 23. 8. 2021 1005/21 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2021 - 2. část Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 23. 8. 2021 1004/21 Venkovský dům Plzeňského kraje - individuální dotace 2021 Šmejkalová Lenka, Bc. Bernard Josef Zobrazit
ORR 23. 8. 2021 1003/21 Dotační program Podpora místních akčních skupin a mikroregionů v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací Hessová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 4 - rozdělení dotací z DT Podpora MAS PK 2021 (schvaluje RPK)
Příloha č. 5 - rozdělení dotací z DT Podpora MR PK 2021
OZDR 23. 8. 2021 1002/21 Poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 23. 8. 2021 1001/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2020 - Sušická nemocnice s.r.o. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 23. 8. 2021 1000/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 23. 8. 2021 999/21 IZ - Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Johanesová Andrea, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022
OZDR 23. 8. 2021 998/21 Záměr zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Domažlice Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 23. 8. 2021 997/21 Záměr sloučení společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a společnosti Klatovská nemocnice, a.s. - udělení pokynu statutárním orgánům zúčastněných společností Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 23. 8. 2021 996/21 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2020 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 23. 8. 2021 995/21 Znovuzvolení člena představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 23. 8. 2021 994/21 Volba nového člena představenstva společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OPL 23. 8. 2021 993/21 Nový jednací řád Zastupitelstva Plzeňského kraje Matějka Jan, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 992/21 Dar sportovcům z Plzeňského kraje za reprezentaci na XXXII. Letních olympijských hrách (LOH) a XVI. Letních paralympijských hrách (LPH) v Tokiu v roce 2021 Bednářová Jitka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 991/21 Smlouva o nájmu nebytových prostor v Galerii Kuns(t)räume v Bavorské Železné Rudě pro prezentační účely Plzeňského kraje Kozel Milan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 23. 8. 2021 990/21 Jmenování redakční rady periodika Plzeňský kraj Bednářová Jitka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OŠMS 26. 7. 2021 989/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 – 2. kolo” Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 26. 7. 2021 988/21 Souhlas s pořízením movitého majetku - Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
ODSH 26. 7. 2021 987/21 Uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 567/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OEK 26. 7. 2021 986/21 Rozpočtové opatření č. 126 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 7. 2021 985/21 Zařazení akcí z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK v PK, pověření SÚS PK jejich přípravou, uzavření dodatku smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a PK o poskytnutí fin. prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OEK 28. 6. 2021 984/21 Rozpočtové opatření č. 125 - navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKŘ 28. 6. 2021 983/21 Finanční dary pro kraje postižené extrémními bouřkami Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 28. 6. 2021 982/21 Prodloužení termínu realizace projektu „Mistrovství světa v Sidecarcrossu - Kramolín 2020" z DT Individuální dotace OKHE 2020 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OFPEU 28. 6. 2021 981/21 IZ – Pilotní inkubační program na podporu začínajících inovativních firem v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 28. 6. 2021 980/21 Informativní zpráva Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, k centrálně zadávané veřejné zakázce „Centralizovaný nákup energií – elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj na rok 2023 a 2024“ Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 979/21 IZ - Ukončení individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“ Kulhánková Renata, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 978/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OPL 28. 6. 2021 977/21 IZ - Rozhodnutí o prominutí odvodu Matějka Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKŘ 28. 6. 2021 976/21 IZ - závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace v Plzeňském kraji Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 975/21 Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021 Valtrová Irena, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKDS 28. 6. 2021 974/21 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2021 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 973/21 Dodatek č. 4 smlouvy o poskytování technické podpory, údržby, servisu IS Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje s GEMOS CZ, spol. s r.o. Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 972/21 Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu (Rozvaděč Rack) s MPSV Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 971/21 Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021 Stehlíková Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
Příloha č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
OIT 28. 6. 2021 970/21 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní VZ Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole-oblast III (vystavěné území okresů Tachov, Plzeň-sever) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 969/21 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní VZ Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole-oblast II (vystavěné území okresů Domažlice, Klatovy) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 28. 6. 2021 968/21 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní VZ Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování a kontrole-oblast I (vystavěné území okresů Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih) Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 967/21 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 966/21 Vyřazení majetku z hospodaření příspěvkových organizací DOZP Horní Bříza a DSP Kralovice Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 965/21 Fotografická a filmová soutěž pro pěstounské rodiny v Plzeňském kraji Strejcová Lucie, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 964/21 Změna kapacit u poskytovaných sociálních služeb – Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 963/21 Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace – ČOV, septik Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 962/21 Program podpory mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací Vovolková Andrea, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 961/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022, druhé kolo - dofinancování“ Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 960/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - dofinancování“ Zapletal Filip, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 959/21 Žádost o poskytnutí účelově určené finanční dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 6. 2021 958/21 Individuální dotace odboru sociálních věcí 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 957/21 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 956/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 301/21 ze dne 18.01.2021 a pořízení strojní investice z fondu investic SÚS PK pro rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 955/21 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 954/21 Souhlas s bezúplatným převodem majetku mezi Střední průmyslovou školou dopravní v Plzni a SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 953/21 Zařazení stavebních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 952/21 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 a 2020 zajišťovanou dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (do 13.6.2020) – vyhodnocení roku oznámením Objednatele, dodatečné vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 951/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/191 Janovice - Nýrsko“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 950/21 Převzetí vyvolané investice - úpravy silnice II/180 a silničního mostu, vybudovaných v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“, od organizace SŽ, s. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 949/21 Dotace od obcí na provoz tzv. Zelených autobusů dle požadavků obcí Srní, Modrava, Horská Kvilda, Kvilda, Prášily a města Železná Ruda na období od 05.06.2021 do 26.09.2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 948/21 Uzavření Smlouvy na poskytování služeb zajištění autobusové dopravy tzv. Zelených autobusů Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 947/21 Uzavření nájemní smlouvy příspěvkovou organizací SÚS PK s dobou nájmu delší než 1 rok s nájemcem městys Koloveč Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 946/21 Objednávka na vypracování Aktualizace investiční studie rozvoje přestupních uzlů v Plzeňském kraji v roce 2021 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 945/21 Schválení dokumentu Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje s platností a účinností od 01.09.2021 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 28. 6. 2021 944/21 Schválení vymezení vybrané silniční sítě Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 943/21 Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace - stanovení platu zaměstnankyně pověřené řízením organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 942/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 630/21 ze dne 26.04.2021 ve věci „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací“ Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 941/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 13 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2021 - 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 940/21 Zmocnění Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, k zastupování Plzeňského kraje v dotačních řízeních v rámci programů Ministerstva kultury na podporu expozičních a výstavních projektů Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 939/21 Projekt „Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni" Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 938/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 937/21 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 - poskytnutí dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 936/21 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 28. 6. 2021 935/21 Memorandum o spolupráci Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 934/21 Stanovení odměn v souvislosti s mimořádnou situací šíření koronaviru SARS-CoV-2 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 28. 6. 2021 933/21 Stanovení odměny Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »