Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 9. 7. 2018 2257/18 Změna usnesení RPK č. 2233/18 ze dne 25. 6. 2018 ve věci schválení uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 7. 2018 2256/18 Prohlášení/Letter of Comfort - Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OEK 9. 7. 2018 2255/18 Rozpočtové opatření č. 127 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 7. 2018 2254/18 Rozpočtové opatření č. 126 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 9. 7. 2018 2253/18 Vyhlášení veřejných zakázek „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030- oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH) a oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OZDR 29. 6. 2018 2252/18 Změna usnesení RPK č. 2231/18 ze dne 25. 6. 2018 ve věci schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2017 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OIT 29. 6. 2018 2251/18 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka diskových polí pro Plzeňský kraj" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2018 2250/18 Změna účelovosti použití finančních prostředků na strojní investice – Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2018 2249/18 Vyřazení movitého majetku - Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 29. 6. 2018 2248/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2247/18 Odstoupení člena a zároveň předsedy představenstva Rokycanské nemocnice, a.s., a volba člena dozorčí rady z řad zaměstnanců Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2246/18 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OSV 25. 6. 2018 2245/18 IZ - Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2244/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 25. 6. 2018 2243/18 IZ - Rezignace člena Komise pro bezpečnost a záchranný systém RPK Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 6. 2018 2242/18 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 6. 2018 2241/18 Zřízení přírodní památky Šlovický vrch Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 6. 2018 2240/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 6. 2018 2239/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 6. 2018 2238/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu projektu ekologické výchovy vydání 3000 paré výukových karet Hrdá Jana, Mgr. Bc. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 25. 6. 2018 2237/18 Poskytnutí individuální dotace na uspořádání 42. mezinárodního setkání zástupců alpínkářských organizací Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2236/18 Vyřazení majetku (inkubátor vč. nosítka, zvedák) bezúplatným převodem - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2235/18 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Vodní záchranná služba ČČK, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2234/18 Schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zajištění řízení holdingových společností Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2233/18 Stanovení motivačních kritérií pro výplatu odměn za rok 2018 pro členy představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dodatky ke smlouvám o výkonu funkce) Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2232/18 Mimořádná odměna pro předsedu představenstva společnosti Stodská nemocnice, a.s. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2231/18 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2230/18 Schválení mimořádných odměn členům představenstev a rad jednatelů nemocnic založených Plzeňským krajem za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2229/18 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2228/18 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2227/18 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2226/18 Rokycanská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2225/18 Stodská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2224/18 Domažlická nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 25. 6. 2018 2223/18 Klatovská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
KDS 25. 6. 2018 2222/18 Plán kontrolní a metodické činnosti KÚPK prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2018 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2221/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5059/16 ze dne 22. srpna 2016 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1939/18 ze dne 23. dubna 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2220/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 424/17 ze dne 20. března 2017 a usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1937/18 ze dne 23. dubna 2018 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2219/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 648/17 ze dne 22. května 2017 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2218/18 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Výzvy č. 10, 33 a 66 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2217/18 Uzavření dodatků partnerských smluv s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 „Obědy do škol v Plzeňském kraji“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2216/18 Uzavření dodatků partnerských smluv s finančním příspěvkem projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji" Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2215/18 Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2214/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2213/18 Poskytnutí účelové dotace Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2212/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2211/18 Vyřazení movitého majetku – Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2210/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 – mycí stroj pásový Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2209/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborné školy, Stříbro, Benešova 508 - osobní automobil Škoda Felicie Kombi Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2208/18 Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2018/2019 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2207/18 Změna účelovosti použití investičních prostředků - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2206/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2205/18 Souhlas s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého hmotného majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 na Střední školu zemědělskou a potravinářskou, Klatovy, Národních mučedníků 141 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2204/18 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2203/18 Souhlas zřizovatele se zapojením školy zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2202/18 Souhlas zřizovatele se stavebními úpravami přesahujícími úroveň běžné údržby – Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2201/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 25. 6. 2018 2200/18 Jmenování generálního ředitele příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 6. 2018 2199/18 Stanovení odměny dočasně pověřené osobě řízením organizace Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 6. 2018 2198/18 Zavedení jednodenní přestupní jízdenky a úprava předplatného jízdného IDP pro rok 2019 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 6. 2018 2197/18 Zařazení investičních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 6. 2018 2196/18 Dodatky č. 2 k Nájemním smlouvám o nájmu plochy č. 2977900116, 2977900216, 2977900316, 2977900416, 2977900516, 2977900616, 2977900716, 2977900816 ze dne 7. 7. 2016, uzavírané mezi Správou železniční dopravní cesty, st. org. a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 6. 2018 2195/18 Schválení přípravy záměru vybavit vybrané železniční zastávky v Plzeňském kraji cykloboxy a cyklostojany Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 6. 2018 2194/18 Schválení uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem v rámci „Aktualizace realizačních nákladů stavby MO, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni“ Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 6. 2018 2193/18 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních autobusových linek č. 000255 a č. 000020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 25. 6. 2018 2192/18 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2018 Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 25. 6. 2018 2191/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 25. 6. 2018 2190/18 Přeshraniční projekt „Do muzeí – poznávat, setkávat se, porozumět si. Stálá expozice historie regionu okresu Tachov v Muzeu Českého lesa v Tachově“ Muzea Českého lesa v Tachově, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 25. 6. 2018 2189/18 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2018 - poskytnutí dotací náhradníkům Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 25. 6. 2018 2188/18 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory na přípravu a realizaci 2 projektů Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace, v roce 2018 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 25. 6. 2018 2187/18 Návratná finanční výpomoc - Západočeské muzeum v Plzni Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 25. 6. 2018 2186/18 Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 25. 6. 2018 2185/18 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 25. 6. 2018 2184/18 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 25. 6. 2018 2183/18 Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 25. 6. 2018 2182/18 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 25. 6. 2018 2181/18 Žádost o poskytnutí účelově určené finanční dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 25. 6. 2018 2180/18 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2031/18 ze dne 21. 5. 2018 Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 25. 6. 2018 2179/18 Dotace na spolufinancování projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2018 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 25. 6. 2018 2178/18 Podání žádosti o dotaci a realizace projektu Informovaný senior VII. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 25. 6. 2018 2177/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Aktivní traumabody v Brdech" Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 25. 6. 2018 2176/18 Dodatek č. 1 ke Smlouvě s MV na zajištění provozu Portálu veřejné správy a softwarového řešení pro anonymizaci smluv Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 25. 6. 2018 2175/18 Smlouva o užití Ortofota ČR Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 25. 6. 2018 2174/18 Reciproční poskytnutí využití pozemků Plzeňského kraje za mikrotrubičku s optickými vlákny Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 25. 6. 2018 2173/18 Vyhovění námitkám stěžovatele 3S.cz, s.r.o. - vyloučeného účastníka zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka diskových polí pro Plzeňský kraj" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 25. 6. 2018 2172/18 Zadání podlimitní veřejné zakázky Rozšíření krajské datové sítě CamelNET- úsek Kralovice (výsledek zjednodušeného podlimitního řízení) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2171/18 Zrušení usnesení RPK č. 1263 z 20. 11. 2017 - výkup pozemků v k. ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou, zřízení věcného břemena - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x D. D. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2170/18 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23 Česák Emil Krejsová Marcela Zobrazit
Žádost o změnu účelu
OIM 25. 6. 2018 2169/18 Podání žádosti o změnu v projektu „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice, a.s." (registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/14.25556) Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2168/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí realizovaných nájemcem Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 25. 6. 2018 2167/18 Souhlas s realizací stavebních úprav, rekonstrukcí a dalších prací realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 25. 6. 2018 2166/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 25. 6. 2018 2165/18 Souhlas s realizací stavebních úprav a rekonstrukcí v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
Dohoda o zajištění stavebních úprav a rekonstrukcí
OIM 25. 6. 2018 2164/18 Zrušení nájmu pozemku parc. č. st. 2936, k.ú. Domažlice – Centrum sociálních služeb Domažlice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2163/18 Zrušení nájmu nemovitostí Dřevěná 4, Plzeň – Západočeské muzeum v Plzni Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2162/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Pernarec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Málkovice u Pernarce a Březí u Pernarce Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2161/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2160/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Merklín, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Merklín u Přeštic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2159/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Tisová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tisová u Tachova Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2158/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2157/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vísky a Trokavec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vísky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2156/18 Bezúplatný převod pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Libkov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2155/18 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Dvorec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Nepomuk Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2154/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Třebíšov, Poleň, Nadryby – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2153/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vítkov u Tachova a Poběžovice u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2152/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Únehle – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Únehle Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2151/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nový Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vlkanov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2150/18 Výkupy pozemků v k. ú. Trnová u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Š., K. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2149/18 Výkup pozemků v k. ú. Chříč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x V. T. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2148/18 Výkup pozemku v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČR – Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2147/18 Výkup pozemku v k. ú. Nekmíř – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Z. J. A. M. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2146/18 Výkup pozemku v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x V. V., Z. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 25. 6. 2018 2145/18 Prodej pozemku v k. ú. Žilov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x J. R., S. W. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2144/18 Rozpočtové opatření č. 125 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2143/18 Rozpočtové opatření č. 124 - přesun finančních prostředků z oblasti Majetek do oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2142/18 Rozpočtové opatření č. 123 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2141/18 Rozpočtové opatření č. 122 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2140/18 Rozpočtové opatření č. 121 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační titul „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2018“ - investiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2139/18 Rozpočtové opatření č. 120 - Dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2138/18 Rozpočtové opatření č. 119 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2137/18 Rozpočtové opatření č. 118 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2136/18 Rozpočtové opatření č. 117 - přesun fin. prostředků v rámci oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj a navýšení závazného ukazatele u Domova klidného stáří v Žinkovech, p.o. - dotační program „PK - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018" Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2135/18 Rozpočtové opatření č. 116 - dotace MK - UZ 34019, 34053, 34070, 34940 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace ze státního rozpočtu
OEK 25. 6. 2018 2134/18 Rozpočtové opatření č. 115 - dotace MV - UZ 14032 - projekty z programu Prevence kriminality na místní úrovni Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2133/18 Rozpočtové opatření č. 114 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2132/18 Rozpočtové opatření č. 113 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2131/18 Rozpočtové opatření č. 112 - přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2130/18 Rozpočtové opatření č. 111 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2018 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za startovné, finančního daru a nadačního příspěvku na akci Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2018 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2129/18 Rozpočtové opatření č. 110 – dotace MPSV – UZ 13013 – projekt z OPZ „Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji“, přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2128/18 Rozpočtové opatření č. 109 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2127/18 Rozpočtové opatření č. 108 – Přesun z oblasti Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 25. 6. 2018 2126/18 Rozpočtové opatření č. 107 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2125/18 Rozpočtové opatření č. 106 – dotace na projekt realizovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2124/18 Rozpočtové opatření č. 105 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2123/18 Rozpočtové opatření č. 104 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2122/18 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 6. 2018 2121/18 Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 25. 6. 2018 2120/18 Změna usnesení RPK č. 1962/18 ze dne 21. 5. 2018 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2119/18 Změna účelu použití dotace dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018" Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 25. 6. 2018 2118/18 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 25. 6. 2018 2117/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 25. 6. 2018 2116/18 Schválení záměru realizace koncertu k výročí vzniku samostatného Československa Plassová Inesa, BcA. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 2115/18 Vyhlášení veřejné zakázky „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň – Klatovy) v letech 2020 – 2035“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OIM 11. 6. 2018 2114/18 Vratka dotace u akce „Realizace úspor energie, Stodská nemocnice a.s." Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2113/18 Odvolání člena dozorčí rady společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
ODSH 21. 5. 2018 2112/18 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
VVŽÚ 21. 5. 2018 2111/18 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za I. čtvrtletí 2018 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 21. 5. 2018 2110/18 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 1. čtvrtletí r. 2018 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2109/18 IZ - Výroční zprávy za rok 2017 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2108/18 IZ - Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2107/18 IZ - Výsledky kontrol - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 5. 2018 2106/18 IZ - Porušení rozpočtové kázně organizace 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, pobočný spolek, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov, IČO: 68782004 (dále jen "Příjemce") Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2105/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2104/18 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2103/18 Obec Vrčeň – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2102/18 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Hajšmanová Sylva, Mgr.Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2101/18 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2100/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2099/18 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ a „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2098/18 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisu IRIS Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 5. 2018 2097/18 Poskytnutí účelových individuálních dotací na podporu činnosti územních sdružení Českého zahrádkářského svazu, z.s., v roce 2018 Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna schválit poskytnutí dotace RPK
OZDR 21. 5. 2018 2096/18 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2095/18 Změna usnesení RPK č. 1944/18 ze dne 23. 4. 2018 – změna ve složení komisí na veřejnou zakázku „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje“ Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2094/18 Záměr vyhlásit veřejnou zakázku na poskytování zdravotních služeb lůžkové péče na území města Plzeň jako služeb obecného hospodářského zájmu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2093/18 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2092/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2091/18 Poskytnutí neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2090/18 Poskytnutí finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání lékařů 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2089/18 Poskytnutí dotace žadateli Poliklinika Tachov, příspěvková organizace Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2088/18 Souhlas s poskytováním plnění ve prospěch zaměstnance společnosti Domažlická nemocnice, a.s., který je členem statutárního orgánu, a ve prospěch zaměstnance společnosti, který je osobou blízkou členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 5. 2018 2087/18 Odstoupení člena rady jednatelů společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., a volba nového člena Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
VVŽÚ 21. 5. 2018 2086/18 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
VVŽÚ 21. 5. 2018 2085/18 Předání vozidla v majetku kraje příspěvkové organizaci k hospodaření Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 21. 5. 2018 2084/18 Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2083/18 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 - poskytnutí dotací II. kolo Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2082/18 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Zlatá stezka - Mediální a propagační kampaň“ Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2081/18 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2080/18 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 21. 5. 2018 2079/18 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v Centru Bavaria Bohemia Schönsee a Historickém parku Bärnau-Tachov pro prezentační účely Plzeňského kraje Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2078/18 Stanovení odměn Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2077/18 Zprávy o činnosti organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství za rok 2017 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2076/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Plzeň, Částkova 78 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2075/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2074/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2073/18 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2072/18 Jmenování konkursních komisí na obsazení pracovního místa ředitele Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 a Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2071/18 Vyřazení movitého majetku - Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 - Felicia Combi Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2070/18 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2069/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2068/18 Poskytnutí účelové dotace na projekt Dětská technická univerzita Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2067/18 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 5. 2018 2066/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »