Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 11. 10. 2021 1279/21 Souhlas se změnou stanov nemocnic vlastněných Plzeňským krajem v souvislosti s projektem fúze Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 11. 10. 2021 1278/21 Souhlas s projektem fúze sloučením společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a Klatovská nemocnice, a.s., včetně změny stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1277/21 Schválení veřejně přístupného sazebníku úhrad za poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí Sýkora Josef, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
Sazebník úhrad
OKŘE 11. 10. 2021 1276/21 Počet zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje v roce 2021 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 11. 10. 2021 1275/21 Data od Zeměměřického úřadu pro konsolidaci dat Digitální technické mapy Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 11. 10. 2021 1274/21 Smlouva o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků s NAKIT Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1273/21 Personální záležitosti – Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1272/21 Personální záležitosti - Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1271/21 Změna úhrad za stravu a ubytování v organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1270/21 Projekt „Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod“ - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionální operačního programu REACT-EU, návratná finanční výpomoc Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1269/21 Vyhlášení „Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2022“ Štruncová Michaela Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1268/21 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022“ - dodatky ke smlouvám Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 11. 10. 2021 1267/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ - rozdělení dotací Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 11. 10. 2021 1266/21 Žádost o poskytnutí účelové dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok 2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Návrh FP obcí na DO 2022
Příloha č. 2 – Rastrová žádost – Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti (2022)
Příloha č. 3 – Rastrová smlouva – Smlouva o poskytnutí účelové dotace (2022)
Příloha č. 4 – Kritéria a hlediska pro výši příspěvku obcí na dopravní obslužnost v roce 2022
Příloha č. 5 – Rastrová smlouva – Smlouva o poskytnutí účelové dotace (2022) pro OÚ ORP, nad 50 tis. Kč.
ODSH 11. 10. 2021 1265/21 Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení na mezinárodní dálkové cyklotrase CT3 v úseku Ovčí vrch, Domažlice, Plzeň, Rokycany, Těně Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 10. 2021 1264/21 Uložení smluvních pokut dopravci ČD, a.s. na základě Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní os. dopravě na tratích č. 190 Plzeň–ČB a č. 170 Plzeň–Cheb na částech těchto tratí v úz působnosti PK ve věci por. sml. povinností v 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
• Příloha č. 1: Dopis náměstka hejtmana pro oblast dopravy PK-NHD/68/19
• Příloha č. 2: Odpověď dopravce na dopis PK-NHD/68/19
• Příloha č. 3: Dopis náměstka hejtmana pro oblast dopravy PK-NHD/96/19
• Příloha č. 4: Odpověď dopravce na dopis PK-NHD/96/19
• Příloha č. 5: Dopis náměstka hejtmana pro oblast dopravy PK-NHD/135/19
• Příloha č. 6: Odpověď dopravce na dopis PK-NHD/135/19
• Příloha č. 7: Dopis náměstka hejtmana pro oblast dopravy PK-NHD/30/20
• Příloha č. 8: Odpověď dopravce na dopis PK-NHD/30/20
• Příloha č. 9: Uplatnění smluvní pokuty a výzva k její úhradě
ODSH 11. 10. 2021 1263/21 Zveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvy o veř službách v přepr. cestujících ve veř. drážní os. dopr. přímým zadáním, v Úředním věstníku EU (TED) a uzav. bezúplatné příkazní sml. o zast. objednatele v nabíd. řízeních veř. zak v obl dopr. obslu. s CNPK Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha 1 – Oznámení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě přímým zadáním
Příloha 2 – příkazní smlouva o zastoupení objednatele v nabídkových řízeních veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti s organizací Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ODSH 11. 10. 2021 1262/21 Uzavření smluv mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 na realizaci akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy a schválení nabytí finančních prostředků Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1261/21 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti kultury - zákonný platový postup Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1260/21 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Nizozemska Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1259/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí finanční podpory na 2 projekty Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, připravované k realizaci v letech 2022 - 2024 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1258/21 Zápis kulturních statků do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 11. 10. 2021 1257/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1256/21 Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1255/21 Vyřazení movitého majetku fyzickou likvidací - Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1254/21 Schválení předložení projektového záměru Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 do Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1253/21 Poskytnutí investiční finanční dotace městu Železná Ruda na nákup stroje pro úpravu běžeckých tras Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1252/21 Žádost o změnu účelovosti použití investičních prostředků - Sportovní gymnázium Plzeň Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1251/21 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1250/21 Souhlas s pořízením movitého majetku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 11. 10. 2021 1249/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1248/21 Změna účelu využití finančních prostředků – Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov, IČO: 00377805 Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1247/21 Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Klatovy - Činov Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1246/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1245/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1244/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1243/21 Směna pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x A. Č. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1242/21 Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x společnost OSEVA Seeds s.r.o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1241/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 11. 10. 2021 1240/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Krchleby u Staňkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy ČR, s. p. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1239/21 Rozpočtové opatření č. 184 – dotace MŠMT – UZ 33084, UZ 33085 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1238/21 Rozpočtové opatření č. 183 - dotace MPSV - UZ 13305, navýšení finančních vztahů u p.o., přesun v rámci oblasti Sociální věci a navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků příspěvkovým organizacím PK v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - dofinancování" pro rok 2021
Příloha č. 2 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2021
OEK 11. 10. 2021 1237/21 Rozpočtové opatření č. 182 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1236/21 Rozpočtové opatření č. 181 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1235/21 Rozpočtové opatření č. 180 – přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1234/21 Rozpočtové opatření č. 179 - dotace MPSV - UZ 13351, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Přehled příjemců finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 11. 10. 2021 1233/21 Rozpočtové opatření č. 178 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1232/21 Rozpočtové opatření č. 177 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1231/21 Rozpočtové opatření č. 176 – přesun finančních prostředků z oblasti Školství, tělovýchova a sport do oblasti Majetek, navýšení závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1230/21 Rozpočtové opatření č. 175 - Přesun z rozpočtové oblasti Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 11. 10. 2021 1229/21 Rozpočtové opatření č. 174 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 11. 10. 2021 1228/21 Rozpočtové opatření č. 173 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK, navýšení závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1227/21 Rozpočtové opatření č. 172 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1226/21 Rozpočtové opatření č. 171 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1225/21 Rozpočtové opatření č. 170 - dotace z programu Nová zelená úsporám - ZÁSOBNÍK - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1224/21 Rozpočtové opatření č. 169 - dotace MMR - UZ 17968, 17969 - projekt Rekonstrukce depozitáře SVK PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 11. 10. 2021 1223/21 Rozpočtové opatření č. 168 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 11. 10. 2021 1222/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 11. 10. 2021 1221/21 „DT Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2021" - změna účelu poskytnutých finančních prostředků a odstoupení od poskytnutí dotace Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1220/21 Prodloužení termínů realizace projektů a termínů pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1219/21 Realizace dosadby stromů v obcích Plzeňského kraje v návaznosti na dříve realizované výsadby a v rámci dlouhodobé podpory výsadby stromů Nejedlá Martina, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1218/21 Vyhlášení dotačního titulu „Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ v rámci budoucího dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1217/21 Uzavření dodatků v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1216/21 Uzavření dodatků v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1215/21 Poskytnutí individuální dotace na podporu chovatelské organizace Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 11. 10. 2021 1214/21 Poskytnutí finančního daru Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 11. 10. 2021 1213/21 Pravidla soutěže žáků a škol v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet on-line kvízy VIII. Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 11. 10. 2021 1212/21 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 2 - rastr dotační smlouvy
OZDR 11. 10. 2021 1211/21 Poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční dotace žadateli HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. Knotková Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 11. 10. 2021 1210/21 Souhlas se zrušením příspěvkové organizace Nemocnice Domažlice a s vložením majetku jí svěřeného k hospodaření do základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 20. 9. 2021 1209/21 Memorandum o partnerství a spolupráci se SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - memorandum ze dne 27. 1. 2016
Příloha č. 2 - návrh memoranda
OKDS 20. 9. 2021 1208/21 IZ - Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2021 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1207/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1206/21 Prodloužení termínu pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1205/21 Uzavření nájemní smlouvy s organizací Správa Národního parku Šumava Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OFPEU 20. 9. 2021 1204/21 Poskytnutí individuálních dotací na inkubaci firem 2021 Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Žádosti vybraných inovačních firem o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu „Individuální program OFPEU 2021"
ORR 20. 9. 2021 1203/21 Poskytnutí finančního daru Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji Černá Michaela, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 20. 9. 2021 1202/21 Uzavření aktualizovaných příkazních smluv o centralizovaném zadávání s CNPK Vanclová Kristýna, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
rastrová příkazní smlouva o centralizovaném zadávání
OSV 20. 9. 2021 1201/21 Prodloužení termínu pro předložení výroku a vyjádření auditora Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 20. 9. 2021 1200/21 Dodatek č. 8 zřizovací listiny DSS Liblín, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 20. 9. 2021 1199/21 Dodatek k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 20. 9. 2021 1198/21 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, prodejem a v případě nezájmu jeho fyzickou likvidací Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 9. 2021 1197/21 Majetkoprávní vypořádání stavby „Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s městysem Kolinec v souvislosti s bezúplatným předáním části silnice II/187 městysu Kolinec Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 9. 2021 1196/21 Projednání návrhu Plánu dopravní obslužnosti města Stříbro na období let 2021 - 2025 Víznerová Petra, Ing., Ph. D. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - PDO města Stříbro na období 2021-2025
ODSH 20. 9. 2021 1195/21 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2019 – vyhodnocení roku oznámením Objednatele, dodatečné vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 9. 2021 1194/21 Uzavření Smlouvy o společ. zadávání s KK a uzavření příkazní smlouvy–Komplexní administrace nabíd.řízení pro zajištění veř. služeb v přepr. cestujících veř. drážní os. dopravou na lince P1 ZÁPAD společně s KK a AK MT Legal, s.r.o. Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – návrh Smlouvy o společném zadávání s Karlovarským krajem
Příloha č. 2 – příkazní smlouvy – Komplexní administrace nabídkového řízení pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou na lince P1 ZÁPAD společně s Karlovarským krajem s AK MT Legal, s.r.o.
ODSH 20. 9. 2021 1193/21 Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro oblast JIH Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – dodatek č. 3
ODSH 20. 9. 2021 1192/21 Vyúčtování období 1. 1. 2020 - 12. 12. 2020 dle Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 9. 2021 1191/21 Zařazení stavebních akcí z úspor do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1190/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 779/17 ze dne 26.06.2017 - aktualizace projektu „Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách“ a návratná finanční výpomoc Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1189/21 Muzeum Šumavy Sušice, p.o., pověření k zastupování ředitelky Sladká Pavla, JUDr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1188/21 Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro projekt „Tradiční lidová kultura regionů Klatovy a Cham“, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1187/21 Poskytnutí věcných darů v rámci soutěže „Památka Plzeňského kraje“ Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1186/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 9 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1185/21 Souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 20. 9. 2021 1184/21 Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje kandidátům nominovaným za rok 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1183/21 Stanovení odměn Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1182/21 Vyřazení movitého majetku likvidací - Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1181/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1180/21 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
Změny v rejstříku škol
OŠMS 20. 9. 2021 1179/21 Změna v rejstříku škol a školských zařízení - ZŠ a MŠ, Tachov Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1178/21 Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání konaných v období 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1177/21 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1176/21 Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1175/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – souhlas s vyplacením druhé NFV pro projekt Výměna zdroje tepla a výplní, výměna prosklené střechy atria v budově SPŠ Tachov v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV
OŠMS 20. 9. 2021 1174/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – souhlas s vyplacením NFV pro projekt Podpora samostatnosti v životě u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV
OŠMS 20. 9. 2021 1173/21 Poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z dotačního programu Nadání 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1172/21 Poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu/titulu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2021“ Altmanová Alena Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1171/21 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 9. 2021 1170/21 Jmenování konkursní komise - Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1169/21 Souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy uzavřené mezi Plzeňským krajem a společností Industrial Park Stříbro, s. r. o. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1168/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1167/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1166/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih, k. ú. Lužany u Přeštic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1165/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1164/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Správa železnic, s. o. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1163/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Klatovy x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1162/21 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1161/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Hradiště u Blovic – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1160/21 Výkup pozemku v k. ú. Komorno – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x S. J., I. J., V. J. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1159/21 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Š. S. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1158/21 Výkup pozemku v k. ú. Makov u Předslavi - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x O. Ř., J. Ř. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1157/21 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Výrobní společnost Čerchov a. s. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 9. 2021 1156/21 Prodej pozemků v k. ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x S. Ř. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1155/21 Rozpočtové opatření č. 167 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele u Centra sociálních služeb Stod, p.o. - projekt Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1154/21 Rozpočtové opatření č. 166 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1153/21 Rozpočtové opatření č. 165 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 9. 2021 1152/21 Rozpočtové opatření č. 164 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1151/21 Rozpočtové opatření č. 163 - Přesun z rozpočtové oblasti Majetek do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 9. 2021 1150/21 Rozpočtové opatření č. 162 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1149/21 Rozpočtové opatření č. 161 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 9. 2021 1148/21 Rozpočtové opatření č. 160 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33082, UZ 33083, UZ 33166, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1147/21 Rozpočtové opatření č. 159 – dotace MPSV – UZ 13014 – OPPMP – projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1146/21 Rozpočtové opatření č. 158 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. (UZ 13305) - reforma psychiatrické péče Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - reforma psychiatrické péče" pro rok 2021
OEK 20. 9. 2021 1145/21 Rozpočtové opatření č. 157 - přesun v rámci oblasti Sociální věci a navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2021
OEK 20. 9. 2021 1144/21 Rozpočtové opatření č. 156 - dotace MF - UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1143/21 Rozpočtové opatření č. 155 - dotace MF - UZ 98071 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1142/21 Rozpočtové opatření č. 154 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1141/21 Rozpočtové opatření č. 153 – Snížení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví, UZ 35024 Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1140/21 Rozpočtové opatření č. 152 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91628, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1139/21 Rozpočtové opatření č. 151 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1138/21 Rozpočtové opatření č. 150 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1137/21 Rozpočtové opatření č. 149 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ a přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1136/21 Rozpočtové opatření č. 148 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1135/21 Rozpočtové opatření č. 147 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 20. 9. 2021 1134/21 Rozpočtové opatření č. 146 - dotace MMR - UZ 17051, dotace MK - UZ 34002, 34021, 34031, 34057, 34070, 34503, 34506 a snížení finančního vztahu u Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Základní umělecké školy, Rokycany, Jiráskova 181 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OKHE 20. 9. 2021 1133/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 20. 9. 2021 1132/21 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2021" Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 20. 9. 2021 1131/21 Prodloužení termínů a změna charakteru dotace v rámci realizace projektů podpořených z dotačních programů Plzeňského kraje Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 9. 2021 1130/21 Podání žádosti o poskytnutí podpory na projektový záměr Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody v Plzeňském kraji Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 9. 2021 1129/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ a v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 9. 2021 1128/21 Uzavření dodatků v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 9. 2021 1127/21 Poskytnutí individuální dotace na akci „Podpora činnosti Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu, v oblasti práce s dětmi a mládeží“ v roce 2021 Peterka Jiří, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 20. 9. 2021 1126/21 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2021 - 3. část Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OFPEU 20. 9. 2021 1125/21 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+" Přibáň Jan, Ing., MBA Bernard Josef Zobrazit
Pravidla 1. výzvy Programu podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+"
Základní informace o Programu podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+"
OKHE 20. 9. 2021 1124/21 Dar sportovci z Plzeňského kraje za reprezentaci na XVI. Letních paralympijských hrách (LPH) v Tokiu v roce 2021 Bednářová Jitka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 20. 9. 2021 1123/21 Stipendium Plzeňského kraje 2021 Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »