Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 12. 8. 2019 3719/19 Odvolání člena dozorčí rady společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., a volba nového člena Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 12. 8. 2019 3718/19 Zajištění realizace projektu „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 12. 8. 2019 3717/19 Rozpočtové opatření č. 139 - projekt Education of extraordinarily talented students and further education of pedagogical staff in Pilsen Region and Hordaland/Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v PK a Hordalandu Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 12. 8. 2019 3716/19 Partnerství v přeshraničním projektu „Zdravě žít v příhraničních oblastech Horní Falc a Plzeňský kraj" Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OFPEU 12. 8. 2019 3715/19 Přeshraniční projekt „Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů" Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 12. 8. 2019 3714/19 Zjednodušené podlimitní řízení k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 12. 8. 2019 3713/19 Podpora Venkovského domu Plzeňského kraje Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 12. 8. 2019 3712/19 Rozpočtové opatření č. 138 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Zastupitelé, KHE do rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - podpora Venkovského domu Plzeňského kraje Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 12. 8. 2019 3711/19 Darovací smlouva Plzeňský kraj - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 x LASSELSBERGER, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 12. 8. 2019 3710/19 Schválení dohody o podmínkách dodávky a provozu telemetrické infrastruktury v rámci budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje x Data - Ing, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 8. 7. 2019 3709/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu tábora s environmentální tématikou Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
ODSH 8. 7. 2019 3708/19 Stanovisko RPK k mýtu na silnicích I. třídy č. I/20 a I/26 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OEK 8. 7. 2019 3707/19 Rozpočtové opatření č. 137 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ - neinvestiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 8. 7. 2019 3706/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu chovatelských výstav a zajištění účasti chovatelů na Olympiádě mladých chovatelů Přerov 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 7. 2019 3705/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu akce Slavnosti jablek 2019 - 11. ročník v sadech Nebílovy Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 7. 2019 3704/19 Veřejná zakázka „Chodová Planá - odstranění skládky pneumatik" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 8. 7. 2019 3703/19 Zahraniční pracovní cesta do Izraele - VII. česká vodohospodářská mise Vildová Jana Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 8. 7. 2019 3702/19 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Dětský domov Trnová, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 7. 2019 3701/19 Schválení spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 7. 2019 3700/19 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2018 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OEK 8. 7. 2019 3699/19 Převod disponibilního zůstatku běžných účtů Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 do Rezervního fondu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3698/19 IZ - Schválení žádosti o financování projektu Programu Vzdělávání Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3697/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 24. 6. 2019 3696/19 IZ - Pořízení koncertního křídla pro Stálou divadelní scénu Klatovy, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3695/19 IZ - Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘE 24. 6. 2019 3694/19 IZ - Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2020
OŽP 24. 6. 2019 3693/19 Výsledek nadlimitní veřejné zakázky na služby „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3692/19 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3691/19 Vyhlášení dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3690/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3689/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3688/19 Poskytnutí individuální dotace na úpravu podlahy výstavní haly Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3687/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3686/19 Vyřazení movitého majetku (3 ks VW Transporter) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3685/19 Veřejná zakázka „Zajištění poskytování zdravotních služeb lůžkové péče jako služeb obecného hospodářského zájmu na vybraných územích Plzeňského kraje pro rok 2019 a 2020“ – výsledek zadávacího řízení Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3684/19 Dotační program „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3683/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli KOMPAKT spol. s.r.o. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3682/19 Rokycanská nemocnice - vyhodnocení ověřovací objemové studie využití hlavní budovy a souhlas s realizací varianty rekonstrukce Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3681/19 Schválení mimořádných odměn členům představenstev a rad jednatelů nemocnic založených Plzeňským krajem za rok 2018 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3680/19 Konsolidovaná účetní závěrka společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3679/19 Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3678/19 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3677/19 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3676/19 Stodská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3675/19 Rokycanská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3674/19 Domažlická nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3673/19 Klatovská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 24. 6. 2019 3672/19 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 24. 6. 2019 3671/19 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Roomster Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 24. 6. 2019 3670/19 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Suzuki Grand Vitara Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 24. 6. 2019 3669/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na servis výtahů Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 24. 6. 2019 3668/19 Darování informačních skříněk sloužících jako úřední deska Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 24. 6. 2019 3667/19 Jmenování hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku „Ostraha a recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje“ Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKDS 24. 6. 2019 3666/19 Plán kontrolní a metodické činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2019 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 24. 6. 2019 3665/19 VZMR - jazykové vzdělávání vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 24. 6. 2019 3664/19 Memorandum o spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3663/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 748/05 ze dne 19. července 2005 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3662/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 462/05 ze dne 26. dubna 2005 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3661/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1936/18 ze dne 23. dubna 2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3660/19 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3659/19 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3658/19 Žádost o odlišnou organizaci školního roku 2019/2020 ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3657/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3656/19 Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2019“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3655/19 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3654/19 Souhlas s nájemními smlouvami – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3653/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3652/19 Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3651/19 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3650/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3649/19 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3648/19 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací a prodejem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3647/19 Návrh na rozhodnutí sporu ze Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou uzavřené dne 07.10.2009 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3646/19 Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3645/19 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00342018 na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice“ Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3644/19 Schválení pokračování příprav projektu „Plzeňská drezína na trati Plzeň Chlum–Chrást“ a přípravy k vybudování cyklostezky a zázemí pro provoz drezíny jako součásti této turistické atrakce Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3643/19 Ukončení projektu Validace jízdného ve vozidlech IDP a oznámení tohoto ukončení do systému IROP Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3642/19 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 24. 6. 2019 3641/19 Převod finančních prostředků z prodeje vyřazeného majetku do fondu investic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 24. 6. 2019 3640/19 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2019 Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 24. 6. 2019 3639/19 Změna platu ředitelky Muzea Českého lesa v Tachově, příspěvkové organizace Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 24. 6. 2019 3638/19 Zmocnění organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury k zastupování Plzeňského kraje v dotačních řízeních v rámci programů Ministerstva kultury na podporu expozičních a výstavních projektů Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 24. 6. 2019 3637/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 24. 6. 2019 3636/19 Dotační program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ 2019 - poskytnutí dotací náhradníkům Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 24. 6. 2019 3635/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 5 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3634/19 Jmenování ředitele/ředitelky - zařízení sociálních služeb Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3633/19 Vyřazení movitého majetku z hospodaření organizace Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3632/19 Informování o změně úhrad za ubytování - Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3631/19 Informace o změně úhrad za ubytování a stravu v organizaci Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3630/19 Krajský program prevence kriminality v Plzeňském kraji 2019 - změna povinné spoluúčasti, žádosti o změnu Rozhodnutí Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3629/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo" - vyhlášení Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3628/19 Program podpory mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací Štruncová Michaela Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3627/19 Žádost o poskytnutí účelově určené finanční dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3626/19 Souhlas s bezplatným používáním služebního vozidla Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3625/19 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 24. 6. 2019 3624/19 Vyřazení majetku odboru informatiky Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 24. 6. 2019 3623/19 Zadání podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření regionální komunikační infrastruktury CamelNET - připojení objektů v Horažďovicích" Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 24. 6. 2019 3622/19 Zadání podlimitní veřejné zakázky „Rozšíření regionální komunikační infrastruktury CamelNET – úsek Rokycany - Hrádek Kolářová Vladimíra, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 24. 6. 2019 3621/19 Změna usnesení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3203/19 ze dne 18. 3. 2019 - změna finanční spoluúčasti v projektu Informovaný senior VIII. Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 6. 2019 3620/19 Stavba roku Plzeňského kraje 2018 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 24. 6. 2019 3619/19 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3618/19 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 516/18 ze dne 12.02.2018 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3617/19 Změna usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3616/19 Demolice objektů v areálu Rokycanské nemocnice a.s. Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3615/19 Vyhlášení zadávacího řízení „Rokycanská nemocnice a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny" Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3614/19 Změna účelu využití finančních prostředků – Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Bernášek Zdenek, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3613/19 Změna účelu využití finančních prostředků VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Česák Emil Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3612/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3611/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3610/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3609/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3608/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Nemocnicí následné péče Svatá Anna, s r.o. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3607/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, k. ú. Olešovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3606/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Štichovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Štichovice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3605/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Řenče, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Řenče Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3604/19 Plzeňský kraj - SÚS PK x ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR - majetkoprávní řešení stavby „Silnice I/27 přeložka Klatovy – 1. stavba“ Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3603/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Dolní Lukavice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků, zřízení věcných břemen v k. ú. Dolní Lukavice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3602/19 Plzeňský kraj - SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, ZŠ a MŠ pro sluch. postižené, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Plzeň a Doubravka x statutární město Plzeň Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3601/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Smederov, Štítov u Blovic, Číhaň, Lhota u Tachova, Staňkov-město, Strýčkovice, Plzeň, Nekmíř – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3600/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Ministerstvo obrany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3599/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Bukovec u Horšovského Týna – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy České republiky, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3598/19 Bezúplatný převod pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Hlohovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3597/19 Výkup pozemků v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. H., J. H. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3596/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. S. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3595/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokořov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x V. B. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 24. 6. 2019 3594/19 Výkup pozemku v k. ú. Hvozd u Manětína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x V. S. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3593/19 Poskytnutí neinvestičních dotací z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019 – 2. kolo“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3592/19 Rozpočtové opatření č. 136 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3591/19 Rozpočtové opatření č. 135 - Sociální věci - navýšení výdajů o vratky nevyčerpaných dotací - projekt "Podpora sociálních služeb v PK 2016 - 2019" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3590/19 Rozpočtové opatření č. 134 - Sociální věci - navýšení příjmů a výdajů - projekt OPZ - Plánování sociálních služeb v PK Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3589/19 Rozpočtové opatření č. 133 - dotace Úřadu vlády ČR - UZ 04001 - Podpora koordinátorů romských poradců Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3588/19 Rozpočtové opatření č. 132 - Sociální věci - přesun fin. prostředků - Program podpory soc. služeb v PK 2019 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3587/19 Rozpočtové opatření č. 131 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3586/19 Rozpočtové opatření č. 130 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení fin. vztahu u Centra sociálních služeb Stod, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3585/19 Rozpočtové opatření č. 129 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ - neinvestiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3584/19 Rozpočtové opatření č. 128 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3583/19 Rozpočtové opatření č. 127 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 6. 2019 3582/19 Rozpočtové opatření č. 126 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazného ukazatele u p. o. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 - Ochrana přírody 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3581/19 Rozpočtové opatření č. 125 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3580/19 Rozpočtové opatření č. 124 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - investiční dotace městu Sušice na nákup nové CAS Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3579/19 Rozpočtové opatření č. 123 - dotace MK - UZ 34019, 34053, 34070 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace ze státního rozpočtu
OEK 24. 6. 2019 3578/19 Rozpočtové opatření č. 122 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3577/19 Rozpočtové opatření č. 121 – přesun z oblasti Majetek do oblasti Vnitřní správa VVŽÚ Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3576/19 Rozpočtové opatření č. 120 - dotace MV - UZ 14032 - projekty z programu Podpora prevence kriminality a dotace MPSV - UZ 13016 - projekt „Informovaný senior VIII.“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3575/19 Rozpočtové opatření č. 119 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační titul „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2019“ - investiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3574/19 Rozpočtové opatření č. 118 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3573/19 Rozpočtové opatření č. 117 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 6. 2019 3572/19 Rozpočtové opatření č. 116 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3571/19 Rozpočtové opatření č. 115 - přesun finančních prostředků z oblasti Školství do rozpočtové oblasti Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3570/19 Rozpočtové opatření č. 114 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3569/19 Rozpočtové opatření č. 113 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3568/19 Rozpočtové opatření č. 112 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3567/19 Rozpočtové opatření č. 111 – dotace MŠMT – UZ 33066 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3566/19 Rozpočtové opatření č. 110 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3565/19 Rozpočtové opatření č. 109 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3564/19 Rozpočtové opatření č. 108 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3563/19 Rozpočtové opatření č. 107 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3562/19 Rozpočtové opatření č. 106 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3561/19 Metodický pokyn č. 3/2019 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3560/19 Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 24. 6. 2019 3559/19 Stanovení odměny ředitelce Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OPL 24. 6. 2019 3558/19 Zpráva o činnosti Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, za rok 2018, plán činnosti na rok 2019 Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OPL 24. 6. 2019 3557/19 Plzeňský kraj a Lasselsberger, s.r.o. - Memorandum o partnerské spolupráci a vzájemné propagaci Wallis Ladislav-Michael, JUDr., Ph. D. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3556/19 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 24. 6. 2019 3555/19 Individuální dotace na publikaci o válečných hrobech Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 6. 2019 3554/19 Realizace reprezentačního plesu Plzeňského kraje a uzavření příkazní smlouvy Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 6. 2019 3553/19 Realizace koncertu „Kapely s příběhem" v roce 2019 a uzavření příkazní smlouvy Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 6. 2019 3552/19 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2019 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 24. 6. 2019 3551/19 Poskytnutí finančních prostředků spolkům na opravy nemovitého majetku Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 3550/19 Souhlas s dalšími postupnými kroky (vyhlášení zadávacího řízení VZ) v rámci projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ realizované zadavatelem SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 3. 6. 2019 3549/19 Uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 3. 6. 2019 3548/19 Stanovisko k návrhu zonace Národního parku Šumava Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OEK 27. 5. 2019 3547/19 Rozpočtové opatření č. 105 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91628 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 27. 5. 2019 3546/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OIM 27. 5. 2019 3545/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Sociální služby Sv. Jana, z. s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 27. 5. 2019 3544/19 Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1: Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje
Příloha č. 2: Výkaz k cestovnímu příkazu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje (vyúčtování paušálních cestovních náhrad)
OŠMS 20. 5. 2019 3543/19 Schválení podání žádosti odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje do výzvy č. 092 „Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OIT 20. 5. 2019 3542/19 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 - prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017-2018“ Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3541/19 Rozpočtové opatření č. 104 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3540/19 Rozpočtové opatření č. 103 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 20. 5. 2019 3539/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 20. 5. 2019 3538/19 IZ - Výroční zprávy za rok 2018 o činnosti zařízení sociálních služeb - příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OIM 20. 5. 2019 3537/19 IZ – Monitoring spotřeby energií v budovách ve vlastnictví PK a energetický management Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3536/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Stuchlíková Alena Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna poskytnout dotaci RPK
OŽP 20. 5. 2019 3535/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3534/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3533/19 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3532/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3531/19 Poskytnutí individuálních dotací dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3530/19 Poskytnutí individuální dotace na výměnu zářivkových těles ve výstavní hale Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Nezvěstice Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3529/19 Poskytnutí účelových peněžitých darů spolkům Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 20. 5. 2019 3528/19 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky „Zajištění laboratorních vyšetření na mor včelího plodu (MVP)“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 20. 5. 2019 3527/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »