Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 26. 8. 2019 3877/19 Souhlas s poskytnutím návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaným PK Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3876/19 Směrnice RPK Financování projektů realizovaných zřizovanými organizacemi Plzeňského kraje - aktualizované znění Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 26. 8. 2019 3875/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 26. 8. 2019 3874/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 2. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3873/19 IZ - Informace o projektu v oblasti odborného vzdělávání škol zaměřených na automobilový průmysl „TATRA do škol“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3872/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3871/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. pololetí 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3870/19 Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3869/19 Obec Nadryby – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3868/19 Obec Zemětice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3867/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3866/19 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3865/19 Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3864/19 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3863/19 Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3862/19 Výpověď individuální dotace dle pravidel dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3861/19 Výpověď dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3860/19 Výsledek podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění laboratorních vyšetření na mor včelího plodu (MVP)“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3859/19 Schválení poskytnutí finanční odměny vítězům soutěže obcí „My už třídit umíme!“ Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3858/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3857/19 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3856/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3855/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu celostátní fotografické soutěže Plaská Lípa 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3854/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání publikace „Lesy českého státu II.“ Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3853/19 Poskytnutí individuální dotace na renovaci výstavního fundusu pro okrasné ptactvo a okrasné a užitkové holuby Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3852/19 Poskytnutí individuální dotace na akci „Podpora činnosti Českého rybářského svazu, z. s., Západočeského územního svazu, v oblasti práce s dětmi a mládeží“ v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3851/19 Poskytnutí individuální dotace na výstavbu vzdělávacího a rybochovného zařízení Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 8. 2019 3850/19 Poskytnutí finančního daru jako ocenění „Farmář roku“ v rámci konání Dožínek Plzeňského kraje v roce 2019 Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3849/19 Projekt fúze nemocnic Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3848/19 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3847/19 Dotační program „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3846/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 8. 2019 3845/19 Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 26. 8. 2019 3844/19 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Roomster Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 26. 8. 2019 3843/19 Výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky „Ostraha a recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje“ Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 26. 8. 2019 3842/19 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3841/19 Přeshraniční projekt „Zlatá stezka – setkávání na trase, která nemá hranic“ Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3840/19 Uzavření nájemní smlouvy s organizací Správa Národního parku Šumava Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3839/19 Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3838/19 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2019 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3837/19 Platové náležitosti Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3836/19 Vyřazení movitého majetku likvidací – Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 – multifunkční tiskárna DJ 800PS, skener DesignJen 815 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3835/19 Vyřazení movitého majetku likvidací - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 – AVIA A31.1.N-SPOM-1 a ŠKODA FELICIA LXI Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3834/19 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ – ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3833/19 Vyhlášení soutěží Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3832/19 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů Dětského domova, Nepomuk a Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3831/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3830/19 Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem organizací zřizovaných Plzeňským krajem v projektu „Podpora digitálních kompetencí pedagogů SŠ v Plzeňském kraji“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3829/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3828/19 Souhlas s poskytnutím neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3827/19 Souhlas s pořízením movitého majetku Střední průmyslové školy, Tachov, Světce 1 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3826/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3825/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje 2377/18 ze dne 27.8.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3824/19 Požadavek legislativní úpravy a zpracování možných postupů a příprava podkladů pro možnou zákonodárnou iniciativu ve věci omezení tranzitní dopravy nákladních automobilů po silnicích II. a III. třídy Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3823/19 Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3822/19 Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2018 - Uzavření dodatků, dodatečného vyrovnání Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3821/19 Zrušení nabídkového řízení na veř. zakázku „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko" a vyhlášení nabídkových řízení na veř. zakázky Plzeňsko – 2. vyhlášení a Jihozápad Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3820/19 Výběr dodavatele k realizaci veřejné zakázky „Rozšíření komplexní služby na nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů na území Plzeňského kraje“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3819/19 Darování účelové komunikace do majetku obce Tlučná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3818/19 Předložení žádosti o podporu a zařazení silničních staveb (projektů) do dosud nevyhlášené výzvy IROPu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“), specifický cíl SC 1.1 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3817/19 Uložení sml. pokuty dopravci České dráhy, a.s., na zákl. Smlouvy o závazku veř. služby v drážní dopravě a Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopr. na tratích č. 190 Plzeň–České Budějovice a č.170 Plzeň-Cheb_1.Q 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3816/19 Uložení smluvní pokuty dopravci GW Train Regio a.s. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje)–za I. pololetí 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3815/19 Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3814/19 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3813/19 Uzavření dodatku Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3812/19 Dohoda o spolupráci při využití pozemních komunikací LB Minerals, s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 8. 2019 3811/19 Schválení Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky „II/233 – Rekonstrukce silnice – průtah Chrást (přejezd ČD – u školy)“ a zařazení projektových dokumentací do seznamu PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3810/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3809/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3808/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 – změna usnesení a poskytnutí dotace náhradníkovi Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3807/19 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje" pro rok 2019 - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3806/19 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 26. 8. 2019 3805/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 2 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3804/19 Stanovení odměny - sociální oblast Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3803/19 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji pro období od 1. 1. 2020 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3802/19 Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3801/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3800/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3799/19 Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020 Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3798/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3797/19 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, třetí kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3796/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3795/19 Souhlas k přijetí darů Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3794/19 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 8. 2019 3793/19 Individuální dotace odbor sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 26. 8. 2019 3792/19 Smlouvy o spolupráci v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
Smlouva o spolupráci uzavíraná v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje s BIC Plzeň
Smlouva o spolupráci uzavíraná v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje se Západočeskou univerzitou v Plzni
OIT 26. 8. 2019 3791/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 2. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
Příloha č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ORR 26. 8. 2019 3790/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 1. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 26. 8. 2019 3789/19 Dotační program Podpora mikroregionů a místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2019 - schválení dotací a souhlas s návrhem dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MR PK 2019 (dotace schvaluje RPK)
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MAS PK 2019 (dotace schvaluje RPK)
OKŘ 26. 8. 2019 3788/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 26. 8. 2019 3787/19 Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3786/19 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - vyvlastnění pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3785/19 Změna účelu využití finančních prostředků - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3784/19 Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3783/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3782/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Čachrov, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků, k. ú. Onen Svět a k. ú. Javorná na Šumavě Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3781/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x městys Žinkovy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kokořov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3780/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Úsilov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úsilov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3779/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Lesy ČR, s. p., bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Smolov a Libosváry Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3778/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Plešnice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plešnice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3777/19 Pozemkové úpravy–SÚSPK, k.ú. Borovice u Horš. Týna, k.ú. Slatina u Hostouně, k.ú. Kozojedy u Kral., k.ú. Bezděkov u Damnova, k.ú. Strachovice u Bernartic, k.ú. Žebráky, k.ú. Lipnice u Spál. Poříčí, k.ú. Hradecko, k.ú. Kožlany, k.ú.Kralovice u Rakovníka Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3776/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mokrosuky, Horušany, Štěnovice, Blovice, Dnešice, Draženov, Bělá nad Radbuzou, Úsilov, Chocomyšl, Domažlice, Plasy, Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3775/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3774/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3773/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ejpovice, Rokycany, Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3772/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Obora u Tachova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Obora Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3771/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Újezd u Horšic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x ČR – Lesy ČR, s. p. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3770/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Újezd u Svatého Kříže – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Újezd u Svatého Kříže Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3769/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horažďovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3768/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Tlučná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Tlučná Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3767/19 Výkup spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x J. K. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3766/19 Výkup pozemků v k. ú. Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x I. B. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3765/19 Výkup pozemků v k. ú. Klášter u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x M. D., J. D. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3764/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokořov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x V. Š. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3763/19 Výkup pozemku v k. ú. Chocenický Újezd – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x J. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3762/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x L. P. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3761/19 Výkup pozemků v k. ú. Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Green Ways s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3760/19 Výkup pozemků v k. ú. Defurovy Lažany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Z. J. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3759/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Louka nad Otavou, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x K. F., K. F. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3758/19 Prodej částí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. B., J. V., J. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3757/19 Prodej částí pozemku v k. ú. Tymákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x M. M., J. T., F. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3756/19 Prodej části pozemku v k. ú. Dražovice u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x F. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3755/19 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x R. T., L. T. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 8. 2019 3754/19 Prodej pozemku v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. L. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3753/19 Rozpočtové opatření č. 167 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3752/19 Rozpočtové opatření č. 166 - dotace MPSV - UZ 13305 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3751/19 Rozpočtové opatření č. 165 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3750/19 Rozpočtové opatření č. 164 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3749/19 Rozpočtové opatření č. 163 - dotace MPSV - UZ 13013 - navýšení fin. vztahu Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3748/19 Rozpočtové opatření č. 162 - dotace MPSV - UZ 13015 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3747/19 Rozpočtové opatření č. 161 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 8. 2019 3746/19 Rozpočtové opatření č. 160 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3745/19 Rozpočtové opatření č. 159 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3744/19 Rozpočtové opatření č. 158 - dotace MMR – UZ 17051 a UZ 17988 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3743/19 Rozpočtové opatření č. 157 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3742/19 Rozpočtové opatření č. 156 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3741/19 Rozpočtové opatření č. 155 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33071, UZ 33074, UZ 33155 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3740/19 Rozpočtové opatření č. 154 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Sportovní gymnázium Plzeň Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3739/19 Rozpočtové opatření č. 153 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3738/19 Rozpočtové opatření č. 152 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3737/19 Rozpočtové opatření č. 151 - dotace z PPS ČR - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS - Zlatá stezka - síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy" Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3736/19 Rozpočtové opatření č. 150 - dotace MMR - Plzeňský kraj atraktivní Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3735/19 Rozpočtové opatření č. 149 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 8. 2019 3734/19 Rozpočtové opatření č. 148 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3733/19 Rozpočtové opatření č. 147 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3732/19 Rozpočtové opatření č. 146 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3731/19 Rozpočtové opatření č. 145 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3730/19 Rozpočtové opatření č. 144 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3729/19 Rozpočtové opatření č. 143 – přesun finančních prostředků v rámci příjmové části rozpočtu PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3728/19 Rozpočtové opatření č. 142 - navýšení výdajů v oblasti Vnitřní správa KŘE z Fondu zaměstnavatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3727/19 Rozpočtové opatření č. 141 - přesun finančních prostředků z oblasti Zastupitelé do rozpočtové oblasti Vnitřní správa Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3726/19 Rozpočtové opatření č. 140 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Muzeum Chodska v Domažlicích Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 26. 8. 2019 3725/19 Změny v komisích Rady Plzeňského kraje Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 26. 8. 2019 3724/19 Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019 městysem Klenčí pod Čerchovem a poskytnutí finančních prostředků městu Rokycany pro Základní školu Jižní předměstí Rokycany, příspěvkovou organizaci Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 26. 8. 2019 3723/19 Souhlas s převodem cisternové automobilové stříkačky pro obec Chrást Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 26. 8. 2019 3722/19 Individuální dotace pro město Sušice na nákup nové cisternové automobilové stříkačky Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 8. 2019 3721/19 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2019 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 8. 2019 3720/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 12. 8. 2019 3719/19 Odvolání člena dozorčí rady společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., a volba nového člena Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 12. 8. 2019 3718/19 Zajištění realizace projektu „Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v Plzeňském kraji a Hordalandu“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 12. 8. 2019 3717/19 Rozpočtové opatření č. 139 - projekt Education of extraordinarily talented students and further education of pedagogical staff in Pilsen Region and Hordaland/Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v PK a Hordalandu Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 12. 8. 2019 3716/19 Partnerství v přeshraničním projektu „Zdravě žít v příhraničních oblastech Horní Falc a Plzeňský kraj" Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OFPEU 12. 8. 2019 3715/19 Přeshraniční projekt „Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů" Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OIT 12. 8. 2019 3714/19 Zjednodušené podlimitní řízení k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 12. 8. 2019 3713/19 Podpora Venkovského domu Plzeňského kraje Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 12. 8. 2019 3712/19 Rozpočtové opatření č. 138 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Zastupitelé, KHE do rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - podpora Venkovského domu Plzeňského kraje Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 12. 8. 2019 3711/19 Darovací smlouva Plzeňský kraj - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 x LASSELSBERGER, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 12. 8. 2019 3710/19 Schválení dohody o podmínkách dodávky a provozu telemetrické infrastruktury v rámci budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje x Data - Ing, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 8. 7. 2019 3709/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu tábora s environmentální tématikou Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
ODSH 8. 7. 2019 3708/19 Stanovisko RPK k mýtu na silnicích I. třídy č. I/20 a I/26 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OEK 8. 7. 2019 3707/19 Rozpočtové opatření č. 137 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ - neinvestiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 8. 7. 2019 3706/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu chovatelských výstav a zajištění účasti chovatelů na Olympiádě mladých chovatelů Přerov 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 7. 2019 3705/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu akce Slavnosti jablek 2019 - 11. ročník v sadech Nebílovy Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 7. 2019 3704/19 Veřejná zakázka „Chodová Planá - odstranění skládky pneumatik" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 8. 7. 2019 3703/19 Zahraniční pracovní cesta do Izraele - VII. česká vodohospodářská mise Vildová Jana Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 8. 7. 2019 3702/19 Změna účelu použití finančních prostředků a souhlas s pořízením majetku - Dětský domov Trnová, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 7. 2019 3701/19 Schválení spolupráce s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 7. 2019 3700/19 Schválení ročních cílových odměn členům představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., za rok 2018 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OEK 8. 7. 2019 3699/19 Převod disponibilního zůstatku běžných účtů Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 do Rezervního fondu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3698/19 IZ - Schválení žádosti o financování projektu Programu Vzdělávání Fondů Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 24. 6. 2019 3697/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 24. 6. 2019 3696/19 IZ - Pořízení koncertního křídla pro Stálou divadelní scénu Klatovy, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 24. 6. 2019 3695/19 IZ - Evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘE 24. 6. 2019 3694/19 IZ - Termíny schůzí Rady Plzeňského kraje a zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Johanesová Andrea, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2020
OŽP 24. 6. 2019 3693/19 Výsledek nadlimitní veřejné zakázky na služby „Provozování hladinoměrů a srážkoměrů Plzeňského kraje II“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3692/19 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3691/19 Vyhlášení dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3690/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Nedvědová Vladimíra, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3689/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2019“ Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 24. 6. 2019 3688/19 Poskytnutí individuální dotace na úpravu podlahy výstavní haly Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 24. 6. 2019 3687/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »