Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 14. 8. 2017 845/17 Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 8. 2017 844/17 Objednávka vypracování studie k posouzení situace v železniční dopravě na území Plzeňského kraje a provedení analýzy trhu a zájmu soutěžitelů o provozování této dopravy v Plzeňském kraji Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
příloha č. 1 - rámcové zadání a návrh osnovy
ODSH 14. 8. 2017 843/17 Objednávka odborného vyjádření k posouzení odhadu ceny pohonných hmot nakupovaných v roce 2013 a 2014 spol. ČSAD autobusy Plzeň a.s. v množství cca 5 mil. litrů za každý sledovaný rok v souvislosti s provozováním veř.link. dopravy v rámci plnění ZVS Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 3. 7. 2017 842/17 Rozhodnutí o námitkách ve veřejné zakázce „Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému – 2. vyhlášení“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKHE 3. 7. 2017 841/17 Rozhodnutí o námitkách ve veřejné zakázce „Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019" Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OSV 3. 7. 2017 840/17 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 – Plzeňský kraj, mimořádné kolo“ Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OKHE 26. 6. 2017 839/17 Poskytnutí dotace na dostavbu lesní školky Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 838/17 Rozpočtové opatření č. 107 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 837/17 Poskytnutí finančního daru statutárnímu městu Plzeň na projekt „Letní SPORTMANIE Plzeňský kraj 2017“ Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŽP 26. 6. 2017 836/17 IZ - Informativní zpráva k Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 Trsová Markéta, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
PRÁV 26. 6. 2017 835/17 IZ - Stanovisko k poskytování plateb za služby obecného hospodářského zájmu nemocnicím na území Plzeňského kraje Matějka Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 834/17 IZ - Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje - financování a činnost Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 833/17 IZ - Zajištění provozu a rozvoje informačního systému SUS PK, přísp.org., formou pořízení vlastního technologického centra a vybudování vlastního útvaru správy informačního systému Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
příloha č. 1 - Informace o způsobu zajištění a provozu informačního systému
příloha č. 2 - Zvažované možnosti variant ICT
OŽP 26. 6. 2017 832/17 Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 6. 2017 831/17 „Studie překladišť směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného komunálního odpadu v Plzeňském kraji“ Trsová Markéta, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 6. 2017 830/17 Dohoda o narovnání se Sdružením Koloveč 2013 Trsová Markéta, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 6. 2017 829/17 Pachtovní smlouva s právnickou osobou Klatovské rybářství - správa, a. s. Trsová Markéta, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 6. 2017 828/17 Vyhlášení veřejné zakázky „Zpracování studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky“ Trsová Markéta, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 6. 2017 827/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačních titulů „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" a "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 6. 2017 826/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" na obnovitelné zdroje energie Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 26. 6. 2017 825/17 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" Vaňková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 824/17 Změna platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací Dětský domov Trnová, Nemocnice Domažlice a Nemocnice Planá Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 823/17 Souhlas s umístěním sídla společnosti Dětský lékař Stod, s.r.o. Klímová Adéla, DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 822/17 Prohlášení/Letter of Comfort - Rokycanská nemocnice, a.s. Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 821/17 Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2016 Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 820/17 Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. - výsledek hospodaření za rok 2016 Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 819/17 Stodská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2016 Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 818/17 Rokycanská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2016 Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 817/17 Domažlická nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2016 Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 816/17 Klatovská nemocnice, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2016 Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 26. 6. 2017 815/17 Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. - výsledek hospodaření za rok 2016 Zlámalová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
KDS 26. 6. 2017 814/17 Plán kontrolní a metodické činnosti KÚPK prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2017 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 26. 6. 2017 813/17 Výsledek veřejných zakázek z projektu „Revitalizace barokních cyklotras“ a „Marketingová podpora značky Západočeské baroko“ Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 26. 6. 2017 812/17 Smlouva o podnájmu nebytových prostor pro konání veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 Beránek Filip, Bc., DiS. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 811/17 Stanovení platu Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 810/17 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4903/16 ze dne 27. června 2016 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 809/17 Projekty „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 - zateplení a „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 - rekuperace“ SPŚ strojnické a SOŠ profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 808/17 Vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2017“ Altmanová Alena Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 807/17 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 806/17 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 805/17 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 804/17 Návratná finanční výpomoc - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 803/17 Změna účelovosti použití investičních prostředků - SŠ zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 a SPŠ, Tachov, Světce 1 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 802/17 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 801/17 Souhlas zřizovatele se stavebními úpravami - Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 800/17 Souhlas s umístěním sídla spolku - Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám. 23 v budově Plzeňského kraje Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 799/17 Souhlas s umístěním sídla spolku „Spolek rodičů a přátel Gymnázia Rokycany" v budově Plzeňského kraje Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 798/17 Souhlas s přijetím daru Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 797/17 Stanovení platu generálnímu řediteli SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 796/17 Slevy v jízdném ve veřejné dopravě poskytované od roku 2018 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 795/17 Nájemní smlouva mezi SÚS PK a MVE Malé Hydčice, s.r.o. na pronájem části pozemku p.č. 142/2 v katastrálním území Malé Hydčice, obec Malý Bor na dobu 10 let Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
příloha č. 1 - Žádost SÚS PK o projednání
příloha č. 2 - KN – informace o pozemku parc.č. 142/2, k.ú. Malé Hydčice
příloha č. 3 -DUR MVE Malé Hydčice – Obnova území mlýna Panuškových Malé Hydčice
příloha č. 4 - Návrh nájemní smlouvy SÚS PK x MVE Malé Hydčice
příloha č. 5 - Situace stavby
ODSH 26. 6. 2017 794/17 Partnerství Plzeňského kraje v projektu „CONNECT2CE - Improved rail connections and smart mobility in Central Europe/ Zlepšení železničního spojení a smart mobility ve Střední Evropě“ Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
příloha č.1 - Základní informace o projektu „CONNECT2CE - Improved rail connections and smart mobility in Central Europe/ Zlepšení železničního spojení a smart mobility ve Střední Evropě“
příloha č.2 - Český překlad Partnerské dohody (Partnership Agreemnent) k projektu „CONNECT2CE“
ODSH 26. 6. 2017 793/17 Schválení projektového záměru „Modernizace a zvýšení dostupnosti IS v prostředí SÚS PK“, předložení žádosti do výzvy č. 28 IROP a schválení realizace, předfinancování a kofinancování projektu. Souhlas s převodem financí z RF do FI SÚS PK Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost Správy a údržby silnic PK o projednání projektového záměru v orgánech kraje a o převod finančních prostředků z RF do FI
Příloha č. 2 – Projektový záměr „Modernizace a zvýšení dostupnosti informačního systému SÚS PK“
ODSH 26. 6. 2017 792/17 Schválení odesílání zálohových plateb za zajištění základní dopravní obslužnosti určených zaniklé společnosti PROBO BUS, a.s. nástupnické společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o. Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
Notářský zápis NZ 222/2017; N 203/2017 ze dne 29.5.2017
Oznámení o fůzi ze dne 25.5.2017
ODSH 26. 6. 2017 791/17 Změna zveřejněného oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním za účelem splnění podmínek pro čerpání dotací z OPD Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 790/17 Realizace přestupního uzlu Klatovy, železniční stanice Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 789/17 Uložení smluvní pokuty dopravci České dráhy, a.s. na základě Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě – I. čtvrtletí 2017 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 788/17 Darování finanční částky Plzeňskému kraji na rozšíření provozu spojů 2 a 3 linky 460190 o zajížďku do zastávky Heřmanova Huť dle požadavku obce Heřmanova Huť a DIOSS Nýřany, a.s. Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
návrh darovací smlouvy PK x DIOSS Nýřany, a.s.
ODSH 26. 6. 2017 787/17 Darování části silnice II/184 městysu Všeruby Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
návrh smlouvy darovací PK x Všeruby
návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací PK x Všeruby
Žádost SÚS PK o vyřazení části stavby silnice
ODSH 26. 6. 2017 786/17 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 785/17 Zařazení stavebních akcí do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy v PK Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 6. 2017 784/17 Zařazení projektových dokumentací do seznamu PD ke stavbám na silnicích II. a III. třídy v Plzeňském kraji Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 26. 6. 2017 783/17 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OKP 26. 6. 2017 782/17 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 5093/16 ze dne 22.08.2016 - aktualizace projektového záměru k přeshraničnímu projektu „Jak šel čas na česko-bavorské hranici. Stálá expozice historie regionu okresu Tachov v Muzeu Českého lesa v Tachově“ Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 26. 6. 2017 781/17 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017 - poskytnutí dotací Sladká Pavla, JUDr. Baxa Martin Zobrazit
Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schválené dotace RPK
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
Příloha č. 4 - Neposkytnuté dotace - neschválené dotace RPK
OKP 26. 6. 2017 780/17 Návratná finanční výpomoc - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
Příloha č. 4: Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem
OKP 26. 6. 2017 779/17 Projekt „Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách" Muzea Šumavy Sušice, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 26. 6. 2017 778/17 Souhlas zřizovatele s podáním 2 žádostí o finanční podporu projektů Galerie Klatovy / Klenová, příspěvkové organizace, připravovaných k realizaci v roce 2018 Valenta Zdeněk, Bc. Baxa Martin Zobrazit
OKP 26. 6. 2017 777/17 Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Západočeským muzeem v Plzni, p. o., a statutárním městem Plzeň Kuželka Josef, Ing. Baxa Martin Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 776/17 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 775/17 Personální záležitosti - Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 774/17 Projekt plánování sociálních služeb VZ- Analýza Vacátko Michal, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 773/17 Individuální finanční dotace Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 772/17 Informování o změně úhrady za stravování v organizaci Dům sociální péče Kralovice příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 771/17 Žádost o poskytnutí účelově určené finanční dotace dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; analýza nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 770/17 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace – předfinancování projektu Transformace CSS Stod - III. etapa (číslo investice 1034) Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Pravidla
OSV 26. 6. 2017 769/17 Souhlas s přijetím účelově určených finančních darů – Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 768/17 Souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru – Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 26. 6. 2017 767/17 Souhlas s přijetím daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 26. 6. 2017 766/17 Změna usnesení RPK č. 5187/16 ze dne 26. 09. 2016 - Schválení projektového záměru k projektu „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje“, způsobu jeho financování a předložení projektové žádosti do 27. výzvy IROP Gutwald Roman Grüner Ivo Zobrazit
OIT 26. 6. 2017 765/17 Vyřazení majetku OIT Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 26. 6. 2017 764/17 Výsledek zjednodušeného podlimitního řízení k zadání podlimitní VZ „Dodávka serverů pro Plzeňský kraj" Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 26. 6. 2017 763/17 Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy DMVS PK se SITMP Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 26. 6. 2017 762/17 Schválení přípravy záměru projektu Zvýšení bezpečnosti provozu informačních systémů Plzeňského kraje Pečenková Eliška, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Projektový záměr projektu Zvýšení bezpečnosti provozu informačních systémů Plzeňského kraje
OKŘ 26. 6. 2017 761/17 Uzavření smlouvy o dílo na vytvoření „Studie proveditelnosti – Projekt pilotní instalace aktivních traumabodů Brdy“ Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 760/17 Pověření vedoucího odboru investic a majetku Krajského úřadu Plzeňského kraje k zastupování Plzeňského kraje v rámci správních řízení souvisejících s majetkem Plzeňského kraje Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 759/17 Schválení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Demolice pavilonu C“ - objekt C v areálu Domova klidného stáří v Žinkovech Bouřa Michal, JUDr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 758/17 Pozemkové úpravy – SÚSPK, středisko Tachov, k. ú. Brod u Stříbra; středisko Plzeň-sever, k. ú. Bílov v Čechách, včetně části k. ú. Vysoká Libyně; středisko Domažlice, k. ú. Bořice u Domažlic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 757/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Všeruby, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všeruby u Plzně Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 756/17 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Radnice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Radnice u Rokycan Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 755/17 Směna nemovitostí v k. ú. Přimda a k. ú. Velké Dvorce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Jan Zatloukal Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 754/17 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Štěnovice, Chocenice, Vstiš, Horní Lukavice, Střížovice u Plzně, Chocenický Újezd, Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, střed. Plzeň-jih, Domažlice x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 753/17 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Všeruby Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 752/17 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Bezděkov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 751/17 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zruč – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever x obec Zruč - Senec Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 750/17 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Blatnice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 749/17 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Draženov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Draženov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 748/17 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Trpísty - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Trpísty Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 747/17 Výkup ideálního spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Mýto v Čechách – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Ivana Stojčevová Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 746/17 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/8 z celku na pozemcích v k. ú. Doubravka – Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 x fyzické osoby Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 745/17 Výkup pozemků v k. ú. Štichov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Marie Pilná Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 744/17 Výkup pozemků v k. ú. Losiná u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Jan Rous, Miluše Šilhánková Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 743/17 Výkup pozemku v k. ú. Všepadly - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Anna Beránková, Marie Haisová, Radek Hais Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 742/17 Výkup pozemku v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Jiří Ludín Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 741/17 Výkup pozemku v k. ú. Krchleby u Staňkova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Miroslava Polanská Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 740/17 Výkup pozemku v k. ú. Pláně na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x manž. Bohumil a Věra Pulkertovi Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 739/17 Výkup pozemku v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Vendula Budínová Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 738/17 Prodej nemovitostí v k. ú. Přívozec formou výběrového řízení obálkovou metodou Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 737/17 Prodej pozemků v k. ú. Čížkov u Blovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Jaroslava Bláhová Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 736/17 Prodej pozemků v k. ú. Dolany u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Alena Brejchová Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 26. 6. 2017 735/17 Prodej pozemku v k. ú. Žákava – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Roman Štěpán Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 734/17 Rozpočtové opatření č. 106 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 733/17 Rozpočtové opatření č. 105 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - „Studie proveditelnosti - Projekt pilotní instalace aktivních traumabodů Brdy“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 732/17 Rozpočtové opatření č. 104 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 731/17 Rozpočtové opatření č. 103 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé KŘE, Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 730/17 Rozpočtové opatření č. 102 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Školství, přesun z oblasti Vnitřní správa - KŘE do oblasti Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Školství a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 729/17 Rozpočtové opatření č. 101 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 728/17 Rozpočtové opatření č. 100 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 727/17 Rozpočtové opatření č. 99 – navýšení výdajů v oblasti Zdravotnictví z prostředků uložených v Rezervním fondu PK, změna závazného ukazatele u organizace Dětský domov Trnová, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 726/17 Rozpočtové opatření č. 98 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, navýšení výdajů v oblasti Kultura a cestovní ruch z prostředků uložených v Rezervním fondu PK a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 725/17 Rozpočtové opatření č. 97 – navýšení výdajů v oblasti Doprava z prostředků uložených v Rezervním fondu PK, změna závazného ukazatele u organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 724/17 Rozpočtové opatření č. 96 - přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 723/17 Rozpočtové opatření č. 95 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Školství Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 722/17 Rozpočtové opatření č. 94 – navýšení výdajů v oblasti Majetek z prostředků uložených v Rezervním fondu PK, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 721/17 Rozpočtové opatření č. 93 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - neinvestiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 720/17 Rozpočtové opatření č. 92 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Letní barokní festival Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 719/17 Rozpočtové opatření č. 91 - přesun v rámci oblasti Ostatní financování, navýšení závazného ukazatele u příspěvkové organizace Plzeňského kraje Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 718/17 Rozpočtové opatření č. 90 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - program Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2017 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 717/17 Rozpočtové opatření č. 89 - dotace MF - UZ 98335 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 716/17 Rozpočtové opatření č. 88 - Finanční vypořádání prostředků z předchozích let Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 715/17 Rozpočtové opatření č. 87 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u ZZS PK, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 714/17 Rozpočtové opatření č. 86 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 713/17 Rozpočtové opatření č. 85 - dotace MK - UZ 34019, 34053, 34070 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 712/17 Rozpočtové opatření č. 84 - dotace z OP ŽP - Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostech Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 711/17 Rozpočtové opatření č. 83 - dotace MF - UZ 98297 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 710/17 Rozpočtové opatření č. 82 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2017 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za startovné a finančního daru na akci Půlmaraton Plzeňského kraje 2017 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 709/17 Rozpočtové opatření č. 81 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 708/17 Rozpočtové opatření č. 80 - dotace MV - UZ 14032 - projekty z programu Prevence kriminality na místní úrovni Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 707/17 Rozpočtové opatření č. 79 - dotace MŠMT - UZ 33339 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 706/17 Rozpočtová pravidla Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 705/17 Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 6. 2017 704/17 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2017 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 703/17 Záměr zřízení Sportovního centra Vysoká Plzeň Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
PRÁV 26. 6. 2017 702/17 Stanovení platu řediteli Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 26. 6. 2017 701/17 Jmenování členů Komise pro sport RPK Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 6. 2017 700/17 Uzavření smluv o poskytnutí vysílacího času a výrobě programového obsahu Stará Šárka, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 699/17 Memorandum o spolupráci v oblasti společných zájmů Západočeské univerzity v Plzni a Plzeňského kraje Macháčková Jiřina Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 26. 6. 2017 698/17 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 6. 2017 697/17 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 6. 2017 696/17 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově - investiční projekty 2017 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 6. 2017 695/17 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora vícedenních táborů pro děti a mládež 2017 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 26. 6. 2017 694/17 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2017 Radová Jindra, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 19. 6. 2017 693/17 Dovolení členů orgánů společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., po změně zakladatelské listiny Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 19. 6. 2017 692/17 Dovolení členů orgánů společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., po změně zakladatelské listiny Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 19. 6. 2017 691/17 Dovolení členů orgánů společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., po změně stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 19. 6. 2017 690/17 Dovolení členů orgánů společnosti Klatovská nemocnice, a.s., po změně stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 19. 6. 2017 689/17 Dovolení členů orgánů společnosti Domažlická nemocnice, a.s., po změně stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 19. 6. 2017 688/17 Dovolení členů orgánů společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dříve Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.) po změně stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 12. 6. 2017 687/17 Objednávka vypracování odborného vyjádření k posouzení obvyklé ceny jednotkového nájemného vyplaceného za nájem 11 nemovitostí v letech 2013 – 2015 společností ČSAD autobusy Plzeň a.s. v souvislosti s provozováním veř.link. dopravy v rámci plnění ZVS Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OZDR 12. 6. 2017 686/17 Změna zakladatelské listiny společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 12. 6. 2017 685/17 Změna zakladatelské listiny společnosti Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 12. 6. 2017 684/17 Změna stanov společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 12. 6. 2017 683/17 Změna stanov společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 12. 6. 2017 682/17 Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 12. 6. 2017 681/17 Změna stanov společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 12. 6. 2017 680/17 Změna stanov společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 12. 6. 2017 679/17 Změna počtu uvolněných předsedů výborů ZPK Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 12. 6. 2017 678/17 Zadání veřejné zakázky „Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019" Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OIM 29. 5. 2017 677/17 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Rokycany, včetně schválení případného následného vyvlastnění pozemků, zrušení usnesení RPK č. 589/17 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OSV 29. 5. 2017 676/17 Personální záležitosti – Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
ODSH 29. 5. 2017 675/17 Předložení žádostí o podporu a zařazení 2 silničních staveb (projektů) do 70. výzvy programu IROP, prioritní osy 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“), specifický cíl 1.1 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
informace o projektu „Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany“
informace o projektu „Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek“
OKHE 22. 5. 2017 674/17 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 5. 2017 673/17 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2017" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 22. 5. 2017 672/17 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK, přísp.organizací a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2017 Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »