Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 25. 3. 2024 4864/24 Rozpočtové opatření č. 75 - navýšení výdajů v oblasti Sociální věci - 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
KCPK 25. 3. 2024 4863/24 „Městské lázně – bourací práce ve dvoře“ - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06. 12. 2023 Voříšek Miroslav, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4862/24 Schválení projektového záměru a jeho předložení do výzvy ModF – RES+ č. 4/2024 Ministerstva životního prostředí Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OKDS 25. 3. 2024 4861/24 IZ - Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2023 Bláhová Michaela Szabó Štěpánka Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4860/24 Destinační společnost Český les, z. s., informativní zpráva a členské příspěvky Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4859/24 Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4858/24 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí dotací Růžková Klára, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4857/24 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí dotací Čechová Kateřina, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4856/24 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2024 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4855/24 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4854/24 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4853/24 Souhlas zřizovatele s pořízením movitého majetku – Západočeská galerie v Plzni, p. o. Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4852/24 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2024 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4851/24 Memorandum o vzájemné spolupráci při vytvoření produktu cestovního ruchu s názvem „Místa života a tvorby Bedřicha Smetany“ Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 25. 3. 2024 4850/24 Souhlas poskytovatele dotace Čechová Kateřina, Ing. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4849/24 Platové náležitosti ředitelů Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4848/24 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů - Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o. Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4847/24 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4846/24 Změna mezních termínů vrácení návratné finanční výpomoci (NFV) projektů příspěvkových organizací Plzeňského kraje Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4845/24 Schválení projektového záměru a jeho předložení do 88. výzvy Integrovaného operačního programu 2021 – 2027 Domu dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4844/24 Souhlas s žádostí subjektu Tělovýchovná jednota Holýšov s převodem vlastnického práva k pozemku a nemovité stavbě občanského vybavení městu Holýšov Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4843/24 Souhlas s poskytnutím účelové dotace a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4842/24 Souhlas s umístěním sídla spolku „Společnost přátel plzeňské konzervatoře, z. s." při Konzervatoři, Plzeň, Kopeckého sady 10 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4841/24 Souhlas s přijetím daru Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4840/24 Dodatek ke zřizovací listině Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4839/24 Poskytnutí individuální účelové dotace Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4838/24 Poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4837/24 Poskytnutí investičních dotací/příspěvků z programu/titulu „Školní sportoviště 2024 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4836/24 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2024” Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4835/24 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4834/24 Jmenování na dobu určitou na vedoucí pracovní místo ředitele Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4833/24 Konkursní řízení na obsazení funkcí ředitelů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem – vyhlášení konkursů Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 25. 3. 2024 4832/24 Vstup Plzeňského kraje jako zakladatele do Techmania Science Center o.p.s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OBKŘ 25. 3. 2024 4831/24 Koncepce požární ochrany Plzeňského kraje Kraus Ivan, Ing. Szabó Štěpánka Zobrazit
OKŘE 25. 3. 2024 4830/24 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Szabó Štěpánka Zobrazit
OZDR 25. 3. 2024 4829/24 Zapojení Plzeňského kraje do 12. ročníku Plzeňského poháru záchranářů Čechová Lenka, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 25. 3. 2024 4828/24 Vyhlášení veřejné zakázky „Zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost na území města Tachov pro období 1. 7. 2024 - 31. 12. 2026“ Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 25. 3. 2024 4827/24 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2024, o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku na zajištění záložního mobilního pracoviště zdravotnického operačního střediska, svolávacího systému a systému pro first respondery Mašková Magda, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4826/24 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4825/24 Poskytnutí návratné finanční výpomoci ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4824/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Spolek Ametyst a poskytnutí finančního příspěvku žadateli Dům dětí a mládeže Horažďovice na podporu seminářů pro učitele v oblasti moderních výukových metod Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4823/24 Poskytnutí individuální dotace Dobrovolnému ekologickému spolku-ochrana ptactva na podporu celkové rekonstrukce, modernizace a rozšíření Záchranné stanice živočichů Plzeň Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4822/24 Poskytnutí individuálních dotací na podporu vydání časopisů Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4821/24 Poskytnutí individuálních dotací záchranným stanicím na podporu provozu záchranných stanic Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4820/24 Schválení realizace projektu Zdravá krajina Plzeňského kraje Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4819/24 Uzavření dodatku č. 3 k Dohodě o spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. Hrušková Kateřina, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4818/24 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2024) Novák Karel, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rastrové veřejnoprávní smlouvy RPK
OŽP 25. 3. 2024 4817/24 Poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Stříbro na podporu organizace oblastního kola soutěže mladých včelařů Zlatá včela Stuchlíková Alena Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4816/24 Stanovení finanční částky pro spoluúčast Plzeňského kraje na projektu „Ochrana sýčka obecného (Athene noctua) v česko-bavorském pohraničí" Bůžková Renáta, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4815/24 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 17 zpracovaná v roce 2023 Rataj Jakub, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 25. 3. 2024 4814/24 Vyhlášení dotačního programu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2024 Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace, příspěvku
ODSH 25. 3. 2024 4813/24 Uložení smluvních pokut dopravci ARRIVA vlaky s.r.o. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě – linka P1 JIH Horažďovice předměstí – Plzeň – Pňovany, za 12/2023 až 1/2024 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 3. 2024 4812/24 Uložení smluvní pokuty dopravci GW Train Regio a.s. na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na linku R25 Plzeň – Most (na části trati č. 160 v územní působnosti Plzeňského kraje) za rok 2023 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 3. 2024 4811/24 Uložení smluvních pokut dopravci ČD, a.s. na základě Smlouvy o veř.službách v přepravě cestujících ve veř. drážní os. dopravě na tratích č. 190 Plzeň-ČB a č. 170 Plzeň–Cheb na částech těchto tratí v úz. půs. PK (P1J) poruš. smluv. povinností za 1-5/23 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 3. 2024 4810/24 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na lince P2 Klatovy – Beroun, za 6-12/2023 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 3. 2024 4809/24 Zařazení stavebních akcí z úspor do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2024 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 3. 2024 4808/24 Dodatek č. 49 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 3. 2024 4807/24 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2024 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 3. 2024 4806/24 Uzavření smlouvy pro zajištění komplexní služby na nabíjení Plzeňské karty a IN karty prostřednictvím bankomatů na území Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 25. 3. 2024 4805/24 Právní a ekonomické poradenství při administrovaném nabídkovém řízení na výběr dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě na lince P3 (Plzeň – Domažlice) Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4804/24 Klatovská nemocnice a..s.- nové dialyzační středisko - uzavření Dodatku č. 5, Smlouvy o dílo Lucák Radek Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4803/24 Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo Lucák Radek Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4802/24 Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice - k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna, k. ú. Chocomyšl a středisko Plzeň-jih - k. ú. Záluží Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4801/24 Změna účelu využití finančních prostředků – Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice č. 66, 366 01 Blovice, IČO: 49180380 Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4800/24 Změna účelu využití investičních finančních prostředků – Dětský domov Tachov, příspěvková organizace, IČO: 70842558 Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4799/24 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4798/24 Směna nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace x společnost ReBaSIn s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4797/24 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Seč u Blovic a k. ú. Stod – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4796/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zahořany u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4795/24 Bezúplatné nabytí nemovitostí Čechova 26, Plzeň, Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4794/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Stříbro – SÚS PK x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kosíková Eva, Mgr., MBA Záhoř Martin Zobrazit
OIM 25. 3. 2024 4793/24 Prodej pozemku v k. ú. Lomnička u Plas – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x M. S., S. S. Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OSV 25. 3. 2024 4792/24 Platové náležitosti Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 25. 3. 2024 4791/24 Souhlas s přijetím daru Centrem sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Vojáčková Martina, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 25. 3. 2024 4790/24 Vyjádření Plzeňského kraje ve věci zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb – předběžné stanovisko – projekt města Klatovy Král Vladimír, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 25. 3. 2024 4789/24 Finanční dotace - Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2024 Štruncová Michaela Záhoř Martin Zobrazit
OSV 25. 3. 2024 4788/24 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2024 Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 25. 3. 2024 4787/24 Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024 - rozdělení finančních prostředků Kučerová Pavlína, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 25. 3. 2024 4786/24 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 25. 3. 2024 4785/24 Marketingová strategie pro dlouhodobou podporu tématu pěstounství v Plzeňském kraji Holan Richard, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
Nabídka Headz-up, s.r.o., na zpracování marketingové strategie pro dlouhodobou podporu pěstounství
OEK 25. 3. 2024 4784/24 Rozpočtové opatření č. 74 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4783/24 Rozpočtové opatření č. 73 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zastupitelé Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4782/24 Rozpočtové opatření č. 72 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4781/24 Rozpočtové opatření č. 71 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4780/24 Rozpočtové opatření č. 70 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2024 v rozpočtové oblasti Zastupitelé - přijaté finanční prostředky za prodané vstupenky na 19. reprezentační ples PK Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4779/24 Rozpočtové opatření č. 69 - dotace MF - UZ 98045 - Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny Antony Jan, Bc., DiS. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4778/24 Rozpočtové opatření č. 68 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - navýšení prostředků na dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Antony Jan, Bc., DiS. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4777/24 Rozpočtové opatření č. 67 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Vlček Jan, DiS. Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 25. 3. 2024 4776/24 Rozpočtové opatření č. 66 - přesun finančních prostředků z rozpočtových oblastí Ostatní financování a Fondy a programy EU do rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - individuální dotace Antony Jan, Bc., DiS. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4775/24 Rozpočtové opatření č. 65 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele u Centra sociálních služeb Stod, p.o. - projekt Rozšíření komunitních sociálních služeb CSS Stod Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4774/24 Rozpočtové opatření č. 64 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4773/24 Rozpočtové opatření č. 63 - Přesun v rámci rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4772/24 Rozpočtové opatření č. 62 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4771/24 Rozpočtové opatření č. 61 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4770/24 Rozpočtové opatření č. 60 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazných ukazatelů Heřmanová Lada, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4769/24 Rozpočtové opatření č. 59 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Strolený Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 25. 3. 2024 4768/24 Rozpočtové opatření č. 58 – dotace MMR – UZ 17084, UZ 17085, UZ 17518 a UZ 17519 Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4767/24 Rozpočtové opatření č. 57 – dotace MŠMT – UZ 33352 Štěpánková Lucie, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4766/24 Smlouvy o vedení běžných bankovních účtů s Českou spořitelnou a.s. a UniCredit Bank a.s. Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OEK 25. 3. 2024 4765/24 Výběr dodavatele ve veřejné zakázce „Elektronický systém řídicí kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem“ Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OIT 25. 3. 2024 4764/24 Výkon funkce editora dat dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí v Digitální technické mapě kraje pro obce s počtem obyvatel 251-500 /včetně/ a 501-1000 /včetně/ Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 25. 3. 2024 4763/24 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2024 Kolářová Vladimíra, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 25. 3. 2024 4762/24 Zahájení otevřeného zadávacího řízení k nadlimitní VZ Upgrade a rozšíření informačního systému Digitální technická mapa Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OIT 25. 3. 2024 4761/24 Žádost o výdej dat z katastru nemovitostí v elektronické podobě Kolářová Vladimíra, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 25. 3. 2024 4760/24 Poskytnutí individuální dotace - obec Postřekov Baxa Václav, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 25. 3. 2024 4759/24 Soutěž Vesnice roku 2024 Šmejkalová Lenka, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Podmínky soutěže Vesnice roku 2024
ORR 25. 3. 2024 4758/24 Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2023/2024 Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
ORR 25. 3. 2024 4757/24 Poskytnutí individuální dotace spolku Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s. Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
ORR 25. 3. 2024 4756/24 Schválení dotací z dotačního titulu PSOV PK 2024 - Projekty obcí Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
ORR 25. 3. 2024 4755/24 Rozšíření obsahu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 25. 3. 2024 4754/24 Ukončení pořizování Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
OKŘ 25. 3. 2024 4753/24 Rozdělení dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OBKŘ 25. 3. 2024 4752/24 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2023 Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OPL 25. 3. 2024 4751/24 Příprava nového systému workflow pro administraci veřejných zakázek Centrálním nákupem Plzeňského kraje, p. o. Kalousková Eva, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 25. 3. 2024 4750/24 Uzavření smluv a akceptace objednávek se sponzory akce „Půlmaraton Plzeňského kraje 2024“ a poskytnutí cen vítězům Kapicová Helena, DiS. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 25. 3. 2024 4749/24 Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství Evropy/světa v roce 2024" Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 25. 3. 2024 4748/24 Individuální dotace - Autoklub České republiky a Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 25. 3. 2024 4747/24 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 25. 3. 2024 4746/24 Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2024 Mertlová Eva, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
1