Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 12. 4. 2021 548/21 Zrušení nabídkového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko – 2. vyhlášení“ Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 26. 3. 2021 547/21 Muzeum Šumavy Sušice, p.o., pověření k zastupování ředitelky Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OEK 26. 3. 2021 546/21 Rozpočtové opatření č. 56 – navýšení výdajové stránky rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
ODSH 26. 3. 2021 545/21 Výběr dopravce GW Train Regio a. s. ve veřejné zakázce „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad“ – část 1 - Pošumaví Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 544/21 Volba nového člena představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 543/21 Memorandum o spolupráci za účelem podpory a rozvoje RGA – regionální golfové akademie, z.s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 542/21 Schválení projektového záměru k projektu „Rekonstrukce a modernizace výjezdových základen v příhraničí PK" Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 541/21 Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKDS 22. 3. 2021 540/21 IZ - Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2020 Seidenglanzová Klára, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 539/21 Informativní zpráva o naplňování Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 za rok 2020 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 538/21 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 537/21 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020
OKP 22. 3. 2021 536/21 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci Šťáhlavy z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020 Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 22. 3. 2021 535/21 Změna v orgánech ústavu Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z. ú. Matějka Ladislav, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OFPEU 22. 3. 2021 534/21 Prezídium Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OFPEU 22. 3. 2021 533/21 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 532/21 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 531/21 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 530/21 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021 - poskytnutí dotací Čechová Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 22. 3. 2021 529/21 Převod movitého majetku formou daru - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z. s. Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OVVŽÚ 22. 3. 2021 528/21 Předání dlouhodobého hmotného majetku k hospodaření - vozidlo Škoda Octavia Žižková Magdalena Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 22. 3. 2021 527/21 Prodloužení termínu pro plnění usnesení Rady Plzeňského kraje č. 177/20 ze dne 14. 12. 2020 Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 3. 2021 526/21 Smlouva o zpracování osobních údajů při poskytování služby CESNET TCS Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 3. 2021 525/21 Zadání podlimitní veřejné zakázky Rozšíření krajské datové sítě CamelNET - úsek Hrádek - Mirošov Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 3. 2021 524/21 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 1. kolo Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 523/21 Změna kapacit u poskytované sociální služby – Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 522/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 521/21 Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021 Vovolková Andrea, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 520/21 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení finančních prostředků Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 519/21 Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - reforma psychiatrické péče" Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 518/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 – změna rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 517/21 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021 - vyhlášení Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 516/21 Souhlas s přijetím věcného daru Domovem pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 515/21 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 3. 2021 514/21 Individuální dotace OSV 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 513/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/191 Janovice - Nýrsko“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 512/21 Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy, a.s. na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících/ o závazku veřejné služby v drážní dopravě za rok 2020 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 511/21 Pověření k zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na rok 2021 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 510/21 Dodatek č. 36 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 509/21 Darování části silnice II/180 a části silnice III/1807 do majetku města Třemošná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 508/21 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423/520 pro rok 2021 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 3. 2021 507/21 Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 506/21 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. - vyřazení dlouhodobého hmotného movitého majetku Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 505/21 Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje spravovaných Západočeskou galerií v Plzni, příspěvkovou organizací, do Japonska a do Německa Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 504/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové organizace, připravovaný k realizaci v roce 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 503/21 Dodatek č. 17 zřizovací listiny Západočeského muzea v Plzni, p. o Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 502/21 Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Západočeské muzeum v Plzni a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 501/21 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 3. 2021 500/21 Ustanovení hodnotících komisí dotačních programů vyhlášených pro rok 2021 v oblastech kultury a památkové péče Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 499/21 Platové náležitosti ředitelů Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 498/21 Vyřazení movitého majetku bezúplatným převodem - Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 497/21 Vyřazení movitého majetku fyzickou likvidací - Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 496/21 Prodloužení doby pronájmu nebytových prostor – SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 x Knihovna města Plzně, příspěvková organizace Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 495/21 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 494/21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřené v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 493/21 Změna účelovosti použití finančních prostředků Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 492/21 Změna v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 491/21 Souhlas s nájemními smlouvami - Dětský domov, Nepomuk Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 490/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a přijetím nadačních příspěvků - SOU elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 a ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 489/21 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 488/21 Sportovní gymnázium, Plzeň - výuka předmětu v anglickém jazyce Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 487/21 Vznik Waldorfské střední školy v Plzni Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 3. 2021 486/21 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - Dětský domov, Kašperské Hory a Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431, včetně jmenování konkursních komisí Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 485/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 484/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Olešná u Hořovic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 483/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Všehrdy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všehrdy u Kralovic Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 482/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Výrov, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Výrov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 481/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Valcha Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 480/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vejprnice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 479/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Žichovice, Třebýcina, Nezdice na Šumavě, Krotějov, Dolany u Klatov, Malechov, Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 478/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Puclice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Puclice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 477/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Rabí Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 476/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Černošín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Černošín Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 475/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chodová Planá, středisko Tachov x městys Chodová Planá Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 3. 2021 474/21 Výkup ideálních spoluvlastnických podílů pozemků v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 473/21 Rozpočtové opatření č. 55 - dotace Úřadu vlády ČR - UZ 04001 - Podpora koordinátorů romských poradců Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 472/21 Rozpočtové opatření č. 54 - Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 3. 2021 471/21 Rozpočtové opatření č. 53 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 470/21 Rozpočtové opatření č. 52 – přesun finančních prostředků z oblasti Školství, tělovýchova a sport do oblasti Majetek Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 469/21 Rozpočtové opatření č. 51 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 3. 2021 468/21 Rozpočtové opatření č. 50 - dotace MPSV - UZ 13013 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 467/21 Rozpočtové opatření č. 49 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 466/21 Rozpočtové opatření č. 48 - dotace MMR - UZ 17015, 17016 - projekt Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 465/21 Rozpočtové opatření č. 47 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 464/21 Rozpočtové opatření č. 46 - dotace z programu Nová zelená úsporám - ZÁSOBNÍK - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 463/21 Rozpočtové opatření č. 45 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 462/21 Rozpočtové opatření č. 44 - dotace MMR - UZ 17015, 17016, 17968, 17969 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 461/21 Rozpočtové opatření č. 43 – Přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 460/21 Rozpočtové opatření č. 42 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační titul „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“ Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 459/21 Rozpočtové opatření č. 41 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 458/21 Rozpočtové opatření č. 40 - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 457/21 Rozpočtové opatření č. 39 - dotace MZdr ČR - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 456/21 Rozpočtové opatření č. 38 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 455/21 Rozpočtové opatření č. 37 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 3. 2021 454/21 Rozpočtové opatření č. 36 - dotace MMR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968, UZ 17969, navýšení finančního vztahu u Centra sociálních služeb Stod, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 22. 3. 2021 453/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 22. 3. 2021 452/21 Prodloužení termínu realizace projektu Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 3. 2021 451/21 Změna zdroje v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 3. 2021 450/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 3. 2021 449/21 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2021) Polák Stanislav, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněna poskytnout dotaci RPK
OŽP 22. 3. 2021 448/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu zoologických zahrad v roce 2021 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 3. 2021 447/21 Poskytnutí individuální dotace na podporu vydání časopisů „Vítaný host v Plzeňském kraji“ a „Vítaný host na Šumavě a v Českém lese“ a časopisu „Český les: příroda a historie“ v roce 2021 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 3. 2021 446/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2021 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 3. 2021 445/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 1. část Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 22. 3. 2021 444/21 Vyhlášení Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2021) Plzáková Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora výstavby (2021)
ORR 22. 3. 2021 443/21 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 - rozdělení dotací Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 22. 3. 2021 442/21 Změna člena redakční rady měsíčníku Plzeňský kraj Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 22. 3. 2021 441/21 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 440/21 Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smluv o poskytování SOHZ - Mulačova nemocnice s.r.o. a PRIVAMED a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 439/21 Uzavření smlouvy o výpůjčce IT vybavení pro účely zřízení velkokapacitního očkovacího místa k zajištění očkování proti COVID-19 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 438/21 Souhlas s pořízením movitého majetku - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 437/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 3. 2021 436/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2021" Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 5. 3. 2021 435/21 Volba nového člena představenstva společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 5. 3. 2021 434/21 Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 5. 3. 2021 433/21 Změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 5. 3. 2021 432/21 Odvolání člena představenstva společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OSV 5. 3. 2021 431/21 Personální záležitosti Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OŽP 5. 3. 2021 430/21 Vyhlášení veřejné zakázky „Regionální strategie adaptačních opatření Plzeňského kraje pro zadržení vody v krajině" Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 22. 2. 2021 429/21 Dovolení členů dozorčí rady společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., po změně stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 428/21 Udělení výjimky ze Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Zajištění havarijního stavu mostního objektu Liblínského mostu - mostní objekt ev. č. 232-007“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OVVŽÚ 22. 2. 2021 427/21 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za IV. čtvrtletí 2020 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 22. 2. 2021 426/21 IZ - Zpráva o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje za 4. čtvrtletí roku 2020 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 425/21 IZ - Časový harmonogram zpracování a schvalování Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2020 Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKŘ 22. 2. 2021 424/21 IZ - Zřízení velkokapacitního očkovacího místa k zajištění očkování obyvatelstva kraje vakcínou proti COVID-19 Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 22. 2. 2021 423/21 Ustanovení hodnotících komisí dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2021 Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OFPEU 22. 2. 2021 422/21 Příkazní smlouva mezi Plzeňským krajem a Centrem lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú., pro rok 2021 Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 22. 2. 2021 421/21 Úhrada členského příspěvku na rok 2021 mezinárodní organizaci Institut regionů Evropy Buřičová Petra, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 22. 2. 2021 420/21 Platové náležitosti ředitelky Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OPL 22. 2. 2021 419/21 Souhlas s bezplatným užíváním služebního vozidla Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 2. 2021 418/21 Rastrová Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 2. 2021 417/21 Smlouva o centralizovaném zadávání Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 2. 2021 416/21 Žádost o výdej dat z katastru nemovitostí v elektronické podobě Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 22. 2. 2021 415/21 Změna Pravidel pro žadatele a příjemce dotace a změna členů komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021“ Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 2. 2021 414/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 2. 2021 413/21 Individuální dotace OSV 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 412/21 Změna usnesení RPK č. 5391/20 ze dne 19.10.2020 v části uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě - dotace od města Rokycany na provoz linky 475211 pro zajištění dopravní obslužnosti na období od 14.06.2020 do 12.12.2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 411/21 Uzavření dodatků pro rok 2021 k příkazním smlouvám se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 410/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora – III. část“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 409/21 Návratná finanční výpomoc – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. – projekt „Most ev.č. 201-025 u Podšibenského mlýna“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 408/21 Bezúplatné nabytí dělícího ostrůvku, rozšíření silnice III/2032 a odtokových vpustí do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 407/21 Zařazení provozu mezinárodní autobusové linky Klatovy-Hamry-Nýrsko-Lam-Drachselsried-Bodenmais a spojů zjišťovaných dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. do systému dopravní obslužnosti – úkony směřující k uzavření nové smlouvy Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 406/21 Zařazení akce z prostředků SFDI do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK v PK a uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a PK o poskytnutí fin. prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 405/21 Zařazení akcí ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy do seznamu akcí na silnicích II. a III. třídy a VPÚK (cyklostezkách) v PK a poskytnutí finančních prostředků FD PK organizaci SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 404/21 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2021" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 2. 2021 403/21 Udělení souhlasu se zajištěním dopravní obslužnosti regionální železniční dopravou Karlovarským krajem v územním obvodu Plzeňského kraje v roce 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 2. 2021 402/21 Souhlas zřizovatele se změnou závazného ukazatele příspěvku Muzea Českého lesa v Tachově, příspěvkové organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 2. 2021 401/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 5 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2021 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 400/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4505/20 ze dne 24. února 2020 – aktualizace projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 399/21 Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a specializačního příplatku pedagogického pracovníka, odměn ředitelům škol a školských zařízení, které zřizuje Plzeňský kraj Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 398/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci k projektu Bezbariérový přístup objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1
OŠMS 22. 2. 2021 397/21 Připravované projekty do výzev Národní sportovní agentury Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 396/21 Souhlas s pořízením movitého majetku - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 395/21 Souhlas s podáním žádosti o podporu projektu a s realizací projektu „Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor Agropodnikání a učební obor Zemědělec-farmář v rámci dotačního programu 129 710 Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 394/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 393/21 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 392/21 Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 22. 2. 2021 391/21 Vyhlášení dotačního programu/titulu MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2021 a ustanovení hodnoticí komise tohoto programu/titulu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 – Pravidla programu „MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2021“
OIM 22. 2. 2021 390/21 Souhlas s realizací stavebních prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 389/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 388/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Domažlickou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 387/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 386/21 Směna pozemků v k. ú. Vílov, v k. ú. Švihov u Klatov a v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x J. B. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 385/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 384/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Doubravka a v k. ú. Křimice, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Křimice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 383/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, Ejpovice, Rokycany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Rokycany x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 382/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 381/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kozojedy u Kralovic - Domov sociálních služeb Liblín x obec Kozojedy Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 380/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotíkov, středisko Plzeň - sever x obec Chotíkov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 379/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kout na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 378/21 Výkup pozemků v k. ú. Líšná u Zbiroha a k. ú. Ostrovec u Terešova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x J. C.- M. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 377/21 Výkup pozemku v k. ú. Chlístov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x V. B., M. P. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 376/21 Výkup pozemku v k. ú. Uhliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x I. M. Ž. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 375/21 Výkup pozemku v k. ú. Vílov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Podhoran Černíkov a. s. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 2. 2021 374/21 Prodej pozemků v k. ú. Zelená Lhota – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. K. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 373/21 Rozpočtové opatření č. 35 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 372/21 Rozpočtové opatření č. 34 - dotace MMR - UZ 17968, 17969 - projekt Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 371/21 Rozpočtové opatření č. 33 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy, navýšení závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 370/21 Rozpočtové opatření č. 32 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 2. 2021 369/21 Rozpočtové opatření č. 31 - navýšení výdajů v oblasti Majetek Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 368/21 Rozpočtové opatření č. 30 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 367/21 Rozpočtové opatření č. 29 - Finanční vypořádání za rok 2020 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 366/21 Rozpočtové opatření č. 28 - Finanční vypořádání za rok 2020 - rozpočtová oblast Ostatní financování Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 365/21 Rozpočtové opatření č. 27 - přesun z oblasti Regionální rozvoj do oblasti Fondy a programy EU Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 364/21 Rozpočtové opatření č. 26 - dotace MZdr ČR - UZ 35024 Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 363/21 Rozpočtové opatření č. 25 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad Antony Jan, Bc., DiS. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 362/21 Rozpočtové opatření č. 24 - přesun z oblasti Zdravotnictví do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 22. 2. 2021 361/21 Rozpočtové opatření č. 23 – dotace MŠMT – UZ 33155, UZ 33354 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 360/21 Rozpočtové opatření č. 22 - dotace MMR - UZ 17968, 17969 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 359/21 Rozpočtové opatření č. 21 – navýšení výdajů o finanční prostředky z Globálních grantů OP KV Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 2. 2021 358/21 Rozpočtové opatření č. 20 - dotace MPSV - UZ 13305, navýšení finančních vztahů u příspěvkových organizací Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »