Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ORR 2. 12. 2019 4200/19 Poskytnutí individuálních dotací Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 2. 12. 2019 4199/19 Rozpočtové opatření č. 239 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - poskytnutí individuálních dotací Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 2. 12. 2019 4198/19 Poskytnutí individuální dotace žadateli město Sušice Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 2. 12. 2019 4197/19 Změna stanov společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - snížení počtu členů dozorčí rady Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 2. 12. 2019 4196/19 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 2. 12. 2019 4195/19 Výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Dětského domova, Nepomuk Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 2. 12. 2019 4194/19 Dotace na kompletní obnovu pomníku obětem 2. sv. války v Chotíkově a osazení chybějící pamětní desky - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 2. 12. 2019 4193/19 Poskytnutí dotace Plzeňské filharmonii, obecně prospěšné společnosti Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKŘE 18. 11. 2019 4192/19 IZ - Zpráva o plnění usnesení RPK za 3. čtvrtletí r. 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Leščinský Jiří Zobrazit
ORR 18. 11. 2019 4191/19 IZ - Program rozvoje Plzeňského kraje 2021+ Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OZDR 18. 11. 2019 4190/19 Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 11. 2019 4189/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019" Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 11. 2019 4188/19 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - souhlas s uzavřením smluv Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 11. 2019 4187/19 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2020 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 11. 2019 4186/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - souhlas s peněžitým vkladem Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 11. 2019 4185/19 Souhlas s poskytováním plnění ve prospěch zaměstnance společnosti Domažlická nemocnice, a.s., který je osobou blízkou členovi statutárního orgánu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 18. 11. 2019 4184/19 Určení auditora nemocnic založených Plzeňským krajem a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., pro audit řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2019, 2020, 2021, 2022 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OKŘE 18. 11. 2019 4183/19 Počet zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje v r. 2019 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Leščinský Jiří Zobrazit
OKŘE 18. 11. 2019 4182/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 18. 11. 2019 4181/19 Účast Plzeňského kraje na zahraničních veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v termínu 01.01. – 30.06.2020 Plecitá Ivana Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4180/19 Stanovení odměny Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4179/19 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1212/19 ze dne 9. září 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4178/19 Posunutí termínů vrácení návratné finanční výpomoci - změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1694/18, č. 2218/18, č. 2512/18 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4177/19 Vyřazení dlouhodobého movitého majetku likvidací – Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4176/19 Vyřazení movitého majetku likvidací – Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 – ŠKODA Fabia Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4175/19 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekt Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020), výzva č. 100 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4174/19 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4173/19 Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic – Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4172/19 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4171/19 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4170/19 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4169/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4168/19 Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4167/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4166/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4165/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1022/19 ze dne 11. 02. 2019 (uzavření a podpis smluv se statutárním městem Plzeň o nabytí místní komunikace) Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4164/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1093/19 ze dne 08.04.2019 (schválení darování části silnice II/605 a uzavření a podpis smluv se statutárním městem Plzeň) Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4163/19 Změna usnesení RPK č. 3377/19 ze dne 29.04.2019 spočívající ve změně bodu 2. přílohy č. 1 – změna akce z Fondu dopravy Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4162/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3822/19 ze dne 26.08.2019 „Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti (ZDO) území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2018 - Uzavření dodatků, dodatečného vyrovnání“ Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4161/19 Veřejná zakázka „Rozvoj IDP (3. etapa) – Provozování odbavovacích systémů v Plzeňském kraji“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4160/19 Realizace projektu „Krajský tarif" (dílčího projektu „Busy 2020") a stanovení parametrů tarifu IDP pro zavedení integrace jednotlivého jízdného IDP s platností od 01.07.2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4159/19 Uložení sml. pokuty dopravci České dráhy, a.s., na zákl. Smlouvy o závazku veř. služby v drážní dopravě a Smlouvy o veř. službách v přepravě cestujících ve veř. drážní osobní dopr. na tratích č. 190 Plzeň–České Budějovice a č.170 Plzeň-Cheb_2.Q 2019 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4158/19 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4157/19 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2020 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4156/19 Poskytnutí finančních prostředků Fondu dopravy PK organizaci SÚS PK na realizaci stavebních úprav spočívajících v odstranění nebezpečných míst na komunikacích Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4155/19 Souhlas s přenecháním majetku, který bude pořízen z účelové dotace na základě Dotační smlouvy č. 40242019 příjemcem Správa železniční dopravní cesty s.o. Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4154/19 Souhlas s poskytnutím návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4153/19 Pořízení strojní investice z fondu investic SÚS PK a převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4152/19 Pořízení strojních a IT investic a realizace stavebních akcí SÚS PK z fondu investic organizace pro rok 2020 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4151/19 Žádost o prodloužení termínu vrácení fin. prostředků na projekt „Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4150/19 Žádost obce Žihle o poskytnutí účelové dotace na pokrytí části nezpůsobilých výdajů akce Přestupní uzel Žihle - železniční stanice Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4149/19 Žádost města Nýrsko o poskytnutí účelové dotace na pokrytí části výdajů spojených s pořízením pozemků potřebných pro výhledovou realizaci akce Přestupní uzel u železniční stanice, Nýrsko Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 11. 2019 4148/19 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na vybudování druhé etapy projektu Cykloresort Radnicko Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 18. 11. 2019 4147/19 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2019 Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 11. 2019 4146/19 Dodatek zřizovací listiny Západočeského muzea v Plzni, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 11. 2019 4145/19 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2020 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 11. 2019 4144/19 Dotace na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a vytvoření její kopie v Kolinci - Mlázovech - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 11. 2019 4143/19 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 18. 11. 2019 4142/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 26 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4141/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4140/19 Stanovení odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4139/19 Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Plzeňského kraje – zařízení sociálních služeb Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4138/19 Informování o změně úhrad - zařízení sociálních služeb Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4137/19 Vyrovnávací platby na rok 2020 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4136/19 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace – Odlehčovací služby Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4135/19 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2020 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4134/19 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4133/19 „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2020" - vyhlášení Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4132/19 „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019" - změna vzoru dodatku a vzoru smlouvy Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 18. 11. 2019 4131/19 Individuální dotace odboru sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 18. 11. 2019 4130/19 Ukončení výpůjček koncového zařízení s koncovými lokalitami Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 18. 11. 2019 4129/19 Partnerská smlouva s HZS Plzeňského kraje Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 18. 11. 2019 4128/19 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014, 2015 a 2016 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 18. 11. 2019 4127/19 Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s. - poskytnutí dotace Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 18. 11. 2019 4126/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 2. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4125/19 Změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Kosíková Eva, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4124/19 Vyhlášení zadávacího řízení - Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4123/19 Vyhlášení zadávacího řízení - Rokycanská nemocnice a.s. - rekonstrukce, projektová dokumentace Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4122/19 Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce objektu Plzeň, Klatovská 110, Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4121/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4120/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4119/19 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem Rokycanskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4118/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemku v k. ú. Horšovský Týn Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4117/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4116/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever, k. ú. Horní Hradiště; středisko Domažlice, k. ú. Poděvousy Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4115/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Strážov na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Strážov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4114/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotíkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4113/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4112/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Chrást Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4111/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kamenný Újezd Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4110/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice a Rokycany x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4109/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4108/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Tlučná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR - Lesy České republiky, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4107/19 Výkup pozemků v k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně, Kasejovice, Polánka u Kasejovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih x SEPA CREDIT s.r.o., dohoda o narovnání Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
příloha č. 4 – LV č. 200 k.ú. Dobřany
příloha č. 5 – LV č. 1382 k.ú. Kasejovice
příloha č. 6 – LV č. 1161 k.ú. Polánka u Kasejovic
příloha č. 7 – LV č. 552 k.ú. Šlovice u Plzně
OIM 18. 11. 2019 4106/19 Výkup pozemků v k.ú. Křimice, Plzeň, Radčice u Plzně x město Plzeň – městský okruh Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4105/19 Výkup pozemků v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x J. W., D. C., K. C., J. K. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4104/19 Výkup pozemků v k. ú. Strýčkovice a Těšovice u Kolovče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4103/19 Výkup pozemku v k. ú. Hvozd u Manětína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x M. P. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4102/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokašice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x M. J. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4101/19 Prodej pozemků v k. ú. Horní Bříza v k. ú. Ledce u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x Žilovská zemědělská a. s. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4100/19 Prodej pozemku v k. ú. Plískov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x L. K. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4099/19 Prodej pozemku v k. ú. Břasy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x P. R. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4098/19 Prodej pozemku v k. ú. Hradiště u Kasejovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x L. J. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 18. 11. 2019 4097/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Klatovy formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4096/19 Rozpočtové opatření č. 238 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4095/19 Rozpočtové opatření č. 237 - Sociální věci - dotace MPSV - UZ 13013 - CSS Stod, příspěvková organizace - projekt Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4094/19 Rozpočtové opatření č. 236 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - dotace MPSV pro provozovatele ZDVOP - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4093/19 Rozpočtové opatření č. 235 - navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport o zůstatek dotace – projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4092/19 Rozpočtové opatření č. 234 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4091/19 Rozpočtové opatření č. 233 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 11. 2019 4090/19 Rozpočtové opatření č. 232 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4089/19 Rozpočtové opatření č. 231 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4088/19 Rozpočtové opatření č. 230 – Přesun z oblasti Majetek, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 11. 2019 4087/19 Rozpočtové opatření č. 229 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4086/19 Rozpočtové opatření č. 228 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4085/19 Rozpočtové opatření č. 227 - dotace MMR - Plzeňský kraj atraktivní Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4084/19 Rozpočtové opatření č. 226 – dotace MŠMT – UZ 33034, UZ 33063, UZ 33155, UZ 33500 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4083/19 Rozpočtové opatření č. 225 – dotace MPSV – UZ 13014 – OPPMP – projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4082/19 Rozpočtové opatření č. 224 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4081/19 Rozpočtové opatření č. 223 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4080/19 Rozpočtové opatření č. 222 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví, změna závazných ukazatelů – projekt Modernizace informačního systému ZZS PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4079/19 Rozpočtové opatření č. 221 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4078/19 Rozpočtové opatření č. 220 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4077/19 Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2021 a 2022 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4076/19 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 4/2019 pro příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 18. 11. 2019 4075/19 Stanovení odměny ředitelce Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4074/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ – prodloužení termínu město Horní Bříza Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4073/19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ – změna účelu FC Rokycany Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4072/19 Souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací v rámci přípravy návrhu rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2020 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 18. 11. 2019 4071/19 Souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 11. 2019 4070/19 Smlouva o spolupráci Běloušková Ludmila, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 11. 2019 4069/19 Schválení rastrové smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu PK v r. 2020 - oblast Zastupitelé Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 11. 2019 4068/19 Poskytnutí finančního daru za účelem částečného pokrytí výdajů studia na University of Cambridge Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 11. 2019 4067/19 Poskytnutí finančního daru ke zmírnění tíživé situace rodiny Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 18. 11. 2019 4066/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4065/19 Zařazení linky 310970 Rakovník – Čistá – Kralovice do systému dopravní obslužnosti Plzeňského kraje – úkony směřující k uzavření nové smlouvy po skončení stávající Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OVVŽÚ 21. 10. 2019 4064/19 IZ - Nabytí majetku do vlastnictví Plzeňského kraje za III. čtvrtletí 2019 Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 4063/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2019 Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4062/19 Prodloužení termínu plnění usnesení RPK č. 3860/19 ze dne 26. 8. 2019 Sýkora Josef, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4061/19 Výpověď a prominutí sankce za pozdě doložené závěrečné vyúčtování u příjemců v rámci dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4060/19 Podání žádosti Plzeňského kraje o poskytnutí podpory na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech a následné navýšení alokace v dotačním titulu „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4059/19 Obec Vidice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4058/19 Poskytnutí individuální dotace na zahradnické vybavení Ekozahrady Raková Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4057/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti psích útulků v Němčovicích a Borovně Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 21. 10. 2019 4056/19 Poskytnutí individuální dotace na celostátní výstavu chovatelů Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4055/19 Vyřazení movitého majetku (osobní automobil HONDA CR-V) - Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4054/19 Vyřazení movitého majetku (2 ks multifunkční vana, 2 ks server DELL) - Nemocnice Domažlice, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4053/19 Kalmetizace-uzavření a podpis smluv 2020 Šimek Luboš, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4052/19 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli Záchranná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 21. 10. 2019 4051/19 Souhlas s uzavřením dohody o zajištění činnosti výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OVVŽÚ 21. 10. 2019 4050/19 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Popková Anna Leščinský Jiří Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4049/19 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 – poskytnutí dotace náhradníkům Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4048/19 Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4047/19 Stanovení platu Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4046/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení u jiných zřizovatelů Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4045/19 Změny v rejstříku škol a školských zařízení Weberová Alexandra, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4044/19 Uzavření dodatků Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4043/19 Návratná finanční výpomoc (NFV) – projekty Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP 2014-2020), výzva č. 121 a projekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 86. výzva Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 12 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem ZŠ Rokycany
Příloha č. 4 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem SPŠS a SOŠ profesora Švejcara
Příloha č. 8 - Pravidla poskytnutí NFV příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Gym. Sušice
OŠMS 21. 10. 2019 4042/19 Projekt Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025 s názvem „Bezbariérový přístup objektu Střední školy a Základní školy, Oselce“ Střední školy a Základní školy, Oselce Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4041/19 Připravované projekty Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4040/19 Přijetí finančního daru od Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4039/19 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4038/19 Souhlas zřizovatele se zapojením škol zřizovaných Plzeňským krajem do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro SŠ a VOŠ II Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4037/19 Souhlas s bezúplatným převodem dlouhodobého hmotného majetku Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 na Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 a Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 21. 10. 2019 4036/19 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4035/19 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3648/19 ze dne 24.06.2019 v části vyřazení nákladního automobilu LIAZ, nákladního automobilu Škoda 706 MTSP-25 a vysprávkové soupravy prodejem na vyřazení fyzickou likvidací Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4034/19 Převod finančních prostředků z prodeje vyřazeného majetku do fondu investic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4033/19 Projektový manažer pro projekt „Busy 2020" - udělení výjimky z aplikace Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek pro společnost POVED s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4032/19 Žádost o poskytnutí účelové dotace a Smlouva o poskytnutí účelové dotace - finanční příspěvek obcí na dopravní obslužnost Plzeňského kraje, návrh finančních příspěvků pro rok 2020 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4031/19 Žádost obce Velhartice o poskytnutí dotace na pořízení malého autobusu pro školní dopravu dětí Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4030/19 Sjednání pachtu a uzavření pachtovní smlouvy příspěvkovou organizací SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4029/19 Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky uzavřené přímým zadáním s dopravcem ANEXIA BUS s.r.o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4028/19 Uzavření dodatku č. 2/2019 k Příkazní smlouvě č. PS/1/2015 se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4027/19 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.57772018 - Horní Berounka, povodí Klabavy Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4026/19 Uzavření Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 66932018- město Stod Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4025/19 Uzavření dodatku č. 37 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě a uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4024/19 Darování části silnice II/230 a části silnice III/02011 do majetku městyse Žinkovy Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4023/19 Darování silnice III/0279 do majetku městyse Čachrov Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 10. 2019 4022/19 Darování silnice III/0268 do majetku obce Česká Kubice Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4021/19 Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje kandidátům nominovaným za rok 2019 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4020/19 Doplnění zápisu kulturního statku Ochotnické divadlo západních Čech do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4019/19 Dotační program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje" pro rok 2019 – poskytnutí dotace náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4018/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 21. 10. 2019 4017/19 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 4 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2019 - 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 21. 10. 2019 4016/19 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 21. 10. 2019 4015/19 Žádost o podporu na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" Kulhánková Renata, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 21. 10. 2019 4014/19 Projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 21. 10. 2019 4013/19 Přeshraniční projekt „Slavnostní akt k 30. výročí pádu železné opony/Festakt zum 30-jährigem Jubiläum des Falls des Eisernen Vorhangs" Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 21. 10. 2019 4012/19 Dotace na spolufinancování projektu Kraje pro bezpečný internet v roce 2019 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4011/19 Atletický tunel Plzeň - Skvrňany - Podání žádosti o dotaci do případné výzvy Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 21. 10. 2019 4010/19 Výstavba tělocvičny na Gymnáziu Tachov - Podání žádosti o dotaci do Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ vyhlášené MŠMT a schválení realizace, případné předfinancování a kofinancování Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »