Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OZDR 10. 1. 2022 1564/22 Stanovení rámce mzdových podmínek a odměňování ředitelů nemocnic vlastněných Plzeňským krajem Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 10. 1. 2022 1563/22 Změny v orgánech společnosti Stodská nemocnice, a.s. - v návaznosti na změnu stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 10. 1. 2022 1562/22 Změny v orgánech společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - v návaznosti na změnu stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 10. 1. 2022 1561/22 Změny v orgánech společnosti Klatovská nemocnice, a.s. - v návaznosti na změnu stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 10. 1. 2022 1560/22 Změny v orgánech společnosti Domažlická nemocnice, a.s. - v návaznosti na změnu stanov Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 28. 12. 2021 1559/21 Smlouva o zajištění realizace expozice Plzeňského kraje na veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava 2022 Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 28. 12. 2021 1558/21 Schválení rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 Centrálního nákupu Plzeňského kraje, příspěvková organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 28. 12. 2021 1557/21 Schválení rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti sociálních věcí Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 28. 12. 2021 1556/21 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace a Dětský domov, Staňkov - odejmutí a předání dlouhodobého majetku Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 28. 12. 2021 1555/21 Schválení rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 28. 12. 2021 1554/21 Schválení rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 28. 12. 2021 1553/21 Schválení rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti školství, mládeže a sportu Síbalová Petra, Bc. Trylčová Radka Zobrazit
OŠMS 28. 12. 2021 1552/21 Převod finančních prostředků do Rezervního fondu Plzeňského kraje přijatých od organizace Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. v likvidaci, IČO: 27967697 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Trylčová Radka Zobrazit
OŠMS 28. 12. 2021 1551/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Trylčová Radka Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1550/21 Rozpočtové opatření č. 240 - dotace MF - UZ 98038, navýšení příjmové části rozpočtu PK Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1549/21 Rozpočtové opatření č. 239 - Sociální věci - navýšení finančního vztahu u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1548/21 Rozpočtové opatření č. 238 - dotace MV - UZ 14032 - snížení příjmů a výdajů v oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1547/21 Rozpočtové opatření č. 237 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1546/21 Rozpočtové opatření č. 236 – projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji – přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova sport, navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 28. 12. 2021 1545/21 Rozpočtové opatření č. 235 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1544/21 Rozpočtové opatření č. 234 - dotace MZe – UZ 29501 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1543/21 Rozpočtové opatření č. 233 - dotace MZe - UZ 29030 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1542/21 Rozpočtové opatření č. 232 - dotace MMR ČR - UZ 17969, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1541/21 Rozpočtové opatření č. 231 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1540/21 Rozpočtové opatření č. 230 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1539/21 Rozpočtové opatření č. 229 - navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport o zůstatek dotace – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1538/21 Rozpočtové opatření č. 228 – dotace MŠMT – UZ 33155, UZ 33166 a UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 28. 12. 2021 1537/21 Rozpočtové opatření č. 227 – dotace MF ČR – UZ 98502 Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 28. 12. 2021 1536/21 Prodloužení termínů realizace projektů Úterského spolku Bart a TJ Sokol Radnice Ptáčníková Eva Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 28. 12. 2021 1535/21 Prodloužení výzvy k podávání předžádostí u již vyhlášeného dotačního titulu „Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ v rámci budoucího dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 28. 12. 2021 1534/21 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 - vyhlášení dotačního programu Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 28. 12. 2021 1533/21 Schválení rozpočtů na rok 2022 a střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2023 a 2024 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti zdravotnictví Kaprálová Marie Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 28. 12. 2021 1532/21 Smlouva o nájmu nebytových prostor v Galerii Kuns(t)räume v Bavorské Železné Rudě pro prezentační účely Plzeňského kraje Bednářová Jitka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 28. 12. 2021 1531/21 Stanovení oblasti působnosti nové náměstkyni hejtmanky Johanesová Andrea, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 1530/21 „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022“ Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OŠMS 13. 12. 2021 1529/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021 – 2. kolo“ – Nadační fond Basketbal Plzeň Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OSV 13. 12. 2021 1528/21 IZ – Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice“ Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OPL 13. 12. 2021 1527/21 Platové náležitosti Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
ODSH 13. 12. 2021 1526/21 Stanovení platu generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 13. 12. 2021 1525/21 Dohoda o úhradě smluvní pokuty uzavíraná se společností České dráhy, a.s. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 13. 12. 2021 1524/21 Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace - uzavření dodatku Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 13. 12. 2021 1523/21 Vyřazení majetku (drobný dlouhodobý hmotný majetek) - Nemocnice Domažlice, příspěvková organizace Klímová Adéla, Bc., DiS. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 13. 12. 2021 1522/21 Schválení projektu fúze sloučením společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a Klatovská nemocnice, a.s. – valná hromada společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 13. 12. 2021 1521/21 Schválení projektu fúze sloučením společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a Klatovská nemocnice, a.s. – valná hromada společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1520/21 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Západočeská galerie v Plzni, p. o. - převod do investičního fondu organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKHE 6. 12. 2021 1519/21 Vyvěšení vlajky Litevské republiky na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 29. 12. 2021 Kozel Milan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
ODSH 6. 12. 2021 1518/21 IZ - Informace o roční výši odpisů dlouhodobého majetku u organizace SÚS PK, vypočtená z odpisového plánu Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1517/21 IZ - Nepřijetí a vratka investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1516/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů PK (běžné výdaje) - oblast Majetek Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1515/21 Poskytnutí účelové dotace v oblasti cestovního ruchu Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1514/21 Dodatek ke smlouvě o propagaci – Česká centrála cestovního ruchu – Czech Tourism Čech Ondřej, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1513/21 Vyhlášení dotačních programů v oblasti cestovního ruchu pro rok 2022 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OVVŽÚ 6. 12. 2021 1512/21 Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě na poskytování recepčních a strážních služeb Lucáková Helena, JUDr. Leščinský Jiří Zobrazit
OKDS 6. 12. 2021 1511/21 Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2022 Bláhová Michaela Leščinský Jiří Zobrazit
OIT 6. 12. 2021 1510/21 Vyřazení majetku odboru informatiky Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 6. 12. 2021 1509/21 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 6. 12. 2021 1508/21 Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje Vovolková Andrea, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 6. 12. 2021 1507/21 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2022 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022
Příloha č. 2 - Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022
OSV 6. 12. 2021 1506/21 Vyrovnávací platby 2022 - sociální služby; změna Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2022 Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 6. 12. 2021 1505/21 Stanovení odměny generálnímu řediteli SÚS PK Pakandl Dušan, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 12. 2021 1504/21 Uzavření příkazní smlouvy na poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Lukášem Kleinem pro rok 2022 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 12. 2021 1503/21 Vyřazení nepotřebného dlouhodobého hmotného movitého majetku předaného k hospodaření organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, fyzickou likvidací Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 12. 2021 1502/21 Převod finančních prostředků z prodeje vyřazeného majetku do fondu investic Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 12. 2021 1501/21 Uzavření dodatku pro rok 2021 k příkazní smlouvě se společností POVED s. r. o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 12. 2021 1500/21 Zařazení stavebních akcí a projektových dokumentací (PD) do seznamu akcí a PD na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích (cyklostezkách) v PK, realizovaných v roce 2022 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 12. 2021 1499/21 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1498/21 Změna usnesení Rady Plzeňského kraje č. 939/21 ze dne 28.06.2021 - aktualizace projektového záměru k projektu „Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni" Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1497/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace, připravovaný k realizaci v roce 2022 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1496/21 Změna platů ředitelů příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1495/21 Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace – platové náležitosti Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1494/21 Dotace na opravu památníku padlým v 1. a 2. světové válce v Hrádku - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1493/21 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 - oblast Kultura - rastrové smlouvy Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1492/21 Vyhlášení dotačních programů v oblasti památkové péče pro rok 2022 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 6. 12. 2021 1491/21 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2022 a ustanovení hodnotících komisí těchto programů Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1490/21 Odměny výročí Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1489/21 Stanovení platů Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1488/21 Stanovení odměny Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1487/21 Stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení v souvislosti s řešením mimořádné situace při šíření koronaviru SARS-CoV-2 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1486/21 Vyřazení movitého majetku a převod finančních prostředků do investičního fondu - Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141 – traktor kolový Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1485/21 Převod finančních prostředků - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Schimmerová Hana, Mgr., MBA Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1484/21 Převod finančních prostředků - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1483/21 Pověření Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78 k zajištění okresních a krajských kol soutěží a přehlídek Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1482/21 Uložení odvodu příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1481/21 Souhlas se zněním dodatků ke zřizovacím listinám Dětského domova Čtyřlístek, Planá a Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1480/21 Souhlas s přijetím daru Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1479/21 Vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu v roce 2022 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1478/21 Vyhlášení dotačních programů/titulů v oblasti mládeže v roce 2022 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 6. 12. 2021 1477/21 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1476/21 Pojistná smlouva č. 8849003788 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1475/21 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím na dokončení rozpracovaných investičních akcí - převod do investičního fondu organizací Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1474/21 Změna účelu využití finančních prostředků – Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, IČO: 48379794 Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1473/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nevolice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nevolice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1472/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1471/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Strašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Strašice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1470/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x K. V. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 6. 12. 2021 1469/21 Výkup pozemků v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x P. B., L. B. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1468/21 Rozpočtové opatření č. 226 - dotace MPSV pro provozovatele ZDVOP - UZ 13307 - navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1467/21 Rozpočtové opatření č. 225 - přesun v rámci oblasti Sociální věci - navýšení závazného ukazatele u Domu sociální péče Kralovice, příspěvkové organizace Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1466/21 Rozpočtové opatření č. 224 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1465/21 Rozpočtové opatření č. 223 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a změna závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1464/21 Rozpočtové opatření č. 222 – přesun finančních prostředků z oblasti Kultura a cestovní ruch do oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1463/21 Rozpočtové opatření č. 221 – přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1462/21 Rozpočtové opatření č. 220 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1461/21 Rozpočtové opatření č. 219 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1460/21 Rozpočtové opatření č. 218 – Navýšení příjmů a výdajů, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 6. 12. 2021 1459/21 Rozpočtové opatření č. 217 – dotace MŠMT – UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1458/21 Rozpočtové opatření č. 216 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u PO Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1457/21 Rozpočtové opatření č. 215 a uložení odvodu příspěvkovým organizacím PK Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1456/21 Rozpočtové opatření č. 214 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1455/21 Rozpočtové opatření č. 213 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT Šindelářová Radka Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1454/21 Rozpočtové opatření č. 212 - dotace MK - UZ 34021, 34053, 34070, 34502, 34505, 34544 Hrivnáková Zuzana Karpíšek Pavel Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OEK 6. 12. 2021 1453/21 Rozpočtové opatření č. 211 – přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1452/21 Rozpočtové opatření č. 210 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1451/21 Rozpočtové opatření č. 209 – projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji – přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova sport, navýšení závazného ukazatele a finančního vztahu Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1450/21 Změna usnesení RPK č. 868/21 ze dne 28. 6. 2021 – Rozpočtové opatření č. 112 Štěpánková Lucie, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 6. 12. 2021 1449/21 Metodické pokyny zřizovatele pro příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 6. 12. 2021 1448/21 Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu PK - rozpočtová oblast Zastupitelé Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 6. 12. 2021 1447/21 Individuální dotace OKHE 2021 Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 6. 12. 2021 1446/21 Uzavření dodatků a odeslání výpovědí v rámci dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III“ Hájková Lucie, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 6. 12. 2021 1445/21 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 15 zpracovaná v roce 2021 Rataj Jakub, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 6. 12. 2021 1444/21 Poskytnutí individuální dotace na podporu zpracování studie odtokových poměrů pro městys Chodová Planá a uzavření veřejnoprávní smlouvy Pták Martin, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OFPEU 6. 12. 2021 1443/21 Vyhlášení dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji" Přibáň Jan, Ing., MBA Bernard Josef Zobrazit
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji"
OKŘ 6. 12. 2021 1442/21 Nákup a distribuce věcných prostředků k řešení krizové situace Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1441/21 Změny platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví na základě nového nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Kaprálová Marie Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1440/21 Poskytnutí individuální účelové finanční dotace organizaci Křídla andělů, z.ú. Knotková Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1439/21 Odvolání ředitele příspěvkové organizace Nemocnice Domažlice a ukončení jeho pracovního poměru z důvodu zrušení organizace Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1438/21 Schválení uzavření smlouvy o upsání akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1437/21 Odstoupení člena představenstva společnosti Domažlická nemocnice, a.s., a volba nového člena Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1436/21 Zvýšení základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s., nepeněžitým vkladem movitých věcí v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace Nemocnice Domažlice Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1435/21 Změna stanov společnosti Stodská nemocnice, a.s. – v souvislosti s projektem fúze Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1434/21 Změna stanov společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. – v souvislosti s projektem fúze Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 6. 12. 2021 1433/21 Změna stanov společnosti Domažlická nemocnice, a.s. – v souvislosti s projektem fúze Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OIM 29. 11. 2021 1432/21 Výroba tepla a zásobování teplem a elektřinou, revitalizace kotelny v Rokycanské nemocnici, a. s. Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 29. 11. 2021 1431/21 Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2023 a 2024 a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 22. 11. 2021 1430/21 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1429/21 Vytvoření a tisk turistické mapy Plzeňského kraje Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1428/21 Smlouvy s Českou televizí Čech Ondřej, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1427/21 Zapojení Plzeňského kraje do činnosti Czech Convention Bureau formou řádného členství Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1426/21 Dotační program Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021 – změna pravidel programu a rastrové smlouvy Valtrová Irena, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OPL 22. 11. 2021 1425/21 Stanovení odměny ředitelce Centrálního nákupu Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 11. 2021 1424/21 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 8/2020 – Prodloužení termínu realizace projektu Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa Maciarzová Iveta, Bc. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 11. 2021 1423/21 Vyhlášení dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022 Maciarzová Iveta, Bc. Hais Pavel Zobrazit
OIT 22. 11. 2021 1422/21 Vyhlášení dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022 Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OKHE 22. 11. 2021 1421/21 Nové složení Redakční rady webového portálu Plzeňský kraj Zeithaml René, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1420/21 Stanovení odměn - sociální oblast Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1419/21 Platové náležitosti Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1418/21 Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace - informace o aktuální situaci Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1417/21 Změna úhrad za stravu v organizaci Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1416/21 Souhlas s uzavřením smluv o účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2022 Štruncová Michaela Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1415/21 Souhlas k přijetí daru Domovem Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Gersdorfová Zlatuše, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1414/21 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Spolek Ulice Plzeň Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1413/21 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026 Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1412/21 „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022“ - vyhlášení Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1411/21 Změna členů komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2022 Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 22. 11. 2021 1410/21 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, druhé kolo - dofinancování“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1409/21 Zrušení usnesení Rady Plzeňského kraje č. 646/21 ze dne 26.04.2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1408/21 Objednávka na vypracování vyhledávací studie dálkové cyklotrasy č. 12 na území Plzeňského kraje Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1407/21 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 48312019 - Mikroregion Radnicko Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1406/21 Udělení plné moci vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK pro projekt Zvýšení kvality dopravy v Plzeňském kraji – rozvoj systému Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1405/21 Změna sazebníků pro náhrady za umístění inženýrských sítí do tělesa silnice dle směrnice SÚS PK Sm 20 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1404/21 Dodatek č. 38 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1403/21 Uzavření dodatku smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1402/21 Akceptace Objednávky Karlovarského kraje, kterou je vymezen přehled linek a spojů pro jízdní řád 2021/22, které se Karlovarský kraj zavazuje finančně kompenzovat Plzeňskému kraji Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1401/21 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1400/21 Uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje pro vybrané linky s dopravcem PMDP a.s. pro rok 2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1399/21 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů uzavírána mezi SÚS PK, ŘSD ČR a statutárním městem Plzeň při přípravě a realizaci společné stavby „I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1398/21 Uzavření Dodatku č. 1 ke SMLOUVĚ O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1397/21 Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o akceptaci tarifu Dopravce Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1396/21 Schválení aktualizace dokumentu Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňského kraje s platností a účinností od 01. 01. 2022 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1395/21 Objednávka na právní služby Advokátní kanceláře Volopich, Tomšíček & spol., s. r. o. ve věci sporu se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1394/21 Žaloby na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem Ministerstva financí (Z-GROUP BUS a. s., Jiří Zýka) Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1393/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 22. 11. 2021 1392/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2022 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1391/21 Odměny ředitelům příspěvkových organizací Plzeňského kraje v oblasti kultury za rok 2021 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1390/21 Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1389/21 Souhlas zřizovatele s podáním žádostí o poskytnutí podpory 19 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v letech 2022 - 2023 Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1388/21 Posunutí termínu dokončení investiční akce „Zvonohra" - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1387/21 Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech - souhlas s uzavřením smluv o výpůjčce Sladká Pavla, JUDr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1386/21 Souhlas s vyplacením návratné finanční výpomoci – projekt Tradiční lidová kultura regionů Klatovy a Cham VMDHKT Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 22. 11. 2021 1385/21 Souhlas s vyplacením návratné finanční výpomoci – projekt Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu MŠS Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1384/21 Změna usnesení Rady a Zastupitelstva Plzeňského kraje Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1383/21 Ukončení projektu zřízení a provozování turistické atrakce "Plzeňská drezína na trati Plzeň Chlum – Chrást" a pokračování příprav k vybudování cyklostezky na bývalém železničním tělese trati Plzeň Chlum – Chrást Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1382/21 Změna účelu využití finančních prostředků – Dětský domov Nepomuk, příspěvková organizace, IČO: 49180924 Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1381/21 Uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň – umožnění stavebních úprav formou demolice a výstavbou nové budovy Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1380/21 Smlouva o smlouvě budoucí kupní části pozemku v k. ú. Liblín – Domov sociálních služeb Liblín x Liblínský statek, s.r.o. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1379/21 Záměr výstavby nových budov Domova sociálních služeb Liblín, příspěvkové organizace Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1378/21 Schválení výsledků veřejné zakázky „Rokycanská nemocnice a.s. - parkoviště" Dohnal Roman, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1377/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akce realizované nájemcem, Klatovskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1376/21 Souhlas s realizací prací včetně všech souvisejících činností v rámci akcí realizovaných nájemcem, Stodskou nemocnicí, a.s. Dvorská Jana Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1375/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Pařezov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1374/21 Plzeňský kraj - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice x město Sušice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1373/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Měčín, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Měčín Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1372/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kožlany - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hodyně u Dřevce a k. ú. Kožlany Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 22. 11. 2021 1371/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Chanovice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chanovice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »