Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKHE 17. 12. 2018 3441/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Šašek Jan Zobrazit
Příloha č. 1 - Usnesení z 10. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
Příloha č. 2 - Zápis z 10. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
Příloha č. 3 - Usnesení z 11. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
Příloha č. 4 - Zápis z 11. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
OKHE 17. 12. 2018 3440/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Šašek Jan Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 3438/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Ebermann Bohuslav Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OFPEU 17. 12. 2018 3437/ZPK/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Grüner Ivo Zobrazit
Zpráva o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za r. 2018
OIT 17. 12. 2018 3436/ZPK/18 Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace Grüner Ivo Zobrazit
příloha č. 1 - výzva KUPK k vrácení části dotace
příloha č. 2 - žádost města Klatovy o snížení vratky dotace
OKHE 17. 12. 2018 3435/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Látka Jan Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 3434/ZPK/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Votava Václav Zobrazit
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OŠMS 17. 12. 2018 3433/ZPK/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
OKHE 17. 12. 2018 3432/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vanka Petr Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 3431/ZPK/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OKHE 17. 12. 2018 3430/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit
18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 1 zápisu z 20. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 1 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 2 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
OŠMS 17. 12. 2018 3429/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 11. zasedání VPCRSM ze dne 20.9.2018
Příloha č. 2 - Zápis z 12. zasedání VPCRSM ze dne 22.11.2018
OIT 17. 12. 2018 3428/ZPK/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa Grüner Ivo Zobrazit
příloha č. 1 - uzavřená Smlouva č. 2/2016 o poskytnutí účelové dotace městu Klatovy na realizaci projektu "Metropolitní síť - V. etapa"
příloha č. 2 - žádost města Klatovy o dodatečnou změnu objektů v projektu "Metropolitní síť-V.etapa"
OŠMS 17. 12. 2018 3427/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Struček Jiří Zobrazit
Příloha č. 1 - Plán činnosti VPCRSM na rok 2019
Příloha č. 2 - Usnesení VPCRSM ze dne 22.11.2018
OIT 17. 12. 2018 3426/ZPK/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - uzavřená dotační smlouva s městem Přeštice 6/2017
Příloha č. 3 - Usnesení RPK č. 2682/18 ze dne 19.11.2018
Příloha č. 4 - návrh Dodatku č. 1 k dotační smlouvě č. 6/2017
ORR 17. 12. 2018 3425/ZPK/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Ježovy
Příloha č. 2 - žádost obce Rozvadov
Příloha č. 3 - žádost městyse Liblín
Příloha č. 4 - dodatek Ježovy
Příloha č. 5 - dodatek Rozvadov
Příloha č. 6 - dodatek Liblín
ORR 17. 12. 2018 3424/ZPK/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Holoubkov
Příloha č. 2 - žádost obce Újezd
Příloha č. 3 - dodatek Holoubkov
Příloha č. 4 - dodatek Újezd
PRÁV 17. 12. 2018 3423/ZPK/18 Založení ústavu „Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.“ Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Studie proveditelnosti
Příloha č. 2 - Příloha Studie proveditelnosti - rozpočet
Příloha č. 3 - Příloha Studie proveditelnosti - plán cash flow
Příloha č. 4 - Zakládací listina
OKHE 17. 12. 2018 3422/ZPK/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 15. 10. 2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 17. 19. 2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 26. 11. 2018 vč. příloh
OKHE 17. 12. 2018 3421/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 01. 10. 2018
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 19. 11. 2018
OKHE 17. 12. 2018 3419/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 13.09.2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2018 vč. příloh
OKŘE 17. 12. 2018 3418/ZPK/18 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje od 1.1.2019 Bernard Josef Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 3416/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 17. 9. 2018
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 26. 11. 2018
OKHE 17. 12. 2018 3415/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Salvetr Rudolf Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK na rok 2019
OŽP 17. 12. 2018 3414/ZPK/18 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 Trylčová Radka Zobrazit
Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018
OŽP 17. 12. 2018 3413/ZPK/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 3411/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Šobr Jaroslav Zobrazit
Plán činnosti VVVZ na rok 2019
Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 24/18
OZDR 17. 12. 2018 3410/ZPK/18 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společnostmi Domažlická nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Stárková Milena Zobrazit
Příloha č. 1 = dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování SOHZ Domažlickou nemocnicí, a.s.
Příloha č. 2 = příloha č. 1 dodatku č. 1 = příloha č. 1 smlouvy o poskytování SOHZ Domažlickou nemocnicí, a.s. - specifikace zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
Příloha č. 3 = dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování SOHZ Stodskou nemocnicí, a.s.
Příloha č. 4 = příloha č. 1 dodatku č. 1 = příloha č. 1 smlouvy o poskytování SOHZ Stodskou nemocnicí, a.s. - specifikace zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
OIM 17. 12. 2018 3409/ZPK/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - Výkup pozemků, vyvlastnění - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 3408/ZPK/18 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Štekl Václav Zobrazit
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OZDR 17. 12. 2018 3407/ZPK/18 Záměr převzetí zdravotnické dopravní služby poskytované ZZS PK v Domažlicích společností Domažlická nemocnice, a.s., a schválení nepeněžitého vkladu Stárková Milena Zobrazit
Příloha č. 1 – záměr převzetí od Domažlické nemocnice, a.s.
Příloha č. 2 – žádost o vyřazení majetku odejmutím z hospodaření od ZZS PK
Příloha č. 3 – znalecký posudek
OKHE 17. 12. 2018 3406/ZPK/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit
Protokol č. 19/2018 o provedené kontrole činnosti Odboru kancelář hejtmana dne 13. 8. 2018
Protokol č. 20/2018 o provedené kontrole činnosti Finančního výboru ZPK dne 11. 9. 2018
Protokol č. 21/2018 o provedené kontrole činnosti Odboru investic a majetku KÚPK dne 16. 10. 2018
Protokol č. 22/2018 o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK dne 11. 9. 2018
Zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 9. 2018
Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 10. 2018
Zápis z 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 20. 11. 2018
OIM 17. 12. 2018 3405/ZPK/18 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x Z. H. Krejsová Marcela Zobrazit
Fotomapa Plasy
LV č. 1569 k.ú. Plasy
ORR 17. 12. 2018 3404/ZPK/18 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 výroková část
Příloha č. 2 odůvodnění
Příloha č. 3 srovnávací text
Příloha č. 4 Výkres A02 Plochy a koridory nadm. významu
Příloha č. 5 výkres A05 Veřejně prospěšné stavby
Příloha č. 6 výkres B01 Koordinační výkres
Příloha č. 7 výkres B07 koncepce zásobování plynem a el.
Příloha č. 8 výkres B08 Širší vztahy
ODSH 17. 12. 2018 3403/ZPK/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2019 Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 3402/ZPK/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2019 Čížek Pavel Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 3401/ZPK/18 Pojistná smlouva č. 7721111798 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Krejsová Marcela Zobrazit
Všeobecné pojistné podmínky VPP_100_14
Zvláštní pojistné podmínky ZPP_666_14
OIM 17. 12. 2018 3400/ZPK/18 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změna textu nebo termínů pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 3399/ZPK/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 3. sběr žádostí - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
OIM 17. 12. 2018 3398/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kdyně, k. ú. Dobříkov na Šumavě a k. ú. Smržovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 3397/ZPK/18 Výkup pozemku v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Tomáš Soukup Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 3396/ZPK/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Bartošová Ivana Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 16 ke zřizovací listině Dětského domova, Staňkov
Příloha č. 2 - Dodatek č. 21 ke zřizovací listině Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
Příloha č. 3 - Dodatek č. 21 ke zřizovací listině Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56
ODSH 17. 12. 2018 3395/ZPK/18 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – návrh Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem
Příloha č. 2 – návrh Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem
OKP 17. 12. 2018 3394/ZPK/18 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Městu Manětín Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 3393/ZPK/18 Dotace na obnovu zámku v Kanicích - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 3392/ZPK/18 Dotace pro Nadační fond přátel památek Plzeňského kraje, zámek Šťáhlavy - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotace a změna účelu dotace Vilímec Vladislav Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 3391/ZPK/18 Dodatek č. 28 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - dodatek č. 28 ke Zřizovací listině SÚS PK
OIM 17. 12. 2018 3390/ZPK/18 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 517/18 ze dne 12.02.2018 a usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 678/18 ze dne 11.06.2018 – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků v různých k. ú. – Česká republika - SŽDC, s. o. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 – „Seznam nabývaných pozemků – aktualizované znění“
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o bezúplatném převodu
OIM 17. 12. 2018 3389/ZPK/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení bezúplatného nabytí pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2018 Krejsová Marcela Zobrazit
tabulka „Výkupy – Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec – AKTUALIZACE IV"
Znalecký posudek č. 2313/78/2018 – Ing. Nováček
OIM 17. 12. 2018 3387/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Ptenín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit
částečné LV č. 60000, k.ú. Ptenín
foto opěrné zdi
snímek KM se zaměřením opěrné zdi
OIM 17. 12. 2018 3386/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
Příloha č. 2 – Listy vlastnictví č. 159 pro k. ú. Březí u Pernarce, č. 132 pro k. ú. Málkovice a č. 229 pro k. ú. Louňová
Příloha č. 3 – Mapy se zákresem
OKŘ 17. 12. 2018 3385/ZPK/18 Individuální dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Měcholupy
Příloha č. 2 - žádost města Manětín
Příloha č. 3 - rastr dotační smlouvy
OSV 17. 12. 2018 3384/ZPK/18 Dotace - sociální služby Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 1 - Návrh dotace
Příloha č. 2 - Vzor smlouvy
OKP 17. 12. 2018 3383/ZPK/18 Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. - film Úhoři mají nabito Vilímec Vladislav Zobrazit
č. 3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
OKP 17. 12. 2018 3382/ZPK/18 Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský Military Car Club, z. s. Vilímec Vladislav Zobrazit
č. 2 návrh veřejnoprávní smlouvy
OSV 17. 12. 2018 3381/ZPK/18 Nová výše vyrovnávací platby - sociální služby Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 1 - Nová výše vyrovnávacích plateb
Příloha č. 2 - Vzor dodatků k Pověření
ODSH 17. 12. 2018 3380/ZPK/18 Změna usnesení RPK č. 1598/18 ze dne 5.2.2018. Možnost předložení žádosti o podporu silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ rovněž do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost Správy a údržby silnic PK o schválení podání žádosti o podporu
Příloha č. 2 - důvodová zpráva
OŠMS 17. 12. 2018 3379/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit
Zápis z 13. jednání VVVZ ze dne 13.září 2018
Zápis z 14. jednání VVVZ ze dne 11. října 2018
OEK 17. 12. 2018 3378/ZPK/18 Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 a výhled na roky 2020 a 2021
Příloha č. 2 - Návrh dotací a darů z rozpočtu PK na rok 2019
Příloha č. 3 - Komentář k návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019
Příloha č. 4 - Přehled individuálních projektů na rok 2019
OŽP 17. 12. 2018 3377/ZPK/18 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 3376/ZPK/18 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 3375/ZPK/18 Obec Skašov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 17. 12. 2018 3374/ZPK/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2019 Stárková Milena Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 3373/ZPK/18 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2019 Honz Zdeněk Zobrazit
příloha č. 1 - smlouva 60262018 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
příloha č. 2 - smlouva 54912018 Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Plzeňského kraje
příloha č. 3 - smlouva 64302018 Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p.s.
příloha č. 4 - smlouva 64312018 Potravinová banka Plzeň, z.s.
příloha č. 5 - smlouva 64322018 Spolek Ulice Plzeň
příloha č. 6 - smlouva 64292018 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
ODSH 17. 12. 2018 3372/ZPK/18 Darování přeložky komunikace III/1992 a přestavby železničního mostu ev. km 390,703 na most silniční, v k. ú. Svojšín, do vlastnictví Plzeňského kraje Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 Žádost SÚS PK o schválení nabytí přeložky komunikace včetně mostu (včetně příloh)
Příloha č. 2 Návrh darovací smlouvy - Elektronická příloha
ODSH 17. 12. 2018 3371/ZPK/18 Darování úseku silnice III/18043 a silnice III/18043 I, III/18043 H, statutárnímu městu Plzeň Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 Žádost SÚS PK o vyřazení silnice (včetně příloh)
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Příloha č. 3 Návrh darovací smlouvy
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »