Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OŠMS 27. 11. 2023 5684/ZPK/23 Zrušení Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 5683/ZPK/23 Schválení návratných finančních výpomocí u projektů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem podaných do 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 5679/ZPK/23 Schválení návratných finančních výpomocí projektů Středního odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 podaných do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 5678/ZPK/23 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 5677/ZPK/23 Schválení NFV u projektu „Modernizace osvětlení a stavební úpravy – zlepšení tepelně-technických vlastností pavilonu 8 – internát – ul. Vejprnická č. p. 1027/40 a, Plzeň“ Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKŘ 27. 11. 2023 5675/ZPK/23 Darování dýchacích přístrojů Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje pro potřeby Policie ČR Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 27. 11. 2023 5674/ZPK/23 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OSV 27. 11. 2023 5670/ZPK/23 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKP 27. 11. 2023 5668/ZPK/23 Dotace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - prodloužení termínů a uzavření dodatků smluv Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 27. 11. 2023 5667/ZPK/23 Poskytnutí účelových dotací – Zámek Planá s.r.o., Římskokatolická farnost Město Touškov Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 5666/ZPK/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní umělecké škole, Rokycany, Jiráskova 181, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKŘ 27. 11. 2023 5665/ZPK/23 Smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OPL 27. 11. 2023 5664/ZPK/23 Smlouva o převzetí provozu Sušické nemocnice Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 27. 11. 2023 5663/ZPK/23 Prodloužení termínů realizace projektů obcí Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŽP 27. 11. 2023 5661/ZPK/23 Změna účelu a prodloužení termínu realizace individuální dotace obci Němčovice na projekt „Útulek pro psy Zdeňka Srstky Němčovice 2023“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 5660/ZPK/23 Neposkytnutí neinvestiční dotace z titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2023“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŽP 27. 11. 2023 5659/ZPK/23 Poskytnutí individuální dotace na podporu vypracování variantní studie odkanalizování obce Lochousice Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKP 27. 11. 2023 5658/ZPK/23 Poskytnutí účelové dotace v oblasti cestovního ruchu Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OSV 27. 11. 2023 5657/ZPK/23 „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“ - dodatky ke smlouvám, dodatky k pověření Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Výše vyrovnávacích plateb
Příloha č. 2 - Vzor dodatku k Pověření
Příloha č. 3 - Seznam smluv
Příloha č. 4 - Vzor dodatku ke Smlouvě
ODSH 27. 11. 2023 5655/ZPK/23 Darování části silnice II/193 do majetku města Horšovský Týn a vyřazení z kategorie silnice Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIT 27. 11. 2023 5653/ZPK/23 Prodloužení termínu realizace projektu DTM kanalizace Nýrsko 2022 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ODSH 27. 11. 2023 5651/ZPK/23 Smlouva o podmínkách výstavby smíšené stezky pro pěší a cyklisty a následné majetkoprávní vypořádání stezky realizované v rámci projektu „Napojení severního Rokycanska na D5, I. etapa“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 27. 11. 2023 5646/ZPK/23 Poskytnutí individuálních dotací ODSH na výstavbu cyklostezek, cyklotras a přírodně blízkých cest určených pro pohyb cyklistů v roce 2023 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 27. 11. 2023 5642/ZPK/23 Individuální dotace OSV 2023 - Armáda spásy v České republice, z. s. , Městská charita Plzeň, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OZDR 27. 11. 2023 5639/ZPK/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci - projekt Modernizace vozového parku ZZSPK Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 27. 11. 2023 5638/ZPK/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci - projekt "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZSPK" Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 27. 11. 2023 5637/ZPK/23 Spolupráce při obnově areálu zámku Zelená Hora, poskytnutí účelové dotace Picka Libor Zobrazit Zobrazit
ORR 27. 11. 2023 5630/ZPK/23 Poskytnutí individuálních dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ORR 27. 11. 2023 5629/ZPK/23 Poskytnutí dotace městu Klatovy na stavbu požární zbrojnice Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKŘE 27. 11. 2023 5628/ZPK/23 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
ORR 27. 11. 2023 5622/ZPK/23 Poskytnutí individuální dotace - obec Otěšice Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKŘ 4. 9. 2023 5620/ZPK/23 Změna uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5619/ZPK/23 Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Bzová u Hořovic (k. ú. Líšná u Zbiroha) Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 9. 2023 5618/ZPK/23 IZ - Informativní zpráva o činnosti nemocnic vlastněných Plzeňským krajem Hais Pavel Zobrazit
OSV 4. 9. 2023 5617/ZPK/23 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2023 - rozdělení dotací Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 4. 9. 2023 5616/ZPK/23 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OIM 4. 9. 2023 5615/ZPK/23 Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nýřany - Plzeňský kraj x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 9. 2023 5614/ZPK/23 Pravidla Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIT 4. 9. 2023 5613/ZPK/23 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji - II. Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 9. 2023 5612/ZPK/23 Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2024 Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5611/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 9. 2023 5610/ZPK/23 Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Galerie Klatovy / Klenová a Muzeum Šumavy Sušice Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 9. 2023 5608/ZPK/23 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2023 Picka Libor Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5607/ZPK/23 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 25592022 - obec Dobřív Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5606/ZPK/23 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 25822022 - město Bělá nad Radbuzou Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5605/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5604/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 9. 2023 5602/ZPK/23 Poskytnutí účelových dotací – obec Chotěšov, obec Blížejov Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 9. 2023 5601/ZPK/23 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2023 - poskytnutí dotací náhradníkům Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 9. 2023 5600/ZPK/23 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt „Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska“ Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 9. 2023 5599/ZPK/23 Snížení základního kapitálu Rokycanské nemocnice, a.s. za účelem úhrady ztráty Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 9. 2023 5598/ZPK/23 Rozšíření pověření společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování zdravotních služeb Rokycanskou nemocnicí, a.s., jako služeb obecného hospodářského zájmu Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5597/ZPK/23 Výkup pozemku v k. ú. Buršice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VV Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5596/ZPK/23 Výkup pozemku v k. ú. Horní Metelsko - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x LU Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5595/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Šefl Kamil František Zobrazit Zobrazit
13. VLBZS ZPK_zápis, vč. usnesení
ORR 4. 9. 2023 5594/ZPK/23 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 9. 2023 5593/ZPK/23 Prodloužení termínů realizace projektů Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 9. 2023 5592/ZPK/23 Individuální dotace OSV 2023, Oblastní charita Rokycany Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 9. 2023 5591/ZPK/23 IZ - Petice za zachování gynekologicko-porodnického a novorozeneckého oddělení ve Stodské nemocnici, a.s. Hais Pavel Zobrazit
OKP 4. 9. 2023 5590/ZPK/23 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji pro rok 2022 – filmy Vzteklá krása a Čekání na zázrak Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 9. 2023 5589/ZPK/23 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2023/2024” Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5588/ZPK/23 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje 2023 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5587/ZPK/23 Výkup pozemků v k. ú. Mutěnín - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Druhá Poběžovická, a.s. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIT 4. 9. 2023 5586/ZPK/23 Strategie rozvoje krajské sítě CamelNET Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 9. 2023 5585/ZPK/23 Partnerská dohoda INTERREG - Projekt společně do budoucnosti Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 9. 2023 5584/ZPK/23 Dodatek ke zřizovací listině Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OEK 4. 9. 2023 5583/ZPK/23 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 9. 2023 5582/ZPK/23 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2022 Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 9. 2023 5581/ZPK/23 Poskytnutí individuální finanční dotace žadateli městu Sušice Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5580/ZPK/23 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 9. 2023 5579/ZPK/23 Poskytnutí individuální dotace Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech na vyhotovení návrhu trasování na dostupných pozemcích projektu „Propojení skupinových vodovodů Žlutice – Toužim a Stříbro“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 9. 2023 5578/ZPK/23 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) 2023 - mimořádné průběžné kalkulace Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 9. 2023 5577/ZPK/23 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2022 Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 9. 2023 5576/ZPK/23 Poskytnutí individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 9. 2023 5575/ZPK/23 Podpora mikroregionů Plzeňského kraje 2023 - schválení dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací ZPK - Oblast A
Příloha č. 2 - Zápis z jednání Komise Podpora MR PK 2023
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu Podpora MR PK 2023 - Oblast A
OIM 4. 9. 2023 5574/ZPK/23 Výkup pozemku v k. ú. Litohlavy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x J. B., Z. B., J. B. (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 9. 2023 5573/ZPK/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKŘE 4. 9. 2023 5572/ZPK/23 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2024 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2024
OSV 4. 9. 2023 5571/ZPK/23 Změna pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek k Pověření - MÚSS Plzeň
Příloha č. 2 - Dodatek k Pověření - Městská charita Plzeň
OSV 4. 9. 2023 5570/ZPK/23 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace - projekt „Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod“ Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5568/ZPK/23 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění objednávky veřejné drážní osobní dopravy v úseku (Kařez –) Plzeň – Klatovy (– Železná Ruda) s Ministerstvem dopravy Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5567/ZPK/23 Program a scénář jednání mimořádné valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5566/ZPK/23 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 9. 2023 5565/ZPK/23 Uzavření „Memoranda o společném zájmu a postupu“ při přípravě propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Klatovy a Nýrsko – Domažlice – Holýšov se skupinovým vodovodem Plzeň s cílem zvýšit zabezpečenost dodávky pitné vody v jihozápadní části Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 9. 2023 5564/ZPK/23 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2024 - 2028 Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5563/ZPK/23 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Chotěšov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotěšov, k. ú. Mantov a k. ú. Hoříkovice u Chotěšova Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 9. 2023 5562/ZPK/23 Poskytnutí individuální dotace na podporu vypracování variantní studie odkanalizování obce Malý Bor Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5561/ZPK/23 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Blovice, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Blovice a k. ú. Hradiště u Blovic Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5560/ZPK/23 Žádosti měst Blovice a Černošín o poskytnutí účelových dotací na pořízení jízdních kol v rámci výuky BESIP nebo příslušenství k jízdním kolům, případně příslušenství k dopravní výchově a pro dopravní hřiště v rámci výuky BESIP Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5559/ZPK/23 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí účelové dotace na opravu propustku na místní komunikaci mezi obcemi Klenčí pod Čerchovem a Díly Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5558/ZPK/23 Žádost města Horažďovice o poskytnutí dotace na výstavbu nového dopravního hřiště v areálu základní školy Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5557/ZPK/23 IZ - Informace k petici proti výstavbě dvojkolejné trati na vnitroměstském úseku nádraží Domažlice – zastávka Domažlice město ze dne 17.02.2023 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 9. 2023 5556/ZPK/23 Dodatek č. 8 zřizovací listiny DOZP Milíře, příspěvkové organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 8 ke zřizovací listině
OSV 4. 9. 2023 5555/ZPK/23 Dodatek č. 27 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvkové organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 27 ke zřizovací listině
OSV 4. 9. 2023 5554/ZPK/23 Dodatek č. 15 zřizovací listiny CSS Domažlice, příspěvkové organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 15 ke zřizovací listině
ODSH 4. 9. 2023 5553/ZPK/23 Uzavření Dohody o zmenšení podnikatelského parku a výstavbě infrastruktury Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5552/ZPK/23 Směna pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x MT Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5551/ZPK/23 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hněvnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Hněvnice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5550/ZPK/23 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chrančovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Všeruby Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 9. 2023 5549/ZPK/23 Poskytnutí individuálních dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5548/ZPK/23 Výkup pozemků v k. ú. Mutěnín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MN Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OEK 4. 9. 2023 5547/ZPK/23 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2024 a zásady pro přípravu a schvalování návrhu rozpočtu na rok 2024, včetně střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2025 a 2026 Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5546/ZPK/23 IZ - Informace k petici za řádnou údržbu silnice II/190 v úseku Dobrá Voda – Gerlova Huť Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5545/ZPK/23 Bezúplatné nabytí pozemků – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5544/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostřední, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5543/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5542/ZPK/23 Koupě pozemků v k.ú. Nýřany, Úherce u Nýřan a Přehýšov – odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje x statutární město Plzeň Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5541/ZPK/23 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zruč-Senec - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zruč Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5540/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Chrančovice – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x OB Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5539/ZPK/23 Výkup pozemků v k. ú. Plánička – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VP Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5538/ZPK/23 Výkup pozemku v k. ú. Dobřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x DH Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5537/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5536/ZPK/23 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kralovice u Rakovníka – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Státní pozemkový úřad Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKŘE 4. 9. 2023 5535/ZPK/23 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5534/ZPK/23 Dodatek č. 46 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5533/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Merklín u Přeštic – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ZP Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5532/ZPK/23 Výkup pozemku v k. ú. Plzeň - Správa a údržba silnice Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x NOVÁ PAPÍRNA, a. s. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5531/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Hojsova Stráž - Dům dětí a mládeže, Klatovy x Ústav organické chemie a biochemi AV ČR, v. v. i. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5530/ZPK/23 Výkup pozemku v k. ú. Brtí - Správa a údržba silnice Plzeňského kraje, středisko Klatovy x T.H., L. H., V. H. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5529/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5528/ZPK/23 Schválení poskytnutí NFV příspěvkové organizaci SÚS PK na předfinancování výdajů souvisejících s realizací projektu „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 9. 2023 5527/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 9. 2023 5526/ZPK/23 Darování části silnice III/20311 do majetku obce Chotěšov a vyřazení z kategorie silnice Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5524/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Těně – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x JK Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 9. 2023 5523/ZPK/23 Poskytnutí dotací na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5521/ZPK/23 Směna pozemků v k. ú. Mrákov – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JK a LV Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5520/ZPK/23 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Draženov – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Draženov Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5518/ZPK/23 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tachov, PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Úřad práce ČR Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5514/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Světlá u Hartmanic – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x společnost Pila Černý s. r. o. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5513/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Chrančovice – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever x SJM JS, HC Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 9. 2023 5476/ZPK/23 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1275/23 ze dne 12. června 2023 – doplnění částky k poskytnutí návratné finanční výpomoci také v EUR Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 9. 2023 5427/ZPK/23 Plzeňský kraj – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Luženičky, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Luženice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ODSH 10. 7. 2023 5525/ZPK/23 Uzavření Dohody o zmenšení podnikatelského parku a výstavbě infrastruktury Čížek Pavel Zobrazit
ORR 10. 7. 2023 5522/ZPK/23 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích PK 2023 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKŘ 12. 6. 2023 5512/ZPK/23 IZ - Informativní zpráva k poskytování darů Ivano-Frankivské oblasti na Ukrajině v rámci humanitární pomoci Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 12. 6. 2023 5511/ZPK/23 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2022 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 12. 6. 2023 5510/ZPK/23 Věcný dar (defibrilátory) Policii ČR pro speciální pořádkovou jednotku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 12. 6. 2023 5509/ZPK/23 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023“ Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 12. 6. 2023 5508/ZPK/23 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKP 12. 6. 2023 5507/ZPK/23 Dotační program „Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje“ pro rok 2023 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIT 12. 6. 2023 5506/ZPK/23 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o poskytnutí účelové dotace s městem Dobřany Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIM 12. 6. 2023 5505/ZPK/23 Prodej pozemku v k. ú. Telice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x SH, RŠ a JŠ Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 12. 6. 2023 5504/ZPK/23 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - rozdělení dotací Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení neinvestičních dotací
Příloha č. 3 návrhu usnesení - Návrh rozdělení investičních dotací
Příloha č. 4 - Vzory smluv ZPK
Příloha č. 5 - Neposkytnutí dotací
OKHE 12. 6. 2023 5503/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 12. 6. 2023 5502/ZPK/23 Individuální dotace Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
ODSH 12. 6. 2023 5501/ZPK/23 Dotace - Oprava lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Mži na k.ú. obce Vochov, která je součástí dálkové cyklotrasy č. 37. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 12. 6. 2023 5500/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKP 12. 6. 2023 5499/ZPK/23 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2023 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OZDR 12. 6. 2023 5498/ZPK/23 Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smlouvy o poskytování SOHZ – EUC Klinika Plzeň s.r.o. Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 12. 6. 2023 5497/ZPK/23 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OKHE 12. 6. 2023 5496/ZPK/23 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Kovařík Petr Zobrazit Zobrazit
15. FV_zápis + usnesení
OKHE 12. 6. 2023 5495/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
14. VKPP_zápis
OKHE 12. 6. 2023 5494/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Šefl Kamil František Zobrazit Zobrazit
12. VLBZS_zápis + usnesení
ODSH 12. 6. 2023 5493/ZPK/23 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 25492022- obec Chotěšov Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 12. 6. 2023 5492/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OKP 12. 6. 2023 5491/ZPK/23 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt „Expozice lidové architektury v Chanovicích – doplnění Expozice usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7“, VMDHKT p. o. Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIM 12. 6. 2023 5490/ZPK/23 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy - Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy x A. L., M. Z. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŠMS 12. 6. 2023 5489/ZPK/23 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 12. 6. 2023 5488/ZPK/23 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt „Nová stálá expozice hlavní budovy klatovského muzea“, Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 12. 6. 2023 5487/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 12. 6. 2023 5486/ZPK/23 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIT 12. 6. 2023 5485/ZPK/23 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2023 - 1. kolo Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKP 12. 6. 2023 5484/ZPK/23 IZ - situační zpráva - Kulturní centrum Plzeňského kraje Picka Libor Zobrazit Zobrazit
ODSH 12. 6. 2023 5483/ZPK/23 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 12. 6. 2023 5482/ZPK/23 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Plzeňského kraje zřizovaných v oblasti kultury Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŽP 12. 6. 2023 5481/ZPK/23 Prodloužení termínů realizace projektů Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 12. 6. 2023 5480/ZPK/23 Výkup pozemků v k. ú. Litohlavy, prodej pozemku v k. ú. Litohlavy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x J. B., F. N., F. B., A. T., F. S., V. S. (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKP 12. 6. 2023 5479/ZPK/23 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2023 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 12. 6. 2023 5478/ZPK/23 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro roky 2021 a 2022 Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OEK 12. 6. 2023 5477/ZPK/23 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2022 Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 12. 6. 2023 5475/ZPK/23 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2023“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 12. 6. 2023 5474/ZPK/23 Poskytnutí návratné finanční výpomoci SOŠ a SOU Sušice pro projekt programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ORR 12. 6. 2023 5473/ZPK/23 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2023 - schválení dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OFPEU 12. 6. 2023 5472/ZPK/23 Poskytnutí dotací z dotačního programu „INKUBACE FIREM (2023)“ Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »