Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKHE 10. 6. 2024 5947/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5946/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5945/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OBKŘ 10. 6. 2024 5943/ZPK/24 Projektový záměr bezpečnostně vzdělávacího centra Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OSV 10. 6. 2024 5942/ZPK/24 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024 - rozdělení dotací Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh neposkytnutí dotazcí (ZPK)
Příloha č. 4 - Vzory smluv ZPK
Příloha č. 5 - Rozdělení dotací RPK
OKHE 10. 6. 2024 5941/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OSV 10. 6. 2024 5940/ZPK/24 Vyjádření Plzeňského kraje ve věci zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb – projekt města Domažlice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 návrhu usnesení - Žádost
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Souhlasné stanovisko
OPL 10. 6. 2024 5939/ZPK/24 IZ - Veřejnosprávní kontrola Centrálního nákupu Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5938/ZPK/24 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 5936/ZPK/24 Dodatky ke zřizovacím listinám Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 10. 6. 2024 5933/ZPK/24 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2023 Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OSV 10. 6. 2024 5932/ZPK/24 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1489/23 ze dne 18. 12. 2023 Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 návrhu usnesení - Žádost
OIM 10. 6. 2024 5931/ZPK/24 Bezúplatné nabytí podílu na pozemku v k.ú. Klenová – Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace PK x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OFPEU 10. 6. 2024 5930/ZPK/24 Poskytnutí dotací z dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)“ Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Celkový přehled návrhu rozdělení dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)"
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Neschválení poskytnutí dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva) Zastupitelstvem Plzeňského kraje
Scvhálení poskytnutí dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva) Zastupitelstvem Plzeňského kraje
OŠMS 10. 6. 2024 5929/ZPK/24 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 5928/ZPK/24 Uzavření nových Veřejnoprávních smluv o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou a dopravou drážní osobní dopravou mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5927/ZPK/24 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Kovařík Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5926/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 5925/ZPK/24 Schválení poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 5924/ZPK/24 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5923/ZPK/24 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov - ves – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x J. N. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5922/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5921/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5920/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Javorský Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 5919/ZPK/24 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024 - 2028 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OZDR 10. 6. 2024 5918/ZPK/24 Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2024“ Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 5917/ZPK/24 Dodatek ke zřizovací listině Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5916/ZPK/24 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rokycany – PK – Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 x město Rokycany Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 5915/ZPK/24 Změna Statutu Fondu životního prostředí Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5914/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OZDR 10. 6. 2024 5913/ZPK/24 Schválení navýšení celkové maximální částky návratné finanční výpomoci u projektu "Modernizace vozového parku ZZSPK" Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5912/ZPK/24 Výkup nemovitostí v k. ú. Nepomuk pro projekt „Nákup a rekonstrukce rodinného domu pro rodinnou skupinu – Dětský domov, Nepomuk“ x D. K., K. K. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 5911/ZPK/24 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OEK 10. 6. 2024 5910/ZPK/24 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2023 Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5909/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 5908/ZPK/24 Žádost města Planá o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nezpůsobilých a části způsobilých výdajů spojených s realizací přestupního uzlu u železniční stanice Planá Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 5907/ZPK/24 Žádost města Nýrsko o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nezpůsobilých a části způsobilých výdajů při výstavbě přestupního uzlu u železniční stanice Nýrsko Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5906/ZPK/24 Výkup nemovitostí v k. ú. Holýšov pro projekty „Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov“ a „Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky pro Dětský domov, Staňkov“ Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5905/ZPK/24 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, příspěvková organizace x J. M., I. H. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 5904/ZPK/24 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 5903/ZPK/24 Dodatek č. 50 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5902/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Meclov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 5901/ZPK/24 Prodloužení termínů realizace projektů Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKP 10. 6. 2024 5900/ZPK/24 Memorandum o vzájemné spolupráci při vytvoření produktu cestovního ruchu s názvem „Místa života a tvorby Bedřicha Smetany“ Picka Libor Zobrazit
OKP 10. 6. 2024 5899/ZPK/24 Členství Plzeňského kraje ve spolku Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z. s. Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 5898/ZPK/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s. na podporu provozu nábytkové banky v období červen - prosinec 2024 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OSV 10. 6. 2024 5897/ZPK/24 Dokumenty k poskytování finančních prostředků - sociální služby Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 k Zásadám
Příloha č. 2 - Dodatek č. 3 k Metodice
Příloha č. 3 - Vzor Pověření
OŽP 10. 6. 2024 5896/ZPK/24 Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2024 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře ZPK - dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - návrh dotací k podpoře ZPK - dotační titul č. 2
Příloha č. 5 - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace ZPK
OSV 10. 6. 2024 5895/ZPK/24 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - NADĚJE, Ledovec, z.s. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 k pověření - NADĚJE
Příloha č. 2 - Dodatek č. 2 k pověření - Ledovec, z.s.
OIM 10. 6. 2024 5894/ZPK/24 Bezúplatné nabytí pozemků – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5893/ZPK/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Holýšov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holýšov a k. ú. Dolní Kamenice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5892/ZPK/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lomnička u Plas – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5891/ZPK/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5890/ZPK/24 Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k.ú. Plzeň 4 Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5889/ZPK/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Pačejov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Pačejov Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 10. 6. 2024 5888/ZPK/24 Dodatek č. 28 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Stod, příspěvkové organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Dodatek č. 28 Zřizovací listiny CSS Stod
OSV 10. 6. 2024 5887/ZPK/24 Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvkové organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Dodatek č. 9 zřizovací listiny DOZP Milíře
OIM 10. 6. 2024 5886/ZPK/24 Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice - k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna, k. ú. Chocomyšl, k. ú. Bukovec u Horšovského Týna, k. ú. Nemněnice, středisko Plzeň-jih - k. ú. Záluží a k. ú. středisko Plzeň-sever - Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5885/ZPK/24 Výkup pozemku v k. ú. Zahořany u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlic x J.H., H.K. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5884/ZPK/24 Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Bělá nad Radbuzou, bezúplatné nabytí a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bělá nad Radbuzou, Čečín, Doubravka u Bělé nad Radbuzou a Železná u Smolova Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5883/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x obec Chrást Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5882/ZPK/24 Výkup pozemků v k. ú. Vícenice u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x F.H., J.H. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5881/ZPK/24 Prodej pozemku v k. ú. Lomnička u Plas – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x M.S. a S.S. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 5880/ZPK/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zahořany u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OEK 10. 6. 2024 5878/ZPK/24 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje k 30.4.2024 Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5877/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OBKŘ 8. 4. 2024 5876/ZPK/24 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2023 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OBKŘ 8. 4. 2024 5875/ZPK/24 Koncepce požární ochrany Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5874/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5873/ZPK/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Stříbro – SÚS PK x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5872/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
23.VZ_zápis vč. usnesení
OKP 8. 4. 2024 5871/ZPK/24 IZ - Destinační společnost Český les, z. s., členské příspěvky Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 4. 2024 5870/ZPK/24 Poskytnutí návratné finanční výpomoci ZO ČSOP SPÁLENÉ POŘÍČÍ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5869/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5868/ZPK/24 Individuální dotace - Autoklub České republiky a Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
ODSH 8. 4. 2024 5867/ZPK/24 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2024 - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ORR 8. 4. 2024 5866/ZPK/24 Poskytnutí individuální dotace - obec Postřekov Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIT 8. 4. 2024 5865/ZPK/24 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2024 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5864/ZPK/24 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Kovařík Petr Zobrazit Zobrazit
Zápis z 19. FV ZPK
OKHE 8. 4. 2024 5863/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Šefl Kamil František Zobrazit Zobrazit
16. VLBZS_zápis vč. přílohy
OKHE 8. 4. 2024 5862/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
19. VKPP_zápis vč. usnesení
OKHE 8. 4. 2024 5861/ZPK/24 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5860/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
ORR 8. 4. 2024 5859/ZPK/24 Rozšíření obsahu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ORR 8. 4. 2024 5858/ZPK/24 Ukončení pořizování Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5857/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5856/ZPK/24 Směna pozemků v k. ú. Petrovice u Měčína - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Mgr. Luděk Langmajer, Monika Langmajerová Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5855/ZPK/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Broumov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Broumov u Zadního Chodova Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 8. 4. 2024 5854/ZPK/24 Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji 2024 - rozdělení finančních prostředků Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací 2024 do ZPK
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy 2024
Příloha č. 4 - Přehled organizací žádajících o účelovou dotaci 2024
OSV 8. 4. 2024 5853/ZPK/24 Vyjádření Plzeňského kraje ve věci zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb – předběžné stanovisko – projekt města Klatovy Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 4. 2024 5852/ZPK/24 Stanovení průzkumného území za účelem těžby zlata - Kašperské Hory Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 4. 2024 5851/ZPK/24 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 17 zpracovaná v roce 2023 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Změna č. 17, zpracovaná v roce 2023
OIM 8. 4. 2024 5850/ZPK/24 Bezúplatné nabytí nemovitostí Čechova 26, Plzeň, Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 4. 2024 5849/ZPK/24 Poskytnutí individuální dotace Dobrovolnému ekologickému spolku-ochrana ptactva na podporu celkové rekonstrukce, modernizace a rozšíření Záchranné stanice živočichů Plzeň Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5848/ZPK/24 Poskytnutí individuální dotace v oblasti tělovýchovy a sportu Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5847/ZPK/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nýrsko Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 4. 2024 5846/ZPK/24 Poskytnutí individuálních dotací záchranným stanicím na podporu provozu záchranných stanic Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5845/ZPK/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Smědčice, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Smědčice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
KCPK 8. 4. 2024 5844/ZPK/24 Zrušení schváleného záměru sjednat bankovní úvěr pro Plzeňský kraj Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5843/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kucíny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Příchovice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5841/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Javorský Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5840/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5839/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OPL 8. 4. 2024 5838/ZPK/24 Poskytnutí daru Jednotnému centru pro poskytování rehabilitačních a sociálních služeb města Kolomyje (Ukrajina) Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 4. 2024 5837/ZPK/24 Prodloužení termínů realizace projektů Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5836/ZPK/24 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kozojedy u Kralovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Kozojedy Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5835/ZPK/24 Výkup pozemku v k. ú. Doubravka – PK – Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 x 10 fyzických osob Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5834/ZPK/24 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Z.T. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5833/ZPK/24 Výkup pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje x ČR - Státní pozemkový úřad Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
ODSH 8. 4. 2024 5832/ZPK/24 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2024 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5831/ZPK/24 Vstup Plzeňského kraje jako zakladatele do Techmania Science Center o.p.s. Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5830/ZPK/24 Souhlas s žádostí subjektu Tělovýchovná jednota Holýšov s převodem vlastnického práva k pozemku a nemovité stavbě občanského vybavení městu Holýšov Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5829/ZPK/24 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2024 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5828/ZPK/24 Poskytnutí investičních dotací z programu/titulu Školní sportoviště 2024 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ODSH 8. 4. 2024 5827/ZPK/24 Dodatek č. 49 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ORR 8. 4. 2024 5826/ZPK/24 Žádost o prominutí vrácení části dotace - obec Hamry Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5825/ZPK/24 Dodatek ke zřizovací listině Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKŘE 8. 4. 2024 5824/ZPK/24 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OZDR 8. 4. 2024 5823/ZPK/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Poliklinika Tachov, příspěvková organizace Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5822/ZPK/24 Směna nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace x společnost ReBaSIn s.r.o. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5821/ZPK/24 Schválení poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ODSH 8. 4. 2024 5820/ZPK/24 Žádost obce Pačejov o poskytnutí účelové dotace na vybudování obratiště autobusů veřejné linkové dopravy podél železniční stanice Pačejov Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 8. 4. 2024 5819/ZPK/24 Dodatek zřizovací listiny organizace Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5818/ZPK/24 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5817/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 4. 2024 5816/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5815/ZPK/24 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2024 5814/ZPK/24 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ODSH 8. 4. 2024 5813/ZPK/24 Uzavření dodatku k darovací smlouvě o darování části silnic II/185, III/18515 a III/0228 mezi Plzeňským krajem a městem Klatovy Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 8. 4. 2024 5812/ZPK/24 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Ponton, z.s. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost o doplnění Pověření
Příloha č. 2 - Dodatek k Pověření
OIM 8. 4. 2024 5811/ZPK/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horažďovice Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5810/ZPK/24 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Čestětín, Česká Bříza, Šťáhlavice, Blovice, Nemilkov, Otov u Nového Kramolína – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5809/ZPK/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Losiná - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Losiná u Plzně Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5808/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokycany – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5807/ZPK/24 Plzeňský kraj – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Dobřív, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dobřív Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5805/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nová Huť – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Hrádek Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5804/ZPK/24 Výkup podílu pozemku v k. ú. Klatovy - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x P. N. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OKP 8. 4. 2024 5803/ZPK/24 Darování archeologických nálezů městu Horažďovice Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5802/ZPK/24 Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5801/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kařez – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kařez Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5800/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bohdašice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Sušice x obec Dlouhá Ves Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5798/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žákava – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Žákava Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5797/ZPK/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5796/ZPK/24 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Otov u Nového Kramolína, Strýčkovice, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Svržno, Mutěnín – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 4. 2024 5795/ZPK/24 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bolevec a k. ú. Senec u Plzně – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město, Plzeň-sever x statutární město Plzeň Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OSV 26. 2. 2024 5799/ZPK/24 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2024 – změna rozdělení dotací Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Změna výše finančních prostředků
OKŘ 5. 2. 2024 5794/ZPK/24 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OZDR 5. 2. 2024 5793/ZPK/24 Snížení základního kapitálu Domažlické nemocnice, a.s. za účelem úhrady ztráty Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5792/ZPK/24 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OZDR 5. 2. 2024 5791/ZPK/24 Snížení základního kapitálu Stodské nemocnice, a.s. za účelem úhrady ztráty Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 5. 2. 2024 5790/ZPK/24 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2024 - poskytnutí neinvestičních dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 5. 2. 2024 5789/ZPK/24 Schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaným PK Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5788/ZPK/24 Plán činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2024 Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5787/ZPK/24 Plán činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2024 Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5786/ZPK/24 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2024 Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2024
OKHE 5. 2. 2024 5785/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5784/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
18. VKPP_zápis
OKHE 5. 2. 2024 5783/ZPK/24 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Kovařík Petr Zobrazit Zobrazit
18. FV_zápis
OKHE 5. 2. 2024 5782/ZPK/24 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2024 Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5781/ZPK/24 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2024 Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5780/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5779/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5778/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 5. 2. 2024 5777/ZPK/24 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OIM 5. 2. 2024 5776/ZPK/24 Plzeňský kraj – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x obchodní společnost ROADFIN HOME s. r. o. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »