Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKŘ 10. 9. 2018 3322/ZPK/18 Účelové dotace v rámci dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti v souvislosti s rozvojem průmyslových zón“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
Příloha č. 2 - rastr dotační smlouvy
OKHE 10. 9. 2018 3321/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Usnesení VOIM
Zápis VOIM
OKHE 10. 9. 2018 3319/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro reg_rozvoj_fondyEU_ ZPK dne 12. 06. 2018
OKHE 10. 9. 2018 3318/ZPK/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Protokol č. 18/2018 o provedené kontrole činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK ze dne 5. 6. 2018
Příloha č. 2 - Zápis ze 17. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 6. 2018
Příloha č. 3 - Zpráva o kontrole dodržování Etického kodexu člena ZPK k 30. 6. 2018
Příloha č. 4 - Zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 21. 8. 2018
OKHE 10. 9. 2018 3317/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 25. 06. 2018 vč. příloh
OKHE 10. 9. 2018 3316/ZPK/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Votava Václav Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání FV ZPK vč. příloh ze dne 20.06.2018
OKHE 10. 9. 2018 3315/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - 19. 6. 2018_Zápis z 17. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 2 - 26. 6. 2018_ Zapis z 1. momořádného zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 3 - příloha č. 1a zápisu z 1. mimořádného zasedání VVZ ZPK - prezentace
Příloha č. 4 - příloha č. 1b zápisu z 1. mimořádného zasedání VVZ ZPK - finanční model
Příloha č. 5 - 14. 8. 2018_Zápis z 18. zasedání VVZ ZPK
OKŘE 10. 9. 2018 3313/ZPK/18 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Termíny zasedání ZPK a schůzí RPK na rok 2019
OKŘ 10. 9. 2018 3312/ZPK/18 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
Příloha č. 2 - návrh dotační smlouvy
OŽP 10. 9. 2018 3311/ZPK/18 Poskytnutí individuální dotace na realizaci lesní tůně č. 1 na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Dřevec Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OKŘE 10. 9. 2018 3310/ZPK/18 Rezignace člena Finančního výboru a Výboru pro veřejné zakázky ZPK Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Rezignace Ing. Doležala na funce ve výborech (FV, VVZ)
OKHE 10. 9. 2018 3309/ZPK/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OZDR 10. 9. 2018 3308/ZPK/18 Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 3307/ZPK/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 3 - Návrh znění veřejnoprávní smlouvy
OŽP 10. 9. 2018 3306/ZPK/18 Technická infrastruktura pro managementová opatření v evropsky významné lokalitě Dobřany a současně v přírodní památce Šlovický vrch Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 3305/ZPK/18 Poskytnutí investiční dotace žadateli město Plasy – Lékařský dům Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - stavební povolení
Příloha č. 3 - smlouva o poskytnutí dotace
OIM 10. 9. 2018 3304/ZPK/18 Prodej pozemku v k. ú. Čermná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. J. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 3303/ZPK/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Obchodní akademie, Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13
Příloha č. 10 - Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
Příloha č. 11 - Dodatek č. 18 ke zřizovací listině Střední školy a Základní školy, Oselce
Příloha č. 12 - Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy speciální, Plzeň, Skupova 15
Příloha č. 13 - Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy, Rokycany, Čechova 40
Příloha č. 14 - Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, Stříbro, Revoluční 1431
Příloha č. 15 - Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, Klatovy, Hálkova 133
Příloha č. 16 - Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995
Příloha č. 17 - Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní školy, Odborné školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45
Příloha č. 18 - Dodatek č. 18 ke zřizovací listině Střední školy živnostenské a Základní školy, Planá
Příloha č. 19 - Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89
Příloha č. 2 - Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Základní školy, Plzeň, Heyrovského 23
Příloha č. 3 - Dodatek č. 15 ke zřizovací listině Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10
Příloha č. 4 - Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Základní školy, Plzeň, Podmostní 1
Příloha č. 5 - Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100
Příloha č. 6 - Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33
Příloha č. 7 - Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Masarykova gymnázia, Plzeň, Petákova 2
Příloha č. 8 - Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
Příloha č. 9 - Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
OŠMS 10. 9. 2018 3302/ZPK/18 Neposkytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018 – 2. kolo“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam žádostí o dotaci/příspěvek z programu
Příloha č. 2 – Zápis z jednání hodnoticí komise
Příloha č. 3 - Příloha Zápisu z jednání hodnotící komise – tabulka TV sport 2. kolo 2018
OZDR 10. 9. 2018 3301/ZPK/18 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2017 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 3299/ZPK/18 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 10. 9. 2018 3298/ZPK/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzory smluv
OŽP 10. 9. 2018 3297/ZPK/18 Poskytnutí finančních postředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) a uzavření veřejnoprávních smluv Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Přílohy č. 2 - návrh dotací k podpoře
OIT 10. 9. 2018 3296/ZPK/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 5/2017 – Částečná změna připojovaných objektů a prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - uzavřená dotační smlouva s městem Klatovy č. 5/2017
příloha č. 2 - odůvodněná žádost města Klatovy o částečnou změnu připojovaných objektů
příloha č. 3 - usnesení RPK č.2349/18 ze dne 27.08.2018
příloha č. 4 - návrh Dodatku č. 1 k dotační smlouvě č. 5/2017 s městem Klatovy
OSV 10. 9. 2018 3295/ZPK/18 Prominutí povinnosti uhradit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, IČO: 68782004, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost o prominutí penále
Příloha č. 2 - Nápravná opatření
OIT 10. 9. 2018 3294/ZPK/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 3. kolo Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Usnesení RPK č. 2348/18
Příloha č. 2 - Zápis z jednání komise pro vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu OIT
Příloha č. 3 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Přeštice
Příloha č. 4 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Horní Bříza
OSV 10. 9. 2018 3293/ZPK/18 Výše vyrovnávacích plateb 2019 - sociální služby Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Výše vyrovnávacích plateb
Příloha č. 2 - Pověření SOHZ - Ledovec
OŠMS 10. 9. 2018 3292/ZPK/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost o dotaci
Příloha č. 2 – Popis projektu
Příloha č. 3 - Veřejnoprávní smlouva
OSV 10. 9. 2018 3291/ZPK/18 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023
OKP 10. 9. 2018 3290/ZPK/18 Dodatek č. 13 zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p. o. Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje p. o.
OŠMS 10. 9. 2018 3289/ZPK/18 Zrušení usnesení ZPK č. 407/17 ze dne 18. 12. 2017 - návratná finanční výpomoc Fotbalové asociaci ČR Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 3288/ZPK/18 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schválené ZPK
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
OSV 10. 9. 2018 3287/ZPK/18 Dodatek č. 5 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 5 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018
OZDR 10. 9. 2018 3286/ZPK/18 Navýšení účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - dodatek ke smlouvě
Příloha č. 3 - propočet snížení výnosů
ODSH 10. 9. 2018 3285/ZPK/18 Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině SÚS PK Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č.1 - Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině SÚS PK
Titulní stránka přílohy č. 1 k ZL SÚS PK
Vymezení nemovitého majetku včetně nových z OIM ke svěření
OKP 10. 9. 2018 3284/ZPK/18 Předložení projektu „Plzeňský kraj atraktivní“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha - projektový záměr „Plzeňský kraj atraktivní“
ODSH 10. 9. 2018 3283/ZPK/18 Darování silnice III/1992H do majetku obce Svojšín Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 Žádost SÚS PK o projednání darování silnice (včetně příloh)
Příloha č. 2 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Příloha č. 3 Návrh darovací smlouvy
ODSH 10. 9. 2018 3282/ZPK/18 Žádost Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2018 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost Svazku Domažlicko o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy
OŠMS 10. 9. 2018 3281/ZPK/18 Změna účelu použití dotace dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace
OKHE 10. 9. 2018 3280/ZPK/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu "Individuální dotace OKHE 2018" Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Doporučené žádosti obcí o dotace - příloha č. 1
Nedoporučené žádosti obcí o dotace - příloha č. 2
Rastrová smlouva - příloha č. 3
OŠMS 10. 9. 2018 3279/ZPK/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Oznámení žadatele obce Krašovice o nepřijetí dotace ve výši 100.000 Kč
OSV 10. 9. 2018 3278/ZPK/18 Neschválení finanční dotace - Diakonie ČCE - středisko Praha Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - žádost o dotaci
OIM 10. 9. 2018 3277/ZPK/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 259/17 ze dne 12. 06. 2017 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – List vlastnictví č. 352 pro k. ú. Litohlavy
Příloha č. 2 – Mapy
OSV 10. 9. 2018 3276/ZPK/18 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj, další kolo" - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - oblast A
Příloha č. 2 - Rozdělení finančních prostředků - oblast B
Příloha č. 3 - Vzory Smluv a Dodatků ke smlouvám
Příloha č. 4 - Příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 5 - Vzor Dodatku k dohodě
Příloha č. 6 - Výše vyrovnávacích plateb
Příloha č. 7 - Seznam organizací
Příloha č. 8 - Vzor Dodatku k pověření
Příloha č. 9 - Pověření - Obec Konstantinovy Lázně
OSV 10. 9. 2018 3275/ZPK/18 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků
Příloha č. 2 - Vzor dodatku ke smlouvě
Příloha č. 3 - Zápis z jednání dotační komise
OEK 10. 9. 2018 3274/ZPK/18 Poskytnutí účelové dotace městu Klatovy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost města Klatovy o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace
OEK 10. 9. 2018 3273/ZPK/18 Poskytnutí účelové dotace městu Poběžovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost města Poběžovice o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace
OKP 10. 9. 2018 3272/ZPK/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené ZPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
ODSH 10. 9. 2018 3271/ZPK/18 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Žádost Mikroregionu Radnicko
č.10- Koordinační situace červený trail na k.ú. Olešná
č.2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
č.3 - Podklady k projektu Berounka Trails
č.4 - Koordinační situace celek
č.5 - Koordinančí situace červený trail číslo 1 na k.ú. Újezd u Svatého Kříže
č.6 - Koordinační situace červený trail číslo 7 na k.ú. Újezd u Svatého Kříže
č.7 - Koordinační situace červený trail číslo 6 na k.ú. Újezd u Svatého Kříže
č.8 - Koordinační situace stoupací trail číslo 4 na k.ú. újezd u Svatého Kříže
č.9 - Koordinační situace zelený přivaděč od resortu k trailům
ODSH 10. 9. 2018 3270/ZPK/18 Žádost obce Mochtín o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na významné regionální cyklotrase číslo 305, v úseku Mochtín, od bývalého mlýna k silnici číslo III/1719 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Žádost obce Mochtín o dotaci
č.2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
č.3 - Podklady k cyklostezce
č.4 - Přehledná situace
č.5 - Katastrální situace
ODSH 10. 9. 2018 3269/ZPK/18 Žádost obce Předenice o poskytnutí účelové dotace na opravu místní komunikace, která vyústí ze silnice číslo III/18027 za obcí Předenice směrem do místní části Nový Mlýn Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Žádost obce Předenice
č.2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
č.3 - Poklady k cyklotrase
č.4 - Greenways podel řeky Úhlavy
ODSH 10. 9. 2018 3268/ZPK/18 Žádost dobrovolného svazu obcí Horní Berounka, povodí Klabavy o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na cyklotrase CT 3, v úseku Rokycany, podél ulice Plzeňská Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Žádost dobrovolného svazu obcí Horní berounka, povodí Klabavy
č.2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
č.3 - Podklady k cyklostezce
č.4 - Přehledná situace stavby
OŽP 10. 9. 2018 3267/ZPK/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře
OIM 10. 9. 2018 3266/ZPK/18 Prodej pozemků v k. ú. Staňkov-město – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Fotomapa
LV č. 1223 k.ú. Staňkov-město
OIM 10. 9. 2018 3265/ZPK/18 Prodej pozemku v k. ú. Skapce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x R. S. S. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 3264/ZPK/18 Prodej pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy x SM assets s.r.o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Fotomapa
Geometrický plán č. 6607-102/2018
LV č. 10286 k.ú. Klatovy - Plzeňský kraj
LV č. 11666 k.ú. Klatovy - SM assets s.r.o.
OŽP 10. 9. 2018 3263/ZPK/18 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018, 2. část Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 3262/ZPK/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Všeruby, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 3261/ZPK/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »