Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKHE 11. 2. 2019 3492/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
15. 1. 2019_Zápis z 23. zasedání VVZ ZPK
18. 12. 2018_Zápis z 22. zasedání VVZ ZPK
OKŘ 11. 2. 2019 3491/ZPK/19 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Rastr smlouvy o poskytnutí dotace SH ČMS 2019
OKHE 11. 2. 2019 3490/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 22.01.2019 vč. příloh
OKHE 11. 2. 2019 3489/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 07.01. 2019
OZDR 11. 2. 2019 3488/ZPK/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
OKHE 11. 2. 2019 3487/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Votava Václav Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 14. 01. 2019
OKHE 11. 2. 2019 3486/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 21. 1. 2019
OŠMS 11. 2. 2019 3485/ZPK/19 Uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Návrh smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
OKHE 11. 2. 2019 3484/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OKŘE 11. 2. 2019 3483/ZPK/19 Změny uvolněných funkcí členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit
Žádost Ing. Votavy o změnu uvolněné funkce
OŽP 11. 2. 2019 3482/ZPK/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 3481/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 15. zasedání VVVZ ze dne 13.12.2018.pdf
Příloha č. 2 - Zápis z 16. zasedání VVVZ ze dne 17.1.2019.pdf
OŽP 11. 2. 2019 3480/ZPK/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŽP 11. 2. 2019 3479/ZPK/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OKP 11. 2. 2019 3478/ZPK/19 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Poskytnuté dotace - schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Rastrová smlouva
OIM 11. 2. 2019 3477/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Zadní Chodov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 3476/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 3475/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Ing. Anna Galíková, CSc., Ing. Pavel Frantl Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 3474/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 3473/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Josef Bernklau Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
2. Mapka – k. ú. Štichov
OIM 11. 2. 2019 3472/ZPK/19 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P. J. P. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 – Mapa se zákresem
Příloha č. 3 – Fotodokumentace
OŠMS 11. 2. 2019 3471/ZPK/19 Dodatek ke zřizovací listině Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Dodatek č. 11 ke zřizovací listině Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň, Karlovarská 99
OKHE 11. 2. 2019 3470/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení z 12. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
OŠMS 11. 2. 2019 3469/ZPK/19 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017-2018
OKŘE 11. 2. 2019 3468/ZPK/19 Změny ve Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 3467/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Manětín, Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýc Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 60000 – k. ú. Manětín
10. LV č. 60000 – k. ú. Újezdec u Měcholup
11. Mapky – k. ú. Újezdec Měcholup
12. LV č. 60000 – k. ú. Újezdec u Mochtína
13. Mapka – k. ú. Újezdec u Mochtína
14. LV č. 60000 – k. ú. Nedanice
15. Mapky – k. ú. Nedanice
16. LV č. 60000 – k. ú. Blovice
17. Mapka – k. ú. Blovice
2. Mapka – k. ú. Manětín
3. GP č. 496-1/2010 – k. ú. Manětín
4. LV č. 60000 - k. ú. Srbice u Mochtína
5. Mapky – k. ú. Srbice u Mochtína
6. LV č. 60000 – k. ú. Bystřice nad Úhlavou
7. Mapky – k. ú. Bystřice nad Úhlavou
8. LV č. 60000 – k. ú. Točník u Klatov
9. Mapka – k. ú. Točník u Klatov
OŠMS 11. 2. 2019 3466/ZPK/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 3465/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. J. M., M. M., J. J., E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
10. Mapka – Jaroslav Jedlička, Jiřina Jedličková
12. Mapka – Josef Kellner
14. Mapka – Miloslava Ticháčková
15. LV č. 709 - Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
16. Mapka - Zemědělské obchodní družstvo Mrákov
2. Mapky – Ing. Jiří Maryt
4. Mapka – Marie Majerová
6. Mapka – Jiří Janovec
8. Mapky - Eva Petrželková, Václav Vogeltanz
OŠMS 11. 2. 2019 3464/ZPK/19 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádosti o poskytnutí účelové dotace jednotlivých subjektů
Příloha č. 2 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace
ODSH 11. 2. 2019 3463/ZPK/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost Centra služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy
OKP 11. 2. 2019 3462/ZPK/19 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
č. 1 Specifikace příjemců, se kterými bude uzavřena veřejnoprávní smlouva
č. 2 Rastrová smlouva
OZDR 11. 2. 2019 3461/ZPK/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - smlouva o poskytnutí dotace FN Plzeň
OZDR 11. 2. 2019 3460/ZPK/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace
ODSH 11. 2. 2019 3459/ZPK/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost SÚS PK o projednání a postoupení ke schválení
Příloha č. 2 – Situace stavby, výpis a mapa z KN
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Příloha č. 4 – Návrh darovací smlouvy
OKHE 11. 2. 2019 3458/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
OSV 11. 2. 2019 3457/ZPK/19 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - Zápis z jednání odborné komise
příloha č. 2 - Rozdělení dotací ZPK
příloha č. 3 - Vzor smlouvy - účelová dotace ZPK
příloha č. 4 - Rozdělení dotací RPK
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - celková
Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
Příloha č. 3 - Vzor Smlouvy
Příloha č. 4 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 5 - Vzor Dohody
Příloha č. 6 - Seznam služeb, na které nebyla poskytnuta dotace
OSV 11. 2. 2019 3455/ZPK/19 Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Pravidla
OEK 11. 2. 2019 3454/ZPK/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Převody výnosů jednotlivých daní v letech 2016 až 2018
Příloha č. 2 – Porovnání daňových příjmů PK v letech 2012 – 2018
Příloha č. 3 – Bankovní účty PK a jejich zůstatky k 31. 12. 2018
OIM 11. 2. 2019 3453/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Jan Cornelis Bogerd Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Mapa – k. ú. Kdyně
OIM 11. 2. 2019 3452/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 86 - k. ú. Podhůří u Nepomuka
2. GP č. 67-180488/2018 – k. ú. Podhůří u Nepomuka
3. LV č. 527 – k. ú. Kotouň
4. GP č. 201-180488/2018 – k. ú. Kotouň
5. Mapka – k. ú. Podhůří u Nepomuka a k. ú. Kotouň
2. Mapka – k. ú. Žebnice
OIM 11. 2. 2019 3450/ZPK/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 Soupis nových pozemků - k. ú. Popov u Stříbra
Příloha č. 2 Soupis nároků - k. ú. Popov u Stříbra
Příloha č. 3 Soupis nových pozemků - k. ú. Kokašice
Příloha č. 4 Soupis nároků - k. ú. Kokašice
Příloha č. 5 Soupis nových pozemků - k. ú. Nahý Újezdec
Příloha č. 6 Soupis nároků - k. ú. Nahý Újezdec
OKŘE 11. 2. 2019 3449/ZPK/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 3448/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Václav Bozděch, Marie Fořstová, Jindřich Forst, Libor Forst, Vlastimil Forst, Zdeněk Forst a Zdeňka Forstová Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Mapa – k. ú. Radonice u Milavčí (Jindřich Forst, Libor Forst, Vlastimil Forst, Zdeněk Forst a Zdeňka Forstová)
Mapa – k. ú. Radonice u Milavčí (Marie Fořstová)
Mapa – k. ú. Radonice u Milavčí (Václav Bozděch)
OIM 11. 2. 2019 3447/ZPK/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
LV č. 1 (nabytí)
LV č. 1960 (převod)
Mapa (nabytí)
Mapa (převod)
Mapy – inženýrské sítě
OIM 11. 2. 2019 3446/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
LV č. 154 – k. ú. Hlohová
Mapky – k. ú. Hlohová
OIM 11. 2. 2019 3445/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Fotokopie geometrického plánu č. 425-190/2018
LV č. 324 – k. ú. Svojkovice
Mapka – k. ú. Svojkovice
OKHE 17. 12. 2018 3441/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Usnesení z 10. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
Příloha č. 2 - Zápis z 10. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
Příloha č. 3 - Usnesení z 11. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
Příloha č. 4 - Zápis z 11. zasedání Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
OKHE 17. 12. 2018 3440/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 3438/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OFPEU 17. 12. 2018 3437/ZPK/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Zpráva o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za r. 2018
OIT 17. 12. 2018 3436/ZPK/18 Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - výzva KUPK k vrácení části dotace
příloha č. 2 - žádost města Klatovy o snížení vratky dotace
OKHE 17. 12. 2018 3435/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Látka Jan Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 3434/ZPK/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Votava Václav Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OŠMS 17. 12. 2018 3433/ZPK/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
OKHE 17. 12. 2018 3432/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 3431/ZPK/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OKHE 17. 12. 2018 3430/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 1 zápisu z 20. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 1 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 2 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
OŠMS 17. 12. 2018 3429/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 11. zasedání VPCRSM ze dne 20.9.2018
Příloha č. 2 - Zápis z 12. zasedání VPCRSM ze dne 22.11.2018
OIT 17. 12. 2018 3428/ZPK/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - uzavřená Smlouva č. 2/2016 o poskytnutí účelové dotace městu Klatovy na realizaci projektu "Metropolitní síť - V. etapa"
příloha č. 2 - žádost města Klatovy o dodatečnou změnu objektů v projektu "Metropolitní síť-V.etapa"
OŠMS 17. 12. 2018 3427/ZPK/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Plán činnosti VPCRSM na rok 2019
Příloha č. 2 - Usnesení VPCRSM ze dne 22.11.2018
OIT 17. 12. 2018 3426/ZPK/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - uzavřená dotační smlouva s městem Přeštice 6/2017
Příloha č. 3 - Usnesení RPK č. 2682/18 ze dne 19.11.2018
Příloha č. 4 - návrh Dodatku č. 1 k dotační smlouvě č. 6/2017
ORR 17. 12. 2018 3425/ZPK/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Ježovy
Příloha č. 2 - žádost obce Rozvadov
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »