Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OEK 1. 2. 2021 4371/ZPK/21 Informativní zpráva odboru ekonomického KÚPK o finančním hospodaření Plzeňského kraje k 31. 12. 2020 Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2020
Příloha č. 2 – Převody výnosů jednotlivých daní v letech 2018 až 2020
Příloha č. 3 – Bankovní účty PK a jejich zůstatky k 31. 12. 2020
OKHE 1. 2. 2021 4370/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit
Zápis z jednání Výboru pro IT, digitalizaci a Otevřený kraj - 13.1.2021
OKŘE 1. 2. 2021 4369/ZPK/21 Změna uvolněných funkcí předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 1. 2. 2021 4368/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Šašek Jan Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro dopravu ZPK na rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4367/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro dopravu ZPK
OSV 1. 2. 2021 4366/ZPK/21 Dodatek č. 24 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 24 ke zřizovací listině CSS Stod, příspěvková organizace
OKHE 1. 2. 2021 4365/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Opltová Michaela Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj na rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4364/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Opltová Michaela Zobrazit
Zápis z Výboru pro regionální rozvoj z 11. 1. 2021
OPL 1. 2. 2021 4363/ZPK/21 Volba nových členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Bernard Josef Zobrazit
OZDR 1. 2. 2021 4362/ZPK/21 Změna stanov a zakladatelských listin nemocnic Plzeňského kraje a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 1. 2. 2021 4361/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Kylišová Jitka Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro sociální věci na rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4360/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit
Zápis z Výboru pro sociální věci ze 14. 1. 2021
OKHE 1. 2. 2021 4359/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit
Příloha č. 1 Zápis a usnesení z 1. zasedání Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje
OKHE 1. 2. 2021 4357/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj na rok 2021 Chaloupka Milan Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro IT, digitalizaci a Otevřený kraj na rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4356/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Michal Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK na rok 2021
Přehled akcí oddělení marketingu OKHE pro rok 2021
Zápis ze zasedání Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK
OKHE 1. 2. 2021 4355/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro sport na rok 2021 Uhlík Jiří Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro sport na rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4354/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Picka Libor Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje pro rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4353/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Trylčová Radka Zobrazit
Zápis z jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK ze dne 18.1. 2021
OKHE 1. 2. 2021 4352/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Šašek Michal Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK na rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4351/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit
Zápis z Výboru pro sport z 13. 1. 2021
OKHE 1. 2. 2021 4350/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraj Picka Libor Zobrazit
Zápis a usnesení z 1. zasedání Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje
OKHE 1. 2. 2021 4349/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK na rok 2021 Trylčová Radka Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK pro rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4348/ZPK/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZPK den 14. 1. 2021
OKHE 1. 2. 2021 4346/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit
19. 1. 2021_Zápis z 1. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 1 zápisu: Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4345/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Trůková Eva Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021
OŠMS 1. 2. 2021 4344/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Tichý Vladimír Zobrazit
Plán činnosti VVVZ na rok 2021
Usnesení VVVZ ze dne 7. ledna 2021
OŠMS 1. 2. 2021 4343/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit
Zápis z 1. jednání VVVZ ze dne 7. ledna 2021
OKHE 1. 2. 2021 4342/ZPK/21 Zpráva z činnosti Rady Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OSV 1. 2. 2021 4341/ZPK/21 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - 2. kolo - neposkytnutí dotace Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 1. 2. 2021 4340/ZPK/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 - rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - celková
Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
Příloha č. 3 - Vzor Smlouvy
Příloha č. 4 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 5 - Vzor Dohody
Příloha č. 6 - Seznam služeb, na které nebyla poskytnuta dotace
Příloha č. 8 - Rozhodnutí MPSV
Příloha č. 9 - Dodatek č. 1 k Metodice
OIM 1. 2. 2021 4339/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Klatovy a Plzeň – sever x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
Příloha č. 2 – Listy vlastnictví
Příloha č. 3 – Informace o parcelách s mapou
OKHE 1. 2. 2021 4338/ZPK/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit
Příloha č. 1 Zápis a usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje
OKP 1. 2. 2021 4337/ZPK/21 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí neinvestičních dotací Ženíšek Marek Zobrazit
Příloha č. 1 - Poskytnuté dotace - schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Rastrová smlouva
OIM 1. 2. 2021 4336/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic PK, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bolevec a v k. ú. Senec u Plzně, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Újezd a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Křimice Karpíšek Pavel Zobrazit
LV č. 1 - k. ú. Bolevec (nabytí)
LV č. 1095 - k. ú. Senec u Plzně (nabytí)
LV č. 129 - k. ú. Křimice (převod)
LV č. 80 - k. ú. Újezd (převod)
Mapka, k. ú. Křimice (převod)
Mapky, fotodokum., k. ú. Bolevec a k. ú. Senec u Plzně (nabytí)
Mapky, fotodokumentace, k. ú. Újezd (převod)
OSV 1. 2. 2021 4335/ZPK/21 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021 Špoták Rudolf Zobrazit
příloha č. 2 - Rozdělení dotací ZPK
příloha č. 3 - Vzor smlouvy - účelová dotace ZPK
příloha č. 4 - Rozdělení dotací RPK
OKHE 1. 2. 2021 4334/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Hanousek Jiří Zobrazit
Příloha č. 1 Plán činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021
OKHE 1. 2. 2021 4333/ZPK/21 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Pek Jiří Zobrazit
Příloha č. 1 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021
OKP 1. 2. 2021 4332/ZPK/21 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací přidělených v roce 2020 v oblasti cest. ruchu na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s naplněním funkce organizace destinačního managementu Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 1_Město Sušice
Příloha č. 5 - Návrh dodatku č. 1_Město Plasy
Příloha č. 6 - Návrh dodatku č. 1_Destinační společnost Český les, z. s.
ODSH 1. 2. 2021 4331/ZPK/21 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2021 Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost Centra služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 2 – Návrh veřejnoprávní smlouvy
OŽP 1. 2. 2021 4330/ZPK/21 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“ Bernard Josef Zobrazit
OIM 1. 2. 2021 4329/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Mochtín, bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mochtín a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Srbice u Mochtína Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 1. 2. 2021 4328/ZPK/21 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury společnosti iREPORT s.r.o. Ženíšek Marek Zobrazit
č. 2 Návrh smlouvy iREPORT
OŠMS 1. 2. 2021 4327/ZPK/21 Dodatek ke zřizovací listině Salvetr Rudolf Zobrazit
Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141
OŠMS 1. 2. 2021 4326/ZPK/21 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí účelové dotace
OKP 1. 2. 2021 4325/ZPK/21 Dotace v oblasti památkové péče - prodloužení termínů pro realizaci akcí a předložení finančního vypořádání Ženíšek Marek Zobrazit
OKHE 1. 2. 2021 4324/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pikner Richard Zobrazit
Zápis a usnesení z 1. zasedání Výboru pro zdravotnictví ZPK
ODSH 1. 2. 2021 4323/ZPK/21 Darování ostrůvků na přechodech pro chodce, chodníku pro pěší a cyklostezky do majetku statutárního města Plzeň Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost SÚS PK o projednání darování ostrůvků, chodníku a cyklostezky (včetně příloh)
Příloha č. 2 - Návrh darovací smlouvy
OIM 1. 2. 2021 4322/ZPK/21 Smlouva o smlouvě budoucí směnné části pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Industrial Park Stříbro, s. r. o. Karpíšek Pavel Zobrazit
LV č. 541, k. ú. Stříbro - PK
Mapy, k. ú. Stříbro
Záborová situace stavby
OIM 1. 2. 2021 4321/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Všenice, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všenice Karpíšek Pavel Zobrazit
LV č. 10001 - k. ú. Všenice (nabytí)
LV č. 11 - k. ú. Všenice (převod)
Mapka - k. ú. Všenice (nabytí)
Mapka - k. ú. Všenice (převod)
OIM 1. 2. 2021 4320/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Břasy a v k. ú. Stupno Karpíšek Pavel Zobrazit
Kopie geometrického plánu č. 643-96/2020
Kopie geometrického plánu č. 714-96/2020
LV č. 10001 - k. ú. Břasy (nabytí)
LV č. 10001 - k. ú. Stupno (nabytí)
LV č. 4 - k. ú. Stupno (převod)
LV č. 5 - k. ú. Břasy (převod)
Mapka, k. ú. Stupno
Mapky, k. ú. Břasy
OIM 1. 2. 2021 4319/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VV Karpíšek Pavel Zobrazit
OŠMS 1. 2. 2021 4318/ZPK/21 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádosti o poskytnutí účelové dotace jednotlivých subjektů
Příloha č. 2 - Rastrová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace
OIM 1. 2. 2021 4317/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Útušice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Útušice a v k. ú. Robčice u Štěnovic, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Útušice Karpíšek Pavel Zobrazit
LV č. 10001 - k. ú. Útušice, k. ú. Robčice u Štěnovic (nabytí)
LV č. 624 - k. ú. Útušice (převod)
Mapka - k. ú. Útušice, k. ú. Robčice u Štěnovic (nabytí)
Mapky - k. ú. Útušice (převod)
OIM 1. 2. 2021 4316/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Amesbury - Plzen Vejprnice s.r.o. Karpíšek Pavel Zobrazit
Mapky - k. ú. Vejprnice
OKŘE 1. 2. 2021 4315/ZPK/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Mauritzová Ilona Zobrazit
OŠMS 1. 2. 2021 4314/ZPK/21 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Formulář žádosti o dar 2021
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí finančního daru
OŽP 1. 2. 2021 4313/ZPK/21 Prodloužení termínů realizace projektů Bernard Josef Zobrazit
OIM 1. 2. 2021 4312/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Terešova, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 60000 – k. ú. Lhotka u Terešova
2. Mapky – k. ú. Lhotka u Terešova
3. LV č. 60000 – k. ú. Výrov u Kralovic
4. GP č. 130-1027/2020 – k. ú. Výrov u Kralovic
OKHE 1. 2. 2021 4311/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Pikner Richard Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví ZPK na rok 2021
OIM 1. 2. 2021 4310/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bořice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 50 – k. ú. Bořice u Domažlic
2. Mapka – k. ú. Bořice u Domažlic
OIM 1. 2. 2021 4309/ZPK/21 Prodej pozemků v k. ú. Smolov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JP Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 39 – k. ú. Smolov
2. Mapky – k. ú. Smolov
OIM 1. 2. 2021 4308/ZPK/21 Prodej pozemku v k. ú. Nová Huť – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x VK a JK Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 20 – k. ú. Nová Huť
2. Mapka – k. ú. Nová Huť
OIM 1. 2. 2021 4307/ZPK/21 Prodej pozemků v k. ú. Velenovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x KS, MB, JŠ, ZŘ Karpíšek Pavel Zobrazit
1. Mapka – k. ú. Velenovy - Elektronická příloha
2. LV č. 388 – k. ú. Velenovy – pozemek parc. č. 4496/11 (Karel Stupka)
3. LV č. 388 – k. ú. Velenovy – pozemek parc. č. 4496/13 (Miloslava Behenská)
4. LV č. 388 – k. ú. Velenovy – pozemek parc. č. 4496/14 (Jiří Šipla)
5. LV č. 388 – k. ú. Velenovy – pozemek parc. č. 4496/15 (Zdeněk Říha)
OIM 1. 2. 2021 4306/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Mokrosuky - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mokrosuky Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 10001 - k. ú. Mokrosuky (nabytí)
2. Mapka – k. ú. Mokrosuky (nabytí)
3. LV č. 333 – k. ú. Mokrosuky (převod)
4. Mapka – k. ú. Mokrosuky (převod)
OIM 1. 2. 2021 4305/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Kubice Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 1 - k. ú. Česká Kubice (nabytí)
2. LV č. 171 – k. ú. Česká Kubice (převod)
3. Mapky – k. ú. Česká Kubice
4. GP č. 441-51/2017
OIM 1. 2. 2021 4304/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Lesní společnost Teplá, a. s. Karpíšek Pavel Zobrazit
Mapa, k. ú. Stříbro
OIM 1. 2. 2021 4303/ZPK/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Cheznovice, k. ú. Mýto v Čechách; středisko Plzeň-sever, k. ú. Horní Bělá, k. ú. Lhotka u Nekmíře Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 Soupis nových pozemků - k. ú. Cheznovice
Příloha č. 2 Soupis nároků - k. ú. Cheznovice
Příloha č. 3 Soupis nových pozemků - k. ú. Mýto v Čechách
Příloha č. 4 Soupis nároků - k. ú Mýto v Čechách
Příloha č. 5 Soupis nových pozemků - k. ú. Horní Bělá
Příloha č. 6 Soupis nároků - k. ú. Horní Bělá
Příloha č. 7 Soupis nových pozemků - k. ú. Lhotka u Nekmíře
Příloha č. 8 Soupis nároků - k. ú Lhotka u Nekmíře
OIM 1. 2. 2021 4302/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Hrad Nečtiny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Nečtiny Karpíšek Pavel Zobrazit
Fotodokumentace
LV č. 183 – k. ú. Hrad Nečtiny
Mapka – k. ú. Hrad Nečtiny
OKŘE 1. 2. 2021 4256/ZPK/20 Volba předsedy a členů Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 1. 2. 2021 4234/ZPK/20 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Vanka Petr Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »