Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKŘ 7. 7. 2021 4571/ZPK/21 Finanční dary pro kraje postižené extrémními bouřkami Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
rastr darovací smlouvy
OKHE 14. 6. 2021 4556/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Michal Zobrazit Zobrazit
Zápis z 3. zasedání Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK
OKHE 14. 6. 2021 4553/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci ZPK Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
Zápis z Výboru pro sociální věci z 26. 5. 2021
OKHE 14. 6. 2021 4552/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
Zápis z Výboru pro sport z 18. 5. 2021
OŠMS 14. 6. 2021 4551/ZPK/21 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji finančními prostředky ze státního rozpočtu Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
OKHE 14. 6. 2021 4550/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Picka Libor Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z 2. jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje
OKHE 14. 6. 2021 4549/ZPK/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Protokol č. 2/2021 o provedené kontrole činnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole ve Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p. o.
Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 5. 2021
Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 27. 4. 2021
OKHE 14. 6. 2021 4548/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Zápis ze 4. jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK
OKŘ 14. 6. 2021 4547/ZPK/21 Prodloužení termínů dotace pro obec Tlučná Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Tlučná
Příloha č. 2 - dotační smlouva Tlučná
Příloha č. 3 - návrh dodatku č. 1 Tlučná
OKHE 14. 6. 2021 4546/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
Zápis ze 3. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK ze dne 8. 4. 2021
OŠMS 14. 6. 2021 4545/ZPK/21 Schválení 1. navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Dopis ředitele Základní školy, Plzeň, Podmostní 1
OŠMS 14. 6. 2021 4544/ZPK/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 4543/ZPK/21 Prodloužení termínů dotace Stodská nemocnice, a.s. Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost Stodské nemocnice, a.s.
Příloha č. 2 . dotační smlouva Stodská nemocnice, a.s.
Příloha č. 3 - dodatek č. 1 k dotační smlouvě
Příloha č. 4 - návrh dodatku č. 2
OKŘ 14. 6. 2021 4542/ZPK/21 Změna účelu čerpání dotace pro obec Kařez Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Kařez
Příloha č. 2 - dotační smlouva Kařez
Příloha č. 3 - návrh dodatku Kařez
ODSH 14. 6. 2021 4541/ZPK/21 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV projektu „II/191 Janovice – Nýrsko“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost SÚS PK
Příloha č. 2 – Přehled o financování výdajů projektu
Příloha č. 3 – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
OKHE 14. 6. 2021 4540/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 1. zasedání Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK ze dne 28. 4. 2021
Příloha č. 2 - Zápis z 2. zasedání Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK ze dne 18. 5. 2021
OKHE 14. 6. 2021 4539/ZPK/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
ODSH 14. 6. 2021 4538/ZPK/21 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2021 - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 :Zápis z jednání komise
Příloha č. 2 :Souhrnná tabulka schválená komisí
Příloha č. 3 :Souhrnná tabulka žádostí
Příloha č. 4 :Návrh rastrové smlouvy
Příloha č. 5 :Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu pro jednání ZPK
Příloha č. 6 :Návrh na neposkytnutí dotací z dotačního programu pro jednání ZPK
Příloha č. 7 :Pravidla dotačního programu
ODSH 14. 6. 2021 4537/ZPK/21 Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č.1 – Popisná část Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraj
Příloha č.2 – Prezentace zobrazující celkový pohled
ODSH 14. 6. 2021 4536/ZPK/21 Poskytnutí individuální účelové dotace obci Křenovy na vybudování dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3 mezi obcí Semošice a Křenovy na k.ú. Křenovy Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Žádost obce Křenovy o poskytnutí účelové dotace
Č.2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
č.3 - Smlouva o dílo
č.4 - Projektová dokumentace
č.5 - Mapa s popisem současné situace
OŠMS 14. 6. 2021 4535/ZPK/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) - schválení druhé NFV pro projekt Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Dopis ředitelky Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 se změnovým listem
OŠMS 14. 6. 2021 4534/ZPK/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 4533/ZPK/21 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2020 Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2020
OKŘ 14. 6. 2021 4532/ZPK/21 Dotace statutárnímu městu Plzeň na provoz evakuačního krizového střediska pro lidi bez domova Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - návrh dotační smlouvy
OKŘ 14. 6. 2021 4531/ZPK/21 Rozdělení dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Rastr smlouvy o poskytnutí dotace SH ČMS 2019
OKŘ 14. 6. 2021 4530/ZPK/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021 Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - seznam poskytovaných dotací
Příloha č. 3 - rastr dotační smlouvy
OKŘ 14. 6. 2021 4529/ZPK/21 Individuální dotace pro obec Borovno na nákup cisternové automobilové stříkačky Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - vyjádření HZS PK
Příloha č. 3 - návrh dotační smlouvy
OKŘ 14. 6. 2021 4528/ZPK/21 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - seznam poskytovaných dotací
Příloha č. 3 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na nákup nové CAS, Příspěvek na rekonstrukci CAS a Příspěvek na nákup DA
Příloha č. 4 - rastr dotační smlouvy na opravy CAS
Příloha č. 5 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů a Příspěvek na vybavení a opravy neinevestiční povahy
OPL 14. 6. 2021 4527/ZPK/21 Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Centrálního nákupu, příspěvková organizace
OIT 14. 6. 2021 4526/ZPK/21 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 2. kolo Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Usnesení RPK č. 310/2021
Příloha č. 2 - Zápis z jednání Komise - Elektronická příloha
Příloha č. 3 - Usnesení RPK č. 802/21
Příloha č. 4 - Usnesení RPK č. 803/21
Příloha č. 5 - rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
OŽP 14. 6. 2021 4525/ZPK/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 14. 6. 2021 4524/ZPK/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí ZPK
Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí ZPK
OŽP 14. 6. 2021 4523/ZPK/21 Poskytnutí dotace z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2021) a uzavření veřejnoprávní smlouvy Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 4522/ZPK/21 Dodatek ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54
OKP 14. 6. 2021 4521/ZPK/21 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
č. 1 Zápis ze zasedání hodnotící komise včetně příloh
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené ZPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
OIM 14. 6. 2021 4520/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Druztová - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x JŠ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 4519/ZPK/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 Zápis a usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje
OKHE 14. 6. 2021 4518/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 Zápis a usnesení z 3. zasedání Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje
Příloha č. 2 Zápis a usnesení z 4. zasedání Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje
OŽP 14. 6. 2021 4517/ZPK/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 2. část Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - návrh dotací k podpoře
OKHE 14. 6. 2021 4516/ZPK/21 Plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na II. pololetí roku 2021 Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Plán kontrolní činnosti Finančního výboru ZPK na II. pololetí roku 2021
OKHE 14. 6. 2021 4515/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro dopravu ZPK ze dne 12. 4. 2021
Zápis a Usnesení Výboru pro dopravu ZPK ze dne 17. 5. 2021
OSV 14. 6. 2021 4514/ZPK/21 Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice" - záměr podání žádosti do Programu 013 310 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 návrhu usnesení - 7. výzva MPSV
OSV 14. 6. 2021 4513/ZPK/21 Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice" - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionální operačního programu REACT-EU Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OSV 14. 6. 2021 4512/ZPK/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
Příloha č. 4 - Smlouvy ZPK
Příloha č. 5 - Neposkytnutí dotací
Příloha č. 6 - Rozdělení dotací RPK
OKP 14. 6. 2021 4511/ZPK/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s Plzeňskou filharmonií, obecně prospěšnou společností Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
Návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje č. 10292020
OSV 14. 6. 2021 4510/ZPK/21 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2022 - sociální služby Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zásady
Příloha č. 2 - Metodika
Příloha č. 3 - Pověření
OKHE 14. 6. 2021 4509/ZPK/21 Plán činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zatupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021
OIM 14. 6. 2021 4508/ZPK/21 Bezúplatné nabytí nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň 323 00 x statutární město Plzeň Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
LV č. 1, k. ú. Bolevec
Snímek katastrální mapy
Studie ZUŠ U Jam Plzeň
Znalecký posudek č. 2911/2020
OIM 14. 6. 2021 4507/ZPK/21 Zrušení usnesení ZPK č. 89/20 ze dne 21.12.2020 Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
vyjádření MMP Odboru stavebně správního ze dne 19.04.2021
ORR 14. 6. 2021 4506/ZPK/21 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 - schválení dotací Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací a náhradních akcí z DT HS a NPO PK 2021
OKHE 14. 6. 2021 4505/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pikner Richard Zobrazit Zobrazit
Usnesení z 3. zasedání Výboru pro zdravotnictví ZPK
Zápis z 3. zasedání Výboru pro zdravotnictví ZPK
OIM 14. 6. 2021 4504/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JM, JB a BB Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
2. Mapka - k. ú. Malechov (J. Maršálek)
4. Mapka – k. ú. Malechov (manž. Brejchovi)
OIM 14. 6. 2021 4503/ZPK/21 Výkup části pozemku v k. ú. Ostrov u Stříbra, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x VA Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
Mapa, k. ú. Ostrov u Stříbra
Zábor předmětného pozemku
OEK 14. 6. 2021 4502/ZPK/21 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020 Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 22 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2020
Příloha č. 23 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12M
Příloha č. 24 - Rozvaha
Příloha č. 25 - Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 26 - Přehled o peněžních tocích
Příloha č. 27 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha č. 28 - Příloha č. 5 k vyhlášce 410/2009 Sb.
Příloha č. 29 - Inventarizační zpráva za rok 2020
Příloha č. 30 - Roční zpráva o výsledcích Útvaru interního auditu
Příloha č. 31 - Přístup k finančním výkazům
Přílohy č. 1 - 21 - Tabulková část
Závěrečný účet za rok 2020
OIM 14. 6. 2021 4501/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 119 – k. ú. Štítary nad Radbuzou
2. Mapka – k. ú. Štítary nad Radbuzou
OIM 14. 6. 2021 4500/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VCh, VK, VŠ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
2. Mapka - k. ú. Svrčovec (Vlasta Chaloupková)
5. Mapky – k. ú. Svrčovec (V. Král a V. Špeta)
OIM 14. 6. 2021 4499/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Dolní Lhota u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VS Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
2. Mapka - k. ú. Dolní Lhota u Klatov
ODSH 14. 6. 2021 4498/ZPK/21 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č. 1 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti
č. 2 Pozvánka
č. 3 Zpráva o činnosti společnosti za rok 2020
č. 4 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020
č. 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k datu 31. 12. 2020
č. 6 Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2020
č. 7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2020
OIM 14. 6. 2021 4497/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Letiny - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Letiny Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 10001 - k. ú. Letiny (nabytí)
2. Mapky – k. ú. Letiny (nabytí)
3. LV č. 469 – k. ú. Letiny (převod)
4. Mapky – k. ú. Letiny (převod)
OSV 14. 6. 2021 4496/ZPK/21 Pověření SOHZ - sociální služby Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Dodatek č. 1 k Pověření
ORR 14. 6. 2021 4495/ZPK/21 Poskytnutí individuálních dotací Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádosti o dotaci ze systému eDotace
OKP 14. 6. 2021 4494/ZPK/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
Č. 2 - Poskytnuté dotace včetně abecedně řazeného seznamu náhradníků v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ - schválené ZPK
Č. 3 - Poskytnuté dotace vč. abeced. řaz. seznamu náhradníků v rámci programu „Obnova hist. staveb. fondu v pam. rezervacích a zónách a staveb drob. architektury; kopie soch. děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území PK - schválené ZPK
Č. 4 - Návrh rastrových smluv - vzor č. 1 a vzor č. 2
OEK 14. 6. 2021 4493/ZPK/21 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost RRRS JZ o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí účelové dotace RRRS JZ
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »