Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKŘ 13. 6. 2022 5044/ZPK/22 Rozšíření kamerové sítě „Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“ Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5043/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5042/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OSV 13. 6. 2022 5040/ZPK/22 Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" - dodatky ke smlouvám Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vzor Dodatku ke smlouvě
OKHE 13. 6. 2022 5039/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu ZPK Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5038/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5037/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5036/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZPK Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5035/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 5033/ZPK/22 IZ - Informativní zpráva o projektu Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 5031/ZPK/22 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKŘ 13. 6. 2022 5030/ZPK/22 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 13. 6. 2022 5027/ZPK/22 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 13. 6. 2022 5026/ZPK/22 Dotace obcím na dočasné nouzové přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny Špoták Rudolf Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 5025/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Úterý, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úterý Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 5024/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Tachov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tachov Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 5023/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Kašperské Hory Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5022/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OSV 13. 6. 2022 5021/ZPK/22 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení dotací Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení neinvestičních dotací
Příloha č. 3 návrhu usnesení - Návrh rozdělení investičních dotací
Příloha č. 4 návrhu usnesení - Vzory smluv
Příloha č. 5 návrhu usnesení - Rozdělení dotací RPK
OIM 13. 6. 2022 5020/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Křenice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x LP, VP Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 5019/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Rabí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MK, SK Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 5018/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Přetín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JE Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 5017/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Bohdašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ACh, MJ, KS, MS Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 5016/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Rabí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ED Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OPL 13. 6. 2022 5015/ZPK/22 IZ - Externí právní stanovisko k dodržování právních předpisů Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 5014/ZPK/22 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 5013/ZPK/22 Poskytnutí peněžitého daru na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5012/ZPK/22 Individuální dotace OKHE 2022 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 5011/ZPK/22 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 5010/ZPK/22 Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 5008/ZPK/22 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 710/22 ze dne 4. dubna 2022 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 5007/ZPK/22 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 5006/ZPK/22 Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 5004/ZPK/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední škole živnostenské a Základní škole, Planá, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 5001/ZPK/22 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV u projektů „II/230 Nepomuk-Přeštice, napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem“, „Most ev.č. 193-012 za obcí Trpísty“, „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 5000/ZPK/22 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIT 13. 6. 2022 4998/ZPK/22 Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č. 3 – usnesení RPK č. 2057/22 ze dne 23. 05. 2022
OZDR 13. 6. 2022 4997/ZPK/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OEK 13. 6. 2022 4996/ZPK/22 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OZDR 13. 6. 2022 4995/ZPK/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci nemocnicím Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 4994/ZPK/22 Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022 - rozdělení dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 4993/ZPK/22 Dodatek č. 3 ke Statutu Fondu dopravy Plzeňského kraje Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4992/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Nalžovské Hory – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AGROMAP s. r. o. Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OSV 13. 6. 2022 4991/ZPK/22 Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení dotací Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotace ZPK
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 4 - Rozdělení dotace RPK
OŽP 13. 6. 2022 4990/ZPK/22 Poskytnutí individuální dotace pro obec Jarov na vyhotovení projektové dokumentace projektu „Vodovod Jarov – napojení na Dobříč“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 4989/ZPK/22 Poskytnutí individuálních dotací na podporu dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 4988/ZPK/22 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2022 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŠMS 13. 6. 2022 4987/ZPK/22 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 4986/ZPK/22 Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 4985/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 4984/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 4983/ZPK/22 Dodatek č. 41 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKŘE 13. 6. 2022 4982/ZPK/22 Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘE 13. 6. 2022 4981/ZPK/22 Změna ve Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘE 13. 6. 2022 4980/ZPK/22 Změna uvolněných funkcí členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 4979/ZPK/22 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 4978/ZPK/22 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2022 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí ZPK - dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - Seznam podpořených žádostí ZPK - dotační titul č. 2
OŽP 13. 6. 2022 4977/ZPK/22 Poskytnutí dotace z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy – 2. část Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 4976/ZPK/22 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2022 - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 4975/ZPK/22 Žádost obce Hejná o poskytnutí individuální účelové dotace na vybudování dílčí části dálkové cyklotrasy č. 12 mezi obcí Žichovice a Velké Hydčice Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 4974/ZPK/22 Schválení poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy s Českou republikou – Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
ORR 13. 6. 2022 4973/ZPK/22 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace DSO Čistírna - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 4972/ZPK/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2022" Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 4971/ZPK/22 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu zoologických zahrad v roce 2022 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 4970/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK Šefl Kamil František Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 4969/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK Látka Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 4968/ZPK/22 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZPK Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 4967/ZPK/22 Prodloužení termínů realizace projektů Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
ORR 13. 6. 2022 4966/ZPK/22 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 - schválení dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 4965/ZPK/22 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 4964/ZPK/22 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury – město Hartmanice - Zhůří pomník 2022 Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4963/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Opolenec a Bohdašice - SÚS PK, středisko Klatovy x ČR - Lesy České republiky, s. p. Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OEK 13. 6. 2022 4962/ZPK/22 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2021 Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4961/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Přetín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MP Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4960/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Dobršín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČV Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
ORR 13. 6. 2022 4959/ZPK/22 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022
ORR 13. 6. 2022 4958/ZPK/22 Poskytnutí dotace spolku Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s. Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4957/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4956/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Loza – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x JH Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4954/ZPK/22 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Chodov u Domažlic; středisko Klatovy, k. ú. Žíznětice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 4952/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK Javorský Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 13. 6. 2022 4946/ZPK/22 Dokumenty k poskytování finančních prostředků - sociální služby Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zásady
Příloha č. 2 - Metodika
Příloha č. 3 - Vzor Pověření
OIM 13. 6. 2022 4945/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lochousice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Lochousice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4941/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mešno a k. ú. Kornatice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR - Správa železnic, s. o. Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4940/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Křenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PM Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4939/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Vřeskovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x LL Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4938/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Čepice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JK Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4937/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Čižice a Štěnovický Borek - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Čižice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4924/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Domažlice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4909/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Doubravka, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4894/ZPK/22 Směna pozemků v k. ú. Petrovice nad Úhlavou a v k. ú. Novákovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Jednotné zemědělské družstvo „Budovatel“ se sídlem v Janovicích Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 4882/ZPK/22 Nabytí bytové jednotky č. 1700/20 na adrese Toužimská 1700/15, Bolevec, Plzeň - Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278, 33501 Nepomuk, příspěvková organizace x Plzeňský kraj Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OŠMS 2. 5. 2022 4947/ZPK/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2022“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 2. 5. 2022 4944/ZPK/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKŘE 2. 5. 2022 4943/ZPK/22 Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 2. 5. 2022 4942/ZPK/22 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 - rozdělení dotací – splátka ze státního rozpočtu Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - celková
Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
Příloha č. 3 - Vzor Dodatku ke smlouvě
Příloha č. 4 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 5 - Vzor Dodatku k dohodě
OKŘ 4. 4. 2022 4936/ZPK/22 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4935/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4934/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OFPEU 4. 4. 2022 4933/ZPK/22 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Picka Libor Zobrazit Zobrazit
Návrh rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava pro rok 2022
Plnění rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace zemi Horní Rakousy na na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava
Žádost země Horní Rakousy o poskytnutí dotace na činnost kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava
OFPEU 4. 4. 2022 4932/ZPK/22 Poskytnutí účelových dotací Západočeské univerzitě v Plzni na projekty z Akčního plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje pro rok 2022 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OKHE 4. 4. 2022 4931/ZPK/22 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OFPEU 4. 4. 2022 4930/ZPK/22 Poskytnutí dotací z dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“ Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Rozdělení dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 201+ v Plzeňském kraji"
OŠMS 4. 4. 2022 4929/ZPK/22 Schválení návratné finanční výpomocí u projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OFPEU 4. 4. 2022 4928/ZPK/22 Dohoda o spolupráci v evropských záležitostech mezi Plzeňským krajem a Karlovarským krajem Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Dohoda o spolupráci v evropských záležitostech uzavíraná mezi Plzeňským a Karlovarským krajem
Dopis hejtmana Karlovarského kraje ze dne 27. 10. 2021 ve věci možného uzavření Dohody o spolupráce v evropských záležitostech mezi Plzeňským a Karlovarským krajem
OKŘE 4. 4. 2022 4927/ZPK/22 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4925/ZPK/22 Dar státu Ukrajina prostřednictvím daru Velvyslanectví Ukrajiny v České republice Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OEK 4. 4. 2022 4923/ZPK/22 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4922/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK Látka Jan Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 4. 2022 4921/ZPK/22 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Klatovy Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4920/ZPK/22 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4919/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OIT 4. 4. 2022 4918/ZPK/22 Prodloužení termínu pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1650/20 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4917/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4916/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 4. 2022 4915/ZPK/22 Dodatek č. 10 zřizovací listiny DKS Žinkovy, příspěvková organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4914/ZPK/22 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 4. 2022 4913/ZPK/22 Dotační program Podpora včelařství (2022) - schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
OŠMS 4. 4. 2022 4912/ZPK/22 Schválení poskytnutí účelové dotace statutárnímu městu Plzeň - Sportmanie Plzeň 2022 a Roadshow Plzeňského kraje 2022 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 4. 2022 4911/ZPK/22 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2022 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4910/ZPK/22 Ukončení spolupráce mezi Plzeňským krajem a Sverdlovskou oblastí Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 4. 2022 4908/ZPK/22 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 - schválení dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2022 - Projekty obcí
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2022 - Územní plány
Příloha č. 3 - Náhradní akce DT PSOV PK 2022 - Projekty obcí
OŽP 4. 4. 2022 4907/ZPK/22 Prodloužení termínů v rámci realizace projektů a u obce Puclice a městysu Chudenice i termínů pro podání žádostí o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4906/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4905/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4904/ZPK/22 Dodatek ke zřizovací listině - Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4903/ZPK/22 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4902/ZPK/22 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4901/ZPK/22 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4900/ZPK/22 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4898/ZPK/22 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4897/ZPK/22 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4896/ZPK/22 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4895/ZPK/22 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2020/2021 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIT 4. 4. 2022 4893/ZPK/22 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022 - 1. kolo Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 4. 2022 4892/ZPK/22 Poskytnutí dotace z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy – 1. část Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4891/ZPK/22 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4890/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4889/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4888/ZPK/22 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4887/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dlouhá Ves, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bohdašice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4886/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Hartmanice, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hartmanice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKŘE 4. 4. 2022 4885/ZPK/22 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4884/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Horní Bříza, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Bříza Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4883/ZPK/22 Prodej pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x PV, MV Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4881/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Úterý - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x LZ Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4880/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Zahorčice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JN, ZN Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4879/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Dobršín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JB Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4878/ZPK/22 Uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8849003788 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4877/ZPK/22 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Kašperské Hory Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4876/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x OH Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4875/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4874/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KZ Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4873/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4872/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Chocenická Lhota, Komorno, Letiny, Zdemyslice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Zemědělská společnost Komorno, a. s. Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4871/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Kožlany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x LK Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 4. 2022 4870/ZPK/22 Dodatek č. 40 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4869/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komorno, Nevolice, Chotiná, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Domažlice, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 4. 2022 4868/ZPK/22 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení finanční dotace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací 2022
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy 2022
OIM 4. 4. 2022 4867/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Černovice u Bukovce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ZZ, BZ Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4866/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Přetín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AW Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 4. 2022 4865/ZPK/22 Dotační titul Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2022 - rozdělení dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 4. 2022 4864/ZPK/22 Žádost o prominutí vrácení dotace - město Bezdružice Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »