Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OZDR 16. 12. 2019 3896/ZPK/19 Změna stanov společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. - snížení počtu členů dozorčí rady Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
OKHE 16. 12. 2019 3895/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
OKHE 16. 12. 2019 3894/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
17. 9. 2019_Zápis z 30. zasedání VVZ ZPK
19. 11. 2019_Zápis z 32. zasedání VVZ ZPK
22. 10. 2019_Zápis z 31. zasedání VVZ ZPK
OŠMS 16. 12. 2019 3893/ZPK/19 Schválení navýšení návratné finanční výpomocí u projektů Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Dopis ředitele Základní školy a Mateřské školy pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
OŠMS 16. 12. 2019 3892/ZPK/19 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
OKHE 16. 12. 2019 3891/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis z jednání Finančního výboru ZPK dne 16. 09. 2019
Zápis z jednání Finančního výboru ZPK dne 25. 11. 2019
OKHE 16. 12. 2019 3890/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 15.10.2019 vč. příloh
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2019 vč. příloh
OFPEU 16. 12. 2019 3889/ZPK/19 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2019 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za r. 2019
OZDR 16. 12. 2019 3887/ZPK/19 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin v roce 2020 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace městu Sušice
OZDR 16. 12. 2019 3886/ZPK/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. - schválení peněžitého vkladu Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o poskytnutí finančních prostředků
OŠMS 16. 12. 2019 3885/ZPK/19 Uzavření smlouvy s Karlovarským krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020, které se uskuteční od 19. do 24. ledna 2020 v Karlovarském kraji Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Návrh smlouvy s Karlovarským krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
OŽP 16. 12. 2019 3884/ZPK/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŽP 16. 12. 2019 3883/ZPK/19 Obec Bukovec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŠMS 16. 12. 2019 3882/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže na rok 2020
Příloha č. 2 - Usnesení Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 7. 11. 2019
OIM 16. 12. 2019 3880/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OŠMS 16. 12. 2019 3879/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti VVVZ na rok 2020
Usnesení VVVZ ze dne 10. října 2019
OŠMS 16. 12. 2019 3878/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
Zápis z 21. jednání VVVZ ze dne 12. září 2019
Zápis z 22. jednání VVVZ ze dne 10. října 2019
Zápis z 23. jednání VVVZ ze dne 21. listopadu 2019
OKHE 16. 12. 2019 3877/ZPK/19 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
OKHE 16. 12. 2019 3876/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 29. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 27. 8. 2019
Příloha č. 2 - Zápis z 30. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 24. 9. 2019
Příloha č. 3 - Protokol č. 30/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK ze dne 5. 8. 2019
Příloha č. 4 - Zápis z 31. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 29. 10. 2019
Příloha č. 5 - Zápis z 32. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 11. 2019
Příloha č. 6 - Protokol č. 31/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK ze dne 7. 10. 2019
Příloha č. 7 - Protokol č. 32/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK ze dne 7. 11. 2019
ORR 16. 12. 2019 3875/ZPK/19 Poskytnutí individuálních dotací Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost města Domažlice
Příloha č. 2 - Žádost obce Předslav
OKHE 16. 12. 2019 3874/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2020
OKHE 16. 12. 2019 3873/ZPK/19 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Látka Jan Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020
ORR 16. 12. 2019 3872/ZPK/19 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014, 2015 a 2016 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost Holoubkov
Příloha č. 10 - dodatek Ejpovice
Příloha č. 11 - dodatek Myslinka
Příloha č. 12 - dodatek Bělá nad Radbuzou
Příloha č. 2 - žádost Rozvadov
Příloha č. 3 - žádost Blatnice
Příloha č. 4 - žádost Ejpovice
Příloha č. 5 - žádost Myslinka
Příloha č. 6 - žádost Bělá nad Radbuzou
Příloha č. 7 - dodatek Holoubkov
Příloha č. 8 - dodatek Rozvadov
Příloha č. 9 - dodatek Blatnice
OŽP 16. 12. 2019 3871/ZPK/19 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 - doplnění o obec Svéradice Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 - doplnění o obec Svéradice
OKHE 16. 12. 2019 3870/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2020 Budková Světlana Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2020
OKP 16. 12. 2019 3869/ZPK/19 Dotace v oblasti památkové péče - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých městysu Kolinec a obci Chotíkov Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 3 - Návrh Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. P050/19
Příloha č. 4 - Návrh Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. H10/19
OKHE 16. 12. 2019 3868/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OŠMS 16. 12. 2019 3867/ZPK/19 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost Techmania Science Center o.p.s. o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 3 - Konzultace k žádosti Techmania Science Center o.p.s.
Příloha č. 4 - Stanovisko k možnosti financování Techmania Science Center
OŽP 16. 12. 2019 3866/ZPK/19 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OKHE 16. 12. 2019 3865/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 18.11. 2019 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 23.9. 2019 vč. příloh
Zápis z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 17.6. 2019
OIM 16. 12. 2019 3864/ZPK/19 Pojistná smlouva č. 8849000755 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKHE 16. 12. 2019 3863/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2020 Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2020
OKHE 16. 12. 2019 3862/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK 21. 10. 2019
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK 25. 11. 2019
OKHE 16. 12. 2019 3861/ZPK/19 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK na rok 2020 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK na rok 2020
OKHE 16. 12. 2019 3860/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 16. 9. 2019
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 18.11. 2019
OŠMS 16. 12. 2019 3859/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis ze 17. zasedání Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 19. 9. 2019
Příloha č. 2 - Zápis z 18. zasedání Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ze dne 7. 11. 2019
OKP 16. 12. 2019 3858/ZPK/19 Poskytnutí dotace Plzeňské filharmonii, obecně prospěšné společnosti Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
č.1 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OSV 16. 12. 2019 3857/ZPK/19 Vyrovnávací platby na rok 2020 - sociální služby Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Výše vyrovnávacích plateb
Příloha č. 2 - Vzor Pověření EU
Příloha č. 3 - Pověření EU - Člověk v tísni
Příloha č. 4 - Zádost o vydávní pověření - MAS Český západ
Příloha č. 5 - Žádost o vydání pověření - MAS Světovina
OŽP 16. 12. 2019 3856/ZPK/19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně, příspěvkovou organizací Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OSV 16. 12. 2019 3855/ZPK/19 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020
ODSH 16. 12. 2019 3854/ZPK/19 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2020 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 16. 12. 2019 3853/ZPK/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Klatovy formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Dražební vyhláška
Smlouva o provedení dražby dobrovolné
ORR 16. 12. 2019 3852/ZPK/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 2. část Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice, 2. část
Příloha č. 3 - Přehled žádostí a alokovaných prostředků z rozpočtu MV ČR - Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí - 2019, Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
OSV 16. 12. 2019 3851/ZPK/19 "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019" - změna vzoru dodatku a vzoru smlouvy Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vzor dodatku
Příloha č. 2 - Vzor smlouvy
OKHE 16. 12. 2019 3850/ZPK/19 Zprávy a vyúčtování zahraničních pracovních cest členů RPK, přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1- Přehled plánovaných zahraničních cest
Příloha č. 2 - Vyúčtování zahraničních pracovních cest
OSV 16. 12. 2019 3849/ZPK/19 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2020 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - smlouva 41022019 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA
příloha č. 2 - smlouva 41072019 Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Plzeňského kraje
příloha č. 3 - smlouva 41042019 Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p.s.
příloha č. 4 - smlouva 41052019 Potravinová banka Plzeň, z.s.
příloha č. 5 - smlouva 41062019 Spolek Ulice Plzeň
příloha č. 6 - smlouva 41032019 Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
OIM 16. 12. 2019 3848/ZPK/19 Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce objektu Plzeň, Klatovská 110, Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKHE 16. 12. 2019 3847/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Rastrová smlouva - příloha č. 2
Žádost ZŠ spec. a Praktické školy Diakonie ČCE Merklín - příloha č. 1
OZDR 16. 12. 2019 3846/ZPK/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019" Stárková Milena Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
Příloha č. 10 - smlouva - Vejprnice (praktický lékař pro dospělé )
Příloha č. 11 - smlouva - Vejprnice (gynekologie)
Příloha č. 2 - smlouva - Stod
Příloha č. 3 - smlouva - Koloveč
Příloha č. 4 - smlouva - Zbiroh (zdravotní středisko)
Příloha č. 5 - smlouva - Zbiroh2
Příloha č. 6 - smlouva - Kozojedy
Příloha č. 7 - smlouva - Mladý Smolivec
Příloha č. 8 - smlouva - Kasejovice
Příloha č. 9 - smlouva - Vejprnice (praktický lékař pro děti a dorost))
OKHE 16. 12. 2019 3845/ZPK/19 Schválení rastrové smlouvy o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu PK v r. 2020 - oblast Zastupitelé Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Návrh dotací poskytnutých z rozpočtu PK v roce 2020 - příloha č. 1
Rastrová smlouva - příloha č. 2
ODSH 16. 12. 2019 3844/ZPK/19 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na vybudování druhé etapy projektu Cykloresort Radnicko Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1- Žádost Mikroregiomu Radnicko o poskytnutí účelové dotace
č.10- Koordinační situace SO.10, úsek D-F
č.11- Koordinační situace SO.11, úsek D-E
č.12-Koordinační situace SO.13, úsek J-K
č.13-Koordinační situace SO.14, úsek L-K
č.14-Koordinační situace SO.15,úsek J-L
č.15-Koordinační situace SO.16, úsek G-J
č.16 Celkový rozpočet projektu a rekapitulace nákladů jednotlivých SO
č.17-Studie proveditelnosti Cykloresort Radnicko
č.18- Zpráva o průběhu výstavby 1 etapy projektu Cykloresort Radnicko.
č.2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účeldové dotace
č.3 - Koordinační situace celek
č.4 - Koordinační situace SO.01, úsek A-I
č.5 - Koordinační situace SO.02, úsek B-C
č.6 - Koordinační situace SO.04, úsek C-M
č.7 - Koordinační situace SO.06, úsek G-H
č.8 - Koordinační situace SO.07, úsek M-H
č.9 - Koordinační situace SO.08, úsek N-I
ODSH 16. 12. 2019 3843/ZPK/19 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.57772018 - Horní Berounka, povodí Klabavy Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Žádost dobrololného svazu obcí Horní Berounka ...
č.2 - Návrh Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
ODSH 16. 12. 2019 3842/ZPK/19 Žádost města Nýrsko o poskytnutí účelové dotace na pokrytí části výdajů spojených s pořízením pozemků potřebných pro výhledovou realizaci akce Přestupní uzel u železniční stanice, Nýrsko Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Č. 1 - Žádost města Nýrsko o dotaci
Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Č. 3 - Katastrální situační výkres
Č. 4 - Usnesení Zastupitelstva města Nýrsko ze dne 23. 9. 2019
ODSH 16. 12. 2019 3841/ZPK/19 Žádost obce Žihle o poskytnutí účelové dotace na pokrytí části nezpůsobilých výdajů akce Přestupní uzel Žihle – železniční stanice Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Č. 1 - Žádost obce Žihle o dotaci
Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Č. 3 - Náčrt situace
Č. 4 - Katastrální situace přestupního uzlu
Č. 5 - Usnesení Zastupitelstva obce Žihle ze dne 25. 6. 2019
OIM 16. 12. 2019 3840/ZPK/19 Výkup pozemků v k.ú. Dobřany, Šlovice u Plzně, Kasejovice, Polánka u Kasejovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih x SEPA CREDIT s.r.o., dohoda o narovnání Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
příloha č. 4 – LV č. 200 k.ú. Dobřany
příloha č. 5 – LV č. 1382 k.ú. Kasejovice
příloha č. 6 – LV č. 1161 k.ú. Polánka u Kasejovic
příloha č. 7 – LV č. 552 k.ú. Šlovice u Plzně
ODSH 16. 12. 2019 3839/ZPK/19 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.66932018- město Stod Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Žádost města Stod
č.2 - Návh Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OIM 16. 12. 2019 3838/ZPK/19 Výkup pozemků v k.ú. Křimice, Plzeň, Radčice u Plzně x město Plzeň – městský okruh Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
částečné LV č. 1 k.ú. Křimice
částečné LV č. 1 k.ú. Plzeň
částečné LV č. 1 k.ú. Radčice u Plzně
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »