Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OPL 10. 6. 2019 3668/ZPK/19 Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1: Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje
Příloha č. 2: Výkaz k cestovnímu příkazu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje (vyúčtování paušálních cestovních náhrad)
OIM 10. 6. 2019 3667/ZPK/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Sociální služby Sv. Jana, z. s. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Katastrální mapa k. ú. Kozojedy u Kralovic
LV č. 629 Kozojedy u Kralovic
OKHE 10. 6. 2019 3666/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 21.05.2019 vč. příloh
OKHE 10. 6. 2019 3665/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
14. 5. 2019_Zápis z 27. zasedání VVZ ZPK
16. 4. 2019_Zápis z 26. zasedání VVZ ZPK
OKHE 10. 6. 2019 3664/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 20. 05. 2019 vč. příloh
OKHE 10. 6. 2019 3663/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic asprávu majetku ZPK
OKHE 10. 6. 2019 3662/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OŽP 10. 6. 2019 3660/ZPK/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 3659/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast dopravy ZPK 20. 5. 2019
OZDR 10. 6. 2019 3658/ZPK/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
Příloha č. 2 - návrh smlouvy o poskytnutí dotace Domov - plzeňská hospicová péče
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o poskytnutí dotace Hospic Sv. Jiří
OKHE 10. 6. 2019 3657/ZPK/19 Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeňského kraje v roce 2019 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeńského kraje k 27. 5. 2019
OIM 10. 6. 2019 3656/ZPK/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Dobřív, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 3655/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kunějovice a k. ú. Všeruby u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Všeruby Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2019 3654/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
Zápis z 18. jednání VVVZ ze dne 11. dubna 2019
Zápis z 19. jednání VVVZ ze dne 16. května 2019
OIM 10. 6. 2019 3653/ZPK/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Broumov u Zadního Chodova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Broumov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 3652/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 3651/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 6.5. 2019 vč. příloh
OIM 10. 6. 2019 3650/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FH, AH Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OŽP 10. 6. 2019 3649/ZPK/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OKP 10. 6. 2019 3648/ZPK/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 3646/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 3. 2019
Příloha č. 2 - Protokol č. 26/2019 o provedené kontrole činnosti Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK na úseku samostatné působnosti ze dne 6. 3. 2019
Příloha č. 3 - Zápis z 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 4. 2019
Příloha č. 4 - Protokol č. 27/2019 o provedené kontrole činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK na úseku samostatné působnosti
OŠMS 10. 6. 2019 3645/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2019“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam žádostí o dotaci
Příloha č. 2 - Zápis z jednání hodnoticí komise
Příloha č. 3 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
OŽP 10. 6. 2019 3644/ZPK/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí
Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí
OŠMS 10. 6. 2019 3643/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam žádostí o dotaci/příspěvek z programu
Příloha č. 2 - Zápis z jednání hodnoticí komise
Příloha č. 3 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
OKŘ 10. 6. 2019 3642/ZPK/19 Účelové dotace na ochranu měkkých cílů Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozhodnutí č. 13
Příloha č. 2 - Rozhodnutí č. 14
Příloha č. 3 - Smlouva
OSV 10. 6. 2019 3641/ZPK/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
Příloha č. 4 - Neposkytnutí dotací
Příloha č. 5 - Smlouvy ZPK
Příloha č. 6 - Rozdělení dotací (poskytnutí/neposkytnutí) RPK
OKŘ 10. 6. 2019 3640/ZPK/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
Příloha č. 2 - tabulka žádosti schválené
Příloha č. 3 - návrh rastrové smlouvy
Příloha č. 4 - tabulka žádosti neschválené
OIM 10. 6. 2019 3639/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Pivoň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Z.O. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
2. Mapka – k. ú. Pivoň
OKP 10. 6. 2019 3638/ZPK/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 1. sběr žádostí Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
OKP 10. 6. 2019 3637/ZPK/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 3636/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Doporučené žádosti obcí o dotace - příloha č. 1
Nedoporučené žádosti obcí o dotace - příloha č. 2
Rastrová smlouva - příloha č. 3
ODSH 10. 6. 2019 3635/ZPK/19 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 Pozvánka
Příloha č. 3 Zpráva o činnosti společnosti za rok 2018
Příloha č. 4 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018
Příloha č. 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k datu 31. 12. 2018
Příloha č. 6 Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2018
Příloha č. 7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2018
ODSH 10. 6. 2019 3634/ZPK/19 Uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 – elektronická příloha
Příloha č. 2 – Příloha č. 1 Dodatku č. 1 (kalkulace příspěvku) – elektronická příloha
Příloha č. 3 - Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
OIM 10. 6. 2019 3633/ZPK/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 596/18 ze dne 09.04.2018 (výkup pozemků v k. ú. Křimice od sedmi podílových spoluvlastníků de Lobkowicz) Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIT 10. 6. 2019 3632/ZPK/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 1. kolo Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
Příloha č. 2 – usnesení RPK č. 3481/19 ze dne 20. 05. 2019
Příloha č. 3 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
OIM 10. 6. 2019 3631/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
Příloha č. 2 – Listy vlastnictví
Příloha č. 3 – Informace o pozemcích s mapou
OIT 10. 6. 2019 3630/ZPK/19 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017-2018“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Informační příloha - uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace č. 6/2017
Informační příloha - uzavřený Dodatek č. 1 k dotační smlouvě č. 6/2017
Příloha č. 1 - žádost města Přeštice
Příloha č. 2 - návrh Dodatku č. 2 k dotační smlouvě č. 6/2017
OKŘ 10. 6. 2019 3629/ZPK/19 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018
OKŘ 10. 6. 2019 3628/ZPK/19 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
Příloha č. 2 - seznam poskytovaných dotací
Příloha č. 3 - seznam neposkytnutých dotací
Příloha č. 4 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na nákup nové CAS a Příspěvek na nákup DA
Příloha č. 5 - rastr dotační smlouvy na opravy CAS
Příloha č. 6 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na vybavení a opravy neinevestiční povahy
OIM 10. 6. 2019 3627/ZPK/19 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x V. H. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Fotomapa Plasy
OIM 10. 6. 2019 3626/ZPK/19 Plzeňský kraj – SÚS PK x ČR – Státní pozemkový úřad - majetkoprávní vypořádání melioračních kanálů v rámci stavby Městského okruhu – 2.etapa Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
situace SO 1351
situace SO 1381
Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převzetí přeložek
OKŘE 10. 6. 2019 3625/ZPK/19 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŽP 10. 6. 2019 3624/ZPK/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
OKP 10. 6. 2019 3623/ZPK/19 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č .4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě obce Šťáhlavy
Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu vyúčotvání dotace - Starý Plzenec
Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace - Šťáhlavy
Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 ke smlouvě města Starý Plzenec
OIT 10. 6. 2019 3622/ZPK/19 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Usnesení RPK č. 3480/19
Příloha č. 2 - Zápisy z jednání komise pro vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu OIT
Příloha č. 3 - Rastrové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OIM 10. 6. 2019 3621/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 60000 – k. ú. Milčice
10. Mapka – k. ú. Stráž u Domažlic
11. LV č. 60000 – k. ú. Chocomyšl
12. Mapka – k. ú. Chocomyšl
13. LV č. 60000 – k. ú. Těšovice u Kolovče
14. Mapky – k. ú. Těšovice u Kolovče
15. LV č. 60000 – k. ú. Třebčice
16. Mapka – k. ú. Třebčice
17. LV č. 60000 – k. ú. Vlčtejn
18. Mapka – k. ú. Vlčtejn
19. LV č. 60000 – k. ú. Zdemyslice
2. Mapka – k. ú. Milčice
20. Mapka – k. ú. Zdemyslice
21. LV č. 60000 – k. ú. Tlučná
22. Mapka – k. ú. Tlučná
23. GP č. 1552-42_2018 – k. ú. Tlučná
24. LV č. 60000 – k. ú. Česká Bříza
25. Mapka – k. ú. Česká Bříza
26. LV č. 60000 – k. ú. Trojany u Mladotic
27. Mapka – k. ú. Trojany u Mladotic
3. LV č. 60000 – k. ú. Janovice nad Úhlavou
4. Mapka – k. ú. Janovice nad Úhlavou
5. LV č. 60000 – k. ú. Brod
6. Mapka – k. ú. Brod
7. LV č. 60000 – k. ú. Vlčkovice u Kolince
8. Mapka – k. ú. Vlčkovice u Kolince
9. LV č. 60000 – k. ú. Stráž u Domažlic
OŽP 10. 6. 2019 3620/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 2
ODSH 10. 6. 2019 3619/ZPK/19 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Zápis z jednání komise
č.2 - Souhrnná tabulka schválená komisí
č.3 - Souhrnná tabulka žádostí
č.4 - Návrh rastrové smlouvy
č.5 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu pro jednání ZPK
OŠMS 10. 6. 2019 3618/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
Zápis z 14. zasedání Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 21. 3. 2019.pdf
OŠMS 10. 6. 2019 3617/ZPK/19 Zrušení obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Plán rozvoje (modernizace) Školní farma Na Zemědělce - Činov
Příloha č. 2 - Studie stavby školní farmy - technický popis
OEK 10. 6. 2019 3616/ZPK/19 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 22 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2018
Příloha č. 23 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12M
Příloha č. 24 - Rozvaha
Příloha č. 25 - Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 26 - Přehled o peněžních tocích
Příloha č. 27 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha č. 28 - Příloha č. 5 k vyhlášce 410/2009 Sb.
Příloha č. 29 - Inventarizační zpráva za rok 2018
Příloha č. 30 - Roční zpráva o výsledcích Útvaru interního auditu
Přílohy č. 1 - 21 - tabulková část
Závěrečný účet za rok 2018
OŠMS 10. 6. 2019 3615/ZPK/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 14 ke zřizovací listině Gymnázia, Tachov, Pionýrská 1370
Příloha č. 2 - Dodatek č. 13 ke zřizovací listině Dětského domova Čtyřlístek, Planá
Příloha č. 3 - Dodatek č. 15 ke zřizovací listině Dětského domova, Nepomuk
OŠMS 10. 6. 2019 3614/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam žádostí o dotaci/příspěvek z programu
Příloha č. 2 - Zápis z jednání hodnoticí komise
Příloha č. 3 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
OŠMS 10. 6. 2019 3613/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2019“ Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 2 - Zápis z jednání hodnoticí komise
OKP 10. 6. 2019 3612/ZPK/19 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2019 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 3611/ZPK/19 Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »