Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKHE 18. 10. 2021 4681/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4680/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Opltová Michaela Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4679/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4678/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4677/ZPK/21 Projekt „Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod“ - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU, návratná finanční výpomoc Špoták Rudolf Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4676/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Přetín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MŠ, VB a VP Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4675/ZPK/21 Prodloužení termínů realizace projektů a termínů pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 18. 10. 2021 4674/ZPK/21 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 2 - rastr dotační smlouvy
OKHE 18. 10. 2021 4671/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4670/ZPK/21 Prodloužení termínu pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4669/ZPK/21 Uzavření Smlouvy o společném zadávání s Karlovarským krajem Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Smlouva o společném zadávání
OKP 18. 10. 2021 4668/ZPK/21 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt „Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách“ Muzea Šumavy Sušice, příspěvkové organizace Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4667/ZPK/21 Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro projekt „Tradiční lidová kultura regionů Klatovy a Cham“ Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Ženíšek Marek Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4661/ZPK/21 Prodloužení termínů a změna charakteru dotace v rámci realizace projektů obcí podpořených z dotačních programů Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4660/ZPK/21 Dodatek č. 8 zřizovací listiny DSS Liblín, příspěvková organizace Špoták Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4659/ZPK/21 Poskytnutí investiční finanční dotace Městu Železná Ruda na nákup stroje pro úpravu běžeckých tras Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4658/ZPK/21 Neposkytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ Salvetr Rudolf Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4657/ZPK/21 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022 - dodatky ke smlouvám Špoták Rudolf Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4654/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Tachov pro přístavbu tělocvičny Gymnázia Tachov x město Tachov Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4653/ZPK/21 Souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy uzavřené mezi Plzeňským krajem a společností Industrial Park Stříbro, s. r. o. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4652/ZPK/21 Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4650/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Hradiště u Blovic – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4649/ZPK/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Salvetr Rudolf Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4648/ZPK/21 Majetkoprávní vypořádání stavby „Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s městysem Kolinec v souvislosti s bezúplatným předáním části silnice II/187 městysu Kolinec Čížek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4647/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Rolnické družstvo „Úhlava“ Karpíšek Pavel Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4646/ZPK/21 Dodatek k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb Špoták Rudolf Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4645/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Bohdašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MČ Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4644/ZPK/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4643/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4642/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit
ORR 18. 10. 2021 4641/ZPK/21 Poskytnutí finančního daru Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4640/ZPK/21 Schválení Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027 Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 18. 10. 2021 4639/ZPK/21 Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2022 Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2022
OSV 18. 10. 2021 4638/ZPK/21 Prodloužení termínu pro předložení výroku a vyjádření auditora Špoták Rudolf Zobrazit
OZDR 18. 10. 2021 4637/ZPK/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2020 - Sušická nemocnice s.r.o. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4636/ZPK/21 Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - rozdělení dotací Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4635/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit
OZDR 18. 10. 2021 4634/ZPK/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2020 Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4633/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pikner Richard Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4632/ZPK/21 Prodej pozemku v k. ú. Hodovíz, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x J. S. Karpíšek Pavel Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4630/ZPK/21 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021 - rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 18. 10. 2021 4629/ZPK/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 18. 10. 2021 4628/ZPK/21 IZ - Dokončení projektů transformace - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4627/ZPK/21 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2022 Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Změny v síti sociálních služeb
OKHE 18. 10. 2021 4626/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Trylčová Radka Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4625/ZPK/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020“ – změna účelu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4624/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4623/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Chlumská – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FCh Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4622/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Ježovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VN Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4621/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Vřeskovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x DS, VŽ Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4620/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x firma Český Real, a.s., KB, TB, MK, VP Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4619/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Zavlekov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skránčice Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4618/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kvíčovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kvíčovice Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4617/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Poloučany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Konstantinovy Lázně Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4616/ZPK/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů Plzeňského kraje (běžné výdaje) - oblast Majetek Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4615/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Hradiště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Státní pozemkový úřad Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4614/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Prapořiště - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4613/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ES, VB, PŠ a BŠ Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4612/ZPK/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení 16.RPK
Příloha č. 3 - Přehled schválených usnesení 17.RPK
Příloha č. 4 - Přehled schválených usnesení 18.RPK
Příloha č. 5 - Přehled schválených usnesení 19.RPK
OIM 18. 10. 2021 4611/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolany u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x RK, ZH, KV Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4610/ZPK/21 Neposkytnutí finančních prostředků z DT Individuální dotace OKHE 2021 Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4609/ZPK/21 Prodloužení termínů realizace projektů obcí a obci Nečtiny také prodloužení termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4608/ZPK/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podořených žádostí na podporu psích útulků ZPK
Příloha č. 3 - Seznam podpořených žádostí kastrace koček ZPK
OŽP 18. 10. 2021 4607/ZPK/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Retence vody 2021 Bernard Josef Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4606/ZPK/21 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci SÚS PK na projekt „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ Čížek Pavel Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4605/ZPK/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 3. část Bernard Josef Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4604/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4603/ZPK/21 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2021 - poskytnutí dotací Ženíšek Marek Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4602/ZPK/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4601/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4600/ZPK/21 Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2022 – 2026 Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Textová část PDO, Karty tratí (příloha 1 PDO), Pasporty vybraných linek veřejné linkové dopravy (příloha 2 PDO), Síťová grafika (příloha 3 PDO), Vypořádání připomínek oslovených subjektů (příloha 4 PDO))
Příloha č. 2 - Text uveřejnění na web
ORR 18. 10. 2021 4598/ZPK/21 Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2021 Bernard Josef Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4596/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit
ORR 18. 10. 2021 4595/ZPK/21 Venkovský dům Plzeňského kraje - schválení individuální dotace pro rok 2021 Bernard Josef Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4594/ZPK/21 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021, 2. část Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
Příloha č. 4 - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace
OKP 18. 10. 2021 4593/ZPK/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací náhradníkům Ženíšek Marek Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4592/ZPK/21 Prodej pozemku v k. ú. Rybník nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x RJ, JJ Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4591/ZPK/21 Prodej pozemků v k. ú. Tupadly u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KV Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4590/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Sušice Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4589/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x MC, KH, PK, JM Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4588/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Švihov u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Trio - D spol. s r. o. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4587/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Slatina u Chudenic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KK, JP Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4586/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice Karpíšek Pavel Zobrazit
ORR 18. 10. 2021 4585/ZPK/21 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2021 - 2. část Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice 2021, 2. část
OIM 18. 10. 2021 4584/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4583/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Neznašovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Vrhaveč Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4582/ZPK/21 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 - poskytnutí dotací Ženíšek Marek Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4581/ZPK/21 Dodatek č. 37 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4580/ZPK/21 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Ženíšek Marek Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4579/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mezholezy u Černíkova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mezholezy Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4578/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x obec Chrást, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4577/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Tlučná, v k. ú. Chrást u Plzně a v k. ú. Nýřany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – město, středisko Plzeň - sever x LJ, MP Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4576/ZPK/21 Prodej pozemků v k.ú. Kaznějov - Správa a udržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x DEKINVEST, Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 10. 2021 4575/ZPK/21 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a zásady pro přípravu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 včetně střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2023 a 2024 Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu PK na rok 2022
Příloha č. 2 - Zásady přípravy a schvalování rozpočtu PK na rok 2022
ORR 18. 10. 2021 4574/ZPK/21 Dotační titul Podpora místních akčních skupin v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - rozdělení dotací z DT Podpora MAS PK 2021
OIM 18. 10. 2021 4573/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4570/ZPK/21 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 - poskytnutí dotací Ženíšek Marek Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4568/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x BM Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4567/ZPK/21 Směna pozemků v k. ú. Mýto v Čechách a v k. ú. Strašice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x JC-M Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4566/ZPK/21 Směna pozemků v k. ú. Starý Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VD Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4565/ZPK/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Stupno; středisko Klatovy, k. ú. Milence, k. ú. Balkovy, k. ú. Slatina u Chudenic; středisko Tachov, k. ú. Branka u Tachova; středisko Plzeň-jih, k. ú. Lužany u Přeštic Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4564/ZPK/21 Směna nemovitostí v k.ú. Horšov, Klenová a dalších k.ú. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Galerie Klatovy, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice x Lesy ČR, státní podnik Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4563/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dolany u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dolany Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4562/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kyšice u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x obec Kyšice Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4561/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Kubice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4560/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolní Lhota u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM-VK a OK Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4559/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Křenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VM, AM, SŠ, LK, MK Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4558/ZPK/21 Prodej pozemku v k. ú. Dražovice u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JA Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4555/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mlečice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Mlečice Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4554/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Střapole - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR - Správa železnic, s. o. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4436/ZPK/21 Prodej pozemků v k. ú. Zelená Lhota – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MK Karpíšek Pavel Zobrazit
OPL 23. 8. 2021 4599/ZPK/21 Schválení nového jednacího řádu Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Jednací řád Zastupitelstva
OIT 23. 8. 2021 4597/ZPK/21 Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021 Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
Příloha č. 2 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č. 3 - usnesení RPK č. 971/21 ze dne 28.06.2021
OSV 23. 8. 2021 4572/ZPK/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - reforma psychiatrické péče“ - rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - celková
Příloha č. 2 - Vzory dodatku ke smlouvě
Příloha č. 3 - Příjemci finančních prostředků - ostatní
Příloha č. 4 - Vzor Smlouvy
Příloha č. 5 - Vzor Dodatku k dohodě
Příloha č. 6 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 7 - Nová výše vyrovnávací platby
Příloha č. 8 - Vzor Dodatku k pověření
OKŘ 7. 7. 2021 4571/ZPK/21 Finanční dary pro kraje postižené extrémními bouřkami Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
rastr darovací smlouvy
OKHE 14. 6. 2021 4556/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Michal Zobrazit Zobrazit
Zápis z 3. zasedání Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK
OKHE 14. 6. 2021 4553/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci ZPK Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
Zápis z Výboru pro sociální věci z 26. 5. 2021
OKHE 14. 6. 2021 4552/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
Zápis z Výboru pro sport z 18. 5. 2021
OŠMS 14. 6. 2021 4551/ZPK/21 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji finančními prostředky ze státního rozpočtu Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
OKHE 14. 6. 2021 4550/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Picka Libor Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z 2. jednání Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje
OKHE 14. 6. 2021 4549/ZPK/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Protokol č. 2/2021 o provedené kontrole činnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole ve Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p. o.
Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 5. 2021
Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 27. 4. 2021
OKHE 14. 6. 2021 4548/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Zápis ze 4. jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK
OKŘ 14. 6. 2021 4547/ZPK/21 Prodloužení termínů dotace pro obec Tlučná Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Tlučná
Příloha č. 2 - dotační smlouva Tlučná
Příloha č. 3 - návrh dodatku č. 1 Tlučná
OKHE 14. 6. 2021 4546/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
Zápis ze 3. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK ze dne 8. 4. 2021
OŠMS 14. 6. 2021 4545/ZPK/21 Schválení 1. navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Dopis ředitele Základní školy, Plzeň, Podmostní 1
OŠMS 14. 6. 2021 4544/ZPK/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 4543/ZPK/21 Prodloužení termínů dotace Stodská nemocnice, a.s. Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost Stodské nemocnice, a.s.
Příloha č. 2 . dotační smlouva Stodská nemocnice, a.s.
Příloha č. 3 - dodatek č. 1 k dotační smlouvě
Příloha č. 4 - návrh dodatku č. 2
OKŘ 14. 6. 2021 4542/ZPK/21 Změna účelu čerpání dotace pro obec Kařez Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Kařez
Příloha č. 2 - dotační smlouva Kařez
Příloha č. 3 - návrh dodatku Kařez
ODSH 14. 6. 2021 4541/ZPK/21 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV projektu „II/191 Janovice – Nýrsko“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost SÚS PK
Příloha č. 2 – Přehled o financování výdajů projektu
Příloha č. 3 – Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
OKHE 14. 6. 2021 4540/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 1. zasedání Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK ze dne 28. 4. 2021
Příloha č. 2 - Zápis z 2. zasedání Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK ze dne 18. 5. 2021
OKHE 14. 6. 2021 4539/ZPK/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
ODSH 14. 6. 2021 4538/ZPK/21 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2021 - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 :Zápis z jednání komise
Příloha č. 2 :Souhrnná tabulka schválená komisí
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »