Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OFPEU 8. 6. 2020 4086/ZPK/20 Aktualizace č. 2 krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – Regionální inovační strategie Plzeňského kraje Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Aktualizace č. 2 krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – Regionální inovační strategie Plzeňského kraje
OKHE 8. 6. 2020 4085/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
18. 2. 2020_Zápis z 35. zasedání VVZ ZPK
28. 1. 2020_Zápis z 34. zasedání VVZ ZPK
OKHE 8. 6. 2020 4084/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic asprávu majetku ZPK
OŠMS 8. 6. 2020 4083/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 8. 6. 2020 4082/ZPK/20 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 19.05.2020 vč. příloh
OŠMS 8. 6. 2020 4081/ZPK/20 Schválení navýšení návratné finanční výpomocí u projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Dopis ředitelky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
OKŘ 8. 6. 2020 4078/ZPK/20 IZ - Informativní zpráva o řešení šíření onemocnění COVID-19 v Plzeňském kraji včetně nákupu a distribuce ochranných prostředků Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKŘE 8. 6. 2020 4077/ZPK/20 Návrh odvolání hejtmana Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 4076/ZPK/20 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti
Příloha č. 2 Pozvánka
Příloha č. 3 Zpráva o činnosti společnosti za rok 2019
Příloha č. 4 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019
Příloha č. 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k datu 31. 12. 2019
Příloha č. 6 Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2019
Příloha č. 7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2019
OIM 8. 6. 2020 4075/ZPK/20 Gymnázium, Tachov - Schválení podání žádosti Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 4074/ZPK/20 Aktualizace č. 1 Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Textová část PDO PK včetně příloh (Karty tratí (příloha č. 1 PDO), Síťová grafika (příloha č. 2.1 a 2.2 PDO),Pasporty vybraných linek veřejné linkové dopravy (příloha č. 3 PDO), Vypořádání připomínek oslovených subjektů
OIT 8. 6. 2020 4073/ZPK/20 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2020 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
č. 1 Usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4242/19 ze dne 09.12.2019
č. 2 Usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4779/20 ze dne 18.05.2020
č. 4 Rastrové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OIM 8. 6. 2020 4072/ZPK/20 Prodej nemovitostí v k. ú. Klatovy formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Dražební vyhláška
Smlouva o provedení dražby dobrovolné
OŽP 8. 6. 2020 4071/ZPK/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2020 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OKŘ 8. 6. 2020 4069/ZPK/20 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - seznam poskytovaných dotací
Příloha č. 3 - seznam neposkytnutých dotací
Příloha č. 4 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na nákup nové CAS a Příspěvek na nákup DA
Příloha č. 5 - rastr dotační smlouvy na opravy CAS
Příloha č. 6 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů a Příspěvek na vybavení a opravy neinevestiční povahy
OSV 8. 6. 2020 4067/ZPK/20 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 - prodloužení platnosti Koncepce do 31. 12. 2021 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 4066/ZPK/20 Prodej nemovitostí v k. ú. Svojše formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Dražební vyhláška
Smlouva o provedení dražby dobrovolné
OKŘ 8. 6. 2020 4065/ZPK/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - rastr dotační smlouvy
OFPEU 8. 6. 2020 4061/ZPK/20 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj – Vltava Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Návrh rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava pro rok 2020
Plnění rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2019
Smlouva o poskytnutí účelové dotace zemi Horní Rakousy na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava
Žádost země Horní Rakousy o poskytnutí dotace na činnost kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava
OSV 8. 6. 2020 4059/ZPK/20 Prodloužení platnosti Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 4058/ZPK/20 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
Příloha č. 4 - Smlouvy ZPK
Příloha č. 5 - Neposkytnutí dotací
Příloha č. 6 - Rozdělení dotací RPK
OŽP 8. 6. 2020 4057/ZPK/20 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OZDR 8. 6. 2020 4056/ZPK/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2020“ Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace Domov - plzeňská hospicová péče z.ú.
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
ODSH 8. 6. 2020 4055/ZPK/20 Žádost obce Nezvěstice o poskytnutí individuální účelové dotace na vybudování lávky přes řeku Úslavu v k.ú. Nezvěstice, která je součástí nadregionální cyklotrasy č.31 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
č.1 - žádost obce Nezvěstice o poskytnutí individuální účelové dotace
č.3 Projektová dokumentace
č.4 Mapa aktualizované koncepce mezinárodních, nadregionálních a význemných egionálních cyklotras
OŽP 8. 6. 2020 4054/ZPK/20 Obec Kamenný Újezd – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 4053/ZPK/20 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 2
OSV 8. 6. 2020 4052/ZPK/20 Dodatek č. 7 zřizovací listiny Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 7 ke zřizovací listině DSP Kralovice, příspěvková organizace
OSV 8. 6. 2020 4051/ZPK/20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Návrh na rozdělení dotace
Příloha č. 2 - Návrh na rozdělení dotace - příjemci dotace
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
Příloha č. 4 - Vzor Dohody
OZDR 8. 6. 2020 4050/ZPK/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020“ Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
Příloha č. 2 - dotační smlouva Nýrsko - zubní lékařství
Příloha č. 3 - dotační smlouva Nýrsko - praktické lékařství Bezručova ordinace I.
Příloha č. 4 - dotační smlouva Nýrsko - praktické lékařství Bezručova ordinace II
Příloha č. 5 - dotační smlouva Nýrsko - praktické lékařství Šmilovského
Příloha č. 6 - dotační smlouva Kdyně - zubní lékařství
Příloha č. 7 - dotační smlouva Koloveč - praktické lékařství
Příloha č. 8 - dotační smlouva Praktik - Reha
ODSH 8. 6. 2020 4049/ZPK/20 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2020 - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 Zápis z jednání komise
č.2 Souhrnná tabulka schválená komisí
č.3 Souhrnná tabulka žádostí
č.4 Návrh rastrové smlouvy
č.5 Návrh na rozděleni dotací z dotačního programu pro jednání ZPK
č.6 Návrh na neposkytnutí dotací z dotačního programu pro jednání ZPK
č.7 Pravidla dotačního programu
OIM 8. 6. 2020 4048/ZPK/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Rabí, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rabí Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 4047/ZPK/20 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt "Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu" Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o. Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Dopis ředitelky Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
OŽP 8. 6. 2020 4046/ZPK/20 Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 4045/ZPK/20 Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 4044/ZPK/20 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 4043/ZPK/20 Obec Hlavňovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 4042/ZPK/20 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2020 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost Svazku o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Návrh veřejnoprávní smlouvy
Příloha č. 3 – Výlukový jízdní řád mezinárodní autobusové linky č. 000423
ODSH 8. 6. 2020 4041/ZPK/20 Žádost obce Tlučná o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí nákladů souvisejících s pořízením projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na výstavbu vjezdové brány na silnici II/203 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Č. 1 - Žádost obce Tlučná o dotaci
Č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OKP 8. 6. 2020 4040/ZPK/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 08382020 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 00522020 Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
č. 1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 08382020 se společností Film Servis Plzeň s.r.o.
č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 00522020 se společností iREPORT s.r.o.
OIM 8. 6. 2020 4039/ZPK/20 Prodej bývalého areálu SÚS PK v k.ú. Starý Plzenec x město Starý Plzenec – SÚS PK, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Katastrální mapa
LV č. 1842 k. ú. Starý Plzenec
LV č. 3746 k. ú. Starý Plzenec
Návrh smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene
Znalecký posudek č. 2525/21/2020 ze dne 14.02.2020
OEK 8. 6. 2020 4038/ZPK/20 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 22 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2019
Příloha č. 23 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12M
Příloha č. 24 - Rozvaha
Příloha č. 25 - Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 26 - Přehled o peněžních tocích
Příloha č. 27 - Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha č. 28 - Příloha č. 5 k vyhlášce 410/2009 Sb.
Příloha č. 29 - Inventarizační zpráva za rok 2019
Příloha č. 30 - Roční zpráva o výsledcích Útvaru interního auditu
Přílohy č. 1 - 21 - Tabulková část
Závěrečný účet za rok 2019
OŠMS 8. 6. 2020 4037/ZPK/20 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2020“ Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Seznam žádostí o dotaci z programu
Příloha č. 3 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
OŠMS 8. 6. 2020 4036/ZPK/20 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020“ Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam žádostí o dotaci/příspěvek z programu
Příloha č. 3 - Rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
OŠMS 8. 6. 2020 4035/ZPK/20 Schválení poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost o dotaci
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OŠMS 8. 6. 2020 4034/ZPK/20 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2020 - 2024) Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2020 - 2024)
Příloha č. 2 - Příloha k Dlouhodobé záměru PK
OIM 8. 6. 2020 4033/ZPK/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horšovský Týn – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 4032/ZPK/20 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji finančními prostředky ze státního rozpočtu Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
OIM 8. 6. 2020 4031/ZPK/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Terešov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Terešov Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 4030/ZPK/20 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2021 - sociální služby Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zásady
Příloha č. 2 - Metodika
Příloha č. 3 - Pověření
OŠMS 8. 6. 2020 4029/ZPK/20 Schválení návratné finanční výpomocí u projektů Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Dopis ředitele Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426, příspěvková organizace
ORR 8. 6. 2020 4028/ZPK/20 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 - schválení dotací Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací a náhradních akcí z DT HS a NPO PK 2020
OIM 8. 6. 2020 4026/ZPK/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nové Sedliště a k. ú. Mchov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Staré Sedliště Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 4025/ZPK/20 Výkup pozemku v k. ú. Krsy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x JP, ZP Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 4024/ZPK/20 Výkup pozemku v k. ú. Otov u Nového Kramolína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MK Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
2. Mapka – k. ú. Otov u Nového Kramolína
OIM 8. 6. 2020 4023/ZPK/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koloveč a v k. ú. Únějovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Koloveč Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
LV č. 1 - k. ú. Koloveč
LV č. 371 - k. ú. Únějovice
Mapka - k. ú. Únějovice
Mapky - k. ú. Koloveč
ORR 8. 6. 2020 4022/ZPK/20 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Zachování prodejen v malých obcích PK 2020
Příloha č. 2 - Bodové hodnocení prodejen
OIM 8. 6. 2020 4021/ZPK/20 Výkup pozemku v k. ú. Křimice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x BM Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 4020/ZPK/20 Výkup pozemku v k. ú. Klatovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Agrospolečnost Koryta s. r. o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 4019/ZPK/20 Směna nemovitostí v k. ú. Horšovský Týn – Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 x město Horšovský Týn Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
LV č. 1317 k.ú. Horšovský Týn - město
LV č. 821 k.ú. Horšovský Týn - Plzeňský kraj
Mapa k.ú. Horšovský Týn - pozemek pč. 942 - město
Mapa k.ú. Horšovský Týn - pozemky Plzeňský kraj
OIM 8. 6. 2020 4018/ZPK/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zbiroh – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Zbiroh Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 10001 – k. ú. Zbiroh
2. Mapka - k. ú. Zbiroh
3. GP č. 1382-178/2015
OIM 8. 6. 2020 4017/ZPK/20 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 60000 – k. ú. Louňová
10. Mapka – k. ú. Nezvěstice
11. LV č. 60000 – k. ú. Nechanice u Nových Mitrovic
12. Mapka – k. ú. Nechanice u Nových Mitrovic
13. LV č. 60000 – k. ú. Nemanice
14. Mapka – k. ú. Nemanice
15. LV č. 60000- k. ú. Mutěnín
16. Mapka – k. ú. Mutěnín
17. LV č. 60000 – k. ú. Milavče
18. Mapky – k. ú. Milavče
19. LV č. 60000 – k. ú. Bělá nad Radbuzou
2. Mapka – k. ú. Louňová
20. Mapka – k. ú. Bělá nad Radbuzou
21. LV č. 60000 – k. ú. Všeruby u Kdyně
22. Mapka – k. ú. Všeruby u Kdyně
23. LV č. 60000 – k. ú. Němčice u Třebnic
24. Mapka – k. ú. Němčice u Třebnic
25. LV č. 60000 – k. ú. Pačejov
26. Mapky – k. ú. Pačejov
27. LV č. 60000 – k. ú. Dlouhá Ves u Sušice
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »