Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKHE 19. 4. 2021 4445/ZPK/21 Nesouhlas s umístěním hlubinného úložiště jaderného odpadu na území Plzeňského kraje, respektive s postupy MPO a SÚRAO při řešení situace, jak nakládat s radioaktivními odpady (materiály) Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č.1 - Usnesení Vlády České republiky
Příloha č.2 - Dopis pí hejtmance
Příloha č.3 - Dopis SÚRAO
OKHE 19. 4. 2021 4444/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci ZPK Kylišová Jitka Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 2. zasedání Výboru pro sociální věci ZPK ze dne 21. 1. 2021
Příloha č. 2 - Zápis z 3. zasedání Výboru pro sociální věci ZPK ze dne 22. 2. 2021
Příloha č. 3 – Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální věci ZPK ze dne 29. 3. 2021
OKHE 19. 4. 2021 4443/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj ZPK Opltová Michaela Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 2. zasedání Výboru pro regionální rozvoj ZPK ze dne 30. 3. 2021
OKHE 19. 4. 2021 4442/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit
Zápis z 2. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK ze dne 4. 3. 2021
OKHE 19. 4. 2021 4441/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro dopravu ZPK ze dne 15. 2. 2021
Zápis a Usnesení Výboru pro dopravu ZPK ze dne 22. 3. 2021
OKHE 19. 4. 2021 4440/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Trůková Eva Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 4438/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Trylčová Radka Zobrazit
příloha č. 2 - Zápis z 3. jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK
příloha č.1 - Zápis z 2. jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti
OKŘ 19. 4. 2021 4437/ZPK/21 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit
Návrh dotační smlouvy KŘ HZS PK
OKHE 19. 4. 2021 4435/ZPK/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OKHE 19. 4. 2021 4433/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Michal Zobrazit
Zápis z 2. zasedání Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK
OKP 19. 4. 2021 4432/ZPK/21 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci Šťáhlavy z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020 Krejsová Marcela Zobrazit
č. 2 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace
OFPEU 19. 4. 2021 4431/ZPK/21 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj – Vltava Krejsová Marcela Zobrazit
Návrh rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava pro rok 2021
Plnění rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2020
Smlouva o poskytnutí účelové dotace zemi Horní Rakousy na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava
Žádost země Horní Rakousy o poskytnutí dotace na činnost kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava
OZDR 19. 4. 2021 4430/ZPK/21 Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smlouvy o poskytování SOHZ - PRIVAMED a.s. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 – žádost o pověření - PRIVAMED a.s.
Příloha č. 2 – smlouva o poskytování SOHZ nemocnicí PRIVAMED a.s.
Příloha č. 3 = příloha č. 1 smlouvy o poskytování SOHZ nemocnicí PRIVAMED a.s. - specifikace zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
Příloha č. 4 = příloha č. 2 smlouvy o poskytování SOHZ - způsob výpočtu výše vyrovnávací platby
OZDR 19. 4. 2021 4429/ZPK/21 Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smlouvy o poskytování SOHZ - Mulačova nemocnice s.r.o. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 – žádost o pověření - Mulačova nemocnice s.r.o.
Příloha č. 2 – smlouva o poskytování SOHZ Mulačovou nemocnicí s.r.o.
Příloha č. 3 = příloha č. 1 smlouvy o poskytování SOHZ Mulačovou nemocnicí s.r.o. - specifikace zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
Příloha č. 4 = příloha č. 2 smlouvy o poskytování SOHZ - způsob výpočtu výše vyrovnávací platby
OKHE 19. 4. 2021 4428/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit
Příloha č. 1 Zápis a usnesení z 2. zasedání Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje
OKHE 19. 4. 2021 4427/ZPK/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit
Příloha č. 1 Zápis a usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje
Příloha č. 2 Zápis a usnesení z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje
Příloha č. 3 Zápis a usnesení z 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje
OIM 19. 4. 2021 4426/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Domažlice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice a k. ú. Pasečnice a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice Karpíšek Pavel Zobrazit
OIT 19. 4. 2021 4425/ZPK/21 Poskytnutní dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 1. kolo Hais Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Usnesení RPK č. 310/21
Příloha č. 2 - Usnesení RPK č. 524/21
Příloha č. 3 - Zápis z jednání Komise
Příloha č. 4 - rastrová smlouva o poskytnutí účelové dotace
OIM 19. 4. 2021 4424/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kout na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě Karpíšek Pavel Zobrazit
OŠMS 19. 4. 2021 4423/ZPK/21 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020 Salvetr Rudolf Zobrazit
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020
OKP 19. 4. 2021 4421/ZPK/21 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Krejsová Marcela Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené ZPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
č. 4 Neposkytnuté dotace - neschválené ZPK
OKHE 19. 4. 2021 4420/ZPK/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kaje Vanka Petr Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 23. 2. 2021
Příloha č. 2 - Zápis ze 3. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 3. 2021
Příloha č. 3 - Protokol č. 1/2021 o provedené kontrole činnosti Odboru zdravotnictví KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Nemocnici Sv. Anna, s. r. o.
OKHE 19. 4. 2021 4419/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport ZPK Uhlík Jiří Zobrazit
Zápis z Výboru pro sport z 16. 3. 2021
OKP 19. 4. 2021 4418/ZPK/21 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Ženíšek Marek Zobrazit
č. 1 žádost Xova Film s.r.o. včetně vyjádření Regionální Filmové Kanceláře Plzeňský kraj z. s
č. 2 žádost nutprodukce, s.r.o. včetně vyjádření Regionální Filmové Kanceláře Plzeňský kraj z. s
č. 3 žádost Black Balance, s.r.o. včetně vyjádření Regionální Filmové Kanceláře Plzeňský kraj z. s
č. 4 žádost Mgr. Nataši Slavíkové včetně vyjádření Regionální Filmové Kanceláře Plzeňský kraj z. s
č. 5 Přehled žadatelů o finanční podporu
č. 6 Návrh rastrové smlouvy
ODSH 19. 4. 2021 4417/ZPK/21 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423/520 pro rok 2021 Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost Svazku o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Návrh veřejnoprávní smlouvy
OSV 19. 4. 2021 4416/ZPK/21 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení finanční dotace Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy 2021
OIM 19. 4. 2021 4415/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka, v k. ú. Křimice a v k. ú. Plzeň 4 Karpíšek Pavel Zobrazit
LV č. 1 - k. ú. Doubravka (nabytí)
LV č. 1 - k. ú. Křimice (nabytí)
LV č. 1 - k. ú. Plzeň 4 (nabytí)
LV č. 129 - k. ú. Křimice (převod)
LV č. 6762 - k. ú. Plzeň 4 (převod)
Mapa, fotodokumentace - k. ú. Doubravka (nabytí)
Mapka, fotodokumentace, k. ú. Plzeň 4 (převod)
Mapka, fotodokumentace., k. ú. Plzeň 4 (nabytí)
Mapky - k. ú. Křimice (převod)
Mapky - k. ú. Křimice (nabytí)
OŽP 19. 4. 2021 4414/ZPK/21 Dotační program Podpora včelařství (2021) - schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
OZDR 19. 4. 2021 4413/ZPK/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí individuální dotace Hospici Sv. Jiří
OZDR 19. 4. 2021 4412/ZPK/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2021“ Mauritzová Ilona Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.
Příloha č. 3 - smlouva o poskytnutí dotace Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
OŽP 19. 4. 2021 4411/ZPK/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2021 Bernard Josef Zobrazit
OŽP 19. 4. 2021 4410/ZPK/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu zoologických zahrad v roce 2021 Bernard Josef Zobrazit
OSV 19. 4. 2021 4409/ZPK/21 Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 k Metodice
OSV 19. 4. 2021 4408/ZPK/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 – změna rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Nová výše dotací - celková
Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
Příloha č. 3 - Vzor Dodatku ke smlouvě
Příloha č. 4 - Příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 5 - Vzor Dodatku k dohodě
Příloha č. 6 - Vzor Dodatku k pověření - CSS Stod
OKP 19. 4. 2021 4407/ZPK/21 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021 - poskytnutí dotací Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 2 - Poskytnuté dotace - schválené ZPK
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
Příloha č. 4 - Neposkytnuté dotace - neschválené ZPK
ODSH 19. 4. 2021 4406/ZPK/21 Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Návrh Koncepce
Příloha č. 2 – Vyhodnocení Koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb.,
Příloha č. 3 – Stanovisko KÚ PK – OŽP a návrh Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona
Příloha č. 4 – Prezentace Koncepce
Příloha č. 5 – Stanovisko společnosti POVED s.r.o.
Příloha č. 6 – Stanovisko SÚS PK
Příloha č. 7 – Doporučení pro nové Zásady územního rozvoje PK
OŽP 19. 4. 2021 4405/ZPK/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 1. část Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - návrh dotací k podpoře
OKP 19. 4. 2021 4404/ZPK/21 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021 - poskytnutí dotací Krejsová Marcela Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené ZPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
č. 4 Neposkytnuté dotace - neschválené ZPK
OKP 19. 4. 2021 4403/ZPK/21 Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Západočeské muzeum v Plzni a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Ženíšek Marek Zobrazit
č. 1 Žádost o poskytnutí NFV Revitalizace ZČM v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska
č. 2 Žádost o poskytnutí NFV Nová stálá expozice hlavní budovy klatovského muzea
č. 3 Žádost o poskytnutí NFV Expozice lidové architektury v Chanovicích
OKP 19. 4. 2021 4402/ZPK/21 Dodatek č. 17 zřizovací listiny Západočeského muzea v Plzni, p. o. Ženíšek Marek Zobrazit
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny ZČM
OIM 19. 4. 2021 4401/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kozojedy u Kralovic - Domov sociálních služeb Liblín x obec Kozojedy Karpíšek Pavel Zobrazit
LV č. 629 k. ú. Kozojedy u Kralovic
Mapa - k. ú. Kozojedy u Kralovic
ODSH 19. 4. 2021 4400/ZPK/21 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost SÚS PK
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy 567S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021
Příloha č. 3 – Tabulka inv. a neinv. výdajů r. 2021 v porovnání s r. 2018 – 2020
OKŘE 19. 4. 2021 4399/ZPK/21 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Mauritzová Ilona Zobrazit
ODSH 19. 4. 2021 4398/ZPK/21 Darování části silnice II/180 a části silnice III/1807 do majetku města Třemošná Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost SÚS PK o projednání darování silnice (včetně příloh)
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Příloha č. 3 - Návrh darovací smlouvy
Příloha č. 4 - Mapa Třemošná
OKHE 19. 4. 2021 4397/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pikner Richard Zobrazit
Usnesení z 2. zasedání Výboru pro zdravotnictví ZPK
Zápis z 2. zasedání Výboru pro zdravotnictví ZPK
ODSH 19. 4. 2021 4396/ZPK/21 Dodatek č. 36 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost SÚS PK
Příloha č. 2 – Dodatek č. 36 ke ZL SÚS PK
ORR 19. 4. 2021 4395/ZPK/21 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 - schválení dotací Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Projekty obcí
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT Územní plány
Příloha č. 3 - Rozdělení dotací pro navýšení DT Projekty obcí o 20 mil. Kč a náhradní akce
OKŘE 19. 4. 2021 4394/ZPK/21 Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit
Odstoupení člena výboru Kroce
OŠMS 19. 4. 2021 4393/ZPK/21 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost o dotaci
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí účelové dotace
OIM 19. 4. 2021 4392/ZPK/21 Výkup ideálních spoluvlastnických podílů k pozemkům v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. Karpíšek Pavel Zobrazit
Mapa, k. ú. Křimice
OIM 19. 4. 2021 4391/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Puclice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Puclice Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 1 – k. ú. Puclice
2. Mapka - k. ú. Puclice
OIM 19. 4. 2021 4390/ZPK/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Olešná u Hořovic Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 Soupis nových pozemků - k. ú. Olešná u Hořovic
Příloha č. 2 Soupis nároků - k. ú. Olešná u Hořovic
OIM 19. 4. 2021 4389/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Chlístov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VB, MP Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 4388/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Líšná u Zbiroha a k. ú. Ostrovec u Terešova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x JC-M Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 4387/ZPK/21 Směna pozemků v k. ú. Vílov, v k. ú. Švihov u Klatov a v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JB Karpíšek Pavel Zobrazit
LV č. 154, k. ú. Vílov (PK)
Mapa, k. ú. Svrčovec (Ing. Josef Balín)
Mapa, k. ú. Švihov u Klatov (Ing. Josef Balín)
Mapa, k. ú. Vílov (PK)
OIM 19. 4. 2021 4386/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Karpíšek Pavel Zobrazit
Kopie geometrického plánu č. 6847-2262/2019
Kopie geometrického plánu č. 6858-2040/2020
LV č. 10001 - k. ú. Klatovy (nabytí)
LV č. 4739 - k. ú. Klatovy (převod)
Mapky - k. ú. Klatovy (nabytí, převod)
OŽP 19. 4. 2021 4385/ZPK/21 Prodloužení termínů realizace projektů Bernard Josef Zobrazit
ODSH 19. 4. 2021 4384/ZPK/21 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2021" Čížek Pavel Zobrazit
Č. 1 Žádost obce Břasy o dotaci
Č. 2 Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OIM 19. 4. 2021 4383/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vstiš – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Vstiš Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 4382/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Budětice Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 4381/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Státní pozemkový úřad Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 10002 – k. ú. Stříbro
2. Mapky – k. ú. Stříbro
OIM 19. 4. 2021 4380/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Uhliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x IMŽ Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 42 – k. ú. Uhliště
2. Mapka – k. ú. Uhliště
OIM 19. 4. 2021 4379/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit
1. LV č. 60000 – k. ú. Sedlec u Starého Plzence
10. Mapka – k. ú. Žichovice
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »