Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OSV 20. 12. 2021 4763/ZPK/21 IZ – Projekt Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - IROP REACT-EU Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4762/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Michal Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4761/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4760/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
11. 10. 2021_Zápis z mimořádného zasedání VVZ ZPK
23. 11. 2021_Zápis z 8. zasedání VVZ ZPK
26. 10. 2021_Zápis z 7. zasedání VVZ ZPK
OKHE 20. 12. 2021 4759/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4758/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 4757/ZPK/21 Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace - uzavření dodatku Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4756/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4755/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4754/ZPK/21 Zpráva o kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje za II. pololetí roku 2021 Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4753/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OEK 20. 12. 2021 4752/ZPK/21 Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4751/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nevolice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nevolice Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 20. 12. 2021 4750/ZPK/21 Projekt Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4749/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JP Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4748/ZPK/21 Sloučení Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská 14 se Základní uměleckou školou, Plzeň, Terezie Brzkové 33 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4747/ZPK/21 IZ - Nepřijetí a vratka investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4746/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4745/ZPK/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4744/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolní Bělá - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x BJ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
ORR 20. 12. 2021 4743/ZPK/21 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 a 2017 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 10 - dodatek Němčovice
Příloha č. 11 - dodatek Trokavec
Příloha č. 12 - dodatek Vísky
Příloha č. 7 - dodatek Bělá nad Radbuzou
Příloha č. 8 - dodatek Myslinka
Příloha č. 9 - dodatek Dobřív
OSV 20. 12. 2021 4742/ZPK/21 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKP 20. 12. 2021 4741/ZPK/21 Dotace na opravu památníku padlým v 1. a 2. světové válce v Hrádku - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4740/ZPK/21 Schválení spolufinancování projektu Sportovní hala pro žákovský fotbal – SK PLZEŇ 1894 - projekt zapojený do výzvy Národní sportovní agentury Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4739/ZPK/21 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4738/ZPK/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIT 20. 12. 2021 4737/ZPK/21 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 8/2020 – Prodloužení termínu realizace projektu Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4736/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 4735/ZPK/21 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2022 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4734/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4733/ZPK/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů PK (běžné výdaje) - oblast Majetek Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4732/ZPK/21 Smlouva o smlouvě budoucí kupní části pozemku v k. ú. Liblín – Domov sociálních služeb Liblín x Liblínský statek, s.r.o. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4731/ZPK/21 Pojistná smlouva č. 8849003788 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4730/ZPK/21 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4728/ZPK/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 – změna účelu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4727/ZPK/21 Schválení dodatků ke zřizovacím listinám škol a školských zařízení zřízených Plzeňským krajem Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4726/ZPK/21 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 4725/ZPK/21 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 4724/ZPK/21 Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje
OKHE 20. 12. 2021 4723/ZPK/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 4722/ZPK/21 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 15 zpracovaná v roce 2021 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 4721/ZPK/21 Poskytnutí individuální dotace na podporu zpracování studie odtokových poměrů pro městys Chodová Planá a uzavření veřejnoprávní smlouvy Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4720/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM-PB a LB Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKŘ 20. 12. 2021 4719/ZPK/21 Účelová dotace na rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OZDR 20. 12. 2021 4718/ZPK/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Tachov Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 4717/ZPK/21 Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení na mezinárodní dálkové cyklotrase CT3 v úseku Ovčí vrch, Domažlice, Plzeň, Rokycany, Těně Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 4716/ZPK/21 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 48312019 - Mikroregion Radnicko Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 20. 12. 2021 4715/ZPK/21 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - schválení uzavření smluv Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OKŘE 20. 12. 2021 4714/ZPK/21 Změna ve Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 4713/ZPK/21 Poskytnutí individuálních dotací v oblasti vodohospodářské infrastruktury a uzavření veřejnoprávních smluv Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4712/ZPK/21 Prodej pozemku v k. ú. Starý Kramolín formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 4711/ZPK/21 Dodatek č. 38 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 4710/ZPK/21 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019 – 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022
Příloha č. 2 - Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022
ODSH 20. 12. 2021 4709/ZPK/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2022 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 4708/ZPK/21 Prodloužení termínů realizace projektů obcí a u obce Bukovník také termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4707/ZPK/21 Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 - rozpočtová oblast Zastupitelé Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4706/ZPK/21 Uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň – umožnění stavebních úprav formou demolice a výstavbou nové budovy Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4705/ZPK/21 Prodej pozemku v k.ú. Horšov x Š. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4704/ZPK/21 Prodej pozemku v k.ú. Horšov x B. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 20. 12. 2021 4703/ZPK/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2020 - Mulačova nemocnice s.r.o. Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OZDR 20. 12. 2021 4702/ZPK/21 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2022 Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OEK 20. 12. 2021 4701/ZPK/21 Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2023 a 2024 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4700/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Tužice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KK Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4699/ZPK/21 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 401/21 Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4698/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Plešnice - SÚS PK, středisko Plzeň-sever x ČR - Lesy ČR, s. p. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4697/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ŠS Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4696/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4695/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Správa železnic, s. o. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 20. 12. 2021 4694/ZPK/21 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 - oblast Kultura - rastrové smlouvy Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 4693/ZPK/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2022 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 4692/ZPK/21 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Spolek Ulice Plzeň Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4691/ZPK/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Pařezov Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 4688/ZPK/21 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, druhé kolo - dofinancování - rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4686/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
OKŘE 20. 12. 2021 4685/ZPK/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4683/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pikner Richard Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4682/ZPK/21 Bezúplatné nabytí podílu pozemku a výkup podílů pozemku v k. ú. Mrákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov, MZ, JK Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4673/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4672/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Krchleby u Staňkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy ČR, s. p. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4665/ZPK/21 Směna pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x AČ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4664/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x společnost OSEVA Seeds s.r.o. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4663/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Komorno – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x SJ, IJ, VJ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4662/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Výrobní společnost Čerchov a. s. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4656/ZPK/21 Prodej pozemků v k. ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x S. Ř. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 4655/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 4651/ZPK/21 Vyrovnávací platby 2022 - sociální služby; změna Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraje pro rok 2022 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 4690/ZPK/21 Schválení změny stanov nemocnic vlastněných Plzeňským krajem v souvislosti s projektem fúze Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 4689/ZPK/21 Schválení projektu fúze sloučením společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a Klatovská nemocnice, a.s., včetně změny stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 4687/ZPK/21 Zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Domažlice a vložení majetku jí svěřeného k hospodaření do základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4681/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4680/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Opltová Michaela Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4679/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4678/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4677/ZPK/21 Projekt „Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod“ - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU, návratná finanční výpomoc Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4676/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Přetín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MŠ, VB a VP Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4675/ZPK/21 Prodloužení termínů realizace projektů a termínů pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKŘ 18. 10. 2021 4674/ZPK/21 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - rastr dotační smlouvy
OKHE 18. 10. 2021 4671/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4670/ZPK/21 Prodloužení termínu pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4669/ZPK/21 Uzavření Smlouvy o společném zadávání s Karlovarským krajem Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Smlouva o společném zadávání
OKP 18. 10. 2021 4668/ZPK/21 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt „Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách“ Muzea Šumavy Sušice, příspěvkové organizace Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4667/ZPK/21 Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro projekt „Tradiční lidová kultura regionů Klatovy a Cham“ Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4661/ZPK/21 Prodloužení termínů a změna charakteru dotace v rámci realizace projektů obcí podpořených z dotačních programů Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4660/ZPK/21 Dodatek č. 8 zřizovací listiny DSS Liblín, příspěvková organizace Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4659/ZPK/21 Poskytnutí investiční finanční dotace Městu Železná Ruda na nákup stroje pro úpravu běžeckých tras Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4658/ZPK/21 Neposkytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4657/ZPK/21 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022 - dodatky ke smlouvám Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4654/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Tachov pro přístavbu tělocvičny Gymnázia Tachov x město Tachov Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4653/ZPK/21 Souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy uzavřené mezi Plzeňským krajem a společností Industrial Park Stříbro, s. r. o. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4652/ZPK/21 Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4650/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Hradiště u Blovic – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4649/ZPK/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4648/ZPK/21 Majetkoprávní vypořádání stavby „Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s městysem Kolinec v souvislosti s bezúplatným předáním části silnice II/187 městysu Kolinec Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4647/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Rolnické družstvo „Úhlava“ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4646/ZPK/21 Dodatek k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4645/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Bohdašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MČ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4644/ZPK/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4643/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4642/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
ORR 18. 10. 2021 4641/ZPK/21 Poskytnutí finančního daru Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4640/ZPK/21 Schválení Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKŘE 18. 10. 2021 4639/ZPK/21 Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2022 Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Termíny schůzí RPK a zasedání ZPK na rok 2022
OSV 18. 10. 2021 4638/ZPK/21 Prodloužení termínu pro předložení výroku a vyjádření auditora Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OZDR 18. 10. 2021 4637/ZPK/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2020 - Sušická nemocnice s.r.o. Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4636/ZPK/21 Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - rozdělení dotací Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4635/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OZDR 18. 10. 2021 4634/ZPK/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2020 Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4633/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pikner Richard Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4632/ZPK/21 Prodej pozemku v k. ú. Hodovíz, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x J. S. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4630/ZPK/21 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021 - rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 18. 10. 2021 4629/ZPK/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 18. 10. 2021 4628/ZPK/21 IZ - Dokončení projektů transformace - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 4627/ZPK/21 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2022 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Změny v síti sociálních služeb
OKHE 18. 10. 2021 4626/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 4625/ZPK/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020“ – změna účelu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4624/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4623/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Chlumská – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FCh Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4622/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Ježovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VN Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4621/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Vřeskovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x DS, VŽ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4620/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x firma Český Real, a.s., KB, TB, MK, VP Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4619/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Zavlekov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skránčice Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4618/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kvíčovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kvíčovice Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4617/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Poloučany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Konstantinovy Lázně Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4616/ZPK/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů Plzeňského kraje (běžné výdaje) - oblast Majetek Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4615/ZPK/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Hradiště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Státní pozemkový úřad Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4614/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Prapořiště - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4613/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ES, VB, PŠ a BŠ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4612/ZPK/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení 16.RPK
Příloha č. 3 - Přehled schválených usnesení 17.RPK
Příloha č. 4 - Přehled schválených usnesení 18.RPK
Příloha č. 5 - Přehled schválených usnesení 19.RPK
OIM 18. 10. 2021 4611/ZPK/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolany u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x RK, ZH, KV Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4610/ZPK/21 Neposkytnutí finančních prostředků z DT Individuální dotace OKHE 2021 Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4609/ZPK/21 Prodloužení termínů realizace projektů obcí a obci Nečtiny také prodloužení termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4608/ZPK/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podořených žádostí na podporu psích útulků ZPK
Příloha č. 3 - Seznam podpořených žádostí kastrace koček ZPK
OŽP 18. 10. 2021 4607/ZPK/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Retence vody 2021 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4606/ZPK/21 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci SÚS PK na projekt „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4605/ZPK/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 3. část Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4604/ZPK/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 4603/ZPK/21 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2021 - poskytnutí dotací Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4602/ZPK/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 4601/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 4600/ZPK/21 Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2022 – 2026 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Textová část PDO, Karty tratí (příloha 1 PDO), Pasporty vybraných linek veřejné linkové dopravy (příloha 2 PDO), Síťová grafika (příloha 3 PDO), Vypořádání připomínek oslovených subjektů (příloha 4 PDO))
Příloha č. 2 - Text uveřejnění na web
ORR 18. 10. 2021 4598/ZPK/21 Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2021 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4596/ZPK/21 Výkup pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
ORR 18. 10. 2021 4595/ZPK/21 Venkovský dům Plzeňského kraje - schválení individuální dotace pro rok 2021 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OŽP 18. 10. 2021 4594/ZPK/21 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021, 2. část Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
Příloha č. 4 - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace
OKP 18. 10. 2021 4593/ZPK/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací náhradníkům Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4592/ZPK/21 Prodej pozemku v k. ú. Rybník nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x RJ, JJ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4591/ZPK/21 Prodej pozemků v k. ú. Tupadly u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KV Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 4590/ZPK/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Sušice Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »