Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OIM 30. 10. 2019 3787/ZPK/19 Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny - Podání žádosti o dotaci do Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ vyhlášené MŠMT a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušného projektu Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Výzva V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC
Příloha č. 2 - Projektový záměr - Gymnázium, Tachov - výstavba tělocvičny
OIM 30. 10. 2019 3786/ZPK/19 Atletický tunel Plzeň - Skvrňany - Podání žádosti o dotaci do Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ MŠMT a souhlas s realizací, předfinancováním a kofinancováním příslušného projektu Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Výzva V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC
Příloha č. 2 - Projektový záměr - Atletický tunel Plzeň - Skvrňany
OKHE 9. 9. 2019 3770/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
11. 6. 2019_Zápis z 28. zasedání VVZ ZPK
20. 8. 2019_Zápis z 29. zasedání VVZ ZPK
OKHE 9. 9. 2019 3769/ZPK/19 IZ-Zprávy a vyúčtování zahraničních pracovních cest členů RPK, přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK
Zprávy a vyúčtování ze zahraničních pracovních cest členů RPK
OIM 9. 9. 2019 3768/ZPK/19 Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Technická zpráva
Příloha č. 2 - Situace.
Příloha č. 3 - Půdorys 1. NP
Příloha č. 4 - Půdorys 2. NP
Příloha č. 5 - Podélný řez
Příloha č. 6 - Příčný řez
Příloha č. 7 - Příčný řez
Příloha č. 8 - Pohledy
OKHE 9. 9. 2019 3767/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a Usnesení Výboru pro oblast investic asprávu majetku ZPK
OSV 9. 9. 2019 3766/ZPK/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OKHE 9. 9. 2019 3765/ZPK/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 27. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 28. 5. 2019
Příloha č. 2 - Protokol č. 28/2019 o provedené kontrole činnosti Útvaru interního auditu KÚPK na úseku samostatné působnosti ze dne 14. 5. 2019
Příloha č. 3 - Zápis z 28. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 6. 2019
Příloha č. 4 - Protokol č. 29/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK ze dne 4. 6. 2019
OŽP 9. 9. 2019 3763/ZPK/19 IZ - Informativní zpráva o kůrovcové kalamitě Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Kůrovcová kalamita vývoj - graf
Příloha č. 2 - Objem kůrovcového dříví v roce 2018
Příloha č. 3 - Evidované kůrovcové dříví dle ORP (2016 - 2019)
OSV 9. 9. 2019 3762/ZPK/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OKHE 9. 9. 2019 3761/ZPK/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Doporučená žádost obce Hora Sv. Václava o dotaci - příloha č. 1
Rastrová smlouva - příloha č. 2
OKHE 9. 9. 2019 3760/ZPK/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OŽP 9. 9. 2019 3758/ZPK/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OKP 9. 9. 2019 3757/ZPK/19 Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
OSV 9. 9. 2019 3756/ZPK/19 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020 Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020
Příloha č. 2 - Žádosti o aktualizaci sítě sociálních služeb
OŽP 9. 9. 2019 3755/ZPK/19 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“ Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 3754/ZPK/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 Seznam podpořených žádostí ZPK.pdf
OKP 9. 9. 2019 3753/ZPK/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 3 - Návrh rastrové smlouvy
OZDR 9. 9. 2019 3752/ZPK/19 Projekt fúze nemocnic Plzeňského kraje Stárková Milena Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost NPK o schválení projektu fúze
Příloha č. 2 – projekt fúze
Příloha č. 3 – průvodní zpráva (právní charakteristika projektu fúze)
Příloha č. 4 – analýza přínosů a dopadů fúze od KPMG
OŽP 9. 9. 2019 3751/ZPK/19 Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 3750/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 10001 - k. ú. Nýrsko
2. Mapka - k. ú. Nýrsko
OIM 9. 9. 2019 3749/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IB Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
2. Mapka – k. ú. Chválenice
OIM 9. 9. 2019 3748/ZPK/19 Výkup pozemků v k. ú. Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Green Ways s.r.o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 356 – k. ú. Skořice
2. Mapka – k. ú. Skořice
3. GP č. 343-240/2018
OKHE 9. 9. 2019 3747/ZPK/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 24. 06. 2019 vč. příloh
OZDR 9. 9. 2019 3745/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace
OIM 9. 9. 2019 3743/ZPK/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x LP Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
2. Mapka – k. ú. Kramolín u Nepomuka
OIM 9. 9. 2019 3741/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ejpovice, Rokycany, Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 10002 – k. ú. Ejpovice
2. LV č. 10002 – k. ú. Rokycany
3. Mapka – k. ú. Ejpovice a Rokycany
4. LV č. 10002 – k. ú. Skořice
5. Mapka – k. ú. Skořice
6. GP č. 343-240/2018 – k. ú. Skořice
OKŘ 9. 9. 2019 3740/ZPK/19 Individuální dotace pro město Sušice na nákup nové cisternové automobilové stříkačky Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Návrh dotační smlouvy pro město Sušice
OŽP 9. 9. 2019 3739/ZPK/19 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OZDR 9. 9. 2019 3738/ZPK/19 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 3737/ZPK/19 Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 3736/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
1. LV č. 60000 – k. ú. Smederov
10. Mapky – k. ú. Blovice
11. LV č. 60000 – k. ú. Dnešice
12. Mapky – k. ú. Dnešice
13. LV č. 60000 – k. ú. Číhaň
14. Mapka – k. ú. Číhaň
15. LV č. 60000 – k. ú. Mokrosuky
16. Mapka – k. ú. Mokrosuky
17. LV č. 60000 – k. ú. Lhota u Tachova
18. Mapka – k. ú. Lhota u Tachova
19. LV č. 60000 – k. ú. Staňkov-město
2. Mapky – k. ú. Smederov
20. Mapka – k. ú. Staňkov-město
21. LV č. 60000 – k. ú. Strýčkovice
22. Mapka – k. ú. Strýčkovice
23. LV č. 60000 – k. ú. Draženov
24. Mapka – k. ú. Draženov
25. LV č. 60000 – k. ú. Bělá nad Radbuzou
26. Mapka – k. ú. Bělá nad Radbuzou
27. LV č. 60000 – k. ú. Úsilov
28. Mapka – k. ú. Úsilov
29. LV č. 60000 – k. ú. Chocomyšl
3. LV č. 60000 – k. ú. Štítov u Blovic
30. Mapka – k. ú. Chocomyšl
31. LV č. 60000 – k. ú. Domažlice
32. Mapky – k. ú. Domažlice
33. LV č. 60000 - Plzeň
34. LV č. 6668 – k. ú. Plzeň
35. Mapky – k. ú. Plzeň
36. LV č. 60000 – k. ú. Nekmíř
37. Mapky – k. ú. Nekmíř
38. LV č. 60000 – k. ú. Plasy
39. Mapka – k. ú. Plasy
4. Mapky – k. ú. Štítov u Blovic
5. LV č. 60000 – k. ú. Horušany
6. Mapka – k. ú. Horušany
7. LV č. 60000 – k. ú. Štěnovice
8. Mapka – k. ú. Štěnovice
9. LV č. 60000 – k. ú. Blovice
OZDR 9. 9. 2019 3735/ZPK/19 Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace Pačejov praktik
Příloha č. 3 - smlouva o poskytnutí dotace obec Mladý Smolivec
Příloha č. 4 - smlouva o poskytnutí dotace město Kasejovice praktik
Příloha č. 5 - smlouva o poskytnutí dotace Kasejovice dětské
Příloha č. 6 - smlouva o poskytnutí dotace obec Pačejov stomatologie
Příloha č. 7 - smlouva o poskytnutí dotace obec Břasy
Příloha č. 8 - smlouva o poskytnutí dotace obec město Hrádek
Příloha č. 9 - smlouva o poskytnutí dotace obec město Bělá
OŽP 9. 9. 2019 3734/ZPK/19 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace
OŠMS 9. 9. 2019 3731/ZPK/19 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených krajem
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu organizací zřízených obcemi
Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
OŠMS 9. 9. 2019 3730/ZPK/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Žádost o dotaci
Příloha č. 2 – Popis projektu
Příloha č. 3 - Veřejnoprávní smlouva
OŠMS 9. 9. 2019 3728/ZPK/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
Zápis z 20. jednání VVVZ ze dne 13. června 2019
OKP 9. 9. 2019 3727/ZPK/19 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Č. 2 – Poskytnuté dotace v rámci programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - schválené ZPK
Č. 3 - Návrh znění rastrové smlouvy
OKŘ 9. 9. 2019 3726/ZPK/19 Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - tabulka žádostí
Příloha č. 2 - rastrová smlouva
Příloha č. 3 - příloha rastrové smlouvy, technické požadavky
OKŘ 9. 9. 2019 3725/ZPK/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
Příloha č. 2 - tabulka schválených žádostí
Příloha č. 3 - návrh rastrové smlouvy
ODSH 9. 9. 2019 3724/ZPK/19 Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č. 10- Vyhodnocení žádostí o individuální dotace
č.1 - Žádost č. 109D100017 - město Staňkov
č.2 - Žádost č. 109D100013 - město Domažlice
č.3 - Žádost č. 109D100016 - obec Dobřív
č.4 - Žádost č. 109D100012 - SŽDC s. o.
č.5 - Žádost č.109D100015 - obec Žákavá
č.6 - Žádost č. 109D100014 - obec Vejprnice
č.7 - Návrh na rozdělení investičních dotací pro jednání ZPK
č.8 - Rastrová smlouva
č.9 - Přehled podaných žádostí
OKŘE 9. 9. 2019 3723/ZPK/19 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
ODSH 9. 9. 2019 3722/ZPK/19 Změna usnes. Zastupitelstva Plzeňského kraje č.838/18 ze dne 10.09.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č.1 - Žádost Mikroregionu Radnicko
č.10- Napojení trailu na parkoviště....
č.11- Koordinančí situace trail Háječek
č.12- Rekapitulace stavebního objektu SO 01.01.Singletrail Háječek
č.13 - Koordinační situace trail Svaťák
č.14 - Rekapitulace stavebního objektu SO 02. Sigletrail Svaťák
č.15 - Koordinační situace trail Holý Vrch
č.16- Rekapitulace stavebního objektu SO. 04. SInglertail Holý Vrch
č.17- Kordinační situace trail Křiše
č.18- Rekapitulace stavebního objektu SO.06. Singletrail Křiše
č.19- Koordinační situace trail Korečnický mlýn
č.2 - Návrh Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 57792018
č.20- Rekapitulace stavebního objektu SO. 07. Singletrail Korečnický mlýn
č.21- Koordinační situace trail MTB Stupno
č.22- Rekapitulace stavebního objektu SO. 09. MTB Stupno
č.23-Rekapitulace stavebního objektu SO.01.02. Sklill Háječek
č.3 - Řešené území
č.4 - Koordinační situace celek ortofoto
č.5 - Koordinační situace celek turistická
č.6 - Rekapitulace stavebního objektu-proznačení tras po stávajících komunikacích- cestách
č.7 - Krycí list rozpočtu: Oprava cesty za autoservisem ...
č.8 - Krycí list rozpočtu: Oprava cesty přes pole od Terezky
č.9 - Oprava cesty Radnice - Újezd ...
OIM 9. 9. 2019 3721/ZPK/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
Příloha č. 2 – Listy vlastnictví
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »