Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OKHE 11. 6. 2018 3196/ZPK/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Votava Václav Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání FV ZPK vč. příloh ze dne 16.04.2018
Zápis a usnesení z jednání FV ZPK vč. příloh ze dne 28.05.2018
OKHE 11. 6. 2018 3195/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 14. 05. 2018 vč. příloh
OKHE 11. 6. 2018 3194/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis, usnesení a prezenční listina VOIM
OŽP 11. 6. 2018 3193/ZPK/18 IZ - Informativní zpráva o kůrovcové kalamitě Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Evidované kůrovcové dříví
OKŘE 11. 6. 2018 3192/ZPK/18 Změna Etického kodexu člena ZPK Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Změna Etického kodexu člena ZPK
OKHE 11. 6. 2018 3191/ZPK/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vybrané činnosti členů Rady Plzeňského kraje
Příloha č. 2 - Přehled schválených usnesení Rady Plzeňského kraje
OKHE 11. 6. 2018 3190/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Látka Jan Zobrazit Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK vč. příloh ze dne 23.04.2018
OFPEU 11. 6. 2018 3189/ZPK/18 Aktualizace krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – RIS3 strategie Plzeňského kraje 2018 – 2019 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Aktualizovaná verze krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – RIS3 strategie Plzeňského kraje 2018 - 2020
OEK 11. 6. 2018 3188/ZPK/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. čtvrtletí 2018 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje k 31. 3. 2018
Příloha č. 2 – Bankovní účty PK a jejich zůstatky k 31. 3. 2018
Příloha č. 3 – Převody výnosů jednotlivých daní v letech 2016 až 2018
Příloha č. 4 – Porovnání daňových příjmů PK v letech 2012 – 2018
Příloha č. 5 - Přehled IP zařazených do rozpočtu na rok 2018
OIM 11. 6. 2018 3186/ZPK/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dobřany a Hracholusky nade Mží – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih a Plzeň – sever x ČR – Správa železniční a dopravní cesty, s. o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
Příloha č. 2 – Listy vlastnictví pro k. ú. Dobřany a Hracholusky nade Mží
Příloha č. 3 – Mapy se zákresem pozemků pro k. ú. Dobřany a Hracholusky nade Mží
OZDR 11. 6. 2018 3185/ZPK/18 Poskytnutí dotace žadateli Poliklinika Tachov, příspěvková organizace, na opravy budovy polikliniky Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - smlouva o poskytnutí dotace
OKHE 11. 6. 2018 3184/ZPK/18 Informativní zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Ebermann Bohuslav Zobrazit Zobrazit
15. 5. 2018_Zápis z 16. zasedání VVZ ZPK
17. 4. 2018_Zápis z 15. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 1 - 1. část - zápisu z 16. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 1 - 2. část - zápisu z 16. zasedání VVZ ZPK
OZDR 11. 6. 2018 3183/ZPK/18 Záměr vyhlásit veřejnou zakázku na poskytování zdravotních služeb lůžkové péče na území města Plzeň jako služeb obecného hospodářského zájmu Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Vyjádření ÚOHS
OŠMS 11. 6. 2018 3182/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Šobr Jaroslav Zobrazit Zobrazit
Zápis z 10. zasedání VVVZ ze dne 12.4.2018
Zápis z 11. zasedání VVVZ ze dne 10.5.2018
OKŘ 11. 6. 2018 3181/ZPK/18 Prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně obci Hvozd Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Žádost obce Hvozd
OKŘ 11. 6. 2018 3180/ZPK/18 Individuální dotace na nákup cisternových automobilových stříkaček Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost obce Vejprnice
Příloha č. 2 - žádost města Sušice
Příloha č. 3 - rastr dotační smlouvy
OŠMS 11. 6. 2018 3179/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Struček Jiří Zobrazit Zobrazit
Zápis z 9. zasedání VPCRSM 17.5.2018
OKŘ 11. 6. 2018 3178/ZPK/18 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018“ Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
Příloha č. 2 - seznam poskytovaných dotací
Příloha č. 3 - seznam neposkytnutých dotací
Příloha č. 4 - rastr dotační smlouvy Příspěvek na nákup nové CAS a Příspěvek na nákup DA
Příloha č. 5 - rastr dotační smlouvy na opravy CAS
Příloha č. 6 - rastr dotační smlouvy - příspěvek na věcné vybavení
OŽP 11. 6. 2018 3177/ZPK/18 Informativní zpráva o kotlíkových dotacích v Plzeňském kraji Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OIT 11. 6. 2018 3176/ZPK/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018“ - 2. kolo Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí o dotaci
Příloha č. 2 - Usnesení RPK č. 2025/18
Příloha č. 3 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Plzeň
Příloha č. 4 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace obci Kyšice
Příloha č. 5 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Starý Plzenec
Příloha č. 6 - veřejnoprávní Smlouva o poskytnutí účelové dotace městu Sušice
OŽP 11. 6. 2018 3175/ZPK/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OIT 11. 6. 2018 3174/ZPK/18 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Domažlice č. 11/2016 - Prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní optická síť města Domažlice-6.etapa“ Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - uzavřená Smlouva č. 11/2016 o poskytnutí dotace městu Domažlice na realizaci projektu „Metropolitní optická síť města Domažlice – 6. etapa“
příloha č. 4 - usnesení RPK č. 2028/18 - souhlas RPK s uzavřením dodatku č. 2
příloha č. 5 - návrh Dodatku č. 2 Smlouvy č. 11/2016 o poskytnutí dotace městu Domažlice na realizace projektu „Metropolitní optická síť města Domažlice - 6. etapa“
uzavřený Dodatek č. 1 k dotační smlouvě č. 11/2016
zdůvodněná žádost města Domažlice o prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní optická síť města Domažlice – 6. etapa“
OIM 11. 6. 2018 3173/ZPK/18 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Česká republika – Státní pozemkový úřad (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
OIM 11. 6. 2018 3172/ZPK/18 Výkup zbytkového pozemku v k. ú. Osek u Rokycan - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Jaroslav Aubrecht (Napojení severního Rokycanska na dálnici D5) Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 – Geometrický plán na rozdělení pozemku
OIM 11. 6. 2018 3171/ZPK/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Zbiroh, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKHE 11. 6. 2018 3170/ZPK/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štekl Václav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Protokol č. 15/2018 o provedené kontrole činnosti Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK na úseku samostatné působnosti ze dne 28. 3. 2018
Příloha č. 2 - Protokol č. 16/2018 o provedené kontrole činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK ze dne 16. 4. 2018
Příloha č. 3 - Zápis z 15. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 24. 4. 2018
Příloha č. 4 - Protokol č. 17/2018 o provedené kontrole činnosti Odboru regionálního rozvoje KÚPK na úseku samostatné působnosti
Příloha č. 5 - Zápis ze 16. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 22. 5. 2018
OIM 11. 6. 2018 3169/ZPK/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Stříbro, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OŽP 11. 6. 2018 3168/ZPK/18 Obec Vrčeň – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 6. 2018 3167/ZPK/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 3166/ZPK/18 Výhledový rozsah železniční dopravy na trati 162 v úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - žádost o stanovisko Plzeňského kraje k výhledové objednávce regionální dopravy
příloha č. 2 – výňatek z review ze dne 24.1.2018
ODSH 11. 6. 2018 3165/ZPK/18 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 – návrh Veřejnoprávní smlouvy
Příloha č. 2 – Příloha č. 1 k návrhu veřejnoprávní smlouvy (kalkulace příspěvku)
Příloha č. 3 – Příloha č. 2 k návrhu veřejnoprávní smlouvy (kalkulace příspěvku)
OIM 11. 6. 2018 3164/ZPK/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – schválení vyvlastnění pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Rokycany Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 3163/ZPK/18 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
č. 1 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti
č. 2 Pozvánka
č. 3 Zpráva o činnosti společnosti za rok 2017
č. 4 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2017
č. 5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k datu 31. 12. 2017
č. 6 Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2017
č. 7 Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
č. 8 Zpráva o nabídkách auditorů pro roky 2018 a 2019
OIM 11. 6. 2018 3162/ZPK/18 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Skvrňany – Plzeňský kraj x statutární město Plzeň Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Geometrický plán č. 3006-58/2018
LV č. 1 - k. ú. Skvrňany
Situace - půdorys I. N.P.
Situace - půdorys II. N.P.
OŽP 11. 6. 2018 3161/ZPK/18 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OIT 11. 6. 2018 3160/ZPK/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 2. kolo Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Usnesení RPK č. 2026/18
Příloha č. 2 - Zápis z jednání komise pro vyhodnocení žádostí o dotaci z dotačního programu OIT
Příloha č. 3 - veřejnoprávní Smlouva o poskynutí účelové dotace obci Chlum
Příloha č. 4 - veřejnoprávní Smlouva o poskynutí účelové dotace městu Rokycany
OIM 11. 6. 2018 3159/ZPK/18 Prodej nemovitostí v k. ú. Srby u Horšovského Týna prostřednictvím společnosti ERK Plzeň s.r.o. x M. F. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Fotodokumentace - budovy Srby u HT
Katastrální mapa Srby u Horšovského Týna
OKŘ 11. 6. 2018 3158/ZPK/18 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2017 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2017
OSV 11. 6. 2018 3157/ZPK/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 - rozdělení dotací Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
Příloha č. 4 - Vzory smluv ZPK
Příloha č. 5 - Rozdělení neinvestiční dotací (RPK)
Příloha č. 6 - Rozdělení investičních dotací (RPK)
OŽP 11. 6. 2018 3156/ZPK/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 3155/ZPK/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) „Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“ do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 Důvodová zpráva SÚS PK k projektu „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“ (IROP)
OKP 11. 6. 2018 3154/ZPK/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
ODSH 11. 6. 2018 3153/ZPK/18 Darování 2 úseků silnice II/184 městysu Všeruby Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Č. 1 žádost SÚS PK o vyřazení silnice (včetně kolaudačního souhlasu)
Č. 2 výpisy z KN, katastrální mapa
Č. 3 usnesení ZM Všeruby
Č. 4 úseky dle mapy SDB Ostrava
Č. 5 návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Č. 6 návrh darovací smlouvy
OIM 11. 6. 2018 3151/ZPK/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 441/17 ze dne 18.12.2017 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 6. 2018 3150/ZPK/18 Prodej pozemku v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Z. Š. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OŠMS 11. 6. 2018 3149/ZPK/18 IZ o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Bartošová Ivana Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozpis počtu krajských škol
Příloha č. 2 - Rozpis rozpočtu obecních škol
Příloha č. 3 - Poskytnutí účelových prostředků
OSV 11. 6. 2018 3147/ZPK/18 Dodatek č. 13 ke zřizovací listině CSS Domažlice, příspěvková organizace Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 13 ke zřizovací listině CSS DOmažlice, příspěvková organizace
OIM 11. 6. 2018 3146/ZPK/18 Výkup pozemků v k. ú. Holoubkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Holoubkovský rybník, spol. s r. o. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKŘ 11. 6. 2018 3145/ZPK/18 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018 Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání komise
Příloha č. 2 - žádosti schválené
Příloha č. 3 - návrh rastrové smlouvy
ODSH 11. 6. 2018 3144/ZPK/18 Darování úseku místní komunikace v k.ú. Bítov u Přehýšova do vlastnictví Plzeňského kraje Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Č. 1 žádost SÚS PK o schválení nabytí části komunikace (včetně příloh)
Č. 2 usnesení Zastupitelstva obce Přehýšov
Č. 3 výpis z KN a mapa KN
Č. 4 návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Č. 5 návrh darovací smlouvy
OZDR 11. 6. 2018 3143/ZPK/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - žádost o dotaci
Příloha č. 2 - návrh smlouvy
OKŘE 11. 6. 2018 3142/ZPK/18 Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OSV 11. 6. 2018 3141/ZPK/18 IZ - Porušení rozpočtové kázně organizace 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, pobočný spolek, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov, IČO: 68782004 (dále jen "Příjemce") Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
OIM 11. 6. 2018 3140/ZPK/18 Výkupy pozemků v k. ú. Trnová u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x L. P., D. V., M. B., Z. P., manželé K. Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
OKHE 11. 6. 2018 3139/ZPK/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
Zápis, Usnesení a Prezenční listina z jednání Výboru pro oblast dopravy ZPK 14. 5.2018
OZDR 11. 6. 2018 3138/ZPK/18 Poskytnutí neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2018“ Stárková Milena Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - zápis z jednání hodnotící komise
Příloha č. 2 - návrh smlouvy o poskytnutí dotace Domov - plzeňská hospicová péče
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o poskytnutí dotace Hospic Sv. Jiří
OKŘE 11. 6. 2018 3137/ZPK/18 Rezignace členů Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Rezignace Martina Marka
Rezignace Rudolfa Bayera
ODSH 11. 6. 2018 3136/ZPK/18 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy Zelené autobusy v NP Šumava 2018 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 - Návrh veřejnoprávní smlouvy
Příloha č. 3 - Stanovisko k projektu Zelené autobsuy 2018
OSV 11. 6. 2018 3135/ZPK/18 Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) Honz Zdeněk Zobrazit Zobrazit
Dodatek č. 2 k Metodice
OKP 11. 6. 2018 3134/ZPK/18 Poskytnutí účelové dotace - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o. Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 Návrh veřejnoprávní smlouvy
ODSH 11. 6. 2018 3133/ZPK/18 Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji pro rok 2018 - 1 výzva: poskytnutí dotací Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Návrh na rozdělení investičních dotací z programu pro jednání ZPK
Návrh rastrové smlouvy
Neschválení investiční dotace z programu pro jednání ZPK
Souhrnná tablka žádostí
Souhrnná tabulka schválená komisí
Usnesení RPK 2065/18
ODSH 11. 6. 2018 3132/ZPK/18 Darování silnice III/1181 do majetku města Mýto Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
Č. 1 Žádost SÚS PK o projednání darování silnice (včetně příloh)
Č. 2 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací
Č. 3 Návrh darovací smlouvy
OKP 11. 6. 2018 3131/ZPK/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Vilímec Vladislav Zobrazit Zobrazit
č. 2 Poskytnuté dotace - schválené ZPK
č. 3 Návrh rastrové smlouvy
ORR 11. 6. 2018 3130/ZPK/18 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 - schválení dotací Grüner Ivo Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací a náhradních akcí z DT HS a NPO PK 2018
OEK 11. 6. 2018 3129/ZPK/18 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2017 Krejsová Marcela Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 22 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2017
Příloha č. 23 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12M
Příloha č. 24 - Rozvaha
Příloha č. 25 - Výkaz zisku a ztráty
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »