Plzeňský kraj » Návrhy - zastupitelstvo

Návrhy - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo náv. Ve věci Předkládající
HTML
Usn.
Popis přílohy
OŠMS 2. 5. 2022 4947/ZPK/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2022“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 2. 5. 2022 4944/ZPK/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKŘE 2. 5. 2022 4943/ZPK/22 Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 2. 5. 2022 4942/ZPK/22 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 - rozdělení dotací – splátka ze státního rozpočtu Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - celková
Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
Příloha č. 3 - Vzor Dodatku ke smlouvě
Příloha č. 4 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 5 - Vzor Dodatku k dohodě
OKŘ 4. 4. 2022 4936/ZPK/22 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4935/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4934/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OFPEU 4. 4. 2022 4933/ZPK/22 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Picka Libor Zobrazit Zobrazit
Návrh rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava pro rok 2022
Plnění rozpočtu společné kanceláře Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace zemi Horní Rakousy na na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava
Žádost země Horní Rakousy o poskytnutí dotace na činnost kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava
OFPEU 4. 4. 2022 4932/ZPK/22 Poskytnutí účelových dotací Západočeské univerzitě v Plzni na projekty z Akčního plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje pro rok 2022 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
OKHE 4. 4. 2022 4931/ZPK/22 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OFPEU 4. 4. 2022 4930/ZPK/22 Poskytnutí dotací z dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“ Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Rozdělení dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 201+ v Plzeňském kraji"
OŠMS 4. 4. 2022 4929/ZPK/22 Schválení návratné finanční výpomocí u projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OFPEU 4. 4. 2022 4928/ZPK/22 Dohoda o spolupráci v evropských záležitostech mezi Plzeňským krajem a Karlovarským krajem Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Dohoda o spolupráci v evropských záležitostech uzavíraná mezi Plzeňským a Karlovarským krajem
Dopis hejtmana Karlovarského kraje ze dne 27. 10. 2021 ve věci možného uzavření Dohody o spolupráce v evropských záležitostech mezi Plzeňským a Karlovarským krajem
OKŘE 4. 4. 2022 4927/ZPK/22 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4925/ZPK/22 Dar státu Ukrajina prostřednictvím daru Velvyslanectví Ukrajiny v České republice Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OEK 4. 4. 2022 4923/ZPK/22 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4922/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK Látka Jan Zobrazit Zobrazit
OZDR 4. 4. 2022 4921/ZPK/22 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Klatovy Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4920/ZPK/22 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Strolený Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4919/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Fišer Petr Zobrazit Zobrazit
OIT 4. 4. 2022 4918/ZPK/22 Prodloužení termínu pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1650/20 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4917/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pressl Karel Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4916/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bozděch Jan Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 4. 2022 4915/ZPK/22 Dodatek č. 10 zřizovací listiny DKS Žinkovy, příspěvková organizace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4914/ZPK/22 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“ Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 4. 2022 4913/ZPK/22 Dotační program Podpora včelařství (2022) - schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
OŠMS 4. 4. 2022 4912/ZPK/22 Schválení poskytnutí účelové dotace statutárnímu městu Plzeň - Sportmanie Plzeň 2022 a Roadshow Plzeňského kraje 2022 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 4. 2022 4911/ZPK/22 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2022 Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4910/ZPK/22 Ukončení spolupráce mezi Plzeňským krajem a Sverdlovskou oblastí Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 4. 2022 4908/ZPK/22 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022 - schválení dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2022 - Projekty obcí
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2022 - Územní plány
Příloha č. 3 - Náhradní akce DT PSOV PK 2022 - Projekty obcí
OŽP 4. 4. 2022 4907/ZPK/22 Prodloužení termínů v rámci realizace projektů a u obce Puclice a městysu Chudenice i termínů pro podání žádostí o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4906/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4905/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4904/ZPK/22 Dodatek ke zřizovací listině - Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4903/ZPK/22 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4902/ZPK/22 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4901/ZPK/22 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4900/ZPK/22 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4898/ZPK/22 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4897/ZPK/22 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4896/ZPK/22 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OŠMS 4. 4. 2022 4895/ZPK/22 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2020/2021 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIT 4. 4. 2022 4893/ZPK/22 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2022 - 1. kolo Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OŽP 4. 4. 2022 4892/ZPK/22 Poskytnutí dotace z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy – 1. část Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4891/ZPK/22 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4890/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4889/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKP 4. 4. 2022 4888/ZPK/22 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2022 - poskytnutí dotací Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4887/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dlouhá Ves, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bohdašice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4886/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Hartmanice, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hartmanice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKŘE 4. 4. 2022 4885/ZPK/22 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4884/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Horní Bříza, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Bříza Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4883/ZPK/22 Prodej pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x PV, MV Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4881/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Úterý - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x LZ Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4880/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Zahorčice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JN, ZN Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4879/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Dobršín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JB Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4878/ZPK/22 Uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 8849003788 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4877/ZPK/22 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Kašperské Hory Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4876/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x OH Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4875/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4874/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KZ Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKHE 4. 4. 2022 4873/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4872/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Chocenická Lhota, Komorno, Letiny, Zdemyslice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x Zemědělská společnost Komorno, a. s. Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4871/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Kožlany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x LK Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 4. 2022 4870/ZPK/22 Dodatek č. 40 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4869/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Komorno, Nevolice, Chotiná, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih, Domažlice, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 4. 2022 4868/ZPK/22 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení finanční dotace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací 2022
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy 2022
OIM 4. 4. 2022 4867/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Černovice u Bukovce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ZZ, BZ Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4866/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Přetín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AW Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 4. 2022 4865/ZPK/22 Dotační titul Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2022 - rozdělení dotací Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ORR 4. 4. 2022 4864/ZPK/22 Žádost o prominutí vrácení dotace - město Bezdružice Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 4. 2022 4862/ZPK/22 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2022 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 4. 2022 4861/ZPK/22 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 - rozdělení dotací – druhá splátka z rozpočtového provizoria; změna výše vyrovnávací platby – Sdružení občanů EXODUS, z.s. Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků - celková
Příloha č. 2 - Příjemci dotací - ostatní
Příloha č. 3 - Vzor Dodatku ke smlouvě
Příloha č. 4 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
Příloha č. 5 - Vzor Dodatku k dohodě
Příloha č. 7 - Dodatek č. 1 k Pověření
OIM 4. 4. 2022 4860/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Štěnovice, Merklín u Přeštic, Buková u Merklína - SÚS PK, středisko Plzeň-jih x ČR - Lesy České republiky, s. p. Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 4. 2022 4859/ZPK/22 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2022 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 4. 2022 4858/ZPK/22 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 520 pro rok 2022 Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
ODSH 4. 4. 2022 4857/ZPK/22 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2022" Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 4. 4. 2022 4856/ZPK/22 Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p.s. - čerpání dotace Záhoř Martin Zobrazit Zobrazit
příloha č. 1 - Vyúčtování dotace 2021, Krajská rada seniorů Plzeňského kraje, p.s.
OIM 4. 4. 2022 4855/ZPK/22 Prodej pozemku v k. ú. Hvožďany u Poběžovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JP Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4854/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Hartmanice I – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x TP Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4853/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zruč - Senec - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Senec u Plzně a Zruč Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4852/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Hromnice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žichlice u Hromnic Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4844/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4812/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Sušice, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4809/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Rokycany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4795/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Staňkov-ves a v k. ú. Krchleby u Staňkova Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4794/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Radobyčice, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Radobyčice Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4789/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Vílov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JH, VH Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4782/ZPK/22 Prodej pozemku v k. ú. Osek u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x manželé PK a IK Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4781/ZPK/22 Prodej pozemku v k. ú. Vlkýš – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x TL Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4780/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mlázovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OIM 4. 4. 2022 4775/ZPK/22 Výkup podílů pozemků v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ZR, MH, LK, IS Zarzycký Roman Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4843/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4842/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4841/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4840/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4839/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4838/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Šašek Michal Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje
OKHE 14. 2. 2022 4837/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4836/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022
OKHE 14. 2. 2022 4835/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Tichý Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4834/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Picka Libor Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4833/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
OIT 14. 2. 2022 4832/ZPK/22 Prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu Optická páteř Zdemyslice – Seč Hais Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4831/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4830/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Vavřička Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4829/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4828/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Šašek Jan Zobrazit Zobrazit
ODSH 14. 2. 2022 4826/ZPK/22 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4825/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků k.ú. Chrást u Plzně a k.ú. Bukovec – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČR – Správa železnic, státní organizace Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4824/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Měčín, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Měčín Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OZDR 14. 2. 2022 4823/ZPK/22 Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4822/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zbiroh - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Zbiroh Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4821/ZPK/22 Výkupy pozemků v k. ú. Zahorčice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x LT, LV Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4820/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ZO NOS PPP P&G Rakona s. r. o. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4818/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KV Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKP 14. 2. 2022 4817/ZPK/22 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí neinvestičních dotací Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4816/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Dešenice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VK Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4815/ZPK/22 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4814/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4813/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Salvetr Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKP 14. 2. 2022 4811/ZPK/22 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Plzeňského kraje zřizovaných v oblasti kultury Ženíšek Marek Zobrazit Zobrazit
č. 1 Dodatek č. 13 ZL Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici
č. 2 Dodatek č. 11 ZL Galerie Klatovy / Klenová
č. 3 Dodatek č. 10 Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech
OKHE 14. 2. 2022 4810/ZPK/22 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OŠMS 14. 2. 2022 4807/ZPK/22 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4806/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Dobršín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JH Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 14. 2. 2022 4805/ZPK/22 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Trylčová Radka Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4804/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Makov u Předslavi - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x OŘ, JŘ Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OEK 14. 2. 2022 4803/ZPK/22 IZ - Legislativní změna ve schváleném rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŠMS 14. 2. 2022 4801/ZPK/22 Dodatky ke zřizovacím listinám Trylčová Radka Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4800/ZPK/22 Výkup pozemků v k. ú. Vícenice u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KJ, ME Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OŽP 14. 2. 2022 4799/ZPK/22 Prodloužení termínů realizace projektů a u obce Letiny i termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Bernard Josef Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4798/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4797/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Chaloupka Milan Zobrazit Zobrazit
OSV 14. 2. 2022 4796/ZPK/22 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2022 Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
příloha č. 2 - Rozdělení dotací ZPK
příloha č. 3 - Vzor smlouvy, účelová dotace ZPK
příloha č. 4 - Rozdělení dotace RPK
ODSH 14. 2. 2022 4793/ZPK/22 Dodatek č. 39 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Čížek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKŘE 14. 2. 2022 4792/ZPK/22 Změna v Kontrolním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4791/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Kroc Vladimír Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4790/ZPK/22 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Vanka Petr Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4788/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Strážov na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x DH, PS, HS Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKŘE 14. 2. 2022 4787/ZPK/22 Volba přísedícího Krajského soudu v Plzni Mauritzová Ilona Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4786/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4785/ZPK/22 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4784/ZPK/22 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Pikner Richard Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4783/ZPK/22 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 297/21 Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4779/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kařez – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Správa železnic, s. o. Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4778/ZPK/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Nekmíře, Chocenická Lhota, Vstiš, Nezbavětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4777/ZPK/22 Výkup pozemku v k. ú. Damíč – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JHH, VP Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4776/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Strašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Strašice Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4774/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Hanousek Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4773/ZPK/22 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Pek Jiří Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4772/ZPK/22 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, k. ú. Dolní Bělá Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4768/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Chanovice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chanovice Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4767/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kožlany - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hodyně u Dřevce a k. ú. Kožlany Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4766/ZPK/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4765/ZPK/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Plánice, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Blížanovy, v k. ú. Lovčice u Klatov a v k. ú. Plánice Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OKHE 14. 2. 2022 4684/ZPK/22 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2022 Pikner Richard Zobrazit Zobrazit
OIM 14. 2. 2022 4729/ZPK/21 Plzeňský kraj - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice x město Sušice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou Karpíšek Pavel Zobrazit Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 4763/ZPK/21 IZ – Projekt Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - IROP REACT-EU Špoták Rudolf Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4762/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Šašek Michal Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4761/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Uhlík Jiří Zobrazit Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 4760/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Trůková Eva Zobrazit Zobrazit
11. 10. 2021_Zápis z mimořádného zasedání VVZ ZPK
23. 11. 2021_Zápis z 8. zasedání VVZ ZPK
26. 10. 2021_Zápis z 7. zasedání VVZ ZPK
OKHE 20. 12. 2021 4759/ZPK/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Kylišová Jitka Zobrazit Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »