Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKHE 21. 12. 2020 114/20 Informativní zpráva - Etický kodex člena Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Vanka Petr Zobrazit
Příloha č. 1 - Etický kodex člena ZPK (aktualizovaný usnesením ZPK č. 663/18 ze dne 11. 6. 2018)
OŠMS 21. 12. 2020 113/20 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIT 21. 12. 2020 112/20 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Stod- úprava rozsahu projektu Rozšiřování metropolitní sítě Stod- VIII. etapa Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 111/20 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - tabulka
OSV 21. 12. 2020 110/20 Schválení uzavření smluv o účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 109/20 Dodatek č. 23 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 108/20 Dodatek č. 1 k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2020 - Spolek Ulice Plzeň Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 107/20 Vyrovnávací platby na rok 2021 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 106/20 Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s projekty EU Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 105/20 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 104/20 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 103/20 Schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkové organizaci SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 102/20 Darování části silnice II/230 a části silnice III/02011 do majetku městyse Žinkovy Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 101/20 Dodatek č. 35 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 21. 12. 2020 100/20 Dotace na restaurování pomníku obětem 1. světové války v Kralovicích - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 21. 12. 2020 99/20 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 21. 12. 2020 98/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 10232020 Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 21. 12. 2020 97/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ – prodloužení termínu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 96/20 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 95/20 Pojistná smlouva č. 8849002213 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 94/20 Koupě pozemku parc. č. 6/1, k.ú. Doudlevce – Západočeské muzeum v Plzni x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 93/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Hojsova Stráž; středisko Plzeň-jih, k. ú. Lisov; středisko Domažlice, k. ú. Sedlec u Poběžovic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 92/20 Směna pozemků v k. ú. Skviřín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x JK, MK Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 91/20 Prodej pozemků v k. ú. Velenovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x MŠ, PV a JV, PK a JK Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 90/20 Prodej pozemku v k. ú. Rokycany – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III x PŠ Kosíková Eva, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 89/20 Prodej pozemku v k.ú. Doubravka x ČEZ Distribuce, a.s. – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 88/20 Výkup pozemku v k. ú. Běhařov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VB Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 87/20 Výkup pozemků v k. ú. Soběsuky u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ET a JT, ET Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 86/20 Výkup pozemku v k. ú. Štěnovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 85/20 Výkup pozemku v k. ú. Petrovice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JK Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 84/20 Výkup pozemku v k. ú. Luženičky – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JC Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 83/20 Výkup pozemků v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VK Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 82/20 Výkup pozemků v k. ú. Luženičky – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x AV Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 81/20 Výkup pozemků v k. ú. Šťáhlavice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x JŠ Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 80/20 Výkup pozemku v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Domažlice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 79/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úherce, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úherce u Nýřan Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 78/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kout na Šumavě Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 77/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokycany Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 76/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x městys Žinkovy - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kokořov, Březí u Žinkov Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 75/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 74/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mnichov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mnichov u Poběžovic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 73/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 72/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přeštice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Přeštice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 71/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Borek u Kozojed – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Kralovice x obec Kozojedy Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 70/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Bříza - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Horní Bříza Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 69/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vejprnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 68/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mířkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mířkov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 67/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bukovec u Horšovského Týna - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Bukovec Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 66/20 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 65/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nový Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 64/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všeruby u Kdyně, Mnichov u Poběžovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 63/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Litice u Plzně a Šlovice u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město, Plzeň-jih x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 62/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lísková u Nemanic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nemanice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 61/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy České republiky, s. p. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 60/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Slavíkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 59/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Březí u Meclova, v k. ú. Horšovský Týn a v k. ú. Němčice u Třebnic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 58/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova a v k. ú. Mrákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 57/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Puclice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Česká republika – Povodí Vltavy, státní podnik Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 56/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lužná u Boru – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Bor Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 55/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Rozvadov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Rozvadov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 21. 12. 2020 54/20 Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu PK v roce 2021 - rozpočtová oblast Zastupitelé Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 21. 12. 2020 53/20 VN Pačejov – poskytnutí individuální dotace z důvodu vynucené změny projektu Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 21. 12. 2020 52/20 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 14 zpracovaná v roce 2020 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
Změna č. 14, zpracovaná v roce 2020 - nová verze přílohy k bodu 41 ZPK
OŽP 21. 12. 2020 51/20 Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 34082019
ORR 21. 12. 2020 50/20 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 Milerová Jaroslava, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 21. 12. 2020 49/20 Podpora ochrany lesa v PK 2017+ - schválení poskytnutí dotací Stuchlíková Alena Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - seznam žadatelů, který je oprávněno poskytnou dotaci ZPK
Příloha č. 3 - rastr smlouvy
OŽP 21. 12. 2020 48/20 Dotační program Ekologické investiční projekty 2020, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha - Seznam dosud neschválených žádostí o poskytnutí dotace - Dotační titul č. 1 - PD VHI 2020
OŽP 21. 12. 2020 47/20 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ORR 21. 12. 2020 46/20 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2020 - 2. část Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice 2020, 2. část
OKŘ 21. 12. 2020 45/20 Prodloužení termínů dotace pro Stodskou nemocnici, a.s. Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 21. 12. 2020 44/20 Prodloužení termínů dotace pro město Domažlice Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 21. 12. 2020 43/20 Prodloužení termínů dotace pro obec Kostelec Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 21. 12. 2020 42/20 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 41/20 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1677/20 ze dne 7. 9. 2020 ve věci darování zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 40/20 Opětovné pověření Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 39/20 Opětovné pověření Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 38/20 Opětovné pověření Stodské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 37/20 Opětovné pověření Rokycanské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 36/20 Opětovné pověření Klatovské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 35/20 Opětovné pověření Domažlické nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 21. 12. 2020 34/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního daru Remenárová Karolina, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 33/20 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2021 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 32/20 Poskytnutí účelové individuální finanční dotace žadateli městu Sušice Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 31/20 Navýšení účelové individuální finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 30/20 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smluv Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 29/20 Volba členů Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 28/20 Volba členů Výboru pro sport ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 27/20 Volba členů Výboru pro sociální věci ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 26/20 Volba členů Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 25/20 Volba členů Výboru pro regionální rozvoj ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 24/20 Volba členů Výboru pro investice a majetek ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 23/20 Volba členů Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 22/20 Volba členů Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 21/20 Volba členů Výboru pro veřejné zakázky ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 20/20 Volba členů Výboru pro dopravu ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 19/20 Volba členů Výboru pro zdravotnictví ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 18/20 Volba členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 17/20 Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 16/20 Dovolba člena Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 15/20 Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
Termíny RPK a ZPK na rok 2021
OKŘE 21. 12. 2020 14/20 Stanovení výše odměn členům výborů ZPK, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, od 1. 12. 2020 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Mauritzová Ilona Zobrazit
OEK 21. 12. 2020 13/20 Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2022 a 2023 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 21. 12. 2020 12/20 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 11/20 Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 10/20 Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 9/20 Volba neuvolněných předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 8/20 Volba uvolněných předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 7/20 Zřízení výborů a stanovení počtu uvolněných předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 6/20 Určení náměstka, který bude zastupovat hejtmana po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 5/20 Volba člena Rady Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 4/20 Volba neuvolněných náměstků hejtmanky Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 3/20 Volba uvolněných náměstků hejtmanky Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 2/20 Volba hejtmana Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 1/20 Stanovení složení Rady Plzeňského kraje a počtu uvolněných členů Rady Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 7. 9. 2020 1702/20 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 7. 9. 2020 1701/20 IZ - informace o zajištění dopravní obslužnosti dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OEK 7. 9. 2020 1700/20 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 7. 9. 2020 1699/20 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 a zásady pro přípravu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 včetně střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2022 a 2023 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 7. 9. 2020 1698/20 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
16. 6. 2020_Zápis z 39. zasedání VVZ ZPK
18. 8. 2020_Zápis ze 40. zasedání VVZ ZPK
26. 5. 2020_Zápis z 38. zasedání VVZ ZPK
OKHE 7. 9. 2020 1697/20 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 38. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 5. 2020
Příloha č. 3 - Zápis z 39. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 23. 6. 2020
Příloha č. 5 - Zápis ze 40. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 19. 8. 2020
OKHE 7. 9. 2020 1696/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 7. 9. 2020 1695/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 7. 9. 2020 1694/20 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 17. 08. 2020
OKHE 7. 9. 2020 1693/20 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 18.08.2020 vč. příloh
OKHE 7. 9. 2020 1692/20 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
OŠMS 7. 9. 2020 1691/20 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OŠMS 7. 9. 2020 1690/20 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1689/20 Poskytnutí individuální dotace na ošetření veřejné zeleně v městě Kdyně - místní část Hluboká Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1688/20 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti psího útulku v Němčovicích v roce 2020 Nejedlá Martina, Bc. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1687/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Retence vody v krajině 2020, dotační titul č. 2 – Výsadba stromů pro podporu retence 2020 Plešmídová Jana, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1686/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Retence vody v krajině 2020, dotační titul č. 1 – Retence vody 2020 Plešmídová Jana, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1685/20 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů SV Rokycany – Hrádek – Strašice a SV Plzeňská aglomerace“ Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1684/20 Individuální dotace na projekt „Zajištění zásobování vodou“ Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1683/20 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020, 2. část Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 3 - seznam dosud neschválených žádostí o poskytnutí dotace
OŽP 7. 9. 2020 1682/20 Poskytnutí individuální dotace na vypracování „Variantní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Horšice“ Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1681/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2020 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí ZPK
Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí ZPK
OŽP 7. 9. 2020 1680/20 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2020) a uzavření veřejnoprávní smlouvy Hrušková Kateřina, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotace k podpoře
OŽP 7. 9. 2020 1679/20 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 7. 9. 2020 1678/20 Město Kralovice - žádost o prodloužení termínu realizace akce Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 7. 9. 2020 1677/20 Bezúplatný převod (darování) zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb v Plzeňském kraji Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 9. 2020 1676/20 Dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 7. 9. 2020 1675/20 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 7. 9. 2020 1674/20 Schválení návratných finančních výpomocí u projektů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 7. 9. 2020 1673/20 Schválení návratných finančních výpomocí u projektů Gymnázia a Střední odborné školy, Plasy, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 7. 9. 2020 1672/20 Schválení poskytnutí individuální dotace, včetně uzavření smlouvy se statutárním městem Plzeň na projekt „Sportmanie Plzeň 2020“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 7. 9. 2020 1671/20 Poskytnutí neinvestiční dotace z titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 7. 9. 2020 1670/20 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 7. 9. 2020 1669/20 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2020 Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 7. 9. 2020 1668/20 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 25172019 - obec Nezvěstice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 7. 9. 2020 1667/20 Poskytnutí individuálních účelových dotací na vybudování cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 7. 9. 2020 1666/20 Žádost obce Kařez o poskytnutí účelové dotace na pokrytí části výdajů spojených se zpracováním projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS a rozpočtu na akci „Stavební úprava přestupního uzlu u železniční zastávky Kařez“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 7. 9. 2020 1665/20 Dodatek č. 34 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 7. 9. 2020 1664/20 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1377/19 ze dne 16.12.2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 7. 9. 2020 1663/20 Dodatek č. 12 zřizovací listiny Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 7. 9. 2020 1662/20 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury městu Klatovy Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 7. 9. 2020 1661/20 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2020 - poskytnutí dotace náhradníkovi obci Hradec Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 7. 9. 2020 1660/20 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020 - poskytnutí dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 7. 9. 2020 1659/20 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2020 - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 7. 9. 2020 1658/20 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2020 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 7. 9. 2020 1657/20 Dodatek č. 8 zřizovací listiny Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 7. 9. 2020 1656/20 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádosti o změny
OSV 7. 9. 2020 1655/20 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 7. 9. 2020 1654/20 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 7. 9. 2020 1653/20 Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace – movitý majetek Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 1
Příloha č. 2
OSV 7. 9. 2020 1652/20 "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 7. 9. 2020 1651/20 Pověření výkonem SOHZ - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 7. 9. 2020 1650/20 Spolupráce Plzeňského kraje s ostatními kraji ČR ve formě využití systémové infrastruktury technologického centra Plzeňského kraje při vedení digitálních technických map krajů Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 7. 9. 2020 1649/20 Stavba roku Plzeňského kraje 2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 7. 9. 2020 1648/20 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2020 - 1. část Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 7. 9. 2020 1647/20 Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2020 – 2. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
OKŘ 7. 9. 2020 1646/20 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »