Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKHE 10. 6. 2024 1708/24 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Pressl Karel Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1707/24 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Batková Šárka, M.Ec. Šefl Kamil František Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 1706/24 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OEK 10. 6. 2024 1705/24 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje k 30.4.2024 Dismanová Martina, Mgr. Strolený Pavel Zobrazit
OKP 10. 6. 2024 1704/24 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2023 Růžková Klára, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 10. 6. 2024 1703/24 Členství Plzeňského kraje ve spolku Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z. s. Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 1702/24 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 1701/24 Dodatky ke zřizovacím listinám Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 1700/24 Schválení poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti tělovýchovy a sportu Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2024 1699/24 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024 - 2028 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OZDR 10. 6. 2024 1698/24 Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2024“ Šindelářová Radka Hais Pavel Zobrazit
OZDR 10. 6. 2024 1697/24 Schválení navýšení celkové maximální částky návratné finanční výpomoci u projektu "Modernizace vozového parku ZZSPK" Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 1696/24 Dodatek ke zřizovací listině Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 1695/24 Změna Statutu Fondu životního prostředí Plzeňského kraje Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 1694/24 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 1693/24 Poskytnutí individuální dotace žadateli Nábytková banka Plzeňského kraje, z.s. na podporu provozu nábytkové banky v období červen - prosinec 2024 Otčenášková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 10. 6. 2024 1692/24 Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2024 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře ZPK - dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - návrh dotací k podpoře ZPK - dotační titul č. 2
Příloha č. 5 - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace ZPK
ODSH 10. 6. 2024 1691/24 Uzavření nových veřejnoprávních smluv o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní dopravou mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 1690/24 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 1689/24 Žádost města Planá o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nezpůsobilých a části způsobilých výdajů spojených s realizací přestupního uzlu u železniční stanice Planá Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 1688/24 Žádost města Nýrsko o poskytnutí účelové dotace na pokrytí nezpůsobilých a části způsobilých výdajů při výstavbě přestupního uzlu u železniční stanice Nýrsko Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2024 1687/24 Dodatek č. 50 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OSV 10. 6. 2024 1686/24 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh neposkytnutí dotazcí (ZPK)
Příloha č. 4 - Vzory smluv ZPK
Příloha č. 5 - Rozdělení dotací RPK
OSV 10. 6. 2024 1685/24 Vyjádření Plzeňského kraje ve věci zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb – projekt města Domažlice Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 návrhu usnesení - Žádost
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Souhlasné stanovisko
OSV 10. 6. 2024 1684/24 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1489/23 ze dne 18. 12. 2023 Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 návrhu usnesení - Žádost
OSV 10. 6. 2024 1683/24 Dokumenty k poskytování finančních prostředků - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 k Zásadám
Příloha č. 2 - Dodatek č. 3 k Metodice
Příloha č. 3 - Vzor Pověření
OSV 10. 6. 2024 1682/24 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - NADĚJE, Ledovec, z.s. Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 k pověření - NADĚJE
Příloha č. 2 - Dodatek č. 2 k pověření - Ledovec, z.s.
OSV 10. 6. 2024 1681/24 Dodatek č. 28 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Stod, příspěvkové organizace Král Vladimír, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Dodatek č. 28 Zřizovací listiny CSS Stod
OSV 10. 6. 2024 1680/24 Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvkové organizace Král Vladimír, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Dodatek č. 9 zřizovací listiny DOZP Milíře
OIM 10. 6. 2024 1679/24 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rokycany – PK – Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 x město Rokycany Komišová Jana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1678/24 Pozemkové úpravy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice - k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna, k. ú. Chocomyšl, k. ú. Bukovec u Horšovského Týna, k. ú. Nemněnice, středisko Plzeň-jih - k. ú. Záluží a k. ú. středisko Plzeň-sever - Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1677/24 Prodej pozemku v k. ú. Lomnička u Plas – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x M.S. a S.S. Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1676/24 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov - ves – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x J. N. Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1675/24 Výkup nemovitostí v k. ú. Nepomuk pro projekt „Nákup a rekonstrukce rodinného domu pro rodinnou skupinu – Dětský domov, Nepomuk“ x D. K., K. K. Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1674/24 Výkup nemovitostí v k. ú. Holýšov pro projekty „Renovace a modernizace infrastruktury pobytové péče o děti pro Dětský domov, Staňkov“ a „Rozvoj a modernizace služeb komunitního typu pro ohrožené děti – bytové jednotky pro Dětský domov, Staňkov“ Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1673/24 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, příspěvková organizace x J. M., I. H. Mayer Jan, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1672/24 Výkup pozemku v k. ú. Zahořany u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlic x J.H., H.K. Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1671/24 Výkup pozemků v k. ú. Vícenice u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x F.H., J.H. Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1670/24 Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k.ú. Plzeň 4 Pelc Miroslav, JUDr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1669/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Holýšov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holýšov a k. ú. Dolní Kamenice Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1668/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mýto - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1667/24 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Pačejov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Pačejov Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1666/24 Plzeňský kraj - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Bělá nad Radbuzou, bezúplatné nabytí a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bělá nad Radbuzou, Čečín, Doubravka u Bělé nad Radbuzou a Železná u Smolova Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1665/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Meclov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1664/24 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x obec Chrást Červenková Klára, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1663/24 Bezúplatné nabytí podílu na pozemku v k.ú. Klenová – Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace PK x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kosíková Eva, Mgr., MBA Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1662/24 Bezúplatné nabytí pozemků – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1661/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lomnička u Plas – PK – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy Sejáková Renáta Záhoř Martin Zobrazit
OIM 10. 6. 2024 1660/24 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zahořany u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Loušová Alena Záhoř Martin Zobrazit
OFPEU 10. 6. 2024 1659/24 Poskytnutí dotací z dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)“ Přibáň Jan, Ing., MBA Vanka Petr Zobrazit
Celkový přehled návrhu rozdělení dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva)"
Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Neschválení poskytnutí dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva) Zastupitelstvem Plzeňského kraje
Scvhálení poskytnutí dotací z dotačního programu "OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji (3. výzva) Zastupitelstvem Plzeňského kraje
OEK 10. 6. 2024 1658/24 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2023 Nová Milena, Ing. Strolený Pavel Zobrazit
OBKŘ 10. 6. 2024 1657/24 Projektový záměr bezpečnostně vzdělávacího centra Plzeňského kraje Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1656/24 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Chaloupka Milan Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1655/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Pavelková Jana Uhlík Jiří Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1654/24 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Filípková Jana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1653/24 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Pavelková Jana Vavřička Jan Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1652/24 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Bajerová Pavla Kylišová Jitka Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1651/24 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Batková Šárka, M.Ec. Fišer Petr Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1650/24 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Batková Šárka, M.Ec. Bozděch Jan Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1649/24 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Batková Šárka, M.Ec. Javorský Pavel Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1648/24 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Plecitá Ivana Pek Jiří Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1647/24 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Bajerová Pavla Tichý Vladimír Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1646/24 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Bajerová Pavla Kovařík Petr Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1645/24 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Trůková Eva Zobrazit
OPL 10. 6. 2024 1644/24 IZ - Veřejnosprávní kontrola Centrálního nákupu Plzeňského kraje, příspěvkové organizace Kalousková Eva, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 10. 6. 2024 1643/24 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Bednářová Jitka, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
1