Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŠMS 11. 2. 2019 1038/19 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 11. 2. 2019 1037/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 1036/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 1035/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 22.01.2019 vč. příloh
OŠMS 11. 2. 2019 1034/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Šobr Jaroslav Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 1033/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Neumannová Lucie, Mgr. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 1032/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
15. 1. 2019_Zápis z 23. zasedání VVZ ZPK
18. 12. 2018_Zápis z 22. zasedání VVZ ZPK
OKHE 11. 2. 2019 1031/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
OŽP 11. 2. 2019 1030/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 2. 2019 1029/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 2. 2019 1028/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 11. 2. 2019 1027/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 2. 2019 1026/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Karásek Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 2. 2019 1025/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Karásek Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 1024/19 Dodatek ke zřizovací listině Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 1023/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 11. 2. 2019 1022/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 2. 2019 1021/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 11. 2. 2019 1020/19 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 11. 2. 2019 1019/19 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 11. 2. 2019 1018/19 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 11. 2. 2019 1017/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 11. 2. 2019 1016/19 Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 11. 2. 2019 1015/19 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1014/19 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x T. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1013/19 Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A.G., P.F. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1012/19 Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1011/19 Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.B. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1010/19 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P. J. P. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1009/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. J. M., M. M., J. J., E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1008/19 Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.C.B. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1007/19 Výkup pozemků v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V.B., M.F., J.F., L.F., V.F., Z.F., Z.F. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1006/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1005/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1004/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Manětín, Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR–Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1003/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1002/19 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Zadní Chodov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1001/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1000/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 999/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 998/19 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 997/19 Uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 996/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 11. 2. 2019 995/19 Rezignace předsedy Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU a volba nového předsedy Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 994/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 07.01. 2019
OKŘE 11. 2. 2019 993/19 Rezignace předsedy Finančního výboru ZPK a volba nového předsedy Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 992/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 14. 01. 2019
OKŘE 11. 2. 2019 991/19 Změny ve Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 11. 2. 2019 990/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 989/18 Informativní zpráva o zpracování Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 988/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 987/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OFPEU 17. 12. 2018 986/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Prokop Zbyněk, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 17. 12. 2018 985/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 984/18 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 983/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 982/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 981/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 01. 10. 2018
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 19. 11. 2018
OŠMS 17. 12. 2018 980/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 979/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 978/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 977/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 13.09.2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2018 vč. příloh
OŠMS 17. 12. 2018 976/18 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
Plán činnosti VVVZ na rok 2019
Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 24/18
OŠMS 17. 12. 2018 975/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
Zápis z 13. jednání VVVZ ze dne 13.září 2018
Zápis z 14. jednání VVVZ ze dne 11. října 2018
OKHE 17. 12. 2018 974/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 973/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 972/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 971/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
OKHE 17. 12. 2018 970/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 969/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 15. 10. 2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 17. 19. 2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 26. 11. 2018 vč. příloh
OKHE 17. 12. 2018 968/18 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 967/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 9. 2018
Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 10. 2018
Zápis z 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 20. 11. 2018
OŽP 17. 12. 2018 966/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 965/18 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 964/18 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 963/18 Obec Skašov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 962/18 Obec Vrhaveč – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 961/18 Obec Běšiny – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 960/18 Město Měčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 959/18 Obec Pernarec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 958/18 Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 957/18 Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 956/18 Město Nepomuk - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 955/18 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 954/18 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Seznam dosud neschválených žádostí o poskytnutí dotace
OŽP 17. 12. 2018 953/18 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, 3. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Seznam dosud nechválených žádostí o poskytnutí dotace
OZDR 17. 12. 2018 952/18 Záměr převzetí zdravotnické dopravní služby poskytované ZZS PK v Domažlicích společností Domažlická nemocnice, a.s., a schválení nepeněžitého vkladu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 12. 2018 951/18 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společnostmi Domažlická nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 12. 2018 950/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 949/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 948/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 947/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2019 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 946/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2019 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 945/18 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 944/18 Dodatek č. 28 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 943/18 Změna usnesení RPK č. 1598/18 ze dne 5.2.2018. Možnost předložení žádosti o podporu silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ rovněž do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 942/18 Darování přeložky komunikace III/1992 a přestavby železničního mostu ev. km 390,703 na most silniční, v k. ú. Svojšín, do vlastnictví Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 941/18 Darování úseku silnice III/18043 a silnice III/18043 I, III/18043 H, statutárnímu městu Plzeň Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 940/18 Darování silnice III/18032a do majetku statutárního města Plzeň Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 939/18 Darování úseku silnice II/190J městysu Všeruby Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 938/18 Žádost města Stod o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku podél řeky Radbuzy od ulice Nábřežní ve městě Stod k rybníku Divoký Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 937/18 Žádost obce Chotěšov o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku Mantov - Vachtlův mlýn Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 936/18 Žádost městyse Všeruby o poskytnutí dotace za účelem financování stavební akce II/184 průtah Všeruby Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 935/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 3. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 934/18 Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. - film Úhoři mají nabito Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 933/18 Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský Military Car Club, z. s. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 932/18 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Městu Manětín Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 931/18 Dotace na obnovu zámku v Kanicích - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 930/18 Dotace pro Nadační fond přátel památek Plzeňského kraje, zámek Šťáhlavy - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotace a změna účelu dotace Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 929/18 Dotace - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 928/18 Nová výše vyrovnávací platby - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 927/18 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 926/18 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2019 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 925/18 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
PRÁV 17. 12. 2018 924/18 Založení ústavu „Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.“ Matějka Jan, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 12. 2018 923/18 Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 12. 2018 922/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 12. 2018 921/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 920/18 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 919/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 3. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 918/18 Prominutí vrácení dotace - obec Mlýnské Struhadlo Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 917/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 916/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 17. 12. 2018 915/18 Individuální dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 914/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - Výkup pozemků, vyvlastnění - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 913/18 Pojistná smlouva č. 7721111798 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 912/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení bezúplatného nabytí pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2017 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 911/18 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změna textu nebo termínů pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 910/18 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 517/18 ze dne 12.02.2018 a usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 678/18 ze dne 11.06.2018 – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků v různých k. ú. – Česká republika - SŽDC, s. o. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 909/18 Prodej pozemku v k. ú. Stvolny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x RB Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 908/18 Prodej pozemků v k. ú. Strašín u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy – NS, LTPT Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 907/18 Výkup pozemku v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x TS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 906/18 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x Z. H. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 905/18 Výkup pozemků v k. ú. Stod – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OJ, JJ, DJ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 904/18 Výkup pozemku v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PG, ŠL, JL Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 903/18 Výkup pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 902/18 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov-ves - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VG Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 901/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x BN, DN Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 900/18 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČH, PH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 899/18 Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x Lidové bytové družstvo v Plzni Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 898/18 Výkup pozemků v k. ú. Liblín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Libštejnské lesy, s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 897/18 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Vysoké Sedliště, k. ú. Hošťka, k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, k. ú. Kundratice u Přimdy, k. ú. Doly u Boru; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lednice, k. ú. Borek u Kozojed Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 896/18 Směna pozemků v k. ú. Domažlice – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje x Nová poliklinika s. r. o. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 895/18 Směna pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x KP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 894/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Němčovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Němčovice, k. ú. Olešná u Radnic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 893/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 892/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Trnová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trnová u Plzně Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 891/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klenčí pod Čerchovem Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 890/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kdyně, k. ú. Dobříkov na Šumavě a k. ú. Smržovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 889/18 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Ptenín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 888/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 887/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice, Horní Bříza, Kralovice u Rakovníka, Vojovice, Chlumčany u Přeštic, Vstiš, Vrčeň, Plánice, Kundratice I., Hejná, Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 886/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tachov, Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 x město Tachov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 885/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pláně na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 884/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žebnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 883/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 882/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 881/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Mladotice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 12. 2018 880/18 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 12. 2018 879/18 Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 17. 12. 2018 878/18 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje od 1.1.2019 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 877/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 17. 12. 2018 876/18 Volba členů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 17. 12. 2018 875/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 874/18 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 873/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 10. 9. 2018 872/18 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 871/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »