Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 10. 9. 2018 874/18 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 873/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 10. 9. 2018 872/18 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 871/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 870/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro reg_rozvoj_fondyEU_ ZPK dne 12. 06. 2018
OŠMS 10. 9. 2018 869/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 868/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 25. 06. 2018 vč. příloh
OŠMS 10. 9. 2018 867/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Šobr Jaroslav Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 866/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 865/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
Příloha č. 1 - 19. 6. 2018_Zápis z 17. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 2 - 26. 6. 2018_ Zapis z 1. momořádného zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 5 - 14. 8. 2018_Zápis z 18. zasedání VVZ ZPK
OKHE 10. 9. 2018 864/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání FV ZPK vč. příloh ze dne 20.06.2018
OKHE 10. 9. 2018 863/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 2 - Zápis ze 17. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 6. 2018
Příloha č. 4 - Zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 21. 8. 2018
OKHE 10. 9. 2018 862/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 861/18 Poskytnutí účelové dotace městu Klatovy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 860/18 Poskytnutí účelové dotace městu Poběžovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 859/18 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
ORR 10. 9. 2018 858/18 Poskytnutí účelových dotací městu Tachov, městu Janovice nad Úhlavou a obci Příchovice Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 857/18 Poskytnutí investiční dotace žadateli město Plasy – Lékařský dům Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 856/18 Poskytnutí individuální dotace na realizaci lesní tůně č. 1 na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Dřevec Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 855/18 Technická infrastruktura pro managementová opatření v evropsky významné lokalitě Dobřany a současně v přírodní památce Šlovický vrch Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 854/18 Poskytnutí finančních postředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) a uzavření veřejnoprávních smluv Hrušková Kateřina, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Přílohy č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 10. 9. 2018 853/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře
OŽP 10. 9. 2018 852/18 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018, 2. část Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 851/18 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 850/18 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 849/18 Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 848/18 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 847/18 Navýšení účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 846/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 845/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 844/18 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji Sladká Pavla, JUDr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 843/18 Předložení projektu „Plzeňský kraj atraktivní“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 842/18 Dodatek č. 2 ke Koordinační smlouvě ze dne 29.04.2015 k projektu silniční stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 841/18 Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině SÚS PK Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 840/18 Darování silnice III/1992H do majetku obce Svojšín Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 839/18 Žádost Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 838/18 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 837/18 Žádost obce Mochtín o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na významné regionální cyklotrase číslo 305, v úseku Mochtín, od bývalého mlýna k silnici číslo III/1719 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 836/18 Žádost obce Předenice o poskytnutí účelové dotace na opravu místní komunikace, která vyústí ze silnice číslo III/18027 za obcí Předenice směrem do místní části Nový Mlýn Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 835/18 Žádost dobrovolného svazu obcí Horní Berounka, povodí Klabavy o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na cyklotrase CT 3, v úseku Rokycany, podél ulice Plzeňská Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 834/18 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních linek č. 000255 a č. 000020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 833/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 832/18 Dodatek č. 13 zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p. o. Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 831/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 830/18 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 10. 9. 2018 829/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzory smluv
OSV 10. 9. 2018 828/18 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2023 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 827/18 Dodatek č. 5 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 826/18 Neschválení finanční dotace - Diakonie ČCE - středisko Praha Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 825/18 Prominutí povinnosti uhradit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně organizaci 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, IČO: 68782004, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 824/18 Výše vyrovnávacích plateb 2019 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 823/18 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 - Plzeňský kraj, další kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 822/18 „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OIT 10. 9. 2018 821/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 5/2017 – Částečná změna připojovaných objektů a prodloužení termínu realizace projektu „Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa“ Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 9. 2018 820/18 Přidělení dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2018“ - 3. kolo Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 10. 9. 2018 819/18 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 10. 9. 2018 818/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 2. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 10. 9. 2018 817/18 Prominutí vrácení dotace - obec Malý Bor Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 10. 9. 2018 816/18 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2018 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Zachování prodejen v malých obcích PK 2018
ORR 10. 9. 2018 815/18 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 814/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 – změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 259/17 ze dne 12. 06. 2017 Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 813/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení výkupu pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2017 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 812/18 Zrušení usnesení ZPK č. 434/17 z 18. 12. 2017 - výkup pozemků v k. ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x D. D. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 811/18 Pozemkové úpravy – SÚSPK, středisko Klatovy, k. ú. Oldřichovice u Děpoltic, k. ú. Svojše, k. ú. Liščí u Chudenína; středisko Plzeň-jih, k. ú. Losina, k. ú. Vstiš, k. ú. Ves Touškov, k. ú. Mantov; středisko Tachov, k. ú. Damnov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 810/18 Prodej pozemku v k. ú. Čermná – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x M. J. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 809/18 Prodej pozemků v k. ú. Staňkov-město – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 808/18 Prodej pozemku v k. ú. Skapce – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x R. S. S. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 807/18 Prodej pozemků v k. ú. Klatovy – Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy x SM assets s.r.o. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 806/18 Prodej pozemku v k. ú. Všepadly - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. H. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 805/18 Prodej pozemku v k. ú. Kamenná Hora – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x manželé Č. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 804/18 Prodej pozemku v k. ú. Libkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x S. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 803/18 Prodej pozemků v k. ú. Postřekov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. J. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 802/18 Prodej pozemku v k. ú. Žilov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x J. R., S. W. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 801/18 Prodej pozemků v k. ú. Nové Městečko - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x P. Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 800/18 Výkup pozemku v k. ú. Luženice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J. a M. H. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 799/18 Výkup pozemku v k. ú. Hora Svatého Václava - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Poběžovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 798/18 Výkup spoluvlastnického podílu o vel. 1/8 z celku na pozemcích v k. ú. Doubravka – Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 x J. K. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 797/18 Výkup pozemku v k. ú. Břasy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x MOL Česká republika, s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 796/18 Výkupy pozemků v k. ú. Trnová u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x K.Š., M.Š. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 795/18 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V. T. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 794/18 Výkup pozemků v k. ú. Chříč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x V. T. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 793/18 Výkup pozemku v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČR – Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 792/18 Výkup pozemku v k. ú. Nekmíř – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Z. J. A. M. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 791/18 Výkup pozemku v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x V. V., Z. V. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 790/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Všeruby, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 789/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 788/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Lesy České republiky, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březín, Lednice, Kaznějov, Mladotice, Krsy, Plešnice, Košetice u Hunčic, Chrančovice, Krukanice, Kozolupy u Plzně... Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 787/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nemanice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lučina u Nemanic a Lísková u Nemanic Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 786/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Tisová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tisová u Tachova Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 785/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Merklín, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Merklín u Přeštic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 784/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Zbůch, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zbůch Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 783/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 782/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bolevec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 781/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 780/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Pernarec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Málkovice u Pernarce a Březí u Pernarce Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 779/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Šťáhlavy, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Šťáhlavy Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 778/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní – Dětský domov Čtyřlístek, Planá x ČR – Ministerstvo obrany, schválení uzavření darovací smlouvy Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 777/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Veselá Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 776/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 775/18 Bezúplatné nabytí pozemku a nově zřízeného odbočovacího pruhu v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 774/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 773/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Šidlákov, Hora Svatého Václava, Načetín u Drahotína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hora Svatého Václava Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 772/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Štichov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 771/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mezholezy u Černíkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mezholezy Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 770/18 Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Dvorec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Nepomuk Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 769/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vítkov u Tachova, Poběžovice u Domažlic, Všeruby u Kdyně, Dlouhá Ves u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, Domažlice, Klatovy x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 768/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Třebíšov, Poleň, Mokrosuky, Nadryby, Lštění nad Zubřinou, Mezholezy u Černíkova, Milínov u Nezvěstic, Nezbavětice, Dnešice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 767/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nový Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Vlkanov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 766/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Únehle – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Únehle Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 765/18 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Tachov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 764/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Dolany Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 763/18 Bezúplatný převod pozemku – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Libkov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 762/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vísky a Trokavec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vísky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 761/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kralovice u Rakovníka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 9. 2018 760/18 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Blovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 759/18 Schválení uzavření smlouvy o termínovém a revolvingovém úvěru Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘ 10. 9. 2018 758/18 Účelové dotace v rámci dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti v souvislosti s rozvojem průmyslových zón“ Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 757/18 Neposkytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2018 – 2. kolo“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 756/18 Zrušení usnesení ZPK č. 407/17 ze dne 18. 12. 2017 - návratná finanční výpomoc Fotbalové asociaci ČR Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 755/18 Změna účelu použití dotace dotačního titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 754/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu "Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 753/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 10. 9. 2018 752/18 Rezignace člena Finančního výboru a Výboru pro veřejné zakázky ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 10. 9. 2018 751/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
OŽP 11. 6. 2018 750/18 IZ - Informativní zpráva o kůrovcové kalamitě Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Evidované kůrovcové dříví
OŽP 11. 6. 2018 749/18 Informativní zpráva o kotlíkových dotacích v Plzeňském kraji Hájková Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŠMS 11. 6. 2018 748/18 IZ o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OSV 11. 6. 2018 747/18 IZ-Výsledky kontrol - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 11. 6. 2018 746/18 IZ - Porušení rozpočtové kázně organizace 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, pobočný spolek, se sídlem Kořen 60, 349 53 Olbramov, IČO: 68782004 (dále jen "Příjemce") Bartošová Monika, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OEK 11. 6. 2018 745/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. čtvrtletí 2018 Stelzerová Zuzana, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 11. 6. 2018 744/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 11. 6. 2018 743/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK vč. příloh ze dne 23.04.2018
OŠMS 11. 6. 2018 742/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OKHE 11. 6. 2018 741/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 14. 05. 2018 vč. příloh
OŠMS 11. 6. 2018 740/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Šobr Jaroslav Zobrazit
OKHE 11. 6. 2018 739/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 11. 6. 2018 738/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
15. 5. 2018_Zápis z 16. zasedání VVZ ZPK
17. 4. 2018_Zápis z 15. zasedání VVZ ZPK
OKHE 11. 6. 2018 737/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání FV ZPK vč. příloh ze dne 16.04.2018
Zápis a usnesení z jednání FV ZPK vč. příloh ze dne 28.05.2018
OKHE 11. 6. 2018 736/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 3 - Zápis z 15. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 24. 4. 2018
Příloha č. 5 - Zápis ze 16. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 22. 5. 2018
OŽP 11. 6. 2018 735/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 11. 6. 2018 734/18 Obec Vrčeň – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 6. 2018 733/18 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 6. 2018 732/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 6. 2018 731/18 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 11. 6. 2018 730/18 Poskytnutí dotace žadateli Poliklinika Tachov, příspěvková organizace, na opravy budovy polikliniky Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 6. 2018 729/18 Záměr vyhlásit veřejnou zakázku na poskytování zdravotních služeb lůžkové péče na vybraná území Plzeňského kraje jako služeb obecného hospodářského zájmu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 6. 2018 728/18 Poskytnutí neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2018“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 11. 6. 2018 727/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 6. 2018 726/18 Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 6. 2018 725/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 6. 2018 724/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018“ Macháčková Jiřina Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 11. 6. 2018 723/18 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2018 - poskytnutí dotací v rámci II. kola Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 722/18 Podpora výstavby cyklostezek a cyklotras v Plzeňském kraji pro rok 2018 - 1 výzva: poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 721/18 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy Zelené autobusy v NP Šumava 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 720/18 Výhledový rozsah železniční dopravy na trati 162 v úseku Kralovice u Rakovníka – Mladotice Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 719/18 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 718/18 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce kraje na tuto valnou hromadu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 717/18 Darování 2 úseků silnice II/184 městysu Všeruby Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 716/18 Darování úseku místní komunikace v k.ú. Bítov u Přehýšova do vlastnictví Plzeňského kraje Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 715/18 Darování silnice III/1181 do majetku města Mýto Vodičková Zuzana, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 714/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) „Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“ do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 713/18 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK, p. o. a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2018 Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 6. 2018 712/18 Předložení žádosti o podporu a zařazení silniční stavby (projektu) "II/230 Stříbro-dálnice D5,úsek 1" do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony („Infrastruktura“) Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 11. 6. 2018 711/18 Poskytnutí účelové dotace - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 11. 6. 2018 710/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 11. 6. 2018 709/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 11. 6. 2018 708/18 Vyrovnávací platby - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 11. 6. 2018 707/18 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2019 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 11. 6. 2018 706/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
Příloha č. 4 - Vzory smluv ZPK
Příloha č. 5 - Rozdělení neinvestiční dotací (RPK)
Příloha č. 6 - Rozdělení investičních dotací (RPK)
OSV 11. 6. 2018 705/18 Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »