Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OIT 23. 8. 2021 367/21 Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021 Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 23. 8. 2021 366/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - reforma psychiatrické péče“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OPL 23. 8. 2021 365/21 Schválení nového jednacího řádu Matějka Jan, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 7. 7. 2021 364/21 Finanční dary pro kraje postižené extrémními bouřkami Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 363/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy a Mateřské školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 362/21 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji finančními prostředky ze státního rozpočtu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OEK 14. 6. 2021 361/21 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 360/21 Plán kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na II. pololetí roku 2021 Štěpánová Petra, Mgr. Pek Jiří Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 359/21 Plán činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Fajfrlíková Marie Kroc Vladimír Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 358/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Hašková Lucie, Ing. Šašek Michal Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 357/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Bajerová Pavla Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 356/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Hanousek Jiří Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 355/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci ZPK Brichcínová Jana Kylišová Jitka Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 354/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Uhlík Jiří Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 353/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Filípková Jana, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 352/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 351/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Maroušková Hana Pikner Richard Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 350/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Filípková Jana, Mgr. Tichý Vladimír Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 349/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Vanka Petr Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 348/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Pek Jiří Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 347/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Kroc Vladimír Zobrazit
OPL 14. 6. 2021 346/21 Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Centrálního nákupu, příspěvkové organizace Matějka Ladislav, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OIT 14. 6. 2021 345/21 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 2. kolo Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 344/21 Dotace statutárnímu městu Plzeň na provoz evakuačního krizového střediska pro lidi bez domova Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 6. 2021 343/21 Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice" - záměr podání žádosti do Programu 013 310 Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 návrhu usnesení - 7. výzva MPSV
OSV 14. 6. 2021 342/21 Projekt „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice" - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionální operačního programu REACT-EU Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 6. 2021 341/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
Příloha č. 4 - Smlouvy ZPK
Příloha č. 5 - Neposkytnutí dotací
Příloha č. 6 - Rozdělení dotací RPK
OSV 14. 6. 2021 340/21 Dodatek č. 1 Prohlášení o vzájemné spolupráci Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 návrhu usnesení - Prohlášení
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Dodatek
OSV 14. 6. 2021 339/21 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2022 - sociální služby Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 14. 6. 2021 338/21 Pověření SOHZ - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 14. 6. 2021 337/21 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2021 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 6. 2021 336/21 Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 6. 2021 335/21 Poskytnutí individuální účelové dotace obci Křenovy na vybudování dílčí části mezinárodní dálkové cyklotrasy CT 3 mezi obcí Semošice a Křenovy na k.ú. Křenovy Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 6. 2021 334/21 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV projektu „II/191 Janovice – Nýrsko“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 6. 2021 333/21 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 14. 6. 2021 332/21 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 14. 6. 2021 331/21 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 6. 2021 330/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace s Plzeňskou filharmonií, obecně prospěšnou společností Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 14. 6. 2021 329/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
Č. 4 - Návrh rastrových smluv - vzor č. 1 a vzor č. 2
OŠMS 14. 6. 2021 328/21 Schválení 1. navýšení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 327/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 326/21 Návratná finanční výpomoc (NFV) - schválení druhé NFV pro projekt Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 325/21 Schválení návratné finanční výpomoci u projektu Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem, podaného v rámci 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 324/21 Dodatek ke zřizovací listině Základní umělecké školy, Plzeň, Sokolovská 54 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 323/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 322/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 321/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 320/21 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 14. 6. 2021 319/21 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 318/21 Zrušení usnesení ZPK č. 89/20 ze dne 21.12.2020 Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 317/21 Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve věci výstavby nové galerijní budovy pro prezentaci sbírek Západočeské galerie v Plzni Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 316/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Kvíčovice; středisko Klatovy, k. ú. Městiště u Děpoltic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 315/21 Výkup pozemku v k. ú. Druztová - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x JŠ Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 314/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JM, JB a BB Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 313/21 Výkup části pozemku v k. ú. Ostrov u Stříbra, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x VA Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 312/21 Výkup pozemků v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VCh, VK, VŠ Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 311/21 Výkup pozemku v k. ú. Dolní Lhota u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VS Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 310/21 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AH, JH, DK, JF Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 309/21 Výkup pozemků v k. ú. Janovice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AG, LH, KL, AŠ, VP Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 308/21 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JS Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 307/21 Výkup pozemků v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x AP, MP Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 306/21 Bezúplatné nabytí nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň 323 00 x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 305/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Letiny - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Letiny Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 304/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Třemošná, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Třemošná a Záluží u Třemošné Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 303/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Loza, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Loza Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 302/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Myslovice, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Myslovice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 301/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Kašperské Hory, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kašperské Hory Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 300/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Všehrdy, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všehrdy u Kralovic Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 299/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Výrov, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Výrov u Kralovic Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 298/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Valcha Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 297/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice a Klatovy x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Staňkov-město a Skránčice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 296/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Svojšín, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojšín Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 295/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vejprnice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 294/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 293/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kralovice u Rakovníka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Kralovice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 292/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Mířkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mířkov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 291/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 290/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 289/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kyšice u Plzně – PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČR – Správa železnic, s. o. - bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kyšice u Plzně Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 288/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mutěnín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 287/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Petrovice u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Újezd Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 286/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Klenčí pod Čerchovem – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 285/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lužany u Přeštic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Lužany Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 284/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kařez - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Kařez Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 283/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horažďovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Horažďovice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 282/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Nový Kramolín, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 281/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chodová Planá, středisko Tachov x městys Chodová Planá Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 280/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Rabí Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 14. 6. 2021 279/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Černošín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Černošín Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 6. 2021 278/21 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2020 Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 14. 6. 2021 277/21 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 14. 6. 2021 276/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 14. 6. 2021 275/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2021 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí ZPK
Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí ZPK
OŽP 14. 6. 2021 274/21 Poskytnutí dotace z Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby (2021) a uzavření veřejnoprávní smlouvy Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 14. 6. 2021 273/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 2. část Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - návrh dotací k podpoře
OŽP 14. 6. 2021 272/21 Městys Stráž – žádost o udělení souhlasu k vložení vodárenského zařízení do majetku dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 14. 6. 2021 271/21 Prodloužení termínů realizace projektů a termínu čerpání dotace Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 14. 6. 2021 270/21 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací a náhradních akcí z DT HS a NPO PK 2021
ORR 14. 6. 2021 269/21 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2021 - 1. část Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice 2021, 1. část
ORR 14. 6. 2021 268/21 Poskytnutí individuálních dotací Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 14. 6. 2021 267/21 Stavba roku Plzeňského kraje 2020 Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 14. 6. 2021 266/21 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021 Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021
ORR 14. 6. 2021 265/21 Obec Modrava - prodloužení závazných termínů Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 14. 6. 2021 264/21 Obec Nečtiny - žádost o prominutí vrácení dotace Šmejkalová Lenka, Bc. Bernard Josef Zobrazit
ORR 14. 6. 2021 263/21 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Zachování prodejen v malých obcích PK 2021
OKŘ 14. 6. 2021 262/21 Prodloužení termínů dotace pro obec Tlučná Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 261/21 Prodloužení termínů dotace Stodská nemocnice, a.s. Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 260/21 Změna účelu čerpání dotace pro obec Kařez Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 259/21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021 Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 258/21 Individuální dotace pro obec Borovno na nákup cisternové automobilové stříkačky Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 257/21 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 256/21 Rozdělení dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 14. 6. 2021 255/21 Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2020 Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 14. 6. 2021 254/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 14. 6. 2021 253/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Mauritzová Ilona Zobrazit
OŠMS 19. 4. 2021 252/21 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2019/2020 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 251/21 Nesouhlas s umístěním hlubinného úložiště jaderného odpadu na území Plzeňského kraje, respektive s postupy MPO a SÚRAO při řešení situace, jak nakládat s radioaktivními odpady (materiály) Bajerová Pavla Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 250/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Bajerová Pavla Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 249/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci ZPK Brichcínová Jana Kylišová Jitka Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 248/21 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj ZPK Brichcínová Jana Opltová Michaela Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 247/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Filípková Jana, Mgr. Tichý Vladimír Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 246/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 245/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Vaňousová Aneta Trůková Eva Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 244/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Hašková Lucie, Ing. Šašek Michal Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 243/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Hanousek Jiří Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 242/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Pek Jiří Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 241/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport ZPK Brichcínová Jana Uhlík Jiří Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 240/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Maroušková Hana Pikner Richard Zobrazit
OKHE 19. 4. 2021 239/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Vanka Petr Zobrazit
OFPEU 19. 4. 2021 238/21 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj – Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 19. 4. 2021 237/21 Prodloužení termínu pro realizaci projektu a pro předložení finančního vypořádání dotace poskytnuté obci Šťáhlavy z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020 Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 19. 4. 2021 236/21 Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí dotací Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 19. 4. 2021 235/21 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2021 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 19. 4. 2021 234/21 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021 - poskytnutí dotací Čechová Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIT 19. 4. 2021 233/21 Poskytnutní dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 - 1. kolo Kolářová Vladimíra, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 19. 4. 2021 232/21 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021 - rozdělení finanční dotace Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 19. 4. 2021 231/21 Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 19. 4. 2021 230/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 – změna rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 19. 4. 2021 229/21 Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 4. 2021 228/21 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2021 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 4. 2021 227/21 Darování části silnice II/180 a části silnice III/1807 do majetku města Třemošná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 4. 2021 226/21 Dodatek č. 36 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 4. 2021 225/21 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423/520 pro rok 2021 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 19. 4. 2021 224/21 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2021" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 19. 4. 2021 223/21 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 19. 4. 2021 222/21 Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Západočeské muzeum v Plzni a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 19. 4. 2021 221/21 Dodatek č. 17 zřizovací listiny Západočeského muzea v Plzni, p. o. Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 19. 4. 2021 220/21 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 19. 4. 2021 219/21 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŽP 19. 4. 2021 218/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu zoologických zahrad v roce 2021 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 217/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Olešná u Hořovic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 216/21 Směna pozemků v k. ú. Vílov, v k. ú. Švihov u Klatov a v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JB Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 215/21 Výkup ideálních spoluvlastnických podílů k pozemkům v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 214/21 Výkup pozemku v k. ú. Chlístov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VB, MP Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 213/21 Výkup pozemků v k. ú. Líšná u Zbiroha a k. ú. Ostrovec u Terešova - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x JC-M Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 212/21 Výkup pozemku v k. ú. Uhliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x IMŽ Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 211/21 Výkup pozemku v k. ú. Vílov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Podhoran Černíkov a. s. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 210/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Domažlice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice a k. ú. Pasečnice a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 209/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka, v k. ú. Křimice a v k. ú. Plzeň 4 Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 208/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 207/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Puclice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Puclice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 206/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 205/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 204/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kout na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 203/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kozojedy u Kralovic - Domov sociálních služeb Liblín x obec Kozojedy Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 202/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vstiš – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Vstiš Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 201/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Budětice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 200/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chotíkov, středisko Plzeň - sever x obec Chotíkov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 19. 4. 2021 199/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 19. 4. 2021 198/21 Dotační program Podpora včelařství (2021) - schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv Novák Karel, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
OŽP 19. 4. 2021 197/21 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2021 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 19. 4. 2021 196/21 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv – 1. část Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - návrh dotací k podpoře
ORR 19. 4. 2021 195/21 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 - schválení dotací Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Projekty obcí
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT Územní plány
Příloha č. 3 - Rozdělení dotací pro navýšení DT Projekty obcí o 20 mil. Kč a náhradní akce
OŽP 19. 4. 2021 194/21 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 19. 4. 2021 193/21 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 19. 4. 2021 192/21 Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smlouvy o poskytování SOHZ - PRIVAMED a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 19. 4. 2021 191/21 Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smlouvy o poskytování SOHZ - Mulačova nemocnice s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 19. 4. 2021 190/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Knotková Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »