Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
ODSH 13. 6. 2022 830/22 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č.190092021 - město Dobřany Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 829/22 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV u projektu „II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 828/22 Poskytnutí účelové dotace TJ SLAVIA VŠ Plzeň, z.s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 827/22 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schimmerová Hana, Mgr., MBA Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 826/22 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OEK 13. 6. 2022 825/22 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OPL 13. 6. 2022 824/22 IZ - Externí právní stanovisko k dodržování právních předpisů Matějka Ladislav, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 823/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Uhlík Jiří Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 822/22 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Vavřička Jan Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 821/22 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu ZPK Batková Šárka, M.Ec. Fišer Petr Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 820/22 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Bajerová Pavla Tichý Vladimír Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 819/22 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Bajerová Pavla Kylišová Jitka Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 818/22 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZPK Batková Šárka, M.Ec. Pressl Karel Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 817/22 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Batková Šárka, M.Ec. Bozděch Jan Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 816/22 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Mrázová Lucie, DiS. Chaloupka Milan Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 815/22 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Hanousek Jiří Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 814/22 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Pek Jiří Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 813/22 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK Soukupová Judita, Bc. Šefl Kamil František Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 812/22 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK Soukupová Judita, Bc. Látka Jan Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 811/22 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZPK Soukupová Judita, Bc. Strolený Pavel Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 810/22 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK Batková Šárka, M.Ec. Javorský Pavel Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 809/22 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Ptáčníková Eva Špoták Rudolf Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 808/22 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2022 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 807/22 Poskytnutí peněžitého daru na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích Eismannová Tereza, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 806/22 Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022 - poskytnutí dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Picka Libor Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 805/22 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022 - poskytnutí dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Picka Libor Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 804/22 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021 Michalec Petr, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 803/22 Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022 - rozdělení dotací Valtrová Irena, Bc. Picka Libor Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 802/22 Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji - poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 801/22 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury – město Hartmanice - Zhůří pomník 2022 Siegertová Veronika, Ing. Picka Libor Zobrazit
OKP 13. 6. 2022 800/22 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022 - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 799/22 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 710/22 ze dne 4. dubna 2022 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 798/22 Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 797/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední škole živnostenské a Základní škole, Planá, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 13. 6. 2022 796/22 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2022" Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OZDR 13. 6. 2022 795/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci Váchalová Petra Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 13. 6. 2022 794/22 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci nemocnicím Váchalová Petra Jana, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 793/22 Poskytnutí individuální dotace pro obec Jarov na vyhotovení projektové dokumentace projektu „Vodovod Jarov – napojení na Dobříč“ Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 792/22 Poskytnutí individuálních dotací na podporu dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata na území Plzeňského kraje Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 791/22 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2022 Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 13. 6. 2022 790/22 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody 2022 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí ZPK - dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - Seznam podpořených žádostí ZPK - dotační titul č. 2
OŽP 13. 6. 2022 789/22 Poskytnutí dotace z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy – 2. část Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 788/22 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu zoologických zahrad v roce 2022 Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 787/22 Schválení poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy s Českou republikou – Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky Rückaufová Monika, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 13. 6. 2022 786/22 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 785/22 Schválení navýšení celkové maximální částky NFV u projektů „II/230 Nepomuk-Přeštice, napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem“, „Most ev.č. 193-012 za obcí Trpísty“, „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ Nechvátalová Lucie, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 784/22 Dodatek č. 3 ke Statutu Fondu dopravy Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 783/22 Dodatek č. 41 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 782/22 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2022 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 781/22 Žádost obce Hejná o poskytnutí individuální účelové dotace na vybudování dílčí části dálkové cyklotrasy č. 12 mezi obcí Žichovice a Velké Hydčice Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 13. 6. 2022 780/22 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
OSV 13. 6. 2022 779/22 Individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022" - dodatky ke smlouvám Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Vzor Dodatku ke smlouvě
OSV 13. 6. 2022 778/22 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení neinvestičních dotací
Příloha č. 3 návrhu usnesení - Návrh rozdělení investičních dotací
Příloha č. 4 návrhu usnesení - Vzory smluv
Příloha č. 5 návrhu usnesení - Rozdělení dotací RPK
OSV 13. 6. 2022 777/22 Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2022 - rozdělení dotací Vovolková Andrea, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotace ZPK
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
Příloha č. 4 - Rozdělení dotace RPK
OSV 13. 6. 2022 776/22 Dokumenty k poskytování finančních prostředků - sociální služby Krs Matyáš, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Zásady
Příloha č. 2 - Metodika
Příloha č. 3 - Vzor Pověření
OIM 13. 6. 2022 775/22 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Chodov u Domažlic; středisko Klatovy, k. ú. Žiznětice Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 774/22 Směna pozemků v k. ú. Petrovice nad Úhlavou a v k. ú. Novákovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Jednotné zemědělské družstvo „Budovatel“ se sídlem v Janovicích Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 773/22 Nabytí bytové jednotky č. 1700/20 na adrese Toužimská 1700/15, Bolevec, Plzeň - Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278, 33501 Nepomuk, příspěvková organizace x Plzeňský kraj Mayer Jan, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 772/22 Výkup pozemku v k. ú. Křenice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x LP, VP Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 771/22 Výkup pozemku v k. ú. Rabí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MK, SK Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 770/22 Výkup pozemků v k. ú. Přetín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JE Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 769/22 Výkup pozemků v k. ú. Bohdašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ACh, MJ, KS, MS Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 768/22 Výkup pozemků v k. ú. Rabí - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ED Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 767/22 Výkup pozemků v k. ú. Nalžovské Hory – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x AGROMAP s. r. o. Mayer Jan, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 766/22 Výkup pozemku v k. ú. Přetín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MP Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 765/22 Výkup pozemků v k. ú. Dobršín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČV Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 764/22 Výkup pozemku v k. ú. Loza – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x JH Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 763/22 Výkup pozemku v k. ú. Křenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PM Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 762/22 Výkup pozemku v k. ú. Vřeskovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x LL Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 761/22 Výkup pozemků v k. ú. Čepice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JK Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 760/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Úterý, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úterý Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 759/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Tachov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tachov Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 758/22 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Doubravka, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Doubravka Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 757/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Kašperské Hory Loušová Alena Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 756/22 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Opolenec a Bohdašice - SÚS PK, středisko Klatovy x ČR - Lesy České republiky, s. p. Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 755/22 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 754/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mešno a k. ú. Kornatice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR - Správa železnic, s. o. Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 753/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Lochousice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Lochousice Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 752/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Čižice a Štěnovický Borek - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Čižice Sejáková Renáta Zarzycký Roman Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 751/22 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Domažlice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Domažlice Procházková Miloslava Zarzycký Roman Zobrazit
OEK 13. 6. 2022 750/22 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2021 Nová Milena, Ing. Zarzycký Roman Zobrazit
OIT 13. 6. 2022 749/22 Poskytnutí dotací z dotačního programu Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2022 Stehlíková Jana, Ing. Vanka Petr Zobrazit
Příloha č. 2 – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č. 3 – usnesení RPK č. 2057/22 ze dne 23. 05. 2022
ORR 13. 6. 2022 748/22 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace DSO Čistírna - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves Šmejkalová Lenka, Bc. Vanka Petr Zobrazit
ORR 13. 6. 2022 747/22 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Vanka Petr Zobrazit
ORR 13. 6. 2022 746/22 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022 Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022
ORR 13. 6. 2022 745/22 Poskytnutí dotace spolku Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s. Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
OKŘ 13. 6. 2022 744/22 Rozšíření kamerové sítě „Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“ Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 13. 6. 2022 743/22 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 13. 6. 2022 742/22 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022 Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKHE 13. 6. 2022 741/22 Individuální dotace OKHE 2022 Buřičová Petra, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OIM 13. 6. 2022 740/22 IZ - Informativní zpráva o projektu Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Komišová Jana, Mgr. Zarzycký Roman Zobrazit
OKŘ 13. 6. 2022 739/22 Dotace obcím na dočasné nouzové přístřeší pro uprchlíky z Ukrajiny Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf
OKŘE 13. 6. 2022 738/22 Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘE 13. 6. 2022 737/22 Změna ve Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘE 13. 6. 2022 736/22 Změna uvolněných funkcí členů Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
1