Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKŘE 20. 7. 2020 1611/20 IZ - plnění zakázky společností Arriva Rychnavská Lenka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 20. 7. 2020 1610/20 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKHE 20. 7. 2020 1609/20 Podpora Senátního návrhu zákona o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Devátá Petra Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 8. 6. 2020 1608/20 Předběžné kalkulace SOHZ - Mulačova nemocnice s.r.o., Sušická nemocnice s.r.o. Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 6. 2020 1607/20 Pověření poskytováním zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření smluv o poskytování SOHZ - Sušická nemocnice s.r.o. a Mulačova nemocnice s.r.o. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1606/20 IZ - Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji finančními prostředky ze státního rozpočtu Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OKŘ 8. 6. 2020 1605/20 IZ - Informativní zpráva o řešení šíření onemocnění COVID-19 v Plzeňském kraji včetně nákupu a distribuce ochranných prostředků Kraus Ivan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 8. 6. 2020 1604/20 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
18. 2. 2020_Zápis z 35. zasedání VVZ ZPK
28. 1. 2020_Zápis z 34. zasedání VVZ ZPK
OKHE 8. 6. 2020 1603/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1602/20 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Schimmerová Hana, Mgr., MBA Struček Jiří Zobrazit
OKHE 8. 6. 2020 1601/20 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 19.05.2020 vč. příloh
OKHE 8. 6. 2020 1600/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1599/20 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
Zápis z 25. jednání VVVZ ze dne 27. února 2020
OKHE 8. 6. 2020 1598/20 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 09. 03. 2020
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 25. 05. 2020
OKHE 8. 6. 2020 1597/20 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
Prezentace Coronavirus response investment initiative a vliv COVID 19 na přípravu období 2021-2027
Prezentace Dispoziční fondy přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Prezentace dotační titul Úprava běžeckých lyžařských tras
Prezentace DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Prezentace Smart akcelerátor Plzeňského kraje II
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 18.5.2020
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 2.3.2020
OKHE 8. 6. 2020 1596/20 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 34. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 28. 1. 2020
Přloha č. 3 - Zápis ze 35. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 2. 2020
OŽP 8. 6. 2020 1595/20 Nesouhlas s umístěním hlubinného úložiště jaderného odpadu na území Plzeňského kraje Plíhal Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
sdělení obcí
OŽP 8. 6. 2020 1594/20 Poskytnutí individuální dotace městu Kralovice na obnovu historické cesty včetně výsadby stromů v roce 2020 Hrdinová Eva, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1593/20 Obec Kamenný Újezd – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1592/20 Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1591/20 Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1590/20 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1589/20 Obec Hlavňovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1588/20 Obec Pláně – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1587/20 Dotační program Podpora včelařství (2020) - schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv Novák Karel, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
OŽP 8. 6. 2020 1586/20 Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Schválení poskytnutí dotací II. část Heřmanová Lada, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
OŽP 8. 6. 2020 1585/20 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2020 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1584/20 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 2
OŽP 8. 6. 2020 1583/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2020 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1582/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 6. 2020 1581/20 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2020 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 8. 6. 2020 1580/20 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 8. 6. 2020 1579/20 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 13 zpracovaná v roce 2019 Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 13 zpracovaná v roce 2019
OZDR 8. 6. 2020 1578/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 6. 2020 1577/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2020“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 6. 2020 1576/20 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci s Karlovarským krajem při zajišťování lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1575/20 Schválení navýšení návratné finanční výpomocí u projektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1574/20 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1573/20 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1572/20 Schválení poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1571/20 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2020 - 2024) Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1570/20 Schválení návratné finanční výpomocí u projektů Gymnázia, Stříbro, Soběslavova 1426, příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 1569/20 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020 - poskytnutí dotací Růžková Klára, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 1568/20 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2020 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 1567/20 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1566/20 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1565/20 Žádost obce Nezvěstice o poskytnutí individuální účelové dotace na vybudování lávky přes řeku Úslavu v k.ú. Nezvěstice, která je součástí nadregionální cyklotrasy č.31 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1564/20 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2020 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1563/20 Aktualizace č. 1 Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1562/20 Dodatek č. 33 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1561/20 Žádost obce Tlučná o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí nákladů souvisejících s pořízením projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na výstavbu vjezdové brány na silnici II/203 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1560/20 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1559/20 Žádost města Kaznějov o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí nákladů souvisejících s výkupem pozemků od společnosti České dráhy, a.s., v rámci budování přestupního dopravního uzlu v Kaznějově Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1558/20 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2020" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 6. 2020 1557/20 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 1556/20 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2020 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
Č. 4 - Návrh rastrových smluv - vzor č. 1 a vzor č. 2
OKP 8. 6. 2020 1555/20 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt "Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu" Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 1554/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 08382020 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 00522020 Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 1553/20 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 1552/20 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt "Centrum pro podporu výtvarné kultury" Galerie Klatovy/Klenová, p. o. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 8. 6. 2020 1551/20 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 1550/20 Dodatek č. 7 zřizovací listiny Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 1549/20 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - rozdělení dotací Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 1548/20 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2021 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 1547/20 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 1546/20 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2020 - rozdělení finanční dotace Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 1545/20 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 - prodloužení platnosti Koncepce do 31. 12. 2021 Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 1544/20 Prodloužení platnosti Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 8. 6. 2020 1543/20 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2020 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
Příloha č. 4 - Smlouvy ZPK
Příloha č. 5 - Neposkytnutí dotací
Příloha č. 6 - Rozdělení dotací RPK
OSV 8. 6. 2020 1542/20 Zařazení podpory sociálních služeb do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 1 - Žádost
OSV 8. 6. 2020 1541/20 Sdružení občanů EXODUS, z. s. - Individuální dotace OSV 2020 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 8. 6. 2020 1540/20 Aktualizace č. 2 krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – Regionální inovační strategie Plzeňského kraje Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
Aktualizace č. 2 krajské přílohy k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci – Regionální inovační strategie Plzeňského kraje
OKŘ 8. 6. 2020 1539/20 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 8. 6. 2020 1538/20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OFPEU 8. 6. 2020 1537/20 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj – Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
ORR 8. 6. 2020 1536/20 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací a náhradních akcí z DT HS a NPO PK 2020
ORR 8. 6. 2020 1535/20 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Zachování prodejen v malých obcích PK 2020
ORR 8. 6. 2020 1534/20 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 - schválení dotací Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2020 - Projekty obcí
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2020 - Územní plány
Příloha č. 3 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2020 - Integrované projekty
Příloha č. 4 - Náhradní akce DT PSOV PK 2020 - Projekty obcí
OIT 8. 6. 2020 1533/20 Poskytnutí dotace z dotačního programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2020 Maciarzová Iveta, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 8. 6. 2020 1532/20 Dodatek č. 1 k Dotační smlouvě s Rokycany (částečná změna projektu a prodloužení termínu čerpání dotace o 1 měsíc) Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1531/20 Gymnázium, Tachov - Schválení podání žádosti Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR Morávek Tomáš, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1530/20 Pozemkové úpravy – SÚSPK, středisko Domažlice, k. ú. Semněvice, k. ú. Hyršov, k. ú. Nová Ves u Kdyně, k. ú. Březí u Meclova; středisko Plzeň-sever, k. ú. Hubenov u Horní Bělé; středisko Tachov, k. ú. Kočov; středisko Plzeň-jih, k. ú. Lelov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1529/20 Směna nemovitostí v k. ú. Horšovský Týn – Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 x město Horšovský Týn Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1528/20 Prodej nemovitostí v k. ú. Klatovy formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1527/20 Prodej nemovitostí v k. ú. Svojše formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1526/20 Prodej bývalého areálu SÚS PK v k.ú. Starý Plzenec x město Starý Plzenec – SÚS PK, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1525/20 Prodej pozemku v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x MV, IV Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1524/20 Prodej pozemků a budov v k. ú. Stod - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace x město Stod Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1523/20 Prodej pozemku v k. ú. Kařez – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x JK Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1522/20 Prodej pozemku v k. ú. Bukovina u Mladotic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x PV Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1521/20 Prodej pozemku v k.ú. Zbiroh x Agentura NKL s.r.o. – Západočeské muzeum v Plzni Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1520/20 Prodej pozemku v k. ú. Klenová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VT Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1519/20 Prodej pozemků v k. ú. Domažlice x AS, VS Kosíková Eva, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1518/20 Výkup pozemku v k. ú. Krsy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x JP, ZP Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1517/20 Výkup pozemku v k. ú. Otov u Nového Kramolína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MK Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1516/20 Výkup pozemku v k. ú. Křimice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x BM Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1515/20 Výkup pozemku v k. ú. Klatovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Agrospolečnost Koryta s. r. o. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1514/20 Výkup pozemků v k. ú. Mnichov u Poběžovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JJ Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1513/20 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x J. B., J. H., A. H., M. H. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1512/20 Výkup pozemků v k.ú. Kralovice u Rakovníka x H. P., M. P. – Dům sociální péče Kralovice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1511/20 Výkup pozemků v k. ú. Rabštejn nad Střelou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x BP, TC, AS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1510/20 Výkup pozemků v k. ú. Nové Sedliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x LS Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1509/20 Výkup pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x EK Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1508/20 Výkup pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ML, JM, JM Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1507/20 Výkup pozemku v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x STAFIN Kalikova a. s. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1506/20 Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x PT Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1505/20 Výkup pozemku v k. ú. Nevřeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x R.CH. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1504/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Rabí, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rabí Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1503/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Merklín, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Merklín u Přeštic a v k. ú. Kloušov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1502/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1501/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Staňkov - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Krchleby u Staňkova, Staňkov–město, Staňkov–ves, Vránov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1500/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horšovský Týn – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Horšovský Týn Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1499/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Terešov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Terešov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1498/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Březina u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Březina Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1497/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malesice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1496/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Žichlice u Hromnic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Hromnice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1495/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Luženičky - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Luženičky Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1494/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nové Sedliště a k. ú. Mchov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Staré Sedliště Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1493/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koloveč a v k. ú. Únějovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Koloveč Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1492/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zbiroh – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Zbiroh Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1491/20 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1490/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Doubravka x statutární město Plzeň – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1489/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kočov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR - Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1488/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nové Sedliště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1487/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horoušany u Hostouně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 6. 2020 1486/20 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Klatovy, Plzeň – jih, Plzeň – město, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 8. 6. 2020 1485/20 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2019 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1484/20 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2020” Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1483/20 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 8. 6. 2020 1482/20 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 8. 6. 2020 1481/20 Nepřijetí daru pro Krajské vojenské velitelství Plzeň Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 8. 6. 2020 1480/20 Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ Kraus Ivan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 8. 6. 2020 1479/20 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OEK 8. 6. 2020 1478/20 IZ - Informativní zpráva o finančním hospodaření PK - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 8. 6. 2020 1477/20 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 8. 6. 2020 1476/20 IZ - Rezignace člena Výboru pro veřejné zakázky ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 8. 6. 2020 1475/20 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 8. 6. 2020 1474/20 Určení náměstka, který bude zastupovat náměstkyni zastupující hejtmana Rychnavská Lenka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 8. 6. 2020 1473/20 Návrh odvolání hejtmana Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
ODSH 6. 4. 2020 1472/20 Poskytnutí účelové dotace dopravcům na částečné pokrytí nákladů souvisejících s pořízením ochranných chemických prostředků a pomůcek a služeb spojených s dezinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech VD k ochraně a prevenci proti viru COVID - 19 Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 6. 4. 2020 1471/20 Schválení předfinancování a kofinancování silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ a navýšení NFV Rychnavská Lenka, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OŠMS 10. 2. 2020 1470/20 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2018/2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 10. 2. 2020 1469/20 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 10. 2. 2020 1468/20 IZ - Přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 2. 2020 1467/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Zastupitelstva Plzeňského kraje Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 10. 2. 2020 1466/20 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
17. 12. 2019_Zápis z 33. zasedání VVZ ZPK
OKHE 10. 2. 2020 1465/20 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 10. 2. 2020 1464/20 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 6.1.2020 vč. příloh
OKHE 10. 2. 2020 1463/20 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 21.01.2020 vč. příloh
OŠMS 10. 2. 2020 1462/20 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
Zápis z 24. jednání VVVZ ze dne 9. ledna 2020
OKHE 10. 2. 2020 1461/20 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 13. 01. 2020
OKHE 10. 2. 2020 1460/20 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis ze 33. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 17. 12. 2019
OŽP 10. 2. 2020 1459/20 Obec Tojice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 2. 2020 1458/20 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 2. 2020 1457/20 Obec Maňovice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 10. 2. 2020 1456/20 Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »