Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OIM 8. 4. 2019 1124/19 Stodská nemocnice a.s. – Rekonstrukce stravovacího zařízení Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OFPEU 8. 4. 2019 1123/19 Informativní zpráva o činnosti Evropského regionu Dunaj - Vltava za rok 2018 Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
OEK 8. 4. 2019 1122/19 Informativní zpráva o přehledu dlouhodobého majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OZDR 8. 4. 2019 1121/19 Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále příjemci dotace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OKHE 8. 4. 2019 1120/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 8. 4. 2019 1119/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 4.3. 2019 vč. příloh
OŠMS 8. 4. 2019 1118/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 19.03.2019 vč. příloh
OKHE 8. 4. 2019 1117/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1116/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
OKHE 8. 4. 2019 1115/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
19. 3. 2019_Zápis z 25. zasedání VVZ ZPK
12. 2. 2019_Zápis z 24. zasedání VVZ ZPK
OKHE 8. 4. 2019 1114/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 11. 03. 2019
OKHE 8. 4. 2019 1113/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
OKHE 8. 4. 2019 1112/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 23. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 29. 1. 2019
Příloha č. 3 - Zápis z 24. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 2. 2019
OŽP 8. 4. 2019 1111/19 Obec Drahotín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 4. 2019 1110/19 Obec Hradešice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 4. 2019 1109/19 Obec Mnichov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 4. 2019 1108/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 8. 4. 2019 1107/19 Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 8. 4. 2019 1106/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora včelařství (2019) Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno schválit poskytnutí dotace ZPK
OZDR 8. 4. 2019 1105/19 Zvýšení základního kapitálu společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. - schválení peněžitého vkladu Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 4. 2019 1104/19 Poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na akci Avon pochod Klatovy 2019 Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 8. 4. 2019 1103/19 IZ - Strategie v oblasti NPK - další postup Váchalová Petra Jana, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1102/19 Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1101/19 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1100/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšnou společností – realizace Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1099/19 Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Techmanií Science Center o.p.s. – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 8. 4. 2019 1098/19 Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019 – poskytnutí dotací Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 8. 4. 2019 1097/19 Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Čech Ondřej, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 8. 4. 2019 1096/19 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1095/19 Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1094/19 Uzavření smlouvy mezi SFDI, SÚS PK a Plzeňským krajem o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1093/19 Darování části silnice II/605 do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1092/19 Darování uličních vpustí a odrazových zrcadel do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1091/19 Žádost města Blovice o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1090/19 Žádost města Nýřany o poskytnutí účelové dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přestupní uzel Nýřany" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1089/19 Žádost města Přeštice o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů na realizaci akce „Přeštice – přestupní uzel" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1088/19 Žádost města Nepomuk o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neuznatelných nákladů akce „Nepomuk–Dvorec přestupní uzel“ Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1087/19 Žádost obce Nadryby o poskytnutí dotace na opravu služebny a přívozu Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 8. 4. 2019 1086/19 Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2019" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 8. 4. 2019 1085/19 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2019 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 8. 4. 2019 1084/19 Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí dotací Steidlová Pavlína, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 8. 4. 2019 1083/19 Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 8. 4. 2019 1082/19 Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení finanční dotace Kučerová Pavlína, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OFPEU 8. 4. 2019 1081/19 Společná kancelář Evropského regionu Dunaj - Vltava Přibáň Jan, Ing., MBA Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Územní plány
ORR 8. 4. 2019 1080/19 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Projekty obcí
Příloha č. 4 - Náhradní akce DT PSOV PK 2019 - Projekty obcí
Příloha č. 3 - Rozdělení dotací z DT PSOV PK 2019 - Integrované projekty
OKŘ 8. 4. 2019 1079/19 Dodatek k dotační smlouvě s městem Rabí Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1078/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Olbramov; středisko Klatovy, k. ú. Děpoltice, k. ú. Červená u Kašperských Hor; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lité, k. ú. Blažim u Bezdružic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1077/19 Směna pozemků v k. ú. Nevolice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x SJM JV a LV Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1076/19 Směna pozemků v k. ú. Záhoří u Milče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OL Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1075/19 Výkupy pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VB, JB, VH, MH, VO, JU, MS Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1074/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x DT Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1073/19 Výkup pozemků v k. ú. Koloveč - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Koloveč Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1072/19 Výkup pozemku v k. ú. Kokašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x MK Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1071/19 Výkup pozemku v k. ú. Němčice u Kdyně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1070/19 Výkup pozemku v k. ú. Oprechtice na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VV Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1069/19 Výkup pozemku v k. ú. Dobřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IP, PR, LŠ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1068/19 Výkup pozemku v k. ú. Plešnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x LV Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1067/19 Výkup pozemku v k. ú. Skláře u Mnichova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x BK, OP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1066/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x městys Liblín, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1065/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x městys Kolinec, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kolinec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1064/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Heřmanova Huť, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Sekyřany a Vlkýš Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1063/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1062/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úněšov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úněšov, Podmokly u Úněšova, Budeč u Číhané, Čbán, Štipoklasy u Číhané Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1061/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1060/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Stod, Manětín, Senec u Plzně, Čeminy, Bíluky, Ujčín, Újezd u Plánice, Biřkov, Obytce, Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1059/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Štítary nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Hostouň Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1058/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1057/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lštění nad Zubřinou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Blížejov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1056/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pocinovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Pocinovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1055/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1054/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Železná Ruda - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1053/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mirošov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Mirošov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1052/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1051/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přehýšov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Přehýšov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 8. 4. 2019 1050/19 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bezvěrov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x obec Bezvěrov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1049/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1048/19 Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1047/19 Schválení uzavření Darovací smlouvy Statutárnímu městu Plzeň na projekt „Sportmanie 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1046/19 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 8. 4. 2019 1045/19 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 8. 4. 2019 1044/19 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 8. 4. 2019 1043/19 Dodatek k darovací smlouvě pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 8. 4. 2019 1042/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 8. 4. 2019 1041/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 8. 4. 2019 1040/19 Volba zástupce do Výboru regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 - Jihozápad Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 8. 4. 2019 1039/19 Změna ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 1038/19 IZ - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2017/2018 Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 11. 2. 2019 1037/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK k 31. 12. 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 1036/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 1035/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 22.01.2019 vč. příloh
OŠMS 11. 2. 2019 1034/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Šobr Jaroslav Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 1033/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Neumannová Lucie, Mgr. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 1032/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
15. 1. 2019_Zápis z 23. zasedání VVZ ZPK
18. 12. 2018_Zápis z 22. zasedání VVZ ZPK
OKHE 11. 2. 2019 1031/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
OŽP 11. 2. 2019 1030/19 Obec Olbramov - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 2. 2019 1029/19 Obec Příkosice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 11. 2. 2019 1028/19 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 11. 2. 2019 1027/19 Dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 2. 2019 1026/19 Dotace jmenovitě schválené v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Karásek Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 11. 2. 2019 1025/19 Poskytnutí dotace žadateli Hospici svatého Lazara z.s. Karásek Jan, Mgr. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 1024/19 Dodatek ke zřizovací listině Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 1023/19 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 11. 2. 2019 1022/19 Darovaní úseku místní komunikace - 2. části nulté etapy MO Domažlická – Křimická v Plzni do vlastnictví Plzeňského kraje Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 11. 2. 2019 1021/19 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 11. 2. 2019 1020/19 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2019 - poskytnutí neinvestičních dotací Sladká Pavla, JUDr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 11. 2. 2019 1019/19 Dotace schválené v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 11. 2. 2019 1018/19 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 11. 2. 2019 1017/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 11. 2. 2019 1016/19 Aktualizace pravidel k vydávání pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů v sociální oblasti financovaných ze strukturálních fondů EU Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 11. 2. 2019 1015/19 Poskytnutí dotací na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1014/19 Prodej pozemku v k. ú. Žebnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x T. K. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1013/19 Výkup pozemků v k. ú. Hory Matky Boží - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x A.G., P.F. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1012/19 Výkup pozemku v k. ú. Přívozec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x WASTWILL, s. r. o. Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1011/19 Výkup pozemku v k. ú. Štichov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.B. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1010/19 Výkup spoluvlastnických podílů o celkové vel. 3/4 z celku na pozemcích v k. ú. Oselce – Dětský domov Nepomuk x J. P. J. P. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1009/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Ing. J. M., M. M., J. J., E. P., V. V., J. J., J. J., J. K., M. T., Zemědělské obchodní družstvo Mrákov Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1008/19 Výkup pozemku v k. ú. Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x J.C.B. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1007/19 Výkup pozemků v k. ú. Radonice u Milavčí – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x V.B., M.F., J.F., L.F., V.F., Z.F., Z.F. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1006/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Popov u Stříbra, k. ú. Kokašice, k. ú. Nahý Újezdec Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1005/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skvrňany Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1004/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Manětín, Srbice u Mochtína, Bystřice nad Úhlavou, Točník u Klatov, Újezdec u Měcholup, Újezdec u Mochtína, Nedanice, Blovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR–Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1003/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Česká Kubice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1002/19 Bezúplatný převod pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Zadní Chodov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1001/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Podhůří u Nepomuka a Kotouň - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 1000/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohová – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Hlohová Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 11. 2. 2019 999/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Svojkovice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 998/19 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport, správce rozpočtu Tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 11. 2. 2019 997/19 Uzavření smlouvy s Libereckým krajem o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které se uskuteční od 23. do 28. června 2019 v Libereckém kraji Síbalová Petra, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 996/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 11. 2. 2019 995/19 Rezignace předsedy Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU a volba nového předsedy Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 994/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 07.01. 2019
OKŘE 11. 2. 2019 993/19 Rezignace předsedy Finančního výboru ZPK a volba nového předsedy Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 11. 2. 2019 992/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 14. 01. 2019
OKŘE 11. 2. 2019 991/19 Změny ve Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 11. 2. 2019 990/19 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 989/18 Informativní zpráva o zpracování Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 988/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 987/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OFPEU 17. 12. 2018 986/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Prokop Zbyněk, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 17. 12. 2018 985/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 984/18 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 983/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 982/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 981/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 01. 10. 2018
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 19. 11. 2018
OŠMS 17. 12. 2018 980/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 979/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 978/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 13.09.2018 vč. příloh
OKHE 17. 12. 2018 977/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2018 vč. příloh
OŠMS 17. 12. 2018 976/18 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 24/18
Plán činnosti VVVZ na rok 2019
OŠMS 17. 12. 2018 975/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
Zápis z 14. jednání VVVZ ze dne 11. října 2018
Zápis z 13. jednání VVVZ ze dne 13.září 2018
OKHE 17. 12. 2018 974/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 973/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 972/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
OKHE 17. 12. 2018 971/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
OKHE 17. 12. 2018 970/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 969/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 15. 10. 2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 17. 19. 2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 26. 11. 2018 vč. příloh
OKHE 17. 12. 2018 968/18 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
Zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 9. 2018
Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 10. 2018
OKHE 17. 12. 2018 967/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »