Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OSV 27. 11. 2023 1424/23 Informativní zpráva-Centrum sociálních služeb Tachov Steinbachová Dagmar, Ing. Záhoř Martin Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 1423/23 Zrušení Nadačního fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 1422/23 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 1421/23 Schválení návratných finančních výpomocí u projektů středních škol zřizovaných Plzeňským krajem podaných do 8. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 1420/23 Schválení návratných finančních výpomocí projektů Středního odborné školy a Středního odborného učiliště, Sušice, U Kapličky 761 podaných do 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 1419/23 Schválení NFV u projektu „Modernizace osvětlení a stavební úpravy – zlepšení tepelně-technických vlastností pavilonu 8 – internát – ul. Vejprnická č. p. 1027/40 a, Plzeň“ Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56 Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 1418/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní umělecké škole, Rokycany, Jiráskova 181, příspěvkové organizaci zřizované Plzeňským krajem Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OŠMS 27. 11. 2023 1417/23 Neposkytnutí neinvestiční dotace z titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2023“ Jedličková Danuše, Ing. Kroc Vladimír Zobrazit
OKP 27. 11. 2023 1416/23 Spolupráce při obnově areálu zámku Zelená Hora, poskytnutí účelové dotace Sladká Pavla, JUDr. Picka Libor Zobrazit
OKP 27. 11. 2023 1415/23 Dotace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - prodloužení termínů a uzavření dodatků smluv Eismannová Tereza, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 27. 11. 2023 1414/23 Poskytnutí účelových dotací – Zámek Planá s.r.o., Římskokatolická farnost Město Touškov Eismannová Tereza, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKP 27. 11. 2023 1413/23 Poskytnutí účelové dotace v oblasti cestovního ruchu Čech Ondřej, Bc. Picka Libor Zobrazit
OPL 27. 11. 2023 1412/23 Smlouva o převzetí provozu Sušické nemocnice Kočí Roman, JUDr., MBA MSc. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 27. 11. 2023 1411/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci - projekt Modernizace vozového parku ZZSPK Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OZDR 27. 11. 2023 1410/23 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci - projekt "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZSPK" Hajská Petra, Ing. Hais Pavel Zobrazit
OŽP 27. 11. 2023 1409/23 Prodloužení termínů realizace projektů obcí Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 27. 11. 2023 1408/23 Změna účelu a prodloužení termínu realizace individuální dotace obci Němčovice na projekt „Útulek pro psy Zdeňka Srstky Němčovice 2023“ Herejková Jana, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 27. 11. 2023 1407/23 Poskytnutí individuální dotace na podporu vypracování variantní studie odkanalizování obce Lochousice Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ODSH 27. 11. 2023 1406/23 Darování části silnice II/193 do majetku města Horšovský Týn a vyřazení z kategorie silnice Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 11. 2023 1405/23 Smlouva o podmínkách výstavby smíšené stezky pro pěší a cyklisty a následné majetkoprávní vypořádání stezky realizované v rámci projektu „Napojení severního Rokycanska na D5, I. etapa“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 27. 11. 2023 1404/23 Poskytnutí individuálních dotací ODSH na výstavbu cyklostezek, cyklotras a přírodně blízkých cest určených pro pohyb cyklistů v roce 2023 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
OSV 27. 11. 2023 1403/23 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
OSV 27. 11. 2023 1402/23 „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025“ - dodatky ke smlouvám, dodatky k pověření Jílková Hana, Mgr. Záhoř Martin Zobrazit
Příloha č. 1 - Výše vyrovnávacích plateb
Příloha č. 2 - Vzor dodatku k Pověření
Příloha č. 3 - Seznam smluv
Příloha č. 4 - Vzor dodatku ke Smlouvě
OSV 27. 11. 2023 1401/23 Individuální dotace OSV 2023 - Armáda spásy v České republice, z. s. , Městská charita Plzeň, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy Štruncová Michaela Záhoř Martin Zobrazit
OIT 27. 11. 2023 1400/23 Prodloužení termínu realizace projektu DTM kanalizace Nýrsko 2022 Pechátová Jarmila, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
ORR 27. 11. 2023 1399/23 Poskytnutí individuální dotace - obec Otěšice Hessová Petra, Bc. Vanka Petr Zobrazit
ORR 27. 11. 2023 1398/23 Poskytnutí individuálních dotací-havarijní a naléhavé potřeby obcí Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
ORR 27. 11. 2023 1397/23 Poskytnutí dotace městu Klatovy na stavbu požární zbrojnice Černá Michaela, Ing. Vanka Petr Zobrazit
OKŘ 27. 11. 2023 1396/23 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Rychnavská Lenka, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 27. 11. 2023 1395/23 Darování dýchacích přístrojů Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje pro potřeby Policie ČR Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘ 27. 11. 2023 1394/23 Smlouva o spolupráci při zajištění realizace projektu Kraje pro bezpečný internet Kraus Ivan, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘE 27. 11. 2023 1393/23 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Špoták Rudolf Zobrazit
1