Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OSV 20. 12. 2021 570/21 IZ – Projekt Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - IROP REACT-EU Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 569/21 IZ - Nepřijetí a vratka investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 568/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 567/21 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OEK 20. 12. 2021 566/21 Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje - aktuální stav Dismanová Martina, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 565/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů PK (běžné výdaje) - oblast Majetek Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 564/21 Zpráva o kontrolní činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje za II. pololetí roku 2021 Štěpánová Petra, Mgr. Pek Jiří Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 563/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Hašková Lucie, Ing. Šašek Michal Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 562/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Uhlík Jiří Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 561/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Vaňousová Aneta Trůková Eva Zobrazit
11. 10. 2021_Zápis z mimořádného zasedání VVZ ZPK
23. 11. 2021_Zápis z 8. zasedání VVZ ZPK
26. 10. 2021_Zápis z 7. zasedání VVZ ZPK
OKHE 20. 12. 2021 560/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Kylišová Jitka Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 559/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bajerová Pavla Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 558/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Filípková Jana, Mgr. Tichý Vladimír Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 557/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 556/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje Filípková Jana, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 555/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Maroušková Hana Pikner Richard Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 554/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Hanousek Jiří Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 553/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Kroc Vladimír Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 552/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Vanka Petr Zobrazit
OIT 20. 12. 2021 551/21 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Klatovy č. 8/2020 – Prodloužení termínu realizace projektu Metropolitní síť Klatovy – VIII. etapa Maciarzová Iveta, Bc. Hais Pavel Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 550/21 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje na léta 2022 - 2026 Kučerová Pavlína, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 549/21 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2022 Štruncová Michaela Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 548/21 Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje Vovolková Andrea, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Koncepce rodinné politiky Plzeňského kraje
OSV 20. 12. 2021 547/21 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019 – 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021, s prodlouženou platností pro rok 2022
Příloha č. 2 - Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2022
OSV 20. 12. 2021 546/21 Dodatek k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu - Spolek Ulice Plzeň Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 545/21 Vyrovnávací platby 2022 - sociální služby; změna Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraje pro rok 2022 Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 20. 12. 2021 544/21 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022, druhé kolo - dofinancování - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 543/21 Žádost o poskytnutí účelové dotace na projekt dopravního značení a realizaci dopravního značení na mezinárodní dálkové cyklotrase CT3 v úseku Ovčí vrch, Domažlice, Plzeň, Rokycany, Těně Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 542/21 Uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 48312019 - Mikroregion Radnicko Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 541/21 Dodatek č. 38 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 540/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2022 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 20. 12. 2021 539/21 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2022 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
OKP 20. 12. 2021 538/21 Projekt Výstavba nové budovy Západočeské galerie v Plzni Západočeské galerie v Plzni, příspěvkové organizace Valenta Zdeněk, Bc. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 20. 12. 2021 537/21 Dotace na opravu památníku padlým v 1. a 2. světové válce v Hrádku - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 20. 12. 2021 536/21 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2022 - oblast Kultura - rastrové smlouvy Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 535/21 Sloučení Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská 14 se Základní uměleckou školou, Plzeň, Terezie Brzkové 33 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 534/21 Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Techmania Science Center o.p.s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 533/21 Schválení spolufinancování projektu Sportovní hala pro žákovský fotbal – SK PLZEŇ 1894 - projekt zapojený do výzvy Národní sportovní agentury Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 532/21 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje 2020 – změna účelu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 531/21 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Horšovský Týn, Littrowa 122 Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 20. 12. 2021 530/21 Schválení dodatků ke zřizovacím listinám škol a školských zařízení zřízených Plzeňským krajem Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 529/21 Smlouva o smlouvě budoucí kupní části pozemku v k. ú. Liblín – Domov sociálních služeb Liblín x Liblínský statek, s.r.o. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 528/21 Pojistná smlouva č. 8849003788 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 527/21 Uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy nemovitostí U Jam 14, Plzeň – Základní umělecká škola Plzeň, Sokolovská 54, Plzeň – umožnění stavebních úprav formou demolice a výstavbou nové budovy Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 526/21 Prodej pozemku v k. ú. Starý Kramolín formou dobrovolné dražby prostřednictvím REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC, s.r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 525/21 Prodej pozemku v k.ú. Horšov x Š. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 524/21 Prodej pozemku v k.ú. Horšov x B. – Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 523/21 Prodej pozemků v k. ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x S. Ř. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 522/21 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změny termínů splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Kosíková Eva, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 521/21 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 401/21 Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 520/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, k. ú. Pařezov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 519/21 Směna pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - jih x AČ Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 518/21 Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JP Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 517/21 Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 516/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolní Bělá - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x BJ Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 515/21 Výkup pozemků v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM-PB a LB Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 514/21 Výkup pozemku v k. ú. Tužice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KK Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 513/21 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ŠS Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 512/21 Výkup pozemku v k. ú. Zářečí u Horažďovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x společnost OSEVA Seeds s.r.o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 511/21 Výkup pozemku v k. ú. Komorno – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x SJ, IJ, VJ Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 510/21 Výkup pozemku v k. ú. Postřekov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Výrobní společnost Čerchov a. s. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 509/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mýto v Čechách - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 508/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Správa železnic, s. o. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 507/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Holoubkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Holoubkov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 506/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Nevolice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nevolice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 505/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Plešnice - SÚS PK, středisko Plzeň-sever x ČR - Lesy ČR, s. p. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 504/21 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever, Domažlice a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Seznam nabývaných pozemků
OIM 20. 12. 2021 503/21 Bezúplatné nabytí podílu pozemku a výkup podílů pozemku v k. ú. Mrákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov, MZ, JK Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 502/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Krchleby u Staňkova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy ČR, s. p. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 20. 12. 2021 501/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 500/21 Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 - rozpočtová oblast Zastupitelé Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 499/21 Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace - uzavření dodatku Bratková Alena, Ing. Bernard Josef Zobrazit
ORR 20. 12. 2021 498/21 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 a 2017 Milerová Jaroslava, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 10 - dodatek Němčovice
Příloha č. 11 - dodatek Trokavec
Příloha č. 12 - dodatek Vísky
Příloha č. 7 - dodatek Bělá nad Radbuzou
Příloha č. 8 - dodatek Myslinka
Příloha č. 9 - dodatek Dobřív
OŽP 20. 12. 2021 497/21 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 15 zpracovaná v roce 2021 Rataj Jakub, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 496/21 Poskytnutí individuální dotace na podporu zpracování studie odtokových poměrů pro městys Chodová Planá a uzavření veřejnoprávní smlouvy Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 495/21 Poskytnutí individuálních dotací v oblasti vodohospodářské infrastruktury a uzavření veřejnoprávních smluv Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 20. 12. 2021 494/21 Prodloužení termínů realizace projektů obcí a u obce Bukovník také termínu pro podání žádosti o změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 20. 12. 2021 493/21 Účelová dotace na rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 20. 12. 2021 492/21 Poskytnutí individuální dotace žadateli městu Tachov Knotková Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 20. 12. 2021 491/21 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví - schválení uzavření smluv Knotková Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 20. 12. 2021 490/21 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2020 - Mulačova nemocnice s.r.o. Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 20. 12. 2021 489/21 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2022 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 20. 12. 2021 488/21 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Ptáčníková Eva Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 20. 12. 2021 487/21 Změna ve Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 20. 12. 2021 486/21 Změny v orgánech Plzeňského kraje–zastupování hejtmanky Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 20. 12. 2021 485/21 Změny v orgánech Plzeňského kraje–stanovení uvolněných funkcí Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 20. 12. 2021 484/21 Změny v orgánech Plzeňského kraje - rezignace,volby Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 20. 12. 2021 483/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Mauritzová Ilona Zobrazit
OEK 20. 12. 2021 482/21 Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2023 a 2024 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 481/21 Schválení změny stanov nemocnic vlastněných Plzeňským krajem v souvislosti s projektem fúze Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 480/21 Schválení projektu fúze sloučením společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a Klatovská nemocnice, a.s., včetně změny stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 22. 11. 2021 479/21 Zrušení příspěvkové organizace Nemocnice Domažlice a vložení majetku jí svěřeného k hospodaření do základního kapitálu společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 478/21 IZ - Dokončení projektů transformace - Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 477/21 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 476/21 IZ - Přehled čerpání - Havárie objektů Plzeňského kraje (běžné výdaje) - oblast Majetek Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OEK 18. 10. 2021 475/21 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 a zásady pro přípravu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 včetně střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2023 a 2024 Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 474/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Trůková Eva Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 473/21 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Opltová Michaela Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 472/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Uhlík Jiří Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 471/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Kylišová Jitka Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 470/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 469/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Pek Jiří Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 468/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Hanousek Jiří Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 467/21 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Mrázová Lucie, DiS. Chaloupka Milan Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 466/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Maroušková Hana Pikner Richard Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 465/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti Zastupitelstva Plzeňského kraje Bajerová Pavla Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 464/21 Zpráva o činnosti Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Kroc Vladimír Zobrazit
OKHE 18. 10. 2021 463/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Vanka Petr Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 462/21 Prodloužení termínu pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací poskytnutých z dotačního programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021 Růžková Klára, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
ORR 18. 10. 2021 461/21 Poskytnutí finančního daru Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji Černá Michaela, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 460/21 Schválení Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021 – 2027 Beránek Filip, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 459/21 Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021 - rozdělení dotací Valtrová Irena, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 458/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“ - rozdělení dotací Krs Matyáš, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 457/21 Projekt „Zvýšení kvality komunitních sociálních služeb CSS Stod“ - záměr podání žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU, návratná finanční výpomoc Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 456/21 Dodatek č. 8 zřizovací listiny DSS Liblín, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 455/21 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022 - dodatky ke smlouvám Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 454/21 Dodatek k pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 453/21 Prodloužení termínu pro předložení výroku a vyjádření auditora Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 18. 10. 2021 452/21 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2022 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - Změny v síti sociálních služeb
OSV 18. 10. 2021 451/21 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 18. 10. 2021 450/21 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 2 návrhu usnesení - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
ODSH 18. 10. 2021 449/21 Majetkoprávní vypořádání stavby „Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec“. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s městysem Kolinec v souvislosti s bezúplatným předáním části silnice II/187 městysu Kolinec Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 448/21 Uzavření Smlouvy o společném zadávání s Karlovarským krajem Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 - Smlouva o společném zadávání
ODSH 18. 10. 2021 447/21 Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2022 – 2026 Víznerová Petra, Ing., Ph. D. Čížek Pavel Zobrazit
Příloha č. 1 – Textová část PDO, Karty tratí (příloha 1 PDO), Pasporty vybraných linek veřejné linkové dopravy (příloha 2 PDO), Síťová grafika (příloha 3 PDO), Vypořádání připomínek oslovených subjektů (příloha 4 PDO))
Příloha č. 2 - Text uveřejnění na web
ODSH 18. 10. 2021 446/21 Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci SÚS PK na projekt „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 18. 10. 2021 445/21 Dodatek č. 37 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 444/21 Navýšení návratné finanční výpomoci pro projekt „Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách“ Muzea Šumavy Sušice, příspěvkové organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 443/21 Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro projekt „Tradiční lidová kultura regionů Klatovy a Cham“ Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvkové organizace Siegertová Veronika, Ing. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 442/21 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2021 - poskytnutí dotací Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 441/21 Dotační programy v oblasti památkové péče pro rok 2021 - poskytnutí dotací náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 440/21 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 - poskytnutí dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 439/21 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 18. 10. 2021 438/21 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021 - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 437/21 Poskytnutí investiční finanční dotace městu Železná Ruda na nákup stroje pro úpravu běžeckých tras Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 436/21 Neposkytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021“ Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 18. 10. 2021 435/21 Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 434/21 Souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy uzavřené mezi Plzeňským krajem a společností Industrial Park Stříbro, s. r. o. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 433/21 Prodej pozemků v k. ú. Zelená Lhota – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MK Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 432/21 Prodej pozemku v k. ú. Hodovíz, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - sever x J. S. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 431/21 Prodej pozemku v k. ú. Rybník nad Radbuzou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x RJ, JJ Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 430/21 Prodej pozemků v k. ú. Tupadly u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KV Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 429/21 Prodej pozemků v k.ú. Kaznějov - Správa a udržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x DEKINVEST, Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 428/21 Prodej pozemku v k. ú. Dražovice u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x JA Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 427/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Stupno; středisko Klatovy, k. ú. Milence, k. ú. Balkovy, k. ú. Slatina u Chudenic; středisko Tachov, k. ú. Branka u Tachova; středisko Plzeň-jih, k. ú. Lužany u Přeštic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 426/21 Směna pozemků v k. ú. Mýto v Čechách a v k. ú. Strašice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x JC-M Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 425/21 Směna pozemků v k. ú. Starý Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VD Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 424/21 Směna nemovitostí v k.ú. Horšov, Klenová a dalších k.ú. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horšovský Týn, Galerie Klatovy, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice x Lesy ČR, státní podnik Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 423/21 Výkup pozemků v k. ú. Přetín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MŠ, VB a VP Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 422/21 Výkup pozemku v k. ú. Malechov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Rolnické družstvo „Úhlava“ Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 421/21 Výkup pozemků v k. ú. Bohdašice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MČ Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 420/21 Výkup pozemků v k. ú. Opolenec - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ML Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 419/21 Výkup pozemku v k. ú. Chlumská – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FCh Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 418/21 Výkup pozemku v k. ú. Ježovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VN Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 417/21 Výkup pozemků v k. ú. Vřeskovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x DS, VŽ Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 416/21 Výkup pozemků v k. ú. Klatovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x firma Český Real, a.s., KB, TB, MK, VP Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 415/21 Výkup pozemků v k. ú. Malechov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ES, VB, PŠ a BŠ Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 414/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolany u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x RK, ZH, KV Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 413/21 Výkup pozemku v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kosíková Eva, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 412/21 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x MC, KH, PK, JM Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 411/21 Výkup pozemku v k. ú. Švihov u Klatov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x Trio - D spol. s r. o. Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 410/21 Výkup pozemku v k. ú. Slatina u Chudenic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KK, JP Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 409/21 Výkup pozemků v k. ú. Tlučná, v k. ú. Chrást u Plzně a v k. ú. Nýřany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – město, středisko Plzeň - sever x LJ, MP Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 408/21 Výkup pozemku v k. ú. Svrčovec – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x BM Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 407/21 Výkup pozemků v k. ú. Dolní Lhota u Klatov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x SJM-VK a OK Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 406/21 Výkup pozemků v k. ú. Křenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VM, AM, SŠ, LK, MK Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 405/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Zavlekov, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Skránčice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 404/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Klatovy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klatovy Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 403/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x obec Chrást, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Chrást u Plzně Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 402/21 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Tachov pro přístavbu tělocvičny Gymnázia Tachov x město Tachov Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 401/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Hradiště u Blovic – Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 400/21 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Kvíčovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kvíčovice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 399/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dolní Hradiště – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 398/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 397/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Tlumačov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 396/21 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 395/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 394/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Poloučany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Konstantinovy Lázně Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 393/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Prapořiště - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 18. 10. 2021 392/21 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Sušice nad Otavou - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Sušice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »