Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OKHE 15. 2. 2021 183/21 Vyvěšení tibetské vlajky na budově Krajského úřadu Plzeňského kraje Bednářová Jitka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
Usnesení RPK č. 329/21 ze dne 29. 1. 2021
OEK 15. 2. 2021 182/21 Informativní zpráva odboru ekonomického KÚPK o finančním hospodaření Plzeňského kraje k 31. 12. 2020 Hladký Karel, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 181/21 Plán činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 180/21 Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 179/21 Plán činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj na rok 2021 Mrázová Lucie, DiS. Chaloupka Milan Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 178/21 Zpráva o činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje Mrázová Lucie, DiS. Chaloupka Milan Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 177/21 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Brichcínová Jana Opltová Michaela Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 176/21 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Opltová Michaela Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 175/21 Plán činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Brichcínová Jana Kylišová Jitka Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro sociální věci na rok 2021
OKHE 15. 2. 2021 174/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Kylišová Jitka Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 173/21 Plán činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK na rok 2021 Bajerová Pavla Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 172/21 Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Bajerová Pavla Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 171/21 Plán činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Hašková Lucie, Ing. Šašek Michal Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 170/21 Zpráva o činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing Zastupitelstva Plzeňského kraje Hašková Lucie, Ing. Šašek Michal Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 169/21 Plán činnosti Výboru pro sport na rok 2021 Brichcínová Jana Uhlík Jiří Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 168/21 Zpráva o činnosti Výboru pro sport Zastupitelstva Plzeňského kraje Brichcínová Jana Uhlík Jiří Zobrazit
Zápis z Výboru pro sport z 13. 1. 2021
OKHE 15. 2. 2021 167/21 Plán činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Filípková Jana, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 166/21 Zpráva o činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Zastupitelstva Plzeňského kraj Filípková Jana, Mgr. Picka Libor Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 165/21 Plán činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Štěpánová Petra, Mgr. Hanousek Jiří Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 164/21 Zpráva o činnosti Výboru pro investice a majetek Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Hanousek Jiří Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 163/21 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Vaňousová Aneta Trůková Eva Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021
OKHE 15. 2. 2021 162/21 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Trůková Eva Zobrazit
19. 1. 2021_Zápis z 1. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 1 zápisu: Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021
OKHE 15. 2. 2021 161/21 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Maroušková Hana Pikner Richard Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 160/21 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Plzeňského kraje Maroušková Hana Pikner Richard Zobrazit
OŠMS 15. 2. 2021 159/21 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Weberová Alexandra, Ing. Tichý Vladimír Zobrazit
OŠMS 15. 2. 2021 158/21 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Weberová Alexandra, Ing. Tichý Vladimír Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 157/21 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Štěpánová Petra, Mgr. Pek Jiří Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 156/21 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Štěpánová Petra, Mgr. Pek Jiří Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 155/21 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Fajfrlíková Marie Vanka Petr Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 154/21 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Vanka Petr Zobrazit
OKP 15. 2. 2021 153/21 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací přidělených v roce 2020 v oblasti cest. ruchu na částečné pokrytí neinvestičních nákladů spojených s naplněním funkce organizace destinačního managementu Valtrová Irena, Bc. Krejsová Marcela Zobrazit
OSV 15. 2. 2021 152/21 Dodatek č. 24 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 15. 2. 2021 151/21 Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 - 2. kolo - neposkytnutí dotace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 15. 2. 2021 150/21 Finanční dotace - Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 15. 2. 2021 149/21 Žádost státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu o poskytnutí účelové dotace pro oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP) na rok 2021 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 15. 2. 2021 148/21 Darování ostrůvků na přechodech pro chodce, chodníku pro pěší a cyklostezky do majetku statutárního města Plzeň Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 15. 2. 2021 147/21 Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2021 - poskytnutí neinvestičních dotací Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 15. 2. 2021 146/21 Poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury společnosti iREPORT s.r.o. Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 15. 2. 2021 145/21 Dotace v oblasti památkové péče - prodloužení termínů pro realizaci akcí a předložení finančního vypořádání Sladká Pavla, JUDr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 15. 2. 2021 144/21 Dodatek ke zřizovací listině Weberová Alexandra, Ing. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 15. 2. 2021 143/21 Poskytnutí účelové dotace Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Plzni Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 15. 2. 2021 142/21 Schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelových dotací schválených v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OŠMS 15. 2. 2021 141/21 Schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu západočeských olympioniků Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 140/21 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, k. ú. Cheznovice, k. ú. Mýto v Čechách; středisko Plzeň-sever, k. ú. Horní Bělá, k. ú. Lhotka u Nekmíře Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 139/21 Smlouva o smlouvě budoucí směnné části pozemků v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Industrial Park Stříbro, s. r. o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 138/21 Prodej pozemků v k. ú. Smolov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JP Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 137/21 Prodej pozemku v k. ú. Nová Huť – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x VK a JK Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 136/21 Prodej pozemků v k. ú. Velenovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x KS, MB, JŠ, ZŘ Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 135/21 Výkup pozemku v k. ú. Vílov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VV Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 134/21 Výkup pozemku v k. ú. Stříbro – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x Lesní společnost Teplá, a. s. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 133/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic PK, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bolevec a v k. ú. Senec u Plzně, bezúplatný převod pozemku v k. ú. Újezd a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Křimice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 132/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Mochtín, bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mochtín a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Srbice u Mochtína Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 131/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Všenice, bezúplatné nabytí pozemku, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Všenice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 130/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Břasy, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Břasy a v k. ú. Stupno Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 129/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Útušice, bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Útušice a v k. ú. Robčice u Štěnovic, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Útušice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 128/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Mokrosuky - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mokrosuky Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 127/21 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Česká Kubice - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Česká Kubice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 126/21 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice, Klatovy a Plzeň – sever x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 125/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Amesbury - Plzen Vejprnice s.r.o. Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 124/21 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lhotka u Terešova, Výrov u Kralovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany, Plzeň-sever x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 123/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Bořice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Zahořany Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 15. 2. 2021 122/21 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Hrad Nečtiny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Nečtiny Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 15. 2. 2021 121/21 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací“ Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 15. 2. 2021 120/21 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OZDR 15. 2. 2021 119/21 Změna stanov a zakladatelských listin nemocnic Plzeňského kraje a společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OPL 15. 2. 2021 118/21 Volba nových členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Hajšman Daniel, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 15. 2. 2021 117/21 Zpráva z činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OSV 1. 2. 2021 116/21 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 - rozdělení dotací Rychnavská Lenka, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OKŘE 1. 2. 2021 115/21 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 21. 12. 2020 114/20 Informativní zpráva - Etický kodex člena Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Vanka Petr Zobrazit
Příloha č. 1 - Etický kodex člena ZPK (aktualizovaný usnesením ZPK č. 663/18 ze dne 11. 6. 2018)
OŠMS 21. 12. 2020 113/20 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIT 21. 12. 2020 112/20 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Stod- úprava rozsahu projektu Rozšiřování metropolitní sítě Stod- VIII. etapa Pechátová Jarmila, Mgr. Hais Pavel Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 111/20 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021 Steinbachová Dagmar, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
Příloha č. 1 - tabulka
OSV 21. 12. 2020 110/20 Schválení uzavření smluv o účelových dotací z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2021 Brda Miroslav, Ing. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 109/20 Dodatek č. 23 zřizovací listiny CSS Stod, příspěvková organizace Kuželová Věra, Bc. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 108/20 Dodatek č. 1 k pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2020 - Spolek Ulice Plzeň Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 107/20 Vyrovnávací platby na rok 2021 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
OSV 21. 12. 2020 106/20 Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s projekty EU Jílková Hana, Mgr. Špoták Rudolf Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 105/20 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2021 Raisová Lenka, Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 104/20 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2021 Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 103/20 Schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkové organizaci SÚS PK Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 102/20 Darování části silnice II/230 a části silnice III/02011 do majetku městyse Žinkovy Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 21. 12. 2020 101/20 Dodatek č. 35 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 21. 12. 2020 100/20 Dotace na restaurování pomníku obětem 1. světové války v Kralovicích - prodloužení termínů pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 21. 12. 2020 99/20 Dotace v rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 - oblast Kultura - rastrová smlouva Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OKP 21. 12. 2020 98/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 10232020 Stachová Jana, Mgr. Ženíšek Marek Zobrazit
OŠMS 21. 12. 2020 97/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu/titulu „Významné investice do sportovišť Plzeňského kraje“ – prodloužení termínu Slalomová dráha s divokou vodou v Plzni, z. s. Síbalová Petra, Bc. Salvetr Rudolf Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 96/20 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 95/20 Pojistná smlouva č. 8849002213 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 94/20 Koupě pozemku parc. č. 6/1, k.ú. Doudlevce – Západočeské muzeum v Plzni x statutární město Plzeň Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 93/20 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Hojsova Stráž; středisko Plzeň-jih, k. ú. Lisov; středisko Domažlice, k. ú. Sedlec u Poběžovic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 92/20 Směna pozemků v k. ú. Skviřín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x JK, MK Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 91/20 Prodej pozemků v k. ú. Velenovy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x MŠ, PV a JV, PK a JK Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 90/20 Prodej pozemku v k. ú. Rokycany – Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III x PŠ Kosíková Eva, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 89/20 Prodej pozemku v k.ú. Doubravka x ČEZ Distribuce, a.s. – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Pelc Miroslav, JUDr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 88/20 Výkup pozemku v k. ú. Běhařov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VB Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 87/20 Výkup pozemků v k. ú. Soběsuky u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x ET a JT, ET Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 86/20 Výkup pozemku v k. ú. Štěnovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 85/20 Výkup pozemku v k. ú. Petrovice u Domažlic - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JK Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 84/20 Výkup pozemku v k. ú. Luženičky – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JC Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 83/20 Výkup pozemků v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VK Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 82/20 Výkup pozemků v k. ú. Luženičky – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x AV Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 81/20 Výkup pozemků v k. ú. Šťáhlavice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x JŠ Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 80/20 Výkup pozemku v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Římskokatolická farnost Domažlice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 79/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Úherce, bezúplatné nabytí pozemků a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Úherce u Nýřan Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 78/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Kout na Šumavě, bezúplatné nabytí pozemku a bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kout na Šumavě Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 77/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x město Rokycany - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rokycany Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 76/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x městys Žinkovy - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kokořov, Březí u Žinkov Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 75/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x obec Dýšina - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dýšina Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 74/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mnichov, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Mnichov u Poběžovic Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 73/20 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 72/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Přeštice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x město Přeštice Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 71/20 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Borek u Kozojed – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Kralovice x obec Kozojedy Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 70/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Horní Bříza - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Horní Bříza Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 69/20 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Vejprnice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Vejprnice Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 68/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mířkov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mířkov Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 67/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bukovec u Horšovského Týna - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Bukovec Loušová Alena Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 66/20 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 65/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nový Kramolín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nový Kramolín Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 64/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Všeruby u Kdyně, Mnichov u Poběžovic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 63/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Litice u Plzně a Šlovice u Plzně - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město, Plzeň-jih x ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 62/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lísková u Nemanic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Nemanice Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 61/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tlumačov u Domažlic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR - Lesy České republiky, s. p. Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 60/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Slavíkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x obec Černíkov Sejáková Renáta Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 59/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Březí u Meclova, v k. ú. Horšovský Týn a v k. ú. Němčice u Třebnic – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 58/20 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Klíčov u Mrákova a v k. ú. Mrákov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Mrákov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 57/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Puclice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Česká republika – Povodí Vltavy, státní podnik Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 56/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Lužná u Boru – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x město Bor Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OIM 21. 12. 2020 55/20 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Rozvadov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x obec Rozvadov Procházková Miloslava Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 21. 12. 2020 54/20 Schválení uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu PK v roce 2021 - rozpočtová oblast Zastupitelé Buřičová Petra, Mgr. Karpíšek Pavel Zobrazit
OŽP 21. 12. 2020 53/20 VN Pačejov – poskytnutí individuální dotace z důvodu vynucené změny projektu Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 21. 12. 2020 52/20 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 14 zpracovaná v roce 2020 Sýkora Josef, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
Změna č. 14, zpracovaná v roce 2020 - nová verze přílohy k bodu 41 ZPK
OŽP 21. 12. 2020 51/20 Účelové sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko-Klatovy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 34082019
ORR 21. 12. 2020 50/20 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 Milerová Jaroslava, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
OŽP 21. 12. 2020 49/20 Podpora ochrany lesa v PK 2017+ - schválení poskytnutí dotací Stuchlíková Alena Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - seznam žadatelů, který je oprávněno poskytnou dotaci ZPK
Příloha č. 3 - rastr smlouvy
OŽP 21. 12. 2020 48/20 Dotační program Ekologické investiční projekty 2020, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
Příloha - Seznam dosud neschválených žádostí o poskytnutí dotace - Dotační titul č. 1 - PD VHI 2020
OŽP 21. 12. 2020 47/20 Prodloužení termínů realizace projektů Hrdinová Eva, Mgr. Bernard Josef Zobrazit
ORR 21. 12. 2020 46/20 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v roce 2020 - 2. část Černá Michaela, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Příloha č. 2 - Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice 2020, 2. část
OKŘ 21. 12. 2020 45/20 Prodloužení termínů dotace pro Stodskou nemocnici, a.s. Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 21. 12. 2020 44/20 Prodloužení termínů dotace pro město Domažlice Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 21. 12. 2020 43/20 Prodloužení termínů dotace pro obec Kostelec Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘ 21. 12. 2020 42/20 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou“ Kraus Ivan, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 41/20 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1677/20 ze dne 7. 9. 2020 ve věci darování zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19 Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 40/20 Opětovné pověření Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 39/20 Opětovné pověření Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 38/20 Opětovné pověření Stodské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 37/20 Opětovné pověření Rokycanské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 36/20 Opětovné pověření Klatovské nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 35/20 Opětovné pověření Domažlické nemocnice, a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a uzavření nové smlouvy o poskytování SOHZ Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKHE 21. 12. 2020 34/20 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního daru Remenárová Karolina, Mgr. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 33/20 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2021 Jamburová Jana, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 32/20 Poskytnutí účelové individuální finanční dotace žadateli městu Sušice Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 31/20 Navýšení účelové individuální finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OZDR 21. 12. 2020 30/20 Dotace schválené jmenovitě v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 v rozpočtové oblasti Zdravotnictví – schválení uzavření smluv Kmochová Zoja, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 29/20 Volba členů Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 28/20 Volba členů Výboru pro sport ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 27/20 Volba členů Výboru pro sociální věci ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 26/20 Volba členů Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 25/20 Volba členů Výboru pro regionální rozvoj ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 24/20 Volba členů Výboru pro investice a majetek ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 23/20 Volba členů Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 22/20 Volba členů Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 21/20 Volba členů Výboru pro veřejné zakázky ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 20/20 Volba členů Výboru pro dopravu ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 19/20 Volba členů Výboru pro zdravotnictví ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 18/20 Volba členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 17/20 Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 16/20 Dovolba člena Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 21. 12. 2020 15/20 Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021 Rychnavská Lenka, Ing. Mauritzová Ilona Zobrazit
Termíny RPK a ZPK na rok 2021
OKŘE 21. 12. 2020 14/20 Stanovení výše odměn členům výborů ZPK, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, od 1. 12. 2020 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Mauritzová Ilona Zobrazit
OEK 21. 12. 2020 13/20 Schválení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Plzeňského kraje na roky 2022 a 2023 a schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřízeným Plzeňským krajem Nová Milena, Ing. Karpíšek Pavel Zobrazit
OKHE 21. 12. 2020 12/20 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva, Bc. Mauritzová Ilona Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 11/20 Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 10/20 Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 9/20 Volba neuvolněných předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 8/20 Volba uvolněných předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 7/20 Zřízení výborů a stanovení počtu uvolněných předsedů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 6/20 Určení náměstka, který bude zastupovat hejtmana po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 5/20 Volba člena Rady Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 4/20 Volba neuvolněných náměstků hejtmanky Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 3/20 Volba uvolněných náměstků hejtmanky Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 2/20 Volba hejtmana Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 12. 11. 2020 1/20 Stanovení složení Rady Plzeňského kraje a počtu uvolněných členů Rady Plzeňského kraje Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 7. 9. 2020 1702/20 Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
ODSH 7. 9. 2020 1701/20 IZ - informace o zajištění dopravní obslužnosti dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »