Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OIM 30. 10. 2019 1302/19 Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny - Podání žádosti o dotaci do Výzvy „V6 Sport, investice 2020 pro ÚSC“ vyhlášené MŠMT a schválení realizace, předfinancování a kofinancování příslušného projektu Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 30. 10. 2019 1301/19 Atletický tunel Plzeň - Skvrňany - Podání žádosti o dotaci do případné výzvy na financování rozšiřování nebo zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1300/19 Informativní zpráva o jednání komise životního prostředí Bůžková Renáta, JUDr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1299/19 IZ - Informativní zpráva o kůrovcové kalamitě Polák Stanislav, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Kůrovcová kalamita vývoj - graf
OŠMS 9. 9. 2019 1298/19 IZ-Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 9. 2019 1297/19 IZ – Informativní zpráva o zahraniční pracovní cestě do Číny Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 9. 2019 1296/19 IZ - Nepřijetí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OEK 9. 9. 2019 1295/19 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za I. pololetí 2019 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 9. 2019 1294/19 IZ-Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 9. 9. 2019 1293/19 IZ-Zprávy a vyúčtování zahraničních pracovních cest členů RPK, přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Přehled plánovaných zahraničních cest členů RPK
Zprávy a vyúčtování ze zahraničních pracovních cest členů RPK
OKŘE 9. 9. 2019 1292/19 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2020 Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
Termíny RPK a ZPK na rok 2020 včetně zámků
OŠMS 9. 9. 2019 1291/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Schimmerová Hana, Mgr., MBA Struček Jiří Zobrazit
OKHE 9. 9. 2019 1290/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 27.08.2019 vč. příloh
OŠMS 9. 9. 2019 1289/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
OKHE 9. 9. 2019 1288/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
11. 6. 2019_Zápis z 28. zasedání VVZ ZPK
20. 8. 2019_Zápis z 29. zasedání VVZ ZPK
OKHE 9. 9. 2019 1287/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 9. 9. 2019 1286/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 24. 06. 2019 vč. příloh
OKHE 9. 9. 2019 1285/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 27. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 28. 5. 2019
Příloha č. 3 - Zápis z 28. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 6. 2019
OŽP 9. 9. 2019 1284/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora psích útulků v Plzeňském kraji v roce 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1283/19 Individuální dotace „Studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace“ Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1282/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ekologické zahrady 2019 Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 Seznam podpořených žádostí ZPK.pdf
OŽP 9. 9. 2019 1281/19 Dotační program Ekologické investiční projekty 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 1 - Seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace - Dotační titul č. 1 - PD VHI 2019
Příloha č. 2 - Seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace - Dotační titul č. 2 – PPO 2019
OŽP 9. 9. 2019 1280/19 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2019, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha - seznam neschválených žádostí o poskytnutí dotace
OŽP 9. 9. 2019 1279/19 Obec Měcholupy – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1278/19 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1277/19 Obec Lisov - žádost o prodloužení termínu čerpání a termínu průběžného finančního vypořádání dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1276/19 Obec Nadryby – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1275/19 Obec Zemětice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 9. 9. 2019 1274/19 Obec Tlumačov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 9. 9. 2019 1273/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace žadateli město Sušice na zajištění provozu chirurgické ambulance ve městě Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 9. 2019 1272/19 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2018 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 9. 9. 2019 1271/19 Poskytnutí účelových finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňském kraji 2019“ Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OKP 9. 9. 2019 1270/19 Prodloužení doby stanovené pro realizaci projektu podpořeného z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 9. 2019 1269/19 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 9. 2019 1268/19 Dodatek ke zřizovací listině Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 9. 9. 2019 1267/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 9. 9. 2019 1266/19 Žádosti o poskytnutí účelových dotací na výstavbu cyklostezek a cyklotras z dotačního programu „Individuální dotace ODSH 2019“ - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 9. 2019 1265/19 Změna usnes. Zastupitelstva Plzeňského kraje č.838/18 ze dne 10.09.2018 o poskytnutí dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 57792018 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 9. 2019 1264/19 Dodatek č. 31 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 9. 2019 1263/19 Darování účelové komunikace do majetku obce Tlučná Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 9. 9. 2019 1262/19 Žádost Svazku českých měst a obcí Domažlicko o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 9. 9. 2019 1261/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 2. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 9. 9. 2019 1260/19 Dotační program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 9. 9. 2019 1259/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 9. 9. 2019 1258/19 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 9. 9. 2019 1257/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 9. 9. 2019 1256/19 Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020 Šůchová Michaela, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 9. 9. 2019 1255/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 9. 9. 2019 1254/19 Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 -2019, třetí kolo" - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 9. 9. 2019 1253/19 „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, další kolo“ - rozdělení dotací Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 9. 9. 2019 1252/19 Účelové dotace na rozšíření kamerového systému „Klidné příhraničí“ Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 9. 9. 2019 1251/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 9. 9. 2019 1250/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 2. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha č. 3 – usnesení RPK č. 3791/19 ze dne 26. 08. 2019
Příloha č.1 - Zápis z jednání Komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí
ORR 9. 9. 2019 1249/19 Podpora Venkovského domu Plzeňského kraje 2019 - schválení dotace Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 9. 9. 2019 1248/19 Dotační titul Podpora místních akčních skupin s působností na území Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací v rámci DT Podpora MAS PK 2019
ORR 9. 9. 2019 1247/19 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 1. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice, 1. část
ORR 9. 9. 2019 1246/19 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Zachování prodejen v malých obcích PK 2019
OIM 9. 9. 2019 1245/19 Schválení realizace a financování projektu Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň. Dohnal Roman, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1244/19 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - vyvlastnění pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1243/19 Zrušení usnesení ZPK č. 516/18 ze dne 12.02.2018 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1242/19 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 576/18 Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1241/19 KPÚ–SÚSPK, k.ú. Olešovice,. k.ú. Borovice u Horš. T., k.ú. Slatina u Hostouně, k.ú. Kozojedy u Kral., k.ú. Bezděkov u Damnova, k.ú. Strachovice u Bernartic, k.ú. Žebráky, k.ú. Lipnice u Spál. Poříčí, k.ú. Hradecko, k.ú. Kožlany, k.ú.Kralovice u Rakovníka Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1240/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Louka nad Otavou, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x KF, KF Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1239/19 Výkup pozemků v k. ú. Chválenice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x IB Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1238/19 Výkup pozemků v k. ú. Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Green Ways s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1237/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x LP Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1236/19 Výkup pozemků v k. ú. Klášter u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x MD, JD Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1235/19 Výkup pozemků v k. ú. Defurovy Lažany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x ZJ Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1234/19 Výkup pozemku v k. ú. Chocenický Újezd – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JŠ Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1233/19 Výkup pozemků v k. ú. Kokořov - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x VB, VŠ Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1232/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1231/19 Výkup pozemku v k. ú. Hvozd u Manětína – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x VS Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1230/19 Výkup pozemků v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x VH a JH Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1229/19 Výkup spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x JK Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1228/19 Plzeňský kraj - SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, ZŠ a MŠ pro sluch. postižené, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Plzeň a Doubravka x statutární město Plzeň Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1227/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Řenče, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Řenče Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1226/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Štichovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Štichovice Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1225/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Lesy České republiky, s. p. - bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Bukovec u Horšovského Týna a Obora u Tachova Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1224/19 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x obec Dolní Lukavice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků, v k. ú. Dolní Lukavice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1223/19 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Nýrsko – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x město Nýrsko Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1222/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Ejpovice, Rokycany, Skořice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x ČR – Státní pozemkový úřad Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1221/19 Bezúplatné nabytí pozemků – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1220/19 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – sever a Klatovy x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1219/19 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Domažlice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Ministerstvo obrany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1218/19 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Klatovy - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. x ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1217/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x obec Meclov Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 9. 9. 2019 1216/19 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Hlohovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Hlohovice Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 9. 2019 1215/19 Schválení poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím zřizovaným PK Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 9. 9. 2019 1214/19 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2019" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OKŘ 9. 9. 2019 1213/19 Individuální dotace pro město Sušice na nákup nové cisternové automobilové stříkačky Jenčík Milan, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 9. 9. 2019 1212/19 Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019 městysem Klenčí pod Čerchovem a poskytnutí finančních prostředků městu Rokycany pro ZŠ Jižní předměstí Rokycany, příspěvkovou organizaci Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 9. 9. 2019 1211/19 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva, Bc. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 9. 9. 2019 1210/19 Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 9. 9. 2019 1209/19 Volba přísedící Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 1208/19 Plán zahraničních pracovních cest členů Rady Plzeňského kraje v roce 2019 Bednářová Jitka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 1207/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 1206/19 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Buřičová Petra, Mgr. Budková Světlana Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 6.5. 2019 vč. příloh
OŠMS 10. 6. 2019 1205/19 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 1204/19 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 21.05.2019 vč. příloh
OŠMS 10. 6. 2019 1203/19 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 1202/19 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Devátá Petra Šašek Jan Zobrazit
OKHE 10. 6. 2019 1201/19 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
14. 5. 2019_Zápis z 27. zasedání VVZ ZPK
16. 4. 2019_Zápis z 26. zasedání VVZ ZPK
OKHE 10. 6. 2019 1200/19 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Mgr. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 20. 05. 2019 vč. příloh
OKHE 10. 6. 2019 1199/19 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 1 - Zápis z 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 3. 2019
Příloha č. 3 - Zápis z 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 4. 2019
OŽP 10. 6. 2019 1198/19 Poskytnutí individuální dotace na podporu činnosti Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 6. 2019 1197/19 Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019 Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 10. 6. 2019 1196/19 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Ochrana přírody 2019 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam podpořených žádostí
Příloha č. 4 - Seznam nepodpořených žádostí
OŽP 10. 6. 2019 1195/19 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv - dotační program Podpora ochrany lesa v PK 2017+ Stuchlíková Alena Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Seznam žadatelů, kterým je oprávněno poskytnout dotaci ZPK
OŽP 10. 6. 2019 1194/19 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 1
Příloha č. 3 - Návrh dotací k podpoře – Dotační titul č. 2
OZDR 10. 6. 2019 1193/19 Poskytnutí účelových neinvestičních finančních dotací v rámci dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2019“ Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2019 1192/19 Zrušení obchodní společnosti Školní statek Klatovy - Činov, s.r.o. Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2019 1191/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2019 1190/19 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2019 1189/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 6. 2019 1188/19 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2019“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 10. 6. 2019 1187/19 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji 2019 Valtrová Irena, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 10. 6. 2019 1186/19 Prodloužení termínů pro realizaci projektů a pro předložení finančního vypořádání dotací z dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2018 Michalec Petr, Mgr. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 1185/19 Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2019 - poskytnutí dotací Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 1184/19 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování kraje na tuto valnou hromadu Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 1183/19 Uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje Šimicová Lucie Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 1182/19 Žádost města Bělá nad Radbuzou o poskytnutí dotace na provoz „Cyklobusu Český les“ pro rok 2019 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 1181/19 Žádost Správy Národního parku Šumava o poskytnutí dotace za účelem částečného krytí nákladů projektu ekologické dopravy "Zelené autobusy v NP Šumava 2019" Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 1180/19 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodní autobusové linky č. 000255 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 1179/19 Dodatek č. 30 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 6. 2019 1178/19 Darování části silnice III/2045 do majetku města Všeruby Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
OKP 10. 6. 2019 1177/19 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2019 - poskytnutí dotace náhradníkům Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 6. 2019 1176/19 Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 - poskytnutí dotací, 1. sběr žádostí Suk Pavel, PhDr., Ph. D. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 6. 2019 1175/19 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019 - 1. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 10. 6. 2019 1174/19 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2019 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení neinvestičních dotací (ZPK)
Příloha č. 3 - Návrh rozdělení investičních dotací (ZPK)
Příloha č. 4 - Neposkytnutí dotací
Příloha č. 5 - Smlouvy ZPK
Příloha č. 6 - Rozdělení dotací (poskytnutí/neposkytnutí) RPK
OSV 10. 6. 2019 1173/19 Navýšení vyrovnávací platby - MÚSS Plzeň Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 6. 2019 1172/19 Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 6. 2019 1171/19 Dokumenty k poskytování finančních prostředků pro rok 2020 - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 10. 6. 2019 1170/19 Člověk v tísni - pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu - výzva MAS Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OKŘ 10. 6. 2019 1169/19 Účelové dotace na ochranu měkkých cílů Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 10. 6. 2019 1168/19 Účelové dotace v rámci dotačního programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019 Kraus Ivan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 6. 2019 1167/19 Poskytnutí dotací z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“ – 1. kolo Stehlíková Jana, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 6. 2019 1166/19 Dodatek č. 2 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu čerpání dotace na realizaci projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017-2018“ Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 10. 6. 2019 1165/19 Poskytnutí dotace z dotačního programu „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“ Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
ORR 10. 6. 2019 1164/19 Poskytnutí dotací z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019 Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení dotací z DT Úprava lyžařských běžeckých tras 2018/2019
ORR 10. 6. 2019 1163/19 Dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 - schválení dotací Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
Příloha č. 2 - Rozdělení dotací a náhradních akcí z DT HS a NPO PK 2019
OEK 10. 6. 2019 1162/19 Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2018 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1161/19 Změna termínu splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 596/18 ze dne 09.04.2018 (výkup pozemků v k. ú. Křimice od sedmi podílových spoluvlastníků de Lobkowicz) Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1160/19 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy, k. ú. Starý Láz, k. ú. Žlíbek a k. ú. Divišovice u Děpoltic; středisko Plzeň–sever, k. ú. Rozněvice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1159/19 Prodej nemovitostí v k. ú. Kozojedy u Kralovic prostřednictvím společnosti REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC, s.r.o. x Sociální služby Sv. Jana, z. s. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1158/19 Prodej pozemku v k. ú. Letkov – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – město x LIBENIA PLZEŇ, spol. s r.o. Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1157/19 Prodej pozemku v k. ú. Budětice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MJ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1156/19 Prodej pozemku v k. ú. Březí u Tachova – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov x RJ Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1155/19 Prodej pozemku v k. ú. Čivice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x Zemědělské družstvo Dobříč Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1154/19 Výkup pozemku v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x JK Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1153/19 Výkup pozemku v k. ú. Myslovice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x FH, AH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1152/19 Výkup pozemku v k. ú. Pivoň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x Z.O. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1151/19 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x V. H. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1150/19 Výkup pozemků v k. ú. Bystřice nad Úhlavou – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MG Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1149/19 Výkup pozemku v k. ú. Hory Matky Boží – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x MZ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1148/19 Výkup pozemku v k. ú. Strýčkovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JK, EK Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 10. 6. 2019 1147/19 Výkup pozemků v k. ú. Milavče – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x JJ, HJ, JP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »