Plzeňský kraj » Usnesení - zastupitelstvo

Usnesení - Zastupitelstvo

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OŽP 17. 12. 2018 989/18 Informativní zpráva o zpracování Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 988/18 Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu „Individuální dotace OKHE 2018" Tyc Jiří, JUDr. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 987/18 Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OFPEU 17. 12. 2018 986/18 IZ o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu za rok 2018 Prokop Zbyněk, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OEK 17. 12. 2018 985/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za III. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 984/18 Plán činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 983/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy Zastupitelstva Plzeňského kraje Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 982/18 Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 981/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 01. 10. 2018
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK dne 19. 11. 2018
OŠMS 17. 12. 2018 980/18 Plán činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 979/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 978/18 Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 977/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 13.09.2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 26.11.2018 vč. příloh
OŠMS 17. 12. 2018 976/18 Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
Plán činnosti VVVZ na rok 2019
Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost č. 24/18
OŠMS 17. 12. 2018 975/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Weberová Alexandra, Ing. Šobr Jaroslav Zobrazit
Zápis z 13. jednání VVVZ ze dne 13.září 2018
Zápis z 14. jednání VVVZ ze dne 11. října 2018
OKHE 17. 12. 2018 974/18 Plán činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK na rok 2019 Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 973/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 972/18 Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
Plán činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 971/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeńského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
18. 9. 2018_Zápis z 19. zasedání VVZ ZPK
20. 11. 2018_Zápis z 21. zasedání VVZ ZPK
23. 10. 2018_Zápis z 20 zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 3 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 4 zápisu z 21. zasedání VVZ ZPK
OKHE 17. 12. 2018 970/18 Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 969/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 15. 10. 2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 17. 19. 2018 vč. příloh
Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZPK dne 26. 11. 2018 vč. příloh
OKHE 17. 12. 2018 968/18 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019
OKHE 17. 12. 2018 967/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 25. 9. 2018
Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 30. 10. 2018
Zápis z 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 20. 11. 2018
OŽP 17. 12. 2018 966/18 Obec Chomle - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 965/18 Obec Kovčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 964/18 Obec Mířkov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 963/18 Obec Skašov – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 962/18 Obec Vrhaveč – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 961/18 Obec Běšiny – prodloužení termínu realizace projektu u poskytnuté individuální dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 960/18 Město Měčín – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 959/18 Obec Pernarec – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 958/18 Obec Běšiny - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 957/18 Obec Vrhaveč - prodloužení termínu realizace projektu - dotační program Podpora protipovodňových opatření 2017 Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 956/18 Město Nepomuk - žádost o prodloužení termínu realizace projektu Bratková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 955/18 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Změna č. 12 zpracovaná v roce 2018 Rataj Jakub, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 17. 12. 2018 954/18 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací - vodohospodářská infrastruktura 2018, 2. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Seznam dosud neschválených žádostí o poskytnutí dotace
OŽP 17. 12. 2018 953/18 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2018, 3. část - neschválení poskytnutí finančních prostředků Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
Seznam dosud nechválených žádostí o poskytnutí dotace
OZDR 17. 12. 2018 952/18 Záměr převzetí zdravotnické dopravní služby poskytované ZZS PK v Domažlicích společností Domažlická nemocnice, a.s., a schválení nepeněžitého vkladu Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 12. 2018 951/18 Uzavření dodatků ke smlouvám o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu se společnostmi Domažlická nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 17. 12. 2018 950/18 Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) poskytované nemocnicemi - předběžné výše vyrovnávacích plateb v roce 2019 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 949/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 17. 12. 2018 948/18 Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2018“ Síbalová Petra, Bc. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 947/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce 2019 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 946/18 Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce 2019 Raisová Lenka Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 945/18 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Středočeským a Plzeňským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským krajem Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 944/18 Dodatek č. 28 ke Zřizovací listině organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 943/18 Změna usnesení RPK č. 1598/18 ze dne 5.2.2018. Možnost předložení žádosti o podporu silniční stavby (projektu) „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni“ rovněž do vyhlášené 70. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II“ Grohoľ Peter Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 942/18 Darování přeložky komunikace III/1992 a přestavby železničního mostu ev. km 390,703 na most silniční, v k. ú. Svojšín, do vlastnictví Plzeňského kraje Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 941/18 Darování úseku silnice III/18043 a silnice III/18043 I, III/18043 H, statutárnímu městu Plzeň Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 940/18 Darování silnice III/18032a do majetku statutárního města Plzeň Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 939/18 Darování úseku silnice II/190J městysu Všeruby Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 938/18 Žádost města Stod o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku podél řeky Radbuzy od ulice Nábřežní ve městě Stod k rybníku Divoký Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 937/18 Žádost obce Chotěšov o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčí části cyklostezky na mezinárodní cyklotrase CT 3, v úseku Mantov - Vachtlův mlýn Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 17. 12. 2018 936/18 Žádost městyse Všeruby o poskytnutí dotace za účelem financování stavební akce II/184 průtah Všeruby Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 935/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 3. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 934/18 Poskytnutí účelové dotace - Slothmachine s.r.o. - film Úhoři mají nabito Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 933/18 Poskytnutí účelové dotace pro Plzeňský Military Car Club, z. s. Kuželka Josef, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 932/18 Dotační program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ pro rok 2018 - poskytnutí dotace náhradníkovi Městu Manětín Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 931/18 Dotace na obnovu zámku v Kanicích - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 17. 12. 2018 930/18 Dotace pro Nadační fond přátel památek Plzeňského kraje, zámek Šťáhlavy - prodloužení termínu pro realizaci akce a předložení finančního vypořádání dotace a změna účelu dotace Eismannová Tereza, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 929/18 Dotace - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 928/18 Nová výše vyrovnávací platby - sociální služby Jílková Hana, Mgr. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 927/18 Schválení uzavření smluv o účelových dotacích z rozpočtu Plzeňského kraje odboru sociálních věcí 2019 Brda Miroslav, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 926/18 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2019 Najmanová Martina, Mgr. Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
OSV 17. 12. 2018 925/18 Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Plzeňského kraje - zařízení sociálních služeb Kuželová Věra, Bc. Honz Zdeněk Zobrazit
PRÁV 17. 12. 2018 924/18 Založení ústavu „Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.“ Matějka Jan, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 12. 2018 923/18 Žádost města Klatovy o snížení vratky dotace Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 12. 2018 922/18 Nevyhovění žádosti města Klatovy o změnu objektů v projektu Metropolitní síť Klatovy-V. etapa Pechátová Jarmila, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OIT 17. 12. 2018 921/18 Dodatek č. 1 k dotační smlouvě s městem Přeštice č. 6/2017 – prodloužení termínu realizace projektu „Rozšiřování optické sítě města Přeštice 2017 - 2018“ Balejová Jiřina Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 920/18 Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje Kovanda Jaroslav, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 919/18 Poskytnutí dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice - 3. část Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 918/18 Prominutí vrácení dotace - obec Mlýnské Struhadlo Černá Michaela, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 917/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
ORR 17. 12. 2018 916/18 Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 Milerová Jaroslava, Mgr. Grüner Ivo Zobrazit
OKŘ 17. 12. 2018 915/18 Individuální dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jenčík Milan, Ing. Grüner Ivo Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 914/18 Napojení severního Rokycanska na dálnici D5 - Výkup pozemků, vyvlastnění - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 913/18 Pojistná smlouva č. 7721111798 - pojištění odpovědnosti zastupitelů kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 912/18 Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec – schválení bezúplatného nabytí pozemků v rámci stavební akce – SÚS PK, středisko Klatovy, změna přílohy usnesení ZPK č. 441/17 ze dne 18.12.2017 Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 911/18 Zrušení usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje, změna textu nebo termínů pro splnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 910/18 Změna usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 517/18 ze dne 12.02.2018 a usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 678/18 ze dne 11.06.2018 – uzavření smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků v různých k. ú. – Česká republika - SŽDC, s. o. Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 909/18 Prodej pozemku v k. ú. Stvolny – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x RB Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 908/18 Prodej pozemků v k. ú. Strašín u Sušice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy – NS, LTPT Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 907/18 Výkup pozemku v k. ú. Vejprnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x TS Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 906/18 Výkup pozemku v k.ú. Plasy - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici x Z. H. Mayer Jan, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 905/18 Výkup pozemků v k. ú. Stod – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x OJ, JJ, DJ Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 904/18 Výkup pozemku v k. ú. Bojanovice pod Rabím - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Klatovy x PG, ŠL, JL Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 903/18 Výkup pozemku v k. ú. Nový Kramolín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x MH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 902/18 Výkup pozemku v k. ú. Staňkov-ves - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x VG Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 901/18 Výkup pozemků v k. ú. Kramolín u Nepomuka - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-jih x BN, DN Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 900/18 Výkup pozemku v k. ú. Nýřany - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x ČH, PH Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 899/18 Výkup pozemků v k. ú. Skvrňany – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň - město x Lidové bytové družstvo v Plzni Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 898/18 Výkup pozemků v k. ú. Liblín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x Libštejnské lesy, s.r.o. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 897/18 Pozemkové úpravy – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Tachov, k. ú. Vysoké Sedliště, k. ú. Hošťka, k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, k. ú. Kundratice u Přimdy, k. ú. Doly u Boru; středisko Plzeň-sever, k. ú. Lednice, k. ú. Borek u Kozojed Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 896/18 Směna pozemků v k. ú. Domažlice – Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje x Nová poliklinika s. r. o. Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 895/18 Směna pozemků v k. ú. Veselá u Rokycan – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x KP Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 894/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Rokycany x obec Němčovice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Němčovice, k. ú. Olešná u Radnic Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 893/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň, bezúplatné nabytí pozemků, bezúplatný převod pozemků Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 892/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Trnová, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trnová u Plzně Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 891/18 Plzeňský kraj – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x městys Klenčí pod Čerchovem, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Klenčí pod Čerchovem Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 890/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kdyně, k. ú. Dobříkov na Šumavě a k. ú. Smržovice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x město Kdyně Loušová Alena Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 889/18 Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Ptenín – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Pelc Miroslav, JUDr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 888/18 Bezúplatné nabytí pozemků - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň – jih, Plzeň – sever a Tachov x Česká republika – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Komišová Jana, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 887/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vejprnice, Horní Bříza, Kralovice u Rakovníka, Vojovice, Chlumčany u Přeštic, Vstiš, Vrčeň, Plánice, Kundratice I., Hejná, Kdyně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje x ČR - Úřad pro zast. státu ve věcech majetkových Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 886/18 Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Tachov, Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 x město Tachov Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 885/18 Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Pláně na Šumavě – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Domažlice x ČR – Povodí Vltavy, s. p. Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 884/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Žebnice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x město Plasy Sejáková Renáta Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 883/18 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 882/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Litice u Plzně – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-město x statutární město Plzeň Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OIM 17. 12. 2018 881/18 Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Mladotice – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, středisko Plzeň-sever x obec Mladotice Procházková Miloslava Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 12. 2018 880/18 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace RRRS JZ Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 17. 12. 2018 879/18 Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 17. 12. 2018 878/18 Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Plzeňského kraje od 1.1.2019 Szabó Štěpánka, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 17. 12. 2018 877/18 Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje Mertlová Eva Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 17. 12. 2018 876/18 Volba členů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OKŘE 17. 12. 2018 875/18 Volba přísedících Krajského soudu v Plzni Hubková Renáta Bernard Josef Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 874/18 IZ - Časový harmonogram přípravy a schvalování rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019, včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 873/18 IZ - Informativní zpráva o přehledu finančního hospodaření PK za II. čtvrtletí 2018 Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OKŘE 10. 9. 2018 872/18 IZ - Termíny zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2019 Rychnavská Lenka, Ing. Bernard Josef Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 871/18 IZ - Nepřijetí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“ Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bernard Josef Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 870/18 Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Látka Jan Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro reg_rozvoj_fondyEU_ ZPK dne 12. 06. 2018
OŠMS 10. 9. 2018 869/18 Zpráva o činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Struček Jiří Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 868/18 Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Vanka Petr Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK dne 25. 06. 2018 vč. příloh
OŠMS 10. 9. 2018 867/18 Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje Síbalová Petra, Bc. Šobr Jaroslav Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 866/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku Morová Jana, Ing. Šašek Jan Zobrazit
OKHE 10. 9. 2018 865/18 Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje Vaňousová Aneta Ebermann Bohuslav Zobrazit
Příloha č. 1 - 19. 6. 2018_Zápis z 17. zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 2 - 26. 6. 2018_ Zapis z 1. momořádného zasedání VVZ ZPK
Příloha č. 5 - 14. 8. 2018_Zápis z 18. zasedání VVZ ZPK
OKHE 10. 9. 2018 864/18 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Budková Světlana, Bc. Votava Václav Zobrazit
Zápis a usnesení z jednání FV ZPK vč. příloh ze dne 20.06.2018
OKHE 10. 9. 2018 863/18 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Fajfrlíková Marie Štekl Václav Zobrazit
Příloha č. 2 - Zápis ze 17. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 26. 6. 2018
Příloha č. 4 - Zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru ZPK ze dne 21. 8. 2018
OKHE 10. 9. 2018 862/18 Zpráva o činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK Neumannová Lucie, Mgr. Salvetr Rudolf Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 861/18 Poskytnutí účelové dotace městu Klatovy a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 860/18 Poskytnutí účelové dotace městu Poběžovice a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 10. 9. 2018 859/18 Poskytnutí účelové dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Dismanová Martina, Mgr. Krejsová Marcela Zobrazit
ORR 10. 9. 2018 858/18 Poskytnutí účelových dotací městu Tachov, městu Janovice nad Úhlavou a obci Příchovice Hessová Petra, Bc. Grüner Ivo Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 857/18 Poskytnutí investiční dotace žadateli město Plasy – Lékařský dům Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 856/18 Poskytnutí individuální dotace na realizaci lesní tůně č. 1 na pozemku p. č. 1579 v k. ú. Dřevec Koucká Kocumová Lucie, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 855/18 Technická infrastruktura pro managementová opatření v evropsky významné lokalitě Dobřany a současně v přírodní památce Šlovický vrch Němečková Alena, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 854/18 Poskytnutí finančních postředků z Dotačního programu překládací stanice odpadu - podpora přípravných prací (2018) a uzavření veřejnoprávních smluv Hrušková Kateřina, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Přílohy č. 2 - návrh dotací k podpoře
OŽP 10. 9. 2018 853/18 Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018 a uzavření veřejnoprávních smluv Pták Martin, Mgr. Trylčová Radka Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh dotací k podpoře
OŽP 10. 9. 2018 852/18 Poskytnutí finančních prostředků formou dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018, 2. část Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 851/18 Obec Hlohová – žádost o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení dotace Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OŽP 10. 9. 2018 850/18 Obec Třebčice – žádost o prodloužení termínu realizace projektu Landová Martina, Ing. Trylčová Radka Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 849/18 Změna stanov společnosti Klatovská nemocnice, a.s. Tytlová Veronika, Mgr., LL.M. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 848/18 Závěrečné vyúčtování služeb obecného hospodářského zájmu - rok 2017 Jamburová Jana, Ing. Stárková Milena Zobrazit
OZDR 10. 9. 2018 847/18 Navýšení účelové neinvestiční finanční dotace žadateli Hospic svatého Lazara z.s. Kmochová Zoja, Bc. Stárková Milena Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 846/18 Dodatky ke zřizovacím listinám Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OŠMS 10. 9. 2018 845/18 Poskytnutí neinvestiční finanční dotace Allianci francaise de Plzeň, z.s. Schimmerová Hana, Mgr., MBA Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 844/18 Poskytnutí dotací - podpora aktivit cestovního ruchu v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji Sladká Pavla, JUDr. Bartošová Ivana Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 843/18 Předložení projektu „Plzeňský kraj atraktivní“ do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Siegertová Veronika, Ing. Bartošová Ivana Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 842/18 Dodatek č. 2 ke Koordinační smlouvě ze dne 29.04.2015 k projektu silniční stavby „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 841/18 Dodatek č. 27 ke Zřizovací listině SÚS PK Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 840/18 Darování silnice III/1992H do majetku obce Svojšín Kulhánková Veronika, Mgr. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 839/18 Žádost Svazku českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru „Domažlicko“ o poskytnutí dotace na zajištění provozu autobusové linky č. 000423 pro rok 2018 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 838/18 Žádost Mikroregionu Radnicko o poskytnutí účelové dotace na investiční přípravu a vybudování dílčích úseků projektu Berounka Trails Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 837/18 Žádost obce Mochtín o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na významné regionální cyklotrase číslo 305, v úseku Mochtín, od bývalého mlýna k silnici číslo III/1719 Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 836/18 Žádost obce Předenice o poskytnutí účelové dotace na opravu místní komunikace, která vyústí ze silnice číslo III/18027 za obcí Předenice směrem do místní části Nový Mlýn Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 835/18 Žádost dobrovolného svazu obcí Horní Berounka, povodí Klabavy o poskytnutí účelové dotace na vybudování dílčího úseku cyklostezky na cyklotrase CT 3, v úseku Rokycany, podél ulice Plzeňská Kroc Vladimír, Ing. Bc. Čížek Pavel Zobrazit
ODSH 10. 9. 2018 834/18 Poskytnutí finanční podpory de minimis společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na provoz mezinárodních linek č. 000255 a č. 000020 Tégl Ladislav, Ing. Čížek Pavel Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 833/18 Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje - poskytnutí dotací Poláková Michala, Ing. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 832/18 Dodatek č. 13 zřizovací listiny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, p. o. Valenta Zdeněk, Bc. Vilímec Vladislav Zobrazit
OKP 10. 9. 2018 831/18 Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 - 2. sběr žádostí - poskytnutí dotací Stachová Jana, Mgr. Vilímec Vladislav Zobrazit
OSV 10. 9. 2018 830/18 Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018 - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Příloha č. 2 - Návrh rozdělení dotací
Příloha č. 3 - Vzor smlouvy
OSV 10. 9. 2018 829/18 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2018 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi - rozdělení dotací Steinbachová Dagmar, Ing. Honz Zdeněk Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »