Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:
Ve věci:
Předkládá:
Odbor:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 18. 5. 2020 4748/20 Rozpočtové opatření č. 87 - dotace MMR - UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4747/20 Rozpočtové opatření č. 86 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2020 v rozpočtové oblasti Doprava o dotaci MD - UZ 27009 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4746/20 Rozpočtové opatření č. 85 - dotace MPSV - UZ 13013 - CSS Stod, příspěvková organizace - projekt Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4745/20 Rozpočtové opatření č. 84 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4744/20 Rozpočtové opatření č. 83 - přesun finančních prostředků z oblasti Majetek do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4743/20 Rozpočtové opatření č. 82 - Přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Majetek do rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele u p. o. - monitoring energií Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4742/20 Rozpočtové opatření č. 81 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2020 v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4741/20 Rozpočtové opatření č. 80 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4740/20 Rozpočtové opatření č. 79 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 5. 2020 4739/20 Rozpočtové opatření č. 78 - přesun z oblastí Individuální projekty a Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4738/20 Rozpočtové opatření č. 77 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun z oblastí Majetek a Sociální věci do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1: Přehled příjemců příspěvku - dotační programy
Příloha č. 2: Přehled příjemců příspěvku - navýšení provozních příspěvků, monitoring energií
OEK 18. 5. 2020 4737/20 Rozpočtové opatření č. 76 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled financování výdajů projektu
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu zřizovatele
OEK 18. 5. 2020 4736/20 Rozpočtové opatření č. 75 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4735/20 Rozpočtové opatření č. 74 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4734/20 Rozpočtové opatření č. 73 - dotace MŠMT - UZ 33075, 33160 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 5. 2020 4733/20 Rozpočtové opatření č. 72 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4726/20 Rozpočtové opatření č. 71 - dotace MMR - UZ 17015, 17016, 17968, 17969 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4724/20 Rozpočtové opatření č. 70 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4723/20 Rozpočtové opatření č. 69 - dotace MPSV - UZ 13015 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4673/20 Rozpočtové opatření č. 68 - dotace Úřadu vlády ČR - UZ 04001 - Podpora koordinátorů romských poradců Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4672/20 Rozpočtové opatření č. 67 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4671/20 Rozpočtové opatření č. 66 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů právnických osob za rok 2019 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4670/20 Rozpočtové opatření č. 65 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK o vratku dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II a navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4669/20 Rozpočtové opatření č. 64 - dotace MZdr ČR - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4668/20 Rozpočtové opatření č. 63 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4667/20 Rozpočtové opatření č. 62 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4666/20 Rozpočtové opatření č. 61 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 27. 4. 2020 4665/20 Rozpočtové opatření č. 60 – dotace MŠMT – UZ 33038, UZ 33063, UZ 33071, UZ 33155, UZ 33192, UZ 33353, UZ 33354, UZ 33982 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 4. 2020 4664/20 Rozpočtové opatření č. 59 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1: Tabulka příjemců příspěvku
OEK 27. 4. 2020 4663/20 Rozpočtové opatření č. 58 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1: Přehled příjemců příspěvku
OEK 1. 4. 2020 4658/20 Rozpočtové opatření č. 57 - dotace MF - UZ 98022 - Krizové situace 2020 (mimo povodní) Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 1. 4. 2020 4656/20 Rozpočtové opatření č. 56 - dotace MF - ÚZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4655/20 Změna usnesení RPK č. 4651/20 ze dne 16. 3. 2020 - Rozpočtové opatření č. 55 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4651/20 Rozpočtové opatření č. 55 - navýšení výdajové části rozpočtu PK v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj z prostředků uložených v Rezervním fondu PK - řešení Nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4650/20 Rozpočtové opatření č. 54 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - řešení Nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4552/20 Rozpočtové opatření č. 53 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4551/20 Rozpočtové opatření č. 52 - přesun z oblasti Zdravotnictví do oblasti Sociální věci - dotace Sdružení občanů EXODUS, z.s. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4550/20 Rozpočtové opatření č. 51 - dotace MF - UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4549/20 Rozpočtové opatření č. 50 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33166 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4548/20 Rozpočtové opatření č. 49 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4547/20 Rozpočtové opatření č. 48 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 16. 3. 2020 4546/20 Rozpočtové opatření č. 47 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - kampaň „Zpomal“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4545/20 Rozpočtové opatření č. 46 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4544/20 Rozpočtové opatření č. 45 – Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 16. 3. 2020 4543/20 Rozpočtové opatření č. 44 - dotace MMR - UZ 17015, 17016 - projekt Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4542/20 Rozpočtové opatření č. 43 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 3. 2020 4541/20 Rozpočtové opatření č. 42 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4451/20 Rozpočtové opatření č. 41 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj, navýšení závazných ukazatelů - soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet - on-line kvízy VI. Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4450/20 Rozpočtové opatření č. 40 – DSH – navýšení výdajů v oblasti Doprava z Fondu dopravy, navýšení závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4449/20 Rozpočtové opatření č. 39 - dotace MV - UZ 14034, navýšení finančních vztahů Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4448/20 Rozpočtové opatření č. 38 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 2. 2020 4447/20 Rozpočtové opatření č. 37 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování - dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4446/20 Rozpočtové opatření č. 36 - Sociální věci - přesun finančních prostředků - projekt Transformace CSS Stod - III. etapa Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4445/20 Rozpočtové opatření č. 35 - dotace MPSV - UZ 13305, navýšení finančních vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Rozdělení finančních prostředků příspěvkovým organizacím PK v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020
OEK 24. 2. 2020 4444/20 Rozpočtové opatření č. 34 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4443/20 Rozpočtové opatření č. 33 - Sociální věci - navýšení závazného ukazatele u Centra sociálních služeb Stod, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4442/20 Rozpočtové opatření č. 32 - Finanční vypořádání za rok 2019 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4441/20 Rozpočtové opatření č. 31 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4440/20 Rozpočtové opatření č. 30 – Navýšení příjmů a výdajů v oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazného ukazatele u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4439/20 Rozpočtové opatření č. 29 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4438/20 Rozpočtové opatření č. 28 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4437/20 Rozpočtové opatření č. 27 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4436/20 Rozpočtové opatření č. 26 – Přesun z oblasti Majetek a Sociální věci do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 2. 2020 4435/20 Rozpočtové opatření č. 25 - Finanční vypořádání za rok 2019 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4434/20 Rozpočtové opatření č. 24 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2020 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za startovné na akci Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2020 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4433/20 Rozpočtové opatření č. 23 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4432/20 Rozpočtové opatření č. 22 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4431/20 Rozpočtové opatření č. 21 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33155 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 2. 2020 4430/20 Rozpočtové opatření č. 20 – Navýšení závazného ukazatele a finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 1. 2020 4418/20 Rozpočtové opatření č. 19 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 1. 2020 4417/20 Rozpočtové opatření č. 18 - dotace MPSV - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4357/20 Rozpočtové opatření č. 17 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4356/20 Rozpočtové opatření č. 16 - Sociální věci - navýšení výdajů o zůstatek dotací z minulých let - projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4355/20 Rozpočtové opatření č. 15 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4354/20 Rozpočtové opatření č. 14 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4353/20 Rozpočtové opatření č. 13 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4352/20 Rozpočtové opatření č. 12 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4351/20 Rozpočtové opatření č. 11 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4350/20 Rozpočtové opatření č. 10 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4349/20 Rozpočtové opatření č. 9 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví – projekt Zabezpečení komunikačních a informačních systémů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4348/20 Rozpočtové opatření č. 8 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4347/20 Rozpočtové opatření č. 7 - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Smart Akcelerátor Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4346/20 Rozpočtové opatření č. 6 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4345/20 Rozpočtové opatření č. 5 – navýšení výdajů o zůstatek dotace - Education of extraordinarily talented students and further education of pedagogical staff in Pilsen Region and Hordaland Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4344/20 Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV – Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4343/20 Rozpočtové opatření č. 3 – navýšení výdajů o zůstatek dotace z OP VVV - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4342/20 Rozpočtové opatření č. 2 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4341/20 Rozpočtové opatření č. 1 - ŽP - navýšení výdajů o zůstatek dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4340/20 Rozpočtové opatření č. 273 - snížení závazných ukazatelů v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Snížení závazných ukazatelů
OEK 20. 1. 2020 4339/20 Rozpočtové opatření č. 272 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4338/20 Rozpočtové opatření č. 271 – snížení závazného ukazatele u organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4337/20 Rozpočtové opatření č. 270 - snížení závazných ukazatelů a finančního vztahu u příspěvkových organizací v oblasti kultury Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4336/20 Rozpočtové opatření č. 269 – Snížení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 1. 2020 4335/20 Rozpočtové opatření č. 268 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna a snížení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací Plzeňského kraje Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4317/19 Rozpočtové opatření č. 267 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4316/19 Rozpočtové opatření č. 266 - snížení příjmů a výdajů v oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - UZ 14034 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4315/19 Rozpočtové opatření č. 265 - dotace MZe – UZ 29501 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4314/19 Rozpočtové opatření č. 264 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968, UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u Centra sociálních služeb Stod, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 12. 2019 4313/19 Rozpočtové opatření č. 263 – dotace MŠMT – UZ 33074, UZ 33077 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 16. 12. 2019 4308/19 Rozpočtové opatření č. 262 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4300/19 Rozpočtové opatření č. 261 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení fin. vztahu p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4299/19 Rozpočtové opatření č. 260 - dotace MMR - UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4227/19 Rozpočtové opatření č. 259 - Sociální věci - dotace MPSV - UZ 13013 - projekt Podpora sociálních služeb v PK 2016 -2019 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4226/19 Rozpočtové opatření č. 258 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4225/19 Rozpočtové opatření č. 257 - přesun v rámci oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele DSP Kralovice Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4224/19 Rozpočtové opatření č. 256 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4223/19 Rozpočtové opatření č. 255 - snížení příjmů a výdajů v oblasti Sociální věci - UZ 14032 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4222/19 Rozpočtové opatření č. 254 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4221/19 Rozpočtové opatření č. 253 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4220/19 Rozpočtové opatření č. 252 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4219/19 Rozpočtové opatření č. 251 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 9. 12. 2019 4218/19 Rozpočtové opatření č. 250 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4217/19 Rozpočtové opatření č. 249 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a změna závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4216/19 Rozpočtové opatření č. 248 – dotace MF ČR – UZ 98861 Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4215/19 Rozpočtové opatření č. 247 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4214/19 Rozpočtové opatření č. 246 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled financování výdajů projektu_II/198 Pernolec-Přimda, 2. úsek
Přehled financování výdajů projektu_Most ev.č. 180-010 pod obcí Dolany
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu zřizovatele_II/198 Pernolec-Přimda, 2. úsek
Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu zřizovatele_Most ev.č. 180-010 pod obcí Dolany
OEK 9. 12. 2019 4213/19 Rozpočtové opatření č. 245 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4212/19 Rozpočtové opatření č. 244 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4211/19 Rozpočtové opatření č. 243 - dotace MMR - UZ 17051, 17988, dotace MK - UZ 34002, 34021, 34053, 34502, 34949 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OEK 9. 12. 2019 4210/19 Rozpočtové opatření č. 242 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33065, UZ 33155, UZ 33982 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 9. 12. 2019 4209/19 Rozpočtové opatření č. 241 – Přesun z oblasti Majetek a Zastupitelé do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 9. 12. 2019 4208/19 Rozpočtové opatření č. 240 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 2. 12. 2019 4199/19 Rozpočtové opatření č. 239 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - poskytnutí individuálních dotací Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4096/19 Rozpočtové opatření č. 238 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4095/19 Rozpočtové opatření č. 237 - Sociální věci - dotace MPSV - UZ 13013 - CSS Stod, příspěvková organizace - projekt Podpora nově vzniklých služeb v transformaci CSS Stod Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4094/19 Rozpočtové opatření č. 236 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - dotace MPSV pro provozovatele ZDVOP - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4093/19 Rozpočtové opatření č. 235 - navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport o zůstatek dotace – projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2018/2019 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4092/19 Rozpočtové opatření č. 234 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4091/19 Rozpočtové opatření č. 233 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 11. 2019 4090/19 Rozpočtové opatření č. 232 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4089/19 Rozpočtové opatření č. 231 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4088/19 Rozpočtové opatření č. 230 – Přesun z oblasti Majetek, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a změna závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 11. 2019 4087/19 Rozpočtové opatření č. 229 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4086/19 Rozpočtové opatření č. 228 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4085/19 Rozpočtové opatření č. 227 - dotace MMR - Plzeňský kraj atraktivní Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4084/19 Rozpočtové opatření č. 226 – dotace MŠMT – UZ 33034, UZ 33063, UZ 33155, UZ 33500 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4083/19 Rozpočtové opatření č. 225 – dotace MPSV – UZ 13014 – OPPMP – projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4082/19 Rozpočtové opatření č. 224 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4081/19 Rozpočtové opatření č. 223 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4080/19 Rozpočtové opatření č. 222 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví, změna závazných ukazatelů – projekt Modernizace informačního systému ZZS PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4079/19 Rozpočtové opatření č. 221 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 11. 2019 4078/19 Rozpočtové opatření č. 220 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3996/19 Rozpočtové opatření č. 219 - Sociální věci - navýšení finančních vztahů u p.o. - UZ 13307 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3995/19 Rozpočtové opatření č. 218 - přesun finančních prostředků z oblasti Školství do rozpočtové oblasti Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3994/19 Rozpočtové opatření č. 217 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 10. 2019 3993/19 Rozpočtové opatření č. 216 - přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3992/19 Rozpočtové opatření č. 215 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 10. 2019 3991/19 Rozpočtové opatření č. 214 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 10. 2019 3990/19 Rozpočtové opatření č. 213 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3989/19 Rozpočtové opatření č. 212 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 21. 10. 2019 3988/19 Rozpočtové opatření č. 211 - dotace MF - UZ 98074 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3987/19 Rozpočtové opatření č. 210 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3986/19 Rozpočtové opatření č. 209 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3985/19 Rozpočtové opatření č. 208 – dotace MŠMT – UZ 33040, UZ 33049, UZ 33063, UZ 33074 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3984/19 Rozpočtové opatření č. 207 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3983/19 Rozpočtové opatření č. 206 – dotace MŠMT – UZ 33063 a UZ 33982 – OPVVV – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji a přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 21. 10. 2019 3982/19 Rozpočtové opatření č. 205 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3981/19 Rozpočtové opatření č. 204 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3980/19 Rozpočtové opatření č. 203 - dotace MŽP - UZ 15091 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3979/19 Rozpočtové opatření č. 202 - dotace MMR - 17968, 17969 - projekt Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3978/19 Rozpočtové opatření č. 201 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijetí finančních prostředků za prodané vstupenky na Den seniorů s Plzeňským krajem Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3977/19 Rozpočtové opatření č. 200 – Dotace z operačního programu Interreg CENTRAL EUROPE na projekt CONNECT2CE Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3976/19 Rozpočtové opatření č. 199 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3975/19 Rozpočtové opatření č. 198 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje – přijaté finanční prostředky za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3974/19 Rozpočtové opatření č. 197 - dotace MMR ČR - UZ 17969 a UZ 17968, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 10. 2019 3973/19 Rozpočtové opatření č. 196 - přesun finančních prostředků z oblasti Vnitřní správa VVŽÚ do rozpočtové oblasti Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3912/19 Rozpočtové opatření č. 195 - přesun z oblastí Individuální projekty a Ostatní financování do oblasti Sociální věci a navýšení rozpočtu PK o vratky nevyčerpaných dotací - projekt "Podpora sociálních služeb v PK 2016 - 2019" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3911/19 Rozpočtové opatření č. 194 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2019
OEK 30. 9. 2019 3910/19 Rozpočtové opatření č. 193 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančních vztahů u p.o. v rozpočtové oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3909/19 Rozpočtové opatření č. 192 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3908/19 Rozpočtové opatření č. 191 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »