Plzeňský kraj » Usnesení - rada

Usnesení - Rada

Mód hledání:
Číslo usnesení:
Stav:
Sekce:
Jednání:
Druh:
Ve věci:
Předkládá:
Odbor:

Odb. Jedn. Číslo usn.
Ve věci Zpracovatel Předkládající
HTML
Popis přílohy
OEK 30. 9. 2019 3912/19 Rozpočtové opatření č. 195 - přesun z oblastí Individuální projekty a Ostatní financování do oblasti Sociální věci a navýšení rozpočtu PK o vratky nevyčerpaných dotací - projekt "Podpora sociálních služeb v PK 2016 - 2019" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3911/19 Rozpočtové opatření č. 194 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazných ukazatelů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Sociální věci v r. 2019
OEK 30. 9. 2019 3910/19 Rozpočtové opatření č. 193 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení finančních vztahů u p.o. v rozpočtové oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3909/19 Rozpočtové opatření č. 192 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika - projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3908/19 Rozpočtové opatření č. 191 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3907/19 Rozpočtové opatření č. 190 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 v rozpočtových oblastech Ostatní financování a Sociální věci a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3906/19 Rozpočtové opatření č. 189 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3905/19 Rozpočtové opatření č. 188 – Přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3904/19 Rozpočtové opatření č. 187 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3903/19 Rozpočtové opatření č. 186 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3902/19 Rozpočtové opatření č. 185 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek, změna závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3901/19 Rozpočtové opatření č. 184 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ - investiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3900/19 Rozpočtové opatření č. 183 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Západočeské muzeum v Plzni Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3899/19 Rozpočtové opatření č. 182 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3898/19 Rozpočtové opatření č. 181 – Přesun z oblasti Zdravotnictví, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 30. 9. 2019 3897/19 Rozpočtové opatření č. 180 - přesun z oblasti Zastupitelé do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3896/19 Rozpočtové opatření č. 179 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3895/19 Rozpočtové opatření č. 178 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK - ITEP 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3894/19 Rozpočtové opatření č. 177 - dotace MK - UZ 34013, 34057, 34070, 34941, 34949 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace/příspěvku ze státního rozpočtu
OEK 30. 9. 2019 3893/19 Rozpočtové opatření č. 176 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33070, UZ 33077 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3892/19 Rozpočtové opatření č. 175 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - Ekologické zahrady 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3891/19 Rozpočtové opatření č. 174 – UZ 13013, snížení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3890/19 Rozpočtové opatření č. 173 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3889/19 Rozpočtové opatření č. 172 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3888/19 Rozpočtové opatření č. 171 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3887/19 Rozpočtové opatření č. 170 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3886/19 Rozpočtové opatření č. 169 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekty administrované OFPEU Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 30. 9. 2019 3885/19 Rozpočtové opatření č. 168 - navýšení příjmové části rozpočtu Plzeňského kraje Nová Milena, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3753/19 Rozpočtové opatření č. 167 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3752/19 Rozpočtové opatření č. 166 - dotace MPSV - UZ 13305 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3751/19 Rozpočtové opatření č. 165 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3750/19 Rozpočtové opatření č. 164 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3749/19 Rozpočtové opatření č. 163 - dotace MPSV - UZ 13013 - navýšení fin. vztahu Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3748/19 Rozpočtové opatření č. 162 - dotace MPSV - UZ 13015 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3747/19 Rozpočtové opatření č. 161 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 8. 2019 3746/19 Rozpočtové opatření č. 160 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3745/19 Rozpočtové opatření č. 159 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3744/19 Rozpočtové opatření č. 158 - dotace MMR – UZ 17051 a UZ 17988 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3743/19 Rozpočtové opatření č. 157 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3742/19 Rozpočtové opatření č. 156 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3741/19 Rozpočtové opatření č. 155 – dotace MŠMT – UZ 33063, UZ 33071, UZ 33074, UZ 33155 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3740/19 Rozpočtové opatření č. 154 a uložení odvodu příspěvkové organizaci PK Sportovní gymnázium Plzeň Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3739/19 Rozpočtové opatření č. 153 - dotace MZdr ČR - UZ 35500, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3738/19 Rozpočtové opatření č. 152 – Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3737/19 Rozpočtové opatření č. 151 - dotace z PPS ČR - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS - Zlatá stezka - síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy" Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3736/19 Rozpočtové opatření č. 150 - dotace MMR - Plzeňský kraj atraktivní Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3735/19 Rozpočtové opatření č. 149 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 26. 8. 2019 3734/19 Rozpočtové opatření č. 148 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3733/19 Rozpočtové opatření č. 147 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3732/19 Rozpočtové opatření č. 146 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3731/19 Rozpočtové opatření č. 145 - dotace MMR ČR - UZ 17051, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3730/19 Rozpočtové opatření č. 144 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3729/19 Rozpočtové opatření č. 143 – přesun finančních prostředků v rámci příjmové části rozpočtu PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3728/19 Rozpočtové opatření č. 142 - navýšení výdajů v oblasti Vnitřní správa KŘE z Fondu zaměstnavatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3727/19 Rozpočtové opatření č. 141 - přesun finančních prostředků z oblasti Zastupitelé do rozpočtové oblasti Vnitřní správa Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 26. 8. 2019 3726/19 Rozpočtové opatření č. 140 - přesun z oblasti Majetek do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazného ukazatele u organizace Muzeum Chodska v Domažlicích Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 12. 8. 2019 3717/19 Rozpočtové opatření č. 139 - projekt Education of extraordinarily talented students and further education of pedagogical staff in Pilsen Region and Hordaland/Vzdělávání mimořádně nadaných žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků v PK a Hordalandu Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 12. 8. 2019 3712/19 Rozpočtové opatření č. 138 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Zastupitelé, KHE do rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - podpora Venkovského domu Plzeňského kraje Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 8. 7. 2019 3707/19 Rozpočtové opatření č. 137 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ - neinvestiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3592/19 Rozpočtové opatření č. 136 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3591/19 Rozpočtové opatření č. 135 - Sociální věci - navýšení výdajů o vratky nevyčerpaných dotací - projekt "Podpora sociálních služeb v PK 2016 - 2019" Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3590/19 Rozpočtové opatření č. 134 - Sociální věci - navýšení příjmů a výdajů - projekt OPZ - Plánování sociálních služeb v PK Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3589/19 Rozpočtové opatření č. 133 - dotace Úřadu vlády ČR - UZ 04001 - Podpora koordinátorů romských poradců Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3588/19 Rozpočtové opatření č. 132 - Sociální věci - přesun fin. prostředků - Program podpory soc. služeb v PK 2019 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3587/19 Rozpočtové opatření č. 131 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů u p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3586/19 Rozpočtové opatření č. 130 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení fin. vztahu u Centra sociálních služeb Stod, p.o. Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3585/19 Rozpočtové opatření č. 129 - přesun finančních prostředků v rámci oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019“ - neinvestiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3584/19 Rozpočtové opatření č. 128 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3583/19 Rozpočtové opatření č. 127 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 6. 2019 3582/19 Rozpočtové opatření č. 126 - přesun v rámci oblasti Životní prostředí a navýšení závazného ukazatele u p. o. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 - Ochrana přírody 2019 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3581/19 Rozpočtové opatření č. 125 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3580/19 Rozpočtové opatření č. 124 - přesun finančních prostředků z rozpočtové oblasti Ostatní financování do rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - investiční dotace městu Sušice na nákup nové CAS Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3579/19 Rozpočtové opatření č. 123 - dotace MK - UZ 34019, 34053, 34070 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců dotace ze státního rozpočtu
OEK 24. 6. 2019 3578/19 Rozpočtové opatření č. 122 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3577/19 Rozpočtové opatření č. 121 – přesun z oblasti Majetek do oblasti Vnitřní správa VVŽÚ Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3576/19 Rozpočtové opatření č. 120 - dotace MV - UZ 14032 - projekty z programu Podpora prevence kriminality a dotace MPSV - UZ 13016 - projekt „Informovaný senior VIII.“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3575/19 Rozpočtové opatření č. 119 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační titul „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2019“ - investiční dotace Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3574/19 Rozpočtové opatření č. 118 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3573/19 Rozpočtové opatření č. 117 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 24. 6. 2019 3572/19 Rozpočtové opatření č. 116 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje v rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3571/19 Rozpočtové opatření č. 115 - přesun finančních prostředků z oblasti Školství do rozpočtové oblasti Vnitřní správa KŘE Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3570/19 Rozpočtové opatření č. 114 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3569/19 Rozpočtové opatření č. 113 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura, přesun v rámci oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3568/19 Rozpočtové opatření č. 112 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3567/19 Rozpočtové opatření č. 111 – dotace MŠMT – UZ 33066 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3566/19 Rozpočtové opatření č. 110 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3565/19 Rozpočtové opatření č. 109 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3564/19 Rozpočtové opatření č. 108 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p. o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3563/19 Rozpočtové opatření č. 107 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 24. 6. 2019 3562/19 Rozpočtové opatření č. 106 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 27. 5. 2019 3547/19 Rozpočtové opatření č. 105 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91628 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3541/19 Rozpočtové opatření č. 104 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3540/19 Rozpočtové opatření č. 103 – finanční prostředky ze SFDI - UZ 91252, navýšení finančního vztahu u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3458/19 Rozpočtové opatření č. 102 - navýšení příjmů a přesun v rámci oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3457/19 Rozpočtové opatření č. 101 - UZ 13307, navýšení finančních vztahů Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3456/19 Rozpočtové opatření č. 100 – Přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3455/19 Rozpočtové opatření č. 99 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3454/19 Rozpočtové opatření č. 98 - dotace MPSV - UZ 13015 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3453/19 Rozpočtové opatření č. 97 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj - dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3452/19 Rozpočtové opatření č. 96 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura a navýšení závazných ukazatelů u p. o. - monitoring energií Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3451/19 Rozpočtové opatření č. 95 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3450/19 Rozpočtové opatření č. 94 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 5. 2019 3449/19 Rozpočtové opatření č. 93 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Fondy a programy EU - projekt „Technická pomoc - Plzeňský kraj - kód 121“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3448/19 Rozpočtové opatření č. 92 – Přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 20. 5. 2019 3447/19 Rozpočtové opatření č. 91 – dotace MŠMT – UZ 33166 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3446/19 Rozpočtové opatření č. 90 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3445/19 Rozpočtové opatření č. 89 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3444/19 Rozpočtové opatření č. 88 - dotace MMR - UZ 17051 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3443/19 Rozpočtové opatření č. 87 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 20. 5. 2019 3442/19 Rozpočtové opatření č. 86 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3340/19 Rozpočtové opatření č. 85 - dotace MF - UZ 98348 Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3339/19 Rozpočtové opatření č. 84 - UZ 13307, navýšení finančních vztahů Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3338/19 Rozpočtové opatření č. 83 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3337/19 Rozpočtové opatření č. 82 - přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Informatika Pytlíková Pavlína, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3336/19 Rozpočtové opatření č. 81 - snížení příjmů a navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3335/19 Rozpočtové opatření č. 80 - dotace MV - UZ 14034, navýšení finančních vztahů Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3334/19 Rozpočtové opatření č. 79 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 29. 4. 2019 3333/19 Rozpočtové opatření č. 78 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3332/19 Rozpočtové opatření č. 77 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3331/19 Rozpočtové opatření č. 76 – Přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 29. 4. 2019 3330/19 Rozpočtové opatření č. 75 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3329/19 Rozpočtové opatření č. 74 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3328/19 Rozpočtové opatření č. 73 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3327/19 Rozpočtové opatření č. 72 – přesun z oblasti Školství do oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3326/19 Rozpočtové opatření č. 71 - navýšení výdajů v rozpočtové oblasti Doprava z Fondu dopravy, změna závazného ukazatele Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3325/19 Rozpočtové opatření č. 70 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK - Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3324/19 Rozpočtové opatření č. 69 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu PK na rok 2019 v rozpočtové oblasti Zastupitelé – přijaté prostředky v rámci charitativní akce pořádané při 16. reprezentačním plese PK a za prodané vstupenky na 16. reprezentační ples PK Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3323/19 Rozpočtové opatření č. 68 – Navýšení příjmů a výdajů, přesun z oblasti Vnitřní správa – KŘE, přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 29. 4. 2019 3322/19 Rozpočtové opatření č. 67 - přesun v rámci oblasti Vnitřní správa OIT, navýšení závazného ukazatele Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3321/19 Rozpočtové opatření č. 66 - přesun z oblasti Ostatní financování do oblasti Životní prostředí Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3320/19 Rozpočtové opatření č. 65 - dotace MMR - UZ 17015, 17016 - projekt Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3319/19 Rozpočtové opatření č. 64 - přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Regionální rozvoj - dotační program „Program stabilizace a obnovy venkova PK 2019“ - neinvestiční dotace, dotační titul „Zachování prodejen v malých obcích PK 2019“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3318/19 Rozpočtové opatření č. 63 - dotace z OPŽP - Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3317/19 Rozpočtové opatření č. 62 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji a přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled partnerů projektu
OEK 29. 4. 2019 3316/19 Rozpočtové opatření č. 61 – dotace MŠMT – UZ 33038, UZ 33063, UZ 33074, UZ 33122, UZ 33155, UZ 33339, UZ 33353 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 29. 4. 2019 3315/19 Rozpočtové opatření č. 60 – Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Školství, tělovýchova a sport, navýšení závazných ukazatelů u příspěvkových organizací PK Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvků z jednotlivých dotačních programů
OEK 18. 3. 2019 3180/19 Rozpočtové opatření č. 59 - dotace MŠMT - UZ 33062 - OPVVV - projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje“ Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3179/19 Rozpočtové opatření č. 58 - UZ 13307, navýšení finančního vztahu Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3178/19 Rozpočtové opatření č. 57 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3177/19 Rozpočtové opatření č. 56 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 18. 3. 2019 3176/19 Rozpočtové opatření č. 55 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3175/19 Rozpočtové opatření č. 54 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zastupitelé Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3174/19 Rozpočtové opatření č. 53 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3173/19 Rozpočtové opatření č. 52 - navýšení výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3172/19 Rozpočtové opatření č. 51 – dotace MŠMT – UZ 33049, UZ 33063, UZ 33064, UZ 33075, UZ 33076 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Navýšení finančních vztahů rozpočtů příspěvkových organizací
OEK 18. 3. 2019 3171/19 Rozpočtové opatření č. 50 - dotace MMR ČR - UZ 17015, UZ 17016, UZ 17968 a UZ 17969 a navýšení finančního vztahu u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3170/19 Rozpočtové opatření č. 49 - Navýšení příjmů a výdajů v rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3169/19 Rozpočtové opatření č. 48 - přesun v rámci rozpočtové oblasti Sociální věci, navýšení závazného ukazatele Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3168/19 Rozpočtové opatření č. 47 - dotace MF - UZ 98074 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3167/19 Rozpočtové opatření č. 46 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 18. 3. 2019 3166/19 Rozpočtové opatření č. 45 - navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3071/19 Rozpočtové opatření č. 44 - dotace MPSV - UZ 13013, navýšení fin. vztahu Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3070/19 Rozpočtové opatření č. 43 - dotace MZdr - UZ 35018, navýšení finančního vztahu u Zdravotnické záchranné služby, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3069/19 Rozpočtové opatření č. 42 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3068/19 Rozpočtové opatření č. 41 - přesun finančních prostředků z oblasti Ostatní financování do oblasti Zdravotnictví Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3067/19 Rozpočtové opatření č. 40 - dotace MPSV - UZ 13307, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3066/19 Rozpočtové opatření č. 39 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3065/19 Rozpočtové opatření č. 38 - přesun v rámci oblasti Majetek Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3064/19 Rozpočtové opatření č. 37 přesun v rámci oblasti Majetek, změna závazných ukazatelů Šindelářová Radka Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3063/19 Rozpočtové opatření č. 36 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Kultura a cestovní ruch, správce rozpočtu Kultura Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3062/19 Rozpočtové opatření č. 35 – Navýšení závazných ukazatelů a finančních vztahů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3061/19 Rozpočtové opatření č. 34 - snížení příjmů a financování výdajů v oblasti Životní prostředí z prostředků uložených ve Fondu životního prostředí PK Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3060/19 Rozpočtové opatření č. 33 - přesun v rámci oblasti Školství, tělovýchova a sport a navýšení závazných ukazatelů u p. o. Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Přehled příjemců příspěvku
OEK 25. 2. 2019 3059/19 Rozpočtové opatření č. 32 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3058/19 Rozpočtové opatření č. 31 - dotace MPSV – UZ 13305, navýšení fin. vztahů Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Příloha č. 1 - Příjemci finančních prostředků - příspěvkové organizace Plzeňského kraje
OEK 25. 2. 2019 3057/19 Rozpočtové opatření č. 30 - Finanční vypořádání za rok 2018 Antony Jan, Bc., DiS. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3056/19 Rozpočtové opatření č. 29 - dotace MF - UZ 98074 Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3055/19 Rozpočtové opatření č. 28 – dotace MŠMT – UZ 33069, UZ 33070, UZ 33071, UZ 33155, UZ 33166, UZ 33192, UZ 33354 Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3054/19 Rozpočtové opatření č. 27 - Finanční vypořádání za rok 2018 – rozpočtová oblast Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3053/19 Rozpočtové opatření č. 26 – dotace MŠMT – UZ 33063 – OPVVV – projekt Krajský akční plán rozvoje Plzeňského kraje, přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3052/19 Rozpočtové opatření č. 25 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Doprava, změna závazných ukazatelů Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3051/19 Rozpočtové opatření č. 24 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové oblasti Zdravotnictví, navýšení závazného ukazatele u organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o. Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 25. 2. 2019 3050/19 Rozpočtové opatření č. 23 - Navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Plzeňského kraje – přijaté finanční prostředky za poskytnuté služby od společnosti NET4GAS, s.r.o., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle, IČO: 27260364 Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 3038/19 Rozpočtové opatření č. 22 - dotace MF - UZ 98278 Hrivnáková Zuzana Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2946/19 Rozpočtové opatření č. 21 – SV – navýšení výdajů o zůstatek dotací z minulých let – projekt Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2945/19 Rozpočtové opatření č. 20 – přesun finančních prostředků z oblasti Individuální projekty do oblasti Doprava Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2944/19 Rozpočtové opatření č. 19 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Zdravotnictví – projekt Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje Černá Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2943/19 Rozpočtové opatření č. 18 – přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Školství, tělovýchova a sport Štěpánková Lucie, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
OEK 21. 1. 2019 2942/19 Rozpočtové opatření č. 17 - přesun z oblasti Individuální projekty do oblasti Sociální věci Štoková Kateřina, Ing. Krejsová Marcela Zobrazit
Načteno více jak 1000 záznamů, změňte prosím filtry.
1 2 3    následující ›    poslední »